Connect with us

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 21 oktober 2013

Published

on

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens på råvarupriser enligt SEBDet var en positiv vecka för jordbruksprodukter förra veckan. Alla spannmål som vete och majs steg med 2% i pris. Sojabönorna steg även de med 2% och rapsen med 3%. Sojamjölet backade med 3%, medan sojaoljan, som fallit kraftigt i pris efter en lång nedgång återhämtade sig med 4%. Efter en brand i ett lagerhus i Santos, hamnstad till São Paulo, steg sockerpriset från 19 cent upp mot 20 cent, men stängde på 19.50. Mjölkpriserna var oförändrade på såväl Eurex som på CME. Mjölkpriserna i Sverige fortsätter att stiga, genom att med eftersläpning anpassa sig till de högre internationella börspriserna. Skillnaden mellan det internationella priset och det svenska är historiskt högt på 80 öre per kilo. Om inte börspriserna faller, borde priset på mjölkråvara i Sverige kunna nå en ny rekordnivå, i vart fall den högsta på fem år inom någon eller några månader. Samtidigt har pristrenden på Eurex planat ut, även om den volatila Fonterranoteringen stigit något den senaste tiden. Kinas BNP-statistik kom in på +7.8% tillväxt för det tredje kvartalet. Det var precis på förväntningarna, men högre än tidigare under året. Man får tolka det som att Kinas ekonomi håller på att få upp farten igen, vilket har stor betydelse för efterfrågan på råvaror. En temporär budgetöverenskommelse har nåtts i USA. USDA meddelade i torsdags att oktober månads WASDE-rapport inte kommer att publiceras och att nästa som vanligt kommer ut den 8 november. Crop progress för den 7 och 15 oktober kommer inte heller att publiceras, utan nästa kommer den 21 oktober.

Odlingsväder

Väderprognoser för USA indikerar gynnsamt väder för sådden och utvecklingen av det amerikanska höstvetet. Det finns en del analytiker som redan nu säger att höstvetet kommer att vara i det bästa tillståndet sedan 2010 när det går in i vintervila.

Så till orosmomenten: Torkan i Kina, Argentina och Ryssland. Vi ser på kartbilder som visar avvikelsen från normal nederbörd nedan.

14 day precipitation analysisOdlingsväder i SydamerikaOdlingsväder centralasien

Vete

November månads terminskontrakt på Matif bröt igenom motståndet på 200 euro och avslutade veckan med att handlas på 204.75 euro per ton. Eftersom detta kontrakt snart går in i leverans, i början på november, lämnar vi det och hoppar ett år framåt, till november 2014. I kursdiagrammet nedanför ser vi att priserna ligger en bit under årets priser. Det råder alltså ”backwardation” i terminsmarknaden för kvarnvete på Matif. Vi ser också fredagens starka prisuppgång, som ”borde” kunna fortsätta och ta Nov 2014 till 200 euro, även det ett tekniskt motstånd. Om det bryts, ligger nästa motståndsnivå på 210 euro.

Teknisk analys på vetepriset

Decemberkontraktet 2014 på CBOT steg krafitgt även det, i fredags, och avslutar därmed en liten rekylfas. Siktet ser ut att bara inställt på 750 cent per bushel.

Vetepris på CBOT, december 2014-terminen

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif. Från att ha varit ”nästan” i backwardation är nu Matif helt och hållet det. Det innebär att ”bristsituationen” har förvärrats ytterligare, vilket i sin tur beror på att Europas spannmålsbönder blivit ännu mer irrationella. De borde sälja sin spannmål och köpa terminer. Spannmålen är dyrare än terminerna.

Terminskurvor för vete

I torsdags estimerade Argentinas jordbruksdepartement den kommande veteskörden till 8.8 mt. USDA låg senast på 12 mt och International Grains Council hade den på 11 mt.

AgCanada (AAFC) reviderade sin prognos för Kanadas totala veteproduktion genom att justera upp den till 33.2 mt från förra månadens estimat på 30.7 mt.

Torkan i Kina är bra för skörden av majs och sojabönor, men hindrar sådden av höstvetet. Detta väntas leda till att 10% mindre areal blir sådd i år än man tidigare hoppats. CNGOIC estimerar Kinas vete produktion till 122.17 mt 2012/13, jämfört med USDA’s estimat på 121 mt.

Indien kan komma att sänka prisgolvet på vete för att främja exporten.

Nedan ser vi priserna på köpoptioner på Matif på November-2014 (Matif vete). Notera att volatiliteten 13% är ganska låg. Volatiliteten brukar vara låg när priserna är låga. Den är faktiskt något lägre än förra veckan, vilket inneburit att priset på såväl köpoptioner som säljoptioner gått ner i pris.

Nedanstående optioner är köpoptioner. Terminen (Nov 2014) handlas i 194.25 euro per ton. En köpoption om ett ton vete, som ger rätt att köpa vete för 200 euro kostar 10.33 euro, eller 5% av 194.25 euro. När man köper optionen får man betala det beloppet (plus lite till för säljkurs, detta är senast betalt). Om priset i oktober (vid förfall) nästa år är 250 euro på terminen betalar banken 50 euro till optionsinnehavaren (omräknat till kronor om man vill och kommer överens om det). Om terminen står i 190 euro (under lösenpriset) förfaller optionen värdelös och inget belopp betalas ut.

Köpoptioner på vete

Nedanstående är priser på säljoptioner. Om du köpt optionen med lösenpris 200 euro (för 16.31) och terminen i oktober nästa år står i 180 euro, betalar banken ut 20 euro. Om terminspriset är över 200 euro betalar banken inte ut någonting alls och optionen förfaller värdelös.

Säljoptioner på vete

Förra veckan varnade vi för att en rekyl skulle kunna komma, om priset inte tog sig genom 200 euro på November 2013-kontraktet på Matif. Vi sade också att en sådan rekyl skulle vara ett ytterligare köptillfälle. Tyvärr fick vi inte den chansen, att köpa mer. Priset låg precis under 200 euro hela veckan, för att slutligen gå över. Vi rekommenderar naturligtvis en köpt position i vete. Marknaden har visat att trenden har vänt och kommer förmodligen att stiga ytterligare i veckan som kommer.

Maltkorn

Terminspriset (november) ligger nu 4.5 euro under vetepriset, för november 2013, som snart förfaller.

Teknisk syn på maltkorn

Majs

Majspriset – och nu tittar vi på nästa års skörd, december 2014-kontraktet, steg i veckan. Nedgången från slutat av augusti har tappat kraft, vilket brukar föregå en vändning uppåt.

Teknisk analys på majspriset

Sådden av sommarmajs är i full gång i Brasilien sedan slutet av september. Längst har lantbrukare i södra delen av landet kommit, där majs förlorar stort mot sojabönor. CONAB rapporterar från Brasilien att arealen av majs kan bli den minsta sedan 1970-talet, när CONAB började föra statistik. I Paraná var 56% av den väntade arealen sådd i mitten av oktober. I Rio Grande do Sul rapporteras 52% vara sått. Conab estimerar att arealen kan bli 6.36 – 6.57 mha, som är 3.7% – 6.8% lägre än förra året. Hektarskörden estimeras bli 5,104 Kg / ha. Om man tar hänsyn till skörd nummer två, säger CONAB att den totala arealen kan bli 15.36 – 15.57 mha, vilket kan leda till en skörd på 78.43 – 79.63 mt. Det ska jämföras med skörden förra året 2012/13 på 81 mt. Utgående lager, som i Brasilien avser innan skörd i januari, väntas bli rekordhöga 14.6 mt.

CNGOIC estimerar Kinas majs produktion till 215 mt, vilket är högre än USDA:s nuvarande estimat på 211 mt.

Vi väljer att hålla fast vid köprekommendationen.

Sojabönor

Marskontraktet 2014 har på ett mer tydligt sätt än november 2013 funnit stöd på 1250 cent per bushel. Det återstår att se om stödet på 1250 kommer att hålla, eller om priset går ända ner till 1200 cent. Fundamentalt är talar mycket för att utbudet av sojabönor kommer att öka kraftigt efter Brasiliens skörd.

Teknisk analys på soybean

Vi ser också att November 2014 ligger betydligt under marskontraktet, se nedan.

Pris på sojabönor enligt november 2014-terminen

Brasilianska CEPEA rapporterade i fredags att sojaarealen kan bli rekordstor. Med hänsyn till den trendmässiga förbättringen i avkastning, kan skörden bli uppåt 90 mt. CEPEA rapporterade också att inhemska priser fortsatte att falla i oktober. Förra veckan estimerade CONAB landets skörd 2014 till 87.6 – 89.7 mt, baserat på en areal mellan 28.7 och 29.4 mha och en avkastning på mellan 2,938 och 3,058 Kg/ha. Det är något högre än USDA:s 88 mt.

I USA talar en del nu, något oväntat, om en skörd på 43 bushels per acre. Efter torkan i augusti har marknaden tagit emot en serie av estimat från privata firmor och analytiker som visar på bättre skörd än befarat.

Vi behåller säljrekommendation.

Raps

Rapspriset (februari 2014) gick inte under det tekniska stödet på 360 euro i början av oktober och har sedan dess stigit på ett sätt som inte riktigt kan förväntas av en marknad som ska vara i fallande trend. Priset ligger nu strax under 380 euro. Om priset går över 380 euro förändras bilden ytterligare. Det kan vara en trendvändning uppåt på gång. Det återstår att se.

Rapspris - Februari 2014-terminen

November 2014-kontraktet steg relativt kraftigt i fredags och stängde på 378 euro per ton. Även där är 380 euro ett tekniskt motstånd. 55-dagars glidande medelvärde, som är en trendindikator är nu faktiskt stigande, vilket är ett tecken på att trenden kan ha vänt uppåt.

Teknisk analys rapeseed

Jag tycker den tekniska bilden av rapsmarknaden ser lite ut som en trendvändning (uppåt). Därför väljer vi att lämna säljrekommendationen och gå över till en tidig köprekommendation.

Potatis

Potatispriset av årets skörd, som handlas i april-kontraktet på Eurex, nådde upp till 24 euro, samma nivå som marknaden vände ner från förra månaden. Därefter föll priset kraftigt i veckan och stängde på 22.60. Det verkar som om 24 euro är den övre gränsen för potatispriset den här säsongen.

Hur potatispriset har utvecklats

Gris

Prist på Lean Hogs inledde veckan med att stiga kraftigt och vände sedan ner lika kraftigt. Frågan är om detta innebär att man ska vänta sig ytterligare prisuppgångar, eller om det innebär det motsatta…

Lean hogs, december 2013-terminen

Nedan ser vi spotkontraktens historik för Eurex-grisar och Lean Hogs.

Lean hogs och Eurex-grisar

Mjölk

Terminerna på smör och skummjölkspulver vid Eurex-börsen var stabila och rörde sig inte mycket under veckan som gick. Fonterras pris steg något, efter det kraftiga prisfall från toppen som varit.

Mjölk- och smörpriser

Det svenska avräkningspriset som betalas till mjölkbönder fortsätter att stiga, enligt Arlas prisnotering. Nedan ser vi ett diagram över prisutvecklingen på mjölk och på ett pris härlett från priset på terminerna på Eurex-börsen för SMP och smör, omräknat till kronor per Kg. USDA publicerar även ett index för WMP FOB Western Europe, som omräknat till kilo mjölk ligger mycket nära Eurexbörsens priser.

Svenskt pris, Eurex och WMP

Det kan vara intressant att studera skillnaden mellan Eurex-börsens priser och avräkningspriserna på mjölkråvaran och den ser vi nedan i kronor per Kg. Vi ser att skillnaden nu ligger på en historiskt hög nivå om 80 öre per Kilo, men att den ändå har backat i takt med att det priset på mjölkråvaran successivt anpassar sig till de högre börspriserna. Det är tydligt att det finns en inbyggd eftersläpning i anpassningen och då börspriserna rört sig ”sidledes” har priset på mjölkråvara hämtat in lite av skillnaden, vilket förklarar varför skillnaden har minskat.

En till skillnaden mellan Eurex-priserna och Arla-priserna anpassad linjär kurva, tycks visa en med tiden ökande skillnad, som vi ser i diagrammet nedan. I datamaterialet är faktiskt den här tendensen till ökande skillnad statistiskt signifikant.

Priser på Eurex och från Arla

Socker

Marskontraktet på råsocker steg kraftigt i fredags efter att 180,000 ton råsocker förstörts i en brand i Brasilien. I fredags klockan 6 på morgonen väcktes boende i hamnstaden Santos, öster om São Paulo, av en kraftig smäll då en eldsvåda startat i ett lagerhus för socker. Snart var 3 stora lagerhus övertända. Bilder kan ses på Globos sajt.

Marknaden präglades redan innan detta av brist på socker för omedelbar leverans, eftersom regn i början på oktober fått ”crushers” av sockerrör att stå still i en vecka. Mot den bakgrunden var förlusten av exportlagret extra känsligt för marknaden.

Sockerpriset stiger efter brand

Det råder inget tvivel om att trenden för sockerpriset har vänts från att vara fallande de senaste åren, till att bli stigande. Vi rekommenderar en köpt position i socker.

Gödsel

Priset på kväve / urea var stabilt i veckan som gick med endast små kursförändringar.

Pris på kväve / urea

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära