SEB Råvarubrev 15 november 2016

Tal om infrastruktursatsningar lyfte marknaden.

SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Så snabbt sentimentet kan vända! Den initiala oron efter valet av Trump förvändes, som vi förra veckan flaggade för, snart till en mer optimistisk bild (rätt eller fel får framtiden utvisa). Trump’s tal om infrastrukturinvesteringar fick fart på både aktier och basmetaller men fick också obligationsräntor att stiga kraftigt (förväntad bättre konjunktur eller inflationsrädsla? Vi tror på bitar av båda). Vad som händer med budgetunderskott och statsskuld om Trump får igenom de annonserade skattesänkningarna och investeringarna bör dock oro obligationsinnehavare. Den som vill hålla koll på siffrorna kan göra det här http://www.usdebtclock.org/

Råvaror: Oljan fortsätter att falla ned mot $43-stödet. Fortsatt osäkerhet om OPEC-överenskommelsen, stark dollar och ökad produktion är drivkrafterna. Rallyt i basmetaller fortsatte tills i fredags då vinsthemtagningar ersatte det tidigare köpandet. Vi tror fortsatt att den starka dollarn (tillsammans med för tidiga och stora förväntningar på Trumps infrastrukturinvesteringar) gör att marknaden bör möta en allt starkare motvind för fortsatta uppgångar. Majs och sojabönor har fallit efter förra veckans WASDE rapport prognosticerat nya rekordnivåer avseende arealavkastningen för 2017. Guldet ser efter dollaruppgången riktigt skakigt ut.

Valuta: Dollarn forsätter sitt triumftåg mot allt högre höjder. Den svenska kronan kan ha nått en bottennotering mot EUR varför den fortsatt uppgången i USDSEK nu bör härledas till bara dollarstyrka (och inte längre understödd av kronsvaghet). Den japanska yenen försvagas ordentligt så JPYSEK har följaktligen hamnat under ordentlig press (vilket också stöds av den tekniska bilden då vi förra veckan fick en veckovändningssignal).

Börser: Börser i västvärlden har reagerat positivt. Dessutom har vi i USA denna gång Dow’s transportindex med oss, till skillnad mot tidigare i år (den som kan sin Dow Theory vet den positiva implikationen ;) Dock drabbas som vanligt tillväxtmarknader när dollar och dollarräntor stiger kraftigt. Marknaden verkar nu återvända till relationspositioneringen kort MSCI EM/lång MSCI Major.

Räntor: Långa obligationsräntor har sedan förra veckan stigit mycket kraftigt. Uppgången indikerar att vi nu sannolikt såg botten för långa räntor i somras och att ytterligare uppgångar ska förväntas under lång tid framöver (med mellanliggande rekyler). Implikationer för andra marknader kan bli stora och tillväxtmarknader (aktier & valutor är de första offren).

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

  • Olja – håller $43,00/03 stödet?
  • Koppar – för mycket, för fort, tycker vi.
  • Guld – nedgången fortsätter?
  • El – fullt fokus på vädret.
  • USD/SEK – motstånd i sikte.
  • OMXS30 – vi gillar inte riktigt vad vi ser.

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dagsgraf, $45,39/fat.Negativa nyheter för oljepriset har dominerat under den senaste veckan. Nya produktionsrekord, stigande dollar, fortsatt osäkerhet kring OPEC-mötet och ny statistik avseende fortsatt kraftig produktivitetsutveckling av amerikansk skifferolja är ett axplock ur den senaste veckans negativa skörd.

Konklusion: Fullt fokus på uttalanden inför OPEC-mötet den 30:e november samt på huvudstödet, $43.00/03.

OBSERVATIONER

+ Den förberedande OPEC-överenskommelsen i Alger.
+ Situationen i Venezuela är fortsatt mycket osäker.
+ Nya attacker i Nigerdeltat.
+ Tekniskt ett bra (?) stöd vid $43,00/03/fat.
– 20 % har produktiviteten bland amerikanska skifferolje-producenter stigit de senaste 12 månaderna (brytpunkten för lönsam produktion pressas allt lägre).
– Antalet korta spekulativa positioner fortsätter att öka kraftigt och långa att minska (den långa nettopositionen minskade med ~24 %&).
– OPEC överenskommelsen vacklar, framför allt pga. Iran och Saudiarabiens divergerande synpunkter på ”frysning”.
– Kontango Brent spot/terminer visar på överskott.
– Irak, Libyen, Nigeria och Iran hintar om att man inte är villiga till någon produktions-begränsning alls.
– Libysk produktion fortsätter att öka (och när utskeppningsterminalen El Sidr öppnar ytterligare utbud) .
– Antalet amerikanska borriggar fortsätter att öka (+2) och sedan botten i juni har 136 adderats.
– Tekniskt är brottet av $46.09 fortsatt negativt.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2 ,X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

KOPPAR

KOPPAR, dagsgraf, $5385/TEfter den senaste tjurrusningen, efter valet av Trump till ny president, så verkar vi i fredags, åtminstone kortsiktigt, ha nått vägs ände. Som vi tidigare pekat på var sannolikt den första fasen av uppgången från slutet av oktober utlöst av stängningar av korta positioner. Sedan fick rörelsen extra skjuts av de förväntningar om stora infrastrukturinvesteringar (bara elnätet i USA skulle behöva investeringar på flera triljoner dollar) som Trump hintade om i sitt segertal. Även om så mycket väl kan komma att bli fallet så är vägen dit rätt lång varför kortsiktiga fundamentala faktorer såsom en relativt balanserad marknad och en stark dollar bör dämpa/stoppa ytterligare uppgång.

Konklusion: Sannolikt är en mer volatil marknad nu att vänta.

OBSERVATIONER

+ Trump’s uttalanden har spätt på förväntningarna om stora infrastrukturinvesteringar (oklart hur detta ska finansieras om skatterna samtidigt ska sänkas).
+ Den spekulativa korta positioneringen avvecklas för närvarande i snabb takt (förra rapportperioden -26 %).
+ Kv. 3 statistik visade på att bruten malm i högre grad varit av lägre kvalitet vilket ökat spekulationer om att flera stora gruvor passerat max produktion (utan nya investeringar).
+ Marknaden tror att årets historiskt få produktionsstörningar upprepar sig 2017.
+ Kinesisk efterfrågan håller ställningarna.
+ Koppar har gått betydligt sämre än andra metaller och marknaden letar eftersläpare.
+ Tekniskt utbrott ur konsolidering.
– Kopparmarknaden befinner sig inte i underskott.
– Producenter lockas antagligen att börja sälja av framtida produktion.
– En klar risk för överreaktion (och speciellet så när täckningen av korta positioner är klar).
– Givet fortsatt fallande produktionskostnader bör produktionen komma att öka (då marginalerna nu är bättre).
– Tekniskt (RSI) är marknaden kraftigt överköpt.

Tillgängliga certifikat:
BULL KOPPAR X1, X2, & X4 S
BEAR KOPPAR X2, & X4 S

GULD

GULD spot dagsgraf, $1302/uns.Som förväntat så förvändes snart Trump effekten från postiv (för guldet) till negativ då både räntor och dollar steg kraftigt. Detta ledde naturligtvis till en kraftigt ökad press på ädelmetaller såsom guld. Ett litet falskt brott på ovansidan vändes snart till en regelrätt priskollaps och veckan slutade i ordentligt röda siffror. Fundamentalt finns det få nya händelser annat än dollar/obligationsräntor som förklaringsfaktor.

Konklusion: Vi fortsätter att tro att nedsidesrisken är större än motsatsen.

OBSERVATIONER

+ Förra veckan hade vi inflöden i ETF:er.
+ Guld/silver relationen har åter rekylerat högre.
+ Processen med att ta fram riktlinjer för finansiella guldprodukter godkända enligt Sharialagstiftning fortsätter och ett avgörande bör nu vara nära.
+ Osäkerhet om vad dagens penningpolitik i slutändan leder till.
+ Fallande guldproduktion (produktionen toppade 2015?).
+ Statsobligationer till ett värde av $10,4 biljoner handlas nu till negativ ränta vilket är en liten minskning sedan september.
+ Det viktiga motståndsområdet i $1400-området har ännu inte utmanats.
– Den spekulativa långa nettopositionen ökad ytterligare något under förra rapportperioden men denna bör under innevarande ha minskat kraftigt.
– Statistiken för kv.3 visar en minskad efterfrågan med 10 % (mynt, tackor, smycken). Bara ETF-köp uppvisade en positiv utveckling.
– Tekniskt är förra veckans mycket negativa prisutveckling en signal om mer nedsidesrisk.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, 4, 5 & 10 S
BEAR GULD X2, X4, X5 & X10 S

EL

EL dagsgraf, €40,55/MWhBåde terminspriset (som ligger till grund för certifikaten) men framför allt spotpriset har backat något från respektive toppar den senaste veckan. Mildare väder samt lägre pris på ångkol och utsläppsrätter är huvudorsaken. I övrigt är situationen mer eller mindre oförändrad från föregående vecka, dvs. vi är i händerna på franska kärnkraftstekniker och vädergudarna.

Konklusion: Elmarknaden befinner sig fortsatt i ett känsligt läge givet både de franska problemen och de stora hydrologiska underskotten i Norden (ungefär 50/50 Norge/Sverige).

OBSERVATIONER

+ Forsmark 3 skulle ha tagits i drift den 11:e men vid uppstarten fick man problem vilket har flyttat fram starten till den 16:e november.
+ Hydrobalansen befinner sig i ett fortsatt stort underskott om cirka 19/20 TWh, den sämsta nivån sedan 2013.
+ Franska elpriser är åter i stigande.
+ Fransk kärnkraft (12 reaktorer) kommer att behöva en mer djupgående revision än vad som tidigare varit planerat. Åtta av rektorerna är nu under revison (de kvarvarande fem reaktorerna är beräknade att tas ur drift från mitten av dec). Enligt plan ska alla vara tillbaka på nätet senast den 18/1-2017.
+ Kina ska stänga många (upp emot 1,000) kolgruvor i år.
+ Ringhals 2 är under reparation och beräknad återstart är den första december (+/- 31dagar).
+ Vattenfyllnadsgraden i vattenmagasinen har fallit från 74,2 % till 72,4 % vilket kan jämföras med drygt 90 % för ett år sedan.
+ Tillrinningen upphör nu när nederbörden kommer som snö.
+ Tekniskt uppvisar marknaden en stark trendmässighet.
+ Tekniskt ser prisnedgången sedan förra veckan korrektiv ut.
– Mildare och blötare väder närmaste veckan.
– Kolpriset uppvisar ”utmattningstecken” varför korrektionsrisken nu är i stigande.
– Priset på utsläppsrätter har fortsatt att backa och är nu ned drygt 14 % sedan toppen.
– Kina signalerar till de större inhemska aktörerna att öka kolproduktionen för att kompensera för stängningarna av många små gruvor som ska fasas ut.
– Risk för att marknaden har överreagerat på problemen inom fransk kärnkraft.
– Kolgruvor som legat i malpåse planeras nu åter att tas i drift.

Tillgängliga certifikat:
BULL EL X2, X4 & X5 S
BEAR EL X1, X2, X4 & X5 S

USD/SEK

USD/SEK, veckograf, 9,1875.Som förväntat stärktes dollarn generellt efter Trumps seger i det amerikanska presidentvalet. Vad gäller USD/SEK så ser det ut som om vår tanke om att uppgången nu helt beror på dollarstyrka (och inte längre kronsvaghet då EUR/SEK fallit tillbaka en hel del). Euron ser för närvarande ut att ha fått rollen som slagpåse och EUR/USD följaktligen tagit ledningen i dollaruppgången.

Konklusion: Ökad vaksamhet då risken för korrektioner ökar ju närmare vi kommer toppen från 2009, 9,33.

OBSERVATIONER

+ Trumps tal om stora infrastrukturinvesteringar har fått marknaden att köpa råvaror, aktier, dollar och sälja obligationer.
+ Riksbankens signal för om möjligt ännu lägre reporänta.
+ Svensk inflation fortsatt låg vilket ökar sannolikheten för att Riksbanken agerar igen.
+ Säsongsmönstret är positivt med stigande dollar okt./nov.de senaste fem åren.
+ Räntedifferensen mellan USA och Sverige bör fortsätta att öka (vilket gjort kronan till en finansieringsvaluta).
+ Dollarcykeln (åtta årscykeln sedan 1970-talet) pekar på en ny topp under 2017.
+ Tekniskt så befinner vi oss i en starkt trendande fas.
+ Brottet över 8,8850 har just återtestats.
– Att den italienska folkomröstningen den 4:e december röstar ja till premiärminister Renzi’s förslag.
– EUR/SEK har satt en möjlig topp.
– Att Riksbanken inte levererar mer/fler stimulanser.
– Ökad risk att FED igen (december) skjuter upp nästa höjning.
– FED vill inte ha en allt för stark dollar pga. deflationsimpulsen av en starkare dollar.
– Mycket starkt motstånd vid 9,33.

Tillgängliga certifikat:
BULL USDSEK X1 & X4 S
BEAR USDSEK X4 S

OMXS30 (TEKNISK UTBLICK)

OMXS30 daglig indexgraf, 1454.Brottet under stödområdet visade sig bli ett falskt brott och följaktligen en positiv signal. Markanden har därefter handlat upp priset till ett nytt årshögsta. Vi är dock besvikna på prisutvecklingen ovanför 1473 då nya toppar bör leda till förstärkt köpande och inte som i detta fall försäljningar. Även momentum-indikatorer varnar genom att, än så länge, inte ha satt nya toppar. Den kraftiga uppgången i obligationsräntor är också ett orostecken som nogsamt bör bevakas.

Konklusion: Vi gillar inte riktigt vad vi ser och intar en avvaktande hållning tills bilden klarnar lite mer (framför allt att priset kan hålla sig kvar på nya toppar).

OBSERVATIONER

+ Ny topp för året.
+ Priset ligger över 55 och 233v medelvärden.
+ Priset har brutit upp över 2015 års topplinje.
+ Mönstret av fallande toppar från våren 2015 har brutits.
+ 55d mv har en positiv lutning.
+ Ett gyllene kors på plats (55d mv korsar upp över 233d mv).
+ Långsiktig dubbelbotten vid 1240/46 stödet.
– Ett falskt brott över 1473.
– Möjlig negativ divergens.
– Kraftigt stigande obligationsräntor.
– 55v mv närmar sig 233v mv.
– Tunga motstånd vid 1483 & 1547.

Tillgängliga certifikat:
BULL OMX X5 S
BEAR OMX X5 S

INFORMATION OM REKOMMENDATIONER

Denna publikation är ett marknadsföringsmaterial för SEBs certifikat-produkter. I och med den nya Marknadsmissbruksförordningen vilken trädde i kraft den tredje juli 2016 har vi inte längre möjlighet att inkludera investeringsrekommendationer rörande certifikat-produkterna.

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

Råvaruprisernas utveckling

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top