Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 10 juni 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

SEB rekommendation på råvaror

*) Avkastningen avser 1:1 råvarucertifikat där de ingår i rekommendationen. I den aktuella tabellen ovan har jag tagit prisförändringen den senaste veckan sedan det förra veckobrevet publicerades.

Inledning

Bloomberg rapporterar att inte sedan prisfallet började, har så många analytiker varit så positiva till guldpriset som de är nu. Och så bryter såväl silver- som guldpriset sina respektive tekniska stöd! Om så många är positiva och priset plötsligt faller, så måste man tro marknaden – prisfallet fortsätter.

Oljan har under tiden reagerat positivt på högre sysselsättning i USA. Priset ligger strax under 105 dollar per fat. Om 105 dollar bryts – en teknisk motståndsnivå, kan vi få en ny uppgång. Under tiden kommer allt mer signaler från Kina som säger att landets ekonomi bromsar in. Samtidigt i Europa har ordförandelandet Irland lagt fram ett förslag om höjning av energiskatter inom EU, vilket är ett försiktigare förslag än det ursprungliga från år 2011.

USDA publicerar månadens WASDE-rapport för vete, majs och soja på onsdag.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Råolja – Brent

När amerikansk arbetsmarknadsstatistik visade en högre sysselsättning än väntat steg oljepriset i fredags. Tekniskt ser det ut som om uppgången har goda chanser att bryta igenom motståndet på 105 dollar och kanske gå upp mot 107 dollar i det mycket korta perspektivet av den kommande veckan.

Teknisk prognos på pris för brent-olja

Lagren och lagerförändringarna i USA den senaste rapportveckan ser vi nedan, enligt Department of Energy och American Petroleum Institute.

Lagren och lagerförändringarna i USA av olja

Nedan ser vi amerikanska råoljelager enligt DOE i tusen fat. Den svarta kurvan är 2012 års lagernivåer vecka för vecka och den lilla röda linjen är 2013 års nivå.

Råoljelager i USA

Importen fortsätter att hålla sig under förra årets nivå.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Import av råolja till USA

Vår vy är neutral till positiv. Det kan i det korta perspektivet komma en uppgång.

Elektricitet

Förra veckan slutade i baisse. Men priset är nere på tidigare bottennivåer och det kan vara läge att börja fundera på att köpa el på de här nivåerna. Man ska nog inte ha någon brådska att köpa, men vi anser att man ska handla från den långa sidan nu.

Teknisk prognos på elpris hos Nordpool - Juli 2013

Hydrologisk balans har fortsatt att stiga, som vi ser i nedanstående diagram.

Hydrologisk balans - Diagram 8 juni 2013

Priset har kommit ner så pass att det börjar bli intressant att köpa el, men rekommendationen blir än så länge ”neutral”.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Naturgas

Väderleksrapporten för USA är för den närmaste veckan vått och kallt, men därefter väntas en riktig värmebölja komma in över USA. Naturgas används för att producera el i USA och elen används i luftkonditionering. Förra veckan nådde temperaturen i Texas upp till nästan 40 grader. Den senaste veckans lagerstatistik visade en högre lagerökning än vad som var väntat och med kallt väder kan man vänta sig ytterligare lagerökning i veckan som kommer. Detta får priset på fall. Tekniskt är dock 3.80 ett stöd och vi väntar oss att prisfallet finner stöd där.

Prisutveckling på naturgas i USA

IEA rapporterar att de två kärnreaktorer som står still vid San Onofre i Kalifornien kommer att ersättas med naturgas. Det är ännu ett tecken på att gasen tar marknadsandelar i USA. Baker Hughes Rig Count data visar att antalet borr-riggar för gas ligger kvar nära 18-årslägsta som noterades den 10 maj. Orsaken till detta ointresse är det låga priset och för att produktionen ökar ändå. EIA räknar med att år 2013 blir det sjätte året på raken med rekordproduktion av naturgas i USA.

Guld & Silver

Guldpriset föll abrupt i fredags, trots att analytikerna inte varit så positiva sedan prisfallet började – enligt en sammanställning av Bloomberg. När så många sägs vara positiva och priset ändå faller, är det en signal om att prisfallet kan få en fortsättning.

Negativ prognos på guldpris (gold spot)

Investerare fortsätter att likvidera sina innehav av Gold Spiders, som vi ser nedan.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Investerare fortsätter likvidera Gold Spider (guld etf)

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Stödet på 22 dollar bröts i fredags och det signalerar ett pågående prisfall ned mot 20 dollar.

Prisfall mot 20 USD för silver

Jag tror att silverpriset kan gå lite lägre från dagens nivå, ner mot 20 dollar.

Vi ligger korta guld och silver. Jag tror att det kommer en till vända ner och ligger självklart kvar med köpt position i BEAR GULD X4 S och BEAR SILVER X4 S.

Platina & Palladium

Platina har stigit upp till ett tekniskt motstånd och vänt ner därifrån med besked. Det ser inte lika svagt ut som för silver, men det är i vart fall inte köpläge i platina just nu.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Inget köpläge i platina

Palladium har gått bäst av alla fyra ädelmetaller vi följer. Uppgången från botten i april ser nu ut att ha tappat kraft och det skulle inte förvåna om marknaden rekylerar ner till ca 700 dollar i det korta perspektivet.

Palladium tappar kraft

Vi ligger kvar såld både platina och palladium, dvs med BEAR PLATNA X4 S och BEAR PALLAD X4 S.

Basmetaller

Basmetallerna utvecklades olika under veckan. Koppar och Zink stängde ner runt procenten, medan aluminium och nickel uppvisade imponerande rallyn inledningsvis med ett par procents uppgång, för att stänga veckan upp ca 1 %. Tokyobörsen har åkt jo-jo, vilket påverkat stämningsläget dag från dag. I USA fokuseras på tidramen för QE3. Paradoxalt nog skapar svagare siffror än väntat ökad riskaptit, då stimulanserna antas vara lite längre. Förra veckans månadsskifte innebar inköpschefsstatistik (PMI) världen över. Kina var först ut. Efter den preliminära siffran från HSBC i mitten av månaden (som kom in svagare än väntat under 50-nivån), visade den officiella PMI-siffran 50,8 jämfört med 50,6 förra månaden, och mycket bättre än väntade 50,0. Optimismen från Kina följdes upp med bättre siffror än väntat i Europa, vilket dock grusades av den amerikanska siffran som under måndagseftermiddagen kom in under 50, klart sämre än väntat. Således väldigt blandade signaler. Handeln blev därefter med sidledes prisrörelser utan någon egentlig riktning, till stor del avvaktande inför den viktiga arbetsmarknadsstatisktiken på fredagen. Antalet nya arbetstillfällen ökade med 175 000, något 10-tusental bättre än väntat. Å andra sidan reviderades den förra siffran ner med ungefär lika mycket. Ingen större vägledning således.

Koppar

Som vi skrivit tidigare har vi haft kopparn under bevakning för att gå från neutral till köp. Tekniskt sett har vi bedömt förutsättningarna som goda för kortsiktig uppgång. Trots de senaste veckornas tveksamhet, tar vi fasta på indikationer att det negativa stämningsläget kring koppar håller på att svänga om. Som vi skrivit tidigare tyder mycket på att lagren i Kina har betats av, och att avmattningen av importen är relativt snart övergående.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Tekniskt sett fokuserar vi på ”dubbelbotten” från april och maj, som ger en potentiell uppgång till $7620, där motståndet sätter in. Nästa nivå är $7800. Den omedelbara pressen på koppar verkar vara över och den nedåtgående trenden är bruten.

Fokus på dubbelbotten för kopparpriset

Vi förväntar oss fortsatt hög volatilitet. Vår kortsiktiga bedömning talar för uppsidan och vi rekommenderar därför köp av BULL KOPPAR X2 S eller X4 S.

Aluminium

Priset har nu ”testat” stödnivåerna vid $1810-20 vid ett flertal tillfällen, och lyckats studsa upp. Det är ett styrketecken. Vi ser fysiska aktörer som går in och täcker in framtida konsumtion via terminsköp vid varje dipp. Tekniskt orienterade fonder har tidigare sålt vid varje uppställ. I förra veckan bröts mönstret. Istället började finansiella aktörer att köpa tillbaka kortpositioner i stora kvantiteter. Förra fredagens stängning över $1900, med ett bekräftat brott ur triangelformationen i kombination med förra helgens starka Kinasiffror, gav förutsättningar för fortsatt uppgång på kort sikt, i första hand upp till $1950-nivån (vilket också materialiserades med råge under veckan som gick). Vi ser mer långsiktiga tecken på att marknaden håller på att bottna ur. Högkostnadsproducenterna, framför allt i Kina, förväntas minska utbudet (ännu mer) om priset långvarigt stannar på nuvarande nivåer. Den största aluminiumproducenten Chalco, annonserade i veckan att de stänger ytterligare produktionskapacitet motsvarande 380 tton.

Långsiktigt är nivån väldigt intressant för kontraktet Aluminium S (utan hävstång). Kortsiktigt är ett kontrakt med hävstång intressant. Bevaka motståndet vid $1950. Ett definitivt brott (på veckobasis) av den nivån ”öppnar upp” för större uppgångspotential.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Analys på aluminiumpris

Zink

Situationen för zink påminner om den för aluminium, både fundamentalt och tekniskt. Vi bedömer zinken som ”billig” ur ett kostnadsperspektiv och nuvarande nivåer är mycket intressanta på lite längre sikt (6-12 månader). I det perspektivet är Zink S (utan hävstång) att föredra.

Zink billig ur kostnadsperspektiv

Nickel

Nickel uppvisade förnyad svaghet förra fredagen. Priset var som hastigast nere och noterade en ny lägsta nivå under $14600, men återhämtade sig väldigt snabbt och stängde veckan lite mer betryggande kring $14800. Veckan som gick inleddes med en kraftig prisuppgång till nivåer kring $15300 (som hastigast handlades $15600 som högst efter att stora ”stop-loss” ordrar utlöstes på uppsidan). Trots väldigt goda efterfrågeutsikter på sikt, där den rostfria- och specialstålproduktionen förväntas öka med fortsatt utbyggnad av olje- och gasproduktion och specialstål till flygindustrin, ”lider” nickelmarknaden av ett överskott. Produktionstekniken av s.k. Nickel Pig Iron i Kina har utvecklats med s.k. Rotary Kiln Electric Furnaces (RKEF) teknik, vilken i genomsnitt sänker hela kostnadskurvan. Samtidigt får högkostnadsproducenterna i gruvledet problem på nuvarande nivåer. Vi har tidigare rapporterat om produktionsneddragningar i Australien, och det förväntas komma mer.

Effekten av RKEF-tekniken riskerar att flytta ner nivån där utbudsminskningarna verkligen får effekt. Priset har brutit viktigastödnivåer, och vi får gå tillbaka till juli 2009 för att hitta lägre priser. I det perspektivet kommer nästa stora stödnivå in kring $14000. Vi är inte så långt därifrån och vi bedömer nivåerna från dagens pris kring $15000 ned mot den nivån, som väldigt attraktiva på 6-12 månaders sikt. I det perspektivet är Nickel S (utan hävstång) att föredra.

Ur ett tekniskt perspektiv är den senaste utvecklingen intressant. Marknaden ”testade” nya låga nivåer, vilket inte lockade fram fler tekniska fonder att sälja. Istället stängde det på dagshögsta förra fredagen. Med Kinas siffror i ryggen inleddes veckan med goda förutsättningar för en kortsiktig uppgång, vilket vi fick se med besked! Som sagt såg vi priset som högst i $15600 under måndagen. Priset föll tillbaka successivt under veckan och stänger relativt neutralt kring $15000.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Kortsiktig uppgång i nickelpriset möjlig

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
1 kommentar

1 kommentar

  1. Magnus

    16 juni, 2013 vid 18:36

    Intressant med naturgasen. Trots rekordproduktion etc så har priset bara gått ner lite. Priset ligger kvar på strax under dubbla priset jämfört med förra året.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Crude oil comment: Lack of clear direction

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent crude prices have declined by USD 2.3 per barrel (2.8%) since Monday’s opening, driven by fundamental market factors. The current price is near its weekly low at USD 81.8 per barrel, down from Monday’s high of USD 84.5 per barrel.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The price has fallen by nearly USD 1 per barrel since yesterday afternoon. This week’s downward trend can be attributed to three main factors:

1. Upcoming OPEC+ Meeting:

OPEC+ is scheduled to meet on June 1st for the Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC). Initially planned as a physical meeting in Vienna, it will now be fully digital, suggesting no major discussions or changes. We anticipate that the meeting will result in the extension of current production cuts into Q3 2024. OPEC+ aims to signal a tight yet well-supplied market, maintaining the status quo and minimizing significant market reactions.

2. U.S. Inventory Report:

Wednesday’s U.S. inventory report had a bearish impact on the market, showing a build in commercial crude inventories (excl. SPR) by 1.8 million barrels, contrary to the expected 1.9-million-barrel draw. This was slightly more bullish than the American Petroleum Institute (API) forecast of a 2.5-million-barrel increase released on Tuesday.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Commercial crude inventories now stand at 458.8 million barrels, about 3% below the five-year average for this time of year. This build is counter-seasonal, as we usually see a draw at this time of the year. Gasoline inventories decreased by 0.9 million barrels, less than the anticipated draw of 1.2 million barrels. Distillate (diesel) inventories increased by 0.4 million barrels, against a consensus expectation of a 0.3-million-barrel draw, further defying typical seasonal trends and adding a bearish tone to the market, even though they remain about 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) rose by 1.3 million barrels.

Additionally, U.S. crude oil refinery inputs averaged 16.5 million barrels per day last week, an increase of 227 thousand barrels per day from the previous week. Refineries operated at 91.7% of their operable capacity, the highest since mid-January, as they ramp up following maintenance. Gasoline production averaged 10 million barrels per day, while distillate fuel production averaged 5.1 million barrels per day. A marginal improvement in refinery margins indicates healthier demand prospects leading into the driving season.

3. FOMC Minutes and Economic Concerns:

The continued decline in oil prices can also be attributed to bearish pressure from hawkish Federal Open Market Committee (FOMC) minutes, which raised concerns about persistent inflation. This could result in prolonged higher U.S. interest rates, potentially limiting future oil demand growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

In summary, the combined effect of the upcoming OPEC+ meeting, the U.S. inventory report, and economic concerns highlighted in the FOMC minutes has contributed to the weakening of Brent crude prices this week.

Fortsätt läsa

Analys

German solar power prices are collapsing as market hits solar saturation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

German solar power producers got a price haircut of 87% over the past 10 days. German solar power producers have over the past 10 days received a volume weighted power price of only EUR 9.1/MWh. The average power price during non-solar-power-hours was in comparison EUR 70.6/MWh. Solar power producers thus got an 87% cut in the power price they get when they produce vs. the power price during non-solar-power-hours. This is what happens to power prices when the volume of unregulated power becomes equally big or bigger than demand: Prices collapse when unregulated power produces the most.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Massive growth in solar power installations in Germany in 2023 is leading to destruction of solar hour prices and solar profitability. Germany installed a record 14,280 MW of solar power capacity According to ’PV Magazine International’. That is close to twice as much as in 2022. Total installed solar capacity reached 81.7 GW at the end of 2023 according to ’Renewables Now’. Average German demand load was in comparison 52.2 GW. So total solar capacity reached almost 30 GW above average demand. Solar power produces the most during summer when demand is lower. The overshoot is thus much larger than the 30 GW mentioned when it matters.

The collapse in solar-hour-power-prices implies a collapse in solar power producer earnings unless the earnings of the installations are secured with subsidies or by PPAs. It also means that there is a sharp reduction in the earnings potential for new solar power projects. The exponential growth in new installations of solar capacity we have seen to date is likely to come to an abrupt halt. There is however most likely still a large range of solar power projects under construction in Germany which will be finalized before growth in new capacity comes to a halt. The problem of solar power production curbs (you are not allowed to produce at all) and solar power price destruction is likely to escalate yet higher before new growth in supply comes to a halt. 

Focus will now shift from solar production capacity growth to grid improvements, batteries and adaptive demand. All consumers are of course happy for cheap power as long as they are able to consume it when it is cheap. At the moment they can’t. But the incentive to be inventive is now super high. The focus will now likely shift from solar power production growth to grids, batteries, adaptive demand and all possible ways to utilize ”free power”. This will over time exhaust the availability of ”free power” and drive solar-hour-power-prices back up. This again will then eventually open for renewed growth in solar power capacity growth.

It is probably much worse down in the grid. What is worth noting is that these numbers are for all of Germany average. Solar power congestion is much worse in the local grids all around Germany along with local grid capacity constraints ect.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The problem of solar power is high concentration of production: 80% of German solar production was produced during 22.3% of the hours in the year in 2023. What is also worth mentioning is that solar power production is extremely concentrated in relatively few hours per year. It produces in the middle of the day and during summer. In 2023 German solar power produced 80% of its production in only 22.3% of the hours of the year. This basically implies that once solar power production reaches 22.3% of total power supply (without batteries), then solar-hour-power-prices will likely collapse. Solar power production reached 55 TWh in 2023. That’s a lot but it is still only 12% of total demand of 458 TWh in 2023. What it means is that the acute problem of solar-hour-power-price-destruction sets in much before the ”theoretical 22.3%” mentioned above.

On the 21 Feb 2024 we wrote the following note on this issue: ”The self-destructive force of unregulated solar power” where we highlighted these issues and warned that this will likely be a process of ”First gradually. Then suddenly”.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.
Source: SEB calculations and graph, PV Magazine, Wikipedia, Blberg data on German power demand

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices over the past 10 days.

Solar power production and German power prices over the past 10 days.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

Firm at $85

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have strengthened by USD 1.2 per barrel since Monday’s opening. While macroeconomic concerns persist, market reactions have been subdued, with price fluctuations primarily driven by fundamental factors. Currently, the oil price stands at its weekly high of USD 84.4 per barrel, with Wednesday’s low recorded at USD 81.7 per barrel, indicating relatively normal price movements throughout the week.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The upward trajectory since Wednesday afternoon can be attributed to two main factors:

Firstly, Wednesday’s US inventory report, though mixed, conveyed a bullish sentiment to the market due to an overall decline in commercial inventories. The report from the US Department of Energy (DOE) revealed a draw in US crude inventories of 1.4 million barrels last week, surpassing consensus estimates of a 2.0-million-barrel draw –  the American Petroleum Institute’s (API) forecast of a 0.5-million-barrel build on Tuesday.

Additionally, a marginal improvement in refinery margins hints at healthier demand prospects leading up to the driving season. While commercial crude oil inventories (excluding Strategic Petroleum Reserve) decreased, standing approximately 3% below the five-year average for this period, total gasoline inventories saw a notable increase of 0.9 million barrels compared to the consensus forecast of a decrease of 1.1 million barrels. Distillate fuel inventories experienced a more moderate increase in line with expectations, rising by 0.6 million barrels but remaining approximately 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) showed a marginal increase of 0.1 million barrels, coupled with a 1% improvement in refinery utilization to 88.5% last week (see pages 11 and 18 attached).

The substantial draw in commercial crude inventories, particularly compared to the typical seasonal build, has emerged as a key price driver (see page 12 attached).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Secondly, the third consecutive day of oil price gains can be attributed to renewed optimism regarding US rate cuts, supported by positive US jobs data suggesting potential Federal Reserve rate cuts this year. This optimism has boosted risk assets and weakened the dollar, rendering commodities more appealing to buyers.

In a broader context, crude oil prices have been moderating since early last month amidst easing tensions in the Middle East. Attention is also focused on OPEC+, with Russia, a key member, exceeding production targets ahead of the cartel’s upcoming meeting. Expectations are widespread for an extension of output cuts during the next meeting.

Conversely, providing support to global crude prices is the Biden administration’s intention to increase the price ceiling for refilling US strategic petroleum reserves to as much as USD 79.99 per barrel.

With geopolitical tensions relatively subdued, but lingering, the market remains vigilant in analyzing data and fundamentals. Our outlook for oil prices at USD 85 per barrel for 2024 remains firm and attainable for the foreseeable future.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära