Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 29 april 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

SEB prognos på råvaror

*) Avkastningen avser 1:1 råvarucertifikat där de ingår i rekommendationen. I den aktuella tabellen ovan har jag tagit prisförändringen den senaste veckan sedan det förra veckobrevet publicerades.

Inledning

Vi tror att guld, silver, platina och palladium, liksom olja står inför en korrektion nedåt i veckan som kommer. Om detta sker, kan dock priserna ha kommit ner så pass att det kan bli intressant att köpa dem på lite längre sikt.

Sådden av majs i USA har inte kunnat ske på grund av den sena våren. Deadline, som anses vara den 10 maj närmar sig. Väderleksprognosen visar dock ett ”fönster” av gott väder, där sådden kan ske innan dess. De närmaste dagarnas väderutveckling kommer att ha ett avgörande inflytande över prisutvecklingen. Den kinesiska fågelinfluensan har sänkt konsumtionen av kyckling med upp till 80%. Det sänker efterfrågan på sojabönor i världen. Vi tror alltjämt på sjunkande priser på alla jordbruksprodukter. Grispriset i USA testar dock tekniska motståndsnivåer, möjligen just beroende på fågelinfluensan i Kina.

Råvaruindex

I diagrammet nedan ser vi SEB:s råvaruindex i svenska kronor och OMXS30 aktieindex. Båda återhämtade sig i veckan som gick. Vi tror att prisfallen på råvaror kommer att fortsätta i veckan som kommer. Det börjar dock närma sig botten och vi börjar söka efter möjligheter att gå in på köpsidan.

SEB råvaruindex mot OMXS30

Den som vill investera i indexet och den investeringsstrategi som ligger bakom kan läsa mer om certifikatet RAVAROR S.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Råolja – Brent

Oljepriset rekylerade uppåt i veckan som gick. Vi ser det som en reaktion mot den allmänna pristrenden, och väntar oss att priset vänder ner igen. Vi går därför temporärt ur OLJA S, för att kunna komma in billigare senare.

TA-analys på priset för brent-olja

Lagren och lagerförändringarna i USA den senaste rapportveckan ser vi nedan, enligt Department of Energy och American Petroleum Institute. Notera minskningen i råoljelagren!

DOE och API - Oljelager i USA

Nedan ser vi amerikanska råoljelager enligt DOE i tusen fat. Den svarta kurvan är 2012 års lagernivåer vecka för vecka och den lilla röda linjen är 2013 års nivå.

Det amerikanska råoljelagret

Importen har minskat för andra veckan i rad och ligger nu stadigt under 8 mbbl/dag. Vi ligger alltså neutralt i veckan som kommer för att förhoppningsvis kunna komma in billigare i OLJA S.

Import av olja till USA, diagram över statistik

Elektricitet

Priset på el rekylerade upp förra veckan. Marknaden står och väger just nu. Hydrologin har planat ut. Det väger ungefär lika tungt i båda vågskålarna för köpsidan och säljsidan. Vi tror dock mer på en stigande trend på lite längre sikt, än att priset ska falla tillbaka nedåt. Därför ligger vi kvar i EL S.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Elpriset står och väger

Den hydrologiska balansen har planat ut och prognosen har slutat falla och planat ut den också. Slutsatsen är alltså att vi ligger kvar i EL S.

Hydrologisk balans

Naturgas

Nedan ser vi juli-kontraktet på naturgas i USA. Uppgången har mognat ,men vi tror det kommer en sväng uppåt till mot 4.40 dollar per mmBtu. Det kan vara ett bra tillfälle att ta hem vinsten på de köpta BULL NATGAS X4 S vi rekommenderat köp av tidigare.

Prisutveckling på naturgas i USA

Guld och Silver

Det har varit hög aktivitet på den svenska marknaden för investeringsguld. I början av veckan var det övervägande köp av GULD S, ett certifikat som följer guldpriset på samma sätt som en guldtacka. Mot slutet av veckan gick placerare ur sina positioner. GULD S och dess familjemedlemmar med högre hävstång, BULL och BEAR, går att använda för kortsiktigare handel än fysiskt guld eftersom transaktionskostnaden är så låg. Vi kan tolka marknadens beteende som att den tror på lägre priser på kort sikt. Samtidigt har vi kunnat läsa rapporter om att såväl the US Mint som Storbritanniens motsvarighet sålt slut på sitt fysiska guld. Långsiktiga investerare tror alltså att priset är lågt nu.

Vi tror också att priset kortsiktigt kommer att vända ner och testa den lägsta noteringen i april. Marknadspsykologins två drivkrafter rädsla och hopp spelar stor roll här. Det är väldigt få personer i samhället som äger guld som en finansiell placering, men för dem som gör det är det sannolikt en stor del av portföljen. Det beror bland annat på att guldpriset stigit så mycket i värde, samtidigt som aktier och andra tillgångar inte gjort det. Många guldinvesterare upplever det här prisfallet på samma sätt som aktiesparare upplevde börskrascherna 1987, 2001 och 2008, dvs med rädsla för att förlora mycket pengar. Att förlora mycket pengar ger större utslag på känslomätaren än att vinna lika mycket pengar. Det vore därför fullständigt naturligt om många nu väljer att minska sina placeringar, när priset har repat sig från bottennoteringarna efter prisraset med 100 dollar per ozt. Även långsiktiga köpare av fysisk metall borde tycka att 100 dollar mer än för ett par veckor sedan är i dyraste laget.

Man ser ofta den här typen av rekyl efter ett initialt prisfall. Det följs i regel, men inte alltid, av ytterligare en nedgångsfas. Ska man gissa, så måste man därför gissa, att priset kommer att vända ner nu igen och att vi står inför ytterligare en rejäl prisnedgång.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Tekniskt diagram på guld

Vi kan dock notera att långsiktigt förklaras guldpriset av demografiska faktorer – ökade inkomster i tillväxtländer. Nedan ser vi guldpriset förklarat av BNP i länder med BNP / capita mellan 2000 och 13000 dollar i dagens penningvärde. Varje punkt markerar ett år sedan 1960 till 2011.

Korrelation mellan guldpris och BNP i tillväxtländer

De två högsta noteringarna avser åren 2010 och 2011. Vi ser att dessa år ligger priset på guld över den långsiktiga relationen för BNP i dessa länder. Det beror, skulle jag hävda på ökningen av penningmängden, framförallt i USA. Quantitative Easing, har skapat pengar att parkera någonstans och med en ränta nära noll är inte alternativkostnaden för en placering i guld så hög.

Man ska också reflektera över att den här ”demografiska” indikatorn, som förklarar guldprisets nivå så väl, kommer att minska när Kina går över 13000 dollar i BNP per capita, på samma sätt som skedde på tidigt 80-tal när den stora populationen i Europa, Japan och USA gick över 13000 dollar i BNP per capita och började konsumera tjänster i stället för att öka efterfrågan på råvaror / saker när de fick mer pengar. Det är dock ännu många år innan Kinas tillväxt har tagit BNP / capita över den nivån och det talar för ett fortsatt högt guldpris ännu ett tag.

Produktionskostnaden ligger strax under dagens pris. Gruvbolaget Newmont säger att ”all-in sustaining cash costs” är 1,100 – 1,200 dollar / ozt. Barrick säger att det är 1,000 – 1,100 dollar. IamGold, som är en högkostnadsproducent, ligger på 1,558 dollar. Det kanadensiska bolaget Dundee Capital Markets gjorde en sammanställning av ”all-in cost”. De säger att medelvärdet för de 20 största producenterna är 1,306 dollar. På basis av en kostnadskurva publicerad den 4 april i ”GFMS Gold Survey 2013” kan vi utläsa att så mycket som 20% av alla gruvor är olönsamma vid den här prisnivån. Tendensen att minska utbudet och få marknadens utbud mer i balans med efterfrågan borde få priset att hitta stöd inte långt under dagens guldpris.

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Teknisk nalays på silverpris, i dollar per troy ounce

Vi ligger korta guld och silver. Det har kostat i veckan som gick, men eftersom vi tror att det kommer en till vända ner, ligger vi självklart kvar med köpt position i BEAR GULD X4 S och BEAR SILVER X4 S.

Platina & Palladium

Platinapriset har rekylerat uppåt, i likhet med guld och silver. Vi tror att det handlar om en rekyl mot den allmänna pristrenden och därför ett bra tillfälle att temporärt stänga positioner i Platina.

Teknisk analys på platina

Prisfallet i palladium har stannat av och inte lyckats ta sig uppåt. Det ser ännu svagare ut än de andra. Vi tvingas därför vänta fot och gå kort. Rekommendationen ändras alltså till köp av BEAR PALLAD X4 S. Målkursen är 600 dollar.

Teknisk analys på palladium

Basmetaller

Prissättningen av derivat på metallmarknaden indikerar en ökad volatilitet. Något som också visat sig i faktiska prisrörelser under veckan. Veckan inleddes som väntat svagare, men köparna kom in kring stödnivåerna och vi såg en rejäl uppgång i mitten av veckan. Det såg stabilt ut vid lunchtid i fredags. Den amerikanska BNP-siffran fick dock marknaderna att surna till på eftermiddagen (+2,5 % för Q1 mot väntat 3.0). Sent på kvällen såldes metallerna ner kraftigt, delvis p.g.a. positionskorrigeringar inför Kinas långhelg (stängt i 3 dagar i samband med 1:a maj). En stor del av veckouppgången raderades snabbt ut.

Vi tidigare skrivit om metallernas olika läge med tanke på pris i förhållande till kostnader. Alu, zink och nickel befinner sig i närheten kostnadsnivån för de 10 % producenterna med högst kostnader, d.v.s. där produktion på marginal blir olönsam, och därmed förr eller senare faller bort (se diagram nedan).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Diagrammet nedan visar metallpriset i förhållande till produktionskostnadskurvans 90%-percentil.

Metallpris och produktionskostnad

Som vi också återkommande skrivit om, ligger fortfarande kopparpriset högt i förhållande till kostnaderna för att producera metallen. Koppar brukar betraktas som den ledande metallen (LME:s flaggskepp). Kinas stora kopparbehov har förstärkt den positionen. Det är också till stor del Kinas importbehov som skapat ”premien”. När Kina sviktar, ja då sviktar kopparn. Utbudet ökar också nu efter att i flera år ha släpat efter. Dessutom har det finansiella kollektivet tagit fasta på läget och positionerat sig för nedgång. Tekniskt sett har man nu fått ”vatten på sin kvarn”. Så länge stämningsläget är negativt gentemot kopparn blir det svårt för övriga metaller att ta fart. Kopparn har behövt en korrigering, och det är den vi ser nu. Den stora frågan för hela metallmarknaden blir därför hur lågt kan kopparn gå?

Koppar

Vi skrev i förra veckan att det dags att börja bevaka en eventuell vändning. Priset tog sig upp till motståndsnivåerna kring $7200. Veckan stänger upp 1,4 % trots fredagens utförsäljning inför den kinesiska långhelgen.

Tekniskt sett så (se grafen nedan) kommer nästa stor stödnivå in kring $6500. I vårt tycke har marknaden förmodligen korrigerat tillräckligt, med en anpassning till den ”nya” fundamentala situationen. Det blir nu extra intressant att följa Kinas import. Prisskillnaden mellan LME och Shanghai är till LME:s fördel, vilket brukar ledan till att kineserna ”passar på” att köpa. Frågan är dock hur stark efterfrågan är lokalt i Kina. Marknaden är lite tveksam. Vi bevakar nu kopparn och förbereder oss för att vända från neutral till köp.

Den tekniska bilden har gett stöd till vår neutrala position. Vi är positiva till basmetaller på sikt men har avvaktat bättre köptillfällen alternativt väljer någon annan basmetall. Vi bevakar nu den nya stödnivån kring $6500.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Teknisk analys på koppar - 29 april 2013

Som vi skrivit tidigare tyder mycket på ökat utbud för koppar, vilket riskerar att begränsa uppgångspotentialen. Vi rekommenderar fortsatt en neutral position, men sätter koppar på bevakning för köp. För den som vill satsa på ett starkare tillväxtscenario (än konsensus) i Kina är koppar däremot alltid ett intressant alternativ.

Aluminium

Aluminium har visat styrka ett par veckor i samband med svagheten för koppar. Varje ”dipp” under $1900 har mött starkt köpintresse från industriella aktörer. I fredags såg det länge ut som vi skulle få en stark stängning över den första motståndsnivån kring $1930. Prisfallet för metaller generellt på fredagskvällen tog dock ner metallen förvånansvärt mycket, ända ned till $1878. Veckan kommer att inledas med ett nytt bra köpläge. För den riskbenägne kan det vara läge för att köpa ett kontrakt med hävstång (BULL ALU X2 eller X4). Långsiktigt är nivån väldigt intressant för kontraktet Aluminium S (utan hävstång).

Aluminiumpriset analyserat

Zink

Zinken följde i stort sett övriga metaller under veckan, och får en ganska neutral stängning på veckan. Produktionsstatistik från Kina är lite oroväckande för zinkens fundamentala balans. Smältverksproduktionen ökar i Kina, delvis som en effekt av stort gruvutbud (höjda smältlöner till smältverken). Risken finns att det behövs ännu lägre priser för att påverka gruvutbudet. Risken är att det dröjer innan priset vänder upp på allvar. Vi bedömer ändå zinken som fundamentalt ”billig” ur ett kostnadsperspektiv och nuvarande nivåer är mycket intressanta på lite längre sikt (6-12 månader). I det perspektivet är Zink S (utan hävstång) att föredra.

Zinkpriset den 27 april 2013

Nickel

Även nickel följde den allmänna trenden under veckan. Metallen balanserar farligt nära de viktiga stödnivåerna. Det finns ett lite oroväckande negativt stämningsläge kring nickelmarknaden just nu, baserat på känslan av ett alltför stort överskott (LME-lagret är ett synligt tecken på detta). Den rostfria stålindustrin som förbrukar ca 60 % av allt nickel, vill inte riktigt ta fart. Den förväntade lagerbyggnadsfasen har inte materialiserats under Q1, som den normalt gör. Problemet är delvis att tillgången i Kina är alltför god med tanke på utbudet av nickel Pig Iron. Det kan därför ta lite längre tid än beräknat. Vi bedömer ändå nivåerna som väldigt intressant ur ett kostnadsperspektiv (den första produktionen som förväntas tas ur marknaden är just Nickel Pig Iron i Kina). Frågan är om det finns utrymmer för ett brott om $15000. Vi studerar därför det långsiktiga veckodiagrammet nedan. Med nuvarande fundamentala situation har vi väldigt svårt att se marknaden gå ner till 2008-års katastrofnivåer (då efterfrågan mer än halverades). Om vi får en dipp under $15000 tror vi den blir kortvarig, och ett ypperligt köpläge av en metall som på sikt har stor uppgångspotential.

Teknisk analys på nickel - Pris i april

Kaffe

Kaffepriset (maj 2013) vände tvärt ner efter att Starbucks sade att de är försiktiga med inköpen och bara köper så mycket som behövs för stunden. Det indikerar att de tror på lägre priser på kaffe.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Conselho Nacional do Café, en sammanslutning av brasilianska kaffebönder, har bett regeringen i Brasilia om “akut” stöd. Värdet av den brasilianska kaffeproduktionen har halverats till ca 8 miljarder dollar i år. Kaffeodling är den verksamhet som sysselsätter flest människor på den brasilianska landsbygden. Sockerrörsodling, som också drabbats av fallande priser, är inte alls lika arbetsintensivt. För två år sedan besökte jag gården Café Héléna i delstaten São Paulo. Gården på 100 ha sysselsatte 14 personer på heltid. Enligt Conselho Nacional do Café har 655,000 familjer sin utkomst från kaffeodlingen.

Av 2012 års skörd är ungefär 70% sålt nu och ett normalt år borde det 90% redan vara sålt. Av 2013 års skörd är bara 10% sålt, medan det normalt sett borde vara 30%.

Teknisk analys på kaffe - Pris / KC

Socker

Sockerpriset (september 2013) fortsätter att rasa, med ytterligare ett kliv nedåt i veckan som gick. Sockerrör har blivit en populär gröda i Brasilien och trängt undan kaffeodling. Klondyke-stämningen i sockerproduktionen har nu gått över och det börjar talas om konkurser för svagare ”crushers”. Möjligen kan detta också bli ett tecken på botten för priserna när det sker.

Teknisk analys på socker - Pris

Vi fortsätter med neutral rekommendation.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Analys

Brent crude inching higher on optimism that US inflationary pressures are fading

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude price inching higher on optimistic that US inflationary pressures are fading. Brent crude closed up 1.1 USD/b ydy to a close of USD 86.39/b which was the highest close since the end of April. This morning it is trading up another half percent to USD 86.9/b along with comparable gains in industrial metals and Asian equities. At 14:30 CET the US will publish its preferred inflation gauge, the PCE figure. Recent data showed softer US personal spending in Q1. Expectations are now high that the PCE inflation number for May will show fading inflationary pressures in the US economy thus lifting the probability for rate cuts later this year which of course is positive for the economy and markets in general and thus positive for oil demand and oil prices. Hopes are high for sure.

Brent crude is trading at the highest since the end of April

Brent crude is trading at the highest since the end of April
Source: Blbrg

The rally in Brent crude since early June is counter to rising US oil inventories and as such a bit puzzling to the market.

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

Actual US crude oil production data for April will be published later today. Zero growth in April is likely. Later today the US EIA will publish actual production data for US crude and liquids production for April. Estimates based on US DPR and DUC data indicates that there will indeed be zero growth in US crude oil production MoM in April. This will likely driving home the message that there is no growth in US crude oil production despite a Brent crude oil price of USD 83/b over the past 12 mths. The extension of this is of course rising expectations that there will be no growth in US crude oil production for the coming 12 months either as long as Brent crude hoovers around USD 85/b.

US production breaking a pattern since Jan 2014. No growth at USD 83/b. What stands out when graphing crude oil prices versus growth/decline in US crude oil production is that since January 2014 we have not seen a single month that US crude oil production is steady state or declining when the Brent crude oil price has been averaging USD 70.5/b or higher.

US Senate looking into the possibility that US shale oil producers are now colluding by holding back on investments, thus helping to keep prices leveled around USD 85/b.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Scatter plot of data starting Jan 2014. Large red dot is if there is no change in US crude oil production from March to April. Orange dots are data since Jan 2023. The dot with ”-1.3%” is the March data point. 

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Data starting Jan 2014. The last data point is if there is no change in US crude oil production from March to April.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA
Fortsätt läsa

Analys

Price forecast update: Weaker green forces in the EU Parliament implies softer EUA prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

We reduce our forecast for EUA prices to 2030 by 10% to reflect the weakened green political agenda in the EU Parliament following the election for the Parliament on 6-9 June. The upcoming election in France on 7 July is an additional risk to the political stability of EU and thus in part also to the solidity of the blocks green agenda. Environmental targets for 2035 and 2040 are most at risk of being weakened on the margin. EUA prices for the coming years to 2030 relate to post-2030 EUA prices through the bankability mechanism. Lower post-2030 climate ambitions and lower post-2030 EUA prices thus have a bearish impact on EUA prices running up to 2030. Actual softening of post-2030 climate ambitions by the EU Parliament have yet to materialize. But when/if they do, a more specific analysis for the consequences for prices can be carried out.

EUA prices broke with its relationship with nat gas prices following the EU Parliament election. The EUA price has dutifully followed the TTF nat gas price higher since they both bottomed out on 23 Feb this year. The EUA front-month price bottomed out with a closing price of EUR 50.63/ton on 23 Feb. It then reached a recent peak of EUR 74.66/ton on 21 May as nat gas prices spiked. Strong relationship between EUA prices and nat gas prices all the way. Then came the EU Parliament election on 6-9 June. Since then the EUA price and TTF nat gas prices have started to depart. Bullish nat gas prices are no longer a simple predictor for bullish EUA prices.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data

The EU Parliament election on 6-9 June was a big backlash for the Greens. The Greens experienced an euphoric victory in the 2019 election when they moved from 52 seats to 74 seats in the Parliament. Since then we have had an energy crisis with astronomic power and nat gas prices, rampant inflation and angry consumers being hurt by it all. In the recent election the Greens in the EU Parliament fell back to 53 seats. Close to where they were before 2019.

While green politics and CO2 prices may have gotten a lot of blame for the pain from energy prices over the latest 2-3 years, the explosion in nat gas prices are largely to blame. But German green policies to replace gas and oil heaters with heat pumps and new environmental regulations for EU farmers are also to blame for the recent pullback in green seats in the Parliament.

Green deal is still alive, but it may not be fully kicking any more. Existing Green laws may be hard to undo, but targets for 2035 and 2040 will be decided upon over the coming five years and will likely be weakened.

At heart the EU ETS system is a political system. As such the EUA price is a politically set price. It rests on the political consensus for environmental priorities on aggregate in EU.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The changes to the EU Parliament will likely weaken post-2030 environmental targets. The changes to the EU Parliament may not change the supply/demand balance for EUAs from now to 2030. But it will likely weaken post-2030 environmental targets and and thus projected EU ETS balances and EUA prices post-2030. And through the bankability mechanism this will necessarily impact EUA prices for the years from now to 2030.

Weaker post-2030 ambitions, targets and prices implies weaker EUA prices to 2030. EUA prices are ”bankable”. You can buy them today and hold on to them and sell them in 2030 or 2035. The value of an EUA today fundamentally rests on expected EUA prices for 2030/35. These again depends on EU green policies for the post 2030 period. Much of these policies will be ironed out and decided over the coming five years. 

Weakening of post-2030 targets have yet to materialize. But just talking about it is a cold shower for EUAs. These likely coming weakenings in post-2030 environmental targets and how they will impact EUA prices post 2030 and thus EUA prices from now to 2030 are hard to quantify. But what is clear to say is that when politicians shift their priorities away from the environment and reduce their ambitions for environmental targets post-2030 it’s like a cold shower for EUA prices already today.

On top of this we now also have snap elections in the UK on 4 July and in France on 7 July with the latter having the potential to ”trigger the next euro crisis” according to Gideon Rachman in a recent article in FT.

What’s to be considered a fair outlook for EUA prices for the coming five years in this new political landscape with fundamentally changed political priorities remains to be settled. But that EUA price outlooks will be lowered versus previous forecasts is almost certain.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

We reduce our EUA price forecast to 2030 by 10% to reflect the new political realities. To start with we reduce our EUA price outlook by 10% from 2025 to 2030 to reflect the weakened Green agenda in the EU parliament.

SEB’s EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh

SEB's EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh
Source: SEB graph and highlights and forecast, BNEF data and forecasts
Fortsätt läsa

Analys

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

US crude oil production has been booming for more than a decade. Interrupted by two setbacks in response to sharp price declines. The US boom has created large waves in the global oil market and made life very difficult for OPEC(+). Brent crude has not traded below USD 70/b since Dec-2021 and over the past year, it has averaged USD 84/b. US shale oil production would typically boom with such a price level historically. However, there has been zero growth in US crude oil production from Sep-2023 to Mar-2024. This may be partially due to a cold US winter, but something fundamentally seems to have changed. We recently visited a range of US E&P and oil services companies in Houston. The general view was that there would be zero growth in US crude oil production YoY to May 2025. If so and if it also is a general shift to sideways US crude oil production beyond that point, it will be a tremendous shift for the global oil market. It will massively improve the position of OPEC+. It will also sharply change our perception of the forever booming US shale oil supply. But ”the proof is in the pudding” and that is data. More specifically the US monthly, controlled oil production data is to be published on Friday 28 June.

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June. The US EIA will then publish its monthly revised and controlled oil production data for April. Following years of booming growth, the US crude oil production has now gone sideways from September 2023 to March 2024. Is this a temporary blip in the growth curve due to a hard and cold US winter or is it the early signs of a huge, fundamental shift where US crude oil production moves from a decade of booming growth to flat-lining horizontal production?

We recently visited a range of E&P and oil services companies in Houston. The general view there was that US crude oil production will be no higher in May 2025 than it is in May 2024. I.e. zero growth.

It may sound undramatic, but if it plays out it is a huge change for the global oil market. It will significantly strengthen the position of OPEC+ and its ability to steer the oil price to a suitable level of its choosing.

The data point on Friday will tell us more about whether the companies we met are correct in their assessment of non-growth in the coming 12 months or whether production growth will accelerate yet again following a slowdown during winter.

The US releases weekly estimates for its crude oil production but these are rough, temporary estimates. The market was fooled by these weekly numbers last year when the weekly numbers pointed to a steady production of around 12.2 m b/d from March to July while actual monthly data, with a substantial lag in publishing, showed that production was rising strongly.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The real data are the monthly, controlled data. These data will be the ”proof of the pudding” of whether US shale oil production now is about to shift from a decade of booming growth to instead flat-line sideways or whether it will drift gradually higher as projected by the US EIA in its latest Short-Term Energy Outlook.

US crude oil production given by weekly data and monthly data. Note that the monthly, controlled data comes with a significant lag. The market was thus navigating along the weekly data which showed ”sideways at 12.2 m b/d” for a significant period last year until actual data showed otherwise with a time-lag.

US crude oil production given by weekly data and monthly data.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, EIA data

If we add in Natural Gas Liquids and zoom out to include history back to 2001 we see an almost uninterrupted boom in supply since Sep 2011 with a few setbacks. At first glance, this graph gives little support to a belief that US crude oil production now suddenly will go sideways. Simple extrapolation of the graph indicates growth, growth, growth.

US crude and liquids production has boomed since September 2011

US crude and liquids production has boomed since September 2011
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

However. The latest actual data point for US crude oil production is for March with a reading of 13.18 m b/d. What stands out is that production then was still below the September level of 13.25 m b/d.

The world has gotten used to forever growing US crude oil production due to the US shale oil revolution, with shorter periods of sharp production declines as a result of sharp price declines.

But the Brent crude oil price hasn’t collapsed. Instead, it is trading solidly in the range of USD 70-80-90/b. The front-month Brent crude oil contract hasn’t closed below USD 70/b since December 2021.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Experiences from the last 15 years would imply wild production growth and activity in US shale oil production at current crude oil prices. But US crude oil production has now basically gone sideways to lower from September to March.

The big, big question is thus: Are we now witnessing the early innings of a big change in US shale oil production where we shift from booming growth to flat-lining of production?

If we zoom in we can see that US liquids production has flat-lined since September 2023. Is the flat-lining from Sep to Mar due to the cold winter so that we’ll see a revival into spring and summer or are we witnessing the early signs of a huge change in the global oil market where US crude oil production goes from booming growth to flat-line production.

US liquids production has flat-lined since September 2023.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

The message from Houston was that there will be no growth in US crude oil production until May 2025. SEB recently visited oil and gas producers and services providers in Houston to take the pulse of the oil and gas business. Especially so the US shale oil and shale gas business. What we found was an unusually homogeneous view among the companies we met concerning both the state of the situation and the outlook. The sentiment was kind of peculiar. Everybody was making money and was kind of happy about that, but there was no enthusiasm as the growth and boom years were gone. The unanimous view was that US crude oil production would be no higher one year from now than it is today. I.e. flat-lining from here.

The arguments for flat-lining of US crude oil production here onward were many.

1) The shale oil business has ”grown up” and matured with a focus on profits rather than growth for the sake of growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

2) Bankruptcies and M&As have consolidated the shale oil companies into larger, fewer public companies now accounting for up to 75% of total production. Investors in these companies have little interest/appetite for growth after having burned their fingers during a decade and a half of capital destruction. These investors may also be skeptical of the longevity of the US shale oil business. Better to fully utilize the current shale oil infrastructure steadily over the coming years and return profits to shareholders than to invest in yet more infrastructure capacity and growth.

3) The remaining 25% of shale oil producers which are in private hands have limited scope for growth as they lack pipeline capacity for bringing more crude oil from field to market. Associated nat gas production is also a problem/bottleneck as flaring is forbidden in many places and pipes to transport nat gas from field to market are limited.

4) The low-hanging fruits of volume productivity have been harvested. Drilling and fracking are now mostly running 24/7 and most new wells today are all ”long wells” of around 3 miles. So hard to shave off yet another day in terms of ”drilling yet faster” and the length of the wells has increasingly reached their natural optimal length.

5) The average ”rock quality” of wells drilled in the US in 2024 will be of slightly lower quality than in 2023 and 2025 will be slightly lower quality than 2024. That is not to say that the US, or more specifically the Permian basin, is quickly running out of shale oil resources. But this will be a slight headwind. There is also an increasing insight into the fact that US shale oil resources are indeed finite and that it is now time to harvest values over the coming 5-10 years. One company we met in Houston argued that US shale oil production would now move sideways for 6-7 years and then overall production decline would set in.

The US shale oil revolution can be divided into three main phases. Each phase is probably equally revolutionary as the other in terms of impact on the global oil market.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

1) The boom phase. It started after 2008 but didn’t accelerate in force before the ”Arab Spring” erupted and drove the oil price to USD 110/b from 2011 to 2014. It was talked down time and time again, but it continued to boom and re-boom to the point that today it is almost impossible to envision that it won’t just continue to boom or at least grow forever.

2) The plateau phase. The low-hanging fruits of productivity growth have been harvested. The highest quality resources have been utilized. The halfway point of resources has been extracted. Consolidation, normalization, and maturity of the business has been reached. Production goes sideways.

3) The decline phase. Eventually, the resources will have been extracted to the point that production unavoidably starts to decline.

Moving from phase one to phase two may be almost as shocking for the oil market as the experience of phase 1. The discussions we had with oil producers and services companies in Houston may indicate that we may now be moving from phase one to phase two. That there will be zero shale oil production growth YoY in 2025 and that production then may go sideways for 6-7 years before phase three sets in.

US EIA June STEO report with EIA’s projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
US EIA June STEO report with EIA's projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.
Source: SEB graph and calculations, US EIA data

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth. 

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

But if there instead is zero growth in US crude oil production in 2025 and the US liquids production only grows by 0.25 m b/d YoY due to NGLs and biofuels, then suddenly there is room for OPEC+ to put some of its current production cuts back into the market. Thus growth/no-growth in US shale oil production will be of huge importance for OPEC+ in 2025. If there is no growth in US shale oil then  OPEC+ will have a much better position to control the oil price to where it wants it.

US crude production
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US crude oil production and drilling rig count

US crude oil production and drilling rig count
Source: SEB graph, Blbrg data, EIA data
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära