SEB Råvarubrev 7 mars 2017

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityFed (-höjning) i fokus kommande vecka

MARKNADEN I KORTHET

Under den senaste veckan har marknaden nu mer eller mindre till fullo prisat in en 25 punkters räntehöjning av Fed vid det kommande marsmötet (besked 15 mars). Samma dag går också Holland till valurnorna som det första av de tre viktiga valen inom EU i år. Turbulensen kring det franska presidentvalet fortsätter att öka. Kina har officiellt sänkt sin tillväxtprognos för i år från förra årets 6,5 – 7 % till 6,5 % för 2017 (den lägsta sedan 1990). Trots positiv statistik i form av stigande PMI’s så fick vi idag tisdag ett oväntat stort tapp i tyska industriorder för januari (-7,4 %) väcker frågan, ett tillfälligt hack i kurvan eller? IEA’s långtidsprognos pekar på att om inte oljeinvesteringarna kommer igång så kommer det att bli svårt att täcka den växande efterfrågan dvs. högre priser.

Anders Söderberg, SEB

Anders Söderberg, Redaktör

Råvaror: Oljepriset har fortsatt att gå sidledes med växande amerikansk produktion som nedåtkraft och OPEC/icke OPEC medlemmarnas produktionsneddragning (som i allt högre grad uppfylls) som huvudsakligt stöd. Vare sig strejken vid Escondida-gruvan (som snart kan komma till ett avgörande) eller gruvtillståndet vid Grasberg-gruvan har lösts men ändå har kopparpriset glidit nedåt, en utveckling som indikerar att marknaden nog tagit för mycket höjd för dessa störningar. Aluminiumpriset verkar också ha stigit klart, för denna gång, då det visade sig att de luftföroreningsstyrda neddragningarna inte kommer att påverka denna säsong utan säsongen nov17 – mars18. Nordiska elpriser, både spot och termin, är i stigande pga. kallt och torrt väder samt fortsatt underskott i hydrobalansen. Kaffe och Kakao har gjort försöka att sätta en botten(?) på plats. Ädelmetaller har backat något men nu när tre räntehöjningar för 2017 är förväntade borde räntan inte längre vara något hinder. Veckans vinnarcertifikat….Bull potatis.

Valuta: Ett antal dollarpar råkade ut för en rätt aggressiv försäljning i fredagas och det trots att Yellen’s tal var än mer tydligt om en kommande räntehöjning än tidigare. En lite oroande utveckling om man tror på mer uppsida. Tittar vi dock på dollar index så ser bilden fortsatt lite mer positiv ut. Vad som sker efter nästa veckas Fed möte (och höjning) blir av stor vikt för den fortsatta utvecklingen. JPYSEK föll rejält

Börser: Rent generellt, med några undantag t.ex. Ryssland, så har börserna fortsatt att röra sig uppåt. Några, t.ex. DAX ser lite trött ut med ett avtagande köpande vid varje ny topp. Å andra sidan så testar strax CAC40 taket i sin stora tjur-triangel, en likadan formation som OMX30 bröt ut ur för några år sedan. FTSE100 har nyligen också brutit till nya rekordnivåer efter 17 år av konsolidering.

Räntor: Amerikanska korta räntor fortsätter att stiga medan de långa fortsatt befinner sig i samma intervall sedan i december. Dock är de i stigande inom intervallet och ett utbrott på uppsidan bör komma i sinom tid. Europeiska långa räntor stiger åter efter en botten i slutet av februari, dock ligger korta obligationer i t.ex. Tyskland kvar långt under nollan (2år -0,84 %).

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

 • Olja – handlar i den undre halvan av prisintervallet.
 • Koppar – trots produktionsstörningar faller priset.
 • Guld – misslyckades hålla sig kvar ovanför motståndet.
 • Silver – kortsiktig nedåtrisk då spekulanterna är historiskt långa.
 • USD/SEK – Fed bör sätta tonen.
 • OMXS30 – ett par veckors paus har rensat luften.

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dagsgraf, $56,32/fat.I den senaste OPEC statistiken ser vi nu att i princip alla utom Irak har uppfyllt sina produktionsbegränsningar vilket ju måste ses som positivt för priset (redan har viss spekulation om en förlängning av avtalet, som går ut den sista juni, kommit igång). Nästa ordinarie OPEC möte är i maj. Kraftigt ökad amerikansk produktion, produktivitetsökningar och snabbare än förväntat antal nya borriggar har dock gjort att sentimentet de senaste veckorna blivit lite mer negativt. Dock inte mer än att det intervall vi handlat i sedan december fortsatt står sig. Denna vecka är det också CERA veckan i Houston, en av de större energikonferenserna och ett och annat uttalande därifrån kan nog skapa lite svängningar www.ceraweek.com

Konklusion: Fortsatt sidledes men med något svagare utveckling.

OBSERVATIONER

+ Uppblossande oroligheter i Libyen har lyft priset något.
+ OPEC-Överenskommelsen fortsätter att leverera.
+ Då icke-OPEC medlemmar (dvs. Ryssland) uppfyller sina förpliktelser ska mer olja bort från markanden.
+ Algeriet seglar möjligtvis upp som en risk under 2017.
+ Produktionen i Venezuela fortsätter att försämras.
+ Tekniskt så befinner vi oss i ett positivt konsolideringsintervall så länge vi inte faller under $54.20.
– Amerikansk oljeproduktion ökar ordentligt.
– Den långa (netto och brutto) spekulativa positionen har nu nått sin högsta nivå någonsin. Detta är en potentiell tjurfälla och framför allt så om priset skulle falla under $54.20-stödet.
– Den sammanlagda (Brent och Nymex) spekulativa långa nettopositionen har för första gången passerat 1 miljard fat.
– Antalet borriggar fortsätter att öka (senast med 14 stycken vilket är dubbla takten jämfört med vår prognos) och vi ser en fortsatt kraftig ökning av investeringar och produktivitet.
– Det har tidigare alltid ”fuskats” vid OPEC-avtal.
– Tekniskt så måste $54.72/64 stödet bevakas noggrant då vi förväntar oss ”stop loss” försäljningar därunder.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2, X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

KOPPAR

KOPPAR, dagsgraf, $5821 /tonStrejken vid Escondidagruvan fortsätter men då vi snart är uppe i en månads strejk så kan gruvbolaget ge ett erbjudande direkt till gruvarbetarna och om då en majoritet röstar för detta så måste facket godta överenskommelsen. Så det kan bli så att driften inom någon vecka kan komma att återupptas. Vad gäller tillståndet för gruvdriften vid Grasberg i Indonesien så verkar dessa förhandlingar ännu inte leda någonstans. Givet dessa båda avbrott och hur priset utvecklats (för ett par veckor sedan pekade vi på just detta faktum) så kan man inte dra någon annan slutsats än att man inför strejken lyft priset för mycket för fort.

Konklusion: Risk för ytterligare prisnedgång givet den modesta reaktionen på produktionsstörningarna.

OBSERVATIONER

+ Strejken vid Escondida-gruvan fortsätter.
+ Produktionen vid Grasberggruvan (Indonesien) har stoppats i väntan på den utlovade gruvlicensen.
+ Vid ett längre avbrott i både Chile och Indonesien så riskerar vi ett underskott i år.
– Vd:n för Kinas näst största smältverk ser lägre priser i år.
– Dollarns förstärkning (?).
– Den senaste uppgången driven av strejken varför det finns fallhöjd vid en överenskommelse.
– Prognosen (LME) för 2017 visar på en marknad i mer eller mindre balans.
– Den spekulativa (netto såväl som brutto) är mycket hög men har sedan förra veckan fortsatt att minska.
– Korta kommersiella positioner är på extrema nivåer vilket säger oss att dessa nivåer attraherar försäljningar.
– Southern Copper (världens 5:e största producent) räknar med att öka sin produktion kommande år med 2/3.
– Ur en teknisk synvinkel är det negativt med en lägre topp och ett återinträde i den tidigare triangeln.
– Tekniskt sett så är den negativa divergensen (pris högre topp i februari och indikator lägre topp).

Tillgängliga certifikat:
BULL KOPPAR X1 & X4 S
BEAR KOPPAR X2 & X4 S

GULD

GULD spot dagsgraf, $1222/uns.Misslyckandet ovanför huvudmotståndsområdet är på kort sikt lite oroande då detta indikerar att marknaden just nu inte är beredd att fortsätta uppåt. Den spekulativa positioneringen är också relativt liten jämfört med t.ex. den väldigt långa sådana i silver. Priset bör inte falla tillbaka under $1180 om någon vidare uppgång ska kunna materialiseras.

Konklusion: I och med fallissemanget ovanför huvudmotståndet behövs mer korrektion och konsolidering.

OBSERVATIONER

+ Den långa spekulativa nettopositionen fortsätter att öka men är fortfarande på låga nivåer.
+ Ryssland tillbaka i köptagen, plockade upp 1mio uns i jan.
+ Ökad oro i Europa leder till starkare guld/svagare euro.
+ Neddragningen vid Grasberg-gruvan i Indonesien (i huvudsak koppar men även en del guld) i väntan på den utlovade gruvlicensen väntar fortfarande på sin lösning.
+ Den globala efterfrågan på guld ökade med 2% under 2016.
+ Fortsatt stor efterfrågan på fysiskt guld i Asien.
+ Säsongsmässigt så är januari och februari starka månader för guld (upp 7 av de senaste 10 åren).
+ ”Trump-onomics” utgör en stor osäkerhet.
+ Ökat inflationstryck gör ”fysiska” tillgångar attraktivare.
+ Fallande produktion (peak-gold 2015).
+ Tekniskt så är vändningen upp från 78,6% nivån väldigt intressant och så är brottet över $1208 och 1242.
– Fed’s kommande räntehöjning (ar).
– Om dollarn åter vänder upp.
– Guld/silver relationen faller åter.
– Stigande obligationsräntor utgör en motvind för guldpriset.
– Tekniskt kan det tillfälliga brottet över $1242 leda till en försening av en fortsatt uppgång.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S
BEAR GULD X1, X2, X4, X5 & x10 S

SILVER

SILVER, dagsgraf, $17.70/unsSedan guld/silver relationen (antal uns silver per ett uns guld) vände nedåt från drygt 80 för ett år sedan så har silver i det stora hela utvecklats bättre än guld, framför allt i den fas när båda steg. Vi verkar också ha återetablerat korrelationen fallande guld/silver ratio och positiv risk aptit. Det låga silverpriset de senaste åren har fortsatt att spä på intresset för att köpa investeringssilver i form av mynt och tackor, både i fysisk form (i Sverige är dock fysiskt silver belagt med moms varför det inte är en framkomlig väg) eller via börshandlade fonder. Agerandet drar undan betydande mängder fysiskt silver från marknaden vilket tillsammans med stagnerande brytning gör att vi dras med ett underskott.

Konklusion: Ökad efterfrågan och fallande produktion brukar förr eller senare rendera ett stigande pris.

OBSERVATIONER

+ Stor geopolitisk osäkerhet.
+ Guld/silver relationen pekar nedåt dvs. silver går upp relativt guldet.
+ Fortsatta och ökande underskott av fysiskt silver.
+ Stagnerande – fallande produktion.
+ Ackumulation av mynt och tackor.
+ Relativt svag skrotmarknad.
+ Stigande inflation (och saktfärdiga centralbanker?).
+ Om dollarn följer sin 8 & 16cykel och toppar under 2017.
+ Tekniskt sett en möjlig korrektionsbotten på plats i december.
– Den spekulativa långa nettopositioneringen är en fara, givet sin storlek, om priset skulle börja trendmässigt falla.
– Räntehöjningar från Fed utgör en motvind och så gör också stigande obligationsräntor.
– Att inflationsuppgångarna blir temporära.
– Att valen i Europa (framför allt Frankrike) förlöper utan några överraskningar.
– Att dollarn bryter sitt mönster och inte toppar under 2017.
– Tekniskt så är marknaden överköpt och i ett korrektionsläge, bortstött från topplinjen från förra årets topp.
– Tekniskt sett så bör vi inte falla under $16.64 för att en positiv vy ska kunna bibehållas.

Tillgängliga certifikat:
BULL SILVER X1 & X4 S
BEAR SILVER X1 & X4 S

USD/SEK

USD/SEK daglig graf, 9,0085.För två veckor sedan flaggade vi för att Yellen’s positiva tal mycket väl kunde komma att leda till en omprisning för en Fed höjning redan den 15:e mars. Detta har nu skett och dollarn har följaktligen stigit, även om en kraftigare utförsäljning inträffade i fredagas. Frågan som vi nu ställer oss är nu vad som kan tänkas behövas för att stärka dollarkursen ytterligare. Lyft skuldtak i USA? Mer konkreta bevis på ”Trumponomics” dvs. infrastruktur, skattesänkningar, repatriering av utomlands stående medel?

Konklusion: Eldar en räntehöjning från Fed nästa vecka (15:e) på dollarn eller är allt positivt nu redan i priset?

OBSERVATIONER

+ Fed höjning i mars (och två gånger till i år).
+ Stigande oro inför framför allt för det franska valet.
+ Riksbanken ändrade ingenting vid sitt senaste möte vilket fått kronan att försvagas något mot de flesta valutor.
+ Amerikanska långa räntor har en tendens att stiga under våren.
+ Fortsatt bra amerikansk statistik.
+ Trump-onomics leder till stigande inflation?
+ Räntedifferensen mellan USA och Sverige bör fortsätta att öka.
+ Dollarcykeln, 8/16-årscykeln pekar mot en ny topp under 2017.
+ Bra köprespons från stödområdet 8,75 – 8,70.
+ Kursen är tillbaka över 55d mv.
– Den spekulativa dollar index positioneringen fortsätter att minska (lägsta sedan mitten av oktober).
– Det amerikanska skuldtaket måste snart (mars) höjas vilket kan leda till en hel del stök och bök.
– Uttalanden från amerikansk administration om en för stark $.
– Stigande svensk/europeisk inflation men är den uthållig eller bara en tillfällig oljeeffekt?
– Amerikanska aktier börjar se dyra ut jämfört med Europeiska.
– Det positiva säsongsmönstret är slut (nästa topp säsongsmässigt bör vara i maj).
– Tekniskt vore det illavarslande att falla under 8.8495.

Tillgängliga certifikat:
BULL USDSEK X1 & X4 S
BEAR USDSEK X4 S

OMXS30 (TEKNISK UTBLICK)

OMXS30 daglig indexgraf, 1576.Den fortsatta konsolideringen ovanför det tidigare passerade motståndsområdet, 1547/54, är en positiv utveckling. Vi fortsätter därför att ha en positiv vy och ser fortsatt 1617, 78,6 % korrektionspunkt av nedgången från toppen 2015 till botten 2016, som nästa naturliga attraktionspunkt.

Konklusion: Då vi sedan förra utskicket för två veckor i princip har konsoliderat sidledes så har ju det överköpta lägets modererats.

OBSERVATIONER

+ Priset har nu brutit och stängt, både dag, vecka och månad ovanför 1547/1554 motståndet.
+ Priset ligger över 55 och 233v medelvärden.
+ Priset har brutit upp över 2015 års topplinje.
+ 55 och 233d mv har nu båda två positiv lutningar och mellanrummet dem emellan ökar (= bra momentum).
+ Ett gyllene kors på plats (55d mv korsar upp över 233d mv).
– Skillnaden mellan 55 och 233d mv är ovanligt stort.
– Fortsatt risk för stigande obligationsräntor.
– Om 55d medelvärdet skulle brytas går vi in i en mer uttalad korrektionsfas.

Tillgängliga certifikat:
BULL OMX X5 S
BEAR OMX X5 S

INFORMATION OM REKOMMENDATIONER

Denna publikation är ett marknadsföringsmaterial för SEBs certifikat-produkter. I och med den nya Marknadsmissbruksförordningen vilken trädde i kraft den tredje juli 2016 har vi inte längre möjlighet att inkludera investeringsrekommendationer rörande certifikat-produkterna.

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

Utveckling

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top