Connect with us

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 10 februari 2014

Published

on

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

SEB rekommenderar råvaror

Inledning

Prisuppgången på kaffe, drivet av torkan i Minas Gerais, som vi skrev om för två veckor sedan, har ökat priset på våra två mini futures med 103 respektive 129%.

Våg två av rapporter – om skadorna – börjar komma nu. Regn är på väg och det kan bli en anledning för marknadsaktörer att ta hem vinster och en rekyl nedåt i priset. Uttömd markfukt, skador på kaffeträden och skador på skörden, gör dock att det finns förutsättningar för en längre ”bull market” i kaffe. Läs mer under kaffe-avsnittet.

Amerikansk arbetsmarknadsstatistik, som publicerades i fredags, var oväntat svag. Antalet nyanställda var 113,000 personer, väsentligt under 180,000 som marknaden väntat sig. Förra månaden var det 75,000 mot väntade nästan 200,000. Medan januaris statistik sågs som en ”glitch”, kan man nu inte bortse från siffrorna. USA:s ekonomi växer inte alls som FED förutsatte när de inledde sin nedtrappning av penningmängdsexpansionen (tapering) strax före Jul. Marknaden tänker sig nu att FED ska minska takten på sin ”tapering” eller rentav ta tillbaka den minskning som gjorts. Vi ska dock komma ihåg att FED:s tro att mer pengar i cirkulation ska ha en effekt på realekonomin inte delas av alla ekonomer. Monetarister menar att mer pengar endast försämrar pengarnas köpkraft, förr eller senare. Non-Farm Payrolls statistiken fick WTI-oljan att stiga över 100 dollar för första gången i år och drog med sig brent-oljan upp. Guldet påverkades dock inte alls.

Basmetallerna koppar och zink börjar uppvisa positiva tecken. Lagren faller, terminsmarknaden går mer in i backwardation och tekniskt har de köpsignaler. Det ser inte lika positivt ut för aluminium, men nickel som är väl understödd tekniskt kan få draghjälp av koppar och zink.

Vi går över till köprekommendation på majs och går över till neutral på vete. Det amerikanska jordbruksdepartementet publicerar sina månatliga estimat på utbud och efterfrågan på spannmål och oljeväxter i USA och i resten av världen ikväll klockan 18. Analytiker väntar sig en ”bullish” rapport.

Råolja – Brent

Oljepriset steg kraftigt i fredags kväll. Marknaden gjorde tolkningen att FED kommer att vara mer expansiv och göra mindre ”tapering” än de tidigare annonserat, efter att arbetsmarknadsstatistiken återigen varit oväntat svag. Prisuppgången i fredags beror sannolikt på att några som satsat stort på ett trendbrott nedåt, valde att köpa tillbaka sina korta positioner. Fundamentalt i världen talar balanserna för ett trendbrott, men det blev inte nu. Det återigen ganska höga priset är dock en ny bra startpunkt för en kort position i oljepriset.

Amerikansk råolja ”WTI”, har de senaste veckorna haft stöd av den extrema kylan i landet, som gjort att diesellagren nu är på sin lägsta nivå på 10 år. I USA ställer raffinaderierna nu om för sommarproduktion. Det innebär att efterfrågan på råolja är låg fram till april. Råoljelagren kommer att öka under den här tiden, vilket gör att marknaden blir orolig. Nuförtiden finns en pipeline, Keystone South, som förbinder Cushing i Oklahoma med Gulfkusten. Lagren har inte ökat i Cushing, däremot har de ökat tre veckor i rad vid gulfkusten. När dessa lager nu är fulla, kommer överskottet att lagras i Cushing och hamna i den DOE-statistik som alla på marknaden följer.

Det har varit en bristsituation på diesel, inte minst pga efterfrågan på eldningsolja i USA. Under våren kommer ny dieselkapacitet i drift om 700,000 fat. Raffinaderikapaciteten ligger i Asien, men den ökade produktionen av diesel på global basis lättar ändå trycket på den amerikanska och europeiska marknaden.

