Smärtan på oljemarknaden fortsätter under 2016

SmärtaOljepriset har haft en inte obetydlig effekt på aktiemarknaden under 2015. Många företag rapporterade svagare vinster till följd av en avmattning i råvaror, och oljesektorns elände fällde S&P 500:s totala värde. Oljepriset har haft en betydande effekt på aktiemarknaden i år. Baserat på prognoser som görs av ledande analysföretag väntas det volatila oljepriset fortsätta även under 2016.

Låga oljepriser eller stabilitet?

Goldman Sachs släppte nyligen en analys som förutspår att priskriget på oljemarknaden kommer att fortsätta även under innevarande år. Oljepriset har accelererat nedåt efter det att oenigheten mellan OPECs medlemmar blivit allt tydligare och bristen på respons på utbudssidan har ökat. OPEC-mötet i december bekräftade Goldman Sachs uppfattning att det inte ligger i OPECs intresse att balansera marknaden då högkostnadsproduktionen av olja fortsätter. Goldman Sachs analytiker skriver också att en minskad produktion minskar de långsiktiga intäkterna och övertrumfar de finanspolitiska utmaningar som skapats av de låga oljepriserna.

Oljeprisets fall under 2015 beror i första hand på det överutbudsproblem som orsakats av de amerikanska skifferoljeproducenterna som under det senaste årtiondet har legat och pumpat ut sin produktion på marknaden. I stället för att skära ned på sin produktion för att upprätthålla prisstabilitet valde Saudiarabien och OPEC att öka produktionen för att behålla sin marknadsandel.

Låga oljepriser är ingen bra kombination med de höga produktionskostnader som många av skifferproducenterna har. Det låga oljepriset ger dem i dag inte täckning för deras kostnader och de kan därför komma att tvingas i konkurs om oljan fortsätter handlas lågt under en längre period.

Nedskärningar i antalet borriggar i USA under det senaste året är enligt analytikerna på Goldman Sachs inte tillräckligt för att balansera marknaden. Analysföretaget Moodys har samtidigt sänkt sin prisprognos för oljepriset 2016 med 10 USD till 43 USD per fat. Moodys säger att en ökad konsumtion inte kommer att kunna möta hela det ökade utbudet. Istället säger Moodys att det kommer att ta tid innan de stora oljelagren har minskat. Detta i kombination med en ökad sannolikhet av ett ökat utbud från Iran gör att Moodys räknar med att oljepriserna förblir låga under en längre period än vad som tidigare antagits.

Ett alternativt perspektiv ges av Capital Economics, ett annat analysföretag. Capital Economics säger att företaget tror på relativt stabilt oljepriser som kommer att stiga redan under 2016. Capital Economics säger att priset på Brentoljan nyligen föll under 40 USD per fat, men att företaget inte tror på ett längre prisfall, istället tror bolaget på att nedskärningar i icke-OPEC-utbudet, inklusive amerikansk skifferolja, och att en rimligt stark global efterfrågan kommer att leda till en gradvis återhämtning av priserna.

Foto: Craig Sunter

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top