Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 24 mars 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

Rekommendationer

SEB rekommenderar råvaror

Kort sammanfattning

Palladium är den råvara vi är mest positiva till. Elpriset i Norden ser äntligen ut att ha bottnat ut och vi går över till en köprekommendation av EL S. Priset på råolja har brutit sitt tekniska stöd och kan stå inför en större trendförändring nedåt i pris.

Jordbruksprodukterna har fallhöjd och vi tror att risken är stor för fallande priser i det korta perspektivet på i princip allt. Torkan är slut i Brasilien, vilket sätter press på det upphaussade priset på kaffe och socker, men även på sojabönor och majs.

På måndagen den 31 mars publicerar USDA sin årliga ”Prospective Plantings” rapport för USA:s sådd av majs och sojabönor. Vi kommer att hålla seminerier för att gå igenom vad siffrorna säger om marknadsutvecklingen. Dessa äger rum i Malmö på tisdag nästa veckan, i Lidköping och Vadstena på onsdagen och i Stockholm på torsdagen. Inbjudna gästtalare kommer att belysa olika aspekter. I Stockholm kommer situationen i Ukrainas jordbruk att belysas av en extern expert som bedrivit storjordbruk i Ukraina.

Råolja – Brent

Oljepriset sjönk under lugn handel i veckan från 109 till 108.57 dollar per fat. Vi tror att det är lugnet före stormen, när oljepriset bryter stödet i den stora triangelformation som marknaden handlar inom.

Brentolja

Non-commercials (investerare) minskade sin långa position i terminskontrakt på West Texas Intermediate råolja från 407 miljoner fat till 384 miljoner fat, enligt fredagens CFTC-rapport.

WTI

Antalet borr-riggar i USA, statistik som Baker Hughes publicerar klockan 18 CET varje fredag, visar en lite nedgång från förra veckan, till 1803. Trenden till fler borr-riggar är dock tydlig, om än i ett tidigt skede.

Borr-riggar

Råoljelagren steg återigen kraftigt i veckans rapport från US Department of Energy. Vi har tidigare sagt att marknaden kommer att komma under press under det andra kvartalet, förmodligen med en ny lägstanotering på olja under april månad, lägre än förra årets botten på 97 dollar. Raffinaderierna i USA ställer om från eldningsolja / diesel till bensin nu och då efterfrågar de mindre olja, med lageruppbyggnad som konsekvens. Som vi ser ökar lageruppbyggnaden mycket snabbare nu än tidigare år, därför att utbudet är mycket större än tidigare år.

Lager av olja i USA

Vi rekommenderar en kort position i olja, t ex med MINIS OLJA B S eller MINIS OLJA A S.

Elektricitet

Väderleksprognosen har slagit om från blött och varmt och det innebär att den hydrologiska balansen försvagas med 1.5 TWh till +2.5 – 3 TWh enligt PointCarbon. Marknaden har legat kort och blankarna fick bråttom att köpa tillbaka kontrakt och stänga positioner, vilket gav skjuts uppåt på priset. Som vi har skrivit tidigare kan en vändning uppåt bli våldsam, när den kommer. Vi tror att vi kan ha sett botten vid 24.15 euro per MWh, strax över den jämna nivån 24 euro. Efter en så lång nedgång brukar dock aldrig priserna vända spikrakt uppåt, men vad vi tror att det kan bli oroligt och volatilt den närmaste tiden.

Priset är så lågt ändå, att vi går över från neutral rekommendation till rekommendation att köpa EL S. Det är lite för volatilt för att rekommendera BULL-certifikat.

En risk för framtiden är den massiva utbyggnaden av framförallt solkraft i Tyskland, som en solig dag kan generera kraft motsvarande ca 35 kärnreaktorer (35 GigaWatt), alltså ca 3.5 gånger den svenska kärnkraften. Denna el erbjuds marknaden till noll euro, eftersom det är den rörliga kostnaden.

Elpris

Markedskrafts 2 veckors prognos för hydrologisk balans har till fredagens morgon sjunkit från 8.6 till 6.5 TWh, som vi ser i diagrammet nedan.

Hydrobalans

Priset på kol har stabiliserat sig.

Kolpris

Vi går alltså över till köprekommendation från neutral och rekommenderar EL S.

Naturgas

Förra veckan rekommenderade vi köp av BEAR NATGAS X4 S mot bakgrund av att priset stigit en längre tid på det kalla vädret i USA och att varmt väder nu ”borde” komma in i prognosfönstret. Samtidigt såg vi att antalet borr-riggar återigen ökar tydligt och de flesta av dem producerar gas. Japan drar igång sina kärnkraftverk nu och slutar därmed att importera LNG. Det har talats om, bland annat i en annons i New York Times i fredags som en privatperson (!) satt in med anledning av krisen i Ukraina, att EU skulle importera LNG från USA. Om det sker, som en del i det ”paket” som EU och USA ställer upp mot Ryssland efter söndagens ”val” i södra Ukraina, kan det verka stödjande på priset, men annars bör priset i första hand falla ner mot 4.30 – 4.20 dollar per MMBtu. Vi fortsätter med säljrekommendation och behåller BEAR NATGAS X4 S.

Naturgas

Koppar

Kopparpriset stängde ner 34 dollar på veckan till 6430 dollar. Marknaden har handlat ner kopparpriset efter oro för att tillväxten dämpas när USA:s centralbank börjar höja räntan igen. FED publicerade en prognos i veckan som gick att räntan kommer att vara 1% mot slutet av nästa år och 2.25% om två år. Tekniskt motstånd finns nu på 6750 dollar. Ur ett tekniskt perspektiv är det, trots fyndköpsrekommendationerna som förekommer i emailade snabbkommenterar från olika banker, större risk för fortsatt nedgång i det korta perspektivet, än att priserna återgår till 7000 dollar.

Kopparpris

Vi fortsätter att rekommendera neutral position i koppar.

Aluminium

Aluminiumpriset sjönk i veckan från 1740 till 1712 och har inte drabbats lika hårt som t ex kopparmarknaden av de senaste negativa makroekonomiska signalerna. Det beror på att marknaden redan är tämligen pressad i botten. Däremot kan vi inte heller se någon anledning att idag köpa aluminium.

Aluminiumpris analyserat

Vi fortsätter med neutral rekommendation på aluminium.

Zink

Zinkrpriset sjönk i veckan från 1980 till 1952 dollar per ton. Den tekniska stödnivån vid 1950 – 1970 dollar per ton verkar än så länge hålla. Så länge den gör det, kan man våga sig på att vara köpt zink, men om priset skulle bryta ner, under 1950 dollar, bör man snabbt ta en stopp-loss.

Zinkpris

Vi rekommenderar köp av ZINK S eller BULL ZINK X4 S.

Nickel

Nickel steg faktiskt med 100 dollar per ton från 15740 till 15840 i veckan som gick. Vi ser inflöden i våra NICKEL S och BULL NICKEL X4 S. Detsamma ser vi i intresset för att investera i nickel generellt. På global basis uppvisar vissa fysiskt backade börshandlade investeringsprodukter på nickel en fördubbling av antalet ton som investerare är köpta.

Med det sagt, ”borde” det komma en rekyl nedåt nu, eftersom priset har gått upp kraftigt och 16,500 dollar är ett tekniskt motstånd, där det funnits säljare, uppenbarligen.

Vi rekommenderar att man kortsiktigt tar hem vinster och försöker köpa igen till lägre pris. Långsiktigt är vi positiva till nickel och behåller den långsiktiga köprekommendationen på nickel.

Nickelpris

Indonesiens exportförbud av obearbetad nickelmalm har inneburit att Kinas import av Nickel Pig Iron (NPI) har skjutit i höjden. Vi ser en bild på kinas import nedan. 26,865 ton importerades alltså i januari, enligt statistik som publicerades i februari av den kinesiska tullen.

Nickel pig iron

Guld

Guldpriset som föll kraftigt efter motstånd vid 1400 dollar, stängde upp i fredags. Priset föll tidigare i veckan efter att FED:s chef Janet Yellen i ett tal talat om prognosen för när räntorna ska börja höjas i USA. I fredags annekterade Ryssland Krim och EU gjorde en politisk överenskommelse om stöd till Ukraina. USA skärpte sanktionerna mot ryska politiker och affärsmän med koppling till Putin; i praktiken de personer som kontrollerar stora delar av ryskt näringsliv. Guldpriset reagerar positivt på geopolitisk oro. De enda länder som ställt sig på Rysslands sida och erkänt Krim, är Nordkorea och Syrien, världens främsta skurkstater. Det är rent objektivt sett ett passande sällskap för Ryssland. Ryssland har visat för alla att internationell lag inte gäller för dem. På sociala medier har Ryssland med råge återfått positionen som ”the Evil Empire”, som USA:s förre president Ronald Reagan kallade det. USA är dock mycket svagare än då, både politiskt, ekonomiskt och militärt eftersom det är upptaget på olika håll i världen i sitt krig mot terrorismen. Det är en ny verklighet och guldpriset anpassar sig till det när investerare ser över sina placeringar.

Med det sagt, 1400 dollar var ett för starkt motstånd – den här gången, men trendstödet för uppgången är inte bruten. Skulle priset på guld falla det lilla minsta i veckan som kommer, bryts dock detta, och vi får en rekyl, förmodligen ner mot 1300, kanske ända ner mot prisnivåerna från slutet av januari.

Gold spot-pris

ETF-köpare har avvaktat den senaste veckan. Det har inte kommit in mer pengar i ETF:er som placerar i fysiskt guld. Däremot har ETF-er på silver attraherat köpare, förmodligen för att priset på silver har backat mer än priset på guld.

ETF-fonders innehav av guld och silver

Vi fortsätter tills vidare med neutral vy på guld. Vi skulle vilja köpa om det kommer en rekyl.

Silver

Silverpriset föll under prisintervallet på 20.50 till 22. Marknaden har, som jag skrev förra veckan, ingen trend – än. Vänder priset upp från den här nivån och går över 22 dollar, har vi en stigande trend. Annars lutar det mest åt fortsatt trendlöshet.

Analys på silverpris

Som vi såg av ETF-innehaven i silver ovan, attraherar silver köpare som tycker att priset är lågt. Det är inte trend-investerare, utan värde-investerare. Nedan ser vi guldpriset angivet i silver (istället för dollar). Vi ser att guld är relativt dyrt i förhållande till silver, såväl i det korta perspektivet som i det långa. Vi föredrar därför att köpa silver, hellre än guld av den anledningen, men just nu ser vi inte någon omedelbar anledning att göra det. Palladium tror vi är en betydligt bättre placering.

XAU/XAG

Vi anser att silver är mer köpvärt än guld och skulle vilja köpa på de här nivåerna, i synnerhet efter den rekyl som inträffat de senaste veckorna.

Platina & Palladium

Som vi skrev förra veckan fanns en risk för en rekyl nedåt i priset på platina och vi valde att ha neutral position. Det har nåtts en viss överenskommelse mellan gruvfack och gruvbolag, men det gäller bara en liten del av arbetsstyrkan vid gruvorna, de som är bäst betalda. Detta betyder inte att konflikten är över. Det ska bli intressant att se om priset på platina vänder upp från den här nivån. I så fall ser skulle bilden av en marknad som håller på att skapa och inleda en stigande pristrend stärkas. Priset måste bryta motståndsnivån 1481 för att bekräfta detta.

Platinapris

Vi skrev förra veckan att rekylen nedåt efter utbrottet från triangelformationen är klassisk. Vi skrev att vi ville se en bekräftelse på utbrottet genom att priset skulle passera förra årets topp på 785 dollar. Det har vi nu. Priset stängde i fredags på 788 dollar. Vi har alltså med hög sannolikhet en rejäl ”bull market” i palladium framför oss.

Palladiumpris

Efterfrågan på palladium väntas överstiga produktionen i år med mellan 780,000 och 1 miljon uns, enligt olika bedömare. Ryssland och Sydafrika står för 80% av global produktion enligt Johnsson Matthey i London. Det finns en oro för att de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland efter kriget och invasionen av Ukraina ska påverka produktions- och exportmöjligheterna av palladium. Det är oroligt även i Sydafrika, där arbetsmarknadskonflikten vid landets gruvor ännu inte efter sex månaders konflikt har lösts.

Alla kända fysiskt backade ETF:er innehar för närvarande 2.1 miljoner uns palladium. I diagrammet nedan ser vi hur dessa innehav har förändrat sig de senaste två åren. Det har alltså varit utflöden på 200,000 uns sedan sommaren förra året.

Absa Bank, en del av Barclays, kommer att notera en ny fysiskt backad ETF i Johannesburg den 27 mars. Den ska enbart investera i palladium från Sydafrika, vilket drar undan material från det ena av de två länder som står för 80% av global produktion. Om ETF-marknaden attraherar mer investerare dras ytterligare material undan, vilket skapar ett ännu större underskott i år. Hittills har ETF:erna verkat stabiliserande på priset, men en stadig hausse kan locka till sig köpare av en ny kategori.

ETF-fonders palladium-innehav

Vi rekommenderar alltså en neutral position i platina och en köpt position i palladium.

Kaffe

Torkan i Brasilien är av allt att döma slut. Det har regnat i veckan som gått. Prognosen från GFS-modellen för de kommande två veckorna visar onormalt mycket nederbörd över Minas Gerais. Det har regnat ordentligt och detta borde hindra ytterligare skador och reparera de som blivit; dock inte på årets skörd. Skadorna på bönorna är permanenta.

Diagram över kaffeprisets utveckling

Det har varit torrt även i Vietnam, som är världens ledande producent av robusta. The Vietnam Coffee and Cocoa Association, Vicofa, sade att skörden, som börjar i oktober, väntas bli lägre än förra årets. Det är vanligtvis torrt så här års och normalt sett inget som skadar odlingen, men det har varit lite torrare än normalt. Nu väntas det även komma regn till Vietnams kaffedistrikt, som ligger uppe i bergen mot Laos. Lantbrukarna har hållit tillbaka försäljningen av vinterns skörd i avvaktan på hur det skulle gå i Brasilien. Lagren per den 7 mars var rekordhöga.

Vi rekommenderar neutral position i kaffe, eller möjligtvis en mycket kortsiktig kort position.

Kakao

Priset på kakao i New York backade i veckan från 2997 dollar per ton till 2957 dollar.

Prisutveckling på kakao

Kakaoterminsmarknaden präglas av en stor kort position i producentledet. Enligt fredagens Commitment of Traders – rapport från CFTC, som visar läget per i tisdags, har investerare minskat sin köpta position från 80,598 kontrakt förra veckan till 67,690 kontrakt den här veckan. Investerarnas sentiment fortsätter alltså att bli mindre positivt.

Kakaoterminerna på LIFFE i London handlas normalt sett högre än terminerna på NYBOT i New York. I diagrammet nedan har vi kvoten mellan London-kakao och New York-kakao, omräknat till brittiska pund per ton. Det är spotkontraktet vi ser.

Vi rekommenderar en neutral position vid dagens situation.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Publicerat

den

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Förstsätt läsa

Populära