Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 7 april 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

SEB rekommenderar råvaror

Kort sammanfattning

Ädelmetaller, med palladium och platina som främsta val, är de vi är mest positiva till just nu. Ädelmetaller gynnas när tillväxten i världen är svagare än vad centralbankerna hoppats på, vilket innebär att (monetära) stimulanser fortsätter att vara aktuella. Platina och palladium gynnas dessutom extra av dålig lönsamhet i den sydafrikanska gruvproduktionen och arbetsmarknadskonflikterna, samt av oron för utbudet från Ryssland.

Prospective Plantings-rapporten från USDA i måndags för en vecka sedan gör att spannmål, främst majs, men även vete, bör vara väl understödda prismässgt under året 2014/15 som kommer. Jordbruksprodukterna går nu in i sin mest känsliga fas. Vädret under april, maj och juni brukar ha en avgörande inverkan på priserna under året.

SEB har noterat nya BULL och BEAR med fem gångers hävstång, ”X5”. De är för placerare som vill ta ännu mer risk än vad X4:orna erbjuder.

Råolja – Brent

Oljepriset föll ner till 104 dollar i veckan, men rekylerade sedan upp, till vad vi tror är ett nytt säljtillfälle. I Libyen har man återigen kommit till en slags samförstånd. Oljemarknaden närmar sig den säsongsmässigt svagaste tiden på året.

Råoljepris

På lite längre sikt hopar sig molnen för oljepriset. Antalet borr-riggar i USA, statistik som Baker Hughes publicerar klockan 19 CET varje fredag, steg i fredags till den högsta nivån sedan slutet av 2012. Sedan förra veckobrevet har antalet riggar ökat från 1803 till 1818.

Oljeriggar i USA

Råoljelagren minskade något i USA i veckans DOE-rapport. Importen sjönk däremot till en ny bottennivå.

Vi rekommenderar en kort position i olja, t ex med MINIS OLJA B S eller MINIS OLJA A S.

Elektricitet

Vändningen uppåt kom återigen på skam och en ny teknisk säljsignal registrerades under fredagens handel. Väderleksprognosen visar fortsatt nederbörd över det normala över Skanderna de kommande två veckorna. Temperaturen är mild. Hydrologisk balans är något över det normala, men det beror på att vattnet i rask takt omvandlas till kraft. Under årets första 13 veckor är nettoexporten från Sverige 6.8 TWh. Det är den största exporten åtminstone sedan elmarknaden avreglerades år 1996. Exporten är dubbelt så stor som motsvarande period förra året.

Elpris

Phelix Baseload för det tredje kvartalet, Tysklands motsvarande kontrakt som tredje kvartalet på Nasdaq Commodities, ligger nu 34% över det nordiska. Det är alltså den nordiska marknaden som är ovanligt billig.

Phelix

Priset på utsläppsrätter har kollapsat efter den politiskt drivna prisuppgången i början av året. I januari steg priset från 4.75 till 7.41 euro per ton som högst i början på mars. Därefter, kanske på grund av Rysslands angrepp på Ukraina och det uppvaknande detta är för energipolitiken i EU, föll priset i mars till under 4 euro som lägst. Just nu hänger priset på 4.74 euro per ton, men tekniskt ser det ut som om de som sålde ner rätterna till under 4 euro har mer rätt.

Priset på kol har stabiliserat sig på 80 dollar, som är en teknisk stödnivå. Lägre toppar med 80 som stöd varnar dock om att sentimentet är negativt.

Steam coal-pris

På kort sikt ser elpriset ut att kunna gå ännu lägre, därför går vi över till neutral rekommendation igen. Vi vill inte rekommendera en kort position, därför att priset är så lågt i ett historiskt perspektiv.

Naturgas

Den tekniska ”huvud-skuldra” formation som vi skrev om i det förra veckobrevet har inte utvecklat sig som det skulle. Istället har marknaden gått in i en konsolideringsfas på en nivå något under toppnoteringen. Än är det dock lite för tidigt att ändra uppfattning. Det ser fortfarande ut som om trenden är nedåtriktad.

Naturgaspris

Koppar

Kopparpriset fortsatte att rekylera uppåt för den tredje veckan i rad, men rekylen är nog just en sådan. De flesta tvivlar på den underliggande styrkan i marknaden. I fredags handlade marknaden svag inför stängning, vilket faktiskt medförde att börsen stängde på en lägre nivå än veckan innan. Skulle det bli en ytterligare uppgång, kommer aktörer att utnyttja tillfället för att sälja.

Inte ens veckans jordbävning i Chile kunde påverka priset mer än marginellt. Även om inga skador tycks ha vållats kopparproduktionen, skulle en sådan händelse haft en större påverkan i en mer positiv marknad. Chile står för drygt 20% av global kopparproduktion. Den lama reaktionen måste tolkas som ett svaghetstecken. Andra produktionsstörningar som kommer att påverka marknaden de kommande månaderna (runt 80 kt enligt Metal Bulletin), struntar marknaden i. Det är dock en fråga om hur lågt kineserna kan låta priset gå. På föregående nerställ av den här magnituden har kinesiska konsumenter tagit tillfället i akt och köpt på sig reserver, eftersom koppar är en så strategisk resurs för landet. Kanske spelar kreditproblemen i Kina in den här gången, men eventuella köp från kinesiskt håll är en faktor att beakta. Med det sagt, ser den tekniska bilden sådan ut att ett nytt test av bottennoteringen i mars kan vara nära förestående.

Kopparpris

Vi rekommenderar kortsiktigt sälj på koppar.

Aluminium

LME:s förslag för att minska väntetiden för att plocka ut metall från LME:s lagerhus klandrades i domstol av lagerhusen. Den 27 mars föll domen. Sedan dess har terminspriset på aluminium gått upp med 100 dollar på LME. Orsaken är den kortsiktiga effekten på utbudet (från lagerhusen), snarare än en förändring i den långsiktiga fundamentala balansen. Nu är det fortfarande oklart vad som kommer att hända och marknaden väntar på besked från LME. Ingenting har hörts än. De flesta observatörer anser dock att det är osannolikt att lagerhusen kommer att försöka attrahera ännu mer metall. Så när allt kommer omkring har ingenting förändrats. Intressant nog har den fysiska premien inte förändrats. Det finns bara en liten höjning för fysisk metall i Mellanvästern.

Förra veckan besked om produktionsneddragningar i Brasilien (150 kt / år) föll i skuggan av fokuset på lagerproblematiken, men återspeglar den successiva minskning av produktionen som påverkar marknaden på längre sikt. Vi tror dock att det är lite för tidigt för en uppgång av större betydelse i priset.

Tekniskt ser utvecklingen mer positiv ut, men priset balanserar på ett tekniskt stöd i den långsiktiga fallande trenden. Somliga analytiker pekar på att 200-dagars glidande medelvärde har brutits och fäster stor vikt vid det. Vi håller med om att en trendförändring kan vara förestående, men tror det är mer sannolikt med en kortsiktig rekyl mot 1,800 dollar.

Aluminiumpris

Vi fortsätter med neutral rekommendation på aluminium.

Zink

Zinkmarknaden har handlats omotiverat svagt. Zink har i viss utsträckning infekterats av utvecklingen i kopparmarknaden. Det kan bero på att båda metallerna hålls som pant i finansieringsaffärer i Kina, även om det för zink sker i mycket mindre utsträckning. I veckan som gick påminde ILZSG om den förbättrande fundamentala balansen. ILZSG förutspår en produktionsökning med 4.4% till 13.41 mt under 2014. Användningen ökar med 4.5% till 13.58 mt. Detta innebär att det blir ett underskott på 117 kt. Detta är i linje med den trend vi har sett den senaste tiden och som också återspeglar sig i den kontinuerliga minskningen av LME-lagren. Den senaste tiden har dock material också kommit till ytan, förmodligen material som lämnar finansieringsaffärer när terminskurvans contango minskat. Det kommer att bli intressant att se lagerrörelserna runt den 3:e onsdagen i april – om korta terminspositioner kommer att levereras på, eller rullas framåt. Säsongsmässigt ökande aktivitet i byggsektorn borde gynna zinkpriset de kommande månaderna, men om kopparmarknaden fortsätter att utvecklas svagt, ska man vara varse att det finns en smitta, omotiverat eller inte, från den marknaden till zink.

Zinkpris

Vi rekommenderar köp av ZINK S eller BULL ZINK X4 S.

Nickel

Rekylen i priset tillbaka till 15,900 dollar per ton var tydligen tillräckligt. Det generella positiva sentimentet i början av veckan lyfte priset till över 16,000 dollar. Det har inte funnits några nickel-specifika nyheter. De två positiva faktorer som ger marknaden stöd, för det första Indonesiens exportförbud och risken för sanktioner mot Ryssland, fortsätter att påverka marknaden. Vi tror dock att den sistnämnda har försumbar risk att påverka marknaden. Däremot har kostnaderna för att producera nickel i Ryssland stigit, eftersom kapitalkostnaden gått upp för investeringar i Ryssland. Detta är dock inte något som syns i aktiekursen för Norilsk Nickel, som utvecklats positivt. För det fall EU och USA inför någon slags importförbud av nickel från Ryssland kan Norilsk skeppa till Kina istället. I fredags stängde marknaden på en ny årshögsta på 16,590, men tappade momentum inför stängningen. Vi tycker att den här marknaden rusar allt för långt framför fundamenta, även om det finns utsikter för en väsentligt ”tightare” balans senare i år.

Nickelpris

Guld

Antalet nyanställda i USA steg mindre än väntat och det fick guldpriset att stiga i fredags, efter en vecka med dalande kurs. Antalet nyanställda i USA ökkade med 192,000 jobb, vilket var mindre än de 200,000 som väntades. Arbetsmarknaden fortsätter alltså att utvecklas mindre väl än vad FED väntade sig när de inledde nedtrappningen (”tapering”) av QE3 strax före Jul. Det har fått den nya centralbankschefen Janet Yellen att säga att den amerikanska ekonomin kommer att behöva monetär stimulans ”någon” tid. Janet Yellen gjorde sitt mest hök-aktiga uttalande när on svors in. Det har sagts om henne att hon påminner om en svärmor, en sådan person som aldrig ändrar sig. Hon har alltid varit en ”duva” i monetära sammanhang och det får hon nu allt mer chansen att vara. Detta innebär också att räntehöjningarna som kommer efter att QE3 är avvecklat, har skjutits upp ytterligare.

Priset på guld har rekylerat ner sedan mitten av mars, efter att spänningarna mellan EU / USA och Ryssland nådde sin varmaste nivå sedan det Kalla Kriget tog slut för 20 år sedan. Det är efterfrågan på fysiskt guld som gynnas av den sortens faktor. Importen till Indien fördubblades i mars i förhållande till februari. Att USA, nu allt mer EU (som pratiskt taget har deflation) och nu även Kina annonserat mer statlig stimulans, gynnar guldpriset.

Tekniskt ser vi att guldpriset vände uppåt precis på en känd stödnivå och nu ligger precis under ett tekniskt motstånd. Om det bryts på uppsidan i veckan, kan uppgången fortsätta.

Guld pekas ut som den sämsta metallen att äga i år i en enkätundersökning som Barclays genomförde på sitt seminarium för råvaruinvesterare den 27 mars. Ett så solitt negativt sentiment kan också tolkas som ett köptillfälle enligt ”contrary opionion”-synsättet. Det gäller bara att vänta på den riktiga ”triggern” för en uppgång.

Guldpris

ETF-investerare har återigen sålt ETF:er på guld. Däremot har de fortsatt att köpa silver – den svarta kurvan nedan, vilket vi kan förstå.

ETF-fonders innehav av guld och silver

Vi har tidigare skrivit att vi skulle vilja köpa guld om det kom en rekyl och det har det gjort. Så vi går alltså över till köprekommendation på guld och rekommenderar köp av GULD S.

Silver

Silverpriset har fallit ner till den gamla konsolideringsnivån mellan 18.90 och 20 dollar per fin-uns. Vi tycker att silver ser mer köpvärt ut än guld, främst för att guld handlas på ett högt pris i silvertermer.

Silverpris (XAG)

Nedan ser vi ett diagram över priset på guld uttryckt i silver. Det går alltså över 65 finuns silver på varje fin-uns av guld. Som vi ser är det en hög nivå, dvs silver är billigt i förhållande till guld.

Priset på guld uttryckt i silver

Vi anser att silver är mer köpvärt än guld och skulle vilja köpa på de här nivåerna, i synnerhet efter den rekyl som inträffat de senaste veckorna.

Platina & Palladium

70.000 gruvarbetare strejkar i Sydafrika sedan den 23 januari. Gruvbolagen går med förlust och kan rimligtvis inte betala högre löner. I veckan fick vi rapporter om att gruvbolagens reservlager av metall håller på att ta slut. Man överväger att köpa platina på marknaden för att kunna fullfölja sina leveranskontrakt.

Mer eller mindre officiella källor i Sydafrika uppmanar till skapandet av den kartell som föreslogs av Ryssland för något år sedan, för att minska utbudet av metall. Ryssland och Sydafrika står för 80% av global produktion av PGM-metallerna och Sydafrika står för det mesta av det.

Spotpris på platina

Priset på palladium, som bröt den stora triangelformationen, ser ut att snart bryta 800 dollar per fin-uns. Vi har säkert en stor ”bull market” framför oss i palladium också.

Palladiumpriset

Vi rekommenderar köp av PLATINA S och PALLADIUM S, eller BULL PLATINA X4 S eller BULL PALLAD X4 S.

Sedan förra veckan finns även BULL och BEAR ”X5”, dvs fem gångers hävstång på platina och palladium.

Kaffe

Kaffepriset tog ett rejält kliv upp under fredagens handel. Bakom tycks det första estimatet på den brasilianska skörden efter torkan ligga. Den brasilianska odlarföreningen CNC skrev i ett email i fredags att skörden ser ut att hamn i intervallet 40.1 – 43.3 miljoner säckar. Brasiliens skörd förra året var 53.7 miljoner säckar och väntades bli 53.1 miljoner i år enligt USDA eller 46.5 – 50.2 enligt CONAB i januari (innan torkan slog till). CNC:s uppgifter återspeglar verkligen en skördekatastrof och motiverar ett högre pris.

Kaffepris

Den historiska månadsavkastningen indikerar att mars är en svag månad och april en uppgångsmånad, som vi ser av tabellen nedan, som visar genomsnittlig månadsavkastning för respektive månad från tidigt 70-tal fram till 1990 och dito åren efter 1990.

Månadsavkastning

Vi går över till köprekommendation (KAFFE S) från neutral.

Kakao

Priset på kakao i New York stängde upp ganska kraftigt i fredags. Den allmänna bilden är dock att prisuppgången tappat momentum. De två senaste månaderna har priset legat stabilt under den tekniska motståndsnivån 3000 dollar.

Leveranserna av kakaobönor till hamnarna i Elfenbenskusten, den största producenten i världen, steg med 8.2% under perioden 1 oktober – 30 mars, jämfört med förra året. Leveranserna är de största sedan åtminstone 2004/05, det första året som man började föra statistik på leveranserna till hamnarna. Dessa data har sammanställts av Commodities Risk Analysis och är baserat på antalet lastbilar som setts anlända till hamnarna. Det är knappast en nyhet som kan driva priset på kakao högre.

Pris på kakao

Vi rekommenderar en neutral position vid dagens situation.

För analyser på fler jordbruksråvaror se SEBs analysbrev från tidigare idag.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Publicerat

den

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Förstsätt läsa

Populära