SEB – Råvarukommentarer, 26 maj 2014

Rekommendationer

SEB rekommenderar investeringar i råvaror

Kort sammanfattning

Fredagens stängde med oro inför vad som kan hända i Ukraina under helgen, där det är presidentval. I EU är det val till Europaparlamentet, med vad som ser ut att kunna bli ett något annorlunda sammansatt parlament. I USA och Storbritannien är marknaderna stängda måndagen den 26 maj, så att det är en långhelg innebär också att viljan att ha riskpositioner över helgen är mindre än normalt.

Efter ett par veckors fokus på den ovanliga volatiliteten i nickelmarknaden, har blickarna vänts mot andra metaller, som kanske håller på att vakna till liv. Kopparmarknaden går allt mer in i brist, vilket återspeglas både av fortsatt sjunkande lager och mer backwardation i terminskurvan (terminspriser lägre än spotpriset). Aluminiumpriset steg under fast handel i veckan, med stöd från stängning av korta positioner. På en del håll argumenteras att aluminium är nästa metall att drivas av utbudsfaktorer, efter nickel och PGM-metallerna. Zink har en intressant teknisk bild, som talar för högre priser. Frågan är om det är motiverat av fundamenta i dagens marknad.

På makrofronten kom de viktigaste siffrorna från Markits – de preliminära inköpschefsindexen. För Kina steg PMI oväntat från 48.1 till 49.7. Ett PMI under 50 innebär visserligen att tillverkningsindustrin krymper, men förbättringen av PMI var överraskande stor. I Europa var PMI lite sämre, men indikerar fortfarande expansion vid 52.5. I USA steg PMI oväntat från 55.5 förra månaden till 56.2.

Odlingsvädret fortsätter att vara mycket bra runtom i världen. Nu får även den torkdrabbade veteodlingen i USA nederbörd. Detta fick vete- och majsterminerna att falla med 2% i veckan som gick. Förvånande positivt inköpschefsindex för Kina publicerades också i veckan, som nämnt ovan. Eftersom mer pengar i Kina innebär mer protein i maten, steg sojabönorna med 5% i Chicago under ledning av sojamjölet. Haussen i sojabönorna påverkade rapsfrömarknaden under en dag. Sedan föll priset på raps tillbaka. Raps ser väldigt svagt ut och när rekylen kommer i sojan, kan rapsen falla ner mot 350 euro, en nivå som marknaden uppfattar som den absoluta botten för rapsen.

Sådden av majs går framåt i USA och är nu nästan färdig. Ukrainas produktion av majs ser ut att bli ungefär lika stor som förra året enligt de uppgifter som publicerats i veckan. Prisuppgången på spannmål tidigare i år motiverades av oro för Ukrainas produktion, där gissningarna låg på 20 – 25 mt. Nu ser produktionen ut att hamna kring 30 mt, exkl Krim, alltså i nivå med förra året. I skrivande stund har det inte kommit några alarmerande uppgifter om våldsamheter från presidentvalets Ukraina idag.

Marknaderna i USA och i England är som sagt stängda på måndag, så det blir en lugn start på en kort vecka, beroende förstås på det riktiga utfallet av valen i EU och Ukraina.

Råolja – Brent

Oljehandlare tyckte att de överlag bättre PMI-siffrorna motiverade ett högre oljepris. Samtidigt har förhoppningarna om att Libyen ska komma tillbaka som oljeexportör grusats. Väpnad konflikt med flera döda mellan rebellstyrkor och regeringssoldater har återupptagits. Det har också varslats om strejk på Nordsjön. Minskningen av oljelagren i USA i onsdagens DOE-statistik var också större än väntat.

Tekniskt är priset uppe vid den nivå där uppgångar slutat de senaste åren. De historiska oddsen är goda för att även den här uppgången ska sluta ungefär vid dagen nivå på oljepriset.

Analys av brentolja

Råoljelagren minskade som nämnt ovan, med drygt 7 miljoner fat, vilket var oväntat mycket och gav marknaden stöd. Till viss del förklaras lagerminskningen av att importen för veckan låg på den lägsta nivån sedan 1996.

Olja

Vi rekommenderar en kort position i olja, t ex med MINIS OLJA B S eller MINIS OLJA A S.

Elektricitet

Hydrologisk balans är något under det normala och 60% av kärnkraften är ur drift pga planerat underhåll. Nederbördsprognosen har svängt om till torrare än normalt för de kommande 14 dagarna. Under lång tid har Norden fått väsentligt mycket mer nederbörd än normalt, samtidigt som det varit mycket varmare än normalt.

Det är möjligt att marknaden tar fasta på detta och handlar upp priset. Tekniskt ser marknaden ut att bilda en så kallad ”huvudskuldra” formation med nacklinje ungefär vid 27 euro. Om den nivån bryts, signaleras en trendvändning uppåt.

Analys på elpriset

Vi behåller köprekommendationen. Stöd finns på 24 euro och motstånd på 27.

Naturgas

Priset på naturgas befinner sig i en fallande trend. Prisfallet gick återigen ner till stödet vid 4.40 dollar per MMBtu. Rent tekniskt ”borde” den nivån brytas. Under 4.40 finns stöd först vid 4.20 och sedan vid 4 dollar.

Naturgas-analys

Koppar

Tremånadersterminen har strävat på uppåt hela veckan, men utan några fyrverkerier. Intresset har huvudsakligen handlat om kurvan, särskilt den korta sidan. Cash mot 3-månaders terminspris handlades i fredags på runt 90 dollar per ton i backwardation. Vi har inte sett den spreaden sedan maj 2012. Bristen i marknaden har (inte förvånande) hand i hand med det fallande LME-lagret, som för närvarande sjunkit till 175,000 ton. Så låg nivå har inte setts sedan sommaren 2008, på toppen av konjunkturen. Lägger vi till Comex och Shanghai är det totala lagret runt 350 kt. Det är fortfarande lite i förhållande till marknaden för koppar som omsluter 20 miljoner ton per år. Det här är naturligtvis inte hela sanningen. Som vi har nämnt förut, anser de flesta marknadsbedömare att det finns stora mängder metall i lagerhus i Kina. Det senaste estimatet är 800-900 kt. De totala lagren uppgår enligt Metal Bulletin till 1.2 miljoner ton, vilket utgör 2.9 veckors konsumtion. Även detta innebär att det råder brist på koppar. Det innebär att den senaste förändringen i terminskurvan förmodligen är motiverad. Marknaden fokuserar emellertid på hoten: alla nya projekt i pipelinen (ungefär 5 miljoner ton i årlig produktion fram till 2020), kombinerat med oro för den kinesiska efterfrågan, kopplat till riskerna i fastighetssektorn. Sammanfattningen enligt vår åsikt är högre volatilitet i terminspriserna framöver och särskilt på uppsidan. Pga de låga lagren, får förändringar i utbud och efterfrågan mer omedelbar effekt på priserna, uppåt eller nedåt.

Kopparpris-analys

Aluminium

Nickel utvecklades mycket positivt i veckan, endast slagen av nickel. Givet det negativa sentimentet i början av veckan, när priset höll på att gå genom stödet på 1750 dollar, kom haussen som en överraskning för somliga. Vi har varit långsiktigt positiva till marknaden, med anledning av den gradvisa förbättringen av den fundamentala balansen, så i det avseendet var vi inte förvånade. Takten i uppgången var dock förvånande. En artikel i Financial Times i veckan handlar om att aluminium kan vara nästa metall att rusa i kölvattnet av det indonesiska exportförbudet. Rusal kommenterade att marknaden kommer att vara 1.3 mt i underskott i år och det gav uppgången extra bränsle. Vi har diskuterat effekterna av det indonesiska exportförbudet tidigare här, och kommit fram till att volymen som sådan är stor, men det finns goda alternativ för Kina (som är den största importören). Alternativen kan innebära högre kostnader, estimerade av flera olika analytiker till 30 – 50 dollar per ton för kinesiska smältverk. Så den indonesiska effekten borde vara liten.

Den starka efterfrågesituationen med minskande produktion borde i sig självt kunna leda till en gradvis återhämtning i priset. En annan positiv faktor är marknaden för fysiska premier. Den här veckan steg premien för metall i Europa med 10 dollar till runt 400 dollar.

Vi fortsätter alltså med köprekommendation på ALUMINIUM S.

Aluminium, LME-pris

Zink

Zinkpriset har potential att nå 2200 dollar per ton från dagens nivå på 2084 dollar. Den enda nyheten från zinkmarknaden i veckan att notera är mars-statistiken från ILZSG, som visade ett underskott på 17 kt i marknaden. Det bekräftar den positiva pristrenden i marknaden. Lagren är fortfarande höga, och räcker till 8 veckors konsumtion enligt Metal Bulletin (jämför med koppar ovan). I det avseendet liknar zink situationen i aluminium – allt bättre fundamenta – men en bit kvar att gå. Om vi tittar på den tekniska bilden, tycker vi att det börjar se mer intressant ut. Priset har flera gånger försökt att gå genom motståndet på 2100 dollar. Ett brott kommer förmodligen att ge uppgången en del momentum, med potential att nå 2200 dollar per ton.

Vi återgår till köprekommendation på ZINK S.

Zinkpriset analyserat

Nickel

Intradagrörelserna i priset på nickel har återvänt till nästan normala nivåer. Prisrörelserna bildar en triangel, en känd teknisk formation, som förebådar en ny stor rörelse uppåt eller nedåt, kanske i veckan som kommer. Vi lutar mot att det blir nedåt, till de nivåer vi såg som hastigast förrförra veckan runt 18500 dollar. Presidentkandidater i Indonesien säger enligt lokala tidningar att de planerar att behålla exportförbudet. Det är vad marknaden förväntar sig. Kommentarer om att de masugnar som talats om kommer att vara färdiga snart eller senare, debatteras. De flesta observatörer tycks vara överens om att några förmodligen kommer att var klara senare i år. Men det förhindrar inte att nickelmarknaden kommer att vara i underskott de kommande åren.

Vi fick den prisrörelse vi väntade oss förra veckan, från stödet vid runt 18,500 dollar. Haussen fick priset att nå 20,495 vid mitten av veckan. Om marknaden skulle rekylera nedåt, håller vi fast vid vår åsikt att ett pris på mellan 18,000 och 19,000 dollar per ton förmodligen är bra att köpa till. Just nu tycker vi att man inte ska ha någon position.

Nickelpris-analys

Guld

Guldmarknaden fortsatte att hålla sig lugn i veckan. World Gold Council publicerade sin kvartalsvisa Gold Demand Trends, som visade på stark efterfrågan på smycken i Kina och att ETF-utflödet avstannat under det första kvartalet. Efterfrågan globalt på fysiskt investeringsguld har dock minskat. Vad vi hör om detta i Sverige, så verkar det inte gälla här.

Eftersom inget har hänt på marknaden är situationen densamma som för en vecka sedan. Vi är fortfarande svagt positiva till guld.

Teknisk analys på guldpris

Vi rekommenderar köp av GULD S.

Silver

Silverpriset har inte heller uppvisat någon annan tendens än att vara stabilt.

Teknisk analys av silverpris för trading

Nedan ser vi ett diagram över priset på guld uttryckt i silver.

Pris på guld uttryckt i silver

Vi anser att silver är mer köpvärt än guld och skulle vilja köpa på de här nivåerna. Vi rekommenderar köp av SILVER S.

Platina & Palladium

Platina steg över motståndet på 1481 i veckan men vid 1500 dollar fanns uppenbarligen säljare i väntan och kontakten med dessa fick marknaden att falla tvärt in i stängning på fredagen. Strejkerna pågår fortfarande i Sydafrika och den ryska situationen är inte förändrad heller. När marknaden har testat att handla upp platina och även palladium har det alltid funnits säljare på högre nivåer. Detta innebär att aktörer är väldigt försiktiga när priset verkar stöta på motstånd.

Teknisk analys på spotpriset för platina

Prisdiagrammet på palladium ser vi nedan. Sedan förra veckan har terminen stigit från 815 dollar till 831 dollar. Frågan är om marknaden orkar ta priset upp till 850 dollar utan en rekyl. Risken för en rekyl är påtaglig.

Teknisk analys på terminspriset på palladium

Vi rekommenderar att man minskar på hävstången och kanske behåller 1:1-certikaten PLATINA S och PALLADIUM S.

Kaffe

Kaffemarknaden har successivt rört sig nedåt. Stöd finns vid 170-centsnivån och motstånd på ca 200 cent i första hand. Tekniskt ser det överlag negativt ut, varför behåller en försiktig position i BEAR KAFFE X4 S.

Teknisk analys på kaffepris - 2014

Kakao

Priset på kakao rekylerade uppåt efter att priset för drygt två veckor sedan föll under det tekniska stödet vid 2895 dollar per ton. Vi tolkar uppgången som ett tillfälle att sälja på.

Vi rekommenderar köp av SHORT KAKAO A S, som har en hävstång strax under -1.

Teknisk analys på kakaopris

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top