Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 10 mars 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

Rekommendationer

Bra råvaror den 10 mars 2014

Kort sammanfattning

I det här veckobrevet vill vi särskilt uppmärksamma läsaren på det tydliga och viktiga trendbrottet i palladium. På basis av att det tekniska motståndet som etablerades redan 2011 bröts förra veckan, rekommenderar vi köp. Läs mer i ”Platina och Palladium” avsnittet.

Oljepriset steg ytterst lite nyheten om att Ryssland invaderar Ukraina. Det är ett svaghetstecken. Det är ett svaghetstecken för oljemarknaden.

Väderleksprognosen för de Brasiliens viktigaste kaffedistrikt visar återigen nederbörd långt under det normala. Torkan i januari och februari är den svåraste som är registrerad där och när nu mars även ser ut att ge lite nederbörd innan torkperioden börjar i april, finns det anledning att gå tillbaka till en köpt position i kaffe. Risken är emellertid bevisligen extrem, när kaffepriset vissa dagar har förändrats med mer än 10%.

Råolja – Brent

Efter att det stod klart att Ryssland invaderat Ukraina, steg oljepriset snabbt till 112.39 dollar som högst. När det stod klart att endast en mindre del, 300,000 fat per dag, av Rysslands olja exporteras via Ukraina till Europa, och att EU nog inte kommer att sluta importera olja från Ryssland, sjönk priset igen och stängde veckan på 109 dollar. Det är faktiskt något lägre än veckan innan allt detta inträffade. Att oljepriset inte förmår utveckla sig starkare när något sånt här inträffar, måste tolkas som ett oerhört svaghetstecken.

Teknisk analys på olja

Ytterligare ett svaghetstecken är att oljepriset inte är starkare, trots att Libyens produktion återigen i februari krympt ihop till 350,000 fat om dagen från att ha varit uppe på 470,000 fat i januari. Under 2012 var produktionen som högst 1.6 mbpd. Stiger Libyens produktion kommer det att sätta press på oljepriset.

Nedan ser vi lagerutvecklingen i USA i tusen fat. Även om lagren inte är lika höga som förra året, är de väsentligt högre än 2008 – 2012 – och det trots att det varit mycket kallt i USA med hög efterfrågan på eldningsolja.

Lager av olja i USA

Antalet borr-riggar i USA steg i veckan till 1792 stycken enligt Baker Hughes. Det är den högsta nivån sedan 2012. Den största ökningen skedde på horisontella och ”directional”, alltså sådana som används på skiffer.

Antal borr-riggar

Årets lägsta oljepris brukar noteras i april. Förra året var det 97 dollar. I år är marknaden väsentligt svagare. Därför tror vi att priset kommer att gå ännu längre ner, kanske till 95 dollar.

Vi rekommenderar en kort position i olja, t ex med MINIS OLJA B S eller MINIS OLJA A S.

Elektricitet

Underliggande terminskontrakt för SEB:s certifikat på el rullades i början på mars från det andra kvartalet till det tredje. Just nu avser investeringen alltså vad det genomsnittliga systempriset (spotpriset) blir under juli, augusti och september.

Elpriset fortsätter att handla svagt och vi fortsätter med neutral rekommendation. Vädret fortsätter att vara milt och nederbördsrikt. Nedan ser vi veckochartet på tredje kvartalets terminskontrakt. Priset är i stadig fallande trend. Det som gör att vi inte rekommenderar sälj, utan neutral, är att priset är så exceptionellt lågt. Vi vet av erfarenhet att när något händer i elmarknaden som föranleder högre elpris – t ex ett omslag i vädret – eller högre kolpris – kommer det att gå mycket fort uppåt.

Analys av elpris

2 veckors prognos för hydrologisk balans har stigit till +5 TWh.

2 veckors prognos på hydrologisk balans

Priset på utsläppsrätter har stabiliserat sig strax under 7 euro per ton. Priset på kol, nedan ser vi terminskontraktet för leverans under nästa år, har de senaste veckorna hållit sig strax över 80 dollar, efter att ha gått ner från början av året. 80 dollar är samma nivå som marknaden hade som stöd under slutet av förra året. Det är möjligt att det är en nivå som kan utgöra bas för en prisuppgång. Det är dock viktigt att hålla koll på att den nivån inte bryts.

SMAVG

Samtidigt som pristrenden är fortsatt negativ på kort sikt, tror vi att elmarknaden bottnar i år, pga att kolmarknaden bottnar. Vädret i Norden, som har spelat en avgörande roll för prisutvecklingen, har alltid sin största påverkan på vintern, då kallt eller varmt väder påverkar efterfrågan mycket. Framåt sommaren kommer prisutvecklingen på kontinenten, som drivs mer av förutsättningarna för kolkraft, att spela större roll.

Europa importerar en del gas från Rysslands Gazprom, dock inte något land i Nordpools börsområde. Gasen används framförallt för att producera el. Gas är en dyrare energikälla i Europa än vad kol är och pga den varma vintern, behövs den inte. Vattenfalls köpte som bekant Nuon, som var gasfokuserat. Nuon är numera värt väsentligt mindre än det var när Vattenfall köpte bolaget, därför att gasbaserad produktion blivit värdelös. Nuon är en bra illustration på hur gasen förlorat mark i Europa. Detta beror till stor del på att Gazprom prissatt gasen ur marknaden. Det är inte som i USA, där en fri marknad har gjort gasen till en billigare energikälla än kol. Vad gäller hotet från Ryssland (=Gazprom) är detta tomt vad gäller gasen. Pga den varma vintern är lagren av gas dessutom stora hos konsumenterna. I Storbritannien är de t ex 25% större än normalt och eftersom varmare väder är i antågande och mindre behov för uppvärmning kommer att finnas är den uppgift om 45 dagars lager (baserat på genomsnittlig dagsförbrukning) inte relevant. EU klarar sig utan rysk gas mycket länge och ett stopp i tillförseln, t ex genom ett EU embargo, skulle ha mindre effekt på elpriset än vad media förespeglar. Pga Nord Stream, som går strax utanför Gotland, med 55 miljarder kubikmeter gas / år i kapacitet, behöver endast 25 miljarder kubikmeter forslas till EU via Ukraina; och den siffran är baserad på ett par år gamla uppgifter och återspeglar inte den kommande vårens och sommarens situation.

I går, söndagen den 9 mars, när solen sken – även över Tyskland, producerade de tyska solcellerna på 21 GW effekt av 35 GW installerat. Effekten motsvarade 21 reaktorer. Det här är elektricitet som har noll euro rörlig produktionskostnad och alltså kan erbjudas nästan så billigt för omedelbar konsumtion. Det innebär att de flesta produktionsmetoder har svårt att konkurrera, inte minst den ryska gasen.

Naturgas

Henry Hub-gasen i USA stängde i fredags på oförändrad nivå jämfört med veckan innan. Den kärva vintern är nu i princip över, helgen (8 – 9 mars) köldknäpp med upp till 20 grader under det normala i Oklahoma och Kansas och lägsta temperatur -6 till -7 grader Celcius, följs i veckan och veckorna som kommer av temperaturer över nästan hela USA.

Rig Count ökar, som vi såg under oljeavsnittet. Prisuppgången på gas är säkerligen en bidragande orsak till det. Fler borr-riggar leder inom kort till större utbud av gas och därmed lägre pris.

Naturgas-analys

Vi tror att det kan vara värt att, försiktigt, ta en kort position i amerikansk naturgas, t ex med BEAR NATGAS X4 S.

Basmetaller

Den förvärrade situationen i Ukraina förra helgen angav tonen när LME öppnade på måndagen. Metallpriserna föll i linje med andra marknader. Efter att marknaden smält den nya informationen vände priserna upp på bred front mot mitten av veckan. Ett av veckans teman var sannolikheten för sanktioner mot Ryssland och i så fall vilken effekt det skulle ha på utbudet av några metaller som Ryssland har en stor andel av världsproduktionen av. Palladium är den mest uppenbara metallen, men nickel kan också sägas höra dit. Norilsk tillverkar båda. Även aluminiumpriset fick förmodligen stöd från den här rysslandseffekten. Vi tror dock att man gör klokt i att tona ner den här effekten. Dels för att Norilsk är ett globalt företag och dels för att västvärlden än så länge bara lyckats föreslå att EU ska lägga gemensamma visumförhandlingar på is.

I fredags flyttades marknadens fokus från utbudssidan till efterfrågesidan. Fortsatta indikationer på krångligare finansiell situation i Kina, kan öka kostnaderna för lagerhållare av metaller i Kina. Den utlösande faktorn i fredags var nyheten att en solcellstillverkare inte kunde betala obligationsinnehavare som förväntat. Det är ovanligt med den typen av uppenbar insolvens för stora företag i Kina. Kopparpriset åkte på en stor smäll i fredags och föll med nästan 4%. Stål- och järnmalmspriserna föll ovanligt mycket också. TSI62%-noteringen på järnmalm föll med 2.6% och stängde i fredags på 114.20 dollar / ton.

På den positiva sidan, Non-Farm Payrolls (antal nyanställda) i USA kom in nästan som förväntat, vilket marknaden tolkade som ”tillräckligt bra” för att FED ska fortsätta med sin ”tapering” av QE3 och inte minska på ”taper speed”. Detta var klart negativt för guld, eftersom det innebär att klockan fortfarande tickar för när den första räntehöjningen i USA kommer.

Koppar

Koppar är den mest klassiska av basmetaller, vilket gör att man spontant tänker på den som investerare i råvarumarknaden. Lagren vid LME faller, vilket indikerar att efterfrågan är starkare än utbudet. Det finns dock en oro för att lagerminskningen på LME beror på att metall flyttas från LME:s lagerhus till billigare lagerhus i Kina, där det binds upp i finansieringsaffärer (säljs på termin). I så fall beror lagerminskningen inte på ökad konsumtion. Officiell statistik på lagernivån vid Shanghai Futures Exchange visar att lagren även där stiger. Det lägre lagret vid LME skapar backwardation i terminskurvan, vilket håller tillbaka de naturliga säljarna, vilket i sin tur ger stöd åt den allmänna prisnivån. Nyheten om ”default” på företagsobligationen i Kina förra veckan tycks vara den utlösande faktorn för prisfallet i fredags. Vi har sett den här typen av rörelser i kopparpriset, men det var ett bra tag sedan. Ofta utlöser så här stora prisfall, ytterligare tekniska försäljningar. Vi kan därför inte utesluta ytterligare säljtryck i veckan som kommer. Frågan nu är vad Kina kommer att göra. Tidigare har köpare där utnyttjat prisfall för att köpa på sig koppar billigt. Tekniskt är nästa stödnivå vid 6600 dollar, och det är definitivt inom räckhåll.

Kopparprisanalys

Vi rekommenderar neutral position i koppar.

Aluminium

Aluminiumpriset föll i måndags för en vecka sedan tillsammans med allt annat, men fick sedan stöd av risken för att utbudet av aluminiium ska påverkas negativt av eventuella sanktioner mot Ryssland. Liksom Norilsk står för en stor del av global produktion av palladium och nickel, är Rusal även en betydande producent av aluminium. Vi tror inte att något av detta är sannolikt att besannas med under förra veckan fanns den rädslan i marknaden. Fundamenta för aluminium rör sig i ”rätt” riktning. Ett tecken på det är att premium-marknaden (för fysisk metall) fortfarande är väldigt stark. I Japan gjordes en överenskommelse om premierna för det andra kvartalet och premien blev rekordhöga 365 dollar / ton. Det är i linje med situationen globalt. I USA:s Mellanväster har premierna dock minskat något till 0.1888 dollar / pund (416 dollar / ton). Vi tror att priset på aluminium har sett sin bottennotering i den här nedgångsfasen och är försiktigt positivt inställda.

Aluminium-analys

Vi fortsätter med neutral rekommendation på aluminium.

Zink

I det generella lättnadsrallyt i tisdags kom det väntade tekniska genombrottet för zinkpriset. Lika ivrigt som investerare hoppade på tåget, hoppade de dock ur det i fredags. Zinkpriset är tillbaka på ruta ett, på samma nivå som för en vecka sedan. Vi föredrar att vara köpta zink framför koppar och aluminium, därför att terminspriserna inte har så mycket premie över spotpriset. 12 månaders contango är bara 1%, vilket är en liten kostnad för spotpriset att hämta in. Givet den snabbt förbättrande fundamentala situationen, borde det finnas goda förutsättningar att få en god avkastning på en placering i zink.

Analys på zinkpris

Vi rekommenderar köp av ZINK S eller BULL ZINK X4 S.

Nickel

Vi har skrivit en hel del om uppsidespotentialen i nickelpriset. Tekniskt är ett utbrott vid motståndet vid 15000 dollar den slutliga signalen om att trenden är uppåt. Nu har vi kommit dit. Den häftiga prisuppgången känns dock lite omotiverad tycker vi. Vi tror att trenden uppåt kommer att vara svagare, alltså tycker vi att marknaden är ”överköpt” just nu. Vi tycker alltså att man ska invänta en rekyl för att investera i nickel. Prisfallet i koppar bör påverka nickel negativt också.

Det som fått nickelpriset att gå upp är utbudssituationen senare i år, pga Indonesiens exportförbud av malm. Nickelpriset brukar anpassa sig fort till förändrade utbudsförhållanden och det har kommit rapporter från Kina om att den något sämre malmen från Filippinerna har stigit kraftigt i pris.

Nickelpris-analys

Guld

Antalet nyanställda ii USA (NFP)-statistiken betraktades av marknaden, som ovan nämnt, som ”tillräckligt bra” för att FED ska kunna följa sin tidigare fastslagna ”tapering” (nedtrappning) av QE3. Det betyder att klockan fortfarande tickar för tidpunkten när tapering är slut och FED:s första räntehöjning kommer, om ca 2 – 3 år. En svag NFP-siffra skulle ha bekräftat att USA:s arbetsmarknad inte genererar så många nya jobb som FED hade väntat sig och att tidpunkten för den första räntehöjningen skjuts längre in i framtiden, samtidigt som penningmängden fortsätter att öka. En ökande penningmängd leder, allt annat lika, till högre inflationstakt.

Tekniskt ligger guldpriset precis under ett tekniskt motstånd, se diagrammet nedan.

Teknisk analys på guldpriset

Nu har institutionella placerare börjat köpa guldfonder igen! Den gula kurvan visar antal miljoner uns som ägs via börshandlade fonder/certifikat/depåbevis. Innehaven i silver, den svarta kurvan, har ökat kraftigt sedan början av året.

ETF-fonders innehav av guld och silver

Den virtuella konkurrenten till guld, Bitcoin, har råkat ut för två bakslag den senaste tiden. Senast var det Bitcoin-börsen Mt. Gox i Japan som rånades på totalt 850,000 Bitcoins, värt ungefär 3.5 miljarder kronor. Bolaget gick omedelbart i konkurs och alla sparare med ”wallets” kopplade dit förlorade alla sina ”pengar”. Uppenbarligen har folk tidigare tyckt att Bitcoin är en attraktiv ”valuta”, trots att den bara är testad i några år, det inte går att köpa något för den, den är illikvid och har en instabil kurs. Det är en osannolik valuta. Att den har en instabil kurs – hittills mestadels uppåt – men den senaste tiden nedåt – förefaller vara det som primärt har attraherat folk till Bitcoin. Dagen det går upp för folk att det intresset är en variant på tulpomani är det troligen slut med Bitcoin. Det skulle inte förvåna om den senaste stölden, som visar hur farligt Bitcoin är, innebär början på slutet. Jag noterar det här, eftersom det tycks som om samma typ av investerare som gillar Bitcoin också gillar (fysiskt) guld och silver som placering. Såväl Bitcoin som guld och silver kan ägas utan att någon annan vet om att man äger dem och är en tillgång som inte samtidigt är någon annans skuld. När det gäller Bitcoin kan det i och för sig ifrågasättas om det är inte tillgång över huvud taget. Det har därför snarare hävdats att det är en ”valuta”, men Bitcoin uppfyller som sagt inte de kriterier som vanligtvis krävs av en valuta särskilt väl. Det har större likheter med en i sig ganska billig tulpanlök. Om pengar slutar att flöda till Bitcoin, är det rimligt att tänka att det går (tillbaka) till guld och silver.

Vi fortsätter tills vidare med neutral vy på guld. Vi skulle vilja köpa om det kommer en rekyl.

Silver

Silverpriset, som bröt motståndet vid 20.50, gick upp till 22 på nästan bara en dag. Förra veckan handlades metallen till ett pris strax under motståndet vid 22 dollar. Vi tror att det kommer att brytas och tror att priset kan gå upp mot 24 eller 25 dollar per uns i det korta perspektivet.

Teknisk analys av silverpriset

Vi anser att silver är mer köpvärt än guld och skulle vilja köpa på de här nivåerna, i synnerhet efter den rekyl som inträffat de senaste veckorna.

Platina & Palladium

Platina har sedan det förra veckobrevet stigit med 50 dollar till 1482.50 dollar per uns. Det är en tekniskt intressant motståndsnivå, i chartet markerad med ”1481”. Egentligen är nivån alltså bruten på uppsidan redan, men som vi ser har marknaden under de tre senaste dagarna inte lyckats gå högre, av någon anledning.

Förhandlingarna i Sydafrika bröt samman i veckan som gick. AMCU sade att gruvföretagen har 3 år på sig att höja den lägsta lönen för gruvarbetare till 12,500 rand. Detta avvisades i den officiella förhandlingarna. Sydafrikansk domstol avvisade gruvföretagens anmälan om att AMCU brutit mot strejklagstiftningen, där det står att AMCU inte har rätt att använda våld i demonstrationer. Domstolen gav AMCU rätt, genom att avvisa anmälan. Domstolen sade att parterna fick reda ut den frågan själva. AMCU verkar inte vilja ge med sig. De sade i veckan ”Våra krav är skrivna med blod från Marikana”, med hänvisning till Marikana-massakern för två år sedan. Platinapriset fick extra fart i veckan efter att Lonmin (världens tredje största platinaproducent) sade att de inte kommer att klara av att nå produktionsmålet för 2014 på 750 k troy uns.

TA-analys av platinapriset

För att få perspektiv på prisutvecklingen i platina, kan vi titta på kursdiagrammet på veckobasis nedan. En snabb blick ger en ganska positiv bild, vilket gör att vi fortsätter att vilja ha en köpt position i platina. Den mycket intressanta utvecklingen i palladium-marknaden, som vi strax ska titta på, gör oss också positivt inställda till platina.

Veckodiagram på platina

Palladium, där Ryssland står för nästan all produktion i världen, steg kraftigt i veckan. Medan den häftiga uppgången på kort sikt kan följas av en rekyl nedåt, ser det långsiktiga, vecko-chartet ovanligt intressant ut ur ett tekniskt perspektiv. Det är sällan man ser ett så väldefinierat tekniskt motstånd brytas på uppsidan. Det här är ett tillfälle som vi inte tycker att någon ska missa att ta en position i. Eftersom Ryssland står för en så stor del av produktionen, och det är mycket svårt att få tag på relevant information om vad som händer i marknaden för palladium, blir den tekniska analysen avgörande. Charten avslöjar att det finns information, som vi inte har en aning om, men som uppenbarligen är av den sorten att en så väldefinierad motståndsnivå bryts. Det är en köpsignal.

Palladiumpriset analyserat

Vi rekommenderar alltså köp av både platina och palladium. Vi tycker att man ska favorisera en lång position i palladium. I det här veckobrevet finns ingen indikation om framtida prisutveckling som är så stark som i palladium.

Kaffe

Prisuppgången från 180 cent till 200 var oväntad. Lokala fysiska handlare säger att lantbrukare är mer försiktiga med att sälja nu jämfört med två veckor sedan. De tror att priset kan gå ännu högre. Det har varit och är fortsatt svårt att sätta torkan i Minas Gerais i Brasilien i perspektiv och få ett mått på hur allvarlig den är och när vi nu börjar få grepp om omfattningen, har priset redan gått. Dock vill vi påpeka att vi, såvitt vi vet, var först att påpeka att nyheter om torkskador på sojan i Goias, på väderkartor såg ut att huvudsakligen ha drabbat Minas Gerais och Espirito Santo, där soja inte odlas, utan kaffe.

The International Coffee Organisation har publicerat en utmärkt översikt över torkan och sätter den i perspektiv. Rapporten är skriven av Cabi, som är en slags välgörenhetsorganisation inom lantbruksnäringarna, nuförtiden som en del av FN med ungefär samma karaktär som IPCC. Rapporten säger att den sammanlagda torkan i Minas Gerais för januari och februari liknar torkan i delstaten år 1977, men är väsentligt värre än då. Det saknas data bakåt i tiden för att hitta en torka som varit värre. Rapporten visar också att torkan drabbat värst i den södra del av Minas Gerais där kaffeproduktionen är som mest intensiv. Slutligen säger rapporten att bidragande orsaker för att förstärka torkan är att landskapet förändrats – områdets skogsbestånd är kraftigt decimerat. Ett par forskningsrapporter anges som stöd för att kausaliteten går från avskogning till förvärrad torka.

Vi tolkar detta som att Brasilien kan vinna på att återplantera skog – med den naturliga konsekvensen att det sker på bekostnad av antalet kaffebuskar. För producenten kan detta ändå vara optimalt. Lägre produktionsrisk kan kompensera en lägre intäkt. Konsekvensen för världsmarknaden blir dock ett mindre utbud och därmed högre pris. Detta är en långsiktig slutsats vi kan dra.

Det regnade dock ordentligt förra helgen under Carnevalen som började fredagen den 1 mars och avslutade i onsdags. Som vi såg under Odlingsväderrubriken väntas dock det torra vädret bestå de kommande två veckorna. Torrast väntas det vara i just Minas Gerais och Espirito Santo och det gör att skadorna på kaffebuskarna kan bli ännu större. Det har redan varit ovanligt torrt i januari och februari på ett sätt som det saknas dokumentation om (tidigare än 50- och 60-tal). Nu ser även mars ut att bli ovanligt torrt. I april börjar torr-perioden och utan någon markfukt alls, kan då skadorna eskalera. Förutom att det under januari och februari föll ovanligt lite nederbörd, var det också onormalt varmt.

Kaffepris-analys

Nedanför ser vi den senaste prisuppgången i perspektiv av de senaste 30 åren. Prisuppgången i januari, februari och nu i början på mars, liknar uppgångarna hösten 1985, sommaren 1994, och våren 1997. Historien visar att prisuppgången hittills i år inte har nått lika långt upp som prisuppgångarna nådde de gångerna och skadorna tycks vara värre den här gången än de var vid dessa tidigare tillfällen.

Kaffeprisets utveckling sedan 1985

Med den information vi hade vid förra veckobrevet för två veckor sedan gick vi över till neutral rekommendation. Vi är inte så säkra på att det är rätt rekommendation. Risken är naturligtvis extremt hög i marknaden, då den rört sig mer än 10% på en dag! Samtidigt som förlustrisken i en position därför är väldigt hög – i synnerhet för högrisk-instrument som BULL & BEAR ”X4”, kan det finnas mer risk på uppsidan än på nedsidan och en försiktig köpt position i BULL KAFFE X4 S eller KAFFE S, kanske är värt att ha istället för att vara utanför marknaden.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Bearish momentum may return but strategic buying is starting to kick in

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

EUA price action: The seeds of the rally may have come from Red Sea troubles, higher freight rates and higher ARA coal prices. Add in record short positioning in EUAs, nat gas being cheap relative to oil in Asia, participants in the EU ETS purchasing EUAs strategically, rising temperature adj. nat gas demand in Europe (though absolute demand still very, very weak due to warm weather) and lastly a weather forecast pointing to more normal temperatures in North West Europe. And ”Bob’s your uncle”, the EUA Dec-24 price rallied 10.8% from EUR 52.2/ton on Feb 26 to EUR 57.84/ton ydy.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

It is normal with short-covering rallies in bear markets. What puzzled us a little was the involvement of coal prices in the rally together with nat gas and EUAs. Did the upturn in coal prices come from the Chinese market with participants there maybe sniffing out some kind of imminent, large government stimulus package and front-running the market?  No. There has been no rally in iron ore and the upturn in coal prices in Asia have been lagging the upturn in ARA coal prices.

Did the rally come from the Utility side in Europe where Utilities jumped in and bought Coal, Gas and EUAs and selling power against it? Probably not because forward fossil power margins are still very negative.

The most plausible explanation for the upturn in coal prices is thus Red Sea troubles, higher dry freight rates and higher ARA coal prices as a result. ARA coal prices bottomed out on 14 Feb and then started to move higher. The Baltic dry index started to rally already in mid-January. This may have been the seeds which a little later helped to ignite the short-covering rally in nat gas and EUAs. Add in a) Record short positioning in EUA contracts by investment funds with need for short-covering as EUA prices headed higher, b) Japanese LNG trading at only 58% versus Brent crude vs. a 2015-19 average of 73% thus nat gas was cheap vs. oil, c) Participants in the EU ETS starting to buy EUAs strategically because the price was close to EUR 50/ton, d) Gradually improving nat gas demand in Europe in temperature adjusted terms though actual.

Mixed price action this morning. Bearish momentum may return but strategic buying is kicking in. Today the EUA price is falling back a little (-0.3%) along with mixed direction in nat gas prices. The coal-to-gas differential (C-t-G diff) for the front-year 2025 still looks like it is residing at around EUR 47/ton and lower for 2026 and 2027. We expect C-t-G diffs to work as attractors to the EUA price from the power market dynamics side of the equation. Thus if nat gas prices now stabilizes at current levels we should still see bearish pressure on EUAs return towards these C-t-G diff levels. The forward hedging incentive index for power utilities in Germany is still deeply negative with no incentive to lock in forward margins as these largely are negative. Thus no normal purchasing of EUAs for hedging of power margin purposes.

That said however. We do see increasing interest from corporate clients to pick up EUAs for longer-term use and strategic positioning and that will likely be a counter to current bearish power market drivers. Even utilities will likely step in a make strategic purchases of EUAs. Especially those with coal assets. Irrespective of current forward power margins. An EUA price below EUR 60/ton is cheap in our view versus a medium-term outlook 2026/27 north of EUR 100/ton and we are not alone holding the view.

The Baltic dry index (blue) bottomed in mid-Jan and rallied on Red Sea issues. European coal, ARA 1mth coal price (white) bottomed on 14 Feb and then rallied. 

The Baltic dry index (blue) bottomed in mid-Jan and rallied on Red Sea issues. European coal, ARA 1mth coal price (white) bottomed on 14 Feb and then rallied.
Source: Blbrg graph and data

ARA 1mth coal price in orange starting to move higher from 14 Feb. EUA Dec-24 price bottomed for now on 26 Feb

ARA 1mth coal price in orange starting to move higher from 14 Feb. EUA Dec-24 price bottomed for now on 26 Feb
Source: Blbrg graph, SEB highlights

Net speculative positioning in EUAs by financial players. Record short

Net speculative positioning in EUAs by financial players. Record short
Source: Blbrg graph and data

Price of Japanese LNG vs price of TTF nat gas as a spread in EUR/MWh. Rising price of Japanese LNG vs. TTF. But this could be coming from changes in LNG freight rates

Price of Japanese LNG vs price of TTF
Source: SEB graph and calculations

Price of Japanese LNG vs. Brent crude traded all the way down to 58% making it cheap in relative terms to oil.

Price of Japanese LNG vs. Brent crude
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

The German forward hedging incentive index just getting more and more negative

The German forward hedging incentive index just getting more and more negative
Source: SEB calculations and graph

Forward EUA prices in green (today’s prices) and the EUA balancing price for Coal power vs Gas power in lilac. The latter is calculated with today’s nat gas prices and closing prices for ARA coal from ydy. In a medium-tight EUA market the Coal-to-Gas differential in lilac will typically be an ”attractor” for the EUA price in terms of power market dynamics.

Forward EUA prices in green (today's prices) and the EUA balancing price for Coal power vs Gas power in lilac.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

A ”Game of Chicken”: How long do you dare to wait before buying?

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The EUA market rallied 3.4% ydy and is adding another 0.5% this afternoon with EUA Dec-24 at EUR 54.2/ton. Despite the current bounce in prices we think that the ongoing sell-off in EUA prices still has another EUR 10/ton downside from here which will place the low-point of EUA Dec-24 and Dec-25 at around around EUR 45/ton. Rapidly rising natural gas inventory surplus versus normal and nat gas demand in Europe at 23% below normal will likely continue to depress nat gas prices in Europe and along with that EUA prices. The EUA price will likely struggle to break below the EUR 50/ton level, but we think it will break.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

That said, our strong view is still that the deal of the year is to build strategic long positions in EUA contracts. These certificates are ”licence to operate” for all companies who are participants in the EU ETS irrespective whether it is industry, shipping, aviation or utilities. We have argued this strongly towards our corporate clients. The feedback we are getting is that many of them indeed are planning to do just that with board approvals pending. Issuance of EUAs is set to fall sharply from 2026 onward. The Market Stability Reserve (MSR) mechanism will clean out any surplus EUAs above 833 m t by 2025/26. Medium-term market outlook 2026/27 is unchanged and not impacted by current bearish market fundamentals with fair EUA price north of EUR 100/ton by then. Building strategic long position in EUAs in 2024 is not about pinpointing the low point which we think will be around EUR 45/ton, but instead all about implementing a solid strategic purchasing plan for EUAs for 2024.

The ingredients in the bottoming process will be: 1) Re-start of European industry as energy prices come down to normal, 2) Revival in nat gas demand as this happens, 3) Nat gas prices finding a floor and possibly rebounding a bit as this happens, 4) Asian nat gas demand reviving as nat gas now normally priced versus oil, 5) Strategic purchasing of EUA by market participants in the EU ETS, 6) Speculative buying of EUAs, 7) Bullish political intervention in H2-24 and 2025 as EU economies revive on cheap energy and politicians have 2024-elections behind them.

On #1 we now see calculations that aluminium smelters in Europe now are in-the-money but not restarted yet. On #2 we see that demand destruction (temp. adj.) in Europe is starting to fade a bit. On #3 we have not seen that yet. On #4 we see stronger flows of LNG to Asia. On #5 we see lots of our corporate clients planning to purchase strategically and finding current EUA prices attractive.  On #6 it may be a bit early and so as well for #7.  

For EU ETS participants it may be a ”Game of Chicken”: How long do you dare to wait before buying? Those who wait too long may find the carbon constrained future hard to handle. 

Ydy’s short-covering rally lost some steam this morning before regaining some legs in the afternoon. The EUA Dec-24 ydy rallied 3.4% to EUR 53.97/ton in what looks like a short-covering-rally in both coal, nat gas, power and EUAs. This morning it gave almost all of the gains back again before regaining some strength in the afternoon to the point where it is now up at EUR 54.7/ton which is +1.4% vs. ydy. A weather forecast promising more seasonally normal temperatures and below normal winds could be part of the explanation.

The power market is currently the main driver and nat gas prices the most active agent. The main driver in the EUA market is the power market. When the EUA market is medium-tigh (not too loose and not too tight), then the EUA price will naturally converge towards the balancing point where the cost of coal fired electricity equals the cost of gas fired electricity. I.e. the EUA price which solves the equation: a*Coal_price + b*EUA_price = c*Gas_price + d*EUA_price where a, b, c and d are coefficients given by energy efficiency levels, emission factors and EURUSD fex forward rates. As highlighted earlier, this is not one unique EUA balancing price but a range of crosses between different efficiencies for coal power and gas power versus each other.

Coal-to-gas dynamics will eventually fade as price driver for EUAs but right now they are fully active. Eventually these dynamics will come to a halt as a price driver for the EUA price and that is when the carbon market (EU ETS) becomes so tight that all the dynamical flexibility to flex out of coal and into gas has been exhausted. At that point in time the marginal abatement cost setting the price of an EUA will move to other parts of the economy where the carbon abatement cost typically is EUR 100/ton or higher. We expect this to happen in 2026/27.

But for now it is all about the power market and the converging point where the EUA price is balancing the cost of Coal + CO2 equal to Gas + CO2 as described above. And here again it is mostly about the price of natural gas which has moved most dramatically of the pair Coal vs Gas.

Nat gas demand in Europe is running 23% below normal and inventories are way above normal. And natural gas prices have fallen lower and lower as proper demand recovery keeps lagging the price declines. Yes, demand will eventually revive due low nat gas prices, and we can see emerging signs of that happening both in Europe and in Asia, but nat gas in Europe is still very, very weak vs. normal. But reviving demand is typically lagging in time vs price declines. Nat gas in Europe over the 15 days to 25. Feb was roughly 23% below normal this time of year in a combination of warm weather and still depressed demand. Inventories are falling much slower than normal as a result and now stand at 63.9% vs. a normal 44.4% which is 262 TWh more than normal inventories.

Bearish pressure in nat gas prices looks set to continue in the short term. Natural gas prices will naturally be under pressure to move yet lower as long as European nat gas demand revival is lagging and surplus inventory of nat gas keeps rising rapidly. And falling front-end nat gas prices typically have a guiding effect on forward nat gas prices as well.

Yet lower nat gas prices and yet lower EUA prices in the near term most likely. Nat gas prices in Europe will move yet lower regarding both spot and forwards and the effect on EUA will be continued bearish pressure on prices.

EUA’s may struggle a bit to break below the EUR 50/ton line but most likely they will. EUA prices will typically struggle a bit to cross below EUR 50/ton just because it is a significant number. But it is difficult to see that this price level won’t be broken properly as the bearish pressure continues from the nat gas side of the equation. Even if nat gas prices comes to a halt at current prices we should still see the EUA price break below the EUR 50/ton level and down towards EUR 45/ton for Dec-24 and Dec-25.

The front-year nat gas price is the most important but EUA price should move yet lower even if it TTF-2025 stays unchanged at EUR 27.7/ton. The front-year is the most important for the EUA price as that is where there is most turnover and hedging. The following attractors for the EUA forward prices is with today’s TTF forward price curve (TTF Cal-2025 = EUR 27.7/ton) and today’s forward EURUSD FX curve and with ydy’s ARA coal closing prices. What it shows is that the forward EUA attractors are down at EUR 45/ton and lower.

The front-year Coal-to-Gas differential is the most important ”attractor” for the EUA price (Cal-2025 = average of Dec-24 and Dec-25) and that is down to around EUR 45/ton with a TTF Cal-2025 price of EUR 27.7/ton. The bearish pressure on EUA prices will continue as long as the forward nat gas prices are at these price levels or lower.

The front-year Coal-to-Gas differential is the most important "attractor" for the EUA price
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

And if we take the EUA attractors from all the different energy efficiency crosses between coal and gas then we get an average attractor of EUR 44.2/ton for EUA Cal-2025 (= average of Dec-24 and Dec-25) versus a market price today of EUR 53.9/ton.

Calculating all the energy efficiency crosses between coal and gas power plants with current prices for coal and nat gas for 2025 we get an average of EUR 44.2/ton vs an EUA market price of EUR 53.9/ton. Bearish pressure on EUAs will continue as long as this is the case.

Calculating all the energy efficiency crosses between coal and gas power plants with current prices for coal and nat gas
Source: SEB graph and calculations, Blgrg data

Utility hedging incentive index still deeply negative: Utilities have no incentive currently to buy coal, gas and EUAs forward and sell power forward against it as these forward margins are currently negative => very weak purchasing of EUAs from utilities for the time being. 

Utility hedging incentive index
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Natural gas in Europe for different periods with diff between actual and normal decomposed into ”price effect” and ”weather effect”. Demand last 15 days were 23% below normal!

Natural gas demand in Europe
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Natural gas inventories in Europe vs the 2014-2023 average. Surplus vs. normal is rising rapidly.

Natural gas inventories in Europe vs the 2014-2023 average. Surplus vs. normal is rising rapidly.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

Nat gas inventories in Europe at record high for the time of year. Depressing spot prices more and more. Nat gas prices are basically shouting: ”Demand, demand, where are you?? Come and eat me!”

Nat gas inventories in Europe at record high for the time of year
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

Comfort zone for OPEC+ in 2024 as fundamentals gradually improve in its favor

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Back to its sideways trade range and inching almost unnoticeable higher as the year progresses. Brent crude is up 0.2% this morning to USD 82.7/b along with copper (+0.3%) and Shanghai equities (+1.0%). Brent crude saw some bearish action at the end of last week but it recovered a good portion of that ydy (+1.1%) and then a little more again this morning. With this it has mostly returned back to its sideways trading pattern.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude averaged USD 79.1/b in January. So far in February it has averaged USD 81.5/b and at the moment it trades at USD 82.7/b. Typical market comments these days are along the theme ”looking for direction” or ”waiting for new signals on supply or demand”. But other comments are more attuned to a view that the direction is indeed sideways this year. Argus last week describe the outlook for the supply/demand balance for 2024 as ”almost perfectly aligned” and Goldman adds to this view in a note yesterday with ”oil set to extend its tight trading range”.

Cease-fire in Gaza on Monday 4 March may create a buying opportunity. News this morning is Biden expressing hopes that a cease-fire in Gaza may start as soon as Monday next week. In our view there is basically zero risk premium in the current oil price due to Middle East tensions. So if the oil price sells off on firm news of a cease-fire, then it is probably a good buying opportunity in our view.

We maintain our strong view of an average Brent crude oil price of USD 85/b in 2024. Total US crude and product stocks including SPR has gone flat sideways since the end of 2022, all through 2023 and has continued to do so in 2023. US oil inventories are below where they were one year ago both when SPR is included and excluded. This is a reflection of a global oil market in balance though OPEC+ has indeed been the balancing agent.

For the year to come, total US hydrocarbon liquids production is forecast by the US EIA to go flat sideways until October this year and in Q4-24 US production is forecast to be only 0.1 m b/d above Q4-23. So no damaging super-growth from the US to kill the oil party this year. In its last monthly report the US EIA actually reduced its forecast for US production by 100 k b/d to 22.3 m b/d (all liquids included). Russia’s energy minister, Nikolay Shulginov, stated in Tass news agency recently that he expects Russian oil production to decline to 530 mn ton in 2024 from 523 mn ton in 2023. That’s a decline of 1.3% YoY and would equate to a decline of 120-130 k b/d decline YoY. So neither of these oil producing giants are set to unsettle the global oil market this year with too much supply.

Demand growth looks set to be a normal 1.3 m b/d in 2024. The most bearish on oil demand growth is probably the IEA which predicts demand to grow on by 1.2 m b/d YoY in 2024. The US EIA expects demand to grow by 1.4 m b/d. But if we look closer at the numbers from the IEA it expects demand to rise by 1.6 m b/d YoY from Q4-23 to Q4-24. Together with muted supply from both the US and Russia this year this all sums up to a gradually rising need for oil from OPEC through 2024. This made us write the headline ”Better and better every day” in a crude oil comment in late January. Demand for oil from OPEC doesn’t look stellar. But it looks set to be better and better through the year and that is most definitely a great comfort zone for OPEC+.

Sideways, yes, but normal trade range around the mean is still usually +/- USD 20/b. Amid all the current calmness, let us still not forget that Brent crude usually trades in a range through the year of +/- USD 20/b around the mean as there are always some surprises along the way. We don’t think that the situation in the Middle East will spiral out of control into an all-out regional war involving Iran and resulting in large losses of oil supply to the market. And we don’t think there are much risk premium in current oil prices related to this either. But at times in 2024 it may look like it might happen. And that’s probably when you would see the high price point of the year. Maybe as high as USD 105/b. On the bearish we do not think that we’ll have a major economic slowdown or a recession in 2024. But at times in 2024 it may look like we are about to tip into a major slowdown and that would probably be when you’d see the low price point of the year. Maybe as low as USD 65/b.

Total US crude and product stocks incl. SPR has gone sideways since end of 2022, all through 2023 and so far in 2024. Currently it is only 13 m b above the low-point in late 2022!

Total US crude and product stocks incl. SPR
Source: SEB graph, Blbrg data

Commercial US crude and product stocks are below normal and below last year.

Commercial US crude and product stocks are below normal and below last year.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US Commercial oil inventories vs. the 2015-19 average. Still struggling with a significant deficit of middle distillates.

US Commercial oil inventories vs. the 2015-19 average.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg and EIA data

US refinery utilization at very low level vs. normal. Extensive maintenance this spring is expected. Result will be low production of oil products, falling inventories of oil products, higher refining margins but also rising crude stocks.

US refinery utilization at very low level vs. normal.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US EIA forecast for total US liquids production. To go sideways in 2024 to Oct-2024.

US EIA forecast for total US liquids production
Source: SEB graph and calculations, US EIA data STEO

Strong growth in US supply in 2022 and 2023. But 2024 is only set to grow 0.5 m b/d YoY on average. The growth in 2024 is in part a result of production in 2023 starting low and ending high. But from Jan to Oct 2024 US production will go sideways and only rise by 0.1 m b/d YoY from Q4-23 to Q4-24.

YoY change in total US hydrocarbon liquids production
Source: SEB calculations and graph, US EIA data STEO

Global floating crude stocks at 66 m b and not too far above the more normal 50 m b level.

Global floating crude stocks
Source: SEB graph, Blbrg data

IEA Feb-2024 OMR: Call-on-OPEC is rising gradually through 2024. Better and better for OPEC every quarter to Q3-24

Source: SEB graph, IEA data
Fortsätt läsa

Populära