Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 10 februari 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

Rekommendationer

SEB rekommenderar råvaror

Inledning

Prisuppgången på kaffe, drivet av torkan i Minas Gerais, som vi skrev om för två veckor sedan, har ökat priset på våra två mini futures med 103 respektive 129%.

Våg två av rapporter – om skadorna – börjar komma nu. Regn är på väg och det kan bli en anledning för marknadsaktörer att ta hem vinster och en rekyl nedåt i priset. Uttömd markfukt, skador på kaffeträden och skador på skörden, gör dock att det finns förutsättningar för en längre ”bull market” i kaffe. Läs mer under kaffe-avsnittet.

Amerikansk arbetsmarknadsstatistik, som publicerades i fredags, var oväntat svag. Antalet nyanställda var 113,000 personer, väsentligt under 180,000 som marknaden väntat sig. Förra månaden var det 75,000 mot väntade nästan 200,000. Medan januaris statistik sågs som en ”glitch”, kan man nu inte bortse från siffrorna. USA:s ekonomi växer inte alls som FED förutsatte när de inledde sin nedtrappning av penningmängdsexpansionen (tapering) strax före Jul. Marknaden tänker sig nu att FED ska minska takten på sin ”tapering” eller rentav ta tillbaka den minskning som gjorts. Vi ska dock komma ihåg att FED:s tro att mer pengar i cirkulation ska ha en effekt på realekonomin inte delas av alla ekonomer. Monetarister menar att mer pengar endast försämrar pengarnas köpkraft, förr eller senare. Non-Farm Payrolls statistiken fick WTI-oljan att stiga över 100 dollar för första gången i år och drog med sig brent-oljan upp. Guldet påverkades dock inte alls.

Basmetallerna koppar och zink börjar uppvisa positiva tecken. Lagren faller, terminsmarknaden går mer in i backwardation och tekniskt har de köpsignaler. Det ser inte lika positivt ut för aluminium, men nickel som är väl understödd tekniskt kan få draghjälp av koppar och zink.

Vi går över till köprekommendation på majs och går över till neutral på vete. Det amerikanska jordbruksdepartementet publicerar sina månatliga estimat på utbud och efterfrågan på spannmål och oljeväxter i USA och i resten av världen ikväll klockan 18. Analytiker väntar sig en ”bullish” rapport.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Råolja – Brent

Oljepriset steg kraftigt i fredags kväll. Marknaden gjorde tolkningen att FED kommer att vara mer expansiv och göra mindre ”tapering” än de tidigare annonserat, efter att arbetsmarknadsstatistiken återigen varit oväntat svag. Prisuppgången i fredags beror sannolikt på att några som satsat stort på ett trendbrott nedåt, valde att köpa tillbaka sina korta positioner. Fundamentalt i världen talar balanserna för ett trendbrott, men det blev inte nu. Det återigen ganska höga priset är dock en ny bra startpunkt för en kort position i oljepriset.

Amerikansk råolja ”WTI”, har de senaste veckorna haft stöd av den extrema kylan i landet, som gjort att diesellagren nu är på sin lägsta nivå på 10 år. I USA ställer raffinaderierna nu om för sommarproduktion. Det innebär att efterfrågan på råolja är låg fram till april. Råoljelagren kommer att öka under den här tiden, vilket gör att marknaden blir orolig. Nuförtiden finns en pipeline, Keystone South, som förbinder Cushing i Oklahoma med Gulfkusten. Lagren har inte ökat i Cushing, däremot har de ökat tre veckor i rad vid gulfkusten. När dessa lager nu är fulla, kommer överskottet att lagras i Cushing och hamna i den DOE-statistik som alla på marknaden följer.

Det har varit en bristsituation på diesel, inte minst pga efterfrågan på eldningsolja i USA. Under våren kommer ny dieselkapacitet i drift om 700,000 fat. Raffinaderikapaciteten ligger i Asien, men den ökade produktionen av diesel på global basis lättar ändå trycket på den amerikanska och europeiska marknaden.

Vi har sett WTI handla upp mot Brent, men med ovanstående kunskaper i bakfickan, tror vi att WTI kommer att falla. Gulf-crudes kommer under press och det sätter i sin tur brentoljan under press.

Teknisk analys på brentolja

Terminskurvorna har rört sig på ett mycket intressant sätt de senaste två månaderna. I diagrammet nedan ser vi att Brent (de två övre) har fått en flackare terminskurva. Den korta änden har fallit samtidigt som den långa gått upp. Det är ett tecken på större utbud av olja nu. Den amerikanska WTI-oljan har däremot hamnat ännu mer i backwardation. De längre kontrakten har fallit kraftigt, och i kontrast till brentoljan. Bakom ligger ökade förväntningar på att skifferoljan kommer att öka i betydelse. Samtidigt har inte spotpriset på amerikansk råolja rört sig alls. Orsaken är naturligtvis det kalla vädret, som hållit efterfrågan uppe. Priset för ett fat råolja i USA år 2019 (om fem år) är 15 dollar lägre än priset på ett fat Brent.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Fracking är till 99% en amerikansk företeelse, men USA har bara 9% av alla hittills kända skifferoljeresurser på jorden. Det är rimligt att tänka sig att den här tekniken kommer att sprida sig. Brent ser mot det perspektivet alldeles för dyrt ut. Fracking är idag lönsamt ner till ett oljepris på 45 dollar. Utvecklingen går snabbt. De tre senaste åren har producerad volym per borr rigg trefaldigats, vilket i princip är detsamma som att kostnaden minskat till en tredjedel. Teknikutvecklingen går rasande snabbt. Naturligtvis kommer takten i teknikutvecklingen att avta, men å andra sidan har den geografiska spridningen av tekniken börjat.

Priser på olja

Vi ser i månadsdiagrammet nedan, att ett brott nedåt (eller uppåt, också en möjlighet) inte är långt borta.

Månadsdiagram på olja

Vi rekommenderar en kort position i oljepriset, t ex med BEAR OLJA X2 S eller mini future ”MINIS OLJA B S”. ”MINIS OLJA B S” har stopp-loss vid 115 dollar per fat. Den ökar med 79% i värde om oljepriset faller med 10%.

Elektricitet

Elpriset bröt rekylen uppåt i slutet av januari och föll ner till årsskiftets bottennivå vid 28.50 euro för en vecka sedan. Därifrån en rekyl upp till 30 euro, där priset vände ner i fredags. Ett nytt test av stödet vid 28.50 verkar troligt ur teknisk synvinkel.

Elpriset med teknisk analys

Prognosen för hydrologisk balans har legat still den senaste veckan på -1.8 TWh. För Norden som helhet är magasinfyllnaden 55.1% och det ska jämföras med medianvärdet som är 58.1% för vecka 5. Elanvändningen i Sverige var åt det låga hållet i veckan som gick, 3.4 TWh där de senaste 20 årens intervall varit 3.2 – 3.8 TWh. Elproduktionen var 3.8 TWh. Kärnkraften gick på 95% av den installerade effekten i Norden. Det är endast Oskarshamn 2 som är avstängd, liksom tidigare.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Hydrologisk balans

Terminspriset för leverans av kol nästa år har fallit från 87 dollar till 82.30. Priset är alltså tillbaka på bottennivåerna från oktober. Priset ligger under produktionskostnaden för gruvorna i Australien, Sydamerika och Kanada. Den australiensiska dollar har under samma period fallit med 8% mot US-dollarn, så där är en av förklaringarna till varför kolpriset inte har stigit i US-dollartermer.

Electric market

Den 6 februari fattade EU beslut om att tillhandahålla utsläppsrätter för 400 miljoner ton mindre än tidigare planerade 300 miljoner ton. Det kallas för ”backloading”. Dels minskar utbudet av utsläppsrätter redan i år med 100 miljoner ton, vilket var oväntat mycket och dels är den politiska signalen till marknaden central. EU vill att marknaden ska finnas kvar och att priset ska vara signfikant. Ett pris på 5 euro per ton, där priset låg fram till mitten av januari var uppenbarligen för lågt för EU:s politiker. Vi tror inte att dagens pris på 6.59 euro per ton är den prisnivå som EU tänker på, utan snarare 10 euro och kanske 15 euro. Det är helt tydligt nu att marknaden för utsläppsrätter INTE är en fri marknad, utan en politiskt styrd marknad, där den politiska styrningen är avgörande för priset.

Allt annat lika skulle en fördubbling av priset på utsläppsrätter ge ett elpris som är 33% högre.

EU fattade också beslut om att slopa de nationella målen för minskningen i CO2-utsläpp. Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien har alla, liksom Sverige, förbundit sig att minska utsläppen med 40% till 2013 och 80% till 2050. Detta behöver de inte göra längre, utan minskningen ska ske på EU-nivå, heter det. EU politikerna i Bryssel kallar det för ”flexibilitet”. Det innebär i praktiken att det är fritt fram för dessa länder att brassa på med kolkraft, givet att man har utsläppsrätter. Den nye tyske finansministern Sigmar Gabriel har sagt att de förnybara energikällorna har blivit en ”albatross runt halsen på industrin” så att de kan leda till en ”avindustrialisering” av Tyskland. Förbundskansler Angela Merkel har tidigare sagt att en för stor andel förnybar elproduktion kan leda till problem med energitillförseln.

Vi tycker att priset på el kommit ner så långt att vi väljer att gå tillbaka till en köprekommendation. Då volatiliteten är hög och vi tror att den kommer att fortsätta att vara det, är inte BULL-certifikat bäst, utan EL S eller om man vill ta mer risk, en ”mini long” mini future. Bäst är att försöka köp om terminspriset kommer ner mot 28.50. Går priset under 28.50 måste man dock gå ur (stop loss).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Naturgas

Ordentligt kallt väder i USA har ökat efterfrågan på gas och minskat lagren, vilket får ytterligare kallt väder att direkt påverka priset. Sedan början på november har priset på maj-terminen gått upp med 1 hel dollar från 3.60 per MMBtu till 4.60.

Naturgaspriset analyserat

Koppar

Koppar, liksom andra basmetaller, köptes upp inför årsskiftet och det hotande exportstoppet av malm från Indonesien. Det var ett klassiskt fall av ”buy on rumour, sell on fact”. Priset föll tillbaka, men inte hela vägen ner. Tekniskt har vi en köpsignal sedan uppgången i december. Rekylen nedåt ska därför betraktas som ett köptillfälle.

Koppardiagram

Efterfrågan på koppar i världen är större än utbudet, vilket visar sig i de fallande lagren på LME. Lagret på 308,000 ton är på en nivå där det tidigare talats om brist på material. Även terminskurvan uppvisar tilltagande tecken på brist. Sedan den 10 januari, en månad sedan, ligger priserna visserligen lägre, men graden av backwardation har ökat. Det är ett ”bullish” tecken. Den som investerar i koppar nu via terminsmarknaden kan förvänta sig stigande pris och kan också göra investeringen i terminer som handlas till rabatt i förhållande till spotpriset. Vi ser detta i terminskurvorna nedan (10 januari och i fredags 7 februari).

Koppardiagram

Vi rekommenderar köp av KOPPAR S.

Aluminium

Aluminium, den svagaste bland basmetallerna, föll under den tekniska stödnivån under januari. Sedan dess har priset rekylerat upp, samtidigt som lagren sjunkit. Vi skulle ändå inte vilja köpa aluminium än.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Aluminiumgraf

Vi fortsätter med neutral rekommendation på aluminium.

Zink

Priset på zink rekylerade ner till stödnivån vid 1950 dollar och vände sedan uppåt i veckan. Lagren fortsätter att rasa i en skrämmande takt. Lagren är visserligen fortfarande stora, men i den här takten når de noll om drygt ett år.

Zinkgrafer

Vi rekommenderar köp av ZINK S eller BULL ZINK X4 S.

Nickel

Lagren av nickel fortsätter att öka, trots exportstoppet av malm från Indonesien. Priset verkar vara väl understött, men motståndet vid 15000 dollar per ton har inte brutits än och såsom lagersituationen utvecklar sig är nickel inte lika ”bullish” som koppar och zink. Just nu ligger dock nickelpriset på tekniskt stöd vid 14,140 dollar och bör kunna gå upp till 15,000 dollar. En köpt position i BULL NICKEL X4 S bör kunna ha goda möjligheter att bli en lönsam placering, givet detta.

Nickelpriset

Guld

Guldet borde ha reagerat med stigande pris efter Non-Farm Payrolls, som råoljepriset gjorde. Nu lyckades inte guldmarknaden handla positivt, när den borde det, och det är ett negativt tecken. Priset ligger precis under ett tekniskt stöd på 1270, som det inte lyckats ta sig över den senaste månaden.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Fysiska handlare av investeringsguld säger att de sålt lika mycket hittills i år som under hela förra året. Skrotningen av gamla smycken har helt torkat upp, dels för att priset är så lågt och dels antagligen för att reserverna hos folk har tömts. På den fysiska sidan, i alla fall i Sverige, är efterfrågan på fysiskt guld alltså stark, samtidigt som utbudet av skrot minskat kraftigt. För att par år sedan var skrotningen av smycken i Sverige mycket större än efterfrågan på guld, investeringsguld inräknat. Detta ser nu helt annorlunda ut.

Guldpriset

Det ökande intresset för att köpa investeringsguld syns även i ETF-statistiken. Fondernas innehav av guld har slutat minska från mitten av januari och kurvan har planat ut vid 56 miljoner uns.

ETF-statistik på guld och silver

Vi fortsätter tills vidare med neutral vy på guld. Tecknen på en vändning till det positiva har ökat, men det är negativt att priset inte steg på NFP-statistiken i fredags.

Silver

Silver fortsätter att ligga under ett tekniskt motstånd. Priset är har också gott stöd på nedsidan. Som vi sett ovanför fortsätter placerare att sälja andelar i börshandlade fonder på silver, men detta tycks inte ha någon negativ effekt på priset.

Silverpris

Vi fortsätter med neutral vy på silver, till dess vi får en tydlig teknisk signal.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Platina & Palladium

Platina orkade inte över det tekniska motståndet vid 1481 dollar och vände ner till det tekniska stödet, som hittills har hållit. Vi tycker att det här är ett köptillfälle.

Platina-diagram

Palladium föll också tillbaka och stängde i fredags på 708.8 cent. Vi tycker att palladium är köpvärt på den här nivån.

PA-diagram

Vi rekommenderar alltså köp av både platina och palladium.

Kaffe

För två veckor kunde du här läsa utförligt om torkan i de brasilianska delstaterna Minas Gerais och Espirito Santo, som är centrum för kaffeproduktionen i landet och därmed i världen. Torkan har fortsatt och det är klart att årets kommande skörd blir mindre än förväntat. Det talas också om att nästa års skörd också kommer att påverkas, i kanske ännu större utsträckning. I fredags kom dock de första väderleksrapporterna med nederbörd för området. Somar Meteorologia skrev i en emailad rapport i fredags att torkan kommer att bestå under den första halvan av februari. Därefter kommer de kallfronter som finns över Argentina och Uruguay att röra sig norrut och med kallare väder och nederbörd.

Vi ser skillnaden mellan prognosticerad nederbörd för perioden 10 – 12 februari respektive 14 – 22 februari. I den vänstra (fram till 14 februari) är det mycket blått över Minas Gerais och Espirito Santo, vilket betyder extremt lite nederbörd. I bilden till höger är det mer grönt och gult, som indikerar 1 – 3 tum nederbörd.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Kaffeodlingsväder

Förra årets skörd som var klar i oktober var enligt CONAB 49.2 miljoner säckar (om 60 Kg). Årets skörd har estimerats till 48.3 miljoner säckar, men det står klart att torkan kommer att minska det. Ett odlingskooperativ i Brasilien som heter Cooparaiso säger att deras skörd kan hamna på 2.7 – 2.8 miljoner säckar istället för 3 miljoner. Om vi överför den minskningen på 8.5% till hela Brasilien skulle det innebära att skörden blir 44.2 miljoner säckar istället för 48.3.

KaffeDet finns dock andra rapporter, som pekar på en ännu lägre skörd. I södra Minas Gerais finns rapporter om fenomenet som kallas ”Coracao Negro”, eller ”svart hjärta. När man delar på kaffebären finns där två små vissnade, torkade och svarta bönor, som inte duger för att göra kaffe av. En lantbrukare, intervjuad av Bloomberg, sade berättade att han trodde att skörden skulle bli minst 30% mindre än normalt. Förra året hade han sålt hela sin skörd – i år ingenting, eftersom han inte vet om han kommer att ha något att sälja. Nedanför ser vi en bild på ”Coracao Negro”.

Lantbrukarna hade ställt in sig på att priset skulle bli lågt. Därför beskar man träden innan blomningen i oktober. Torkan har dock gjort att de beskurna träden inte växer. I de fält som har nyplanterats har plantorna vissnat i.

Normalt sett är det regnperiod fram till april och därefter torrt fram till september. I Minas Gerais har det inte regnat sedan december och det är mycket ovanligt. Det innebär att markfukten, reserverna som behövs under april till september, inte finns där. För att återställa markfukten behöver det regna mycket mer än normalt fram till dess.

Nedan ser vi ett diagram på skörden i Brasilien i antal miljoner säckar. Arabica i Brasilien är en ”vartannatårsgröda”. Gröna år är de med hög skörd och röda de med lägre. Skörden i somras (mellan april och oktober) var en skörd som var lägre, men rekordhög för att vara en sådan. Det pressade priset på kaffe förra året. Årets skörd ska vara en hög, men förutspåddes i januari av CONAB att bli lägre än förra årets skörd. Det var innan torkans effekt uppmärksammades. Den blåa stapeln längst till höger, visar en 9% lägre skörd (som torkan kan medföra).

Conab - Kaffe

En skörd på 9% innebär att globala lager, allt annat lika, inte ökar som tidigare väntat, utan stannar på samma nivå. Blir skörden ännu lägre, som vi har sett att det finns indikationer på, blir lagren lägre. Effekten av torkan är inte heller begränsad till en skörd och ett år, utan kommer att ha en effekt på produktionen även nästa år.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Priset på kaffe rusade upp när informationen om torkan väl sjönk in (långt efter att du kunde läsa om det här för två veckor sedan). Priset gick från 113 cent den 27 januari till 144.15 i torsdags den 6 februari. Vi ska komma ihåg att produktionskostnaden ligger på 147 cent i år, enligt en rapport från USDA. Medan priset ännu ligger under produktionskostnaden är det trots allt så att det strukturellt råder överproduktion av kaffe på global basis. På kort sikt tycker vi att kaffepriset är fullvärderat och vi tror att marknaden kommer att ta hem vinster.

Kaffepris-analys

På lite längre sikt än det allra mest kortsiktiga, tror vi att kaffeprisets fallande trend är slut och att effekten av torkan i Brasilien har skyndat på vändningen i kaffemarknaden. På lite längre sikt rekommenderar vi köp av kaffe. I nedanstående diagram ser vi prisutvecklingen de senaste tio åren. Kan man köpa på ca

Kaffepris-diagram över 10 år

Vi rekommenderar att man tar hem sina vinster på mycket kort sikt och försöker köpa ner mot 130 cent. En rekyl nedåt kan vara förestående, föranlett av såväl kommande nederbörd som vinsthemtagningar och i så fall ta ner priset till 122 – 127 cent, men i en stark marknad kanske priset inte når ner dit. Generellt sett behåller vi köprekommendationen på kaffe.

Det finns nu också mini futures från SEB på kaffe, som erbjuder högre hävstång.

Se även analysbrevet på övriga jordbruksråvaror från SEB.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Analys

Brent crude inching higher on optimism that US inflationary pressures are fading

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude price inching higher on optimistic that US inflationary pressures are fading. Brent crude closed up 1.1 USD/b ydy to a close of USD 86.39/b which was the highest close since the end of April. This morning it is trading up another half percent to USD 86.9/b along with comparable gains in industrial metals and Asian equities. At 14:30 CET the US will publish its preferred inflation gauge, the PCE figure. Recent data showed softer US personal spending in Q1. Expectations are now high that the PCE inflation number for May will show fading inflationary pressures in the US economy thus lifting the probability for rate cuts later this year which of course is positive for the economy and markets in general and thus positive for oil demand and oil prices. Hopes are high for sure.

Brent crude is trading at the highest since the end of April

Brent crude is trading at the highest since the end of April
Source: Blbrg

The rally in Brent crude since early June is counter to rising US oil inventories and as such a bit puzzling to the market.

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

Actual US crude oil production data for April will be published later today. Zero growth in April is likely. Later today the US EIA will publish actual production data for US crude and liquids production for April. Estimates based on US DPR and DUC data indicates that there will indeed be zero growth in US crude oil production MoM in April. This will likely driving home the message that there is no growth in US crude oil production despite a Brent crude oil price of USD 83/b over the past 12 mths. The extension of this is of course rising expectations that there will be no growth in US crude oil production for the coming 12 months either as long as Brent crude hoovers around USD 85/b.

US production breaking a pattern since Jan 2014. No growth at USD 83/b. What stands out when graphing crude oil prices versus growth/decline in US crude oil production is that since January 2014 we have not seen a single month that US crude oil production is steady state or declining when the Brent crude oil price has been averaging USD 70.5/b or higher.

US Senate looking into the possibility that US shale oil producers are now colluding by holding back on investments, thus helping to keep prices leveled around USD 85/b.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Scatter plot of data starting Jan 2014. Large red dot is if there is no change in US crude oil production from March to April. Orange dots are data since Jan 2023. The dot with ”-1.3%” is the March data point. 

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Data starting Jan 2014. The last data point is if there is no change in US crude oil production from March to April.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA
Fortsätt läsa

Analys

Price forecast update: Weaker green forces in the EU Parliament implies softer EUA prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

We reduce our forecast for EUA prices to 2030 by 10% to reflect the weakened green political agenda in the EU Parliament following the election for the Parliament on 6-9 June. The upcoming election in France on 7 July is an additional risk to the political stability of EU and thus in part also to the solidity of the blocks green agenda. Environmental targets for 2035 and 2040 are most at risk of being weakened on the margin. EUA prices for the coming years to 2030 relate to post-2030 EUA prices through the bankability mechanism. Lower post-2030 climate ambitions and lower post-2030 EUA prices thus have a bearish impact on EUA prices running up to 2030. Actual softening of post-2030 climate ambitions by the EU Parliament have yet to materialize. But when/if they do, a more specific analysis for the consequences for prices can be carried out.

EUA prices broke with its relationship with nat gas prices following the EU Parliament election. The EUA price has dutifully followed the TTF nat gas price higher since they both bottomed out on 23 Feb this year. The EUA front-month price bottomed out with a closing price of EUR 50.63/ton on 23 Feb. It then reached a recent peak of EUR 74.66/ton on 21 May as nat gas prices spiked. Strong relationship between EUA prices and nat gas prices all the way. Then came the EU Parliament election on 6-9 June. Since then the EUA price and TTF nat gas prices have started to depart. Bullish nat gas prices are no longer a simple predictor for bullish EUA prices.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data

The EU Parliament election on 6-9 June was a big backlash for the Greens. The Greens experienced an euphoric victory in the 2019 election when they moved from 52 seats to 74 seats in the Parliament. Since then we have had an energy crisis with astronomic power and nat gas prices, rampant inflation and angry consumers being hurt by it all. In the recent election the Greens in the EU Parliament fell back to 53 seats. Close to where they were before 2019.

While green politics and CO2 prices may have gotten a lot of blame for the pain from energy prices over the latest 2-3 years, the explosion in nat gas prices are largely to blame. But German green policies to replace gas and oil heaters with heat pumps and new environmental regulations for EU farmers are also to blame for the recent pullback in green seats in the Parliament.

Green deal is still alive, but it may not be fully kicking any more. Existing Green laws may be hard to undo, but targets for 2035 and 2040 will be decided upon over the coming five years and will likely be weakened.

At heart the EU ETS system is a political system. As such the EUA price is a politically set price. It rests on the political consensus for environmental priorities on aggregate in EU.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The changes to the EU Parliament will likely weaken post-2030 environmental targets. The changes to the EU Parliament may not change the supply/demand balance for EUAs from now to 2030. But it will likely weaken post-2030 environmental targets and and thus projected EU ETS balances and EUA prices post-2030. And through the bankability mechanism this will necessarily impact EUA prices for the years from now to 2030.

Weaker post-2030 ambitions, targets and prices implies weaker EUA prices to 2030. EUA prices are ”bankable”. You can buy them today and hold on to them and sell them in 2030 or 2035. The value of an EUA today fundamentally rests on expected EUA prices for 2030/35. These again depends on EU green policies for the post 2030 period. Much of these policies will be ironed out and decided over the coming five years. 

Weakening of post-2030 targets have yet to materialize. But just talking about it is a cold shower for EUAs. These likely coming weakenings in post-2030 environmental targets and how they will impact EUA prices post 2030 and thus EUA prices from now to 2030 are hard to quantify. But what is clear to say is that when politicians shift their priorities away from the environment and reduce their ambitions for environmental targets post-2030 it’s like a cold shower for EUA prices already today.

On top of this we now also have snap elections in the UK on 4 July and in France on 7 July with the latter having the potential to ”trigger the next euro crisis” according to Gideon Rachman in a recent article in FT.

What’s to be considered a fair outlook for EUA prices for the coming five years in this new political landscape with fundamentally changed political priorities remains to be settled. But that EUA price outlooks will be lowered versus previous forecasts is almost certain.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

We reduce our EUA price forecast to 2030 by 10% to reflect the new political realities. To start with we reduce our EUA price outlook by 10% from 2025 to 2030 to reflect the weakened Green agenda in the EU parliament.

SEB’s EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh

SEB's EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh
Source: SEB graph and highlights and forecast, BNEF data and forecasts
Fortsätt läsa

Analys

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

US crude oil production has been booming for more than a decade. Interrupted by two setbacks in response to sharp price declines. The US boom has created large waves in the global oil market and made life very difficult for OPEC(+). Brent crude has not traded below USD 70/b since Dec-2021 and over the past year, it has averaged USD 84/b. US shale oil production would typically boom with such a price level historically. However, there has been zero growth in US crude oil production from Sep-2023 to Mar-2024. This may be partially due to a cold US winter, but something fundamentally seems to have changed. We recently visited a range of US E&P and oil services companies in Houston. The general view was that there would be zero growth in US crude oil production YoY to May 2025. If so and if it also is a general shift to sideways US crude oil production beyond that point, it will be a tremendous shift for the global oil market. It will massively improve the position of OPEC+. It will also sharply change our perception of the forever booming US shale oil supply. But ”the proof is in the pudding” and that is data. More specifically the US monthly, controlled oil production data is to be published on Friday 28 June.

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June. The US EIA will then publish its monthly revised and controlled oil production data for April. Following years of booming growth, the US crude oil production has now gone sideways from September 2023 to March 2024. Is this a temporary blip in the growth curve due to a hard and cold US winter or is it the early signs of a huge, fundamental shift where US crude oil production moves from a decade of booming growth to flat-lining horizontal production?

We recently visited a range of E&P and oil services companies in Houston. The general view there was that US crude oil production will be no higher in May 2025 than it is in May 2024. I.e. zero growth.

It may sound undramatic, but if it plays out it is a huge change for the global oil market. It will significantly strengthen the position of OPEC+ and its ability to steer the oil price to a suitable level of its choosing.

The data point on Friday will tell us more about whether the companies we met are correct in their assessment of non-growth in the coming 12 months or whether production growth will accelerate yet again following a slowdown during winter.

The US releases weekly estimates for its crude oil production but these are rough, temporary estimates. The market was fooled by these weekly numbers last year when the weekly numbers pointed to a steady production of around 12.2 m b/d from March to July while actual monthly data, with a substantial lag in publishing, showed that production was rising strongly.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The real data are the monthly, controlled data. These data will be the ”proof of the pudding” of whether US shale oil production now is about to shift from a decade of booming growth to instead flat-line sideways or whether it will drift gradually higher as projected by the US EIA in its latest Short-Term Energy Outlook.

US crude oil production given by weekly data and monthly data. Note that the monthly, controlled data comes with a significant lag. The market was thus navigating along the weekly data which showed ”sideways at 12.2 m b/d” for a significant period last year until actual data showed otherwise with a time-lag.

US crude oil production given by weekly data and monthly data.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, EIA data

If we add in Natural Gas Liquids and zoom out to include history back to 2001 we see an almost uninterrupted boom in supply since Sep 2011 with a few setbacks. At first glance, this graph gives little support to a belief that US crude oil production now suddenly will go sideways. Simple extrapolation of the graph indicates growth, growth, growth.

US crude and liquids production has boomed since September 2011

US crude and liquids production has boomed since September 2011
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

However. The latest actual data point for US crude oil production is for March with a reading of 13.18 m b/d. What stands out is that production then was still below the September level of 13.25 m b/d.

The world has gotten used to forever growing US crude oil production due to the US shale oil revolution, with shorter periods of sharp production declines as a result of sharp price declines.

But the Brent crude oil price hasn’t collapsed. Instead, it is trading solidly in the range of USD 70-80-90/b. The front-month Brent crude oil contract hasn’t closed below USD 70/b since December 2021.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Experiences from the last 15 years would imply wild production growth and activity in US shale oil production at current crude oil prices. But US crude oil production has now basically gone sideways to lower from September to March.

The big, big question is thus: Are we now witnessing the early innings of a big change in US shale oil production where we shift from booming growth to flat-lining of production?

If we zoom in we can see that US liquids production has flat-lined since September 2023. Is the flat-lining from Sep to Mar due to the cold winter so that we’ll see a revival into spring and summer or are we witnessing the early signs of a huge change in the global oil market where US crude oil production goes from booming growth to flat-line production.

US liquids production has flat-lined since September 2023.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

The message from Houston was that there will be no growth in US crude oil production until May 2025. SEB recently visited oil and gas producers and services providers in Houston to take the pulse of the oil and gas business. Especially so the US shale oil and shale gas business. What we found was an unusually homogeneous view among the companies we met concerning both the state of the situation and the outlook. The sentiment was kind of peculiar. Everybody was making money and was kind of happy about that, but there was no enthusiasm as the growth and boom years were gone. The unanimous view was that US crude oil production would be no higher one year from now than it is today. I.e. flat-lining from here.

The arguments for flat-lining of US crude oil production here onward were many.

1) The shale oil business has ”grown up” and matured with a focus on profits rather than growth for the sake of growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

2) Bankruptcies and M&As have consolidated the shale oil companies into larger, fewer public companies now accounting for up to 75% of total production. Investors in these companies have little interest/appetite for growth after having burned their fingers during a decade and a half of capital destruction. These investors may also be skeptical of the longevity of the US shale oil business. Better to fully utilize the current shale oil infrastructure steadily over the coming years and return profits to shareholders than to invest in yet more infrastructure capacity and growth.

3) The remaining 25% of shale oil producers which are in private hands have limited scope for growth as they lack pipeline capacity for bringing more crude oil from field to market. Associated nat gas production is also a problem/bottleneck as flaring is forbidden in many places and pipes to transport nat gas from field to market are limited.

4) The low-hanging fruits of volume productivity have been harvested. Drilling and fracking are now mostly running 24/7 and most new wells today are all ”long wells” of around 3 miles. So hard to shave off yet another day in terms of ”drilling yet faster” and the length of the wells has increasingly reached their natural optimal length.

5) The average ”rock quality” of wells drilled in the US in 2024 will be of slightly lower quality than in 2023 and 2025 will be slightly lower quality than 2024. That is not to say that the US, or more specifically the Permian basin, is quickly running out of shale oil resources. But this will be a slight headwind. There is also an increasing insight into the fact that US shale oil resources are indeed finite and that it is now time to harvest values over the coming 5-10 years. One company we met in Houston argued that US shale oil production would now move sideways for 6-7 years and then overall production decline would set in.

The US shale oil revolution can be divided into three main phases. Each phase is probably equally revolutionary as the other in terms of impact on the global oil market.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

1) The boom phase. It started after 2008 but didn’t accelerate in force before the ”Arab Spring” erupted and drove the oil price to USD 110/b from 2011 to 2014. It was talked down time and time again, but it continued to boom and re-boom to the point that today it is almost impossible to envision that it won’t just continue to boom or at least grow forever.

2) The plateau phase. The low-hanging fruits of productivity growth have been harvested. The highest quality resources have been utilized. The halfway point of resources has been extracted. Consolidation, normalization, and maturity of the business has been reached. Production goes sideways.

3) The decline phase. Eventually, the resources will have been extracted to the point that production unavoidably starts to decline.

Moving from phase one to phase two may be almost as shocking for the oil market as the experience of phase 1. The discussions we had with oil producers and services companies in Houston may indicate that we may now be moving from phase one to phase two. That there will be zero shale oil production growth YoY in 2025 and that production then may go sideways for 6-7 years before phase three sets in.

US EIA June STEO report with EIA’s projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
US EIA June STEO report with EIA's projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.
Source: SEB graph and calculations, US EIA data

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth. 

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

But if there instead is zero growth in US crude oil production in 2025 and the US liquids production only grows by 0.25 m b/d YoY due to NGLs and biofuels, then suddenly there is room for OPEC+ to put some of its current production cuts back into the market. Thus growth/no-growth in US shale oil production will be of huge importance for OPEC+ in 2025. If there is no growth in US shale oil then  OPEC+ will have a much better position to control the oil price to where it wants it.

US crude production
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US crude oil production and drilling rig count

US crude oil production and drilling rig count
Source: SEB graph, Blbrg data, EIA data
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära