Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 21 oktober 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens på råvarupriser enligt SEBDet var en positiv vecka för jordbruksprodukter förra veckan. Alla spannmål som vete och majs steg med 2% i pris. Sojabönorna steg även de med 2% och rapsen med 3%. Sojamjölet backade med 3%, medan sojaoljan, som fallit kraftigt i pris efter en lång nedgång återhämtade sig med 4%. Efter en brand i ett lagerhus i Santos, hamnstad till São Paulo, steg sockerpriset från 19 cent upp mot 20 cent, men stängde på 19.50. Mjölkpriserna var oförändrade på såväl Eurex som på CME. Mjölkpriserna i Sverige fortsätter att stiga, genom att med eftersläpning anpassa sig till de högre internationella börspriserna. Skillnaden mellan det internationella priset och det svenska är historiskt högt på 80 öre per kilo. Om inte börspriserna faller, borde priset på mjölkråvara i Sverige kunna nå en ny rekordnivå, i vart fall den högsta på fem år inom någon eller några månader. Samtidigt har pristrenden på Eurex planat ut, även om den volatila Fonterranoteringen stigit något den senaste tiden. Kinas BNP-statistik kom in på +7.8% tillväxt för det tredje kvartalet. Det var precis på förväntningarna, men högre än tidigare under året. Man får tolka det som att Kinas ekonomi håller på att få upp farten igen, vilket har stor betydelse för efterfrågan på råvaror. En temporär budgetöverenskommelse har nåtts i USA. USDA meddelade i torsdags att oktober månads WASDE-rapport inte kommer att publiceras och att nästa som vanligt kommer ut den 8 november. Crop progress för den 7 och 15 oktober kommer inte heller att publiceras, utan nästa kommer den 21 oktober.

Odlingsväder

Väderprognoser för USA indikerar gynnsamt väder för sådden och utvecklingen av det amerikanska höstvetet. Det finns en del analytiker som redan nu säger att höstvetet kommer att vara i det bästa tillståndet sedan 2010 när det går in i vintervila.

Så till orosmomenten: Torkan i Kina, Argentina och Ryssland. Vi ser på kartbilder som visar avvikelsen från normal nederbörd nedan.

14 day precipitation analysisOdlingsväder i SydamerikaOdlingsväder centralasien

Vete

November månads terminskontrakt på Matif bröt igenom motståndet på 200 euro och avslutade veckan med att handlas på 204.75 euro per ton. Eftersom detta kontrakt snart går in i leverans, i början på november, lämnar vi det och hoppar ett år framåt, till november 2014. I kursdiagrammet nedanför ser vi att priserna ligger en bit under årets priser. Det råder alltså ”backwardation” i terminsmarknaden för kvarnvete på Matif. Vi ser också fredagens starka prisuppgång, som ”borde” kunna fortsätta och ta Nov 2014 till 200 euro, även det ett tekniskt motstånd. Om det bryts, ligger nästa motståndsnivå på 210 euro.

Teknisk analys på vetepriset

Decemberkontraktet 2014 på CBOT steg krafitgt även det, i fredags, och avslutar därmed en liten rekylfas. Siktet ser ut att bara inställt på 750 cent per bushel.

Vetepris på CBOT, december 2014-terminen

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif. Från att ha varit ”nästan” i backwardation är nu Matif helt och hållet det. Det innebär att ”bristsituationen” har förvärrats ytterligare, vilket i sin tur beror på att Europas spannmålsbönder blivit ännu mer irrationella. De borde sälja sin spannmål och köpa terminer. Spannmålen är dyrare än terminerna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Terminskurvor för vete

I torsdags estimerade Argentinas jordbruksdepartement den kommande veteskörden till 8.8 mt. USDA låg senast på 12 mt och International Grains Council hade den på 11 mt.

AgCanada (AAFC) reviderade sin prognos för Kanadas totala veteproduktion genom att justera upp den till 33.2 mt från förra månadens estimat på 30.7 mt.

Torkan i Kina är bra för skörden av majs och sojabönor, men hindrar sådden av höstvetet. Detta väntas leda till att 10% mindre areal blir sådd i år än man tidigare hoppats. CNGOIC estimerar Kinas vete produktion till 122.17 mt 2012/13, jämfört med USDA’s estimat på 121 mt.

Indien kan komma att sänka prisgolvet på vete för att främja exporten.

Nedan ser vi priserna på köpoptioner på Matif på November-2014 (Matif vete). Notera att volatiliteten 13% är ganska låg. Volatiliteten brukar vara låg när priserna är låga. Den är faktiskt något lägre än förra veckan, vilket inneburit att priset på såväl köpoptioner som säljoptioner gått ner i pris.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nedanstående optioner är köpoptioner. Terminen (Nov 2014) handlas i 194.25 euro per ton. En köpoption om ett ton vete, som ger rätt att köpa vete för 200 euro kostar 10.33 euro, eller 5% av 194.25 euro. När man köper optionen får man betala det beloppet (plus lite till för säljkurs, detta är senast betalt). Om priset i oktober (vid förfall) nästa år är 250 euro på terminen betalar banken 50 euro till optionsinnehavaren (omräknat till kronor om man vill och kommer överens om det). Om terminen står i 190 euro (under lösenpriset) förfaller optionen värdelös och inget belopp betalas ut.

Köpoptioner på vete

Nedanstående är priser på säljoptioner. Om du köpt optionen med lösenpris 200 euro (för 16.31) och terminen i oktober nästa år står i 180 euro, betalar banken ut 20 euro. Om terminspriset är över 200 euro betalar banken inte ut någonting alls och optionen förfaller värdelös.

Säljoptioner på vete

Förra veckan varnade vi för att en rekyl skulle kunna komma, om priset inte tog sig genom 200 euro på November 2013-kontraktet på Matif. Vi sade också att en sådan rekyl skulle vara ett ytterligare köptillfälle. Tyvärr fick vi inte den chansen, att köpa mer. Priset låg precis under 200 euro hela veckan, för att slutligen gå över. Vi rekommenderar naturligtvis en köpt position i vete. Marknaden har visat att trenden har vänt och kommer förmodligen att stiga ytterligare i veckan som kommer.

Maltkorn

Terminspriset (november) ligger nu 4.5 euro under vetepriset, för november 2013, som snart förfaller.

Teknisk syn på maltkorn

Majs

Majspriset – och nu tittar vi på nästa års skörd, december 2014-kontraktet, steg i veckan. Nedgången från slutat av augusti har tappat kraft, vilket brukar föregå en vändning uppåt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Teknisk analys på majspriset

Sådden av sommarmajs är i full gång i Brasilien sedan slutet av september. Längst har lantbrukare i södra delen av landet kommit, där majs förlorar stort mot sojabönor. CONAB rapporterar från Brasilien att arealen av majs kan bli den minsta sedan 1970-talet, när CONAB började föra statistik. I Paraná var 56% av den väntade arealen sådd i mitten av oktober. I Rio Grande do Sul rapporteras 52% vara sått. Conab estimerar att arealen kan bli 6.36 – 6.57 mha, som är 3.7% – 6.8% lägre än förra året. Hektarskörden estimeras bli 5,104 Kg / ha. Om man tar hänsyn till skörd nummer två, säger CONAB att den totala arealen kan bli 15.36 – 15.57 mha, vilket kan leda till en skörd på 78.43 – 79.63 mt. Det ska jämföras med skörden förra året 2012/13 på 81 mt. Utgående lager, som i Brasilien avser innan skörd i januari, väntas bli rekordhöga 14.6 mt.

CNGOIC estimerar Kinas majs produktion till 215 mt, vilket är högre än USDA:s nuvarande estimat på 211 mt.

Vi väljer att hålla fast vid köprekommendationen.

Sojabönor

Marskontraktet 2014 har på ett mer tydligt sätt än november 2013 funnit stöd på 1250 cent per bushel. Det återstår att se om stödet på 1250 kommer att hålla, eller om priset går ända ner till 1200 cent. Fundamentalt är talar mycket för att utbudet av sojabönor kommer att öka kraftigt efter Brasiliens skörd.

Teknisk analys på soybean

Vi ser också att November 2014 ligger betydligt under marskontraktet, se nedan.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Pris på sojabönor enligt november 2014-terminen

Brasilianska CEPEA rapporterade i fredags att sojaarealen kan bli rekordstor. Med hänsyn till den trendmässiga förbättringen i avkastning, kan skörden bli uppåt 90 mt. CEPEA rapporterade också att inhemska priser fortsatte att falla i oktober. Förra veckan estimerade CONAB landets skörd 2014 till 87.6 – 89.7 mt, baserat på en areal mellan 28.7 och 29.4 mha och en avkastning på mellan 2,938 och 3,058 Kg/ha. Det är något högre än USDA:s 88 mt.

I USA talar en del nu, något oväntat, om en skörd på 43 bushels per acre. Efter torkan i augusti har marknaden tagit emot en serie av estimat från privata firmor och analytiker som visar på bättre skörd än befarat.

Vi behåller säljrekommendation.

Raps

Rapspriset (februari 2014) gick inte under det tekniska stödet på 360 euro i början av oktober och har sedan dess stigit på ett sätt som inte riktigt kan förväntas av en marknad som ska vara i fallande trend. Priset ligger nu strax under 380 euro. Om priset går över 380 euro förändras bilden ytterligare. Det kan vara en trendvändning uppåt på gång. Det återstår att se.

Rapspris - Februari 2014-terminen

November 2014-kontraktet steg relativt kraftigt i fredags och stängde på 378 euro per ton. Även där är 380 euro ett tekniskt motstånd. 55-dagars glidande medelvärde, som är en trendindikator är nu faktiskt stigande, vilket är ett tecken på att trenden kan ha vänt uppåt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Teknisk analys rapeseed

Jag tycker den tekniska bilden av rapsmarknaden ser lite ut som en trendvändning (uppåt). Därför väljer vi att lämna säljrekommendationen och gå över till en tidig köprekommendation.

Potatis

Potatispriset av årets skörd, som handlas i april-kontraktet på Eurex, nådde upp till 24 euro, samma nivå som marknaden vände ner från förra månaden. Därefter föll priset kraftigt i veckan och stängde på 22.60. Det verkar som om 24 euro är den övre gränsen för potatispriset den här säsongen.

Hur potatispriset har utvecklats

Gris

Prist på Lean Hogs inledde veckan med att stiga kraftigt och vände sedan ner lika kraftigt. Frågan är om detta innebär att man ska vänta sig ytterligare prisuppgångar, eller om det innebär det motsatta…

Lean hogs, december 2013-terminen

Nedan ser vi spotkontraktens historik för Eurex-grisar och Lean Hogs.

Lean hogs och Eurex-grisar

Mjölk

Terminerna på smör och skummjölkspulver vid Eurex-börsen var stabila och rörde sig inte mycket under veckan som gick. Fonterras pris steg något, efter det kraftiga prisfall från toppen som varit.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Mjölk- och smörpriser

Det svenska avräkningspriset som betalas till mjölkbönder fortsätter att stiga, enligt Arlas prisnotering. Nedan ser vi ett diagram över prisutvecklingen på mjölk och på ett pris härlett från priset på terminerna på Eurex-börsen för SMP och smör, omräknat till kronor per Kg. USDA publicerar även ett index för WMP FOB Western Europe, som omräknat till kilo mjölk ligger mycket nära Eurexbörsens priser.

Svenskt pris, Eurex och WMP

Det kan vara intressant att studera skillnaden mellan Eurex-börsens priser och avräkningspriserna på mjölkråvaran och den ser vi nedan i kronor per Kg. Vi ser att skillnaden nu ligger på en historiskt hög nivå om 80 öre per Kilo, men att den ändå har backat i takt med att det priset på mjölkråvaran successivt anpassar sig till de högre börspriserna. Det är tydligt att det finns en inbyggd eftersläpning i anpassningen och då börspriserna rört sig ”sidledes” har priset på mjölkråvara hämtat in lite av skillnaden, vilket förklarar varför skillnaden har minskat.

En till skillnaden mellan Eurex-priserna och Arla-priserna anpassad linjär kurva, tycks visa en med tiden ökande skillnad, som vi ser i diagrammet nedan. I datamaterialet är faktiskt den här tendensen till ökande skillnad statistiskt signifikant.

Priser på Eurex och från Arla

Socker

Marskontraktet på råsocker steg kraftigt i fredags efter att 180,000 ton råsocker förstörts i en brand i Brasilien. I fredags klockan 6 på morgonen väcktes boende i hamnstaden Santos, öster om São Paulo, av en kraftig smäll då en eldsvåda startat i ett lagerhus för socker. Snart var 3 stora lagerhus övertända. Bilder kan ses på Globos sajt.

Marknaden präglades redan innan detta av brist på socker för omedelbar leverans, eftersom regn i början på oktober fått ”crushers” av sockerrör att stå still i en vecka. Mot den bakgrunden var förlusten av exportlagret extra känsligt för marknaden.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Sockerpriset stiger efter brand

Det råder inget tvivel om att trenden för sockerpriset har vänts från att vara fallande de senaste åren, till att bli stigande. Vi rekommenderar en köpt position i socker.

Gödsel

Priset på kväve / urea var stabilt i veckan som gick med endast små kursförändringar.

Pris på kväve / urea

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Analys

Brent crude inching higher on optimism that US inflationary pressures are fading

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude price inching higher on optimistic that US inflationary pressures are fading. Brent crude closed up 1.1 USD/b ydy to a close of USD 86.39/b which was the highest close since the end of April. This morning it is trading up another half percent to USD 86.9/b along with comparable gains in industrial metals and Asian equities. At 14:30 CET the US will publish its preferred inflation gauge, the PCE figure. Recent data showed softer US personal spending in Q1. Expectations are now high that the PCE inflation number for May will show fading inflationary pressures in the US economy thus lifting the probability for rate cuts later this year which of course is positive for the economy and markets in general and thus positive for oil demand and oil prices. Hopes are high for sure.

Brent crude is trading at the highest since the end of April

Brent crude is trading at the highest since the end of April
Source: Blbrg

The rally in Brent crude since early June is counter to rising US oil inventories and as such a bit puzzling to the market.

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 

US commercial crude and oil product stocks excluding SPR. 
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

Actual US crude oil production data for April will be published later today. Zero growth in April is likely. Later today the US EIA will publish actual production data for US crude and liquids production for April. Estimates based on US DPR and DUC data indicates that there will indeed be zero growth in US crude oil production MoM in April. This will likely driving home the message that there is no growth in US crude oil production despite a Brent crude oil price of USD 83/b over the past 12 mths. The extension of this is of course rising expectations that there will be no growth in US crude oil production for the coming 12 months either as long as Brent crude hoovers around USD 85/b.

US production breaking a pattern since Jan 2014. No growth at USD 83/b. What stands out when graphing crude oil prices versus growth/decline in US crude oil production is that since January 2014 we have not seen a single month that US crude oil production is steady state or declining when the Brent crude oil price has been averaging USD 70.5/b or higher.

US Senate looking into the possibility that US shale oil producers are now colluding by holding back on investments, thus helping to keep prices leveled around USD 85/b.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Scatter plot of data starting Jan 2014. Large red dot is if there is no change in US crude oil production from March to April. Orange dots are data since Jan 2023. The dot with ”-1.3%” is the March data point. 

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production. Data starting Jan 2014. The last data point is if there is no change in US crude oil production from March to April.

Brent crude 12mth rolling average price vs 4mth/4mth change in US crude oil production.
Source:  SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA
Fortsätt läsa

Analys

Price forecast update: Weaker green forces in the EU Parliament implies softer EUA prices

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

We reduce our forecast for EUA prices to 2030 by 10% to reflect the weakened green political agenda in the EU Parliament following the election for the Parliament on 6-9 June. The upcoming election in France on 7 July is an additional risk to the political stability of EU and thus in part also to the solidity of the blocks green agenda. Environmental targets for 2035 and 2040 are most at risk of being weakened on the margin. EUA prices for the coming years to 2030 relate to post-2030 EUA prices through the bankability mechanism. Lower post-2030 climate ambitions and lower post-2030 EUA prices thus have a bearish impact on EUA prices running up to 2030. Actual softening of post-2030 climate ambitions by the EU Parliament have yet to materialize. But when/if they do, a more specific analysis for the consequences for prices can be carried out.

EUA prices broke with its relationship with nat gas prices following the EU Parliament election. The EUA price has dutifully followed the TTF nat gas price higher since they both bottomed out on 23 Feb this year. The EUA front-month price bottomed out with a closing price of EUR 50.63/ton on 23 Feb. It then reached a recent peak of EUR 74.66/ton on 21 May as nat gas prices spiked. Strong relationship between EUA prices and nat gas prices all the way. Then came the EU Parliament election on 6-9 June. Since then the EUA price and TTF nat gas prices have started to depart. Bullish nat gas prices are no longer a simple predictor for bullish EUA prices.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.

The front-month EUA price vs the front-year TTF nat gas price. Hand in hand until the latest EU Parliament election. Then departing.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data

The EU Parliament election on 6-9 June was a big backlash for the Greens. The Greens experienced an euphoric victory in the 2019 election when they moved from 52 seats to 74 seats in the Parliament. Since then we have had an energy crisis with astronomic power and nat gas prices, rampant inflation and angry consumers being hurt by it all. In the recent election the Greens in the EU Parliament fell back to 53 seats. Close to where they were before 2019.

While green politics and CO2 prices may have gotten a lot of blame for the pain from energy prices over the latest 2-3 years, the explosion in nat gas prices are largely to blame. But German green policies to replace gas and oil heaters with heat pumps and new environmental regulations for EU farmers are also to blame for the recent pullback in green seats in the Parliament.

Green deal is still alive, but it may not be fully kicking any more. Existing Green laws may be hard to undo, but targets for 2035 and 2040 will be decided upon over the coming five years and will likely be weakened.

At heart the EU ETS system is a political system. As such the EUA price is a politically set price. It rests on the political consensus for environmental priorities on aggregate in EU.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The changes to the EU Parliament will likely weaken post-2030 environmental targets. The changes to the EU Parliament may not change the supply/demand balance for EUAs from now to 2030. But it will likely weaken post-2030 environmental targets and and thus projected EU ETS balances and EUA prices post-2030. And through the bankability mechanism this will necessarily impact EUA prices for the years from now to 2030.

Weaker post-2030 ambitions, targets and prices implies weaker EUA prices to 2030. EUA prices are ”bankable”. You can buy them today and hold on to them and sell them in 2030 or 2035. The value of an EUA today fundamentally rests on expected EUA prices for 2030/35. These again depends on EU green policies for the post 2030 period. Much of these policies will be ironed out and decided over the coming five years. 

Weakening of post-2030 targets have yet to materialize. But just talking about it is a cold shower for EUAs. These likely coming weakenings in post-2030 environmental targets and how they will impact EUA prices post 2030 and thus EUA prices from now to 2030 are hard to quantify. But what is clear to say is that when politicians shift their priorities away from the environment and reduce their ambitions for environmental targets post-2030 it’s like a cold shower for EUA prices already today.

On top of this we now also have snap elections in the UK on 4 July and in France on 7 July with the latter having the potential to ”trigger the next euro crisis” according to Gideon Rachman in a recent article in FT.

What’s to be considered a fair outlook for EUA prices for the coming five years in this new political landscape with fundamentally changed political priorities remains to be settled. But that EUA price outlooks will be lowered versus previous forecasts is almost certain.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

We reduce our EUA price forecast to 2030 by 10% to reflect the new political realities. To start with we reduce our EUA price outlook by 10% from 2025 to 2030 to reflect the weakened Green agenda in the EU parliament.

SEB’s EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh

SEB's EUA price forecast, BNEF price forecasts and current market prices in EUR/MWh
Source: SEB graph and highlights and forecast, BNEF data and forecasts
Fortsätt läsa

Analys

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

US crude oil production has been booming for more than a decade. Interrupted by two setbacks in response to sharp price declines. The US boom has created large waves in the global oil market and made life very difficult for OPEC(+). Brent crude has not traded below USD 70/b since Dec-2021 and over the past year, it has averaged USD 84/b. US shale oil production would typically boom with such a price level historically. However, there has been zero growth in US crude oil production from Sep-2023 to Mar-2024. This may be partially due to a cold US winter, but something fundamentally seems to have changed. We recently visited a range of US E&P and oil services companies in Houston. The general view was that there would be zero growth in US crude oil production YoY to May 2025. If so and if it also is a general shift to sideways US crude oil production beyond that point, it will be a tremendous shift for the global oil market. It will massively improve the position of OPEC+. It will also sharply change our perception of the forever booming US shale oil supply. But ”the proof is in the pudding” and that is data. More specifically the US monthly, controlled oil production data is to be published on Friday 28 June.

The most important data point in the global oil market will be published on Friday 28 June. The US EIA will then publish its monthly revised and controlled oil production data for April. Following years of booming growth, the US crude oil production has now gone sideways from September 2023 to March 2024. Is this a temporary blip in the growth curve due to a hard and cold US winter or is it the early signs of a huge, fundamental shift where US crude oil production moves from a decade of booming growth to flat-lining horizontal production?

We recently visited a range of E&P and oil services companies in Houston. The general view there was that US crude oil production will be no higher in May 2025 than it is in May 2024. I.e. zero growth.

It may sound undramatic, but if it plays out it is a huge change for the global oil market. It will significantly strengthen the position of OPEC+ and its ability to steer the oil price to a suitable level of its choosing.

The data point on Friday will tell us more about whether the companies we met are correct in their assessment of non-growth in the coming 12 months or whether production growth will accelerate yet again following a slowdown during winter.

The US releases weekly estimates for its crude oil production but these are rough, temporary estimates. The market was fooled by these weekly numbers last year when the weekly numbers pointed to a steady production of around 12.2 m b/d from March to July while actual monthly data, with a substantial lag in publishing, showed that production was rising strongly.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The real data are the monthly, controlled data. These data will be the ”proof of the pudding” of whether US shale oil production now is about to shift from a decade of booming growth to instead flat-line sideways or whether it will drift gradually higher as projected by the US EIA in its latest Short-Term Energy Outlook.

US crude oil production given by weekly data and monthly data. Note that the monthly, controlled data comes with a significant lag. The market was thus navigating along the weekly data which showed ”sideways at 12.2 m b/d” for a significant period last year until actual data showed otherwise with a time-lag.

US crude oil production given by weekly data and monthly data.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, EIA data

If we add in Natural Gas Liquids and zoom out to include history back to 2001 we see an almost uninterrupted boom in supply since Sep 2011 with a few setbacks. At first glance, this graph gives little support to a belief that US crude oil production now suddenly will go sideways. Simple extrapolation of the graph indicates growth, growth, growth.

US crude and liquids production has boomed since September 2011

US crude and liquids production has boomed since September 2011
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

However. The latest actual data point for US crude oil production is for March with a reading of 13.18 m b/d. What stands out is that production then was still below the September level of 13.25 m b/d.

The world has gotten used to forever growing US crude oil production due to the US shale oil revolution, with shorter periods of sharp production declines as a result of sharp price declines.

But the Brent crude oil price hasn’t collapsed. Instead, it is trading solidly in the range of USD 70-80-90/b. The front-month Brent crude oil contract hasn’t closed below USD 70/b since December 2021.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Experiences from the last 15 years would imply wild production growth and activity in US shale oil production at current crude oil prices. But US crude oil production has now basically gone sideways to lower from September to March.

The big, big question is thus: Are we now witnessing the early innings of a big change in US shale oil production where we shift from booming growth to flat-lining of production?

If we zoom in we can see that US liquids production has flat-lined since September 2023. Is the flat-lining from Sep to Mar due to the cold winter so that we’ll see a revival into spring and summer or are we witnessing the early signs of a huge change in the global oil market where US crude oil production goes from booming growth to flat-line production.

US liquids production has flat-lined since September 2023.
Source: SEB graph and highlights, Blbrg data feed, US EIA data

The message from Houston was that there will be no growth in US crude oil production until May 2025. SEB recently visited oil and gas producers and services providers in Houston to take the pulse of the oil and gas business. Especially so the US shale oil and shale gas business. What we found was an unusually homogeneous view among the companies we met concerning both the state of the situation and the outlook. The sentiment was kind of peculiar. Everybody was making money and was kind of happy about that, but there was no enthusiasm as the growth and boom years were gone. The unanimous view was that US crude oil production would be no higher one year from now than it is today. I.e. flat-lining from here.

The arguments for flat-lining of US crude oil production here onward were many.

1) The shale oil business has ”grown up” and matured with a focus on profits rather than growth for the sake of growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

2) Bankruptcies and M&As have consolidated the shale oil companies into larger, fewer public companies now accounting for up to 75% of total production. Investors in these companies have little interest/appetite for growth after having burned their fingers during a decade and a half of capital destruction. These investors may also be skeptical of the longevity of the US shale oil business. Better to fully utilize the current shale oil infrastructure steadily over the coming years and return profits to shareholders than to invest in yet more infrastructure capacity and growth.

3) The remaining 25% of shale oil producers which are in private hands have limited scope for growth as they lack pipeline capacity for bringing more crude oil from field to market. Associated nat gas production is also a problem/bottleneck as flaring is forbidden in many places and pipes to transport nat gas from field to market are limited.

4) The low-hanging fruits of volume productivity have been harvested. Drilling and fracking are now mostly running 24/7 and most new wells today are all ”long wells” of around 3 miles. So hard to shave off yet another day in terms of ”drilling yet faster” and the length of the wells has increasingly reached their natural optimal length.

5) The average ”rock quality” of wells drilled in the US in 2024 will be of slightly lower quality than in 2023 and 2025 will be slightly lower quality than 2024. That is not to say that the US, or more specifically the Permian basin, is quickly running out of shale oil resources. But this will be a slight headwind. There is also an increasing insight into the fact that US shale oil resources are indeed finite and that it is now time to harvest values over the coming 5-10 years. One company we met in Houston argued that US shale oil production would now move sideways for 6-7 years and then overall production decline would set in.

The US shale oil revolution can be divided into three main phases. Each phase is probably equally revolutionary as the other in terms of impact on the global oil market.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

1) The boom phase. It started after 2008 but didn’t accelerate in force before the ”Arab Spring” erupted and drove the oil price to USD 110/b from 2011 to 2014. It was talked down time and time again, but it continued to boom and re-boom to the point that today it is almost impossible to envision that it won’t just continue to boom or at least grow forever.

2) The plateau phase. The low-hanging fruits of productivity growth have been harvested. The highest quality resources have been utilized. The halfway point of resources has been extracted. Consolidation, normalization, and maturity of the business has been reached. Production goes sideways.

3) The decline phase. Eventually, the resources will have been extracted to the point that production unavoidably starts to decline.

Moving from phase one to phase two may be almost as shocking for the oil market as the experience of phase 1. The discussions we had with oil producers and services companies in Houston may indicate that we may now be moving from phase one to phase two. That there will be zero shale oil production growth YoY in 2025 and that production then may go sideways for 6-7 years before phase three sets in.

US EIA June STEO report with EIA’s projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
US EIA June STEO report with EIA's projection for US crude oil production to Dec-2025. Softer growth, but still growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.

US EIA June STEO report with YoY outlook growth for 2025. Projects that US crude production will grow by 0.47 m b/d YoY in 2025 and that total liquids will grow by 720 k b/d YoY.
Source: SEB graph and calculations, US EIA data

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world

US EIA June STEO report with outlook for production growth by country in 2025. This shows how big the US production growth of 0.7 m b/d YoY really is compared to other producers around the world
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth. 

US EIA June STEO report with projected global growth in supply and demand YoY in 2025. Solid demand growth, but even strong supply growth with little room for OPEC+ to expand. Production growth by non-OPEC+ will basically cover global oil demand growth.
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

But if there instead is zero growth in US crude oil production in 2025 and the US liquids production only grows by 0.25 m b/d YoY due to NGLs and biofuels, then suddenly there is room for OPEC+ to put some of its current production cuts back into the market. Thus growth/no-growth in US shale oil production will be of huge importance for OPEC+ in 2025. If there is no growth in US shale oil then  OPEC+ will have a much better position to control the oil price to where it wants it.

US crude production
Source: SEB graph and highlights, US EIA data

US crude oil production and drilling rig count

US crude oil production and drilling rig count
Source: SEB graph, Blbrg data, EIA data
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära