Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 16 december 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

Rekommendationer

SEB rekommenderar råvaror

*) Avkastningen anges för 1:1 certifikaten där både BULL och 1:1 certifikat är angivna.

Allmän uppföljning och bakgrund

Olja och el föll i veckan som gick, medan amerikansk naturgas steg. Soja, majs och vete föll efter den serie av höjda produktionsestimat som kommit. Socker föll, men kaffe steg. Basmetallerna steg alla. Guld och silver rörde sig sidledes, i avvaktan på veckans FED-möte, som allt fler tror kommer att ge besked om att ”tapering” av QE inleds.

Vi har några rekommendationsändringar också. Vi går över till neutral på aluminium från den kortsiktiga köprekommendationen. Vi går över till neutral på olja från sälj och vi gör över till sälj på vete från neutral. Silver går över från neutral till en kortisktig säljrekommendation på. Kaffe går vi efter lång väntan över till köprekommendation på. Mars-terminen stängde över tidigare toppar på 115 cent i fredags och vi går över till köprekommendation med målkursen 130 cent.

Nästa veckobrev kommer ut i januari och vi önskar alla läsare en God Jul och Gott Nytt År 2014!

Råolja – Brent

Oljepriset sjönk förra veckan från 111.6 dollar till drygt 108 dollar. Den tekniska stödlinjen bröts och det borde finnas ytterligare lite till att hämta på nedsidan innan det är dags att gå ur BEAR OLJA X2 S, som vi rekommenderade förra veckan. Snart är det dags att återgå till OLJA S, som är en långsiktig position som tjänar pengar huvudsakligen på rabatten i terminsmarknaden för olja. Dock har backwardation minskat den senaste tiden och är nu endast 3% på årsbasis. Man bör alltså avvakta med köp av OLJA S.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Analys av råolja (brent)

I måndags fattade Mexikos parlament det väntade beslutet om att liberalisera och modernisera sin petroleumlagstiftning, inklusive en sänkning av produktionsskatten. Presidenten väntar sig en produktionsökning från dagens 2.5 mbpd till 3.5 mbpd inom några år, men det låter i våra öron orealistiskt.

Libyens regering har meddelat att alla landets oljehamnar ska vara öppna från och med den 15 december. Libyen producerar idag (utan alla oljehamnar i drift) 250,000 bpd. Maxproduktionen är 1.5 mbpd och det är regeringens målsättning att nå dit. Vi tror att landet visserligen kommer att göra sitt bästa, men man har inte löst några strukturella problem, det som legat bakom produktionsbortfallet. Libyen är fortfarande ett klan-samhälle, där människors lojalitet i första hand är till den egna klanen.

Iran har en ”interrim deal” med världssamfundet, men uppgörelsen måste ratificeras av USA:s kongress och av högste ledaren i Iran. Produktionen har hittills i år legat på 2.6 mbpd och exporten på 1.1 mbpd och kommer förmodligen att göra det en bit in på nästa år. USA är naturligtvis oroligt för att Iran ska producera och exportera mer, samtidigt som landet inte avvecklar sitt kärnvapenprogram. Iran var det första land som engelsmännen hittade olja i, vid början av 1900-talet. Anglo Persian var starten till det som idag är BP. Fortfarande finns stora reserver och resurser i landet.

Primus motor på efterfrågesidan, Kina, väntas öka sin oljekonsumtion med 0.5 mbpd nästa år. Samtidigt ser vi alltså att länder som Mexico, Libyen och Iran var och en för sig har potential att mätta den efterfrågeökningen, även om det inte är sannolikt att någon av dem faktiskt gör det. Men tillsammans har de goda möjligheter att göra det.
Det mest iögonfallande med Kinas ekonomi just nu är att osäkra fordringar ökar i Kinas banksystem. Det finns en risk för en krasch i Kina. Vi ser i och för sig, som nämnt ovan, att konsumtionen växer, inte minst oljekonsumtionen.

Exxon Mobile publicerade nyligen sin långsiktiga energy outlook. De är positiva till möjligheterna att kraftigt öka produktionen av olja, men fram emot 2030 tror de att OPEC-oljan återigen växer i betydelse, eftersom OPEC sitter på så stora reserver av olja. Vi noterar dock att den här prognosen inte i det avseendet skiljer sig från en mycket stor mängd tidigare prognoser om framtida produktion. Nästan alla sådana prognoser har förutspått en minskning av produktionen någonstans inne i framtiden, men det har aldrig blivit så. Ny teknik har sänkt kostnaderna och gjort tidigare olönsamma resurser till utvinningsbara reserver.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

En sak som inte påverkar oljepriset, men som kommer att prägla marknaden, framförallt i Europa de närmaste åren, är en närmast total utslagning av raffinaderier i Europa. En stor del av kostnaden för ett raffinaderi är energin som går åt vid processen. USA har därvid tillgång till gas till en tredjedel av priset i Europa och billig elektricitet. För Sveriges del är detta bekymmersamt, eftersom en av Sveriges största exportprodukter är petroleumprodukter. Raffinaderierna i EU är dessutom gamla och enkla, medan de nya stora raffinaderierna i Asien är väsentligt mycket mer effektiva.

Ser vi till DOE-statistiken i veckan, ser vi att USA kom över 7000 mbp per konsumtion i november för första gången sedan 2008.

I onsdagens DOE-rapport föll råoljelagren fortsatt och ligger nu på samma nivå som för ett år sedan.

Onsdagens rapport om oljelager i USA

Anledningen till de lägre lagren i veckan var dock inte ökad konsumtion, utan väsentligt lägre import. Importen var på den lägsta nivån i år. Därmed var den på den lägsta nivån på åtminstone 7 år (sannolikt på mycket längre tid än så, men jag har inte kollat upp den saken).

Importstatistik på olja i usa

Vi lutar fortsatt åt att det kan finnas potential för ytterligare nedgång i oljepriset, men man bör inte dra sig för att gå ur BEAR OLJA X2 S och lägga sig neutral.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Elektricitet

Elpriset klappade ihop fullständigt i veckan som gick, i en handel där få aktörer vågade köpa och andra stängde långa positioner med stor besvikelse. Vinterpremien har helt gått ur terminsmarknaden och det är ovanligt. Den enda fundamentala orsaken till prisnedgången är det oväntade omslaget i väder i det nordiska börsområdet till milt och blött.

Elpriset gick ner

Nedanför ser vi prognoser på avvikelsen från det normala. Till vänster är det väntad avvikelse i temperatur. Vi ser att Sverige och Norge väntas vara 4 – 6 grader varmare än normalt 22 – 30 december. Vi ser också att Finland väntas vara 6 -10 grader varmare än normalt. I kartbilden till höger ser vi nederbördens avvikelse från det normala. Vi ser att det väntas regna mycket mer än normalt i Sverige, Norge och Finland under perioden 15 december till 30 december.

Karta över Europa med väderprognos

Priset på nordisk el har fallit med nästan 15% i förhållande till tysk eller kontinental på en vecka. SEB har index som följer avkastningen på en investering i kvartalskontrakt på el. Indexen beräknas av NasdaqOMX. Vi ser kvoten mellan SEBCNPOW (nordiska terminer) och SEBCEPOW (kontinentala elterminer) nedan och det kraftiga fallet i veckan.

Kontinentala elterminer

Långsiktigt ges elpriset i Norden av det tyska, kontinentala, priset på el, som i sin tur ges av marginalkostnaden för kolkraft. Priset på kol har faktiskt gått upp i veckan, liksom priset på utsläppsrätter. Utsläppsrätterna gick upp från 4.92 till 5.03 euro.

Nedan ser vi priset på energikol, den närmaste månadens leveranstermin.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Priset på energikol, den närmaste månadens leveranstermin

Ett så kraftigt fall som vi haft på andra kvartalets terminskontrakt, kan följas av fler likadana dagar. Ett problem med positioner som tas med hänvisning till att något är ”fundamentalt” billigt, är att om priset faller, så blir det bara ”ännu billigare” och alltså ännu mer köpvärt. ”Stop loss” idén blir inte riktigt tillämpbar i sådana situationer.