Vi har sett WTI handla upp mot Brent, men med ovanstående kunskaper i bakfickan, tror vi att WTI kommer att falla. Gulf-crudes kommer under press och det sätter i sin tur brentoljan under press.

Teknisk analys på brentolja

Terminskurvorna har rört sig på ett mycket intressant sätt de senaste två månaderna. I diagrammet nedan ser vi att Brent (de två övre) har fått en flackare terminskurva. Den korta änden har fallit samtidigt som den långa gått upp. Det är ett tecken på större utbud av olja nu. Den amerikanska WTI-oljan har däremot hamnat ännu mer i backwardation. De längre kontrakten har fallit kraftigt, och i kontrast till brentoljan. Bakom ligger ökade förväntningar på att skifferoljan kommer att öka i betydelse. Samtidigt har inte spotpriset på amerikansk råolja rört sig alls. Orsaken är naturligtvis det kalla vädret, som hållit efterfrågan uppe. Priset för ett fat råolja i USA år 2019 (om fem år) är 15 dollar lägre än priset på ett fat Brent.

Fracking är till 99% en amerikansk företeelse, men USA har bara 9% av alla hittills kända skifferoljeresurser på jorden. Det är rimligt att tänka sig att den här tekniken kommer att sprida sig. Brent ser mot det perspektivet alldeles för dyrt ut. Fracking är idag lönsamt ner till ett oljepris på 45 dollar. Utvecklingen går snabbt. De tre senaste åren har producerad volym per borr rigg trefaldigats, vilket i princip är detsamma som att kostnaden minskat till en tredjedel. Teknikutvecklingen går rasande snabbt. Naturligtvis kommer takten i teknikutvecklingen att avta, men å andra sidan har den geografiska spridningen av tekniken börjat.

Priser på olja

Vi ser i månadsdiagrammet nedan, att ett brott nedåt (eller uppåt, också en möjlighet) inte är långt borta.

Månadsdiagram på olja

Vi rekommenderar en kort position i oljepriset, t ex med BEAR OLJA X2 S eller mini future ”MINIS OLJA B S”. ”MINIS OLJA B S” har stopp-loss vid 115 dollar per fat. Den ökar med 79% i värde om oljepriset faller med 10%.

Elektricitet

Elpriset bröt rekylen uppåt i slutet av januari och föll ner till årsskiftets bottennivå vid 28.50 euro för en vecka sedan. Därifrån en rekyl upp till 30 euro, där priset vände ner i fredags. Ett nytt test av stödet vid 28.50 verkar troligt ur teknisk synvinkel.

Elpriset med teknisk analys

Prognosen för hydrologisk balans har legat still den senaste veckan på -1.8 TWh. För Norden som helhet är magasinfyllnaden 55.1% och det ska jämföras med medianvärdet som är 58.1% för vecka 5. Elanvändningen i Sverige var åt det låga hållet i veckan som gick, 3.4 TWh där de senaste 20 årens intervall varit 3.2 – 3.8 TWh. Elproduktionen var 3.8 TWh. Kärnkraften gick på 95% av den installerade effekten i Norden. Det är endast Oskarshamn 2 som är avstängd, liksom tidigare.

Hydrologisk balans

Terminspriset för leverans av kol nästa år har fallit från 87 dollar till 82.30. Priset är alltså tillbaka på bottennivåerna från oktober. Priset ligger under produktionskostnaden för gruvorna i Australien, Sydamerika och Kanada. Den australiensiska dollar har under samma period fallit med 8% mot US-dollarn, så där är en av förklaringarna till varför kolpriset inte har stigit i US-dollartermer.

Electric market

Den 6 februari fattade EU beslut om att tillhandahålla utsläppsrätter för 400 miljoner ton mindre än tidigare planerade 300 miljoner ton. Det kallas för ”backloading”. Dels minskar utbudet av utsläppsrätter redan i år med 100 miljoner ton, vilket var oväntat mycket och dels är den politiska signalen till marknaden central. EU vill att marknaden ska finnas kvar och att priset ska vara signfikant. Ett pris på 5 euro per ton, där priset låg fram till mitten av januari var uppenbarligen för lågt för EU:s politiker. Vi tror inte att dagens pris på 6.59 euro per ton är den prisnivå som EU tänker på, utan snarare 10 euro och kanske 15 euro. Det är helt tydligt nu att marknaden för utsläppsrätter INTE är en fri marknad, utan en politiskt styrd marknad, där den politiska styrningen är avgörande för priset.

Allt annat lika skulle en fördubbling av priset på utsläppsrätter ge ett elpris som är 33% högre.

EU fattade också beslut om att slopa de nationella målen för minskningen i CO2-utsläpp. Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien har alla, liksom Sverige, förbundit sig att minska utsläppen med 40% till 2013 och 80% till 2050. Detta behöver de inte göra längre, utan minskningen ska ske på EU-nivå, heter det. EU politikerna i Bryssel kallar det för ”flexibilitet”. Det innebär i praktiken att det är fritt fram för dessa länder att brassa på med kolkraft, givet att man har utsläppsrätter. Den nye tyske finansministern Sigmar Gabriel har sagt att de förnybara energikällorna har blivit en ”albatross runt halsen på industrin” så att de kan leda till en ”avindustrialisering” av Tyskland. Förbundskansler Angela Merkel har tidigare sagt att en för stor andel förnybar elproduktion kan leda till problem med energitillförseln.

Vi tycker att priset på el kommit ner så långt att vi väljer att gå tillbaka till en köprekommendation. Då volatiliteten är hög och vi tror att den kommer att fortsätta att vara det, är inte BULL-certifikat bäst, utan EL S eller om man vill ta mer risk, en ”mini long” mini future. Bäst är att försöka köp om terminspriset kommer ner mot 28.50. Går priset under 28.50 måste man dock gå ur (stop loss).

Naturgas

Ordentligt kallt väder i USA har ökat efterfrågan på gas och minskat lagren, vilket får ytterligare kallt väder att direkt påverka priset. Sedan början på november har priset på maj-terminen gått upp med 1 hel dollar från 3.60 per MMBtu till 4.60.

Naturgaspriset analyserat

Koppar

Koppar, liksom andra basmetaller, köptes upp inför årsskiftet och det hotande exportstoppet av malm från Indonesien. Det var ett klassiskt fall av ”buy on rumour, sell on fact”. Priset föll tillbaka, men inte hela vägen ner. Tekniskt har vi en köpsignal sedan uppgången i december. Rekylen nedåt ska därför betraktas som ett köptillfälle.

Koppardiagram

Efterfrågan på koppar i världen är större än utbudet, vilket visar sig i de fallande lagren på LME. Lagret på 308,000 ton är på en nivå där det tidigare talats om brist på material. Även terminskurvan uppvisar tilltagande tecken på brist. Sedan den 10 januari, en månad sedan, ligger priserna visserligen lägre, men graden av backwardation har ökat. Det är ett ”bullish” tecken. Den som investerar i koppar nu via terminsmarknaden kan förvänta sig stigande pris och kan också göra investeringen i terminer som handlas till rabatt i förhållande till spotpriset. Vi ser detta i terminskurvorna nedan (10 januari och i fredags 7 februari).

Koppardiagram

Vi rekommenderar köp av KOPPAR S.

Aluminium

Aluminium, den svagaste bland basmetallerna, föll under den tekniska stödnivån under januari. Sedan dess har priset rekylerat upp, samtidigt som lagren sjunkit. Vi skulle ändå inte vilja köpa aluminium än.

Aluminiumgraf

Vi fortsätter med neutral rekommendation på aluminium.

Zink

Priset på zink rekylerade ner till stödnivån vid 1950 dollar och vände sedan uppåt i veckan. Lagren fortsätter att rasa i en skrämmande takt. Lagren är visserligen fortfarande stora, men i den här takten når de noll om drygt ett år.

Zinkgrafer

Vi rekommenderar köp av ZINK S eller BULL ZINK X4 S.

Nickel

Lagren av nickel fortsätter att öka, trots exportstoppet av malm från Indonesien. Priset verkar vara väl understött, men motståndet vid 15000 dollar per ton har inte brutits än och såsom lagersituationen utvecklar sig är nickel inte lika ”bullish” som koppar och zink. Just nu ligger dock nickelpriset på tekniskt stöd vid 14,140 dollar och bör kunna gå upp till 15,000 dollar. En köpt position i BULL NICKEL X4 S bör kunna ha goda möjligheter att bli en lönsam placering, givet detta.

Nickelpriset

Guld

Guldet borde ha reagerat med stigande pris efter Non-Farm Payrolls, som råoljepriset gjorde. Nu lyckades inte guldmarknaden handla positivt, när den borde det, och det är ett negativt tecken. Priset ligger precis under ett tekniskt stöd på 1270, som det inte lyckats ta sig över den senaste månaden.

Fysiska handlare av investeringsguld säger att de sålt lika mycket hittills i år som under hela förra året. Skrotningen av gamla smycken har helt torkat upp, dels för att priset är så lågt och dels antagligen för att reserverna hos folk har tömts. På den fysiska sidan, i alla fall i Sverige, är efterfrågan på fysiskt guld alltså stark, samtidigt som utbudet av skrot minskat kraftigt. För att par år sedan var skrotningen av smycken i Sverige mycket större än efterfrågan på guld, investeringsguld inräknat. Detta ser nu helt annorlunda ut.

Guldpriset

Det ökande intresset för att köpa investeringsguld syns även i ETF-statistiken. Fondernas innehav av guld har slutat minska från mitten av januari och kurvan har planat ut vid 56 miljoner uns.

ETF-statistik på guld och silver

Vi fortsätter tills vidare med neutral vy på guld. Tecknen på en vändning till det positiva har ökat, men det är negativt att priset inte steg på NFP-statistiken i fredags.

Silver

Silver fortsätter att ligga under ett tekniskt motstånd. Priset är har också gott stöd på nedsidan. Som vi sett ovanför fortsätter placerare att sälja andelar i börshandlade fonder på silver, men detta tycks inte ha någon negativ effekt på priset.

Silverpris

Vi fortsätter med neutral vy på silver, till dess vi får en tydlig teknisk signal.

Platina & Palladium

Platina orkade inte över det tekniska motståndet vid 1481 dollar och vände ner till det tekniska stödet, som hittills har hållit. Vi tycker att det här är ett köptillfälle.

Platina-diagram

Palladium föll också tillbaka och stängde i fredags på 708.8 cent. Vi tycker att palladium är köpvärt på den här nivån.

PA-diagram

Vi rekommenderar alltså köp av både platina och palladium.

Kaffe

För två veckor kunde du här läsa utförligt om torkan i de brasilianska delstaterna Minas Gerais och Espirito Santo, som är centrum för kaffeproduktionen i landet och därmed i världen. Torkan har fortsatt och det är klart att årets kommande skörd blir mindre än förväntat. Det talas också om att nästa års skörd också kommer att påverkas, i kanske ännu större utsträckning. I fredags kom dock de första väderleksrapporterna med nederbörd för området. Somar Meteorologia skrev i en emailad rapport i fredags att torkan kommer att bestå under den första halvan av februari. Därefter kommer de kallfronter som finns över Argentina och Uruguay att röra sig norrut och med kallare väder och nederbörd.

Vi ser skillnaden mellan prognosticerad nederbörd för perioden 10 – 12 februari respektive 14 – 22 februari. I den vänstra (fram till 14 februari) är det mycket blått över Minas Gerais och Espirito Santo, vilket betyder extremt lite nederbörd. I bilden till höger är det mer grönt och gult, som indikerar 1 – 3 tum nederbörd.

Kaffeodlingsväder

Förra årets skörd som var klar i oktober var enligt CONAB 49.2 miljoner säckar (om 60 Kg). Årets skörd har estimerats till 48.3 miljoner säckar, men det står klart att torkan kommer att minska det. Ett odlingskooperativ i Brasilien som heter Cooparaiso säger att deras skörd kan hamna på 2.7 – 2.8 miljoner säckar istället för 3 miljoner. Om vi överför den minskningen på 8.5% till hela Brasilien skulle det innebära att skörden blir 44.2 miljoner säckar istället för 48.3.

KaffeDet finns dock andra rapporter, som pekar på en ännu lägre skörd. I södra Minas Gerais finns rapporter om fenomenet som kallas ”Coracao Negro”, eller ”svart hjärta. När man delar på kaffebären finns där två små vissnade, torkade och svarta bönor, som inte duger för att göra kaffe av. En lantbrukare, intervjuad av Bloomberg, sade berättade att han trodde att skörden skulle bli minst 30% mindre än normalt. Förra året hade han sålt hela sin skörd – i år ingenting, eftersom han inte vet om han kommer att ha något att sälja. Nedanför ser vi en bild på ”Coracao Negro”.

Lantbrukarna hade ställt in sig på att priset skulle bli lågt. Därför beskar man träden innan blomningen i oktober. Torkan har dock gjort att de beskurna träden inte växer. I de fält som har nyplanterats har plantorna vissnat i.

Normalt sett är det regnperiod fram till april och därefter torrt fram till september. I Minas Gerais har det inte regnat sedan december och det är mycket ovanligt. Det innebär att markfukten, reserverna som behövs under april till september, inte finns där. För att återställa markfukten behöver det regna mycket mer än normalt fram till dess.

Nedan ser vi ett diagram på skörden i Brasilien i antal miljoner säckar. Arabica i Brasilien är en ”vartannatårsgröda”. Gröna år är de med hög skörd och röda de med lägre. Skörden i somras (mellan april och oktober) var en skörd som var lägre, men rekordhög för att vara en sådan. Det pressade priset på kaffe förra året. Årets skörd ska vara en hög, men förutspåddes i januari av CONAB att bli lägre än förra årets skörd. Det var innan torkans effekt uppmärksammades. Den blåa stapeln längst till höger, visar en 9% lägre skörd (som torkan kan medföra).

Conab - Kaffe

En skörd på 9% innebär att globala lager, allt annat lika, inte ökar som tidigare väntat, utan stannar på samma nivå. Blir skörden ännu lägre, som vi har sett att det finns indikationer på, blir lagren lägre. Effekten av torkan är inte heller begränsad till en skörd och ett år, utan kommer att ha en effekt på produktionen även nästa år.

Priset på kaffe rusade upp när informationen om torkan väl sjönk in (långt efter att du kunde läsa om det här för två veckor sedan). Priset gick från 113 cent den 27 januari till 144.15 i torsdags den 6 februari. Vi ska komma ihåg att produktionskostnaden ligger på 147 cent i år, enligt en rapport från USDA. Medan priset ännu ligger under produktionskostnaden är det trots allt så att det strukturellt råder överproduktion av kaffe på global basis. På kort sikt tycker vi att kaffepriset är fullvärderat och vi tror att marknaden kommer att ta hem vinster.

Kaffepris-analys

På lite längre sikt än det allra mest kortsiktiga, tror vi att kaffeprisets fallande trend är slut och att effekten av torkan i Brasilien har skyndat på vändningen i kaffemarknaden. På lite längre sikt rekommenderar vi köp av kaffe. I nedanstående diagram ser vi prisutvecklingen de senaste tio åren. Kan man köpa på ca

Kaffepris-diagram över 10 år

Vi rekommenderar att man tar hem sina vinster på mycket kort sikt och försöker köpa ner mot 130 cent. En rekyl nedåt kan vara förestående, föranlett av såväl kommande nederbörd som vinsthemtagningar och i så fall ta ner priset till 122 – 127 cent, men i en stark marknad kanske priset inte når ner dit. Generellt sett behåller vi köprekommendationen på kaffe.

Det finns nu också mini futures från SEB på kaffe, som erbjuder högre hävstång.

Se även analysbrevet på övriga jordbruksråvaror från SEB.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära