Följ oss

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 10 december 2012

Publicerat

den

Rekommendationer

Rekommendationer för råvaruinvesteringar

Vi har nu köprekommendation på nästan alla basmetaller. Ädelmetallerna ser lite svagare ut. Råoljan ligger precis på ett stöd. Vi tar där bort rekommendationen att “köpa på “dips””, då utbuds- och efterfrågebalansen ytterligare försämrats något.

Sojabönor ser ut att ha rekylerat färdigt. Vi upprepar därför vår säljrekommendation på den. Position tar man lämpligen genom att köpa SHORT SOJAB A S, som har en hävstång på -1.38 gånger. Elpriset står strax under ett avgörande tekniskt motstånd. Vi fortsätter att rekommendera en köpt position. Notera att det nu är terminspriset för det andra kvartalet som utgör underliggande för certifikaten.

Råolja – Brent

I veckan som varit föll priset på Brent ca 3.5%. Olika orsaker bidrog, bl a svagare tillväxtutsikter för Europa, starkare usd, kraftigt ökande amerikanska oljeproduktlager och oro för Fiscal-Cliff.

Nedan ser vi spotkontraktets kursutveckling. Priset ligger precis på stödet 107 dollar. Nästa stöd finns på 105 dollar.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Kursutveckling för spotpris på brent-olja

OPEC:s reservkapacitet beräknas öka signifikant under H1-2013 då svagare efterfrågan och ökande amerikansk oljeproduktion bidrar till att förbättra marknadsbalansen. OPEC produktionen är hög, ca 31.6 mfat/dag, den högsta nivån sedan 2008. Tecken finns nu på att man reducerar produktionen. Tanker-tracker Oil Movements rapporterar bl a om reducerad utskeppning av olja från OPEC länder. Vi förväntar oss att OPEC kommer justera ned oljeproduktionen när vi efter vintern går in i svagare säsongmässig efterfrågan.

På onsdag den 12 december är det OPEC möte. En oförändrad produktionskvot på 30 mfat förväntas kommuniceras. I nuläget produceras mer och i realiteten är det sannolikt Saudiarabien som måste minska sin produktion om man på allvar vill nå till kvotmålet. Societe Generale har i veckan kommunicerat att OPEC måste minska utbudet för att undvika ett 20 procentigt prisfall under H1-2013. Vid nuvarande pris är Saudierna nöjda, priset är där man kommunicerat att man vill det ska vara. Samtidigt är man orolig för vad ökande utbud och svagare efterfrågan kan komma att innebära. Man önskar stabilitet och lagom högt pris och landet måste sannolikt stå beredd att kraftigt strypa utbudet i fall ett större prisfall realiseras.

Den amerikanska oljeproduktionen förväntas öka ytterligare nästa år. Det senaste året har amerikansk produktion ökat med ca 1 mfat per dag.

Förra veckans DOE oljelager statistik visade att råoljelagren minskade med 2.4 mfat. Den stora överraskningen, vilket ledde till fallande råoljepris, var på produktsidan. Distillates ökade med 3.0 mfat medan bensinlagren ökade med hela 7.9 mfat.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

I veckan har det alltså mest handlat om faktorer som pressar priset på olja. Samtidigt kvarstår den geopolitiska risken, speciellt som en nu en lite större del av riskpremien, efter prisfallet, försvunnit. Mellandestillaten, speciellt i Europa, utgör också en stödjande faktor för Brent, som lämpar sig väl för produktion av mellandestillat. I Europa är det också fortsatt stort fokus på den ansträngda lagersituationen för just mellandestillat. Vintern förstärker problemet, då efterfrågan på olja för uppvärmning på kontinenten säsongsmässigt ökar. Den hittills milda hösten och högt pris på mellandestillat har, så långt, dämpat efterfrågan men brukar bidra till att lyfta Brentkontraktet så här års.

I fredags stängde Brentkontraktet på 107.20 usd/fat. Kring nuvarande nivå håller vi en neutral vy. Då nedsiderisken ökat

Elektricitet

Underliggande terminskontrakt för SEB:s BULL, BEAR och linjära EL S-certfikat är nu terminskontraktet för det andra kvartalets genomsnittliga spotpris på NordPool. Vi ser kursdiagrammet för det terminskontraktet nedan. Som vi ser har uppgången från slutet av november gått genom två motståndsnivåer, och hejdas nu av det motstånd som ligger vid det övre intervallet, på 36.75 euro per MWh. Skulle detta brytas, kan vi konstatera att de senaste månadernas ”sidledes” rörelse eller ”konsolidering” är över och vi har en ny uppåtgående trend på elpriset.

Terminskontrakt på elpris för Q2 2013

Det kalla vädret ser i skrivande stund ut att fortsätta. Förra veckan har den hydrologiska balansen urholkats, överskottet är nu ca 7 TWh, från att en vecka tidigare varit 12 TWh. Kring årsskiftet kommer den med nuvarande prognoser ligga på normalen. Det visar hur snabbt systemet kan gå från relativt stort överskott till underskott och vice versa. Under lång tid har det varit ett stort hydrologiskt överskott. Normaliseras, eller skapas ett underskott, så finns ytterligare uppsida.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

För en riktigt övertygande och varaktig uppgång krävs att marginalkostnaden för fossileldad kraftproduktion stiger. Prisuppgången på nordiska elmarknaden har under veckan mest varit väderstyrd, marginalkostnaden föll inledningsvis men steg i slutet av veckan, se graf. I fredags stärktes CO2 priset relativt kraftigt som en reaktion/tolkning på den pågående klimatkonferensen i Doha, dollarn förstärktes också. Kanske kan vi också förvänta oss draghjälp av kolet efter de senaste positiva tongångarna från Kina.

Nedan ser vi elpriset (som candle-stick-diagram) och marginalkostnaden för att producera el med kol under det andra kvartalet, baserat på terminspriser för kol och utsläppsrätter. Vi ser att den största delen av 2012 har terminspriset legat under marginalkostnaden för kolkraft i Tyskland.

Elpris och marginalkostand för att producera el med kol

Spotpriset reagerade som väntat på det kalla vädret, veckans högsta notering blev 58.51 EUR/MWh men har sedan successivt fallit tillbaka i takt med mildare temperaturer. Snittpriset för veckan blev 48.39 EUR/MWh, den högsta veckonoteringen sedan februari.

Vi har under ett antal veckors tid rekommenderat en long position i SEB:s certifikat på el. Förra veckan rullades den underliggande positionen från Q1-13 till Q2-13 terminen. Positionen har utvecklats väl under veckan och förutom stigande terminspriser, så har värdet utvecklats positivt tack vare den genomförda terminsrullningen. Bull El X2 steg i veckan med 9.42%.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vi håller fast vid vår köpta position. Håller väderprognoserna i sig, så finns god chans för ytterligare lyft, speciellt om marginalkostnaden samtidigt stärks.

SEB har följande börshandlade certifikat kopplade till elterminer på Nasdaq OMX.

Long ———— Short
EL S ———— Bear El X2 S
Bull El X2 S — Bear El X4 S
Bull El X4 S

Guld och Silver

Guld- och silver har inte utvecklat sig så starkt som vi hade hoppats. Nu har dock båda rekylerat ner och kanske hittat botten på den kortsiktiga rekylen. Vi fortsätter att rekommendera en köpt position. ”Quantitative Easing” som genomförs i USA, Japan och Europa bör leda till att ädelmetaller stiger i pris i nominella termer.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Kursdiagram på spot guldpris den 10 december 2012

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Situationen är identisk med den för guld.

Kursdiagram för spot silverpris den 10 december 2012

Platina

Platinapriset har klarat rekylen bättre än guld och silver. Platina har varit och är fortfarande vår favorit bland ädelmetallerna.

Platina klarade rekylen i ädelmetaller bra

Basmetaller

Efter förra veckans kraftiga prisuppgång har priserna konsoliderat. Fortsatt starka indikationer från Kina och USA motverkas av Europa. Undantaget bland USA:s positiva indikatorer, var veckans ISM som svårförklarligt kom in under 50. Mer upplyftande var bygginvesteringar och bilförsäljningen (den starkaste i november på fem år). Veckan avslutades med en arbetsmarknadssiffra som kom in över förväntan. Det skapades 146 000 nya jobb utanför jordbrukssektorn mot väntade 85 000. Torsdagens räntebesked i Europa kom in oförändrat som väntat, men Draghis kommentarer skapade en del turbulens. Ekonomin är så pass svag att det kan bli tal om räntesänkningar. Euron föll kraftigt och så gjorde metaller och olja. Efter fredagens amerikanska siffra återhämtade sig priserna. Det mer positiva stämningsläget kring Kinas ekonomi visas bl.a. i det nedpressade aktieindexet som nu i december vänt upp med 5 %. En annan indikator värd att följa är terminskontraktet på armeringsjärn (rebar) på Shanghai Futures Exchange, som precis som aktiemarknaden varit rejält nedpressad under hösten, vilket är upp ca 4 % i december.

Sett över hela veckan noteras en marginell uppgång för koppar (som faktiskt släpat efter övriga basmetaller den här månaden), aluminium är oförändrad, medan förra veckans vinnare; nickel och zink rekylerar tillbaka ca 1,5 %.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Koppar

Priset konsoliderade mellan $8000 och $8100 under veckan. Det står och väger med det starka stödet vid $7800 (ett första psykologiskt stöd vid den jämna $8000-nivån), och motstånd vid strax över $8200. Koppar har släpat efter övriga basmetaller sedan vändningen uppåt i förra månaden. Koppar har kroniskt varit i en underskottssituation de senaste åren. Det är framför allt Chile som hela tiden visat lägre halter och produktionsproblem. Många prognoser tyder nu på att produktionen kommer att öka tillräckligt för att skapa en marknad i balans eller till och med ett visst överskott. Det har pratats mycket om det och är enligt vår mening till stor del redan diskonterat i dagens priser. Med rådande förväntningar på den nya regimen i Kina och sannolika infrastrukturprojekt, framför allt kopplade till elförsörjning, bedömer vi risken större på uppsidan. Som sagt priset står och väger, besvikelser över några konjunkturdata kan mycket väl innebära en rekyl nedåt. Kommer priset ner mot $7800 är koppar klart köpvärd.

Kopparpriset står och väger

Aluminium

Lagersituationen för aluminium har diskuterats i tidigare marknadsbrev. En stor del av överskottet ligger uppknutet i börstransaktioner, där finansiella aktörer utnyttjat den höga terminspremien, och ”låser upp” material under längre perioder. Detta i kombination med kapacitetsproblem i LME:s börslager, har skapt en tightare fysisk marknad än vad som annars skulle ha varit fallet. Detta speglas nu i stark efterfrågan för spotmaterial. Terminskurvan har gått över i s.k. backwardation, d.v.s. spotpriset är högre än terminspriset. Kortheten är koncentrerad perioden dec/jan.

Priset konsoliderade under veckan. Pristoppen i veckan kan vara den punkt som skapar en mer relevant motståndlinje (se chart) framöver att hålla ögonen på. Som vi sagt tidigare riskerar det stora LME-lagret att verka hämmande på priset. Vi kan mycket väl se en tillbakagång i veckan. $2000 är en bra stödnivå och en lämplig nivå för den som vill komma in i marknaden.

Aluminiumpriset konsoliderade i veckan

Zink

Som vi skrev i förra veckan är de största användningsområdena för zink är bygg- och transportindustrin. Två områden som nu gynnas av en mer positivt syn på tillväxten i Kina och USA. Zink ligger väl placerad i det scenariot. De kommande årens begränsningar av utbudet talar också för en starkare zinkmarknad. Hotet är, som vi också nämnt tidigare, kortsiktigt överskott p.g.a. ökad gruvproduktion i Kina. Enligt bedömare avtar tillväxten nu av det kinesiska utbudet. Zinkpriset är fortfarande lågt ur ett produktionskostnadsperspektiv. Överskottet har också byggt stora lager som måste betas av. Ett troligt scenario är samma utveckling som för aluminium, d.v.s. att lagret knyts upp i finansieringsupplägg (se tidigare beskrivningar kring aluminiummarknaden) som kommer att undanhålla material från konsumenter, vilket framför allt gynnar de fysiska premierna, men också sannolikt zinkpriset. Omsvängningen av stämningsläget gör att vi nu bedömer att marknaden kommer diskontera starkare fundamental balans, vilket ofta innebär att investerare köper i ”förtid”.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Priset orkade inte hålla nivåerna utanför trendkanalen, utan följde med övriga metaller i veckans konsolideringsfas. Om vi ser en fortsatt försvagning under veckans inledning kan vi få bra köptillfällen kring och strax under $2000.

Fortsatt försvagning av zinkpriset

Vi rekommenderar köp av ZINK S eller BULL ZINK X2 / X4 S för den som vill ta mer risk. Man bör gå ur positionen om priset faller genom 1930 dollar per ton, som är stödet i den konsolideringsfas som varit rådande sedan prisfallet slutade i slutet av maj. Kortsiktigt bör man ta hem vinst vid moståndsnivån $2150. På lite längre sikt är potentialen större. Nästa motståndsnivå kommer in vid $2200, men målet är $2500.

Nickel

Nickel var något av en besvikelse i veckan, och tog enligt vår uppfattning oförtjänt mycket stryk i torsdags i samband med Eurons försvagning (efter Draghis prat om räntesänkning). Men det är lite ”som vanligt” att nickel reagerar kraftigare än övriga metaller. Den är mer volatil. En förklaring till nedgången kan vara marknadens oro för att Kina ska öka produktionen nu med högre priser. Det har tidigare visat sig, att framför allt produktionen av s.k. Nickel Pig Iron, går att ställa om ganska snabbt. Än så länge noteras inga sådana indikationer. Ett annat orosmoln är den nya teknikens (urlakningsmetoder) projekt som är på gång nästa år. Det skapar osäkerhet. De senaste åren har dessa projekt inte levt upp till förväntningarna. Kommer det inte ut mer material så kan det bli tight på nickel, och i ett mer positivt konjunkturscenario kan det innebär mycket högre priser.

Vi har tidigare haft $17500 som någon form av målkurs i den här uppgången. Motståndet har visat sig vara signifikant. Det finns risk för ytterligare tillbakagång. Men som vi skrev i förra veckan kommer nästa stöd in redan strax under $17000.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nickelpriset kan ha köpläge

Vi rekommenderar köp av NICKEL S eller BULL NICKEL X2 / X4 S för den som vill ta mer risk. Man bör gå ur positionen om priset faller genom 15,800 dollar per ton, som är stödet i den konsolideringsfas som varit rådande sedan prisfallet slutade i slutet av oktober. Kortsiktigt bör man ta hem vinst vid moståndsnivån $17500. På lite längre sikt är potentialen större. Nästa motståndsnivå kommer in strax under $19000

Kaffe

Kaffepriset (mars 2013) ligger alltjämt under den viktiga motståndsnivån på strax under 160 cent per pund. Ett par test av nivån, att bryta uppåt, har gjorts och fredagens uppgång ser ut att bli det tredje försöket. Ett brott uppåt ska ses som ett tecken på att den fallande trenden har blivit försvagad. Test av motståndsnivåer är också ett tillfälle att sälja.

Kaffepriset ligger under motståndsnivå

Se SEB Jordbruksprodukter från tidigare idag för analyser av fler jordbruksråvaror.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Crude oil comment: Lack of clear direction

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent crude prices have declined by USD 2.3 per barrel (2.8%) since Monday’s opening, driven by fundamental market factors. The current price is near its weekly low at USD 81.8 per barrel, down from Monday’s high of USD 84.5 per barrel.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The price has fallen by nearly USD 1 per barrel since yesterday afternoon. This week’s downward trend can be attributed to three main factors:

1. Upcoming OPEC+ Meeting:

OPEC+ is scheduled to meet on June 1st for the Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC). Initially planned as a physical meeting in Vienna, it will now be fully digital, suggesting no major discussions or changes. We anticipate that the meeting will result in the extension of current production cuts into Q3 2024. OPEC+ aims to signal a tight yet well-supplied market, maintaining the status quo and minimizing significant market reactions.

2. U.S. Inventory Report:

Wednesday’s U.S. inventory report had a bearish impact on the market, showing a build in commercial crude inventories (excl. SPR) by 1.8 million barrels, contrary to the expected 1.9-million-barrel draw. This was slightly more bullish than the American Petroleum Institute (API) forecast of a 2.5-million-barrel increase released on Tuesday.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Commercial crude inventories now stand at 458.8 million barrels, about 3% below the five-year average for this time of year. This build is counter-seasonal, as we usually see a draw at this time of the year. Gasoline inventories decreased by 0.9 million barrels, less than the anticipated draw of 1.2 million barrels. Distillate (diesel) inventories increased by 0.4 million barrels, against a consensus expectation of a 0.3-million-barrel draw, further defying typical seasonal trends and adding a bearish tone to the market, even though they remain about 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) rose by 1.3 million barrels.

Additionally, U.S. crude oil refinery inputs averaged 16.5 million barrels per day last week, an increase of 227 thousand barrels per day from the previous week. Refineries operated at 91.7% of their operable capacity, the highest since mid-January, as they ramp up following maintenance. Gasoline production averaged 10 million barrels per day, while distillate fuel production averaged 5.1 million barrels per day. A marginal improvement in refinery margins indicates healthier demand prospects leading into the driving season.

3. FOMC Minutes and Economic Concerns:

The continued decline in oil prices can also be attributed to bearish pressure from hawkish Federal Open Market Committee (FOMC) minutes, which raised concerns about persistent inflation. This could result in prolonged higher U.S. interest rates, potentially limiting future oil demand growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

In summary, the combined effect of the upcoming OPEC+ meeting, the U.S. inventory report, and economic concerns highlighted in the FOMC minutes has contributed to the weakening of Brent crude prices this week.

Fortsätt läsa

Analys

German solar power prices are collapsing as market hits solar saturation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

German solar power producers got a price haircut of 87% over the past 10 days. German solar power producers have over the past 10 days received a volume weighted power price of only EUR 9.1/MWh. The average power price during non-solar-power-hours was in comparison EUR 70.6/MWh. Solar power producers thus got an 87% cut in the power price they get when they produce vs. the power price during non-solar-power-hours. This is what happens to power prices when the volume of unregulated power becomes equally big or bigger than demand: Prices collapse when unregulated power produces the most.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Massive growth in solar power installations in Germany in 2023 is leading to destruction of solar hour prices and solar profitability. Germany installed a record 14,280 MW of solar power capacity According to ’PV Magazine International’. That is close to twice as much as in 2022. Total installed solar capacity reached 81.7 GW at the end of 2023 according to ’Renewables Now’. Average German demand load was in comparison 52.2 GW. So total solar capacity reached almost 30 GW above average demand. Solar power produces the most during summer when demand is lower. The overshoot is thus much larger than the 30 GW mentioned when it matters.

The collapse in solar-hour-power-prices implies a collapse in solar power producer earnings unless the earnings of the installations are secured with subsidies or by PPAs. It also means that there is a sharp reduction in the earnings potential for new solar power projects. The exponential growth in new installations of solar capacity we have seen to date is likely to come to an abrupt halt. There is however most likely still a large range of solar power projects under construction in Germany which will be finalized before growth in new capacity comes to a halt. The problem of solar power production curbs (you are not allowed to produce at all) and solar power price destruction is likely to escalate yet higher before new growth in supply comes to a halt. 

Focus will now shift from solar production capacity growth to grid improvements, batteries and adaptive demand. All consumers are of course happy for cheap power as long as they are able to consume it when it is cheap. At the moment they can’t. But the incentive to be inventive is now super high. The focus will now likely shift from solar power production growth to grids, batteries, adaptive demand and all possible ways to utilize ”free power”. This will over time exhaust the availability of ”free power” and drive solar-hour-power-prices back up. This again will then eventually open for renewed growth in solar power capacity growth.

It is probably much worse down in the grid. What is worth noting is that these numbers are for all of Germany average. Solar power congestion is much worse in the local grids all around Germany along with local grid capacity constraints ect.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The problem of solar power is high concentration of production: 80% of German solar production was produced during 22.3% of the hours in the year in 2023. What is also worth mentioning is that solar power production is extremely concentrated in relatively few hours per year. It produces in the middle of the day and during summer. In 2023 German solar power produced 80% of its production in only 22.3% of the hours of the year. This basically implies that once solar power production reaches 22.3% of total power supply (without batteries), then solar-hour-power-prices will likely collapse. Solar power production reached 55 TWh in 2023. That’s a lot but it is still only 12% of total demand of 458 TWh in 2023. What it means is that the acute problem of solar-hour-power-price-destruction sets in much before the ”theoretical 22.3%” mentioned above.

On the 21 Feb 2024 we wrote the following note on this issue: ”The self-destructive force of unregulated solar power” where we highlighted these issues and warned that this will likely be a process of ”First gradually. Then suddenly”.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.
Source: SEB calculations and graph, PV Magazine, Wikipedia, Blberg data on German power demand

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices over the past 10 days.

Solar power production and German power prices over the past 10 days.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

Firm at $85

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have strengthened by USD 1.2 per barrel since Monday’s opening. While macroeconomic concerns persist, market reactions have been subdued, with price fluctuations primarily driven by fundamental factors. Currently, the oil price stands at its weekly high of USD 84.4 per barrel, with Wednesday’s low recorded at USD 81.7 per barrel, indicating relatively normal price movements throughout the week.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The upward trajectory since Wednesday afternoon can be attributed to two main factors:

Firstly, Wednesday’s US inventory report, though mixed, conveyed a bullish sentiment to the market due to an overall decline in commercial inventories. The report from the US Department of Energy (DOE) revealed a draw in US crude inventories of 1.4 million barrels last week, surpassing consensus estimates of a 2.0-million-barrel draw –  the American Petroleum Institute’s (API) forecast of a 0.5-million-barrel build on Tuesday.

Additionally, a marginal improvement in refinery margins hints at healthier demand prospects leading up to the driving season. While commercial crude oil inventories (excluding Strategic Petroleum Reserve) decreased, standing approximately 3% below the five-year average for this period, total gasoline inventories saw a notable increase of 0.9 million barrels compared to the consensus forecast of a decrease of 1.1 million barrels. Distillate fuel inventories experienced a more moderate increase in line with expectations, rising by 0.6 million barrels but remaining approximately 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) showed a marginal increase of 0.1 million barrels, coupled with a 1% improvement in refinery utilization to 88.5% last week (see pages 11 and 18 attached).

The substantial draw in commercial crude inventories, particularly compared to the typical seasonal build, has emerged as a key price driver (see page 12 attached).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Secondly, the third consecutive day of oil price gains can be attributed to renewed optimism regarding US rate cuts, supported by positive US jobs data suggesting potential Federal Reserve rate cuts this year. This optimism has boosted risk assets and weakened the dollar, rendering commodities more appealing to buyers.

In a broader context, crude oil prices have been moderating since early last month amidst easing tensions in the Middle East. Attention is also focused on OPEC+, with Russia, a key member, exceeding production targets ahead of the cartel’s upcoming meeting. Expectations are widespread for an extension of output cuts during the next meeting.

Conversely, providing support to global crude prices is the Biden administration’s intention to increase the price ceiling for refilling US strategic petroleum reserves to as much as USD 79.99 per barrel.

With geopolitical tensions relatively subdued, but lingering, the market remains vigilant in analyzing data and fundamentals. Our outlook for oil prices at USD 85 per barrel for 2024 remains firm and attainable for the foreseeable future.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära