Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 17 februari 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

SEB Råvaror 17 februari 2014

Råolja – Brent

Oljepriset fick styrka i veckan av att El Sharara-fältet i Libyen fick stängas igen. Marknaden har till viss del räknat in att Iran och Libyen ökar sin produktion i år. Gör de det, så faller priset. Gör de inte det, så stiger priset. Stängningen av El Sharara var alltså inte positiv ur den aspekten.

Kinas import av råolja var på rekordnivå i januari (liksom importstatistiken var för en rad råvaror).

Tekniskt är det möjligt att den konsolidering av priset vi sett efter uppgången från 106 dollar till 109 är en så kallad ”vimpel”. Om det är det, ska vi vänta oss ett utbrott på uppsidan, som har potential att ta priset till 111 dollar.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Teknisk analys på CO (olja)

Fundamentalt genomgår oljemarknaden ett paradigmskifte där fracking radikalt ökar utbudet av råolja och minskar OPEC:s monopolställning. På längre sikt är det svårt att se något annat än ett stort prisfall på olja och vi vill handla oljemarknaden från den korta sidan. Tekniskt och i det mycket korta perspektivet av en vecka är det dock inte uteslutet, rentav troligt, att priset bryter upp och testar den övre delen av det ”gamla” prisintervallet. Med den reservationen behåller vi säljrekommendation, men rekommenderar inte att man går in i nya korta positioner på den här nivån, utan avvaktar bättre säljtillfällen.

Elektricitet

Elpriset bröt bröt stödet på 28.50 i fredags, vilket innebär att marknaden säger att skyddet mot ytterligare nedgångar har brutits. Det innebär att marknaden med hög sannolikhet kommer att handla ner priset ytterligare. Samtidigt är priset på en mycket låg nivå, som vi ser nedan.

Analys av elpriset

Det är omöjligt att säga var botten är. Det lägsta priset på Q2-kontraktet år 2007 var 25.8 euro per MWh, som vi ser i nedanstående diagram över det vid var tid kortaste Q2-kontraktets pris.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Elpris, Q2-kontrakten

I diagrammet nedan ser vi prisutvecklingen på Q2-kontrakten under det första kvartalet varje år sedan 2006. Det andra kvartalets kontrakt är på den lägsta nivån sedan åtminstone 2006. I diagrammet nedan ser vi prisutvecklingen på Q2 2014 som den vita kurvan och Q2 2007 som den blå kurvan. Som vi ser, ser prisutvecklingen i år ut att röra sig snarlikt prisutvecklingen under 2007 sedan början av året. Om detta fortsätter kommer prisnedgången att fortsätta.

Elpris, utveckling av Q2-kontrakten

Prognosen för hydrologisk balans är enligt Markedskraft mer eller mindre oförändrad från förra veckan. Vädret i Norden är dock milt och nederbördsrikt just nu.

Hydrobalansen

Terminspriset för leverans av kol nästa år har fallit från 87 dollar till 82.30. Priset är alltså tillbaka på bottennivåerna från oktober. Priset ligger under produktionskostnaden för gruvorna i Australien, Sydamerika och Kanada. Den australiensiska dollar har under samma period fallit med 8% mot US-dollarn, så där är en av förklaringarna till varför kolpriset inte har stigit i US-dollartermer. Som vi ser handlade kolpriset upp i fredags. Kanske är det en vändning?

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Diagram

Risken är stor att de stora kollagren (”kolhögar överallt”) i Europa och det milda vädret i Norden fortsätter att påverka elpriset nedåt resten av vårvintern. Tekniskt är stödet vid 28.50 brutet, vilket är en signal att ta stoppar. Rekommendationen kan inte bli annat än neutral som högst just nu. Man ska dock vara observant på om priset går tillbaka över 28.50 euro per MWh, med tanke på att priset är på absoluta bottennivåer i ett historiskt perspektiv.

Naturgas

Det har fortsatt att vara kallt i USA, men nu börjar man se en omsvängning. Naturgaspriset har faktiskt backat lite från förra veckans 4.60 till 4.52 i fredags.

TA på naturgastermin

Basmetaller

Vi har en mer eller mindre positiv pristrend i basmetallerna som helhet, men med svag tendens sedan början av året. Den nedgången ”borde” vara nära sitt slut (eller inte). Den väntade optimismen efter det kinesiska nyåret har inte infunnit sig. Marknadens aktörer väntar fortfarande på ny information om tillståndet i den kinesiska efterfrågan. En pusselbit delades ut den här veckan. Januari månads importstatistik visade ovanligt hög import (+10%) och export (+10.6%). Importen intresserar naturligtvis råvarumarknaden mest. Importen av koppar och järnmalm nådde rekordnivåer. Marknaden blev dock inte fullt så imponerad, eftersom den höga importen hänger ihop med årsskifteseffekter. Som vanligt byggs det lager innan året och en del tyder på att varor har bokats och registrerats tidigare, men levereras på det nya året. Det finns en klar risk att februari-statistiken inte kommer att vara lika imponerande. Marknaden behöver se februaristatstiken för att få ökat förtroende.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Från ett tradingperspektiv, föredrar vi fortfarande att handla nickel som om den var inom ett prisintervall, och inte i en trend, även om vi favoriserar den långa sidan mer än den korta.

Koppar

Som du kunnat läsa i inledningen till basmetallsegmentet här ovan, är vi lite oroade för kopparmarknaden. Risken för ökat utbud i kombination med skuldproblemen i Kina och risken för bankrutter inom den svarta banksektorn där, utgör en klar risk för nedsidan i kopparpriset. Just nu ser det dock inte ut att ske, i närtid i alla fall. Marknaden visar stark efterfrågan med backwardation i terminskurvan. Kinas import är extremt stark. Dessutom är vi just nu i de säsongsmässigt starka första och andra kvartalen. Vi skulle inte bli förvånade om kopparpriset testar de senaste toppnoteringarna någon gång de kommande månaderna.

Ur ett tradingperspektiv, gör osäkerheterna att vi inte vill ta någon position i metallen just nu. I vår fundamentala prognos för det genomsnittliga priset för året (7450), väntar vi oss en stark marknad under det första halvåret, sedan att priset handlar svagare i Q3 och med en möjlig återhämtning under Q4.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Teknisk analys koppar

Vi rekommenderar neutral position i koppar.

Aluminium

Aluminium har handlat starkare sedan priset noterade femårslägsta den 3 februari vid 1671 dollar. Det är alltid riskabelt att vara kort råvaror som handlar så långt ner i förhållande till produktionskostnaden. Den fundamentala balansen visar äntligen på konstruktiva tendenser. Som väntat har blankarna börjat köpa tillbaka positioner.

Konsumenter har varit på köpsidan. De tar tillvara varje prisnedgång för att köpa ytterligare hedgar. Sammantaget har detta tagit tillbaka priset till den ”gamla” tekniska stödnivån vid ca 1750 dollar. Premierna i den amerikanska marknaden har planat ut vid de extrema nivåer kring 440 dollar per ton. Enligt våra källor i den fysiska marknaden skeppas nu aluminium från Mellanöstern till USA för att dra fördel av de höga premierna. CME har startat ett nytt terminskontrakt på den fysiska premien och det visar redan snabbt ökande öppen balans. LME planerar fortfarande att introducera ett kontrakt. De nya LME-reglerna för lagerhanteringen kommer på lite längre sikt att dämpa premierna. En annan effekt av den höga premien är att finansieringsaffärer inte rullas framåt, när contangot mellan cash + premium till termin (utan premium) på LME inte ger tillräckligt avans. Risken för högre räntor i och med att FED har inlett tapering och att klockan tickar för nästa räntehöjningscykel påverkar sannolikt också.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

I vilket fall, finns ett behov för ytterligare minskning i produktionen av aluminium. Så länge detta inte materialiseras, finns risken att aluminiummarknaden går in i överskott igen, om vi inte får se starkare efterfrågan än förväntat.

Aluminium

Vi fortsätter med neutral rekommendation på aluminium.

Zink

Zink har gjort imponerande vinster de senaste veckorna. Samtidigt, som vi noterade för ett par veckor sedan, har styrkan mattats av oron i tillväxtländerna. Terminsmarknaden handlar fortfarande cash till 3-månaders på samma nivå och längre kontrakt med ett litet contango. Givet att balanserna på längre sikt förbättras från 2015 och framåt, tycker vi att kurvan är ganska billig.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Zinkpriset

Vi rekommenderar köp av ZINK S eller BULL ZINK X4 S.

Nickel

Nickel handlar mitt i prisintervallet, vid 14,200 dollar. Det återspeglar osäkerheten kring det indonesiska exportförbudet. Marknadens aktörer drar sig för att ta positioner i avvaktan på nyheter från den indonesiska regeringen. Värt att notera är att priset på nickelmalm från Malaysia, som delvis är ett alternativ för NPI-producenter, har gått upp i pris. Malm inom Kina blir också dyrare. Scenariot vi beskrivit tidigare för nickel är i stort sett fortfarande relevant och innebär att det finns en begränsad nedsida i nickelpriset. Risken är på uppsidan för resten av året.

Nickelpriset

Guld

Det är nu tydligt att guld verkligen noterade en botten vid 1200 dollar per uns. Fredagens handel var haussartad. Det är dock vanligt att det sista man ser av en prisuppgång i guld är en ”spik” av det slaget. Det känns inte rätt att så här sent i en uppgång som pågått i två månader, gå in och köpa. Vi tycker det är bättre att avvakta den rekyl som brukar följa.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Guldpriset

ETF-statistiken visar infllöden i silver-ETF:er (svart kurva) men inte lika tydligt i ETF-er på guld (gul kurva).

ETF-fondernas guld- och silverinnehav

Vi fortsätter tills vidare med neutral vy på guld.

Silver

Silver bröt motståndet i fredags och steg kraftigt. Prisrörelsen var mycket snabb och priset är nu nästan uppe vid nästa motstånd, vilket gör att det är för sent att rekommendera köp.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Silverpriset analyserat

Vi fortsätter med neutral vy på silver.

Platina & Palladium

Platina, trots sin mycket lugnare utveckling än både guld och silver, har ett marknadsbeteende som i början av en trendvändning uppåt. Rekylen nedåt efter uppgången i början på året stannade på en högre nivå än botten i december. Det är ett positivt tecken. Trendlinjen för den fallande pristrenden bröts i början av januari. Även om det skulle komma en liten rekyl nedåt nu, skulle det inte förändra bilden av att en större trendvändning är på gång.

XPT-analys

Palladium, där prisuppgången varit snabb seden botten för ett par veckor sedan, mötte säljare i fredags, vilket fick priset att stänga långt under dagens högsta notering. Palladium är alltså fortsatt ”cappad” på uppsidan och eftersom priset redan är ”högt” inom intervallet, rekommenderar vi neutral position.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

PA1-analys

Vi rekommenderar alltså köp av både platina och neutral i palladium.

Kaffe

Det har varit skyfall i Sao Paulo de senaste dagarna. Regnvädret rör sig norrut mot kaffeodlingarna i Minas Gerais. Prisuppgången stannade vid en nivå kring 140 cent per pund när väderleksprognoserna visade att regnvädret faktiskt var på väg norrut. Tekniskt har priset bildat en ”vimpel” vid 140 cent och en sådan formation brukar följas av antingen ett brott uppåt (mot 160 cent) eller ett fall tillbaka. Marknaden försöker nu som bäst få grepp om vad den långsiktiga effekten av torkan är på kaffeskörden i Brasilien. Det är möjligt att man kommer fram till att minskningen i skörd de kommande åren är så stor att priset borde gå upp. Vi ska komma ihåg att USDA genom en survey under hösten räknat ut att den genomsnittliga produktionskostnaden i Brasilien är 147 cent. Priset på 140 cent idag är alltså inte så högt att det skulle locka så många kaffeodlare att expandera. Bortfallen produktion kanske inte ersätts. Det talar för en fortsatt prisuppgång.

Vietnam rapporterade att exporten i januari var 36% lägre än förra året.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Framtida kaffepris analyserat

Vi fortsätter med köprekommendation.

Det finns nu också mini futures på kaffe, som erbjuder högre hävstång. Se SEB-bankens utbud.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Crude oil comment: Lack of clear direction

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent crude prices have declined by USD 2.3 per barrel (2.8%) since Monday’s opening, driven by fundamental market factors. The current price is near its weekly low at USD 81.8 per barrel, down from Monday’s high of USD 84.5 per barrel.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The price has fallen by nearly USD 1 per barrel since yesterday afternoon. This week’s downward trend can be attributed to three main factors:

1. Upcoming OPEC+ Meeting:

OPEC+ is scheduled to meet on June 1st for the Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC). Initially planned as a physical meeting in Vienna, it will now be fully digital, suggesting no major discussions or changes. We anticipate that the meeting will result in the extension of current production cuts into Q3 2024. OPEC+ aims to signal a tight yet well-supplied market, maintaining the status quo and minimizing significant market reactions.

2. U.S. Inventory Report:

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Wednesday’s U.S. inventory report had a bearish impact on the market, showing a build in commercial crude inventories (excl. SPR) by 1.8 million barrels, contrary to the expected 1.9-million-barrel draw. This was slightly more bullish than the American Petroleum Institute (API) forecast of a 2.5-million-barrel increase released on Tuesday.

Commercial crude inventories now stand at 458.8 million barrels, about 3% below the five-year average for this time of year. This build is counter-seasonal, as we usually see a draw at this time of the year. Gasoline inventories decreased by 0.9 million barrels, less than the anticipated draw of 1.2 million barrels. Distillate (diesel) inventories increased by 0.4 million barrels, against a consensus expectation of a 0.3-million-barrel draw, further defying typical seasonal trends and adding a bearish tone to the market, even though they remain about 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) rose by 1.3 million barrels.

Additionally, U.S. crude oil refinery inputs averaged 16.5 million barrels per day last week, an increase of 227 thousand barrels per day from the previous week. Refineries operated at 91.7% of their operable capacity, the highest since mid-January, as they ramp up following maintenance. Gasoline production averaged 10 million barrels per day, while distillate fuel production averaged 5.1 million barrels per day. A marginal improvement in refinery margins indicates healthier demand prospects leading into the driving season.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

3. FOMC Minutes and Economic Concerns:

The continued decline in oil prices can also be attributed to bearish pressure from hawkish Federal Open Market Committee (FOMC) minutes, which raised concerns about persistent inflation. This could result in prolonged higher U.S. interest rates, potentially limiting future oil demand growth.

In summary, the combined effect of the upcoming OPEC+ meeting, the U.S. inventory report, and economic concerns highlighted in the FOMC minutes has contributed to the weakening of Brent crude prices this week.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Analys

German solar power prices are collapsing as market hits solar saturation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

German solar power producers got a price haircut of 87% over the past 10 days. German solar power producers have over the past 10 days received a volume weighted power price of only EUR 9.1/MWh. The average power price during non-solar-power-hours was in comparison EUR 70.6/MWh. Solar power producers thus got an 87% cut in the power price they get when they produce vs. the power price during non-solar-power-hours. This is what happens to power prices when the volume of unregulated power becomes equally big or bigger than demand: Prices collapse when unregulated power produces the most.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Massive growth in solar power installations in Germany in 2023 is leading to destruction of solar hour prices and solar profitability. Germany installed a record 14,280 MW of solar power capacity According to ’PV Magazine International’. That is close to twice as much as in 2022. Total installed solar capacity reached 81.7 GW at the end of 2023 according to ’Renewables Now’. Average German demand load was in comparison 52.2 GW. So total solar capacity reached almost 30 GW above average demand. Solar power produces the most during summer when demand is lower. The overshoot is thus much larger than the 30 GW mentioned when it matters.

The collapse in solar-hour-power-prices implies a collapse in solar power producer earnings unless the earnings of the installations are secured with subsidies or by PPAs. It also means that there is a sharp reduction in the earnings potential for new solar power projects. The exponential growth in new installations of solar capacity we have seen to date is likely to come to an abrupt halt. There is however most likely still a large range of solar power projects under construction in Germany which will be finalized before growth in new capacity comes to a halt. The problem of solar power production curbs (you are not allowed to produce at all) and solar power price destruction is likely to escalate yet higher before new growth in supply comes to a halt. 

Focus will now shift from solar production capacity growth to grid improvements, batteries and adaptive demand. All consumers are of course happy for cheap power as long as they are able to consume it when it is cheap. At the moment they can’t. But the incentive to be inventive is now super high. The focus will now likely shift from solar power production growth to grids, batteries, adaptive demand and all possible ways to utilize ”free power”. This will over time exhaust the availability of ”free power” and drive solar-hour-power-prices back up. This again will then eventually open for renewed growth in solar power capacity growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

It is probably much worse down in the grid. What is worth noting is that these numbers are for all of Germany average. Solar power congestion is much worse in the local grids all around Germany along with local grid capacity constraints ect.

The problem of solar power is high concentration of production: 80% of German solar production was produced during 22.3% of the hours in the year in 2023. What is also worth mentioning is that solar power production is extremely concentrated in relatively few hours per year. It produces in the middle of the day and during summer. In 2023 German solar power produced 80% of its production in only 22.3% of the hours of the year. This basically implies that once solar power production reaches 22.3% of total power supply (without batteries), then solar-hour-power-prices will likely collapse. Solar power production reached 55 TWh in 2023. That’s a lot but it is still only 12% of total demand of 458 TWh in 2023. What it means is that the acute problem of solar-hour-power-price-destruction sets in much before the ”theoretical 22.3%” mentioned above.

On the 21 Feb 2024 we wrote the following note on this issue: ”The self-destructive force of unregulated solar power” where we highlighted these issues and warned that this will likely be a process of ”First gradually. Then suddenly”.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.
Source: SEB calculations and graph, PV Magazine, Wikipedia, Blberg data on German power demand

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices over the past 10 days.

Solar power production and German power prices over the past 10 days.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

Firm at $85

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have strengthened by USD 1.2 per barrel since Monday’s opening. While macroeconomic concerns persist, market reactions have been subdued, with price fluctuations primarily driven by fundamental factors. Currently, the oil price stands at its weekly high of USD 84.4 per barrel, with Wednesday’s low recorded at USD 81.7 per barrel, indicating relatively normal price movements throughout the week.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The upward trajectory since Wednesday afternoon can be attributed to two main factors:

Firstly, Wednesday’s US inventory report, though mixed, conveyed a bullish sentiment to the market due to an overall decline in commercial inventories. The report from the US Department of Energy (DOE) revealed a draw in US crude inventories of 1.4 million barrels last week, surpassing consensus estimates of a 2.0-million-barrel draw –  the American Petroleum Institute’s (API) forecast of a 0.5-million-barrel build on Tuesday.

Additionally, a marginal improvement in refinery margins hints at healthier demand prospects leading up to the driving season. While commercial crude oil inventories (excluding Strategic Petroleum Reserve) decreased, standing approximately 3% below the five-year average for this period, total gasoline inventories saw a notable increase of 0.9 million barrels compared to the consensus forecast of a decrease of 1.1 million barrels. Distillate fuel inventories experienced a more moderate increase in line with expectations, rising by 0.6 million barrels but remaining approximately 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) showed a marginal increase of 0.1 million barrels, coupled with a 1% improvement in refinery utilization to 88.5% last week (see pages 11 and 18 attached).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The substantial draw in commercial crude inventories, particularly compared to the typical seasonal build, has emerged as a key price driver (see page 12 attached).

Secondly, the third consecutive day of oil price gains can be attributed to renewed optimism regarding US rate cuts, supported by positive US jobs data suggesting potential Federal Reserve rate cuts this year. This optimism has boosted risk assets and weakened the dollar, rendering commodities more appealing to buyers.

In a broader context, crude oil prices have been moderating since early last month amidst easing tensions in the Middle East. Attention is also focused on OPEC+, with Russia, a key member, exceeding production targets ahead of the cartel’s upcoming meeting. Expectations are widespread for an extension of output cuts during the next meeting.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Conversely, providing support to global crude prices is the Biden administration’s intention to increase the price ceiling for refilling US strategic petroleum reserves to as much as USD 79.99 per barrel.

With geopolitical tensions relatively subdued, but lingering, the market remains vigilant in analyzing data and fundamentals. Our outlook for oil prices at USD 85 per barrel for 2024 remains firm and attainable for the foreseeable future.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära