Connect with us

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 28 april 2014

Published

on

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

Råvarurekommendationer

Kort sammanfattning

Basmetallerna stigit överlag med nickel i täten. Ädelmetallerna har också utvecklats positivt den senaste veckan. Faktorerna som påverkar marknaden är Ryssland/Ukraina, frågetecken kring Kinas ekonomi, väder för jordbruksprodukterna, Indonesiens exportförbud på malm och strejkerna och olönsamheten i Sydafrikas platinagruvor (men även andra ädelmetaller).

Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin i Kina kom in på 48.3 i april, upp obetydligt från 48 i mars. Ett PMI under 50 innebär att tillverkningssektorn krymper, eller kommer att krympa, eftersom PMI är en framåtblickande indikator. Siffran fick renminbin (CNY), Kinas officiella valuta, att falla ytterligare mot andra valutor. Att allt inte står rätt till i Kina ser man av att den stadiga trenden av starkare valuta bröts i slutet av februari. Sedan dess har valutan försvagats hastigt. En svagare valuta gör att importvaror, som t ex sojabönor blir dyrare, vilket sänker efterfrågan. USDCNY har gått från 6 till 6.25 sedan början av året. Nedan ser vi kursutvecklingen på USDCNY.

USD CNY valutakurs

Försvagningen i den ryska rubeln har varit stor sedan början av året, men avviker inte från trenden som den haft sedan 2011. Rysslands valutareserv (exklusive guld) har sedan november minskat med 40 miljarder dollar till 442 miljarder. Detta har skett trots att oljepriset har varit stabilt och att centralbanken höjt räntan. Vi ser utvecklingen nedan.

Rysslands valutareserv exkl guld

Våra främsta rekommendationer är köpt position i platina och palladium, men även silver och guld (sist bland ädelmetallerna). Kaffe tror vi kan ha mer uppsida, även om huvuddelen av haussen förmodligen är över. Olja är en råvara som borde gå ner så småningom.

Råolja – Brent

Oljepriset har stigit då Libyen faktiskt inte fått igång oljeexporten än, som marknaden hoppats på. Tekniskt är priset uppe igen på 110 dollar, som är i den övre delen av det senaste halvårets prisintervall. Vi tror att man ska sälja på dessa nivåer.

CO future

Råoljelagren nådde i veckan rekordhöga 397.66 miljoner fat. Lagersiffran exkluderar olja som finns i strategiska lager.

Lager av råolja i USA

Importen sjönk från förra veckan; högre import var alltså inte den drivande faktorn bakom de rekordhöga lagren.

Import  av olja - USA

Baker Hughes rig count tog ett jättekliv med 30 riggar i fredagens statistik, till 1861 riggar i drift. USA har nu 107 fler oljeriggar som borrar jämfört med för ett år sedan.

Baker Hughes rig count

Petrobras nådde rekordproduktion både i sina Campos och Santos-fält, med 428,000 fat per dag.

Vi rekommenderar en kort position i olja, t ex med MINIS OLJA B S eller MINIS OLJA A S.

Elektricitet

Elpriset gick i veckan upp och testade motståndet för det senaste halvårets fallande pristrend. Än har dock inte ett brott skett. Om priset stiger på måndag har vi dock ett trendbrott och går över till köprekommendation på elen.

Elpris

Phelix Baseload för det tredje kvartalet, Tysklands motsvarande kontrakt som tredje kvartalet på Nasdaq Commodities, ligger nu 40.5% över det nordiska. Förra veckan var skillnaden 34%. Den nordiska marknaden är alltså rekordbillig i jämförelse med den kontinentala.

Phelix

Priset på utsläppsrätter föll relativt kraftigt i veckan som gick, men priset på kol tycks ha funnit en botten, åtminstone på kort sikt.

Utsläppsrätter

I förra veckobrevet för två veckor sedan, skrev vi att elmarknaden söker en botten. Det är möjligt att marknaden har gjort det, men det är ännu lite för tidigt att gå över till köprekommendation, så vi behåller neutral.

Naturgas

Tekniskt noterar vi att priset vänt ner igen i fredags från 4.80-nivån. Ökningen av borr-riggar enligt Baker Hughes rig count avser till stor del riggar för gas, vilket naturligtvis beror på att priset är attraktivt nu. Vi fortsätter med säljrekommendation (köp av BEAR NATGAS X4 S).

Naturgaspris

Koppar

Efter det dramatiska prisfallet i mars, har kopparpriset etablerat en botten mellan 6600 och 6700 dollar per ton. Sentimentet har successivt förbättrats, då den lagerökning som följde på (och förmodligen föranledde) prisfallet, inte har blivit mer än en rekyl i en fallande lagertrend. Det är förmodligen en missräkning för de eller den person som sålde ner koppar från 7200 till 6500 dollar…

Nyheten att Kinas Reservbyrå köpte 200,000 ton koppar i mars – efter prisfallet – skickar signalen att ”SRB” kan köpa mer om priset är attraktivt. Den fysiska premien har ökat med 70-80 dollar CIF Shanghai också. The International Copper Study Group publicerade statistik som visar ett förvånande underskott på 53 kt i januari. I december hade marknaden ett överskott på 17 kt.

Tekniskt är det kortisktiga motståndet brutet och allt pekar på en rekyl upp mot 7000 dollar.

Teknisk analys visar köpläge i koppar

Vi går över till köprekommendation på koppar.

Aluminium

Den senaste prisuppgången på aluminium har tappat momentum. Prisuppgången startade när LME informerade om att lösningen på kö-problemet för att få ut fysisk metall, skjuts på framtiden efter att RUSAL klandrat förslaget och fått rätt i domstolen. Marknaden har identifierat ett nytt prisintervall av stöd på 1850 och motstånd på 1900. Den senaste tiden är folk i marknaden lite vänligare inställda till aluminium med olika intressen på köpsidan. Både konsumenter och investerare tycks vara redo att successivt öka köpta positioner. Tekniskt kan ett brott av motståndet vid 1900 signalera ytterligare potential på uppsidan, till nästa motstånd vid 1950. Som vi har noterat tidigare, kommer det att vara en tidskrävande process att ta hand om de mycket stora lagren, som skapats under flera år av överproduktion. Marknaden har blivit mer positiv och tagit ett kliv uppåt prismässigt, men man ska vara beredd på att priset kan fastna inom ett prisintervall ett tag.

Teknisk prisanalys på aluminium

Vi fortsätter med neutral rekommendation på aluminium.

Zink

Zinkpriset balanserar på ett motstånd och marknaden försöker ta priset över det. Efterfrågan tycks ha ökat den senaste tiden med ILZG:s senaste prognos om en 4.5% ökning av efterfrågan under 2014. Fredagens handel var dock en besvikelse för dem som ville se ett högre pris. Mot slutet av handelsdagen ökade säljintresset och veckans slutkurs var i närheten av veckans lägsta pris vid 2054 dollar. Det förefaller som om aluminium liksom zink är marknader där fundamenta förbättras långsamt, samtidigt som det finns en oro för att det finns stora lager utanför börserna och börsernas lagerstatistik. Liksom med koppar har det gått rykten om att metall finns i lager, pantsatt i finansieringsaffärer i Kina. Oron gäller att dessa lager plötsligt ska dumpas på marknaden. Marknaden är känslig för detta, eftersom det under så lång tid varit lagerökningar och lagren kommer att ta lång tid att beta av.

Teknisk analys på zinkpris

Vi rekommenderar köp av ZINK S.

Nickel

Nickelpriset steg ytterligare 3% under förra veckan. Det blev den fjärde veckan i rad med stigande priser. Av de senaste 12 veckorna, är det bara en när priset sjönk. Det finns inte mycket nyheter att förtälja om den här veckan. Det är samma faktorer som verkar på marknaden som tidigare: Indonesien och Ryssland. På SEB:s råvarumarknadsdag i torsdags, var nickel ett hett samtalsämne. Flera delegater framhöll att Ryssland och Indonesien tillsammans står för ungefär hälften av det globala utbudet. Ur den synvinkeln är det inte förvånande att priset stiger.

De senaste årens prisintervall går mellan 10,000 och 30,000 dollar. 10,000 utgör botten efter Lehman-krisen. Haussen efter monetär- och infrastrukturstimulan fick upp priset till 30,000 dollar. Dagens pris på 18,500 dollar ser inte så utmanande ut, ur det perspektivet. Det sammanfattades dock att priset kan ha stigit för fort och att en stor del av prisuppgången består av en riskpremie för den eventualitet att de två riskfaktorerna ”Ryssland” och ”Indonesien” skulle förvärras. Så länge det indonesiska exportförbudet är på plats, stängs dock möjligheten för en rekyl successivt och snabbare om lageruppbyggnaden hos bruken för rostfritt stål fortsätter.

Nickelpris

Guld

Guldpriset vände uppåt vid en teknisk stödnivå i veckan som gick, vilket är positivt.

Guldpriset

Global guldproduktion har nu kommit upp till en årstakt på 2900 ton enligt de senaste uppgifterna från januari 2014. Guldpriset började stiga år 2000 när global gruvproduktion började falla efter att ha varit stigande sedan början av 80-talet. När gruvproduktionen började stiga år 2009 var det många som drog slutsatsen att boomen för guld var slut, liksom 1980, men då drog guldpriset vidare uppåt på grund av finanskrisen och ökningen av penningmängden. Nu lägger vi successivt finanskrisen bakom oss, samtidigt som gruvproduktionen stiger.

Diagram över guldproduktion och pris

ETF-investerare har sålt både guld och silver hittills i april, som vi ser av diagrammet nedan.

ETF-fonders innehav av guld och silver

Vi är dock försiktigt positiva till guld och rekommenderar köp av GULD S.

Silver

Silverpriset uppvisar ett starkare tekniskt stöd på 18.9 dollar per ozt än vad guldet gör. Med tanke på att silver är åt det ”billiga” hållet i relation till guldpriset, föredrar vi att köpa silver istället för guld, om vi får välja mellan de två ädelmetallerna.

Teknisk analys av silverpris

Nedan ser vi ett diagram över priset på guld uttryckt i silver. Det går alltså över 66 finuns silver på varje fin-uns av guld. Som vi ser är det en hög nivå, dvs silver är billigt i förhållande till guld.

XAUXAG

Vi anser att silver är mer köpvärt än guld och skulle vilja köpa på de här nivåerna. Vi rekommenderar köp av SILVER S.

Platina & Palladium

Marknaden orkade inte, eller ville inte, handla upp platina till över det tekniska motståndet vid 1481 dollar per ozt. Reaktionen blev att priset föll ner till 1400 dollar, där det dock fanns köpare. Nu är priset återigen på väg uppåt, kanske för att testa 1481 igen.

Platinapris

Priset på palladium har svårt at lämna utbrottsnivån, men har tagit sig förbi 810 dollar. I fredags kväll stängde marknaden på veckans högsta pris, 811.20 dollar. All-time-high är 861 dollar och den är inom räckhåll nu.

Palladiumpris

Nedan ser vi hur många finuns platina och palladium som investerare innehar via börshandlade fonder. Platina attraherar successivt mer pengar. Det är inte konstigt, med tanke på att aktiemarknaden gått upp i ett och ett halvt år, utan att vinsterna har ökat. Räntemarknaden erbjuder nära noll i ränta och på kreditmarknaden måste man placera i junk-junk för att få några procents ränta. Platina erbjuder då en asymmetrisk risk, där man vet att gruvindustrin inte går runt på dagens metallpris. Det finns ingen trigger egentligen för högre pris, annat än att priset är för lågt i förhållande till produktionskostnaden. Å andra sidan är förmodligen nedsidan väldigt begränsad, åtminstone på lång sikt.

Medan pengar har gått in i platina successivt, har de forsat in i palladium den här månaden. Ryssland är den viktigaste och dominerande producenten av palladium.

ETF-fonders innehav av platina och palladium

Nedan ser vi lagren av metall vid COMEX i New York.

Platina och palladium i lager hos COMEX i New York

Arbetsmarknadskonflikten i Sydafrika har ännu inte närmat sig en lösning. Ett erbjudande från de tre största platina-producenterna, förkastades av AMCU-fackföreningen tidigare i veckan. Det var ännu ett försök att få slut på den konflikt som pågått i tre månader och sänker produktionen. Efter att anbudet förkastades, har gruvbolagen börjat skicka SMS till var och en av de strejkande, med ett erbjudande att ta ställning till. Konflikten har alltså nått en helt ny nivå.

Inget av de tre stora gruvbolagen Anglo American Platinum Ltd., Impala Platinum Holdings Ltd. and Lonmin Plc går med vinst.

Hittills har konflikten kostat gruvbolagen ytterligare 1.3 miljarder dollar i förlorade försäljningsintäkter och gruvarbetarna nästan hälften så mycket i förlorade löner. De som har insyn i säger till media att det verkar som om gruvbolagen och fackföreningen står långt ifrån varandra och att det i grund och botten är en bransch som fundamentalt sätt är i kris. Det innebär med andra ord att produktionen behöver dras ner och frågan är vem av de tre stora gruvbolagen som drar sig ur. I vilket fall lär detta innebära att utbudet minskar. Om utbudet minskar, så lär detta innebära att priset på platina stiger.

Vi rekommenderar köp av PLATINA S och PALLADIUM S, eller BULL PLATINA X4 S eller BULL PALLAD X4 S.

För den som vill ta ännu mer risk, finns nu även BULL PALLAD X5 S.

Kaffe

Kaffepriset steg kraftigt i tisdags efter att det schweiziska företaget Volcafe, en del av den stora råvaruhandelskoncernen ED&F Man, emailat ut en analys som sade att torkan i Brasilien tidigare i år resulterar i en 18% lägre produktion i landet än vad som tidigare väntats. Detta orsakar i sin tur ett globalt underskott på 11 miljoner säckar av kaffe (arabica och robusta sammantaget). En säck väger 60 Kg.

Volcafe sänkte skördeestimatet avseende Arabica i Brasilien med 6.2 miljoner säckar till 28.4 miljoner. Däremot höjde Volcafe estimatet för hur mycket av robusta-sorten som landet kommer att producera 2014/15 med 1 miljon säckar till 17.1 miljoner. Sammantaget väntar sig alltså Volcafe en skörd på 45.5 miljoner säckar.

Detta är förvisso en högre siffra än vad den brasilianska producentgruppen CNC estimerade för ett par veckor sedan, och som vi skrev om i förra veckobrevet, men som alltid spelar det roll vem som säger något och Volcafe har mycket gott anseende och mångas öra. CNC estimerade skörden till 40.1 – 43.3 miljoner säckar.

Skörden i Brasilien började nu i april och ökar normalt i intensitet fram till juni och juli. Just nu är det skyfall över odlingarna, vilket fördröjer arbetet.

På lite längre sikt har produktionen fått en knäck. Enligt Hackett Financial Advisors kommer det globala underskottet av kaffe (produktion – konsumtion) att bli 10 miljoner säckar även för nästa marknadsföringsår, 2015-16.

Vi har skrivit om allt detta i tidigare veckobrev, men när nu en ny våg av varningar kommer från marknadskännare med etablerat renommé, ger det marknaden ytterligare stöd och befäster prisnivån.

Teknisk analys av kaffepris

Vi byter fot och går in i KAFFE S igen. Om priset faller under 200 tar vi dock en stop-loss.

Kakao

Priset på kakao ligger i ett etablerat prisintervall med botten på 2895 och tak på 3047. Som vi har skrivit förut, verkar det som om priset lockat fram större utbud och även om det talas om ökande efterfrågan på kakao, t ex i USA, pekar marknadens beteende på att prisets stimulans på utbudet kan väga tyngre. Priset föll ganska tungt i torsdags och fredags.

Teknisk analys på kakaopris

Vi rekommenderar en neutral position vid dagens situation.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära