Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 20 maj 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommoditySEB - Tendens för råvarupriserStatistiken hamrar på marknaderna. Ur vinterns torka blandas massiva rapporter som WASDE-rapporten för en vecka sedan med sin prognostiserade rekordskörd av spannmål – så stor att många först inte kunde tro den, med rapporter om den sena såddens allt snabbare takt. Global ekonomi står samtidigt och stampar. Trots att centralbanker håller räntan på rekordlåg nivå och förser ekonomin med pengar, vill inte tillväxten ta fart. Pengarna hamnar istället på aktiebörsen. Anledningen är att Kina faktiskt kommit ganska långt upp på utvecklingsstegen. En inkomstökning leder inte som förr till en stor ökning av köttkonsumtionen. Att Kina börjar växa in som ett väsentligt mycket mer konkurrenskraftigt alternativ till Europas och Japans äldre delar av industrin innebär också att problemet inte är pengar, utan konkurrens från tillväxtländer.

Pristrenden på spannmål är definitivt nedåtriktad. Sojabönor (Chicago) handlades upp, till stor del beroende på den tighta situationen för amerikanska sojabönor. Sydamerika har gott om dem.

Mjölkmarknaden fortsätter falla, Fonterra lite mindre, men den kom från hög höjd. Eurex terminer på smör och mjölkpulver ligger fortfarande på hög nivå.

Odlingsväder

Torkan i USA har fortsatt att avta, i allt raskare takt. Det är nu 61.7% av USA som är torrare än normalt. Som mest på Juldagen var det 72% som var drabbat av torka. De två allra mest extrema graderna av torka lider 13.64% av landet av. Andelen minskade med 0.5% sedan förra veckan.

Diagram över odlingsväder

Som vi ser i kartbilden nedan är det västra delen av prärien och längs Klippiga bergen som det råder torka. Mellanvästern är praktiskt taget fri från torka. Östra delarna av Kansas och andra delstater hör dock till de som är hårdast drabbade av de svåraste typerna av torka.

US Drought monitor den 16 maj

Vete

Vetepriset började falla i torsdags och kursfallet accelererade under fredagens sista timmar. Bakom ligger sannolikt de spekulationer om att sådden av majs ska ha tagit ett rekordkliv framåt i måndagkvällens statistik. Siffror på att 70% (28% förra veckan) skulle vara sått. Det tror inte jag, men att sådden kommer att ha tagit ett stort kliv framåt ska man vänta sig. Innebörden av WASDE-rapporten kanske också börjar sjunka in. De flesta jag talat med om WASDE-rapporten har inte reagerat, helt enkelt för att den stora skörden av spannmål som prognosticeras är så enorm. En reaktion på ett seminarium i Malmö var ”Men hur ska det då gå med lönsamheten!?”. Jag tror dock att ju förr man fattar att priset kommer att gå ner rejält, desto bättre är det. För då kan man raskt göra något åt det.

Priset på novemberterminen på Matif stängde på 206.25 euro per ton. Det är lägre än föregående botten. Nästa tekniska stöd ligger på 205.25 och under det förstås 200. Trenden är nedåtriktad och dessa stöd ska testas.

Vetepris-analys

Decemberkontraktet på CBOT fortsatte falla och är nu nära stödet på 700 cent, som jag tror det är hög sannolikhet att marknaden till slut faller genom.

Analys på vete (cbot) för investerare

Nedan ser vi förändringen i terminskurvorna fredag till fredag. Maj-kontraktet på Matif är nu borta ur leken.

Terminskurvor på vete den 17 maj 2013

Crop condition för vintervete

Måndagens Crop Progress rapport från USDA visar att tillståndet för det amerikanska höstvetet i stort sett var oförändrat i de 18 stater som rapporterar. Vete i merparten av de HRW producerande staterna klassas fortfarande som ”poor/very poor”, medan vete i de SRW producerande staterna mestadels klassas som ”good/excellent”. För de 18 staterna sammantaget så klassas 32% som ”good/excellent”, oförändrat från förra veckan men väl under förra årets 60% vid samma tid. Höstvete klassat som ”poor/very poor” uppgår till 39%, också oförändrat från förra veckan men väl över förra årets 14% vid samma tid.

Totalt har endast 29% av höstvetet gått i ax, vilket är långt efter förra årets 73% vid samma tid och det femåriga genomsnittet på 51% vid denna tidpunkt.

Sådden av vårvete i de 6 största staterna gjorde framsteg i veckan som gick och avancerade till 43%, upp rejält från 23% en vecka innan men fortfarande väl efter förra årets 92% och det femåriga genomsnittet på 63%.

USDA

Slutsatsen är att vi behåller vår säljrekommendation på vete.

Maltkorn

Maltkorn föll relativt kraftigt i veckan vilket gjorde att prisskillnaden mellan maltkorn och kvarnvete fick en ”återställare”. Relationen mellan maltkorn och vete har historiskt varit väldigt stabil.

Maltkornpriser den 17 maj 2013

Majs

Majspriset (december 2013) är nu nere och testar årets bottennotering från april. Det ser ut att kunna bli ett brott nedåt. Det beror sannolikt på ”planting progress”-rapporten på måndag kväll klockan 22:00, eller på spekulationer om att sådden har varit rekordsnabb i det gynnsamma vädret.

Analys på majspris för investerare

Sådden ligger efter i USA, men hade i måndags tagit sig upp till 28% färdigt.

Majs-sådden

Spekulationerna går just nu varma om vad måndagens siffra kommer att bli. Den mest optimistiska siffran är att 70% ska vara sått. Det skulle vara en ökning med 42 procentenheter. Den största veckovisa ökningstakten som lantbrukarna har mäktat med är 30% sedan 2007 är 30%. Det skedde mellan 26 mars och 3 maj. Om lantbrukarna lyckas så 30% igen, hamnar vi på 58% sått. Det gör att sådden hamnar strax under den lägre delen av intervallet för 2007 – 2012, där sådden år 2008 utgör botten. Att det är just 2008 får oss naturligtvis att minnas att priserna på spannmål det året föll kraftigt.

USDA crop progress

Sådden i Iowa, den största producenten, är nu avklarad till 15% – långt efter det femåriga genomsnittet på 79% – medan sådden hos den näst största producenten, Illinois, nu är avklarad till 17% – även det långt efter det femåriga genomsnittet på 64%.

En studie från University of Illinois visat att sådden av majs som görs efter den 10 maj riskerar att ge 8% lägre avkastning i Illinois. Sådd efter den 20 maj kan ge en 15% lägre avkastning och efter den 1 juni så riskerar lantbrukarna en 25% lägre avkastning.

I kartan nedan ser vi hur mycket som var sått för en vecka sedan, i delstat för delstat.

Hur mycket som var sått för en vecka sedan, i delstat för delstat

Det ligger dock en hel del ”luft” i efterfrågeprognosen från USDA, som vi skrev om förra veckan. Farmdoc har som vi tidigare skrivit om, beräknat att även en 14% lägre majsskörd än väntat ger högre utgående lager. Slutsatsen är att vi behåller vår säljrekommendation på majs.

Sojabönor

Sojabönorna visade förvånande styrka i fredags. Samtidigt som sådden väntas gå framåt för majs, faller förhoppningarna om att det som inte blir sått med majs blir besått med sojabönor. Starkare import från Kina bidrog också till att få upp sojabönspriset.

Analys på sojapriset för investerare

Måndagens Crop Progess visar att sådden av sojabönor nu är avklarad till 6%, vilket kan jämföras med 43% vid den här tiden förra året och det femåriga genomsnittet på 24%.

Crop progress för sojabönor

I Iowa, den största producenten, är sådden endast avklarad till 1% – vilket är långt efter det femåriga genomsnittet på 30% vid denna tid – samtidigt som sådden hos den näst största producenten, Illinois, inte ens har påbörjats. Det femåriga genomsnittet för Illinois vid den här tiden ligger på 19%.

Nedan ser vi en karta som visar såddens framåtskridande i delstat för delstat.

Såddkarta

Samtidigt som exporten från USA är stark, håller exporten från Brasilien på att ta fart. Det har bland annat (till och med) gått tre fartyg med USA som destination.

Jag tror att det vi ser nu är en rekyl mot den fallande trenden och alltså ett tillfälle att sälja.

Slutsatsen är att vi behåller och upprepar vår säljrekommendation på sojabönor.

Raps

Rapspriset som förra veckan hade studsat på det tekniska stödet, rekylerade uppåt, men orkade inte hålla sig över 430 euro per ton. Under inflytande av sojamarknaden, kan priset hålla sig på den här nivån, men jag tror annars att det är ett bra tillfälle att sälja raps på.

Analys på rapspris för investerare

Nedanför ser vi kvoten mellan rapsterminspriset (nov) mot sojabönspriset (nov). Vi ser att raps fram till maj månads början handlades allt dyrare i förhållande till sojabönor, men att detta, som vi påpekat börjat normaliseras genom ett större prisfall på raps än på sojabönor. Ännu finns det extra fallhöjd i rapspriset, eftersom rapsen fortfarande är dyr i ett historiskt perspektiv, i förhållande till sojabönor.

Raps-diagram

Skulle det tekniska stödet på 415 euro brytas, är detta en rejäl säljsignal. Jag tror att rapspriset kommer att falla. Dels för att sojabönorna bör ha en lång tid av fallande priser framför sig och dels för att rapsen är ovanligt dyr i förhållande till sojabönor.

Mjölk

Fonterras notering fortsatte ner på deras Global Dairy Trade auktion i onsdags.

Mjölkpriser från Fonterra

Nedan ser vi terminspriserna framåt i tiden i fredags och veckan innan. Det är ett litet nedställ på SMP, men smöret ligger i princip på samma nivå som förra veckan.

Terminspriser på mejeriprodukter

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Fundamentals trump geopolitical tensions

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Throughout this week, the Brent Crude price has experienced a decline of USD 3 per barrel, despite ongoing turmoil in the Middle East. Price fluctuations have ranged from highs of USD 91 per barrel at the beginning of the week to lows of USD 87 per barrel as of yesterday evening.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Following the release of yesterday’s US inventory report, Brent Crude once again demonstrated resilience against broader macroeconomic concerns, instead focusing on underlying market fundamentals.

Nevertheless, the recent drop in prices may come as somewhat surprising given the array of conflicting signals observed. Despite an increase in US inventories—a typically bearish indicator—we’ve also witnessed escalating tensions in the Middle East, coupled with the reinstatement of US sanctions on Venezuela. Furthermore, there are indications of impending sanctions on Iran in response to the recent attack on Israel.

Treasury Secretary Janet Yellen has indicated that new sanctions targeting Iran, particularly aimed at restricting its oil exports, could be announced as early as this week. As previously highlighted, we maintain the view that Iran’s oil exports remain vulnerable even without further escalation of the conflict. It appears that Israel is exerting pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran, an action that is unfolding before our eyes.

Iran’s current oil production stands at close to 3.2 million barrels per day. Considering additional condensate production of about 0.8 million barrels per day and subtracting domestic demand of roughly 1.8 million barrels per day, the net export of Iranian crude and condensate is approximately 2.2 million barrels per day.

However, the uncertainty surrounding the enforcement of such sanctions casts doubt on the likelihood of a complete ending of Iranian exports. Approximately 80% of Iran’s exports are directed to independent refineries in China, suggesting that US sanctions may have limited efficacy unless China complies. The prospect of China resisting US pressure on its oil imports from Iran poses a significant challenge to US sanctions enforcement efforts.

Furthermore, any shortfall resulting from sanctions could potentially be offset by other OPEC nations with spare capacity. Saudi Arabia and the UAE, for instance, can collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day, although this remains a contingency measure.

In addition to developments related to Iran, the Biden administration has re-imposed restrictions on Venezuelan oil, marking the end of a six-month reprieve. This move is expected to impact flows from the South American nation.

Meanwhile, US crude inventories (excluding SPR holdings) surged by 2.7 million barrels last week (page 11 attached), reaching their highest level since June of last year. This increase coincided with a decline in measures of fuel demand (page 14 attached), underscoring a slightly weaker US market.

In summary, while geopolitical tensions persist and new rounds of sanctions are imposed, our market outlook remains intact. We maintain our forecast of an average Brent Crude price of USD 85 per barrel for the year 2024. In the short term, however, prices are expected to hover around the USD 90 per barrel mark as they navigate through geopolitical uncertainties and fundamental factors.

Fortsätt läsa

Analys

Brace for Covert Conflict

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

In the past two trading days, Brent Crude prices have fluctuated between highs of USD 92.2 per barrel and lows of USD 88.7 per barrel. Despite escalation tensions in the Middle East, oil prices have remained relatively stable over the past 24 hours. The recent barrage of rockets and drones in the region hasn’t significantly affected market sentiment regarding potential disruptions to oil supply. The key concern now is how Israel will respond: will it choose a strong retaliation to assert deterrence, risking wider regional instability, or will it revert to targeted strikes on Iran’s proxies in Lebanon, Syria, Yemen, and Iraq? While it’s too early to predict, one thing is clear: brace for increased volatility, uncertainty, and speculation.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Amidst these developments, the market continues to focus on current fundamentals rather than unfolding geopolitical risks. Despite Iran’s recent attack on Israel, oil prices have slid, reflecting a sideways or slightly bearish sentiment. This morning, oil prices stand at USD 90 per barrel, down 2.5% from Friday’s highs.

The attack

Iran’s launch of over 300 rockets and drones toward Israel marks the first direct assault from Iranian territory since 1991. However, the attack, announced well in advance, resulted in minimal damage as Israeli and allied forces intercepted nearly all projectiles. Hence, the damage inflicted was limited. The incident has prompted US President Joe Biden to urge Israel to exercise restraint, as part of broader efforts to de-escalate tensions in the Middle East.

Israel’s response remains uncertain as its war cabinet deliberates on potential courses of action. While the necessity of a response is acknowledged, the timing and magnitude remain undecided.

The attack was allegedly in retaliation for an Israeli airstrike on Iran’s consulate in Damascus, resulting in significant casualties, including a senior leader in the Islamic Revolutionary Guard Corps’ elite Quds Force. It’s notable that this marks the first direct targeting of Israel from Iranian territory, setting the stage for heightened tensions between the two nations.

Despite the scale of the attack, the vast majority of Iranian projectiles were intercepted before reaching Israeli territory. However, a small number did land, causing minor damage to a military base in the southern region.

President Biden swiftly condemned Iran’s actions and pledged to coordinate a diplomatic response with leaders from the G7 nations. The US military’s rapid repositioning of assets in the region underscores the seriousness of the situation.

Iran’s willingness to escalate tensions further depends on Israel’s response, as indicated by General Mohammad Bagheri, chief of staff of the Iranian armed forces. Meanwhile, speculation about a retaliatory attack from Israel persists.

Looking ahead, key questions remain unanswered. Will Iran launch additional attacks? How will Israel respond, and what implications will it have for the region? Moreover, how will Iran’s allies react to the escalating tensions?

Given the potential for a full-scale war between Iran and Israel, concerns about its impact on global energy markets are growing. Both the United States and China have strong incentives to reduce tensions in the region, given the destabilizing effects of a regional conflict.

Our view in conclusion

The recent escalation between Iran and Israel underscores the delicate balance of power in the volatile Middle East. With tensions reaching unprecedented levels and the specter of further escalation looming, the potential for a full-blown conflict cannot be understated. The ramifications of such a scenario would be far-reaching and could have significant implications for regional stability and global security.

Turning to the oil market, there has been much speculation about the possibility of a full-scale blockade of the Strait of Hormuz in the event of further escalation. However, at present, such a scenario remains highly speculative. Nonetheless, it is crucial to note that Iran’s oil production and exports remain at risk even without further escalation. Currently producing close to 3.2 million barrels per day, Iran has significantly increased its production from mid-2020 levels of 1.9 million barrels per day.

In response to the recent attack, Israel may exert pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran. The enforcement of such sanctions, particularly on Iranian oil exports, could result in a loss of anywhere between 0.5 million to 1 million barrels per day of oil supply. This would likely keep the oil market in deficit for the remainder of the year, contradicting the Biden administration’s wish to maintain oil and gasoline prices at sustainable levels ahead of the election. While other OPEC nations have spare capacity, utilizing it would tighten the global oil market even further. Saudi Arabia and the UAE, for example, could collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day if necessary.

Furthermore, both Iran and the US have expressed a desire to prevent further escalation. However, much depends on Israel’s response to the recent barrage of rockets. While Israel has historically refrained from responding violently to attacks (1991), the situation remains fluid. If Israel chooses not to respond forcefully, the US may be compelled to promise stronger enforcement of sanctions on Iranian oil exports. Consequently, Iranian oil exports are at risk, regardless of whether a wider confrontation ensues in the Middle East.

Analyzing the potential impact, approximately 2.2 million barrels per day of net Iranian crude and condensate exports could be at risk, factoring in Iranian domestic demand and condensate production. The effectiveness of US sanctions enforcement, however, remains uncertain, especially considering China’s stance on Iranian oil imports.

Despite these uncertainties, the market outlook remains cautiously optimistic for now, with Brent Crude expected to hover around the USD 90 per barrel mark in the near term. Navigating through geopolitical tensions and fundamental factors, the oil market continues to adapt to evolving conflicts in the Middle East and beyond.

Fortsätt läsa

Analys

OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Lots of talk about an increasingly tight oil market. And yes, the oil price will move higher as a result of this and most likely move towards USD 100/b. Tensions and flareups in the Middle East is little threat to oil supply and will be more like catalysts driving the oil price higher on the back of a fundamentally bullish market. I.e. flareups will be more like releasing factors. But OPEC+ will for sure produce more if needed as it has no interest in killing the goose (global economy) that lays the golden egg (oil demand growth). We’ll probably get verbal intervention by OPEC+ with ”.. more supply in H2” quite quickly when oil price moves closer to USD 100/b and that will likely subdue the bullishness. OPEC+ in full control of the oil market probably means an oil price ranging from USD 70/b to USD 100/b with an average of around USD 85/b. Just like last year.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude continues to trade around USD 90/b awaiting catalysts like further inventory declines or Mid East flareups. Brent crude ydy traded in a range of USD 88.78 – 91.1/b before settling at USD 90.38/b. Trading activity ydy seems like it was much about getting comfortable with 90-level. Is it too high? Is there still more upside etc. But in the end it settled above the 90-line. This morning it has traded consistently above the line without making any kind of great leap higher.

Netanyahu made it clear that Rafah will be attacked. Israel ydy pulled some troops out of Khan Younis in Gaza and that calmed nerves in the region a tiny bit. But it seems to be all about tactical preparations rather than an indication of a defuse of the situation. Ydy evening Benjamin Netanyahu in Israel made it clear that a date for an assault on Rafah indeed has been set despite Biden’s efforts to prevent him doing so. Article in FT on this today. So tension in Israel/Gaza looks set to rise in not too long. The market is also still awaiting Iran’s response to the bombing of its consulate in Damascus one week ago. There is of course no oil production in Israel/Gaza and not much in Syria, Lebanon or Yemen either. The effects on the oil market from tensions and flareups in these countries are first and foremost that they work as catalysts for the oil price to move higher in an oil market which is fundamentally bullish. Deficit and falling oil inventories is the fundamental reason for why the oil price is moving higher and for why it is at USD 90/b today. There is also the long connecting string of:

[Iran-Iraq-Syria/Yemen/Lebanon/Gaza – Israel – US]

which creates a remote risk that oil supply in the Middle East potentially could be at risk in the end when turmoil is flaring in the middle of this connecting string. This always creates discomfort in the oil market. But we see little risk premium for a scenario where oil supply is really hurt in the end as neither Iran nor the US wants to end up in such a situation.

Tight market but OPEC+ will for sure produce more if needed to prevent global economy getting hurt. There  is increasing talk about the oil market getting very tight in H2-24 and that the oil price could shoot higher unless OPEC+ is producing more. But of course OPEC+ will indeed produce more. The health of the global economy is essential for OPEC+. Healthy oil demand growth is like the goose that lays the golden egg for them. In no way do they want to kill it with too high oil prices. Brent crude averaged USD 82.2/b last year with a high of USD 98/b. So far this year it has averaged USD 82.6/b. SEB’s forecast is USD 85/b for the average year with a high of USD 100/b. We think that a repetition of last year with respect to oil prices is great for OPEC+ and fully acceptable for the global economy and thus will not hinder a solid oil demand growth which OPEC+ needs. Nothing would make OPEC+ more happy than to produce at a normal level and still being able to get USD 85/b. Brent crude will head yet higher because OPEC+ continues to hold back supply Q2-24 resulting in declining inventories and thus higher prices. But when the oil price is nearing USD 100/b we expect verbal intervention from the group with statements like ”… more supply in H2-24” and that will probably dampen bullish prices.

Not only does OPEC+ want to produce at a normal level. It also needs to produce at a normal level. Because at some point in time in the future there will be a situation sooner or later where they will have to cut again. And unless they are back to normal production at that time they won’t be in a position to cut again.

So OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg. They won’t allow the oil price to stay too high for too long. I.e. USD 100/b or higher. They will produce more in H2-24 if needed to prevent too high oil prices and they have the reserve capacity to do it.

Data today: US monthly oil market report (STEO) with forecast for US crude and liquids production at 18:00 CET

Fortsätt läsa

Populära