SEB Jordbruksprodukter, 20 maj 2013

SEB - Prognoser på råvaror - CommoditySEB - Tendens för råvarupriserStatistiken hamrar på marknaderna. Ur vinterns torka blandas massiva rapporter som WASDE-rapporten för en vecka sedan med sin prognostiserade rekordskörd av spannmål – så stor att många först inte kunde tro den, med rapporter om den sena såddens allt snabbare takt. Global ekonomi står samtidigt och stampar. Trots att centralbanker håller räntan på rekordlåg nivå och förser ekonomin med pengar, vill inte tillväxten ta fart. Pengarna hamnar istället på aktiebörsen. Anledningen är att Kina faktiskt kommit ganska långt upp på utvecklingsstegen. En inkomstökning leder inte som förr till en stor ökning av köttkonsumtionen. Att Kina börjar växa in som ett väsentligt mycket mer konkurrenskraftigt alternativ till Europas och Japans äldre delar av industrin innebär också att problemet inte är pengar, utan konkurrens från tillväxtländer.

Pristrenden på spannmål är definitivt nedåtriktad. Sojabönor (Chicago) handlades upp, till stor del beroende på den tighta situationen för amerikanska sojabönor. Sydamerika har gott om dem.

Mjölkmarknaden fortsätter falla, Fonterra lite mindre, men den kom från hög höjd. Eurex terminer på smör och mjölkpulver ligger fortfarande på hög nivå.

Odlingsväder

Torkan i USA har fortsatt att avta, i allt raskare takt. Det är nu 61.7% av USA som är torrare än normalt. Som mest på Juldagen var det 72% som var drabbat av torka. De två allra mest extrema graderna av torka lider 13.64% av landet av. Andelen minskade med 0.5% sedan förra veckan.

Diagram över odlingsväder

Som vi ser i kartbilden nedan är det västra delen av prärien och längs Klippiga bergen som det råder torka. Mellanvästern är praktiskt taget fri från torka. Östra delarna av Kansas och andra delstater hör dock till de som är hårdast drabbade av de svåraste typerna av torka.

US Drought monitor den 16 maj

Vete

Vetepriset började falla i torsdags och kursfallet accelererade under fredagens sista timmar. Bakom ligger sannolikt de spekulationer om att sådden av majs ska ha tagit ett rekordkliv framåt i måndagkvällens statistik. Siffror på att 70% (28% förra veckan) skulle vara sått. Det tror inte jag, men att sådden kommer att ha tagit ett stort kliv framåt ska man vänta sig. Innebörden av WASDE-rapporten kanske också börjar sjunka in. De flesta jag talat med om WASDE-rapporten har inte reagerat, helt enkelt för att den stora skörden av spannmål som prognosticeras är så enorm. En reaktion på ett seminarium i Malmö var ”Men hur ska det då gå med lönsamheten!?”. Jag tror dock att ju förr man fattar att priset kommer att gå ner rejält, desto bättre är det. För då kan man raskt göra något åt det.

Priset på novemberterminen på Matif stängde på 206.25 euro per ton. Det är lägre än föregående botten. Nästa tekniska stöd ligger på 205.25 och under det förstås 200. Trenden är nedåtriktad och dessa stöd ska testas.

Vetepris-analys

Decemberkontraktet på CBOT fortsatte falla och är nu nära stödet på 700 cent, som jag tror det är hög sannolikhet att marknaden till slut faller genom.

Analys på vete (cbot) för investerare

Nedan ser vi förändringen i terminskurvorna fredag till fredag. Maj-kontraktet på Matif är nu borta ur leken.

Terminskurvor på vete den 17 maj 2013

Crop condition för vintervete

Måndagens Crop Progress rapport från USDA visar att tillståndet för det amerikanska höstvetet i stort sett var oförändrat i de 18 stater som rapporterar. Vete i merparten av de HRW producerande staterna klassas fortfarande som ”poor/very poor”, medan vete i de SRW producerande staterna mestadels klassas som ”good/excellent”. För de 18 staterna sammantaget så klassas 32% som ”good/excellent”, oförändrat från förra veckan men väl under förra årets 60% vid samma tid. Höstvete klassat som ”poor/very poor” uppgår till 39%, också oförändrat från förra veckan men väl över förra årets 14% vid samma tid.

Totalt har endast 29% av höstvetet gått i ax, vilket är långt efter förra årets 73% vid samma tid och det femåriga genomsnittet på 51% vid denna tidpunkt.

Sådden av vårvete i de 6 största staterna gjorde framsteg i veckan som gick och avancerade till 43%, upp rejält från 23% en vecka innan men fortfarande väl efter förra årets 92% och det femåriga genomsnittet på 63%.

USDA

Slutsatsen är att vi behåller vår säljrekommendation på vete.

Maltkorn

Maltkorn föll relativt kraftigt i veckan vilket gjorde att prisskillnaden mellan maltkorn och kvarnvete fick en ”återställare”. Relationen mellan maltkorn och vete har historiskt varit väldigt stabil.

Maltkornpriser den 17 maj 2013

Majs

Majspriset (december 2013) är nu nere och testar årets bottennotering från april. Det ser ut att kunna bli ett brott nedåt. Det beror sannolikt på ”planting progress”-rapporten på måndag kväll klockan 22:00, eller på spekulationer om att sådden har varit rekordsnabb i det gynnsamma vädret.

Analys på majspris för investerare

Sådden ligger efter i USA, men hade i måndags tagit sig upp till 28% färdigt.

Majs-sådden

Spekulationerna går just nu varma om vad måndagens siffra kommer att bli. Den mest optimistiska siffran är att 70% ska vara sått. Det skulle vara en ökning med 42 procentenheter. Den största veckovisa ökningstakten som lantbrukarna har mäktat med är 30% sedan 2007 är 30%. Det skedde mellan 26 mars och 3 maj. Om lantbrukarna lyckas så 30% igen, hamnar vi på 58% sått. Det gör att sådden hamnar strax under den lägre delen av intervallet för 2007 – 2012, där sådden år 2008 utgör botten. Att det är just 2008 får oss naturligtvis att minnas att priserna på spannmål det året föll kraftigt.

USDA crop progress

Sådden i Iowa, den största producenten, är nu avklarad till 15% – långt efter det femåriga genomsnittet på 79% – medan sådden hos den näst största producenten, Illinois, nu är avklarad till 17% – även det långt efter det femåriga genomsnittet på 64%.

En studie från University of Illinois visat att sådden av majs som görs efter den 10 maj riskerar att ge 8% lägre avkastning i Illinois. Sådd efter den 20 maj kan ge en 15% lägre avkastning och efter den 1 juni så riskerar lantbrukarna en 25% lägre avkastning.

I kartan nedan ser vi hur mycket som var sått för en vecka sedan, i delstat för delstat.

Hur mycket som var sått för en vecka sedan, i delstat för delstat

Det ligger dock en hel del ”luft” i efterfrågeprognosen från USDA, som vi skrev om förra veckan. Farmdoc har som vi tidigare skrivit om, beräknat att även en 14% lägre majsskörd än väntat ger högre utgående lager. Slutsatsen är att vi behåller vår säljrekommendation på majs.

Sojabönor

Sojabönorna visade förvånande styrka i fredags. Samtidigt som sådden väntas gå framåt för majs, faller förhoppningarna om att det som inte blir sått med majs blir besått med sojabönor. Starkare import från Kina bidrog också till att få upp sojabönspriset.

Analys på sojapriset för investerare

Måndagens Crop Progess visar att sådden av sojabönor nu är avklarad till 6%, vilket kan jämföras med 43% vid den här tiden förra året och det femåriga genomsnittet på 24%.

Crop progress för sojabönor

I Iowa, den största producenten, är sådden endast avklarad till 1% – vilket är långt efter det femåriga genomsnittet på 30% vid denna tid – samtidigt som sådden hos den näst största producenten, Illinois, inte ens har påbörjats. Det femåriga genomsnittet för Illinois vid den här tiden ligger på 19%.

Nedan ser vi en karta som visar såddens framåtskridande i delstat för delstat.

Såddkarta

Samtidigt som exporten från USA är stark, håller exporten från Brasilien på att ta fart. Det har bland annat (till och med) gått tre fartyg med USA som destination.

Jag tror att det vi ser nu är en rekyl mot den fallande trenden och alltså ett tillfälle att sälja.

Slutsatsen är att vi behåller och upprepar vår säljrekommendation på sojabönor.

Raps

Rapspriset som förra veckan hade studsat på det tekniska stödet, rekylerade uppåt, men orkade inte hålla sig över 430 euro per ton. Under inflytande av sojamarknaden, kan priset hålla sig på den här nivån, men jag tror annars att det är ett bra tillfälle att sälja raps på.

Analys på rapspris för investerare

Nedanför ser vi kvoten mellan rapsterminspriset (nov) mot sojabönspriset (nov). Vi ser att raps fram till maj månads början handlades allt dyrare i förhållande till sojabönor, men att detta, som vi påpekat börjat normaliseras genom ett större prisfall på raps än på sojabönor. Ännu finns det extra fallhöjd i rapspriset, eftersom rapsen fortfarande är dyr i ett historiskt perspektiv, i förhållande till sojabönor.

Raps-diagram

Skulle det tekniska stödet på 415 euro brytas, är detta en rejäl säljsignal. Jag tror att rapspriset kommer att falla. Dels för att sojabönorna bör ha en lång tid av fallande priser framför sig och dels för att rapsen är ovanligt dyr i förhållande till sojabönor.

Mjölk

Fonterras notering fortsatte ner på deras Global Dairy Trade auktion i onsdags.

Mjölkpriser från Fonterra

Nedan ser vi terminspriserna framåt i tiden i fredags och veckan innan. Det är ett litet nedställ på SMP, men smöret ligger i princip på samma nivå som förra veckan.

Terminspriser på mejeriprodukter

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top