Vi anser alltjämt att elpriset på ett par års sikt kommer att vara högre än det är idag, därför att det ytterst styrs av kolpriset och detta ligger under produktionskostnaden. Inget har förändrat detta och därför tycker vi egentligen att elpriset är ännu mer köpvärt idag än det var tidigare.

Men det ser fortsatt svagt ut. Vi har 2.5 gånger normal nederbörd i prognosen och 6 grader över normal temperatur över 10-dygnsprognosen. Dessutom kommer allt detta med vind – lagom stark för att vindkraften ska producera på hög kapacitet. Spotpriset, sys, är nere på 31.5, också lägre än marknadens tro i fredags. Stor utmaning för systemet kommande veckor med ”körpress” i samband med låg helgkonsumtion. Under Julhelgen kan spotpriset bli lågt, mycket lågt. Men vi vet dock att om det blir ett plötsligt väderomslag, kan prisuppgången bli plötslig och stark.

Långsiktigt tycker vi elpriset är billigt och köpvärt, men vi skulle inte köpa (mer) idag, utan vara beredd på att köpa när vädret slår om.

Vår vy är därför att EL S är rätt placering, men avvakta med köp.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Naturgas

Naturgaspriset i USA har handlats upp på det kalla vädret. Det har varit mycket kallt i USA i veckan.

Naturgaspris i USA

Koppar

Som vi nämnde förra veckan, karaktäriseras den fysiska marknaden av stabil efterfrågan, till den grad att det finns en bristsituation på raffinerad metall för omedelbar leverans. Bristen återspeglas i frontkontrakten och har blivit ännu tydligare den här veckan på LME. 3-månaders terminer handlas med 15 dollars rabatt i förhållande till spotpriset. De flesta marknadsobservatörer gör bedömningen att detta är ett tillfälligt fenomen. De väntar sig högre produktion av raffinerad metall i framtiden.

Kinesisk produktionsstatistik publicerades i veckan. Den visade att produktionen i november låg på en ny rekordnivå. Produktionen var 28% högre än förra året, på 654 kt. Trots detta uppvisade kopparmarknaden en imponerande styrka i veckan.

Som vi nämnt tidigare, har kopparproduktionen i Indonesien kommit in i nyhetsflödet. Tidigare har fokus helt varit på nickelmalmen. Freeport McMoRan är i diskussioner med den indonesiska regeringen att “clarify the situation surrounding a ban on unprocessed raw-material exports”. Bara det faktum att den enorma Grasberg-gruvan, kan komma att omfattas av exportförbudet, kan ha bidragit till prisuppgången på koppar i veckan. Den generella uppfattningen bland marknadsaktörerna verkar dock vara att exporten (koppar och guld) från gruvan inte berörs, eftersom den arbetar under ett ”Contract of Work” (COW). De flesta andra producenter i landet arbetar under ”Local Business Licenses” (IUP).

Kopparpriset med teknisk analys

Vi tycker att prisfallet har gett en möjlighet att komma in på den långa sidan till bra pris och rekommenderar köp av KOPPAR S.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Aluminium

Aluminium, som till skillnad från de andra basmetallerna, befinner sig prismässigt i fallande trend och inte i en konsolidering, följde med de andra metallerna uppåt på generellt täckning av korta positioner i marknaden. Handeln inleddes på 1774 dollar i måndags och nådde högsta noteringen i onsdags på 1824. Det var tillräckligt för att attrahera nya säljare. Aluminium är den metall med störst produktionsöverskott och vi är inte förvånade över marknadens bedömning. Vi tror dock att återhämtningen kan fortsätta ett par veckor till, men inte med någon styrka. Om priset faller tillbaka, kan 1750 dollar vara en stödnivå att ta fasta på.

LME-lagren har börjat minska (röd linje), med 40 kt i veckan. Annullerade warrants (lagerbevis vid LME) uppgick till 200 kt. Den allmänna uppfattningen är att detta material flyttas till andra lagerhus och alltså inte konsumeras. LME:s lagerhus är dyrare än lagerhus utanför LME. Det kan till och med vara i samma lagerlokal, men flyttad till en annan del, som inte ingår i LME:s lager. Detta lager fortsätter att hedgas med terminer på LME, där terminerna idag alltjämt erbjuder ca 7% intäkt, som ska täcka finansieringskostnad (låg) och lagerkostnad, vilket det med lätthet gör när intäkten är 7% på en metall, som aluminium.

Aluminiumpriset

Vi har haft kortsiktigt köp på aluminium, men går över till neutral nu.

Zink

Zinkpriset har visat imponerande styrka och priset testar nu den övre delen av prisintervallet som varit rådande sedan vårvintern. Tendensen till högre bottnar, vilket indikerar en styrka i marknaden gör att vi tror att topparna kring 2000 dollar / ton kommer att tas ut, om inte vid den här gången, så vid nästa uppgång. Zinkrpiset steg med 3.8% i veckan. Terminskurvan visar tecken på brist. Cash till tre-månders spreaden har gått från 20 dollar i contango till samma pris på en vecka. Det är ett tecken på att placerare täcker korta positioner. De köper 3-månders termin och justerar positionen i datum nära cash (spreaden blir då en ”borrow”).

Marknaden ser ut att ha gått lite för långt med nio uppgångsdagar i följd! Föregående topp på 1980 dollar kommer förmodligen att innebära en anledning för vissa att ta hem vinster. Men som nämnt ovan, finns möjligheter för ytterligare uppgång. Zink är den bästa metallen i år, då den bara gått ner med 5% sedan året började.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Som vi ser fortsätter lagren av metall vid LME att rasa (röd kurva).

Vi rekommenderar köp av ZINK S.

Köpläge i zink

Nickel

Som väntat, intensifierades spekulationerna om att Indonesien verkligen ska införa sitt sedan länge beslutade förbud mot export av nickelmalm / koncentrat. Öppen balans steg också på LME, vilket kan innebära att nya terminsköpare har kommit in i marknaden. Stigande öppen balans och stigande priser innebär också vanligtvis att momentum är på köpsidan. På optionsmarknaden stiger handlade volatiliteter, vilket innebär att folk köper optioner för att skydda sig mot risken för kraftigt stigande pris på nickel. Det är en vanlig strategi att köpa optioner, istället för terminer, när det finns en asymmetri i möjliga utfall. Om det blir ett exportstopp, kan priset stiga kraftigt. Om det inte blir det, faller priset, men inte mycket. I sådana digitala situationer är det bra att vara ägare av köpoptioner, i alla fall om man kan få dem så billigt som man kunde för en vecka sedan.

Vår tolkning av marknadsläget är att marknaden inte är säker på att exportförbudet verkligen kommer att genomföras fullt ut. Om det införs, kommer det att ha en stor och avgörande påverkan. Indonesien producerar 15% av världens nickelmalm. Nickelinnehållet är 450 kt. Det här materialet är avgörande för Kinas nya lågkostnadsproducenter av Nickel Pig Iron, för rostfritt stål. Alternativet till Indonesiens lateritmalm / ferronickel, är malm från Filippinerna, som har lägre nickelhalt. 450 kt ska jämföras med överskottet i nickelmarknaden som är 50 – 100 kt på årsbasis. LME-lagret uppgår till 250 kt. Kina sägs ha 6 månaders lager av nickelmalm. Så om det blir ett totalt exportförbud, finns det lager att ta av till dess exporten av metall kommer igång, men bufferten och lagren försvinner.

Tekniskt noterar vi att stödet som bottennivån från juli höll. Det är fritt upp till 15,000 dollar per ton, den övre delen av prisintervallet som priset har handlats inom sedan sommaren.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nickelpriset och LSNI Index

Vi rekommenderar köp av NICKEL S.

Guld

Guldpriset (i dollar) fann stöd på samma nivå som vårens prisfall hejdades vid, alltså vid 1200 dollar per uns. Certifikatplacerare har hållit sig borta från köpsidan sedan i våras, men i veckan kom de tillbaka. Priset steg som mest upp mot det tekniska motstånd som gavs av bottennoteringarna i augusti och i oktober. Att marknaden inte orkade över den nivån, ser vi som negativt. Vi tror att marknaden kommer att vilja testa 1200 igen. Det talas om att FED eventuellt kommer att fatta beslut om ”tapering” av QE på sitt möte i veckan som kommer. Om de gör det kan det få guldpriset att falla.

Guldprist (XAU)

I termer av kronor, är priset på guld strax över botten-noteringen. Trenden är fallande. Gissningsvis fortsätter priset att sjunka.

Guldpriset i SEK

Finansiella placerare har fortsatt att i stadig takt överge guld som investering, som vi ser i diagrammet över ETP-ers guldinnehav. Även innehaven i silver likvideras, i veckan accelererade likvideringen av silver-ETP-er.

Hur mycket ETF-fonder äger av guld och silver

Priset på guld är nere på en nivå där många gruvbolag inte kan redovisa vinst långsiktigt och det gör att vi trots allt inte är beredda att gå kort, men det troliga är ändå att priset går ner ytterligare lite och risken är att FED-mötet i veckan ger en anledning att sälja på guldet.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vi fortsätter tills vidare med neutral vy på guld.

Silver

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Det ser faktiskt tydligt negativt ut, med en rekyl upp mot den tidigare genombrutna stödlinjen, avklarad. Vi går över till säljrekommendation, kortsiktigt. Vi tänker att målkursen kan vara 18 dollar och BEAR SIlLVER X2 S kan kanske vara att föredra med lägre risknivå än X4:an.

Teknisk analys på silverpriset ger bear-rekommendation

Vi gör alltså en kortsiktig rekommendation av BEAR SILVER X2 S – eller för den som vill ta mer risk – BEAR SILVER X4 S.

Platina & Palladium

Gruvarbetarna i NUM-facket vid Northam-gruvan röstade häromdagen om att fortsätta strejken. Dessutom fick Lonmin-anställda rätt att gå i strejk i tisdags, av den statliga medlaren. Platina-priset har trots detta fallit tillbaka. Den tekniska analysen indikerar sälj.

Tekniskt har platinapriset brutit en triangelformation på nedsidan, nu på klassiskt vis gått upp till strax under nedre delen av den triangeln och detta brukar följas av ett nytt prisfall. Enligt den tekniska analysen skulle ett test av 1300 dollar vara att vänta.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Platinaprist i ett tekniskt perspektiv

Priset på palladium föll tillbaka från uppgången till över 740 dollar och ligger nu på 720. Notera dock det starka stödet vid 710 dollar.

Starkt tekniskt stöd för palladiumpriset

Vi behåller våra neutrala rekommendation på palladium och platina.

Kaffe

Kaffepriset tycks ha etablerat en botten strax över 100 cent. Det är det lägsta priset på sju år. Sedan tidigt 1970-tal har kaffepriset vänt upp från 100 cent inte mindre än sju gånger (beror lite på hur man räknar). Vi går nu över till köprekommendation, men vi ska samtidigt ha i minnet att det fortfarande råder ett produktionsöverskott i världen. De kaffebönder som reagerade på rekordpriserna för tre år sedan och planterade nya kaffebuskar, började få skörd två år efter planteringen. Kaffebuskarnas ekonomiska livslängd är ca 15 år. Kaffebönderna drar sig nog i det längsta för att byta ut dem till sockerrör, i synnerhet som det priset inte utvecklat sig så mycket bättre. Produktionskostnaden i Brasilien väntas enligt USDA uppgå till 147 cent / pund – i genomsnitt. I den här köprekommendationen tror vi dock att det är bra att ta sikte på 130 cent. Det är en nivå med tekniskt motstånd. Naturligtvis måste man utvärdera hur marknaden går, men 130 cent kan vara en bra målkurs just nu.

Kaffepriset vänder

Vietnam håller inne med försäljning, trots att man fått en rekordskörd. Det har gjort att terminerna på robusta i London har stigit kraftigt den senaste tiden – och dragit ifrån den dyrare arabican. Robusta handlas i dollar / ton och arabican i cent / pund. I diagrammet nedan, ser vi hur spreaden mellan de två gått isär – vilket eftersom priserna hänger ihop på lång sikt – innebär att sannolikeheten är stor att spreaden går ihop igen. Dt kan i och för sig ske genom att robustan faller i pris, och inte enbart genom att arabican stiger i pris.

Diagram över kaffepriset

Vi rekommenderar alltså köp av KAFFE S, eller BULL KAFFE X4 S för den som vill ta mer risk.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

För fler analyser på jordbruksråvaror se SEBs analysbrev om jordbruksråvaror.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals rallied ahead of spot fundamentals, but better times are indeed ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Industrial metals rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024 as marginal optimism replaced recession fears. But prices have pulled back a bit since then as economic growth optimism has run ahead of spot fundamentals. Industrial metals prices rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024. A solid gain on the back of reviving optimism as global manufacturing PMI’s rose from depressed levels in December to now just above the 50-line. Speculative money rolled into the space to catch a ride on economic revival as well as wanting to hold commodities as a sort of protection against inflation. But the actual state of the global economy isn’t all that strong yet.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Rather it is quite weak in absolute terms with the global manufacturing PMI barely just above the 50-line and barely in expansionary territory. Thus, prompt weaknesses can be seen in many places in both metals and energy with rising inventories and weakening curve structures and premiums. The price rally has thus been on a collision course with spot fundamentals. And that eventually helped to bring metals prices back down a bit since 20 May.

That said we do hold the view that there are better times ahead. Consumer prices are cooling, Covid-19 induced inflation is fading and central banks across the world are set to lower policy rates over the coming year. The ECB just cut its policy rate by 0.25% which is the first cut in 5 years. We think other central banks will follow suite as inflation cools around the world. And that is the real start of economic revival. The global economy will then shift from current patchy growth here and there to a more broad-based upturn. And as such the investors who have driven the bull-train so far will likely be right in the end. It is just a bit early.

Brent Crude. Steady as we go: OPEC+ keeps on holding large volumes off market to support prices. The group has flagged that it wants to return volumes to market but is in no hurry to do so. Fading shale oil growth is shifting market power back to OPEC+.

Nat gas TTF. Crisis behind us but still some tightness. The crisis is now clearly behind us, but the market is still on the tight side with some need for demand destruction as the global LNG market has not yet fully managed to compensate lost Russian gas.

EUA carbon. The trough is behind us. Back to EUR 100/ton in 2025. The EUA price crashed to EUR 49.54/ton intraday on 23 Feb depressed by a crash in nat gas prices, low emissions and front-loading of supply. Prepare for EUR 100/ton or more in 2025.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Aluminum 3mth. Too far, too fast. Back to USD 2400/ton before gains in 2025. Aluminum has rallied more than USD 400/ton since February to now USD 2613/ton without support from a comparable gain in coal prices or drawdown in inventories. Helped higher by speculative appetite and increased friction in global trade flows due to new sanctions on Russian metals.

Copper 3mth. Prompt market not that tight. Back above USD 10,000/ton in 2025. The LME 3mth rallied to USD 10,889/ton (LME 3mth) and US Comex copper rallied to USD 11,285/ton. Rally was driven by tightness in the US (IRA++) and speculators frontrunning economic acceleration and global copper deficit. But signs of physical weaknesses many places to be seen in premiums and curves. Flat price now coming back off.  But back up above USD 10,000/ton in 2025 and later as market tightens.

Nickel 3mth. Dragged along with the copper rally but Indonesia still looking to grab more market share. The LME 3mth nickel price rallied to USD 21,615/ton in May, dragged along with the industrial metals rally. But decline has been sharp since then. We are not very bullish on Nickel going forward as Indonesia seems to focus on growing market share rather than profits.

Zinc: Joined the rally. Now back down to USD 2800/ton which could be fair price nearest years. The zinc price spent a long time around USD 2500/ton before rallying to USD 3139/ton. But USD 2800/ton will likely be a fair price for zinc the nearest years.

SEB commodities price outlook
Fortsätt läsa

Analys

ECB rate cut and assurances from OPEC+ lifts Brent back to 80

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Back up to the 80-line. Brent crude rose to a close of  USD 79.87/b yesterday and recovered another 1.9% of its recent losses. This morning Brent crude is trading just above the 80-line (+0.2%) aligning well with some smaller gains in industrial metals as well as gains in Asian equities. Market focusing on US payrolls later today. Too hot or too cold?

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Reassurances from OPEC+ helps to drive Brent back up. Brent dropped to USD 76.76/b (intraday) on Tuesday following the OPEC+ meeting last Sunday. That was the lowest since early February this year. Shocked by the price drop, OPEC+ was propelled to issue statements with assurances that they didn’t really mean what they said or say what they meant and that they in no way is shifting away from ”price over volume” with a shift to an aggressive claw-back of market shares. At least not yet. And yes, the group did state explicitly last Sunday that they would only put the 2 m b/d of voluntary cuts back into the market from Q4-24 to Q3-25 if market circumstances would allow it. And no one really believes that there will be room for the return of that volume to the market in that period. So basically it won’t happen. But the issued statements last Sunday still rings very clear to the market: The current production cuts by OPEC+ are not forever. So to all non-OPEC+ producers: Do prepare, do make room, for the return of these volumes. in the years to come. The frustration among the member states of the cartel must be rising steadily as quarter after quarter is passing by and yet again there is no room to return their cuts back into the market. 

ECB rate cuts gives hopes for economic acceleration and oil demand growth. ECB yesterday reduced its policy rate for the first time since 2016 as inflation is coming under control. The hope is that this is the beginning of further rate cuts across many central banks around the world as inflation is coming under control not just in Europe but also across most of the world. And of course further that this will be the start of a more broad based economic acceleration and thus stronger oil demand growth. That is for sure what OPEC+ is hoping for. That stronger oil demand growth will make room for a return of the group’s cuts.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March, a mere 77 k b/d MoM gain. The US EIA projected in its May report that US crude oil production will continue to rise to 13.9 m b/d by Dec-2025. A slower, but still steady going growth in supply. The latest gains could however indicate that US crude production may flatten totally rather than rise further as current oil prices have done nothing to stimulate further drilling activity in US oil production since November last year. The official monthly US crude oil production for March came in at 13.18 m b/d. It is a recovery following a hard winter with difficult drilling conditions. But it is still below the Dec production level. Nothing would be sweeter news for OPEC+ than seeing US crude production fully flatten here onward. And it would indeed be the correct choice of action by US shale oil producers given that non-OPEC+ producers now has gotten notice: Cuts are not forever.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data
Fortsätt läsa

Analys

Crude oil comment: Fundamentals are key – more volatility ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have declined by USD 2.5 per barrel (3%) since the market opened on Monday. The key driver behind this movement was the OPEC+ meeting last Sunday. Initially, prices fell sharply, with Brent touching USD 76.76 per barrel on Tuesday (June 4th); however, there has been a slight recovery since, with current trading around USD 78.5/bl.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Despite ongoing macroeconomic concerns, price movements have been relatively subdued in the first half of 2024, largely driven by fundamental factors—specifically, concerns around supply and demand, where US DOE data and OPEC+ strategy, remain central to price dynamics.

The US inventory report on Wednesday contributed to bearish market sentiment due to an overall increase in commercial inventories. Following the report, prices dipped approximately USD 1/bl before returning to earlier levels in the week.

According to the US DOE, there was a build in US crude inventories of 1.2 million barrels last week, totaling 455.9 million barrels—around 4% below the five-year average for this period, yet significantly less than the 4.1 million barrels anticipated by the API on Tuesday (see page 11 attached). Gasoline inventories also rose by 2.1 million barrels, slightly less than API’s 4 million barrel expectation, and remain about 1% below the five-year average. Meanwhile, distillate (diesel) inventories saw a substantial increase of 3.2 million barrels, maintaining a position 7% under the five-year average but exceeding the expected 2 million barrels projected by API.

Globally, bearish to sideways price movements during May can be attributed to a healthy build in global crude inventories coupled with stagnant demand. US DOE data exemplifies this with both an increase in commercial crude inventories and rising crude oil imports, which averaged 7.1 million barrels per day last week—a 300k barrel increase from the previous week. Over the past four weeks, crude oil imports averaged 6.8 million barrels per day, reflecting a 3.5% increase compared to the same period last year.

Product demand shows signs of weakening. Gasoline products supplied to the US market averaged 9.1 million barrels a day, a 1% decrease from the previous year, while distillate supplied averaged 3.7 million barrels a day, down a significant 3.4% from last year. In contrast, jet fuel supply has increased by 13% compared to the same four-week period last year.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

OPEC+ Strategic Shifts

OPEC+ has markedly shifted its strategy from focusing solely on price stability to a dual emphasis on price and volume (more in yesterday’s crude oil comment). Since the COVID-19-induced demand collapse in May 2020, OPEC+ has adeptly managed supply levels to stabilize the market. This dynamic is evolving; OPEC+ no longer adjusts supplies solely based on global demand shifts or non-OPEC+ production changes.

Echoing a strategic move similar to Saudi Arabia’s in 2014, OPEC+ has signaled a nuanced approach. The alliance has planned no production changes for Q3-24 to align supply with expected seasonal demand increases, aiming to maintain market balance. Beyond that, there’s a plan to gradually reintroduce 2 million barrels per day from Q4-24 to Q3-25, with an initial increase of 750,000 barrels per day by January 2025. However, this plan is flexible and subject to adjustment depending on market conditions.

The IEA’s May report forecasts a decrease in OPEC’s call by 0.5 million barrels per day by 2025—a potential loss in market share, which OPEC+ finds unacceptable. The group has openly rejected further cuts, signaling an end to its willingness to lose market share to maintain price stability.

This stance serves as a clear warning to non-OPEC+ producers, particularly US shale operators, that the market shares gained since 2020 are not theirs to keep indefinitely. OPEC+ is determined to reclaim its volumes, potentially influencing future production decisions across the global oil industry. Producers now face the strategic decision to potentially scale back on production increases for 2025.

The confluence of a continuing build in US inventories and OPEC+’s strategic shifts has led to market reactions. In the wake of OPEC+ rhetoric, evaluating the fundamentals is now more important than ever, and increased volatility is expected.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Even though OPEC+ has signaled its intention to reclaim market share, it plans to maintain current production levels for the next three months while continuously evaluating the situation. Today, Prince Abdulaziz bin Salman, the Saudi Energy Minister, spoke at the International Economic Forum in St. Petersburg. He highlighted that Sunday’s agreement, like many before it, retains the option to ’pause or reverse’ production changes if deemed necessary. This statement subtly emphasizes that maintaining oil price stability and market balance remains a primary focus for OPEC+. Such rhetoric introduces a new dimension of uncertainty that market participants will need to consider going forward.

If the price continues to fall, OPEC+ remains intent on reclaiming ’their volumes,’ betting on a decrease in non-OPEC supply later this year and into 2025. A potentially weaker oil price, within the USD 70-80/bl range for the remainder of 2024, could help alleviate current inflationary pressures. This in turn may lead to earlier central bank rate cuts and a quicker economic recovery in 2025, thereby reviving global oil demand to the benefit of OPEC+.

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära