Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 28 april 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

Råvarurekommendationer

Kort sammanfattning

Basmetallerna stigit överlag med nickel i täten. Ädelmetallerna har också utvecklats positivt den senaste veckan. Faktorerna som påverkar marknaden är Ryssland/Ukraina, frågetecken kring Kinas ekonomi, väder för jordbruksprodukterna, Indonesiens exportförbud på malm och strejkerna och olönsamheten i Sydafrikas platinagruvor (men även andra ädelmetaller).

Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin i Kina kom in på 48.3 i april, upp obetydligt från 48 i mars. Ett PMI under 50 innebär att tillverkningssektorn krymper, eller kommer att krympa, eftersom PMI är en framåtblickande indikator. Siffran fick renminbin (CNY), Kinas officiella valuta, att falla ytterligare mot andra valutor. Att allt inte står rätt till i Kina ser man av att den stadiga trenden av starkare valuta bröts i slutet av februari. Sedan dess har valutan försvagats hastigt. En svagare valuta gör att importvaror, som t ex sojabönor blir dyrare, vilket sänker efterfrågan. USDCNY har gått från 6 till 6.25 sedan början av året. Nedan ser vi kursutvecklingen på USDCNY.

USD CNY valutakurs

Försvagningen i den ryska rubeln har varit stor sedan början av året, men avviker inte från trenden som den haft sedan 2011. Rysslands valutareserv (exklusive guld) har sedan november minskat med 40 miljarder dollar till 442 miljarder. Detta har skett trots att oljepriset har varit stabilt och att centralbanken höjt räntan. Vi ser utvecklingen nedan.

Rysslands valutareserv exkl guld

Våra främsta rekommendationer är köpt position i platina och palladium, men även silver och guld (sist bland ädelmetallerna). Kaffe tror vi kan ha mer uppsida, även om huvuddelen av haussen förmodligen är över. Olja är en råvara som borde gå ner så småningom.

Råolja – Brent

Oljepriset har stigit då Libyen faktiskt inte fått igång oljeexporten än, som marknaden hoppats på. Tekniskt är priset uppe igen på 110 dollar, som är i den övre delen av det senaste halvårets prisintervall. Vi tror att man ska sälja på dessa nivåer.

CO future

Råoljelagren nådde i veckan rekordhöga 397.66 miljoner fat. Lagersiffran exkluderar olja som finns i strategiska lager.

Lager av råolja i USA

Importen sjönk från förra veckan; högre import var alltså inte den drivande faktorn bakom de rekordhöga lagren.

Import  av olja - USA

Baker Hughes rig count tog ett jättekliv med 30 riggar i fredagens statistik, till 1861 riggar i drift. USA har nu 107 fler oljeriggar som borrar jämfört med för ett år sedan.

Baker Hughes rig count

Petrobras nådde rekordproduktion både i sina Campos och Santos-fält, med 428,000 fat per dag.

Vi rekommenderar en kort position i olja, t ex med MINIS OLJA B S eller MINIS OLJA A S.

Elektricitet

Elpriset gick i veckan upp och testade motståndet för det senaste halvårets fallande pristrend. Än har dock inte ett brott skett. Om priset stiger på måndag har vi dock ett trendbrott och går över till köprekommendation på elen.

Elpris

Phelix Baseload för det tredje kvartalet, Tysklands motsvarande kontrakt som tredje kvartalet på Nasdaq Commodities, ligger nu 40.5% över det nordiska. Förra veckan var skillnaden 34%. Den nordiska marknaden är alltså rekordbillig i jämförelse med den kontinentala.

Phelix

Priset på utsläppsrätter föll relativt kraftigt i veckan som gick, men priset på kol tycks ha funnit en botten, åtminstone på kort sikt.

Utsläppsrätter

I förra veckobrevet för två veckor sedan, skrev vi att elmarknaden söker en botten. Det är möjligt att marknaden har gjort det, men det är ännu lite för tidigt att gå över till köprekommendation, så vi behåller neutral.

Naturgas

Tekniskt noterar vi att priset vänt ner igen i fredags från 4.80-nivån. Ökningen av borr-riggar enligt Baker Hughes rig count avser till stor del riggar för gas, vilket naturligtvis beror på att priset är attraktivt nu. Vi fortsätter med säljrekommendation (köp av BEAR NATGAS X4 S).

Naturgaspris

Koppar

Efter det dramatiska prisfallet i mars, har kopparpriset etablerat en botten mellan 6600 och 6700 dollar per ton. Sentimentet har successivt förbättrats, då den lagerökning som följde på (och förmodligen föranledde) prisfallet, inte har blivit mer än en rekyl i en fallande lagertrend. Det är förmodligen en missräkning för de eller den person som sålde ner koppar från 7200 till 6500 dollar…

Nyheten att Kinas Reservbyrå köpte 200,000 ton koppar i mars – efter prisfallet – skickar signalen att ”SRB” kan köpa mer om priset är attraktivt. Den fysiska premien har ökat med 70-80 dollar CIF Shanghai också. The International Copper Study Group publicerade statistik som visar ett förvånande underskott på 53 kt i januari. I december hade marknaden ett överskott på 17 kt.

Tekniskt är det kortisktiga motståndet brutet och allt pekar på en rekyl upp mot 7000 dollar.

Teknisk analys visar köpläge i koppar

Vi går över till köprekommendation på koppar.

Aluminium

Den senaste prisuppgången på aluminium har tappat momentum. Prisuppgången startade när LME informerade om att lösningen på kö-problemet för att få ut fysisk metall, skjuts på framtiden efter att RUSAL klandrat förslaget och fått rätt i domstolen. Marknaden har identifierat ett nytt prisintervall av stöd på 1850 och motstånd på 1900. Den senaste tiden är folk i marknaden lite vänligare inställda till aluminium med olika intressen på köpsidan. Både konsumenter och investerare tycks vara redo att successivt öka köpta positioner. Tekniskt kan ett brott av motståndet vid 1900 signalera ytterligare potential på uppsidan, till nästa motstånd vid 1950. Som vi har noterat tidigare, kommer det att vara en tidskrävande process att ta hand om de mycket stora lagren, som skapats under flera år av överproduktion. Marknaden har blivit mer positiv och tagit ett kliv uppåt prismässigt, men man ska vara beredd på att priset kan fastna inom ett prisintervall ett tag.

Teknisk prisanalys på aluminium

Vi fortsätter med neutral rekommendation på aluminium.

Zink

Zinkpriset balanserar på ett motstånd och marknaden försöker ta priset över det. Efterfrågan tycks ha ökat den senaste tiden med ILZG:s senaste prognos om en 4.5% ökning av efterfrågan under 2014. Fredagens handel var dock en besvikelse för dem som ville se ett högre pris. Mot slutet av handelsdagen ökade säljintresset och veckans slutkurs var i närheten av veckans lägsta pris vid 2054 dollar. Det förefaller som om aluminium liksom zink är marknader där fundamenta förbättras långsamt, samtidigt som det finns en oro för att det finns stora lager utanför börserna och börsernas lagerstatistik. Liksom med koppar har det gått rykten om att metall finns i lager, pantsatt i finansieringsaffärer i Kina. Oron gäller att dessa lager plötsligt ska dumpas på marknaden. Marknaden är känslig för detta, eftersom det under så lång tid varit lagerökningar och lagren kommer att ta lång tid att beta av.

Teknisk analys på zinkpris

Vi rekommenderar köp av ZINK S.

Nickel

Nickelpriset steg ytterligare 3% under förra veckan. Det blev den fjärde veckan i rad med stigande priser. Av de senaste 12 veckorna, är det bara en när priset sjönk. Det finns inte mycket nyheter att förtälja om den här veckan. Det är samma faktorer som verkar på marknaden som tidigare: Indonesien och Ryssland. På SEB:s råvarumarknadsdag i torsdags, var nickel ett hett samtalsämne. Flera delegater framhöll att Ryssland och Indonesien tillsammans står för ungefär hälften av det globala utbudet. Ur den synvinkeln är det inte förvånande att priset stiger.

De senaste årens prisintervall går mellan 10,000 och 30,000 dollar. 10,000 utgör botten efter Lehman-krisen. Haussen efter monetär- och infrastrukturstimulan fick upp priset till 30,000 dollar. Dagens pris på 18,500 dollar ser inte så utmanande ut, ur det perspektivet. Det sammanfattades dock att priset kan ha stigit för fort och att en stor del av prisuppgången består av en riskpremie för den eventualitet att de två riskfaktorerna ”Ryssland” och ”Indonesien” skulle förvärras. Så länge det indonesiska exportförbudet är på plats, stängs dock möjligheten för en rekyl successivt och snabbare om lageruppbyggnaden hos bruken för rostfritt stål fortsätter.

Nickelpris

Guld

Guldpriset vände uppåt vid en teknisk stödnivå i veckan som gick, vilket är positivt.

Guldpriset

Global guldproduktion har nu kommit upp till en årstakt på 2900 ton enligt de senaste uppgifterna från januari 2014. Guldpriset började stiga år 2000 när global gruvproduktion började falla efter att ha varit stigande sedan början av 80-talet. När gruvproduktionen började stiga år 2009 var det många som drog slutsatsen att boomen för guld var slut, liksom 1980, men då drog guldpriset vidare uppåt på grund av finanskrisen och ökningen av penningmängden. Nu lägger vi successivt finanskrisen bakom oss, samtidigt som gruvproduktionen stiger.

Diagram över guldproduktion och pris

ETF-investerare har sålt både guld och silver hittills i april, som vi ser av diagrammet nedan.

ETF-fonders innehav av guld och silver

Vi är dock försiktigt positiva till guld och rekommenderar köp av GULD S.

Silver

Silverpriset uppvisar ett starkare tekniskt stöd på 18.9 dollar per ozt än vad guldet gör. Med tanke på att silver är åt det ”billiga” hållet i relation till guldpriset, föredrar vi att köpa silver istället för guld, om vi får välja mellan de två ädelmetallerna.

Teknisk analys av silverpris

Nedan ser vi ett diagram över priset på guld uttryckt i silver. Det går alltså över 66 finuns silver på varje fin-uns av guld. Som vi ser är det en hög nivå, dvs silver är billigt i förhållande till guld.

XAUXAG

Vi anser att silver är mer köpvärt än guld och skulle vilja köpa på de här nivåerna. Vi rekommenderar köp av SILVER S.

Platina & Palladium

Marknaden orkade inte, eller ville inte, handla upp platina till över det tekniska motståndet vid 1481 dollar per ozt. Reaktionen blev att priset föll ner till 1400 dollar, där det dock fanns köpare. Nu är priset återigen på väg uppåt, kanske för att testa 1481 igen.

Platinapris

Priset på palladium har svårt at lämna utbrottsnivån, men har tagit sig förbi 810 dollar. I fredags kväll stängde marknaden på veckans högsta pris, 811.20 dollar. All-time-high är 861 dollar och den är inom räckhåll nu.

Palladiumpris

Nedan ser vi hur många finuns platina och palladium som investerare innehar via börshandlade fonder. Platina attraherar successivt mer pengar. Det är inte konstigt, med tanke på att aktiemarknaden gått upp i ett och ett halvt år, utan att vinsterna har ökat. Räntemarknaden erbjuder nära noll i ränta och på kreditmarknaden måste man placera i junk-junk för att få några procents ränta. Platina erbjuder då en asymmetrisk risk, där man vet att gruvindustrin inte går runt på dagens metallpris. Det finns ingen trigger egentligen för högre pris, annat än att priset är för lågt i förhållande till produktionskostnaden. Å andra sidan är förmodligen nedsidan väldigt begränsad, åtminstone på lång sikt.

Medan pengar har gått in i platina successivt, har de forsat in i palladium den här månaden. Ryssland är den viktigaste och dominerande producenten av palladium.

ETF-fonders innehav av platina och palladium

Nedan ser vi lagren av metall vid COMEX i New York.

Platina och palladium i lager hos COMEX i New York

Arbetsmarknadskonflikten i Sydafrika har ännu inte närmat sig en lösning. Ett erbjudande från de tre största platina-producenterna, förkastades av AMCU-fackföreningen tidigare i veckan. Det var ännu ett försök att få slut på den konflikt som pågått i tre månader och sänker produktionen. Efter att anbudet förkastades, har gruvbolagen börjat skicka SMS till var och en av de strejkande, med ett erbjudande att ta ställning till. Konflikten har alltså nått en helt ny nivå.

Inget av de tre stora gruvbolagen Anglo American Platinum Ltd., Impala Platinum Holdings Ltd. and Lonmin Plc går med vinst.

Hittills har konflikten kostat gruvbolagen ytterligare 1.3 miljarder dollar i förlorade försäljningsintäkter och gruvarbetarna nästan hälften så mycket i förlorade löner. De som har insyn i säger till media att det verkar som om gruvbolagen och fackföreningen står långt ifrån varandra och att det i grund och botten är en bransch som fundamentalt sätt är i kris. Det innebär med andra ord att produktionen behöver dras ner och frågan är vem av de tre stora gruvbolagen som drar sig ur. I vilket fall lär detta innebära att utbudet minskar. Om utbudet minskar, så lär detta innebära att priset på platina stiger.

Vi rekommenderar köp av PLATINA S och PALLADIUM S, eller BULL PLATINA X4 S eller BULL PALLAD X4 S.

För den som vill ta ännu mer risk, finns nu även BULL PALLAD X5 S.

Kaffe

Kaffepriset steg kraftigt i tisdags efter att det schweiziska företaget Volcafe, en del av den stora råvaruhandelskoncernen ED&F Man, emailat ut en analys som sade att torkan i Brasilien tidigare i år resulterar i en 18% lägre produktion i landet än vad som tidigare väntats. Detta orsakar i sin tur ett globalt underskott på 11 miljoner säckar av kaffe (arabica och robusta sammantaget). En säck väger 60 Kg.

Volcafe sänkte skördeestimatet avseende Arabica i Brasilien med 6.2 miljoner säckar till 28.4 miljoner. Däremot höjde Volcafe estimatet för hur mycket av robusta-sorten som landet kommer att producera 2014/15 med 1 miljon säckar till 17.1 miljoner. Sammantaget väntar sig alltså Volcafe en skörd på 45.5 miljoner säckar.

Detta är förvisso en högre siffra än vad den brasilianska producentgruppen CNC estimerade för ett par veckor sedan, och som vi skrev om i förra veckobrevet, men som alltid spelar det roll vem som säger något och Volcafe har mycket gott anseende och mångas öra. CNC estimerade skörden till 40.1 – 43.3 miljoner säckar.

Skörden i Brasilien började nu i april och ökar normalt i intensitet fram till juni och juli. Just nu är det skyfall över odlingarna, vilket fördröjer arbetet.

På lite längre sikt har produktionen fått en knäck. Enligt Hackett Financial Advisors kommer det globala underskottet av kaffe (produktion – konsumtion) att bli 10 miljoner säckar även för nästa marknadsföringsår, 2015-16.

Vi har skrivit om allt detta i tidigare veckobrev, men när nu en ny våg av varningar kommer från marknadskännare med etablerat renommé, ger det marknaden ytterligare stöd och befäster prisnivån.

Teknisk analys av kaffepris

Vi byter fot och går in i KAFFE S igen. Om priset faller under 200 tar vi dock en stop-loss.

Kakao

Priset på kakao ligger i ett etablerat prisintervall med botten på 2895 och tak på 3047. Som vi har skrivit förut, verkar det som om priset lockat fram större utbud och även om det talas om ökande efterfrågan på kakao, t ex i USA, pekar marknadens beteende på att prisets stimulans på utbudet kan väga tyngre. Priset föll ganska tungt i torsdags och fredags.

Teknisk analys på kakaopris

Vi rekommenderar en neutral position vid dagens situation.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

[If demand] ”comes around as forecast, Hallelujah, we can produce more”

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Saudi Arabia’s oil minister, Prince Abdulaziz bin Salman, last week stated at a conference in Calgary: ”I believe it when I see it. When reality comes around as it’s been forecast, Hallelujah, we can produce more” (Reuters, John Kemp). So Saudi Arabia wants to and will produce more once it is confident that there really is demand for additional crude. Saudi Arabia has good reason to be concerned for global oil demand. It is not the only one struggling to predict global demand amid the haze and turmoil in the global oil market following the Russian invasion of Ukraine and sanctions towards Russian crude and product stocks. Add a shaky Chinese housing market and the highest US rates since 2001. Estimates for global oil demand in Q4-23 are ranging from 100.6 m b/d to 104.7 m b/d with many estimates in between. Current crude and mid-dist inventories are low. Supply/demand is balanced to tight and clearly very tight for mid-dists (diesel, jet fuel, gasoil). But amid current speculative bullishness it is important to note that Saudi Arabia can undo the current upwards price journey just as quickly as it created the current bull-market as it drop in production from 10.5 m b/d in April to only 9.0 m b/d since July. Quickly resolving the current mid-dist crisis is beyond the powers of Saudi Arabia. But China could come to the rescue if increased oil product export quotas as it holds spare refining capacity. 

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The oil market is well aware that the main reasons for why oil has rallied 25% over the past months is  reduced production by Saudi Arabia and Russia, global oil demand holding up better than feared together with still declining US shale oil activity. US oil drilling rig count fell by 8 rigs last week to 507 rigs which is the lowest since Feb 2022.

The big question is how strong is global oil demand and how will it hold up or even maybe increase in the coming quarters? And here the spread of estimates are still all over the place. For Q4-23 we have the following range of estimates for global oil demand in m b/d: 100.6; 101.8; 103.1; 103.2 and 104.7 from main oil market research providers. This wide spread of estimates is mindbogglingly and head-scratching both for analysts and for oil producers. It leads to a wide spread in estimates for Call-on-OPEC. Some say the current market is in a 2-3 m b/d deficit while others calculate that the global oil market today is nicely balanced.

The sanctions towards Russian crude and oil product exports with a ban on imports to the EU and UK has led to a large reshuffling of the global oil market flows which again has created a haze through which it is hard to gauge the correct state of the global oil market. 

We have previously argued that there may be a significant amount of ”pent-up-demand” following the Covid-years with potential for global oil demand to surprise on the upside versus most demand forecasts. But there are also good reasons to be cautious to demand given Chinese property market woes and the highest US interest rates since 2001!

The uncertainty in global oil demand is clearly at the heart of Saudi Arabia’s production cuts since April this year. Saudi Arabia’s Energy Minister, Prince Abulaziz bin Salman, last week stated at a conference in Calgary: ”I believe it when I see it. When reality comes around as it’s been forecast, Hallelujah, we can produce more” (Reuters, John Kemp).

So if it turns out that demand is indeed stronger than Saudi Arabia fears, then we should see increased production from Saudi Arabia. Saudi could of course then argue that yes, it is stronger than expected right now, but tomorrow may be worse. Also, the continued decline in US oil drilling rig count is a home-free card for continued low production from Saudi Arabia.

Both crude stocks and mid-dist stocks (diesel, jet fuel, gasoil) are still significantly below normal and the global oil market is somewhere between balanced, mild deficit or large deficit (-2-3 m b/d). The global oil market is as such stressed due to low inventories and potentially in either mild or large deficit on top. The latter though can be undone by higher production from Saudi Arabia whenever it chooses to do so.

What is again getting center stage are the low mid-dist stocks ahead of winter. The war in Ukraine and the sanctions towards Russian crude and product stocks created chaos in the global oil product market. Refining margins went crazy last year. But they are still crazy. The global refining system got reduced maintenance in 2020 and 2021 due to Covid-19 and low staffing. Following decades of mediocre margins and losses, a lot of older refineries finally decided to close down for good during Covid as refining margins collapsed as the world stopped driving and flying. The global refining capacity contracted in 2021 for the first time in 30 years as a result. Then in 2022 refining margins exploded along with reviving global oil demand and the invasion of Ukraine. Refineries globally then ran  as hard as they could, eager to make money, and reduced maintenance to a minimum for a third year in a row. Many refineries are now prone for technical failures following three years of low maintenance. This is part of the reason why mid-dist stocks struggle to rebuild. The refineries which can run however are running as hard as they can. With current refining margins they are pure money machines.

Amid all of this, Russia last week imposed an export ban for gasoline and diesel products to support domestic consumers with lower oil product prices. Russia normally exports 1.1 m b/d of diesel products and 0.2 m b/d of gasoline. The message is that it is temporary and this is also what the market expects. Russia has little oil product export storage capacity. The export ban will likely fill these up within a couple of weeks. Russia will then either have to close down refineries or restart its oil product exports.

The oil market continues in a very bullish state with stress both in crude and mid-dists. Speculators continues to roll into the market with net long positions in Brent crude and WTI increasing by 29 m b over the week to last Tuesday. Since the end of June it has increased from 330 m b to now 637 m b. Net-long speculative positions are now at the highest level in 52 weeks.

The market didn’t believe Saudi Arabia this spring when it warned speculators about being too bearish on oil and that they would burn their fingers. And so they did. After having held production at 9 m b/d since July, the market finally believes in Saudi Arabia. But the market still doesn’t quite listen when Saudi says that its current production is not about driving the oil price to the sky (and beyond). It’s about concerns for global oil demand amid many macro economic challenges. It’s about being preemptive versus weakening demand. The current oil rally can thus be undone by Saudi Arabia just as it was created by Saudi Arabia. The current refinery stress is however beyond the powers of Saudi Arabia. But China could come to the rescue as it holds spare refining capacity. It could increase export quotas for oil products and thus alleviate global mid-dist shortages. The first round effect of this would however be yet stronger Chinese crude oil imports. 

Brent crude and ARA diesel refining premiums/margins. It is easy to see when Russia invaded Ukraine. Diesel margins then exploded. The market is not taking the latest Russian export ban on diesel and gasoline too seriously. Not very big moves last week.

Brent crude and ARA diesel refining premiums/margins
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

ARA mid-dist margins still exceptionally high at USD 35-40/b versus a more normal USD 12-15/b. We are now heading into the heating season, but the summer driving season is fading and so are gasoline margins.

ARA refinary crack margin
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

ARA mid-dist margins still exceptionally high at USD 35-40/b versus a more normal USD 12-15/b. Here same graph as above but with longer perspective to show how extreme the situation is.

ARA refinary crack
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US crude and product stocks vs. the 2015-19 average. Very low mid-dist stocks.

US crude and product stocks vs. the 2015-19 average
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

Speculators are rolling into long positions. Now highest net long spec in 52 weeks.

Speculators are rolling into long positions
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

The ”normal” oil price is USD 97/b

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The Dated Brent crude oil price ydy closed at USD 96/b. Wow, that’s a high price! This sensation however depends on what you think is ”normal”. And normal in the eyes of most market participants today is USD 60/b. But this perception is probably largely based on the recent experience of the market. The average Brent crude oil price from 2015-2019 was USD 58.5/b. But that was a period of booming non-OPEC supply, mostly shale oil. But booming shale oil supply is now increasingly coming towards an end. Looking more broadly at the last 20 years the nominal average price was USD 75/b. But in inflation adjusted terms it was actually USD 97/b.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia’s oil minister, Abdulaziz bin Salman, yesterday stated that its production cuts was not about driving the price up but instead it was preemptive versus the highly uncertain global economic development. In that respect it has a very good point. The US 2yr government bond rate has rallied to 5.06% which is the highest since 2006 and just a fraction away of being the highest since December 2000. The Chinese property market is struggling and global PMIs have been downhill since mid-2021 with many countries now at contractive, sub-50 level. Thus a deep concern for the health of the global economy and thus oil demand going forward is absolutely warranted. And thus the preemptive production cuts by Saudi Arabia. But killing the global economy off while it is wobbling with an oil price of USD 110-120/b or higher is of course not a smart thing to do either.

At the same conference in Canada yesterday the CEO of Aramco, Amin H. Nasser, said that he expected global oil demand to reach 110 m b/d in 2030 and that talk about a near term peak in global oil demand was ”driven by policies, rather than the proven combination of markets, competitive economics and technology” (Reuters).

With a demand outlook of 110 m b/d in 2030 the responsible thing to do is of course to make sure that the oil price stays at a level where investments are sufficient to cover both decline in existing production as well as future demand growth.

In terms of oil prices we tend to think about recent history and also in nominal terms. Most market participants are still mentally thinking of the oil prices we have experienced during the shale oil boom years from 2015-2019. The average nominal Brent crude price during that period was USD 58.5/b. This is today often perceived as ”the normal price”. But it was a very special period with booming non-OPEC supply whenever the WTI price moved above USD 45/b. But that period is increasingly behind us. While we could enjoy fairly low oil prices during this period it also left the world with a legacy: Subdued capex spending in upstream oil and gas all through these years. Then came the Covid-years which led to yet another trough in capex spending. We are soon talking close to 9 years of subdued capex spending.

If Amin H. Nasser is ballpark correct in his prediction that global oil demand will reach 110 m b/d in 2030 then the world should better get capex spending rolling. There is only one way to make that happen: a higher oil price. If the global economy now runs into an economic setback or recession and OPEC allows the oil price to drop to say USD 50/b, then we’d get yet another couple of years with subdued capex spending on top of the close to 9 years with subdued spending we already have behind us. So in the eyes of Saudi Arabia, Amin H. Nasser and Abdulaziz bin Salman, the responsible thing to do is to make sure that the oil price stays up at a sufficient level to ensure that capex spending stays up even during an economic downturn.

This brings us back to the question of what is a high oil price. We remember the shale oil boom years with an average nominal price of USD 58.5/b. We tend to think of it as the per definition ”normal” price. But we should instead think of it as the price depression period. A low-price period during which non-OPEC production boomed. Also, adjusting it for inflation, the real average price during this period was actually USD 72.2/b and not USD 58.5/b. If we however zoom out a little and look at the last 20 years then we get a nominal average of USD 75/b. The real, average inflation adjusted price over the past 20 years is however USD 97/b. The Dated Brent crude oil price yesterday closed at USD 96/b.

Worth noting however is that for such inflation adjustment to make sense then the assumed cost of production should actually rise along with inflation and as such create a ”rising floor price” to oil based on rising real costs. If costs in real terms instead are falling due to productivity improvements, then such inflation adjusted prices will have limited bearing for future prices. What matters more specifically is the development of real production costs for non-OPEC producers and the possibility to ramp up such production. Environmental politics in OECD countries is of course a clear limiting factor for non-OPEC oil production growth and possibly a much more important factor than the production cost it self.  

But one last note on the fact that Saudi Arabia’s energy minister, Abdulaziz bin Salman, is emphasizing that the cuts are preemptive rather then an effort to drive the oil price to the sky while Amin H. Nasser is emphasizing that we need to be responsible. It means that if it turns out that the current cuts have indeed made the global oil market too tight with an oil price spiraling towards USD 110-120/b then we’ll highly likely see added supply from Saudi Arabia in November and December rather than Saudi sticking to 9.0 m b/d. This limits the risk for a continued unchecked price rally to such levels.

Oil price perspectives. We tend to think that the nominal average Brent crude oil price of USD 58.5/b during the shale oil boom years from 2015-19 is per definition the ”normal” price. But that period is now increasingly behind us. Zoom out a little to the real, average, inflation adjusted price of the past 20 years and we get USD 97/b. In mathematical terms it is much more ”normal” than the nominal price during the shale oil boom years 

The new normal oil price
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg data feed.

Is global oil demand about to peak 1: OECD and non-OECD share of global population

OECD and non-OECD share of global population
Source: SEB graph and calculations, UN population data

Is global oil demand about to peak 2: Oil demand per capita per year

Oil demand per capita per year
Source: SEB graph and calculations, BP oil data
Fortsätt läsa

Analys

USD 100/b in sight but oil product demand may start to hurt

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Some crude oil grades have already traded above USD 100/b. Tapis last week at USD 101.3/b. Dated Brent is trading at USD 95.1/b. No more than some market noise is needed to drive it above USD 100/b. But a perceived and implied oil market deficit of 1.5 to 2.5 m b/d may be closer to balance than a deficit. And if so the reason is probably that oil product demand is hurting. Refineries are running hard. They are craving for crude and converting it to oil products. Crude stocks in US, EU16 and Japan fell 23 m b in August as a result of this and amid continued restraint production by Saudi/Russia. But oil product stocks rose 20.3 m b with net draws in crude and products of only 2.7 m b for these regions. Thus indicating more of a balanced market than a deficit. Naturally there has been strong support for crude prices while oil product refinery margins have started to come off. Saudi/Russia is in solid control of the market. Both crude and product stocks are low while the market is either in deficit or at best in balance. So there should be limited down side price risk. But oil product demand is likely to hurt more if Brent crude rises to USD 110-120/b and such a price level looks excessive.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Crude oil prices have been on a relentless rise since late June when it became clear that Saudi Arabia would keep its production at 9 m b/d not just in July but also in August. Then later extended to September and then lately to the end of the year. On paper this has placed the market into a solid deficit. Total OPEC production was 27.8 m b/d in August and likely more or less the same in September. OPEC estimates that the need for oil from OPEC in Q3-23 is 29.2 m b/d which places the global market in a 1.4 m b/d deficit when OPEC produces 27.8 m b/d.

The proof of the pudding is of course that inventories actually draws down when there is a deficit. A 1.4 m b/d of deficit for 31 days in August implies a global inventory draw of 43.4 m b/d. If we assume that OECD countries accounts for 46% of global oil demand then OECD could/should have had a fair share of inventory rise of say 20 m b in August. Actual inventory data are however usually a lagging set of data so we have to work with sub sets of data being released on a higher frequency. And non-OECD demand and inventory data are hard to come by.

If we look at oil inventory data for US, EU16 and Japan we see that crude stocks fell 23 m b in August while product stocks rose 20.3 m b with a total crude and product draw of only 2.7 m b. I.e. indicating close to a balanced market in August rather than a big deficit. But it matters that crude stocks fell 23 m b. That is a tight crude market where refineries are craving and bidding for crude oil together with speculators who are buying paper-oil. So refineries worked hard to buy crude oil and converting it to oil products in August. But these additional oil products weren’t gobbled up by consumers but instead went into inventories.

Rising oil product inventories is of course  a good thing since these inventories in general are low. And also oil product stocks are low. The point is more that the world did maybe not run a large supply/demand deficit of 1.5 to 2.5 m b/d in August but rather had a more balanced market. A weaker oil product demand than anticipated would then likely be the natural explanation for this. Strong refinery demand for crude oil, crude oil inventory draws amid a situation where crude inventories already are low is of course creating an added sense of bullishness for crude oil.

On the one hand strong refinery demand for crude oil has helped to drive crude oil prices higher amid continued production cuts by Saudi Arabia. Rising oil product stocks have on the other hand eased the pressure on oil products and thus softened the oil product refinery margins.

The overall situation is that Saudi Arabia together with Russia are in solid control of the oil market. Further that the global market is either balanced or in deficit and that both crude and product stocks are still low. Thus we have a tight market both in terms of supplies and inventories. So there should be limited downside in oil prices. We are highly likely to see Dated Brent moving above USD 100/b. It is now less than USD 5/b away from that level and only noise is needed to bring it above. Tupis crude oil in Asia traded at USD 101.3/b last week. So some crude benchmarks are already above the USD 100/b mark.

While Dated Brent looks set to hit USD 100/b in not too long we are skeptical with respect to further price rises to USD 110-120/b as oil product demand likely increasingly would start to hurt. Unless of course if we get some serious supply disruptions. But Saudi Arabia now has several million barrels per day of reserve capacity as it today only produces 9.0 m b/d. Thus disruptions can be countered. Oil product demand, oil product cracks and oil product inventories is a good thing to watch going forward. An oil price of USD 85-95/b is probably much better than USD 110-120/b for a world where economic activity is likely set to slow rather than accelerate following large interest rate hikes over the past 12-18 months.

OPEC’s implied call-on-OPEC crude oil. If OPEC’s production stays at 27.8 m b/d throughout Q3-23 and Q4-23 then OPECs numbers further strong inventory draws to the end of the year.

OPEC's implied call-on-OPEC crude oil.
Source: SEB graph and calculations. Call-on-OPEC as calculated by OPEC in its Sep report.

Net long speculative positions in Brent crude and WTI. Speculators have joined the price rally since end of June.

Graph of net long speculative positions in Brent crude and WTI.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

End of month crude and product stocks in m b in EU16, US and Japan. Solid draw in crude stocks but also solid rise in product stocks. In total very limited inventory draw. Refineries ran hard to convert crude to oil products but these then went straight into inventories alleviating low oil product inventories there.

End of month crude and product stocks
Source: SEB table, Argus data

ARA oil product refinery margins have come off their highs for all products as the oil product situation has eased a bit. Especially so for gasoline with now fading summer driving. But also HFO 3.5% cracks have eased back a little bit. But to be clear, diesel cracks and mid-dist cracks are still exceptionally high. And even gasoline crack down to USD 17.6/b is still very high this time of year.

ARA oil product refinery margins
Source: SEB graph and calculations

ARA diesel cracks in USD/b. Very, very high in 2022. Almost normal in Apr and May. Now very high vs. normal though a little softer than last year.

ARA diesel cracks in USD/b.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average. Still very low mid-dist inventories (diesel) and also low crude stocks but not all that low gasoline inventories.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages. Mid-dist stocks have stayed persistently low while gasoline stocks suddenly have jumped as gasoline demand seems to have started to hurt due to higher prices.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data feed.

Total commercial US crude and product stocks in million barrels. Rising lately. If large, global deficit they should have been falling sharply. Might be a blip?

Total commercial US crude and product stocks in million barrels.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed, EIA data
Fortsätt läsa

Populära