Connect with us

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 10 mars 2014

Published

on

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

Rekommendationer

Bra råvaror den 10 mars 2014

Kort sammanfattning

I det här veckobrevet vill vi särskilt uppmärksamma läsaren på det tydliga och viktiga trendbrottet i palladium. På basis av att det tekniska motståndet som etablerades redan 2011 bröts förra veckan, rekommenderar vi köp. Läs mer i ”Platina och Palladium” avsnittet.

Oljepriset steg ytterst lite nyheten om att Ryssland invaderar Ukraina. Det är ett svaghetstecken. Det är ett svaghetstecken för oljemarknaden.

Väderleksprognosen för de Brasiliens viktigaste kaffedistrikt visar återigen nederbörd långt under det normala. Torkan i januari och februari är den svåraste som är registrerad där och när nu mars även ser ut att ge lite nederbörd innan torkperioden börjar i april, finns det anledning att gå tillbaka till en köpt position i kaffe. Risken är emellertid bevisligen extrem, när kaffepriset vissa dagar har förändrats med mer än 10%.

Råolja – Brent

Efter att det stod klart att Ryssland invaderat Ukraina, steg oljepriset snabbt till 112.39 dollar som högst. När det stod klart att endast en mindre del, 300,000 fat per dag, av Rysslands olja exporteras via Ukraina till Europa, och att EU nog inte kommer att sluta importera olja från Ryssland, sjönk priset igen och stängde veckan på 109 dollar. Det är faktiskt något lägre än veckan innan allt detta inträffade. Att oljepriset inte förmår utveckla sig starkare när något sånt här inträffar, måste tolkas som ett oerhört svaghetstecken.

Teknisk analys på olja

Ytterligare ett svaghetstecken är att oljepriset inte är starkare, trots att Libyens produktion återigen i februari krympt ihop till 350,000 fat om dagen från att ha varit uppe på 470,000 fat i januari. Under 2012 var produktionen som högst 1.6 mbpd. Stiger Libyens produktion kommer det att sätta press på oljepriset.

Nedan ser vi lagerutvecklingen i USA i tusen fat. Även om lagren inte är lika höga som förra året, är de väsentligt högre än 2008 – 2012 – och det trots att det varit mycket kallt i USA med hög efterfrågan på eldningsolja.

Lager av olja i USA

Antalet borr-riggar i USA steg i veckan till 1792 stycken enligt Baker Hughes. Det är den högsta nivån sedan 2012. Den största ökningen skedde på horisontella och ”directional”, alltså sådana som används på skiffer.

Antal borr-riggar

Årets lägsta oljepris brukar noteras i april. Förra året var det 97 dollar. I år är marknaden väsentligt svagare. Därför tror vi att priset kommer att gå ännu längre ner, kanske till 95 dollar.

Vi rekommenderar en kort position i olja, t ex med MINIS OLJA B S eller MINIS OLJA A S.

Elektricitet

Underliggande terminskontrakt för SEB:s certifikat på el rullades i början på mars från det andra kvartalet till det tredje. Just nu avser investeringen alltså vad det genomsnittliga systempriset (spotpriset) blir under juli, augusti och september.

Elpriset fortsätter att handla svagt och vi fortsätter med neutral rekommendation. Vädret fortsätter att vara milt och nederbördsrikt. Nedan ser vi veckochartet på tredje kvartalets terminskontrakt. Priset är i stadig fallande trend. Det som gör att vi inte rekommenderar sälj, utan neutral, är att priset är så exceptionellt lågt. Vi vet av erfarenhet att när något händer i elmarknaden som föranleder högre elpris – t ex ett omslag i vädret – eller högre kolpris – kommer det att gå mycket fort uppåt.

Analys av elpris

2 veckors prognos för hydrologisk balans har stigit till +5 TWh.

2 veckors prognos på hydrologisk balans

Priset på utsläppsrätter har stabiliserat sig strax under 7 euro per ton. Priset på kol, nedan ser vi terminskontraktet för leverans under nästa år, har de senaste veckorna hållit sig strax över 80 dollar, efter att ha gått ner från början av året. 80 dollar är samma nivå som marknaden hade som stöd under slutet av förra året. Det är möjligt att det är en nivå som kan utgöra bas för en prisuppgång. Det är dock viktigt att hålla koll på att den nivån inte bryts.

SMAVG

Samtidigt som pristrenden är fortsatt negativ på kort sikt, tror vi att elmarknaden bottnar i år, pga att kolmarknaden bottnar. Vädret i Norden, som har spelat en avgörande roll för prisutvecklingen, har alltid sin största påverkan på vintern, då kallt eller varmt väder påverkar efterfrågan mycket. Framåt sommaren kommer prisutvecklingen på kontinenten, som drivs mer av förutsättningarna för kolkraft, att spela större roll.

Europa importerar en del gas från Rysslands Gazprom, dock inte något land i Nordpools börsområde. Gasen används framförallt för att producera el. Gas är en dyrare energikälla i Europa än vad kol är och pga den varma vintern, behövs den inte. Vattenfalls köpte som bekant Nuon, som var gasfokuserat. Nuon är numera värt väsentligt mindre än det var när Vattenfall köpte bolaget, därför att gasbaserad produktion blivit värdelös. Nuon är en bra illustration på hur gasen förlorat mark i Europa. Detta beror till stor del på att Gazprom prissatt gasen ur marknaden. Det är inte som i USA, där en fri marknad har gjort gasen till en billigare energikälla än kol. Vad gäller hotet från Ryssland (=Gazprom) är detta tomt vad gäller gasen. Pga den varma vintern är lagren av gas dessutom stora hos konsumenterna. I Storbritannien är de t ex 25% större än normalt och eftersom varmare väder är i antågande och mindre behov för uppvärmning kommer att finnas är den uppgift om 45 dagars lager (baserat på genomsnittlig dagsförbrukning) inte relevant. EU klarar sig utan rysk gas mycket länge och ett stopp i tillförseln, t ex genom ett EU embargo, skulle ha mindre effekt på elpriset än vad media förespeglar. Pga Nord Stream, som går strax utanför Gotland, med 55 miljarder kubikmeter gas / år i kapacitet, behöver endast 25 miljarder kubikmeter forslas till EU via Ukraina; och den siffran är baserad på ett par år gamla uppgifter och återspeglar inte den kommande vårens och sommarens situation.

I går, söndagen den 9 mars, när solen sken – även över Tyskland, producerade de tyska solcellerna på 21 GW effekt av 35 GW installerat. Effekten motsvarade 21 reaktorer. Det här är elektricitet som har noll euro rörlig produktionskostnad och alltså kan erbjudas nästan så billigt för omedelbar konsumtion. Det innebär att de flesta produktionsmetoder har svårt att konkurrera, inte minst den ryska gasen.

Naturgas

Henry Hub-gasen i USA stängde i fredags på oförändrad nivå jämfört med veckan innan. Den kärva vintern är nu i princip över, helgen (8 – 9 mars) köldknäpp med upp till 20 grader under det normala i Oklahoma och Kansas och lägsta temperatur -6 till -7 grader Celcius, följs i veckan och veckorna som kommer av temperaturer över nästan hela USA.

Rig Count ökar, som vi såg under oljeavsnittet. Prisuppgången på gas är säkerligen en bidragande orsak till det. Fler borr-riggar leder inom kort till större utbud av gas och därmed lägre pris.

Naturgas-analys

Vi tror att det kan vara värt att, försiktigt, ta en kort position i amerikansk naturgas, t ex med BEAR NATGAS X4 S.

Basmetaller

Den förvärrade situationen i Ukraina förra helgen angav tonen när LME öppnade på måndagen. Metallpriserna föll i linje med andra marknader. Efter att marknaden smält den nya informationen vände priserna upp på bred front mot mitten av veckan. Ett av veckans teman var sannolikheten för sanktioner mot Ryssland och i så fall vilken effekt det skulle ha på utbudet av några metaller som Ryssland har en stor andel av världsproduktionen av. Palladium är den mest uppenbara metallen, men nickel kan också sägas höra dit. Norilsk tillverkar båda. Även aluminiumpriset fick förmodligen stöd från den här rysslandseffekten. Vi tror dock att man gör klokt i att tona ner den här effekten. Dels för att Norilsk är ett globalt företag och dels för att västvärlden än så länge bara lyckats föreslå att EU ska lägga gemensamma visumförhandlingar på is.

I fredags flyttades marknadens fokus från utbudssidan till efterfrågesidan. Fortsatta indikationer på krångligare finansiell situation i Kina, kan öka kostnaderna för lagerhållare av metaller i Kina. Den utlösande faktorn i fredags var nyheten att en solcellstillverkare inte kunde betala obligationsinnehavare som förväntat. Det är ovanligt med den typen av uppenbar insolvens för stora företag i Kina. Kopparpriset åkte på en stor smäll i fredags och föll med nästan 4%. Stål- och järnmalmspriserna föll ovanligt mycket också. TSI62%-noteringen på järnmalm föll med 2.6% och stängde i fredags på 114.20 dollar / ton.

På den positiva sidan, Non-Farm Payrolls (antal nyanställda) i USA kom in nästan som förväntat, vilket marknaden tolkade som ”tillräckligt bra” för att FED ska fortsätta med sin ”tapering” av QE3 och inte minska på ”taper speed”. Detta var klart negativt för guld, eftersom det innebär att klockan fortfarande tickar för när den första räntehöjningen i USA kommer.

Koppar

Koppar är den mest klassiska av basmetaller, vilket gör att man spontant tänker på den som investerare i råvarumarknaden. Lagren vid LME faller, vilket indikerar att efterfrågan är starkare än utbudet. Det finns dock en oro för att lagerminskningen på LME beror på att metall flyttas från LME:s lagerhus till billigare lagerhus i Kina, där det binds upp i finansieringsaffärer (säljs på termin). I så fall beror lagerminskningen inte på ökad konsumtion. Officiell statistik på lagernivån vid Shanghai Futures Exchange visar att lagren även där stiger. Det lägre lagret vid LME skapar backwardation i terminskurvan, vilket håller tillbaka de naturliga säljarna, vilket i sin tur ger stöd åt den allmänna prisnivån. Nyheten om ”default” på företagsobligationen i Kina förra veckan tycks vara den utlösande faktorn för prisfallet i fredags. Vi har sett den här typen av rörelser i kopparpriset, men det var ett bra tag sedan. Ofta utlöser så här stora prisfall, ytterligare tekniska försäljningar. Vi kan därför inte utesluta ytterligare säljtryck i veckan som kommer. Frågan nu är vad Kina kommer att göra. Tidigare har köpare där utnyttjat prisfall för att köpa på sig koppar billigt. Tekniskt är nästa stödnivå vid 6600 dollar, och det är definitivt inom räckhåll.

Kopparprisanalys

Vi rekommenderar neutral position i koppar.

Aluminium

Aluminiumpriset föll i måndags för en vecka sedan tillsammans med allt annat, men fick sedan stöd av risken för att utbudet av aluminiium ska påverkas negativt av eventuella sanktioner mot Ryssland. Liksom Norilsk står för en stor del av global produktion av palladium och nickel, är Rusal även en betydande producent av aluminium. Vi tror inte att något av detta är sannolikt att besannas med under förra veckan fanns den rädslan i marknaden. Fundamenta för aluminium rör sig i ”rätt” riktning. Ett tecken på det är att premium-marknaden (för fysisk metall) fortfarande är väldigt stark. I Japan gjordes en överenskommelse om premierna för det andra kvartalet och premien blev rekordhöga 365 dollar / ton. Det är i linje med situationen globalt. I USA:s Mellanväster har premierna dock minskat något till 0.1888 dollar / pund (416 dollar / ton). Vi tror att priset på aluminium har sett sin bottennotering i den här nedgångsfasen och är försiktigt positivt inställda.

Aluminium-analys

Vi fortsätter med neutral rekommendation på aluminium.

Zink

I det generella lättnadsrallyt i tisdags kom det väntade tekniska genombrottet för zinkpriset. Lika ivrigt som investerare hoppade på tåget, hoppade de dock ur det i fredags. Zinkpriset är tillbaka på ruta ett, på samma nivå som för en vecka sedan. Vi föredrar att vara köpta zink framför koppar och aluminium, därför att terminspriserna inte har så mycket premie över spotpriset. 12 månaders contango är bara 1%, vilket är en liten kostnad för spotpriset att hämta in. Givet den snabbt förbättrande fundamentala situationen, borde det finnas goda förutsättningar att få en god avkastning på en placering i zink.

Analys på zinkpris

Vi rekommenderar köp av ZINK S eller BULL ZINK X4 S.

Nickel

Vi har skrivit en hel del om uppsidespotentialen i nickelpriset. Tekniskt är ett utbrott vid motståndet vid 15000 dollar den slutliga signalen om att trenden är uppåt. Nu har vi kommit dit. Den häftiga prisuppgången känns dock lite omotiverad tycker vi. Vi tror att trenden uppåt kommer att vara svagare, alltså tycker vi att marknaden är ”överköpt” just nu. Vi tycker alltså att man ska invänta en rekyl för att investera i nickel. Prisfallet i koppar bör påverka nickel negativt också.

Det som fått nickelpriset att gå upp är utbudssituationen senare i år, pga Indonesiens exportförbud av malm. Nickelpriset brukar anpassa sig fort till förändrade utbudsförhållanden och det har kommit rapporter från Kina om att den något sämre malmen från Filippinerna har stigit kraftigt i pris.

Nickelpris-analys

Guld

Antalet nyanställda ii USA (NFP)-statistiken betraktades av marknaden, som ovan nämnt, som ”tillräckligt bra” för att FED ska kunna följa sin tidigare fastslagna ”tapering” (nedtrappning) av QE3. Det betyder att klockan fortfarande tickar för tidpunkten när tapering är slut och FED:s första räntehöjning kommer, om ca 2 – 3 år. En svag NFP-siffra skulle ha bekräftat att USA:s arbetsmarknad inte genererar så många nya jobb som FED hade väntat sig och att tidpunkten för den första räntehöjningen skjuts längre in i framtiden, samtidigt som penningmängden fortsätter att öka. En ökande penningmängd leder, allt annat lika, till högre inflationstakt.

Tekniskt ligger guldpriset precis under ett tekniskt motstånd, se diagrammet nedan.

Teknisk analys på guldpriset

Nu har institutionella placerare börjat köpa guldfonder igen! Den gula kurvan visar antal miljoner uns som ägs via börshandlade fonder/certifikat/depåbevis. Innehaven i silver, den svarta kurvan, har ökat kraftigt sedan början av året.

ETF-fonders innehav av guld och silver

Den virtuella konkurrenten till guld, Bitcoin, har råkat ut för två bakslag den senaste tiden. Senast var det Bitcoin-börsen Mt. Gox i Japan som rånades på totalt 850,000 Bitcoins, värt ungefär 3.5 miljarder kronor. Bolaget gick omedelbart i konkurs och alla sparare med ”wallets” kopplade dit förlorade alla sina ”pengar”. Uppenbarligen har folk tidigare tyckt att Bitcoin är en attraktiv ”valuta”, trots att den bara är testad i några år, det inte går att köpa något för den, den är illikvid och har en instabil kurs. Det är en osannolik valuta. Att den har en instabil kurs – hittills mestadels uppåt – men den senaste tiden nedåt – förefaller vara det som primärt har attraherat folk till Bitcoin. Dagen det går upp för folk att det intresset är en variant på tulpomani är det troligen slut med Bitcoin. Det skulle inte förvåna om den senaste stölden, som visar hur farligt Bitcoin är, innebär början på slutet. Jag noterar det här, eftersom det tycks som om samma typ av investerare som gillar Bitcoin också gillar (fysiskt) guld och silver som placering. Såväl Bitcoin som guld och silver kan ägas utan att någon annan vet om att man äger dem och är en tillgång som inte samtidigt är någon annans skuld. När det gäller Bitcoin kan det i och för sig ifrågasättas om det är inte tillgång över huvud taget. Det har därför snarare hävdats att det är en ”valuta”, men Bitcoin uppfyller som sagt inte de kriterier som vanligtvis krävs av en valuta särskilt väl. Det har större likheter med en i sig ganska billig tulpanlök. Om pengar slutar att flöda till Bitcoin, är det rimligt att tänka att det går (tillbaka) till guld och silver.

Vi fortsätter tills vidare med neutral vy på guld. Vi skulle vilja köpa om det kommer en rekyl.

Silver

Silverpriset, som bröt motståndet vid 20.50, gick upp till 22 på nästan bara en dag. Förra veckan handlades metallen till ett pris strax under motståndet vid 22 dollar. Vi tror att det kommer att brytas och tror att priset kan gå upp mot 24 eller 25 dollar per uns i det korta perspektivet.

Teknisk analys av silverpriset

Vi anser att silver är mer köpvärt än guld och skulle vilja köpa på de här nivåerna, i synnerhet efter den rekyl som inträffat de senaste veckorna.

Platina & Palladium

Platina har sedan det förra veckobrevet stigit med 50 dollar till 1482.50 dollar per uns. Det är en tekniskt intressant motståndsnivå, i chartet markerad med ”1481”. Egentligen är nivån alltså bruten på uppsidan redan, men som vi ser har marknaden under de tre senaste dagarna inte lyckats gå högre, av någon anledning.

Förhandlingarna i Sydafrika bröt samman i veckan som gick. AMCU sade att gruvföretagen har 3 år på sig att höja den lägsta lönen för gruvarbetare till 12,500 rand. Detta avvisades i den officiella förhandlingarna. Sydafrikansk domstol avvisade gruvföretagens anmälan om att AMCU brutit mot strejklagstiftningen, där det står att AMCU inte har rätt att använda våld i demonstrationer. Domstolen gav AMCU rätt, genom att avvisa anmälan. Domstolen sade att parterna fick reda ut den frågan själva. AMCU verkar inte vilja ge med sig. De sade i veckan ”Våra krav är skrivna med blod från Marikana”, med hänvisning till Marikana-massakern för två år sedan. Platinapriset fick extra fart i veckan efter att Lonmin (världens tredje största platinaproducent) sade att de inte kommer att klara av att nå produktionsmålet för 2014 på 750 k troy uns.

TA-analys av platinapriset

För att få perspektiv på prisutvecklingen i platina, kan vi titta på kursdiagrammet på veckobasis nedan. En snabb blick ger en ganska positiv bild, vilket gör att vi fortsätter att vilja ha en köpt position i platina. Den mycket intressanta utvecklingen i palladium-marknaden, som vi strax ska titta på, gör oss också positivt inställda till platina.

Veckodiagram på platina

Palladium, där Ryssland står för nästan all produktion i världen, steg kraftigt i veckan. Medan den häftiga uppgången på kort sikt kan följas av en rekyl nedåt, ser det långsiktiga, vecko-chartet ovanligt intressant ut ur ett tekniskt perspektiv. Det är sällan man ser ett så väldefinierat tekniskt motstånd brytas på uppsidan. Det här är ett tillfälle som vi inte tycker att någon ska missa att ta en position i. Eftersom Ryssland står för en så stor del av produktionen, och det är mycket svårt att få tag på relevant information om vad som händer i marknaden för palladium, blir den tekniska analysen avgörande. Charten avslöjar att det finns information, som vi inte har en aning om, men som uppenbarligen är av den sorten att en så väldefinierad motståndsnivå bryts. Det är en köpsignal.

Palladiumpriset analyserat

Vi rekommenderar alltså köp av både platina och palladium. Vi tycker att man ska favorisera en lång position i palladium. I det här veckobrevet finns ingen indikation om framtida prisutveckling som är så stark som i palladium.

Kaffe

Prisuppgången från 180 cent till 200 var oväntad. Lokala fysiska handlare säger att lantbrukare är mer försiktiga med att sälja nu jämfört med två veckor sedan. De tror att priset kan gå ännu högre. Det har varit och är fortsatt svårt att sätta torkan i Minas Gerais i Brasilien i perspektiv och få ett mått på hur allvarlig den är och när vi nu börjar få grepp om omfattningen, har priset redan gått. Dock vill vi påpeka att vi, såvitt vi vet, var först att påpeka att nyheter om torkskador på sojan i Goias, på väderkartor såg ut att huvudsakligen ha drabbat Minas Gerais och Espirito Santo, där soja inte odlas, utan kaffe.

The International Coffee Organisation har publicerat en utmärkt översikt över torkan och sätter den i perspektiv. Rapporten är skriven av Cabi, som är en slags välgörenhetsorganisation inom lantbruksnäringarna, nuförtiden som en del av FN med ungefär samma karaktär som IPCC. Rapporten säger att den sammanlagda torkan i Minas Gerais för januari och februari liknar torkan i delstaten år 1977, men är väsentligt värre än då. Det saknas data bakåt i tiden för att hitta en torka som varit värre. Rapporten visar också att torkan drabbat värst i den södra del av Minas Gerais där kaffeproduktionen är som mest intensiv. Slutligen säger rapporten att bidragande orsaker för att förstärka torkan är att landskapet förändrats – områdets skogsbestånd är kraftigt decimerat. Ett par forskningsrapporter anges som stöd för att kausaliteten går från avskogning till förvärrad torka.

Vi tolkar detta som att Brasilien kan vinna på att återplantera skog – med den naturliga konsekvensen att det sker på bekostnad av antalet kaffebuskar. För producenten kan detta ändå vara optimalt. Lägre produktionsrisk kan kompensera en lägre intäkt. Konsekvensen för världsmarknaden blir dock ett mindre utbud och därmed högre pris. Detta är en långsiktig slutsats vi kan dra.

Det regnade dock ordentligt förra helgen under Carnevalen som började fredagen den 1 mars och avslutade i onsdags. Som vi såg under Odlingsväderrubriken väntas dock det torra vädret bestå de kommande två veckorna. Torrast väntas det vara i just Minas Gerais och Espirito Santo och det gör att skadorna på kaffebuskarna kan bli ännu större. Det har redan varit ovanligt torrt i januari och februari på ett sätt som det saknas dokumentation om (tidigare än 50- och 60-tal). Nu ser även mars ut att bli ovanligt torrt. I april börjar torr-perioden och utan någon markfukt alls, kan då skadorna eskalera. Förutom att det under januari och februari föll ovanligt lite nederbörd, var det också onormalt varmt.

Kaffepris-analys

Nedanför ser vi den senaste prisuppgången i perspektiv av de senaste 30 åren. Prisuppgången i januari, februari och nu i början på mars, liknar uppgångarna hösten 1985, sommaren 1994, och våren 1997. Historien visar att prisuppgången hittills i år inte har nått lika långt upp som prisuppgångarna nådde de gångerna och skadorna tycks vara värre den här gången än de var vid dessa tidigare tillfällen.

Kaffeprisets utveckling sedan 1985

Med den information vi hade vid förra veckobrevet för två veckor sedan gick vi över till neutral rekommendation. Vi är inte så säkra på att det är rätt rekommendation. Risken är naturligtvis extremt hög i marknaden, då den rört sig mer än 10% på en dag! Samtidigt som förlustrisken i en position därför är väldigt hög – i synnerhet för högrisk-instrument som BULL & BEAR ”X4”, kan det finnas mer risk på uppsidan än på nedsidan och en försiktig köpt position i BULL KAFFE X4 S eller KAFFE S, kanske är värt att ha istället för att vara utanför marknaden.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära