Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 10 februari 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

SEB rekommenderar råvaror

Inledning

Prisuppgången på kaffe, drivet av torkan i Minas Gerais, som vi skrev om för två veckor sedan, har ökat priset på våra två mini futures med 103 respektive 129%.

Våg två av rapporter – om skadorna – börjar komma nu. Regn är på väg och det kan bli en anledning för marknadsaktörer att ta hem vinster och en rekyl nedåt i priset. Uttömd markfukt, skador på kaffeträden och skador på skörden, gör dock att det finns förutsättningar för en längre ”bull market” i kaffe. Läs mer under kaffe-avsnittet.

Amerikansk arbetsmarknadsstatistik, som publicerades i fredags, var oväntat svag. Antalet nyanställda var 113,000 personer, väsentligt under 180,000 som marknaden väntat sig. Förra månaden var det 75,000 mot väntade nästan 200,000. Medan januaris statistik sågs som en ”glitch”, kan man nu inte bortse från siffrorna. USA:s ekonomi växer inte alls som FED förutsatte när de inledde sin nedtrappning av penningmängdsexpansionen (tapering) strax före Jul. Marknaden tänker sig nu att FED ska minska takten på sin ”tapering” eller rentav ta tillbaka den minskning som gjorts. Vi ska dock komma ihåg att FED:s tro att mer pengar i cirkulation ska ha en effekt på realekonomin inte delas av alla ekonomer. Monetarister menar att mer pengar endast försämrar pengarnas köpkraft, förr eller senare. Non-Farm Payrolls statistiken fick WTI-oljan att stiga över 100 dollar för första gången i år och drog med sig brent-oljan upp. Guldet påverkades dock inte alls.

Basmetallerna koppar och zink börjar uppvisa positiva tecken. Lagren faller, terminsmarknaden går mer in i backwardation och tekniskt har de köpsignaler. Det ser inte lika positivt ut för aluminium, men nickel som är väl understödd tekniskt kan få draghjälp av koppar och zink.

Vi går över till köprekommendation på majs och går över till neutral på vete. Det amerikanska jordbruksdepartementet publicerar sina månatliga estimat på utbud och efterfrågan på spannmål och oljeväxter i USA och i resten av världen ikväll klockan 18. Analytiker väntar sig en ”bullish” rapport.

Råolja – Brent

Oljepriset steg kraftigt i fredags kväll. Marknaden gjorde tolkningen att FED kommer att vara mer expansiv och göra mindre ”tapering” än de tidigare annonserat, efter att arbetsmarknadsstatistiken återigen varit oväntat svag. Prisuppgången i fredags beror sannolikt på att några som satsat stort på ett trendbrott nedåt, valde att köpa tillbaka sina korta positioner. Fundamentalt i världen talar balanserna för ett trendbrott, men det blev inte nu. Det återigen ganska höga priset är dock en ny bra startpunkt för en kort position i oljepriset.

Amerikansk råolja ”WTI”, har de senaste veckorna haft stöd av den extrema kylan i landet, som gjort att diesellagren nu är på sin lägsta nivå på 10 år. I USA ställer raffinaderierna nu om för sommarproduktion. Det innebär att efterfrågan på råolja är låg fram till april. Råoljelagren kommer att öka under den här tiden, vilket gör att marknaden blir orolig. Nuförtiden finns en pipeline, Keystone South, som förbinder Cushing i Oklahoma med Gulfkusten. Lagren har inte ökat i Cushing, däremot har de ökat tre veckor i rad vid gulfkusten. När dessa lager nu är fulla, kommer överskottet att lagras i Cushing och hamna i den DOE-statistik som alla på marknaden följer.

Det har varit en bristsituation på diesel, inte minst pga efterfrågan på eldningsolja i USA. Under våren kommer ny dieselkapacitet i drift om 700,000 fat. Raffinaderikapaciteten ligger i Asien, men den ökade produktionen av diesel på global basis lättar ändå trycket på den amerikanska och europeiska marknaden.

Vi har sett WTI handla upp mot Brent, men med ovanstående kunskaper i bakfickan, tror vi att WTI kommer att falla. Gulf-crudes kommer under press och det sätter i sin tur brentoljan under press.

Teknisk analys på brentolja

Terminskurvorna har rört sig på ett mycket intressant sätt de senaste två månaderna. I diagrammet nedan ser vi att Brent (de två övre) har fått en flackare terminskurva. Den korta änden har fallit samtidigt som den långa gått upp. Det är ett tecken på större utbud av olja nu. Den amerikanska WTI-oljan har däremot hamnat ännu mer i backwardation. De längre kontrakten har fallit kraftigt, och i kontrast till brentoljan. Bakom ligger ökade förväntningar på att skifferoljan kommer att öka i betydelse. Samtidigt har inte spotpriset på amerikansk råolja rört sig alls. Orsaken är naturligtvis det kalla vädret, som hållit efterfrågan uppe. Priset för ett fat råolja i USA år 2019 (om fem år) är 15 dollar lägre än priset på ett fat Brent.

Fracking är till 99% en amerikansk företeelse, men USA har bara 9% av alla hittills kända skifferoljeresurser på jorden. Det är rimligt att tänka sig att den här tekniken kommer att sprida sig. Brent ser mot det perspektivet alldeles för dyrt ut. Fracking är idag lönsamt ner till ett oljepris på 45 dollar. Utvecklingen går snabbt. De tre senaste åren har producerad volym per borr rigg trefaldigats, vilket i princip är detsamma som att kostnaden minskat till en tredjedel. Teknikutvecklingen går rasande snabbt. Naturligtvis kommer takten i teknikutvecklingen att avta, men å andra sidan har den geografiska spridningen av tekniken börjat.

Priser på olja

Vi ser i månadsdiagrammet nedan, att ett brott nedåt (eller uppåt, också en möjlighet) inte är långt borta.

Månadsdiagram på olja

Vi rekommenderar en kort position i oljepriset, t ex med BEAR OLJA X2 S eller mini future ”MINIS OLJA B S”. ”MINIS OLJA B S” har stopp-loss vid 115 dollar per fat. Den ökar med 79% i värde om oljepriset faller med 10%.

Elektricitet

Elpriset bröt rekylen uppåt i slutet av januari och föll ner till årsskiftets bottennivå vid 28.50 euro för en vecka sedan. Därifrån en rekyl upp till 30 euro, där priset vände ner i fredags. Ett nytt test av stödet vid 28.50 verkar troligt ur teknisk synvinkel.

Elpriset med teknisk analys

Prognosen för hydrologisk balans har legat still den senaste veckan på -1.8 TWh. För Norden som helhet är magasinfyllnaden 55.1% och det ska jämföras med medianvärdet som är 58.1% för vecka 5. Elanvändningen i Sverige var åt det låga hållet i veckan som gick, 3.4 TWh där de senaste 20 årens intervall varit 3.2 – 3.8 TWh. Elproduktionen var 3.8 TWh. Kärnkraften gick på 95% av den installerade effekten i Norden. Det är endast Oskarshamn 2 som är avstängd, liksom tidigare.

Hydrologisk balans

Terminspriset för leverans av kol nästa år har fallit från 87 dollar till 82.30. Priset är alltså tillbaka på bottennivåerna från oktober. Priset ligger under produktionskostnaden för gruvorna i Australien, Sydamerika och Kanada. Den australiensiska dollar har under samma period fallit med 8% mot US-dollarn, så där är en av förklaringarna till varför kolpriset inte har stigit i US-dollartermer.

Electric market

Den 6 februari fattade EU beslut om att tillhandahålla utsläppsrätter för 400 miljoner ton mindre än tidigare planerade 300 miljoner ton. Det kallas för ”backloading”. Dels minskar utbudet av utsläppsrätter redan i år med 100 miljoner ton, vilket var oväntat mycket och dels är den politiska signalen till marknaden central. EU vill att marknaden ska finnas kvar och att priset ska vara signfikant. Ett pris på 5 euro per ton, där priset låg fram till mitten av januari var uppenbarligen för lågt för EU:s politiker. Vi tror inte att dagens pris på 6.59 euro per ton är den prisnivå som EU tänker på, utan snarare 10 euro och kanske 15 euro. Det är helt tydligt nu att marknaden för utsläppsrätter INTE är en fri marknad, utan en politiskt styrd marknad, där den politiska styrningen är avgörande för priset.

Allt annat lika skulle en fördubbling av priset på utsläppsrätter ge ett elpris som är 33% högre.

EU fattade också beslut om att slopa de nationella målen för minskningen i CO2-utsläpp. Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien har alla, liksom Sverige, förbundit sig att minska utsläppen med 40% till 2013 och 80% till 2050. Detta behöver de inte göra längre, utan minskningen ska ske på EU-nivå, heter det. EU politikerna i Bryssel kallar det för ”flexibilitet”. Det innebär i praktiken att det är fritt fram för dessa länder att brassa på med kolkraft, givet att man har utsläppsrätter. Den nye tyske finansministern Sigmar Gabriel har sagt att de förnybara energikällorna har blivit en ”albatross runt halsen på industrin” så att de kan leda till en ”avindustrialisering” av Tyskland. Förbundskansler Angela Merkel har tidigare sagt att en för stor andel förnybar elproduktion kan leda till problem med energitillförseln.

Vi tycker att priset på el kommit ner så långt att vi väljer att gå tillbaka till en köprekommendation. Då volatiliteten är hög och vi tror att den kommer att fortsätta att vara det, är inte BULL-certifikat bäst, utan EL S eller om man vill ta mer risk, en ”mini long” mini future. Bäst är att försöka köp om terminspriset kommer ner mot 28.50. Går priset under 28.50 måste man dock gå ur (stop loss).

Naturgas

Ordentligt kallt väder i USA har ökat efterfrågan på gas och minskat lagren, vilket får ytterligare kallt väder att direkt påverka priset. Sedan början på november har priset på maj-terminen gått upp med 1 hel dollar från 3.60 per MMBtu till 4.60.

Naturgaspriset analyserat

Koppar

Koppar, liksom andra basmetaller, köptes upp inför årsskiftet och det hotande exportstoppet av malm från Indonesien. Det var ett klassiskt fall av ”buy on rumour, sell on fact”. Priset föll tillbaka, men inte hela vägen ner. Tekniskt har vi en köpsignal sedan uppgången i december. Rekylen nedåt ska därför betraktas som ett köptillfälle.

Koppardiagram

Efterfrågan på koppar i världen är större än utbudet, vilket visar sig i de fallande lagren på LME. Lagret på 308,000 ton är på en nivå där det tidigare talats om brist på material. Även terminskurvan uppvisar tilltagande tecken på brist. Sedan den 10 januari, en månad sedan, ligger priserna visserligen lägre, men graden av backwardation har ökat. Det är ett ”bullish” tecken. Den som investerar i koppar nu via terminsmarknaden kan förvänta sig stigande pris och kan också göra investeringen i terminer som handlas till rabatt i förhållande till spotpriset. Vi ser detta i terminskurvorna nedan (10 januari och i fredags 7 februari).

Koppardiagram

Vi rekommenderar köp av KOPPAR S.

Aluminium

Aluminium, den svagaste bland basmetallerna, föll under den tekniska stödnivån under januari. Sedan dess har priset rekylerat upp, samtidigt som lagren sjunkit. Vi skulle ändå inte vilja köpa aluminium än.

Aluminiumgraf

Vi fortsätter med neutral rekommendation på aluminium.

Zink

Priset på zink rekylerade ner till stödnivån vid 1950 dollar och vände sedan uppåt i veckan. Lagren fortsätter att rasa i en skrämmande takt. Lagren är visserligen fortfarande stora, men i den här takten når de noll om drygt ett år.

Zinkgrafer

Vi rekommenderar köp av ZINK S eller BULL ZINK X4 S.

Nickel

Lagren av nickel fortsätter att öka, trots exportstoppet av malm från Indonesien. Priset verkar vara väl understött, men motståndet vid 15000 dollar per ton har inte brutits än och såsom lagersituationen utvecklar sig är nickel inte lika ”bullish” som koppar och zink. Just nu ligger dock nickelpriset på tekniskt stöd vid 14,140 dollar och bör kunna gå upp till 15,000 dollar. En köpt position i BULL NICKEL X4 S bör kunna ha goda möjligheter att bli en lönsam placering, givet detta.

Nickelpriset

Guld

Guldet borde ha reagerat med stigande pris efter Non-Farm Payrolls, som råoljepriset gjorde. Nu lyckades inte guldmarknaden handla positivt, när den borde det, och det är ett negativt tecken. Priset ligger precis under ett tekniskt stöd på 1270, som det inte lyckats ta sig över den senaste månaden.

Fysiska handlare av investeringsguld säger att de sålt lika mycket hittills i år som under hela förra året. Skrotningen av gamla smycken har helt torkat upp, dels för att priset är så lågt och dels antagligen för att reserverna hos folk har tömts. På den fysiska sidan, i alla fall i Sverige, är efterfrågan på fysiskt guld alltså stark, samtidigt som utbudet av skrot minskat kraftigt. För att par år sedan var skrotningen av smycken i Sverige mycket större än efterfrågan på guld, investeringsguld inräknat. Detta ser nu helt annorlunda ut.

Guldpriset

Det ökande intresset för att köpa investeringsguld syns även i ETF-statistiken. Fondernas innehav av guld har slutat minska från mitten av januari och kurvan har planat ut vid 56 miljoner uns.

ETF-statistik på guld och silver

Vi fortsätter tills vidare med neutral vy på guld. Tecknen på en vändning till det positiva har ökat, men det är negativt att priset inte steg på NFP-statistiken i fredags.

Silver

Silver fortsätter att ligga under ett tekniskt motstånd. Priset är har också gott stöd på nedsidan. Som vi sett ovanför fortsätter placerare att sälja andelar i börshandlade fonder på silver, men detta tycks inte ha någon negativ effekt på priset.

Silverpris

Vi fortsätter med neutral vy på silver, till dess vi får en tydlig teknisk signal.

Platina & Palladium

Platina orkade inte över det tekniska motståndet vid 1481 dollar och vände ner till det tekniska stödet, som hittills har hållit. Vi tycker att det här är ett köptillfälle.

Platina-diagram

Palladium föll också tillbaka och stängde i fredags på 708.8 cent. Vi tycker att palladium är köpvärt på den här nivån.

PA-diagram

Vi rekommenderar alltså köp av både platina och palladium.

Kaffe

För två veckor kunde du här läsa utförligt om torkan i de brasilianska delstaterna Minas Gerais och Espirito Santo, som är centrum för kaffeproduktionen i landet och därmed i världen. Torkan har fortsatt och det är klart att årets kommande skörd blir mindre än förväntat. Det talas också om att nästa års skörd också kommer att påverkas, i kanske ännu större utsträckning. I fredags kom dock de första väderleksrapporterna med nederbörd för området. Somar Meteorologia skrev i en emailad rapport i fredags att torkan kommer att bestå under den första halvan av februari. Därefter kommer de kallfronter som finns över Argentina och Uruguay att röra sig norrut och med kallare väder och nederbörd.

Vi ser skillnaden mellan prognosticerad nederbörd för perioden 10 – 12 februari respektive 14 – 22 februari. I den vänstra (fram till 14 februari) är det mycket blått över Minas Gerais och Espirito Santo, vilket betyder extremt lite nederbörd. I bilden till höger är det mer grönt och gult, som indikerar 1 – 3 tum nederbörd.

Kaffeodlingsväder

Förra årets skörd som var klar i oktober var enligt CONAB 49.2 miljoner säckar (om 60 Kg). Årets skörd har estimerats till 48.3 miljoner säckar, men det står klart att torkan kommer att minska det. Ett odlingskooperativ i Brasilien som heter Cooparaiso säger att deras skörd kan hamna på 2.7 – 2.8 miljoner säckar istället för 3 miljoner. Om vi överför den minskningen på 8.5% till hela Brasilien skulle det innebära att skörden blir 44.2 miljoner säckar istället för 48.3.

KaffeDet finns dock andra rapporter, som pekar på en ännu lägre skörd. I södra Minas Gerais finns rapporter om fenomenet som kallas ”Coracao Negro”, eller ”svart hjärta. När man delar på kaffebären finns där två små vissnade, torkade och svarta bönor, som inte duger för att göra kaffe av. En lantbrukare, intervjuad av Bloomberg, sade berättade att han trodde att skörden skulle bli minst 30% mindre än normalt. Förra året hade han sålt hela sin skörd – i år ingenting, eftersom han inte vet om han kommer att ha något att sälja. Nedanför ser vi en bild på ”Coracao Negro”.

Lantbrukarna hade ställt in sig på att priset skulle bli lågt. Därför beskar man träden innan blomningen i oktober. Torkan har dock gjort att de beskurna träden inte växer. I de fält som har nyplanterats har plantorna vissnat i.

Normalt sett är det regnperiod fram till april och därefter torrt fram till september. I Minas Gerais har det inte regnat sedan december och det är mycket ovanligt. Det innebär att markfukten, reserverna som behövs under april till september, inte finns där. För att återställa markfukten behöver det regna mycket mer än normalt fram till dess.

Nedan ser vi ett diagram på skörden i Brasilien i antal miljoner säckar. Arabica i Brasilien är en ”vartannatårsgröda”. Gröna år är de med hög skörd och röda de med lägre. Skörden i somras (mellan april och oktober) var en skörd som var lägre, men rekordhög för att vara en sådan. Det pressade priset på kaffe förra året. Årets skörd ska vara en hög, men förutspåddes i januari av CONAB att bli lägre än förra årets skörd. Det var innan torkans effekt uppmärksammades. Den blåa stapeln längst till höger, visar en 9% lägre skörd (som torkan kan medföra).

Conab - Kaffe

En skörd på 9% innebär att globala lager, allt annat lika, inte ökar som tidigare väntat, utan stannar på samma nivå. Blir skörden ännu lägre, som vi har sett att det finns indikationer på, blir lagren lägre. Effekten av torkan är inte heller begränsad till en skörd och ett år, utan kommer att ha en effekt på produktionen även nästa år.

Priset på kaffe rusade upp när informationen om torkan väl sjönk in (långt efter att du kunde läsa om det här för två veckor sedan). Priset gick från 113 cent den 27 januari till 144.15 i torsdags den 6 februari. Vi ska komma ihåg att produktionskostnaden ligger på 147 cent i år, enligt en rapport från USDA. Medan priset ännu ligger under produktionskostnaden är det trots allt så att det strukturellt råder överproduktion av kaffe på global basis. På kort sikt tycker vi att kaffepriset är fullvärderat och vi tror att marknaden kommer att ta hem vinster.

Kaffepris-analys

På lite längre sikt än det allra mest kortsiktiga, tror vi att kaffeprisets fallande trend är slut och att effekten av torkan i Brasilien har skyndat på vändningen i kaffemarknaden. På lite längre sikt rekommenderar vi köp av kaffe. I nedanstående diagram ser vi prisutvecklingen de senaste tio åren. Kan man köpa på ca

Kaffepris-diagram över 10 år

Vi rekommenderar att man tar hem sina vinster på mycket kort sikt och försöker köpa ner mot 130 cent. En rekyl nedåt kan vara förestående, föranlett av såväl kommande nederbörd som vinsthemtagningar och i så fall ta ner priset till 122 – 127 cent, men i en stark marknad kanske priset inte når ner dit. Generellt sett behåller vi köprekommendationen på kaffe.

Det finns nu också mini futures från SEB på kaffe, som erbjuder högre hävstång.

Se även analysbrevet på övriga jordbruksråvaror från SEB.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

[If demand] ”comes around as forecast, Hallelujah, we can produce more”

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Saudi Arabia’s oil minister, Prince Abdulaziz bin Salman, last week stated at a conference in Calgary: ”I believe it when I see it. When reality comes around as it’s been forecast, Hallelujah, we can produce more” (Reuters, John Kemp). So Saudi Arabia wants to and will produce more once it is confident that there really is demand for additional crude. Saudi Arabia has good reason to be concerned for global oil demand. It is not the only one struggling to predict global demand amid the haze and turmoil in the global oil market following the Russian invasion of Ukraine and sanctions towards Russian crude and product stocks. Add a shaky Chinese housing market and the highest US rates since 2001. Estimates for global oil demand in Q4-23 are ranging from 100.6 m b/d to 104.7 m b/d with many estimates in between. Current crude and mid-dist inventories are low. Supply/demand is balanced to tight and clearly very tight for mid-dists (diesel, jet fuel, gasoil). But amid current speculative bullishness it is important to note that Saudi Arabia can undo the current upwards price journey just as quickly as it created the current bull-market as it drop in production from 10.5 m b/d in April to only 9.0 m b/d since July. Quickly resolving the current mid-dist crisis is beyond the powers of Saudi Arabia. But China could come to the rescue if increased oil product export quotas as it holds spare refining capacity. 

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The oil market is well aware that the main reasons for why oil has rallied 25% over the past months is  reduced production by Saudi Arabia and Russia, global oil demand holding up better than feared together with still declining US shale oil activity. US oil drilling rig count fell by 8 rigs last week to 507 rigs which is the lowest since Feb 2022.

The big question is how strong is global oil demand and how will it hold up or even maybe increase in the coming quarters? And here the spread of estimates are still all over the place. For Q4-23 we have the following range of estimates for global oil demand in m b/d: 100.6; 101.8; 103.1; 103.2 and 104.7 from main oil market research providers. This wide spread of estimates is mindbogglingly and head-scratching both for analysts and for oil producers. It leads to a wide spread in estimates for Call-on-OPEC. Some say the current market is in a 2-3 m b/d deficit while others calculate that the global oil market today is nicely balanced.

The sanctions towards Russian crude and oil product exports with a ban on imports to the EU and UK has led to a large reshuffling of the global oil market flows which again has created a haze through which it is hard to gauge the correct state of the global oil market. 

We have previously argued that there may be a significant amount of ”pent-up-demand” following the Covid-years with potential for global oil demand to surprise on the upside versus most demand forecasts. But there are also good reasons to be cautious to demand given Chinese property market woes and the highest US interest rates since 2001!

The uncertainty in global oil demand is clearly at the heart of Saudi Arabia’s production cuts since April this year. Saudi Arabia’s Energy Minister, Prince Abulaziz bin Salman, last week stated at a conference in Calgary: ”I believe it when I see it. When reality comes around as it’s been forecast, Hallelujah, we can produce more” (Reuters, John Kemp).

So if it turns out that demand is indeed stronger than Saudi Arabia fears, then we should see increased production from Saudi Arabia. Saudi could of course then argue that yes, it is stronger than expected right now, but tomorrow may be worse. Also, the continued decline in US oil drilling rig count is a home-free card for continued low production from Saudi Arabia.

Both crude stocks and mid-dist stocks (diesel, jet fuel, gasoil) are still significantly below normal and the global oil market is somewhere between balanced, mild deficit or large deficit (-2-3 m b/d). The global oil market is as such stressed due to low inventories and potentially in either mild or large deficit on top. The latter though can be undone by higher production from Saudi Arabia whenever it chooses to do so.

What is again getting center stage are the low mid-dist stocks ahead of winter. The war in Ukraine and the sanctions towards Russian crude and product stocks created chaos in the global oil product market. Refining margins went crazy last year. But they are still crazy. The global refining system got reduced maintenance in 2020 and 2021 due to Covid-19 and low staffing. Following decades of mediocre margins and losses, a lot of older refineries finally decided to close down for good during Covid as refining margins collapsed as the world stopped driving and flying. The global refining capacity contracted in 2021 for the first time in 30 years as a result. Then in 2022 refining margins exploded along with reviving global oil demand and the invasion of Ukraine. Refineries globally then ran  as hard as they could, eager to make money, and reduced maintenance to a minimum for a third year in a row. Many refineries are now prone for technical failures following three years of low maintenance. This is part of the reason why mid-dist stocks struggle to rebuild. The refineries which can run however are running as hard as they can. With current refining margins they are pure money machines.

Amid all of this, Russia last week imposed an export ban for gasoline and diesel products to support domestic consumers with lower oil product prices. Russia normally exports 1.1 m b/d of diesel products and 0.2 m b/d of gasoline. The message is that it is temporary and this is also what the market expects. Russia has little oil product export storage capacity. The export ban will likely fill these up within a couple of weeks. Russia will then either have to close down refineries or restart its oil product exports.

The oil market continues in a very bullish state with stress both in crude and mid-dists. Speculators continues to roll into the market with net long positions in Brent crude and WTI increasing by 29 m b over the week to last Tuesday. Since the end of June it has increased from 330 m b to now 637 m b. Net-long speculative positions are now at the highest level in 52 weeks.

The market didn’t believe Saudi Arabia this spring when it warned speculators about being too bearish on oil and that they would burn their fingers. And so they did. After having held production at 9 m b/d since July, the market finally believes in Saudi Arabia. But the market still doesn’t quite listen when Saudi says that its current production is not about driving the oil price to the sky (and beyond). It’s about concerns for global oil demand amid many macro economic challenges. It’s about being preemptive versus weakening demand. The current oil rally can thus be undone by Saudi Arabia just as it was created by Saudi Arabia. The current refinery stress is however beyond the powers of Saudi Arabia. But China could come to the rescue as it holds spare refining capacity. It could increase export quotas for oil products and thus alleviate global mid-dist shortages. The first round effect of this would however be yet stronger Chinese crude oil imports. 

Brent crude and ARA diesel refining premiums/margins. It is easy to see when Russia invaded Ukraine. Diesel margins then exploded. The market is not taking the latest Russian export ban on diesel and gasoline too seriously. Not very big moves last week.

Brent crude and ARA diesel refining premiums/margins
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

ARA mid-dist margins still exceptionally high at USD 35-40/b versus a more normal USD 12-15/b. We are now heading into the heating season, but the summer driving season is fading and so are gasoline margins.

ARA refinary crack margin
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

ARA mid-dist margins still exceptionally high at USD 35-40/b versus a more normal USD 12-15/b. Here same graph as above but with longer perspective to show how extreme the situation is.

ARA refinary crack
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US crude and product stocks vs. the 2015-19 average. Very low mid-dist stocks.

US crude and product stocks vs. the 2015-19 average
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

Speculators are rolling into long positions. Now highest net long spec in 52 weeks.

Speculators are rolling into long positions
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

The ”normal” oil price is USD 97/b

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The Dated Brent crude oil price ydy closed at USD 96/b. Wow, that’s a high price! This sensation however depends on what you think is ”normal”. And normal in the eyes of most market participants today is USD 60/b. But this perception is probably largely based on the recent experience of the market. The average Brent crude oil price from 2015-2019 was USD 58.5/b. But that was a period of booming non-OPEC supply, mostly shale oil. But booming shale oil supply is now increasingly coming towards an end. Looking more broadly at the last 20 years the nominal average price was USD 75/b. But in inflation adjusted terms it was actually USD 97/b.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia’s oil minister, Abdulaziz bin Salman, yesterday stated that its production cuts was not about driving the price up but instead it was preemptive versus the highly uncertain global economic development. In that respect it has a very good point. The US 2yr government bond rate has rallied to 5.06% which is the highest since 2006 and just a fraction away of being the highest since December 2000. The Chinese property market is struggling and global PMIs have been downhill since mid-2021 with many countries now at contractive, sub-50 level. Thus a deep concern for the health of the global economy and thus oil demand going forward is absolutely warranted. And thus the preemptive production cuts by Saudi Arabia. But killing the global economy off while it is wobbling with an oil price of USD 110-120/b or higher is of course not a smart thing to do either.

At the same conference in Canada yesterday the CEO of Aramco, Amin H. Nasser, said that he expected global oil demand to reach 110 m b/d in 2030 and that talk about a near term peak in global oil demand was ”driven by policies, rather than the proven combination of markets, competitive economics and technology” (Reuters).

With a demand outlook of 110 m b/d in 2030 the responsible thing to do is of course to make sure that the oil price stays at a level where investments are sufficient to cover both decline in existing production as well as future demand growth.

In terms of oil prices we tend to think about recent history and also in nominal terms. Most market participants are still mentally thinking of the oil prices we have experienced during the shale oil boom years from 2015-2019. The average nominal Brent crude price during that period was USD 58.5/b. This is today often perceived as ”the normal price”. But it was a very special period with booming non-OPEC supply whenever the WTI price moved above USD 45/b. But that period is increasingly behind us. While we could enjoy fairly low oil prices during this period it also left the world with a legacy: Subdued capex spending in upstream oil and gas all through these years. Then came the Covid-years which led to yet another trough in capex spending. We are soon talking close to 9 years of subdued capex spending.

If Amin H. Nasser is ballpark correct in his prediction that global oil demand will reach 110 m b/d in 2030 then the world should better get capex spending rolling. There is only one way to make that happen: a higher oil price. If the global economy now runs into an economic setback or recession and OPEC allows the oil price to drop to say USD 50/b, then we’d get yet another couple of years with subdued capex spending on top of the close to 9 years with subdued spending we already have behind us. So in the eyes of Saudi Arabia, Amin H. Nasser and Abdulaziz bin Salman, the responsible thing to do is to make sure that the oil price stays up at a sufficient level to ensure that capex spending stays up even during an economic downturn.

This brings us back to the question of what is a high oil price. We remember the shale oil boom years with an average nominal price of USD 58.5/b. We tend to think of it as the per definition ”normal” price. But we should instead think of it as the price depression period. A low-price period during which non-OPEC production boomed. Also, adjusting it for inflation, the real average price during this period was actually USD 72.2/b and not USD 58.5/b. If we however zoom out a little and look at the last 20 years then we get a nominal average of USD 75/b. The real, average inflation adjusted price over the past 20 years is however USD 97/b. The Dated Brent crude oil price yesterday closed at USD 96/b.

Worth noting however is that for such inflation adjustment to make sense then the assumed cost of production should actually rise along with inflation and as such create a ”rising floor price” to oil based on rising real costs. If costs in real terms instead are falling due to productivity improvements, then such inflation adjusted prices will have limited bearing for future prices. What matters more specifically is the development of real production costs for non-OPEC producers and the possibility to ramp up such production. Environmental politics in OECD countries is of course a clear limiting factor for non-OPEC oil production growth and possibly a much more important factor than the production cost it self.  

But one last note on the fact that Saudi Arabia’s energy minister, Abdulaziz bin Salman, is emphasizing that the cuts are preemptive rather then an effort to drive the oil price to the sky while Amin H. Nasser is emphasizing that we need to be responsible. It means that if it turns out that the current cuts have indeed made the global oil market too tight with an oil price spiraling towards USD 110-120/b then we’ll highly likely see added supply from Saudi Arabia in November and December rather than Saudi sticking to 9.0 m b/d. This limits the risk for a continued unchecked price rally to such levels.

Oil price perspectives. We tend to think that the nominal average Brent crude oil price of USD 58.5/b during the shale oil boom years from 2015-19 is per definition the ”normal” price. But that period is now increasingly behind us. Zoom out a little to the real, average, inflation adjusted price of the past 20 years and we get USD 97/b. In mathematical terms it is much more ”normal” than the nominal price during the shale oil boom years 

The new normal oil price
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg data feed.

Is global oil demand about to peak 1: OECD and non-OECD share of global population

OECD and non-OECD share of global population
Source: SEB graph and calculations, UN population data

Is global oil demand about to peak 2: Oil demand per capita per year

Oil demand per capita per year
Source: SEB graph and calculations, BP oil data
Fortsätt läsa

Analys

USD 100/b in sight but oil product demand may start to hurt

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Some crude oil grades have already traded above USD 100/b. Tapis last week at USD 101.3/b. Dated Brent is trading at USD 95.1/b. No more than some market noise is needed to drive it above USD 100/b. But a perceived and implied oil market deficit of 1.5 to 2.5 m b/d may be closer to balance than a deficit. And if so the reason is probably that oil product demand is hurting. Refineries are running hard. They are craving for crude and converting it to oil products. Crude stocks in US, EU16 and Japan fell 23 m b in August as a result of this and amid continued restraint production by Saudi/Russia. But oil product stocks rose 20.3 m b with net draws in crude and products of only 2.7 m b for these regions. Thus indicating more of a balanced market than a deficit. Naturally there has been strong support for crude prices while oil product refinery margins have started to come off. Saudi/Russia is in solid control of the market. Both crude and product stocks are low while the market is either in deficit or at best in balance. So there should be limited down side price risk. But oil product demand is likely to hurt more if Brent crude rises to USD 110-120/b and such a price level looks excessive.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Crude oil prices have been on a relentless rise since late June when it became clear that Saudi Arabia would keep its production at 9 m b/d not just in July but also in August. Then later extended to September and then lately to the end of the year. On paper this has placed the market into a solid deficit. Total OPEC production was 27.8 m b/d in August and likely more or less the same in September. OPEC estimates that the need for oil from OPEC in Q3-23 is 29.2 m b/d which places the global market in a 1.4 m b/d deficit when OPEC produces 27.8 m b/d.

The proof of the pudding is of course that inventories actually draws down when there is a deficit. A 1.4 m b/d of deficit for 31 days in August implies a global inventory draw of 43.4 m b/d. If we assume that OECD countries accounts for 46% of global oil demand then OECD could/should have had a fair share of inventory rise of say 20 m b in August. Actual inventory data are however usually a lagging set of data so we have to work with sub sets of data being released on a higher frequency. And non-OECD demand and inventory data are hard to come by.

If we look at oil inventory data for US, EU16 and Japan we see that crude stocks fell 23 m b in August while product stocks rose 20.3 m b with a total crude and product draw of only 2.7 m b. I.e. indicating close to a balanced market in August rather than a big deficit. But it matters that crude stocks fell 23 m b. That is a tight crude market where refineries are craving and bidding for crude oil together with speculators who are buying paper-oil. So refineries worked hard to buy crude oil and converting it to oil products in August. But these additional oil products weren’t gobbled up by consumers but instead went into inventories.

Rising oil product inventories is of course  a good thing since these inventories in general are low. And also oil product stocks are low. The point is more that the world did maybe not run a large supply/demand deficit of 1.5 to 2.5 m b/d in August but rather had a more balanced market. A weaker oil product demand than anticipated would then likely be the natural explanation for this. Strong refinery demand for crude oil, crude oil inventory draws amid a situation where crude inventories already are low is of course creating an added sense of bullishness for crude oil.

On the one hand strong refinery demand for crude oil has helped to drive crude oil prices higher amid continued production cuts by Saudi Arabia. Rising oil product stocks have on the other hand eased the pressure on oil products and thus softened the oil product refinery margins.

The overall situation is that Saudi Arabia together with Russia are in solid control of the oil market. Further that the global market is either balanced or in deficit and that both crude and product stocks are still low. Thus we have a tight market both in terms of supplies and inventories. So there should be limited downside in oil prices. We are highly likely to see Dated Brent moving above USD 100/b. It is now less than USD 5/b away from that level and only noise is needed to bring it above. Tupis crude oil in Asia traded at USD 101.3/b last week. So some crude benchmarks are already above the USD 100/b mark.

While Dated Brent looks set to hit USD 100/b in not too long we are skeptical with respect to further price rises to USD 110-120/b as oil product demand likely increasingly would start to hurt. Unless of course if we get some serious supply disruptions. But Saudi Arabia now has several million barrels per day of reserve capacity as it today only produces 9.0 m b/d. Thus disruptions can be countered. Oil product demand, oil product cracks and oil product inventories is a good thing to watch going forward. An oil price of USD 85-95/b is probably much better than USD 110-120/b for a world where economic activity is likely set to slow rather than accelerate following large interest rate hikes over the past 12-18 months.

OPEC’s implied call-on-OPEC crude oil. If OPEC’s production stays at 27.8 m b/d throughout Q3-23 and Q4-23 then OPECs numbers further strong inventory draws to the end of the year.

OPEC's implied call-on-OPEC crude oil.
Source: SEB graph and calculations. Call-on-OPEC as calculated by OPEC in its Sep report.

Net long speculative positions in Brent crude and WTI. Speculators have joined the price rally since end of June.

Graph of net long speculative positions in Brent crude and WTI.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

End of month crude and product stocks in m b in EU16, US and Japan. Solid draw in crude stocks but also solid rise in product stocks. In total very limited inventory draw. Refineries ran hard to convert crude to oil products but these then went straight into inventories alleviating low oil product inventories there.

End of month crude and product stocks
Source: SEB table, Argus data

ARA oil product refinery margins have come off their highs for all products as the oil product situation has eased a bit. Especially so for gasoline with now fading summer driving. But also HFO 3.5% cracks have eased back a little bit. But to be clear, diesel cracks and mid-dist cracks are still exceptionally high. And even gasoline crack down to USD 17.6/b is still very high this time of year.

ARA oil product refinery margins
Source: SEB graph and calculations

ARA diesel cracks in USD/b. Very, very high in 2022. Almost normal in Apr and May. Now very high vs. normal though a little softer than last year.

ARA diesel cracks in USD/b.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average. Still very low mid-dist inventories (diesel) and also low crude stocks but not all that low gasoline inventories.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages. Mid-dist stocks have stayed persistently low while gasoline stocks suddenly have jumped as gasoline demand seems to have started to hurt due to higher prices.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data feed.

Total commercial US crude and product stocks in million barrels. Rising lately. If large, global deficit they should have been falling sharply. Might be a blip?

Total commercial US crude and product stocks in million barrels.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed, EIA data
Fortsätt läsa

Populära