SEB Råvarubrev 10 januari 2017

Vinsthemtagningar inför installationen av Trump.

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityMARKNADEN I KORTHET

Nu börjar det dra ihop sig till installationen (20 januari) av till blivande president Trump. Vi börjar också skönja en ökad risk för att markanden börjar inse att uppgångarna i dollar, olja, vissa industrimetaller, aktier och räntor kanske har varit väl starka. Vi skulle därför inte vara allt för förvånade att se delar av dessa rörelser reverseras inför installationen. Därutöver brukar det kinesiska nyåret (28/1 – 2/1) innebära en avsevärt minskad aktivitet i framför allt råvarusektorn. För svensk del så blir torsdagens KPI-statistik en viktig detalj avseende kronan och svenska räntor. På torsdag kommer också den månatliga WASDE rapporten från det amerikanska jordbruksdepartementet (framför allt prognoserna för sojabönor bör tilldra sig intresse). OPEC överenskommelsen har nu trätt ikraft men det kommer att dröja tills vi har korten på bordet om denna fungerar eller ej. En ytterligare försvårande omständighet är att avtalet ger rätt till överskridning t.ex. i januari mot att man drar ned mer senare så det finns gott om utrymme för spekulation.

Anders Söderberg, SEB

Anders Söderberg, Redaktör

Råvaror: Sedan mitten av december verkar oljan mer eller mindre ha etablerat ett $54 – 58 intervall. Med de flesta kända positiva nyheter intecknade så blir vi nu mer exponerade mot överraskningar av olika slag (riggar, produktionsstatistik, geopolitik m.m.). Den spekulativa delen av marknaden är också väldigt lång (både WTI och Brent-kontrakt) varför negativa nyheter har potentialen att skapa mer rörelse än positiva sådana. Korrektionerna i basmetaller har utvecklats väl och i vissa fall (zinc och alu) är de möjligtvis redan till ända. Vad gäller koppar och nickel (här blir ytterligare information i mitten av januari avseende gruvsuspenderingarna på Filippinerna av största vikt) är detta mer oklart. Guld och silver har börjat visa begynnande styrka.

Valuta: Dollarn har börjat vackla lite efter den fantastiska uppgången under hösten. Cykelmässigt bör vi inte ha sett toppen men osäkerheten är hursomhelst nu mycket större än tidigare. Den japanska yenen har troligtvis fallit väl mycket och borde korrigera. Den svenska kronan har återhämtat en del av sin tidigare svaghet men är fortsatt osäker. Den turkiska liran har kraschat till nya bottennivåer och ett stort bytesbalansunderskott ställer till det.

Börser: Inställningen är överlag positiv men kortsiktigt ser vi en ökad risk för korrigeringar (Sverige redan i korrektionsfas) på många ställen (en svagare dollar skulle dock kunna ge fördel för tillväxtmarknader).

Räntor: Långa räntor har stigit för mycket (det tyckte vi redan i december) och i princip har vi trampat vatten sedan mitten av december. Kortsiktigt bör vi kunna se lägre obligationsräntor.

OBSERVATIONER I SAMMANDRAG

 • Olja – mindre korrektion pressar priset.
 • Koppar – ett försök att avsluta korrektionen.
 • Guld – återvändande köpare.
 • Sojabönor – WASDE rapporten visar vägen.
 • USD/SEK – topp eller inte topp? Det är frågan!
 • OMXS30 – i andra delen av sin korrektionsfas.

En placering i certifikat och warranter är förknippat med risker. Du kan förlora hela ditt investerade kapital. Läs mer om riskerna i SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för certifikat- och warrantprogram på seb.se/cert eller seb.se/mini

OLJA BRENT

Brentolja, dagsgraf, $55,23/fat.Efter ett par års nedgång så utvecklade sig till slut 2016 till ett år av stigande oljepris. Dock har, som vi skrev i det senaste utskicket, nog mer eller mindre de flesta goda nyheter redan intecknats i dagens pris varför uppgången nu tappar fart. Vad gäller efterlevandet av OPEC-avtalet så kommer det att dröja några månader innan vi ”vet” om det fuskas eller inte (vi tror att det finns starka skäl att inte fuska denna gång). Vi noterar också att spekulanter/förvaltare gick in i 2017 mer eller mindre rekordlånga (de med kalenderår bör alltså ha ett ingångsvärde på cirka $57) vilket ska betraktas som en risk om/när priset korrigerar. Ökad oro i Libyen kan komma att bryta den positiva produktions/exporttrenden, i alla fall på kort sikt. Fortsatt uppgång för amerikanska riggar (och produktivitet) gör att USA’s produktion i år åter bör öka.

Konklusion: Underliggande positiva faktorer men med mycket av det goda finns redan i dagens pris.

OBSERVATIONER

+ Överenskommelsen om ett produktionstak om 32,5m fpd.
+ Algeriet seglar möjligtvis upp som en risk under 2017.
+ Den spekulativa långa netto och bruttopositioneringen har fortsatt att öka (dvs. fortsatt köpande).
+ Libysk risk har den senaste veckan ökat med större spänningar mellan de olika klanerna och den FN-stödda regeringen.
+ Situationen i Venezuela fortsätter att försämras.
+ Tekniskt så ligger vi kvar i en positiv trend.
– Det har tidigare alltid ”fuskats” vid OPEC-avtal.
– Den spekulativa långa nettopositioneringen rekordstor vilket utgör en klar risk om priset skulle börja backa.
– Många företag har redan pris-säkrat sitt oljebehov för 2017.
– Fortsatt god produktivitetsutveckling hos skifferoljeprod.
– Amerikanska skifferoljeproducenter ökar produktionen.
– Libysk och Nigeriansk produktion kan komma att öka.
– Antalet amerikanska borriggar fortsätter stadigt att öka (ökad oljeproduktion följer med 3-6månaders eftersläpning) och är nu tillbaka på nivån för början av 2016.
– Tekniskt så har vi påbörjat en mindre korrektion.

Tillgängliga certifikat:
BULL OLJA X1, X2, X4, X5, & X10 S
BEAR OLJA X1, X2, X4, X5 & X10 S

KOPPAR

KOPPAR, dagsgraf, $5656/tDen korrektion som vi varnade för i förra utskicket (överdrivet kopparrally) har nu materialiserats och priset har fallit med ~3,5%. Volymerna har fortsatt att krympa (helgeffekt?) under nedgången men å andra sidan så är denna inte heller stor nog för att ha minskat den långa (netto och brutto) spekulativa positioneringen i någon högre grad. Även om den närmaste framtiden, givet det kinesiska nyåret (och det stora inslaget av kinesisk spekulation i uppgången) kan förväntas bli avvaktande så borde vi gissningsvis ännu inte kunna avskriva en djupare korrektion.

Konklusion: Vi ser en fortsatt korrektionsrisk efter installationen av Trump och det kinesiska nyårsfirandet.

OBSERVATIONER

+ Stark PPI data från Kina på tisdag morgon mottogs positivt.
+ Efter den snabba lageruppbyggnaden i början av december så har lagren fallit sedan slutet av månaden.
+ Den fallande kinesiska valutan kan ev. skapa ytterligare lageruppbyggnad om man förutspår ytterligare fall för CNY.
+ Trump’s uttalanden har spätt på förväntningarna om stora infrastrukturinvesteringar (överdrivet stora förväntningar).
+ Kv. 3 statistik visade på att bruten malm i högre grad varit av lägre kvalitet vilket ökat spekulationer om att flera stora gruvor passerat max produktion (utan nya investeringar).
+ Marknaden tror på fler produktionsstörningar under 2017 än under 2016 (t.ex. störningar pga. strejker i samband med det Chilenska valet senare i år).
+ Kinesisk efterfrågan håller än så länge ställningarna.
– Det kinesiska nyårsfirandet (tuppens år) 28/1 – 2/2 kommer att ha en dämpande effekt på handeln.
– Kinesiska myndigheter försöker minska spekulationen.
– Producenter gör nu som vi föreslog för ett tag sedan och låser in priset för framtida produktion.
– Den spekulativa positioneringen är fortsatt mycket stor.
– Givet fortsatt fallande produktionskostnader bör produktionen komma att öka (då marginalerna nu är bättre).

Tillgängliga certifikat:
BULL KOPPAR X1, X2, & X4 S
BEAR KOPPAR X2, & X4 S

GULD

GULD spot dagsgraf, $1184/uns.Flera tecken pekar på att intresset för guld så sakteliga sedan några veckor tillbaka har börjat återvända. Med fortsatt stor Asiatisk efterfrågan, Shariareglerna på plats och fallande gruvproduktion (guldskrot som än så länge täcker skillnaden mellan produktion och efterfråga ökade kraftigt under kvartal tre) så bör det finnas en grund för ytterligare ökad efterfrågan och kanske en begynnand dollarkorrektion också kan spä på efterfrågan. Tekniskt sett så är det också alltid av intresse när en korrektion fallit ~78,6 % av föregående rörelse och speciellt så när den första uppgången kommer från en betydande lågpunkt. Dock så har vi ju ett mycket solitt motstånd i $1191/1208 området. Skulle detta brytas så bör det dra till sig ett snabbt stigande intresse.

Konklusion: Det blir intressant att se om vi kan testa huvudmotståndet och hur marknaden i sådana fall agerar.

OBSERVATIONER

+ Säsongsmässigt så är januari och februari starka månader för guld (upp 7 av de senaste 10 åren).
+ En möjlig dollar korrektion.
+ ETP:ers kumulativa köpande under de tre första kvartalen 2016 blev 725 ton
+ Den nettolånga spekulativa positioneringen har fallit med 2/3.
+ ”Trump-onomics”.
+ Ökat inflationstryck gör ”fysiska” tillgångar attraktivare.
+ Fallande produktion (peak-gold 2015).
+ Tekniskt så är vändningen upp från 78,6% nivån väldigt intressant.
– Stigande räntor utgör en motvind för guldpriset (men vi tror nu att de långa räntorna är mogna för en korrektion nedåt).
– Den spekulativa långa nettopositioneringen fortsätter att falla.
– Fallande efterfrågan på smycken, tackor och mynt under kvartal tre.
– Osäkerheten om vad som sker i den Indiska marknaden efter indragningen av kontanter.
– Det kinesiska nyåret med början 28 januari kommer att minska aktiviteten i de flesta råvarumarknader.
– Tekniskt har vi ett tungt motstånd framför oss.

Tillgängliga certifikat:
BULL GULD X1, X2, X4, X5 & X10 S
BEAR GULD X1, X2, X4, X5 & x10 S

SOJABÖNOR

SOJABÖNOR dagsgraf, $c 999 ¾ bushelFör första gången på fyra år steg priset på sojabönor under 2016 och det trots ett rejält tapp under sommaren och en mindre nedgång under december. Givet ännu ett rekordår för amerikansk produktion så har priset hållit sig rätt väl visandes på en stark kinesisk efterfrågan.

Konklusion: Den kommande WASDE rapporten på torsdag blir en viktig pusselbit för huruvida marknaden börjar röra sig norrut eller om huvudstödet bryts.

OBSERVATIONER

+ Kraftiga regn (norr) och torka (söder) under planteringsperioden i Argentina har skapat en osäkerhet om hur stora arealer som skadats respektive planterats (planteringssäsongen i Argentina slutar normalt i mitten av januari sen måste andra grödor väljas).
+ Några utbrott av sojarost har rapporterats, sprids sporerna under den tidiga skörden kan det påverka volymer och kvalitet på de senare skördarna.
+ Kinesisk svinproduktion fortsätter att öka vilket också ökar efterfrågan på sojabönor.
+ Tekniskt håller vi koll på 233d mv, vilket sedan i somras har fungerat som ett dynamiskt stöd.
– Enligt media har Brasilianska odlare än så länge inte sålt mer än 1/3 av 2016/17 skörden på termin (och nu börjar skörden i Mato Grosso som är först ut).
– Kinesisk produktionsareal för sojabönor förväntas att öka då sämre subsidier för majs leder till att man styr om till soja.
– Även amerikanska bönder verkar styra om majs och veteproduktion till sojabönor givet de låga priserna på de förstnämnda.
– Nya rekordskördar i Sydamerika och USA är relativt troliga under normal väderförhållanden.
– En allt för stark dollar kan försvåra amerikansk export vilket skulle leda till ytterligare lageruppbyggnad.
– Tekniskt sett så föreligger en risk för ytterligare försäljningar om priset faller under $c 985 ¼.

Tillgängliga certifikat:
BULL SOJABÖNOR X1 & X4 S
BEAR SOJABÖNOR X1 & X4 S

USD/SEK

USD/SEK valutakursenValutaparet befinner sig för närvarande vid ett vägskäl. Det utmålade motståndsområdet, 9,3310 – 9,4900, har testats vid ett antal tillfällen och än så länge befunnits vara för starkt för att passeras och det trots den amerikanska räntehöjningen. Även om dollarcykeln fortsatt indikerar en topp senare i år så kan en korrektion, efter en så fantastisk uppgång som under hösten, mycket väl bli relativt djup. Vi tror att marknaden i mångt och mycket har prisat in Trump-effekten (och ytterligare räntehöjningar) varför risken just nu snarare är besvikelser (och vinsthemtagningar). Svensk KPI på torsdag blir nästa viktiga hållpunkt.

Konklusion: Full vaksamhet på 8,99 stödet!

OBSERVATIONER

+ Flera räntehöjningar från FED är att vänta.
+ Räntedifferensen mellan USA och Sverige bör fortsätta att öka (vilket gjort kronan till en finansieringsvaluta).
+ Svag svensk inflation ökar sannolikheten för att RB agerar.
+ ”Trumponomics” ger fortsatt en positiv input.
+ Fortsatt, för att inte säga konstant, kris för Italienska banker.
+ Amerikanska aktier är i ropet (alla index har gjort nya toppar).
+ Dollarcykeln (åtta årscykeln sedan 1970-talet) pekar på en ny topp under 2017.
+ Tekniskt så är trenden fortsatt positiv (var vaksam om det skulle uppstå ett ”falskt” brott under 8,99).
– Stigande svensk inflation (ger minskad risk för ytterligare åtgärder från Riksbanken) men är den uthållig eller bara en tillfällig oljeeffekt?
– Amerikanska aktier börjar se dyra ut jämfört med Europeiska.
– Det positiva säsongsmönstret är slut (nästa topp säsongsmässigt bör vara i maj).
– Att Riksbanken inte levererar mer/fler stimulanser.
– Tekniskt så har åtminstone en kortsiktigare negativ signal utlösts (och ytterligare en utlöses vid stängning under 8,99).

Tillgängliga certifikat:
BULL USDSEK X1 & X4 S
BEAR USDSEK X4 S

OMXS30 (TEKNISK UTBLICK)

OMXS30 daglig indexgraf, 1514.Efter sex dagar (i mitten av december) med försök över 1547 motståndet påbörjades den korrektion som vi senast varnade för (”det mest överköpta läget sedan feb-2015”). Den underliggande trenden är dock opåverkad av detta då de längre tidsperioderna (vecka, månad) inte är överköpta.

Konklusion: Kortsiktigt kvarstår nedåtrisken men vi räknar med att området runt 55d mv fortsätter att vara ett effektivt stöd.

OBSERVATIONER

+ Priset ligger över 55 och 233v medelvärden.
+ Priset har brutit upp över 2015 års topplinje.
+ Mönstret av fallande toppar från våren 2015 har brutits.
+ 55 och 233d mv har nu båda två positiv lutningar och mellanrummet dem emellan ökar (= bra momentum).
+ Ett gyllene kors på plats (55d mv korsar upp över 233d mv).
+ Långsiktig dubbelbotten vid 1240/46 stödet.
– Har nått 1533/1547 motståndet och stötts bort från detta.
– Relativt hög korrelation med oljan som för närvarande korrigerar nedåt.
– Skillnaden mellan 55 och 233d mv är stort.
– Fortsatt risk för stigande obligationsräntor (på sikt, kortsiktigt bör vi se en mindre korrektion).

Tillgängliga certifikat:
BULL OMX X5 S
BEAR OMX X5 S

INFORMATION OM REKOMMENDATIONER

Denna publikation är ett marknadsföringsmaterial för SEBs certifikat-produkter. I och med den nya Marknadsmissbruksförordningen vilken trädde i kraft den tredje juli 2016 har vi inte längre möjlighet att inkludera investeringsrekommendationer rörande certifikat-produkterna.

UTVECKLING SENASTE VECKAN SAMT SEDAN ÅRETS BÖRJAN

Råvarupriser 2017

SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB:s Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

KÄLLOR

Bloomberg, Reuters, SEB

VILLKOR

För varje enskilt certifikat/mini future finns Slutliga Villkor som anger de fullständiga villkoren. Slutliga Villkor finns tillgängligt på kurssidan för respektive certifikat/mini future på www.seb.se, Börs & finans, fliken Strukturerade placeringar.

RISKER

En sammanfattning av de risker som är förknippade med Börshandlade certifikat generellt finns i Produktbroschyren för respektive certifikat eller mini future som är tillgängligt på seb.se/cert respektive seb.se/mini. För en fullständig bild av riskerna behöver du ta del av SEB:s offentliggjorda Grundprospekt för Certifikat- och Warrantprogram som är publicerat på www.seb.se/cert respektive seb.se/mini.

DISCLAIMER

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB:s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB:s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbanking-uppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Materialet riktar sig inte till personer vars medverkan kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Det åligger var och en att iaktta sådana restriktioner. Materialet får inte distribueras i eller till land där distribution kräver ovan nämnda åtgärder eller strider mot reglering i sådant land. Materialet riktar sig således inte till fysiska eller juridiska personer hemmahörande i USA eller i något annat land där publicering eller tillhandahållande av materialet är förbjudet eller strider mot tillämpliga bestämmelser i landet.

Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett publikt aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras.

  scroll to top