Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 21 oktober 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens på råvarupriser enligt SEBDet var en positiv vecka för jordbruksprodukter förra veckan. Alla spannmål som vete och majs steg med 2% i pris. Sojabönorna steg även de med 2% och rapsen med 3%. Sojamjölet backade med 3%, medan sojaoljan, som fallit kraftigt i pris efter en lång nedgång återhämtade sig med 4%. Efter en brand i ett lagerhus i Santos, hamnstad till São Paulo, steg sockerpriset från 19 cent upp mot 20 cent, men stängde på 19.50. Mjölkpriserna var oförändrade på såväl Eurex som på CME. Mjölkpriserna i Sverige fortsätter att stiga, genom att med eftersläpning anpassa sig till de högre internationella börspriserna. Skillnaden mellan det internationella priset och det svenska är historiskt högt på 80 öre per kilo. Om inte börspriserna faller, borde priset på mjölkråvara i Sverige kunna nå en ny rekordnivå, i vart fall den högsta på fem år inom någon eller några månader. Samtidigt har pristrenden på Eurex planat ut, även om den volatila Fonterranoteringen stigit något den senaste tiden. Kinas BNP-statistik kom in på +7.8% tillväxt för det tredje kvartalet. Det var precis på förväntningarna, men högre än tidigare under året. Man får tolka det som att Kinas ekonomi håller på att få upp farten igen, vilket har stor betydelse för efterfrågan på råvaror. En temporär budgetöverenskommelse har nåtts i USA. USDA meddelade i torsdags att oktober månads WASDE-rapport inte kommer att publiceras och att nästa som vanligt kommer ut den 8 november. Crop progress för den 7 och 15 oktober kommer inte heller att publiceras, utan nästa kommer den 21 oktober.

Odlingsväder

Väderprognoser för USA indikerar gynnsamt väder för sådden och utvecklingen av det amerikanska höstvetet. Det finns en del analytiker som redan nu säger att höstvetet kommer att vara i det bästa tillståndet sedan 2010 när det går in i vintervila.

Så till orosmomenten: Torkan i Kina, Argentina och Ryssland. Vi ser på kartbilder som visar avvikelsen från normal nederbörd nedan.

14 day precipitation analysisOdlingsväder i SydamerikaOdlingsväder centralasien

Vete

November månads terminskontrakt på Matif bröt igenom motståndet på 200 euro och avslutade veckan med att handlas på 204.75 euro per ton. Eftersom detta kontrakt snart går in i leverans, i början på november, lämnar vi det och hoppar ett år framåt, till november 2014. I kursdiagrammet nedanför ser vi att priserna ligger en bit under årets priser. Det råder alltså ”backwardation” i terminsmarknaden för kvarnvete på Matif. Vi ser också fredagens starka prisuppgång, som ”borde” kunna fortsätta och ta Nov 2014 till 200 euro, även det ett tekniskt motstånd. Om det bryts, ligger nästa motståndsnivå på 210 euro.

Teknisk analys på vetepriset

Decemberkontraktet 2014 på CBOT steg krafitgt även det, i fredags, och avslutar därmed en liten rekylfas. Siktet ser ut att bara inställt på 750 cent per bushel.

Vetepris på CBOT, december 2014-terminen

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif. Från att ha varit ”nästan” i backwardation är nu Matif helt och hållet det. Det innebär att ”bristsituationen” har förvärrats ytterligare, vilket i sin tur beror på att Europas spannmålsbönder blivit ännu mer irrationella. De borde sälja sin spannmål och köpa terminer. Spannmålen är dyrare än terminerna.

Terminskurvor för vete

I torsdags estimerade Argentinas jordbruksdepartement den kommande veteskörden till 8.8 mt. USDA låg senast på 12 mt och International Grains Council hade den på 11 mt.

AgCanada (AAFC) reviderade sin prognos för Kanadas totala veteproduktion genom att justera upp den till 33.2 mt från förra månadens estimat på 30.7 mt.

Torkan i Kina är bra för skörden av majs och sojabönor, men hindrar sådden av höstvetet. Detta väntas leda till att 10% mindre areal blir sådd i år än man tidigare hoppats. CNGOIC estimerar Kinas vete produktion till 122.17 mt 2012/13, jämfört med USDA’s estimat på 121 mt.

Indien kan komma att sänka prisgolvet på vete för att främja exporten.

Nedan ser vi priserna på köpoptioner på Matif på November-2014 (Matif vete). Notera att volatiliteten 13% är ganska låg. Volatiliteten brukar vara låg när priserna är låga. Den är faktiskt något lägre än förra veckan, vilket inneburit att priset på såväl köpoptioner som säljoptioner gått ner i pris.

Nedanstående optioner är köpoptioner. Terminen (Nov 2014) handlas i 194.25 euro per ton. En köpoption om ett ton vete, som ger rätt att köpa vete för 200 euro kostar 10.33 euro, eller 5% av 194.25 euro. När man köper optionen får man betala det beloppet (plus lite till för säljkurs, detta är senast betalt). Om priset i oktober (vid förfall) nästa år är 250 euro på terminen betalar banken 50 euro till optionsinnehavaren (omräknat till kronor om man vill och kommer överens om det). Om terminen står i 190 euro (under lösenpriset) förfaller optionen värdelös och inget belopp betalas ut.

Köpoptioner på vete

Nedanstående är priser på säljoptioner. Om du köpt optionen med lösenpris 200 euro (för 16.31) och terminen i oktober nästa år står i 180 euro, betalar banken ut 20 euro. Om terminspriset är över 200 euro betalar banken inte ut någonting alls och optionen förfaller värdelös.

Säljoptioner på vete

Förra veckan varnade vi för att en rekyl skulle kunna komma, om priset inte tog sig genom 200 euro på November 2013-kontraktet på Matif. Vi sade också att en sådan rekyl skulle vara ett ytterligare köptillfälle. Tyvärr fick vi inte den chansen, att köpa mer. Priset låg precis under 200 euro hela veckan, för att slutligen gå över. Vi rekommenderar naturligtvis en köpt position i vete. Marknaden har visat att trenden har vänt och kommer förmodligen att stiga ytterligare i veckan som kommer.

Maltkorn

Terminspriset (november) ligger nu 4.5 euro under vetepriset, för november 2013, som snart förfaller.

Teknisk syn på maltkorn

Majs

Majspriset – och nu tittar vi på nästa års skörd, december 2014-kontraktet, steg i veckan. Nedgången från slutat av augusti har tappat kraft, vilket brukar föregå en vändning uppåt.

Teknisk analys på majspriset

Sådden av sommarmajs är i full gång i Brasilien sedan slutet av september. Längst har lantbrukare i södra delen av landet kommit, där majs förlorar stort mot sojabönor. CONAB rapporterar från Brasilien att arealen av majs kan bli den minsta sedan 1970-talet, när CONAB började föra statistik. I Paraná var 56% av den väntade arealen sådd i mitten av oktober. I Rio Grande do Sul rapporteras 52% vara sått. Conab estimerar att arealen kan bli 6.36 – 6.57 mha, som är 3.7% – 6.8% lägre än förra året. Hektarskörden estimeras bli 5,104 Kg / ha. Om man tar hänsyn till skörd nummer två, säger CONAB att den totala arealen kan bli 15.36 – 15.57 mha, vilket kan leda till en skörd på 78.43 – 79.63 mt. Det ska jämföras med skörden förra året 2012/13 på 81 mt. Utgående lager, som i Brasilien avser innan skörd i januari, väntas bli rekordhöga 14.6 mt.

CNGOIC estimerar Kinas majs produktion till 215 mt, vilket är högre än USDA:s nuvarande estimat på 211 mt.

Vi väljer att hålla fast vid köprekommendationen.

Sojabönor

Marskontraktet 2014 har på ett mer tydligt sätt än november 2013 funnit stöd på 1250 cent per bushel. Det återstår att se om stödet på 1250 kommer att hålla, eller om priset går ända ner till 1200 cent. Fundamentalt är talar mycket för att utbudet av sojabönor kommer att öka kraftigt efter Brasiliens skörd.

Teknisk analys på soybean

Vi ser också att November 2014 ligger betydligt under marskontraktet, se nedan.

Pris på sojabönor enligt november 2014-terminen

Brasilianska CEPEA rapporterade i fredags att sojaarealen kan bli rekordstor. Med hänsyn till den trendmässiga förbättringen i avkastning, kan skörden bli uppåt 90 mt. CEPEA rapporterade också att inhemska priser fortsatte att falla i oktober. Förra veckan estimerade CONAB landets skörd 2014 till 87.6 – 89.7 mt, baserat på en areal mellan 28.7 och 29.4 mha och en avkastning på mellan 2,938 och 3,058 Kg/ha. Det är något högre än USDA:s 88 mt.

I USA talar en del nu, något oväntat, om en skörd på 43 bushels per acre. Efter torkan i augusti har marknaden tagit emot en serie av estimat från privata firmor och analytiker som visar på bättre skörd än befarat.

Vi behåller säljrekommendation.

Raps

Rapspriset (februari 2014) gick inte under det tekniska stödet på 360 euro i början av oktober och har sedan dess stigit på ett sätt som inte riktigt kan förväntas av en marknad som ska vara i fallande trend. Priset ligger nu strax under 380 euro. Om priset går över 380 euro förändras bilden ytterligare. Det kan vara en trendvändning uppåt på gång. Det återstår att se.

Rapspris - Februari 2014-terminen

November 2014-kontraktet steg relativt kraftigt i fredags och stängde på 378 euro per ton. Även där är 380 euro ett tekniskt motstånd. 55-dagars glidande medelvärde, som är en trendindikator är nu faktiskt stigande, vilket är ett tecken på att trenden kan ha vänt uppåt.

Teknisk analys rapeseed

Jag tycker den tekniska bilden av rapsmarknaden ser lite ut som en trendvändning (uppåt). Därför väljer vi att lämna säljrekommendationen och gå över till en tidig köprekommendation.

Potatis

Potatispriset av årets skörd, som handlas i april-kontraktet på Eurex, nådde upp till 24 euro, samma nivå som marknaden vände ner från förra månaden. Därefter föll priset kraftigt i veckan och stängde på 22.60. Det verkar som om 24 euro är den övre gränsen för potatispriset den här säsongen.

Hur potatispriset har utvecklats

Gris

Prist på Lean Hogs inledde veckan med att stiga kraftigt och vände sedan ner lika kraftigt. Frågan är om detta innebär att man ska vänta sig ytterligare prisuppgångar, eller om det innebär det motsatta…

Lean hogs, december 2013-terminen

Nedan ser vi spotkontraktens historik för Eurex-grisar och Lean Hogs.

Lean hogs och Eurex-grisar

Mjölk

Terminerna på smör och skummjölkspulver vid Eurex-börsen var stabila och rörde sig inte mycket under veckan som gick. Fonterras pris steg något, efter det kraftiga prisfall från toppen som varit.

Mjölk- och smörpriser

Det svenska avräkningspriset som betalas till mjölkbönder fortsätter att stiga, enligt Arlas prisnotering. Nedan ser vi ett diagram över prisutvecklingen på mjölk och på ett pris härlett från priset på terminerna på Eurex-börsen för SMP och smör, omräknat till kronor per Kg. USDA publicerar även ett index för WMP FOB Western Europe, som omräknat till kilo mjölk ligger mycket nära Eurexbörsens priser.

Svenskt pris, Eurex och WMP

Det kan vara intressant att studera skillnaden mellan Eurex-börsens priser och avräkningspriserna på mjölkråvaran och den ser vi nedan i kronor per Kg. Vi ser att skillnaden nu ligger på en historiskt hög nivå om 80 öre per Kilo, men att den ändå har backat i takt med att det priset på mjölkråvaran successivt anpassar sig till de högre börspriserna. Det är tydligt att det finns en inbyggd eftersläpning i anpassningen och då börspriserna rört sig ”sidledes” har priset på mjölkråvara hämtat in lite av skillnaden, vilket förklarar varför skillnaden har minskat.

En till skillnaden mellan Eurex-priserna och Arla-priserna anpassad linjär kurva, tycks visa en med tiden ökande skillnad, som vi ser i diagrammet nedan. I datamaterialet är faktiskt den här tendensen till ökande skillnad statistiskt signifikant.

Priser på Eurex och från Arla

Socker

Marskontraktet på råsocker steg kraftigt i fredags efter att 180,000 ton råsocker förstörts i en brand i Brasilien. I fredags klockan 6 på morgonen väcktes boende i hamnstaden Santos, öster om São Paulo, av en kraftig smäll då en eldsvåda startat i ett lagerhus för socker. Snart var 3 stora lagerhus övertända. Bilder kan ses på Globos sajt.

Marknaden präglades redan innan detta av brist på socker för omedelbar leverans, eftersom regn i början på oktober fått ”crushers” av sockerrör att stå still i en vecka. Mot den bakgrunden var förlusten av exportlagret extra känsligt för marknaden.

Sockerpriset stiger efter brand

Det råder inget tvivel om att trenden för sockerpriset har vänts från att vara fallande de senaste åren, till att bli stigande. Vi rekommenderar en köpt position i socker.

Gödsel

Priset på kväve / urea var stabilt i veckan som gick med endast små kursförändringar.

Pris på kväve / urea

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

[If demand] ”comes around as forecast, Hallelujah, we can produce more”

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Saudi Arabia’s oil minister, Prince Abdulaziz bin Salman, last week stated at a conference in Calgary: ”I believe it when I see it. When reality comes around as it’s been forecast, Hallelujah, we can produce more” (Reuters, John Kemp). So Saudi Arabia wants to and will produce more once it is confident that there really is demand for additional crude. Saudi Arabia has good reason to be concerned for global oil demand. It is not the only one struggling to predict global demand amid the haze and turmoil in the global oil market following the Russian invasion of Ukraine and sanctions towards Russian crude and product stocks. Add a shaky Chinese housing market and the highest US rates since 2001. Estimates for global oil demand in Q4-23 are ranging from 100.6 m b/d to 104.7 m b/d with many estimates in between. Current crude and mid-dist inventories are low. Supply/demand is balanced to tight and clearly very tight for mid-dists (diesel, jet fuel, gasoil). But amid current speculative bullishness it is important to note that Saudi Arabia can undo the current upwards price journey just as quickly as it created the current bull-market as it drop in production from 10.5 m b/d in April to only 9.0 m b/d since July. Quickly resolving the current mid-dist crisis is beyond the powers of Saudi Arabia. But China could come to the rescue if increased oil product export quotas as it holds spare refining capacity. 

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The oil market is well aware that the main reasons for why oil has rallied 25% over the past months is  reduced production by Saudi Arabia and Russia, global oil demand holding up better than feared together with still declining US shale oil activity. US oil drilling rig count fell by 8 rigs last week to 507 rigs which is the lowest since Feb 2022.

The big question is how strong is global oil demand and how will it hold up or even maybe increase in the coming quarters? And here the spread of estimates are still all over the place. For Q4-23 we have the following range of estimates for global oil demand in m b/d: 100.6; 101.8; 103.1; 103.2 and 104.7 from main oil market research providers. This wide spread of estimates is mindbogglingly and head-scratching both for analysts and for oil producers. It leads to a wide spread in estimates for Call-on-OPEC. Some say the current market is in a 2-3 m b/d deficit while others calculate that the global oil market today is nicely balanced.

The sanctions towards Russian crude and oil product exports with a ban on imports to the EU and UK has led to a large reshuffling of the global oil market flows which again has created a haze through which it is hard to gauge the correct state of the global oil market. 

We have previously argued that there may be a significant amount of ”pent-up-demand” following the Covid-years with potential for global oil demand to surprise on the upside versus most demand forecasts. But there are also good reasons to be cautious to demand given Chinese property market woes and the highest US interest rates since 2001!

The uncertainty in global oil demand is clearly at the heart of Saudi Arabia’s production cuts since April this year. Saudi Arabia’s Energy Minister, Prince Abulaziz bin Salman, last week stated at a conference in Calgary: ”I believe it when I see it. When reality comes around as it’s been forecast, Hallelujah, we can produce more” (Reuters, John Kemp).

So if it turns out that demand is indeed stronger than Saudi Arabia fears, then we should see increased production from Saudi Arabia. Saudi could of course then argue that yes, it is stronger than expected right now, but tomorrow may be worse. Also, the continued decline in US oil drilling rig count is a home-free card for continued low production from Saudi Arabia.

Both crude stocks and mid-dist stocks (diesel, jet fuel, gasoil) are still significantly below normal and the global oil market is somewhere between balanced, mild deficit or large deficit (-2-3 m b/d). The global oil market is as such stressed due to low inventories and potentially in either mild or large deficit on top. The latter though can be undone by higher production from Saudi Arabia whenever it chooses to do so.

What is again getting center stage are the low mid-dist stocks ahead of winter. The war in Ukraine and the sanctions towards Russian crude and product stocks created chaos in the global oil product market. Refining margins went crazy last year. But they are still crazy. The global refining system got reduced maintenance in 2020 and 2021 due to Covid-19 and low staffing. Following decades of mediocre margins and losses, a lot of older refineries finally decided to close down for good during Covid as refining margins collapsed as the world stopped driving and flying. The global refining capacity contracted in 2021 for the first time in 30 years as a result. Then in 2022 refining margins exploded along with reviving global oil demand and the invasion of Ukraine. Refineries globally then ran  as hard as they could, eager to make money, and reduced maintenance to a minimum for a third year in a row. Many refineries are now prone for technical failures following three years of low maintenance. This is part of the reason why mid-dist stocks struggle to rebuild. The refineries which can run however are running as hard as they can. With current refining margins they are pure money machines.

Amid all of this, Russia last week imposed an export ban for gasoline and diesel products to support domestic consumers with lower oil product prices. Russia normally exports 1.1 m b/d of diesel products and 0.2 m b/d of gasoline. The message is that it is temporary and this is also what the market expects. Russia has little oil product export storage capacity. The export ban will likely fill these up within a couple of weeks. Russia will then either have to close down refineries or restart its oil product exports.

The oil market continues in a very bullish state with stress both in crude and mid-dists. Speculators continues to roll into the market with net long positions in Brent crude and WTI increasing by 29 m b over the week to last Tuesday. Since the end of June it has increased from 330 m b to now 637 m b. Net-long speculative positions are now at the highest level in 52 weeks.

The market didn’t believe Saudi Arabia this spring when it warned speculators about being too bearish on oil and that they would burn their fingers. And so they did. After having held production at 9 m b/d since July, the market finally believes in Saudi Arabia. But the market still doesn’t quite listen when Saudi says that its current production is not about driving the oil price to the sky (and beyond). It’s about concerns for global oil demand amid many macro economic challenges. It’s about being preemptive versus weakening demand. The current oil rally can thus be undone by Saudi Arabia just as it was created by Saudi Arabia. The current refinery stress is however beyond the powers of Saudi Arabia. But China could come to the rescue as it holds spare refining capacity. It could increase export quotas for oil products and thus alleviate global mid-dist shortages. The first round effect of this would however be yet stronger Chinese crude oil imports. 

Brent crude and ARA diesel refining premiums/margins. It is easy to see when Russia invaded Ukraine. Diesel margins then exploded. The market is not taking the latest Russian export ban on diesel and gasoline too seriously. Not very big moves last week.

Brent crude and ARA diesel refining premiums/margins
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

ARA mid-dist margins still exceptionally high at USD 35-40/b versus a more normal USD 12-15/b. We are now heading into the heating season, but the summer driving season is fading and so are gasoline margins.

ARA refinary crack margin
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

ARA mid-dist margins still exceptionally high at USD 35-40/b versus a more normal USD 12-15/b. Here same graph as above but with longer perspective to show how extreme the situation is.

ARA refinary crack
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US crude and product stocks vs. the 2015-19 average. Very low mid-dist stocks.

US crude and product stocks vs. the 2015-19 average
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

Speculators are rolling into long positions. Now highest net long spec in 52 weeks.

Speculators are rolling into long positions
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

The ”normal” oil price is USD 97/b

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The Dated Brent crude oil price ydy closed at USD 96/b. Wow, that’s a high price! This sensation however depends on what you think is ”normal”. And normal in the eyes of most market participants today is USD 60/b. But this perception is probably largely based on the recent experience of the market. The average Brent crude oil price from 2015-2019 was USD 58.5/b. But that was a period of booming non-OPEC supply, mostly shale oil. But booming shale oil supply is now increasingly coming towards an end. Looking more broadly at the last 20 years the nominal average price was USD 75/b. But in inflation adjusted terms it was actually USD 97/b.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia’s oil minister, Abdulaziz bin Salman, yesterday stated that its production cuts was not about driving the price up but instead it was preemptive versus the highly uncertain global economic development. In that respect it has a very good point. The US 2yr government bond rate has rallied to 5.06% which is the highest since 2006 and just a fraction away of being the highest since December 2000. The Chinese property market is struggling and global PMIs have been downhill since mid-2021 with many countries now at contractive, sub-50 level. Thus a deep concern for the health of the global economy and thus oil demand going forward is absolutely warranted. And thus the preemptive production cuts by Saudi Arabia. But killing the global economy off while it is wobbling with an oil price of USD 110-120/b or higher is of course not a smart thing to do either.

At the same conference in Canada yesterday the CEO of Aramco, Amin H. Nasser, said that he expected global oil demand to reach 110 m b/d in 2030 and that talk about a near term peak in global oil demand was ”driven by policies, rather than the proven combination of markets, competitive economics and technology” (Reuters).

With a demand outlook of 110 m b/d in 2030 the responsible thing to do is of course to make sure that the oil price stays at a level where investments are sufficient to cover both decline in existing production as well as future demand growth.

In terms of oil prices we tend to think about recent history and also in nominal terms. Most market participants are still mentally thinking of the oil prices we have experienced during the shale oil boom years from 2015-2019. The average nominal Brent crude price during that period was USD 58.5/b. This is today often perceived as ”the normal price”. But it was a very special period with booming non-OPEC supply whenever the WTI price moved above USD 45/b. But that period is increasingly behind us. While we could enjoy fairly low oil prices during this period it also left the world with a legacy: Subdued capex spending in upstream oil and gas all through these years. Then came the Covid-years which led to yet another trough in capex spending. We are soon talking close to 9 years of subdued capex spending.

If Amin H. Nasser is ballpark correct in his prediction that global oil demand will reach 110 m b/d in 2030 then the world should better get capex spending rolling. There is only one way to make that happen: a higher oil price. If the global economy now runs into an economic setback or recession and OPEC allows the oil price to drop to say USD 50/b, then we’d get yet another couple of years with subdued capex spending on top of the close to 9 years with subdued spending we already have behind us. So in the eyes of Saudi Arabia, Amin H. Nasser and Abdulaziz bin Salman, the responsible thing to do is to make sure that the oil price stays up at a sufficient level to ensure that capex spending stays up even during an economic downturn.

This brings us back to the question of what is a high oil price. We remember the shale oil boom years with an average nominal price of USD 58.5/b. We tend to think of it as the per definition ”normal” price. But we should instead think of it as the price depression period. A low-price period during which non-OPEC production boomed. Also, adjusting it for inflation, the real average price during this period was actually USD 72.2/b and not USD 58.5/b. If we however zoom out a little and look at the last 20 years then we get a nominal average of USD 75/b. The real, average inflation adjusted price over the past 20 years is however USD 97/b. The Dated Brent crude oil price yesterday closed at USD 96/b.

Worth noting however is that for such inflation adjustment to make sense then the assumed cost of production should actually rise along with inflation and as such create a ”rising floor price” to oil based on rising real costs. If costs in real terms instead are falling due to productivity improvements, then such inflation adjusted prices will have limited bearing for future prices. What matters more specifically is the development of real production costs for non-OPEC producers and the possibility to ramp up such production. Environmental politics in OECD countries is of course a clear limiting factor for non-OPEC oil production growth and possibly a much more important factor than the production cost it self.  

But one last note on the fact that Saudi Arabia’s energy minister, Abdulaziz bin Salman, is emphasizing that the cuts are preemptive rather then an effort to drive the oil price to the sky while Amin H. Nasser is emphasizing that we need to be responsible. It means that if it turns out that the current cuts have indeed made the global oil market too tight with an oil price spiraling towards USD 110-120/b then we’ll highly likely see added supply from Saudi Arabia in November and December rather than Saudi sticking to 9.0 m b/d. This limits the risk for a continued unchecked price rally to such levels.

Oil price perspectives. We tend to think that the nominal average Brent crude oil price of USD 58.5/b during the shale oil boom years from 2015-19 is per definition the ”normal” price. But that period is now increasingly behind us. Zoom out a little to the real, average, inflation adjusted price of the past 20 years and we get USD 97/b. In mathematical terms it is much more ”normal” than the nominal price during the shale oil boom years 

The new normal oil price
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg data feed.

Is global oil demand about to peak 1: OECD and non-OECD share of global population

OECD and non-OECD share of global population
Source: SEB graph and calculations, UN population data

Is global oil demand about to peak 2: Oil demand per capita per year

Oil demand per capita per year
Source: SEB graph and calculations, BP oil data
Fortsätt läsa

Analys

USD 100/b in sight but oil product demand may start to hurt

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Some crude oil grades have already traded above USD 100/b. Tapis last week at USD 101.3/b. Dated Brent is trading at USD 95.1/b. No more than some market noise is needed to drive it above USD 100/b. But a perceived and implied oil market deficit of 1.5 to 2.5 m b/d may be closer to balance than a deficit. And if so the reason is probably that oil product demand is hurting. Refineries are running hard. They are craving for crude and converting it to oil products. Crude stocks in US, EU16 and Japan fell 23 m b in August as a result of this and amid continued restraint production by Saudi/Russia. But oil product stocks rose 20.3 m b with net draws in crude and products of only 2.7 m b for these regions. Thus indicating more of a balanced market than a deficit. Naturally there has been strong support for crude prices while oil product refinery margins have started to come off. Saudi/Russia is in solid control of the market. Both crude and product stocks are low while the market is either in deficit or at best in balance. So there should be limited down side price risk. But oil product demand is likely to hurt more if Brent crude rises to USD 110-120/b and such a price level looks excessive.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Crude oil prices have been on a relentless rise since late June when it became clear that Saudi Arabia would keep its production at 9 m b/d not just in July but also in August. Then later extended to September and then lately to the end of the year. On paper this has placed the market into a solid deficit. Total OPEC production was 27.8 m b/d in August and likely more or less the same in September. OPEC estimates that the need for oil from OPEC in Q3-23 is 29.2 m b/d which places the global market in a 1.4 m b/d deficit when OPEC produces 27.8 m b/d.

The proof of the pudding is of course that inventories actually draws down when there is a deficit. A 1.4 m b/d of deficit for 31 days in August implies a global inventory draw of 43.4 m b/d. If we assume that OECD countries accounts for 46% of global oil demand then OECD could/should have had a fair share of inventory rise of say 20 m b in August. Actual inventory data are however usually a lagging set of data so we have to work with sub sets of data being released on a higher frequency. And non-OECD demand and inventory data are hard to come by.

If we look at oil inventory data for US, EU16 and Japan we see that crude stocks fell 23 m b in August while product stocks rose 20.3 m b with a total crude and product draw of only 2.7 m b. I.e. indicating close to a balanced market in August rather than a big deficit. But it matters that crude stocks fell 23 m b. That is a tight crude market where refineries are craving and bidding for crude oil together with speculators who are buying paper-oil. So refineries worked hard to buy crude oil and converting it to oil products in August. But these additional oil products weren’t gobbled up by consumers but instead went into inventories.

Rising oil product inventories is of course  a good thing since these inventories in general are low. And also oil product stocks are low. The point is more that the world did maybe not run a large supply/demand deficit of 1.5 to 2.5 m b/d in August but rather had a more balanced market. A weaker oil product demand than anticipated would then likely be the natural explanation for this. Strong refinery demand for crude oil, crude oil inventory draws amid a situation where crude inventories already are low is of course creating an added sense of bullishness for crude oil.

On the one hand strong refinery demand for crude oil has helped to drive crude oil prices higher amid continued production cuts by Saudi Arabia. Rising oil product stocks have on the other hand eased the pressure on oil products and thus softened the oil product refinery margins.

The overall situation is that Saudi Arabia together with Russia are in solid control of the oil market. Further that the global market is either balanced or in deficit and that both crude and product stocks are still low. Thus we have a tight market both in terms of supplies and inventories. So there should be limited downside in oil prices. We are highly likely to see Dated Brent moving above USD 100/b. It is now less than USD 5/b away from that level and only noise is needed to bring it above. Tupis crude oil in Asia traded at USD 101.3/b last week. So some crude benchmarks are already above the USD 100/b mark.

While Dated Brent looks set to hit USD 100/b in not too long we are skeptical with respect to further price rises to USD 110-120/b as oil product demand likely increasingly would start to hurt. Unless of course if we get some serious supply disruptions. But Saudi Arabia now has several million barrels per day of reserve capacity as it today only produces 9.0 m b/d. Thus disruptions can be countered. Oil product demand, oil product cracks and oil product inventories is a good thing to watch going forward. An oil price of USD 85-95/b is probably much better than USD 110-120/b for a world where economic activity is likely set to slow rather than accelerate following large interest rate hikes over the past 12-18 months.

OPEC’s implied call-on-OPEC crude oil. If OPEC’s production stays at 27.8 m b/d throughout Q3-23 and Q4-23 then OPECs numbers further strong inventory draws to the end of the year.

OPEC's implied call-on-OPEC crude oil.
Source: SEB graph and calculations. Call-on-OPEC as calculated by OPEC in its Sep report.

Net long speculative positions in Brent crude and WTI. Speculators have joined the price rally since end of June.

Graph of net long speculative positions in Brent crude and WTI.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

End of month crude and product stocks in m b in EU16, US and Japan. Solid draw in crude stocks but also solid rise in product stocks. In total very limited inventory draw. Refineries ran hard to convert crude to oil products but these then went straight into inventories alleviating low oil product inventories there.

End of month crude and product stocks
Source: SEB table, Argus data

ARA oil product refinery margins have come off their highs for all products as the oil product situation has eased a bit. Especially so for gasoline with now fading summer driving. But also HFO 3.5% cracks have eased back a little bit. But to be clear, diesel cracks and mid-dist cracks are still exceptionally high. And even gasoline crack down to USD 17.6/b is still very high this time of year.

ARA oil product refinery margins
Source: SEB graph and calculations

ARA diesel cracks in USD/b. Very, very high in 2022. Almost normal in Apr and May. Now very high vs. normal though a little softer than last year.

ARA diesel cracks in USD/b.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average. Still very low mid-dist inventories (diesel) and also low crude stocks but not all that low gasoline inventories.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages. Mid-dist stocks have stayed persistently low while gasoline stocks suddenly have jumped as gasoline demand seems to have started to hurt due to higher prices.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data feed.

Total commercial US crude and product stocks in million barrels. Rising lately. If large, global deficit they should have been falling sharply. Might be a blip?

Total commercial US crude and product stocks in million barrels.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed, EIA data
Fortsätt läsa

Populära