Connect with us

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 28 april 2014

Published

on

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens på jordbruksråvarorRapsfrö av gammal skörd rasade med 7% på Matif i veckan. En annan stor förlorare var potatis med -11%. Matifs veteterminer var oförändrade, medan Chicagos steg med ett par procent, vilket speglar trenden i den väntade skördens storlek.

Arla annonserade den första egenliga sänkningen av avräkningspriset inför maj månad. Det är dock inte alltid som spotpriser är de som rör sig mest. Terminspriserna på mjölk basis SMP och smör på Eurex steg rejält för leveransdatum från hösten och framåt. SEB, som ”bättrar” Eurex köpkurs med 1%, betalar i genomsnitt 3.82 öre per Kilo per månad april 2014 – april 2015.

Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin i Kina kom in på 48.3 i april, upp insignifikant från 48 i mars. Ett PMI under 50 innebär att tillverkningssektorn krymper, eller kommer att krympa, eftersom PMI är en framåtblickande indikator. Siffran fick renminbin (CNY), Kinas officiella valuta, att falla ytterligare mot andra valutor. Att allt inte står rätt till i Kina ser man av att den stadiga trenden av starkare valuta bröts i slutet av februari. Sedan dess har valutan försvagats hastigt. En svagare valuta gör att importvaror, som t ex sojabönor blir dyrare, vilket sänker efterfrågan. CNY/USD har gått från 6 till 6.25 sedan början av året.

USD CNY x-rate

Odlingsväder

Indien har varit ovanligt torrt och förväntas fortsätta vara det. Kina väntas få normalt väder på veteområdena norr om Peking, men söderöver väntas det fortsatt komma mindre nederbörd än normalt.

Torkan i USA håller sig kvar, som vi ser av den senaste US Drought Monitor nedan.

US Drought Monitor

Sedan den 25 mars har andelen av USA:s yta som är torrare än normalt minskat från 52% till 50%. Däremot har andelen som är drabbade av de två värsta klassificeringarna ökat från 9.7% till 11.5%. Torrast är det i det nordvästra hörnet av Texas.

Väder

Nederbördsprognosen enligt GFS-modellen visar att Sydvästern fortsätter att få mindre nederbörd än normalt de kommande två veckorna. Vetet är i dåligt skick i dessa områden. Där sojabönor och majs odlas ser vi att det kommer mer nederbörd än normalt, de kommande två veckorna. Kalifornien ser ut att få normal nederbörd, vilket faktiskt är ovanligt.

Väder

Europa fortsätter att få gott om nederbörd i stort sett överallt. ”Rain makes grain”. Det ser allt mer ut som om EU-28 kommer att få ett mycket bra odlingsår.

Europaväder

Av den här kartbilden ser vi att Ryssland och Ukraina väntas få rikligt med nederbörd de kommande två veckorna. Kazakstan ser dock betydligt torrare ut.

Väderkarta

Även Sydamerika har i stort sett gott om nederbörd, i synnerhet där det har varit torrt i Brasilien förut. Norra Argentina väntas vara fortsatt torrt.

Sydamerikaväder

Australiens Meteorologiska byrå säger att sex av sju klimatmodeller passerar nivån för El Niño i år, med ganska hög sannolikhet att detta inträffar redan i juli. Detta kan sänka skörden i Australien med 10 mt ton vete om El Niño håller i sig under hösten och vintern. En tidig effekt kan också ge mindre nederbörd över Dakota-staterna i USA, vilket dock inte påverkar skörden av vete där negativt, eftersom den redan är klar. Skörden av majs lite längre österut i de nordliga delstaterna av USA kan dock påverkas, men El Niño påverkar USA endast lokalt mitt i landet i de allra nordligaste delstaterna. I resten av världen kan noteras att även Indonesien brukar bli torrt, där det bland annat odlas robusta-kaffe av betydelse för globala balanser och palmolja, också av betydelse för globala balanser. El Niño kommer alltså med all sannolikhet minska global produktion av vete med ca 10 mt (Australien), palmolja och robusta kaffe.

Vete

Vetepriset har stigit i veckan pga oro för vädret i USA och framförallt för ökad oro för utvecklingen i Ukraina. Överenskommelsen i Geneve bröts nästan genast. Marknadens oro för Ukraina har huvudsakligen kanaliserats till högre pris på vete och endast i mindre del till högre pris på majs. Detta är underligt, eftersom 95% av Ukrainas veteproduktion är höstvete och alltså redan sått sedan länge och knappast i fara vid en förvärrad konflikt. Rapporter från Ukraina säger dessutom att vetet och kornet (en annan stor gröda där) är i utmärkt skick. Ukraina är världens 6 eller 7 största exportör av vete, men tredje störst på majs. Av de frågor vi får från media och placerare, är det uppenbart att kunskapen om vad Ukraina odlar och säljer inte är så väl spridd, då de flesta tycks tro att det är vårvete.

Dessutom handlar diskussionerna om hur EU och västvärlden kan hjälpa Ukraina till stor del om frihandelsavtal som verktyg för hjälpen. I Bryssel kommer förslaget att ta bort tullen på varor importerade från Ukraina och det kommer säkerligen att klubbas igenom, eftersom det sänker matpriserna i EU, samtidigt som priset just nu inte är så lågt att lantbrukarna i EU lider av det. IMF sammanträder den 30 april för att besluta om ett stödpaket till Ukraina. Det borde alltså inte finnas någon grund för oro för mindre utbud av vete från Ukraina. Skörden kommer att bärgas, den kommer att vara mycket stor (av vete) och den kommer att gå på export. Och detta kommer inte att gynna Ukrainas statskassa alls, eftersom lantbruk i Ukraina är skattebefriat.

Tekniskt är priset på novemberkontraktet på Matif i positiv trend, men kraften i uppgången har avtagit. Priset på terminerna är tillbaka på samma nivå som för ett år sedan och som vi ser det är priset ”högt”. Det senaste året har skörden handlasts i intervallet 182 – 210 euro. Det borde vara intressant för lantbrukare att successivt prissäkra de här nivåerna mellan 205 och 210 euro.

Vetepris

Chicagovetet (december) har fått stöd på 700 cent och ligger mellan 700 och 740 cent just nu. Detta prisintervall kan vara antingen toppen efter uppgången från 550 cent, eller en andhämtningspaus inför ytterligare en prisuppgång mot de gamla topparna upp mot 800 cent. Man ska komma ihåg att vetepriset i USA är lägre i USA än i Europa. Samtidigt som Europa kommer att få en av sina största skördar någonsin, kan USA få en av sina mindre pga den pågående torkan.

Vetepris

Chicagoterminerna fortsätter att vinna tillbaka mark mot Matif, just på grund av att USA har sämre väder och EU-28 så nära perfekt att man inte bör klaga, samtidigt som Matif är dyrare än Chicago. Vi tror att detta kommer att fortsätta. Kvoten mellan priserna (omräknade till euro) är 39 mot 35 för ett år sedan. Det finns fortfarande goda möjligheter för Chicagovetet att stiga mer än Matifvetet.

Mill wheat

Stats Canada rapporterade areal för vetet i veckan. Det var 24.8 miljoner acres, vilket var mer än marknaden hade väntat sig, dock 5% mindre än förra året. Eftersom Kanada inte lyckats exportera så värst mycket av förra årets rekordskörd, blir det en rekordstor ingående balans på det nya året. En hög ingående balans påverkar utbud och efterfrågan precis lika mycket som ny skörd.

Indiens skörd justerades ner i veckan till 96 mt, vilket ändå är högre än förra året (USDA 93.51 mt).

EU-28 har gett ut exportlicenser för 24.663 miljoner ton ”soft” wheat sedan den 1 juli förra året när marknadsföringsåret 2013/14 började, till och med den 22 april, rapporterade Europakommissionen i torsdags. Exporten är 49% högre än förra året och redan betydligt högre än förra årets slutsumma.

Egypten och Turkiet har nu vete så det räcker till långt efter skörden. Såväl den rumänska som den franska skörden lär bli mycket hög. StrategieGrains upprepade i veckan ett skördeestimat för EU-28 på 137 mt. Förväntningar på en hög skörd och det faktum att importländerna i stort sett har köpt färdigt bör sätta press på de höga priserna på korta terminskontrakt.

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif i fredags och veckan innan.

Veteterminer

Måndagens crop condition rapport för vete visade att vetet i genomsnitt för de 18 delstater som producerar mest vete i USA per den 18 april låg oförändrat på 34% i ”good” och ”excellen condition”. Spridningen är stor, där Oklahoma har 11% i ”good” och inget i ”excellent”. Texas har 11% ”good” och 1% ”excellent”. De som har bäst vete just nu är Idaho (87% good/excellent) och Kalifornien 80%. Flera delstater har över 60% i good/excellent.

Crop

CBOE/CBOT:s Wheat Volatility Index som mäter vilken nivå på volatilitet som marknaden prissätter optioner till, har stigit till en högre nivå än vad som noterades under hela förra året. Den ligger just nu på 31.5% volatilitet och den lägsta nivån förra året var 9.19%. Uppgången i handlad volatilitet återspeglar inte hur mycket marknaden rör sig. Det återspeglar en oro för hur marknadspriset kan komma att röra sig de kommande månaderna. En hel del av den här volatiliteten är nog en riskpremie och det är antagligen bra värde i att sälja volatilitet, genom att utfärda optioner.

vol

Vi behåller neutral vy basis Matif, dock på gränsen till säljrekommendation. För Chicago är vi som framgår något mer positiva (men fortfarande inom ”neutral-spektrumet”).

Däremot är handlad volatilitet för optioner relativt hög. Vi anser att optionsmarknaden tar höjd för en oro som är överskattad. Vi rekommenderar alltså att man försöker sälja uppsida via utfärdande av köpoptioner (vilket kan vara en bra strategi för naturliga säljare av vete) och att naturliga köpare av vete försöker utfärda säljoptioner (ger någon annan rätten att sälja till utfärdaren till ett (lågt) lösenpris) och i gengäld erhålla en betalning för optionen nu.

Maltkorn

Maltkornsterminerna steg ordentligt i veckan och ligger nu 34 euro över Matifs vetetermin för november. För två veckor sedan var skillnaden 30 euro.

Maltkorn

Majs

Decemberkontraktet på majs steg i veckan till en ny årshögsta rekylerade ner efter att varit uppe mot 520 cent. Sådden i USA ligger efter pga det kalla och blöta vädret, men vi anser att detta inte är något att oroa sig för än så länge eftersom den positiva effekten av regn kanske till och med väger över till en fördel.

Majspris

Den andra plantings-rapporten för året, från i måndagen 21 april visade att 6% av majsarealen i USA var sådd per den 18 april. Kommentatorerna var snabba att påpeka att detta är sent, men det är faktiskt inte alarmerande sent. Förra året var 4% sått så här dags och det normala är 13%.

Plntcorn

Majs är den enda gröda av de tre stora, som inte återhämtat hela prisfallet under förra året. Såväl vete som sojabönor är tillbaka på samma pris som de hade för ett år sedan.

Vi går över till neutral rekommendation för majs.

Sojabönor

Novemberkontraktet på sojabönor i Chicago bröt motståndet på 1236 cent. Nästa tekniska motståndsnivå är 1250. Tekniskt stöd finns vid 1200 cent.

Kina annullerar kontrakt på köpt soja från USA. Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin i april i Kina kom in 0.3 enheter högre än i mars på 48.3. Inköpschefsindex under 50 innebär att tillverkningsindustrin krymper och siffran visar att Kinas problem med tillväxten fortsätter. Marknadsbedömare sade i veckan att Kinas intresse för ny skörd också har minskat.

Sojabönor

Sojamjölet fortsatte upp ett par dollar i veckan, men ”borde” ur ett tekniskt perspektiv ha stigit färdigt.

Sojamjöl

Sojaoljan steg initialt, men backade sedan tillbaka.

Sojaolja

Sådden av sojabönor brukar komma igång i slutet av april och början av maj. I år är det stora skillnader mellan de södra och norra delarna av landet, där de södra kan komma igång tidigare och de norra lite senare än normalt.

Tekniskt ser det ut som om styrkan i sojamarknaden kommer att mattas men vi behåller neutral som rekommendation för soja.

Raps

StatsCan rapporterade 0.7% lägre areal canola (19.8 miljoner acres) än förra året. Utifrån USDA:s prospective plantings för USA som visade en mycket större areal canola är detta nog en besvikelse. För de som fokuserat på den sena våren i Kanada är nog inte förvånade. Men det verkar som om arealen istället gått till andra oljeväxter, som sojabönor och lin. Totalt sett ökar arealen av oljeväxter i Kanada. Dessutom verkar det vara mer regel än undantag att ”intentions” underskattar den slutliga arealen av canola varje år.

Rapsstat

Novemberkontraktet på Matif föll i veckan ner till det tekniska stödet på 361.75 euro och studsade där.

Raps

Skillnaden mellan kanadensisk canola i eurotermer och Matifs rapskontrakt (båda för novemberleverans) ligger kvar kring 15%. Det är alltjämt en hög premie för Matifs raps, som vi fortsatt gärna vill vara sålda.

Rapeseed

Nedanför ser vi kvoten mellan rapsfrö (november) och sojabönor (november, omräknat till euro. Kvoten har fallit från 42 till 41 på två veckor. Ur detta perspektiv börjar raps bli ”billig” i förhållande till sojabönor.

Raps

Vi går nu ur säljrekommendationen för raps och går över till neutral rekommendation.

Potatis

Potatis för leverans i april nästa år sjönk har rasat de tre senaste veckorna. I början av april handlades den kommande skörden till 14.50 euro per dt. I fredags var priset nere under 13 euro, men stängde på 13.20 i fredags kväll.

Potatispris

Gris

Juni-kontraktet på amerikanska lean hogs har fortsatt att rekylera uppåt. Vi noterar att uppgången skett med påtagligt mindre momentum än tidigare under året. Det är ett tecken på att marknaden står inför ett nytt, kraftigt och stort prisfall, som förmodligen går ner till 110 cent.

Grispris

Spotkontraktet på EUREX Hogs som för två veckor sedan stod i 1.63 euro per Kg har nu stigit till 1.685 euro. Prisuppgången i Europa har skett på förhoppningar om att exportstoppet efter ASF ska tas bort och det finns utrymme för en del besvikelser. Priset har gått upp lite för fort och lite för mycket, tycker jag.

Grispris

Mjölk

I fredags kom nyheten att Arla sänker avräkningspriset på mjölk i maj med 13 öre per Kg till 353.1 öre per Kg. Arla hänvisar till det kraftiga prisfallet på industrimarknaderna som vi sett den senaste tiden. Dessa tycks nu paradoxalt nog ha hållit sig stabila i april, som vi ser av diagrammet nedan. Men detta är inte allt.

Priser

Terminspriserna för leverans efter sommaren har handlats upp extremt kraftigt de senaste två veckorna. Uppgången är drygt 20 öre per Kg mjölkråvara för terminer från oktober till april nästa år.

Priser

Detta innebär att genomsnittliga priset för ett Kilo mjölkråvara basis Eurex SMP och smörterminer för perioden april 2014 till och med april 2015 är 3.78 kronor. Det är en uppgång från 3.67 (+3%) på två veckor.

SEB förbättrar börsens köpkurs med 1% (så länge marknaden är på introduktionsstadium och i behov av stöd enligt vår uppfattning). Detta innebär att SEB betalar i genomsnitt 3.82 öre per Kilo per månad april 2014 – april 2015.

ARLA:s avräkningspris för maj sänktes som nämnt ovan med 13 öre och den förändringen är inlagd i nedanstående diagram. Vi ser att Eurex har varit snabbast med att reagera på marknadssignalerna och sjunkit med nästan 50 öre från toppen vid årsskiftet. USDA:s notering för helmjölkspulver (WMP) noterades också lägre i april. Arla, som alltid släpar lite efter, har gjort sin första sänkning nu, för kommande månad.

Priser

Socker

Priset på socker ligger kvar i konsolidering mellan 17 och 18.50 cent. Det är ett prisintervall som etablerades i början av förra månaden. Brasiliens skörd har kommit igång och nu rapporteras alla större bruk ha startat, samtidigt som det regnar på sina håll.

Sockerpris

Vi går tillbaka till neutral vy på socker från tidigare sälj.

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära