Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 29 april 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

SEB prognos på råvaror

*) Avkastningen avser 1:1 råvarucertifikat där de ingår i rekommendationen. I den aktuella tabellen ovan har jag tagit prisförändringen den senaste veckan sedan det förra veckobrevet publicerades.

Inledning

Vi tror att guld, silver, platina och palladium, liksom olja står inför en korrektion nedåt i veckan som kommer. Om detta sker, kan dock priserna ha kommit ner så pass att det kan bli intressant att köpa dem på lite längre sikt.

Sådden av majs i USA har inte kunnat ske på grund av den sena våren. Deadline, som anses vara den 10 maj närmar sig. Väderleksprognosen visar dock ett ”fönster” av gott väder, där sådden kan ske innan dess. De närmaste dagarnas väderutveckling kommer att ha ett avgörande inflytande över prisutvecklingen. Den kinesiska fågelinfluensan har sänkt konsumtionen av kyckling med upp till 80%. Det sänker efterfrågan på sojabönor i världen. Vi tror alltjämt på sjunkande priser på alla jordbruksprodukter. Grispriset i USA testar dock tekniska motståndsnivåer, möjligen just beroende på fågelinfluensan i Kina.

Råvaruindex

I diagrammet nedan ser vi SEB:s råvaruindex i svenska kronor och OMXS30 aktieindex. Båda återhämtade sig i veckan som gick. Vi tror att prisfallen på råvaror kommer att fortsätta i veckan som kommer. Det börjar dock närma sig botten och vi börjar söka efter möjligheter att gå in på köpsidan.

SEB råvaruindex mot OMXS30

Den som vill investera i indexet och den investeringsstrategi som ligger bakom kan läsa mer om certifikatet RAVAROR S.

Råolja – Brent

Oljepriset rekylerade uppåt i veckan som gick. Vi ser det som en reaktion mot den allmänna pristrenden, och väntar oss att priset vänder ner igen. Vi går därför temporärt ur OLJA S, för att kunna komma in billigare senare.

TA-analys på priset för brent-olja

Lagren och lagerförändringarna i USA den senaste rapportveckan ser vi nedan, enligt Department of Energy och American Petroleum Institute. Notera minskningen i råoljelagren!

DOE och API - Oljelager i USA

Nedan ser vi amerikanska råoljelager enligt DOE i tusen fat. Den svarta kurvan är 2012 års lagernivåer vecka för vecka och den lilla röda linjen är 2013 års nivå.

Det amerikanska råoljelagret

Importen har minskat för andra veckan i rad och ligger nu stadigt under 8 mbbl/dag. Vi ligger alltså neutralt i veckan som kommer för att förhoppningsvis kunna komma in billigare i OLJA S.

Import av olja till USA, diagram över statistik

Elektricitet

Priset på el rekylerade upp förra veckan. Marknaden står och väger just nu. Hydrologin har planat ut. Det väger ungefär lika tungt i båda vågskålarna för köpsidan och säljsidan. Vi tror dock mer på en stigande trend på lite längre sikt, än att priset ska falla tillbaka nedåt. Därför ligger vi kvar i EL S.

Elpriset står och väger

Den hydrologiska balansen har planat ut och prognosen har slutat falla och planat ut den också. Slutsatsen är alltså att vi ligger kvar i EL S.

Hydrologisk balans

Naturgas

Nedan ser vi juli-kontraktet på naturgas i USA. Uppgången har mognat ,men vi tror det kommer en sväng uppåt till mot 4.40 dollar per mmBtu. Det kan vara ett bra tillfälle att ta hem vinsten på de köpta BULL NATGAS X4 S vi rekommenderat köp av tidigare.

Prisutveckling på naturgas i USA

Guld och Silver

Det har varit hög aktivitet på den svenska marknaden för investeringsguld. I början av veckan var det övervägande köp av GULD S, ett certifikat som följer guldpriset på samma sätt som en guldtacka. Mot slutet av veckan gick placerare ur sina positioner. GULD S och dess familjemedlemmar med högre hävstång, BULL och BEAR, går att använda för kortsiktigare handel än fysiskt guld eftersom transaktionskostnaden är så låg. Vi kan tolka marknadens beteende som att den tror på lägre priser på kort sikt. Samtidigt har vi kunnat läsa rapporter om att såväl the US Mint som Storbritanniens motsvarighet sålt slut på sitt fysiska guld. Långsiktiga investerare tror alltså att priset är lågt nu.

Vi tror också att priset kortsiktigt kommer att vända ner och testa den lägsta noteringen i april. Marknadspsykologins två drivkrafter rädsla och hopp spelar stor roll här. Det är väldigt få personer i samhället som äger guld som en finansiell placering, men för dem som gör det är det sannolikt en stor del av portföljen. Det beror bland annat på att guldpriset stigit så mycket i värde, samtidigt som aktier och andra tillgångar inte gjort det. Många guldinvesterare upplever det här prisfallet på samma sätt som aktiesparare upplevde börskrascherna 1987, 2001 och 2008, dvs med rädsla för att förlora mycket pengar. Att förlora mycket pengar ger större utslag på känslomätaren än att vinna lika mycket pengar. Det vore därför fullständigt naturligt om många nu väljer att minska sina placeringar, när priset har repat sig från bottennoteringarna efter prisraset med 100 dollar per ozt. Även långsiktiga köpare av fysisk metall borde tycka att 100 dollar mer än för ett par veckor sedan är i dyraste laget.

Man ser ofta den här typen av rekyl efter ett initialt prisfall. Det följs i regel, men inte alltid, av ytterligare en nedgångsfas. Ska man gissa, så måste man därför gissa, att priset kommer att vända ner nu igen och att vi står inför ytterligare en rejäl prisnedgång.

Tekniskt diagram på guld

Vi kan dock notera att långsiktigt förklaras guldpriset av demografiska faktorer – ökade inkomster i tillväxtländer. Nedan ser vi guldpriset förklarat av BNP i länder med BNP / capita mellan 2000 och 13000 dollar i dagens penningvärde. Varje punkt markerar ett år sedan 1960 till 2011.

Korrelation mellan guldpris och BNP i tillväxtländer

De två högsta noteringarna avser åren 2010 och 2011. Vi ser att dessa år ligger priset på guld över den långsiktiga relationen för BNP i dessa länder. Det beror, skulle jag hävda på ökningen av penningmängden, framförallt i USA. Quantitative Easing, har skapat pengar att parkera någonstans och med en ränta nära noll är inte alternativkostnaden för en placering i guld så hög.

Man ska också reflektera över att den här ”demografiska” indikatorn, som förklarar guldprisets nivå så väl, kommer att minska när Kina går över 13000 dollar i BNP per capita, på samma sätt som skedde på tidigt 80-tal när den stora populationen i Europa, Japan och USA gick över 13000 dollar i BNP per capita och började konsumera tjänster i stället för att öka efterfrågan på råvaror / saker när de fick mer pengar. Det är dock ännu många år innan Kinas tillväxt har tagit BNP / capita över den nivån och det talar för ett fortsatt högt guldpris ännu ett tag.

Produktionskostnaden ligger strax under dagens pris. Gruvbolaget Newmont säger att ”all-in sustaining cash costs” är 1,100 – 1,200 dollar / ozt. Barrick säger att det är 1,000 – 1,100 dollar. IamGold, som är en högkostnadsproducent, ligger på 1,558 dollar. Det kanadensiska bolaget Dundee Capital Markets gjorde en sammanställning av ”all-in cost”. De säger att medelvärdet för de 20 största producenterna är 1,306 dollar. På basis av en kostnadskurva publicerad den 4 april i ”GFMS Gold Survey 2013” kan vi utläsa att så mycket som 20% av alla gruvor är olönsamma vid den här prisnivån. Tendensen att minska utbudet och få marknadens utbud mer i balans med efterfrågan borde få priset att hitta stöd inte långt under dagens guldpris.

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce.

Teknisk nalays på silverpris, i dollar per troy ounce

Vi ligger korta guld och silver. Det har kostat i veckan som gick, men eftersom vi tror att det kommer en till vända ner, ligger vi självklart kvar med köpt position i BEAR GULD X4 S och BEAR SILVER X4 S.

Platina & Palladium

Platinapriset har rekylerat uppåt, i likhet med guld och silver. Vi tror att det handlar om en rekyl mot den allmänna pristrenden och därför ett bra tillfälle att temporärt stänga positioner i Platina.

Teknisk analys på platina

Prisfallet i palladium har stannat av och inte lyckats ta sig uppåt. Det ser ännu svagare ut än de andra. Vi tvingas därför vänta fot och gå kort. Rekommendationen ändras alltså till köp av BEAR PALLAD X4 S. Målkursen är 600 dollar.

Teknisk analys på palladium

Basmetaller

Prissättningen av derivat på metallmarknaden indikerar en ökad volatilitet. Något som också visat sig i faktiska prisrörelser under veckan. Veckan inleddes som väntat svagare, men köparna kom in kring stödnivåerna och vi såg en rejäl uppgång i mitten av veckan. Det såg stabilt ut vid lunchtid i fredags. Den amerikanska BNP-siffran fick dock marknaderna att surna till på eftermiddagen (+2,5 % för Q1 mot väntat 3.0). Sent på kvällen såldes metallerna ner kraftigt, delvis p.g.a. positionskorrigeringar inför Kinas långhelg (stängt i 3 dagar i samband med 1:a maj). En stor del av veckouppgången raderades snabbt ut.

Vi tidigare skrivit om metallernas olika läge med tanke på pris i förhållande till kostnader. Alu, zink och nickel befinner sig i närheten kostnadsnivån för de 10 % producenterna med högst kostnader, d.v.s. där produktion på marginal blir olönsam, och därmed förr eller senare faller bort (se diagram nedan).

Diagrammet nedan visar metallpriset i förhållande till produktionskostnadskurvans 90%-percentil.

Metallpris och produktionskostnad

Som vi också återkommande skrivit om, ligger fortfarande kopparpriset högt i förhållande till kostnaderna för att producera metallen. Koppar brukar betraktas som den ledande metallen (LME:s flaggskepp). Kinas stora kopparbehov har förstärkt den positionen. Det är också till stor del Kinas importbehov som skapat ”premien”. När Kina sviktar, ja då sviktar kopparn. Utbudet ökar också nu efter att i flera år ha släpat efter. Dessutom har det finansiella kollektivet tagit fasta på läget och positionerat sig för nedgång. Tekniskt sett har man nu fått ”vatten på sin kvarn”. Så länge stämningsläget är negativt gentemot kopparn blir det svårt för övriga metaller att ta fart. Kopparn har behövt en korrigering, och det är den vi ser nu. Den stora frågan för hela metallmarknaden blir därför hur lågt kan kopparn gå?

Koppar

Vi skrev i förra veckan att det dags att börja bevaka en eventuell vändning. Priset tog sig upp till motståndsnivåerna kring $7200. Veckan stänger upp 1,4 % trots fredagens utförsäljning inför den kinesiska långhelgen.

Tekniskt sett så (se grafen nedan) kommer nästa stor stödnivå in kring $6500. I vårt tycke har marknaden förmodligen korrigerat tillräckligt, med en anpassning till den ”nya” fundamentala situationen. Det blir nu extra intressant att följa Kinas import. Prisskillnaden mellan LME och Shanghai är till LME:s fördel, vilket brukar ledan till att kineserna ”passar på” att köpa. Frågan är dock hur stark efterfrågan är lokalt i Kina. Marknaden är lite tveksam. Vi bevakar nu kopparn och förbereder oss för att vända från neutral till köp.

Den tekniska bilden har gett stöd till vår neutrala position. Vi är positiva till basmetaller på sikt men har avvaktat bättre köptillfällen alternativt väljer någon annan basmetall. Vi bevakar nu den nya stödnivån kring $6500.

Teknisk analys på koppar - 29 april 2013

Som vi skrivit tidigare tyder mycket på ökat utbud för koppar, vilket riskerar att begränsa uppgångspotentialen. Vi rekommenderar fortsatt en neutral position, men sätter koppar på bevakning för köp. För den som vill satsa på ett starkare tillväxtscenario (än konsensus) i Kina är koppar däremot alltid ett intressant alternativ.

Aluminium

Aluminium har visat styrka ett par veckor i samband med svagheten för koppar. Varje ”dipp” under $1900 har mött starkt köpintresse från industriella aktörer. I fredags såg det länge ut som vi skulle få en stark stängning över den första motståndsnivån kring $1930. Prisfallet för metaller generellt på fredagskvällen tog dock ner metallen förvånansvärt mycket, ända ned till $1878. Veckan kommer att inledas med ett nytt bra köpläge. För den riskbenägne kan det vara läge för att köpa ett kontrakt med hävstång (BULL ALU X2 eller X4). Långsiktigt är nivån väldigt intressant för kontraktet Aluminium S (utan hävstång).

Aluminiumpriset analyserat

Zink

Zinken följde i stort sett övriga metaller under veckan, och får en ganska neutral stängning på veckan. Produktionsstatistik från Kina är lite oroväckande för zinkens fundamentala balans. Smältverksproduktionen ökar i Kina, delvis som en effekt av stort gruvutbud (höjda smältlöner till smältverken). Risken finns att det behövs ännu lägre priser för att påverka gruvutbudet. Risken är att det dröjer innan priset vänder upp på allvar. Vi bedömer ändå zinken som fundamentalt ”billig” ur ett kostnadsperspektiv och nuvarande nivåer är mycket intressanta på lite längre sikt (6-12 månader). I det perspektivet är Zink S (utan hävstång) att föredra.

Zinkpriset den 27 april 2013

Nickel

Även nickel följde den allmänna trenden under veckan. Metallen balanserar farligt nära de viktiga stödnivåerna. Det finns ett lite oroväckande negativt stämningsläge kring nickelmarknaden just nu, baserat på känslan av ett alltför stort överskott (LME-lagret är ett synligt tecken på detta). Den rostfria stålindustrin som förbrukar ca 60 % av allt nickel, vill inte riktigt ta fart. Den förväntade lagerbyggnadsfasen har inte materialiserats under Q1, som den normalt gör. Problemet är delvis att tillgången i Kina är alltför god med tanke på utbudet av nickel Pig Iron. Det kan därför ta lite längre tid än beräknat. Vi bedömer ändå nivåerna som väldigt intressant ur ett kostnadsperspektiv (den första produktionen som förväntas tas ur marknaden är just Nickel Pig Iron i Kina). Frågan är om det finns utrymmer för ett brott om $15000. Vi studerar därför det långsiktiga veckodiagrammet nedan. Med nuvarande fundamentala situation har vi väldigt svårt att se marknaden gå ner till 2008-års katastrofnivåer (då efterfrågan mer än halverades). Om vi får en dipp under $15000 tror vi den blir kortvarig, och ett ypperligt köpläge av en metall som på sikt har stor uppgångspotential.

Teknisk analys på nickel - Pris i april

Kaffe

Kaffepriset (maj 2013) vände tvärt ner efter att Starbucks sade att de är försiktiga med inköpen och bara köper så mycket som behövs för stunden. Det indikerar att de tror på lägre priser på kaffe.

Conselho Nacional do Café, en sammanslutning av brasilianska kaffebönder, har bett regeringen i Brasilia om “akut” stöd. Värdet av den brasilianska kaffeproduktionen har halverats till ca 8 miljarder dollar i år. Kaffeodling är den verksamhet som sysselsätter flest människor på den brasilianska landsbygden. Sockerrörsodling, som också drabbats av fallande priser, är inte alls lika arbetsintensivt. För två år sedan besökte jag gården Café Héléna i delstaten São Paulo. Gården på 100 ha sysselsatte 14 personer på heltid. Enligt Conselho Nacional do Café har 655,000 familjer sin utkomst från kaffeodlingen.

Av 2012 års skörd är ungefär 70% sålt nu och ett normalt år borde det 90% redan vara sålt. Av 2013 års skörd är bara 10% sålt, medan det normalt sett borde vara 30%.

Teknisk analys på kaffe - Pris / KC

Socker

Sockerpriset (september 2013) fortsätter att rasa, med ytterligare ett kliv nedåt i veckan som gick. Sockerrör har blivit en populär gröda i Brasilien och trängt undan kaffeodling. Klondyke-stämningen i sockerproduktionen har nu gått över och det börjar talas om konkurser för svagare ”crushers”. Möjligen kan detta också bli ett tecken på botten för priserna när det sker.

Teknisk analys på socker - Pris

Vi fortsätter med neutral rekommendation.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Not below USD 70/b and aiming for USD 80/b

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Saudi Arabia again reminded the global oil market who is king. Oil price is ticking carefully upwards today as investors are cautious after having burned their fingers in the production cut induced rally to (almost) USD 90/b which later faltered. We expect more upside price action later today in the US session. The 1 m b/d Saudi cut in July is a good tactic for the OPEC+ meeting on 4-6 July. Unwind if not needed or force all of OPEC+ to formal cut or else….Saudi could unwind in August. The cut will unite Saudi/Russia and open for joint cuts if needed. I.e. it could move Russia from involuntary reductions to deliberate reductions

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Adjusting base-lines and formalizing and extending May cuts to end of 2024. OPEC+ this weekend decided to extend and formalize the voluntary agreement of cuts in May. These cuts will now be and overall obligation for the group to produce 40.5 m b/d  on average in 2024 (not including natural gas liquids). There were some adjustments to reference production levels where African members got lower references as they have been unable to fill their quotas. UAE on the other hand got a 200 k b/d increase in its reference production level to match actual capacity increases. It was also a discussion of whether to change the baseline for Russia’s production. But these changes in baselines won’t make any immediate changes to production.

Unilateral cut of 1 m b/d by Saudi in July. The big surprise to the market was the unilateral 1 m b/d cut of Saudi Arabia for July. To start with it is for July only though it could be extended. The additional cut will 

1) Make sure the oil price won’t fall below 70
2) Prevent inventories from rising
3) Help prevent capex spending in upstream oil and gas globally is not getting yet another trough
4) Make for a great tactical negotiation setup for next OPEC+ meeting on 4-6 July
       a) If the 1 m b/d July cut is unnecessary, then it will be un-winded for August
       b) If it indeed was needed then Saudi can strong-arm rest of OPEC+ to make a combined cut from August. Else Saudi could revive production by 1 m b/d from August and price will fall.
5) It is roughly aligning actual production by Russia and Saudi Arabia. Actually it is placing Saudi production below Russian production. But basically it is again placing the two core OPEC+ members on equal footing. Thus opening the door for combined Saudi/Russia cuts going forward if needed.

Saudi produced / will produce /Normal production:
April: 10.5
May: 10.0
June: 10.0
July: 9.0
Normal prod: 10.1

Oil price to strengthen further. Especially into the US session today. We expect crude oil prices to strengthen further and especially into the US session today. Price action has been quite careful in response to the surprise 1 m b/d cut by Saudi Arabia so far today. Maybe it is because it is only for one month. But mostly it is probably because the market in recent memory experienced that the surprise cut for May sent the Dated Brent oil price to USD 88.6/b in mid-April before it again trailed down to almost USD 70/b. So those who joined the rally last time got burned. They are much more careful this time around.

USD 80/b is the new USD 60/b and that is probably what Saudi Arabia is aiming for. Not just because that is what Saudi Arabia needs but also because that is what the market needs. We have seen a sharp decline in US oil rig count since early December last year and that has taken place at an average WTI price of USD 76/b and Brent average of USD 81/b. Previously the US oil rig count used to expand strongly with oil prices north of USD 45/b. Now instead it is declining at prices of USD 75-80/b. Big difference. Another aspect is of course inflation. US M2 has expanded by 35% since Dec 2019 and so far US CPI has increased by 17% since Dec 2019. Assume that it will rise altogether by 30% before all the stimulus money has been digested. If the old oil price normal was USD 60/b then the new should be closer to USD 80/b if adjusting for a cumulative inflation increase of 30%. But even if we just look at nominal average prices we still have USD 80/b as a nominal average from 2007-2019. But that is of course partially playing with numbers.

Still lots of concerns for a global recession, weakening oil demand and lower oil prices due to the extremely large and sharp rate hikes over the past year. That is the reason for bearish speculators. But OPEC+ has the upper hand. This is what we wrote recently on that note: ”A recession is no match for OPEC+”

Aligning Saudi production with Russia. Russian production has suffered due to sanctions. With a 1 m b/d cut in July Saudi will be below Russia for the first time since late 2021. Russia and Saudi will again be equal partners. This opens up for common agreements of cuts. Reduced production by Russia since the invasion has been involuntary. Going forward Russia could make deliberate cuts together with Saudi.

Graph over Russia and Saudi oil production
Source: Rystad data

Short specs in Brent and WTI at 205 m barrels as of Tuesday last week. They will likely exit shorts and force the oil price higher.

Short specs in Brent and WTI
Source: Blberg data

Long vs. Short specs in Brent and WTI at very low level as of Tuesday last week. Will probably bounce back up.

Long vs. Short specs in Brent and WTI
Source: Blbrg data

US oil rig count has declined significantly since early Dec-2022 at WTI prices of USD 76/b and Brent of USD 81/b (average since Dec-2022).

US oil rig count
Source: Blbrg data

Historical oil prices in nominal and CPI adjusted terms. Recent market memory is USD 57.5/b average from 2015-2019. But that was an extremely bearish period with booming US shale oil production.

Historical oil prices in nominal and CPI adjusted terms.
Source: Blberg data. SEB graph and calculations
Förstsätt läsa

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Populära