Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 21 oktober 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens på råvarupriser enligt SEBDet var en positiv vecka för jordbruksprodukter förra veckan. Alla spannmål som vete och majs steg med 2% i pris. Sojabönorna steg även de med 2% och rapsen med 3%. Sojamjölet backade med 3%, medan sojaoljan, som fallit kraftigt i pris efter en lång nedgång återhämtade sig med 4%. Efter en brand i ett lagerhus i Santos, hamnstad till São Paulo, steg sockerpriset från 19 cent upp mot 20 cent, men stängde på 19.50. Mjölkpriserna var oförändrade på såväl Eurex som på CME. Mjölkpriserna i Sverige fortsätter att stiga, genom att med eftersläpning anpassa sig till de högre internationella börspriserna. Skillnaden mellan det internationella priset och det svenska är historiskt högt på 80 öre per kilo. Om inte börspriserna faller, borde priset på mjölkråvara i Sverige kunna nå en ny rekordnivå, i vart fall den högsta på fem år inom någon eller några månader. Samtidigt har pristrenden på Eurex planat ut, även om den volatila Fonterranoteringen stigit något den senaste tiden. Kinas BNP-statistik kom in på +7.8% tillväxt för det tredje kvartalet. Det var precis på förväntningarna, men högre än tidigare under året. Man får tolka det som att Kinas ekonomi håller på att få upp farten igen, vilket har stor betydelse för efterfrågan på råvaror. En temporär budgetöverenskommelse har nåtts i USA. USDA meddelade i torsdags att oktober månads WASDE-rapport inte kommer att publiceras och att nästa som vanligt kommer ut den 8 november. Crop progress för den 7 och 15 oktober kommer inte heller att publiceras, utan nästa kommer den 21 oktober.

Odlingsväder

Väderprognoser för USA indikerar gynnsamt väder för sådden och utvecklingen av det amerikanska höstvetet. Det finns en del analytiker som redan nu säger att höstvetet kommer att vara i det bästa tillståndet sedan 2010 när det går in i vintervila.

Så till orosmomenten: Torkan i Kina, Argentina och Ryssland. Vi ser på kartbilder som visar avvikelsen från normal nederbörd nedan.

14 day precipitation analysisOdlingsväder i SydamerikaOdlingsväder centralasien

Vete

November månads terminskontrakt på Matif bröt igenom motståndet på 200 euro och avslutade veckan med att handlas på 204.75 euro per ton. Eftersom detta kontrakt snart går in i leverans, i början på november, lämnar vi det och hoppar ett år framåt, till november 2014. I kursdiagrammet nedanför ser vi att priserna ligger en bit under årets priser. Det råder alltså ”backwardation” i terminsmarknaden för kvarnvete på Matif. Vi ser också fredagens starka prisuppgång, som ”borde” kunna fortsätta och ta Nov 2014 till 200 euro, även det ett tekniskt motstånd. Om det bryts, ligger nästa motståndsnivå på 210 euro.

Teknisk analys på vetepriset

Decemberkontraktet 2014 på CBOT steg krafitgt även det, i fredags, och avslutar därmed en liten rekylfas. Siktet ser ut att bara inställt på 750 cent per bushel.

Vetepris på CBOT, december 2014-terminen

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif. Från att ha varit ”nästan” i backwardation är nu Matif helt och hållet det. Det innebär att ”bristsituationen” har förvärrats ytterligare, vilket i sin tur beror på att Europas spannmålsbönder blivit ännu mer irrationella. De borde sälja sin spannmål och köpa terminer. Spannmålen är dyrare än terminerna.

Terminskurvor för vete

I torsdags estimerade Argentinas jordbruksdepartement den kommande veteskörden till 8.8 mt. USDA låg senast på 12 mt och International Grains Council hade den på 11 mt.

AgCanada (AAFC) reviderade sin prognos för Kanadas totala veteproduktion genom att justera upp den till 33.2 mt från förra månadens estimat på 30.7 mt.

Torkan i Kina är bra för skörden av majs och sojabönor, men hindrar sådden av höstvetet. Detta väntas leda till att 10% mindre areal blir sådd i år än man tidigare hoppats. CNGOIC estimerar Kinas vete produktion till 122.17 mt 2012/13, jämfört med USDA’s estimat på 121 mt.

Indien kan komma att sänka prisgolvet på vete för att främja exporten.

Nedan ser vi priserna på köpoptioner på Matif på November-2014 (Matif vete). Notera att volatiliteten 13% är ganska låg. Volatiliteten brukar vara låg när priserna är låga. Den är faktiskt något lägre än förra veckan, vilket inneburit att priset på såväl köpoptioner som säljoptioner gått ner i pris.

Nedanstående optioner är köpoptioner. Terminen (Nov 2014) handlas i 194.25 euro per ton. En köpoption om ett ton vete, som ger rätt att köpa vete för 200 euro kostar 10.33 euro, eller 5% av 194.25 euro. När man köper optionen får man betala det beloppet (plus lite till för säljkurs, detta är senast betalt). Om priset i oktober (vid förfall) nästa år är 250 euro på terminen betalar banken 50 euro till optionsinnehavaren (omräknat till kronor om man vill och kommer överens om det). Om terminen står i 190 euro (under lösenpriset) förfaller optionen värdelös och inget belopp betalas ut.

Köpoptioner på vete

Nedanstående är priser på säljoptioner. Om du köpt optionen med lösenpris 200 euro (för 16.31) och terminen i oktober nästa år står i 180 euro, betalar banken ut 20 euro. Om terminspriset är över 200 euro betalar banken inte ut någonting alls och optionen förfaller värdelös.

Säljoptioner på vete

Förra veckan varnade vi för att en rekyl skulle kunna komma, om priset inte tog sig genom 200 euro på November 2013-kontraktet på Matif. Vi sade också att en sådan rekyl skulle vara ett ytterligare köptillfälle. Tyvärr fick vi inte den chansen, att köpa mer. Priset låg precis under 200 euro hela veckan, för att slutligen gå över. Vi rekommenderar naturligtvis en köpt position i vete. Marknaden har visat att trenden har vänt och kommer förmodligen att stiga ytterligare i veckan som kommer.

Maltkorn

Terminspriset (november) ligger nu 4.5 euro under vetepriset, för november 2013, som snart förfaller.

Teknisk syn på maltkorn

Majs

Majspriset – och nu tittar vi på nästa års skörd, december 2014-kontraktet, steg i veckan. Nedgången från slutat av augusti har tappat kraft, vilket brukar föregå en vändning uppåt.

Teknisk analys på majspriset

Sådden av sommarmajs är i full gång i Brasilien sedan slutet av september. Längst har lantbrukare i södra delen av landet kommit, där majs förlorar stort mot sojabönor. CONAB rapporterar från Brasilien att arealen av majs kan bli den minsta sedan 1970-talet, när CONAB började föra statistik. I Paraná var 56% av den väntade arealen sådd i mitten av oktober. I Rio Grande do Sul rapporteras 52% vara sått. Conab estimerar att arealen kan bli 6.36 – 6.57 mha, som är 3.7% – 6.8% lägre än förra året. Hektarskörden estimeras bli 5,104 Kg / ha. Om man tar hänsyn till skörd nummer två, säger CONAB att den totala arealen kan bli 15.36 – 15.57 mha, vilket kan leda till en skörd på 78.43 – 79.63 mt. Det ska jämföras med skörden förra året 2012/13 på 81 mt. Utgående lager, som i Brasilien avser innan skörd i januari, väntas bli rekordhöga 14.6 mt.

CNGOIC estimerar Kinas majs produktion till 215 mt, vilket är högre än USDA:s nuvarande estimat på 211 mt.

Vi väljer att hålla fast vid köprekommendationen.

Sojabönor

Marskontraktet 2014 har på ett mer tydligt sätt än november 2013 funnit stöd på 1250 cent per bushel. Det återstår att se om stödet på 1250 kommer att hålla, eller om priset går ända ner till 1200 cent. Fundamentalt är talar mycket för att utbudet av sojabönor kommer att öka kraftigt efter Brasiliens skörd.

Teknisk analys på soybean

Vi ser också att November 2014 ligger betydligt under marskontraktet, se nedan.

Pris på sojabönor enligt november 2014-terminen

Brasilianska CEPEA rapporterade i fredags att sojaarealen kan bli rekordstor. Med hänsyn till den trendmässiga förbättringen i avkastning, kan skörden bli uppåt 90 mt. CEPEA rapporterade också att inhemska priser fortsatte att falla i oktober. Förra veckan estimerade CONAB landets skörd 2014 till 87.6 – 89.7 mt, baserat på en areal mellan 28.7 och 29.4 mha och en avkastning på mellan 2,938 och 3,058 Kg/ha. Det är något högre än USDA:s 88 mt.

I USA talar en del nu, något oväntat, om en skörd på 43 bushels per acre. Efter torkan i augusti har marknaden tagit emot en serie av estimat från privata firmor och analytiker som visar på bättre skörd än befarat.

Vi behåller säljrekommendation.

Raps

Rapspriset (februari 2014) gick inte under det tekniska stödet på 360 euro i början av oktober och har sedan dess stigit på ett sätt som inte riktigt kan förväntas av en marknad som ska vara i fallande trend. Priset ligger nu strax under 380 euro. Om priset går över 380 euro förändras bilden ytterligare. Det kan vara en trendvändning uppåt på gång. Det återstår att se.

Rapspris - Februari 2014-terminen

November 2014-kontraktet steg relativt kraftigt i fredags och stängde på 378 euro per ton. Även där är 380 euro ett tekniskt motstånd. 55-dagars glidande medelvärde, som är en trendindikator är nu faktiskt stigande, vilket är ett tecken på att trenden kan ha vänt uppåt.

Teknisk analys rapeseed

Jag tycker den tekniska bilden av rapsmarknaden ser lite ut som en trendvändning (uppåt). Därför väljer vi att lämna säljrekommendationen och gå över till en tidig köprekommendation.

Potatis

Potatispriset av årets skörd, som handlas i april-kontraktet på Eurex, nådde upp till 24 euro, samma nivå som marknaden vände ner från förra månaden. Därefter föll priset kraftigt i veckan och stängde på 22.60. Det verkar som om 24 euro är den övre gränsen för potatispriset den här säsongen.

Hur potatispriset har utvecklats

Gris

Prist på Lean Hogs inledde veckan med att stiga kraftigt och vände sedan ner lika kraftigt. Frågan är om detta innebär att man ska vänta sig ytterligare prisuppgångar, eller om det innebär det motsatta…

Lean hogs, december 2013-terminen

Nedan ser vi spotkontraktens historik för Eurex-grisar och Lean Hogs.

Lean hogs och Eurex-grisar

Mjölk

Terminerna på smör och skummjölkspulver vid Eurex-börsen var stabila och rörde sig inte mycket under veckan som gick. Fonterras pris steg något, efter det kraftiga prisfall från toppen som varit.

Mjölk- och smörpriser

Det svenska avräkningspriset som betalas till mjölkbönder fortsätter att stiga, enligt Arlas prisnotering. Nedan ser vi ett diagram över prisutvecklingen på mjölk och på ett pris härlett från priset på terminerna på Eurex-börsen för SMP och smör, omräknat till kronor per Kg. USDA publicerar även ett index för WMP FOB Western Europe, som omräknat till kilo mjölk ligger mycket nära Eurexbörsens priser.

Svenskt pris, Eurex och WMP

Det kan vara intressant att studera skillnaden mellan Eurex-börsens priser och avräkningspriserna på mjölkråvaran och den ser vi nedan i kronor per Kg. Vi ser att skillnaden nu ligger på en historiskt hög nivå om 80 öre per Kilo, men att den ändå har backat i takt med att det priset på mjölkråvaran successivt anpassar sig till de högre börspriserna. Det är tydligt att det finns en inbyggd eftersläpning i anpassningen och då börspriserna rört sig ”sidledes” har priset på mjölkråvara hämtat in lite av skillnaden, vilket förklarar varför skillnaden har minskat.

En till skillnaden mellan Eurex-priserna och Arla-priserna anpassad linjär kurva, tycks visa en med tiden ökande skillnad, som vi ser i diagrammet nedan. I datamaterialet är faktiskt den här tendensen till ökande skillnad statistiskt signifikant.

Priser på Eurex och från Arla

Socker

Marskontraktet på råsocker steg kraftigt i fredags efter att 180,000 ton råsocker förstörts i en brand i Brasilien. I fredags klockan 6 på morgonen väcktes boende i hamnstaden Santos, öster om São Paulo, av en kraftig smäll då en eldsvåda startat i ett lagerhus för socker. Snart var 3 stora lagerhus övertända. Bilder kan ses på Globos sajt.

Marknaden präglades redan innan detta av brist på socker för omedelbar leverans, eftersom regn i början på oktober fått ”crushers” av sockerrör att stå still i en vecka. Mot den bakgrunden var förlusten av exportlagret extra känsligt för marknaden.

Sockerpriset stiger efter brand

Det råder inget tvivel om att trenden för sockerpriset har vänts från att vara fallande de senaste åren, till att bli stigande. Vi rekommenderar en köpt position i socker.

Gödsel

Priset på kväve / urea var stabilt i veckan som gick med endast små kursförändringar.

Pris på kväve / urea

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Fundamentals trump geopolitical tensions

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Throughout this week, the Brent Crude price has experienced a decline of USD 3 per barrel, despite ongoing turmoil in the Middle East. Price fluctuations have ranged from highs of USD 91 per barrel at the beginning of the week to lows of USD 87 per barrel as of yesterday evening.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Following the release of yesterday’s US inventory report, Brent Crude once again demonstrated resilience against broader macroeconomic concerns, instead focusing on underlying market fundamentals.

Nevertheless, the recent drop in prices may come as somewhat surprising given the array of conflicting signals observed. Despite an increase in US inventories—a typically bearish indicator—we’ve also witnessed escalating tensions in the Middle East, coupled with the reinstatement of US sanctions on Venezuela. Furthermore, there are indications of impending sanctions on Iran in response to the recent attack on Israel.

Treasury Secretary Janet Yellen has indicated that new sanctions targeting Iran, particularly aimed at restricting its oil exports, could be announced as early as this week. As previously highlighted, we maintain the view that Iran’s oil exports remain vulnerable even without further escalation of the conflict. It appears that Israel is exerting pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran, an action that is unfolding before our eyes.

Iran’s current oil production stands at close to 3.2 million barrels per day. Considering additional condensate production of about 0.8 million barrels per day and subtracting domestic demand of roughly 1.8 million barrels per day, the net export of Iranian crude and condensate is approximately 2.2 million barrels per day.

However, the uncertainty surrounding the enforcement of such sanctions casts doubt on the likelihood of a complete ending of Iranian exports. Approximately 80% of Iran’s exports are directed to independent refineries in China, suggesting that US sanctions may have limited efficacy unless China complies. The prospect of China resisting US pressure on its oil imports from Iran poses a significant challenge to US sanctions enforcement efforts.

Furthermore, any shortfall resulting from sanctions could potentially be offset by other OPEC nations with spare capacity. Saudi Arabia and the UAE, for instance, can collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day, although this remains a contingency measure.

In addition to developments related to Iran, the Biden administration has re-imposed restrictions on Venezuelan oil, marking the end of a six-month reprieve. This move is expected to impact flows from the South American nation.

Meanwhile, US crude inventories (excluding SPR holdings) surged by 2.7 million barrels last week (page 11 attached), reaching their highest level since June of last year. This increase coincided with a decline in measures of fuel demand (page 14 attached), underscoring a slightly weaker US market.

In summary, while geopolitical tensions persist and new rounds of sanctions are imposed, our market outlook remains intact. We maintain our forecast of an average Brent Crude price of USD 85 per barrel for the year 2024. In the short term, however, prices are expected to hover around the USD 90 per barrel mark as they navigate through geopolitical uncertainties and fundamental factors.

Fortsätt läsa

Analys

Brace for Covert Conflict

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

In the past two trading days, Brent Crude prices have fluctuated between highs of USD 92.2 per barrel and lows of USD 88.7 per barrel. Despite escalation tensions in the Middle East, oil prices have remained relatively stable over the past 24 hours. The recent barrage of rockets and drones in the region hasn’t significantly affected market sentiment regarding potential disruptions to oil supply. The key concern now is how Israel will respond: will it choose a strong retaliation to assert deterrence, risking wider regional instability, or will it revert to targeted strikes on Iran’s proxies in Lebanon, Syria, Yemen, and Iraq? While it’s too early to predict, one thing is clear: brace for increased volatility, uncertainty, and speculation.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Amidst these developments, the market continues to focus on current fundamentals rather than unfolding geopolitical risks. Despite Iran’s recent attack on Israel, oil prices have slid, reflecting a sideways or slightly bearish sentiment. This morning, oil prices stand at USD 90 per barrel, down 2.5% from Friday’s highs.

The attack

Iran’s launch of over 300 rockets and drones toward Israel marks the first direct assault from Iranian territory since 1991. However, the attack, announced well in advance, resulted in minimal damage as Israeli and allied forces intercepted nearly all projectiles. Hence, the damage inflicted was limited. The incident has prompted US President Joe Biden to urge Israel to exercise restraint, as part of broader efforts to de-escalate tensions in the Middle East.

Israel’s response remains uncertain as its war cabinet deliberates on potential courses of action. While the necessity of a response is acknowledged, the timing and magnitude remain undecided.

The attack was allegedly in retaliation for an Israeli airstrike on Iran’s consulate in Damascus, resulting in significant casualties, including a senior leader in the Islamic Revolutionary Guard Corps’ elite Quds Force. It’s notable that this marks the first direct targeting of Israel from Iranian territory, setting the stage for heightened tensions between the two nations.

Despite the scale of the attack, the vast majority of Iranian projectiles were intercepted before reaching Israeli territory. However, a small number did land, causing minor damage to a military base in the southern region.

President Biden swiftly condemned Iran’s actions and pledged to coordinate a diplomatic response with leaders from the G7 nations. The US military’s rapid repositioning of assets in the region underscores the seriousness of the situation.

Iran’s willingness to escalate tensions further depends on Israel’s response, as indicated by General Mohammad Bagheri, chief of staff of the Iranian armed forces. Meanwhile, speculation about a retaliatory attack from Israel persists.

Looking ahead, key questions remain unanswered. Will Iran launch additional attacks? How will Israel respond, and what implications will it have for the region? Moreover, how will Iran’s allies react to the escalating tensions?

Given the potential for a full-scale war between Iran and Israel, concerns about its impact on global energy markets are growing. Both the United States and China have strong incentives to reduce tensions in the region, given the destabilizing effects of a regional conflict.

Our view in conclusion

The recent escalation between Iran and Israel underscores the delicate balance of power in the volatile Middle East. With tensions reaching unprecedented levels and the specter of further escalation looming, the potential for a full-blown conflict cannot be understated. The ramifications of such a scenario would be far-reaching and could have significant implications for regional stability and global security.

Turning to the oil market, there has been much speculation about the possibility of a full-scale blockade of the Strait of Hormuz in the event of further escalation. However, at present, such a scenario remains highly speculative. Nonetheless, it is crucial to note that Iran’s oil production and exports remain at risk even without further escalation. Currently producing close to 3.2 million barrels per day, Iran has significantly increased its production from mid-2020 levels of 1.9 million barrels per day.

In response to the recent attack, Israel may exert pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran. The enforcement of such sanctions, particularly on Iranian oil exports, could result in a loss of anywhere between 0.5 million to 1 million barrels per day of oil supply. This would likely keep the oil market in deficit for the remainder of the year, contradicting the Biden administration’s wish to maintain oil and gasoline prices at sustainable levels ahead of the election. While other OPEC nations have spare capacity, utilizing it would tighten the global oil market even further. Saudi Arabia and the UAE, for example, could collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day if necessary.

Furthermore, both Iran and the US have expressed a desire to prevent further escalation. However, much depends on Israel’s response to the recent barrage of rockets. While Israel has historically refrained from responding violently to attacks (1991), the situation remains fluid. If Israel chooses not to respond forcefully, the US may be compelled to promise stronger enforcement of sanctions on Iranian oil exports. Consequently, Iranian oil exports are at risk, regardless of whether a wider confrontation ensues in the Middle East.

Analyzing the potential impact, approximately 2.2 million barrels per day of net Iranian crude and condensate exports could be at risk, factoring in Iranian domestic demand and condensate production. The effectiveness of US sanctions enforcement, however, remains uncertain, especially considering China’s stance on Iranian oil imports.

Despite these uncertainties, the market outlook remains cautiously optimistic for now, with Brent Crude expected to hover around the USD 90 per barrel mark in the near term. Navigating through geopolitical tensions and fundamental factors, the oil market continues to adapt to evolving conflicts in the Middle East and beyond.

Fortsätt läsa

Analys

OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Lots of talk about an increasingly tight oil market. And yes, the oil price will move higher as a result of this and most likely move towards USD 100/b. Tensions and flareups in the Middle East is little threat to oil supply and will be more like catalysts driving the oil price higher on the back of a fundamentally bullish market. I.e. flareups will be more like releasing factors. But OPEC+ will for sure produce more if needed as it has no interest in killing the goose (global economy) that lays the golden egg (oil demand growth). We’ll probably get verbal intervention by OPEC+ with ”.. more supply in H2” quite quickly when oil price moves closer to USD 100/b and that will likely subdue the bullishness. OPEC+ in full control of the oil market probably means an oil price ranging from USD 70/b to USD 100/b with an average of around USD 85/b. Just like last year.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude continues to trade around USD 90/b awaiting catalysts like further inventory declines or Mid East flareups. Brent crude ydy traded in a range of USD 88.78 – 91.1/b before settling at USD 90.38/b. Trading activity ydy seems like it was much about getting comfortable with 90-level. Is it too high? Is there still more upside etc. But in the end it settled above the 90-line. This morning it has traded consistently above the line without making any kind of great leap higher.

Netanyahu made it clear that Rafah will be attacked. Israel ydy pulled some troops out of Khan Younis in Gaza and that calmed nerves in the region a tiny bit. But it seems to be all about tactical preparations rather than an indication of a defuse of the situation. Ydy evening Benjamin Netanyahu in Israel made it clear that a date for an assault on Rafah indeed has been set despite Biden’s efforts to prevent him doing so. Article in FT on this today. So tension in Israel/Gaza looks set to rise in not too long. The market is also still awaiting Iran’s response to the bombing of its consulate in Damascus one week ago. There is of course no oil production in Israel/Gaza and not much in Syria, Lebanon or Yemen either. The effects on the oil market from tensions and flareups in these countries are first and foremost that they work as catalysts for the oil price to move higher in an oil market which is fundamentally bullish. Deficit and falling oil inventories is the fundamental reason for why the oil price is moving higher and for why it is at USD 90/b today. There is also the long connecting string of:

[Iran-Iraq-Syria/Yemen/Lebanon/Gaza – Israel – US]

which creates a remote risk that oil supply in the Middle East potentially could be at risk in the end when turmoil is flaring in the middle of this connecting string. This always creates discomfort in the oil market. But we see little risk premium for a scenario where oil supply is really hurt in the end as neither Iran nor the US wants to end up in such a situation.

Tight market but OPEC+ will for sure produce more if needed to prevent global economy getting hurt. There  is increasing talk about the oil market getting very tight in H2-24 and that the oil price could shoot higher unless OPEC+ is producing more. But of course OPEC+ will indeed produce more. The health of the global economy is essential for OPEC+. Healthy oil demand growth is like the goose that lays the golden egg for them. In no way do they want to kill it with too high oil prices. Brent crude averaged USD 82.2/b last year with a high of USD 98/b. So far this year it has averaged USD 82.6/b. SEB’s forecast is USD 85/b for the average year with a high of USD 100/b. We think that a repetition of last year with respect to oil prices is great for OPEC+ and fully acceptable for the global economy and thus will not hinder a solid oil demand growth which OPEC+ needs. Nothing would make OPEC+ more happy than to produce at a normal level and still being able to get USD 85/b. Brent crude will head yet higher because OPEC+ continues to hold back supply Q2-24 resulting in declining inventories and thus higher prices. But when the oil price is nearing USD 100/b we expect verbal intervention from the group with statements like ”… more supply in H2-24” and that will probably dampen bullish prices.

Not only does OPEC+ want to produce at a normal level. It also needs to produce at a normal level. Because at some point in time in the future there will be a situation sooner or later where they will have to cut again. And unless they are back to normal production at that time they won’t be in a position to cut again.

So OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg. They won’t allow the oil price to stay too high for too long. I.e. USD 100/b or higher. They will produce more in H2-24 if needed to prevent too high oil prices and they have the reserve capacity to do it.

Data today: US monthly oil market report (STEO) with forecast for US crude and liquids production at 18:00 CET

Fortsätt läsa

Populära