Connect with us

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 18 november 2013

Published

on

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens för priser på råvaror enligt SEBDet hände ganska lite på marknaden i veckan som gick med endast mindre prisrörelser. Informa, Strategie Grains, NOPA och France AgriMer med flera, publicerade rapporter, som marknaden mer eller mindre ignorerade.

Tendensen på marknaden var generellt sett negativ, med prisfall på det mesta – utom Mjölk. I svenska kronor steg priset basis Eurex terminer på såväl smör som skummjölkspulver på ett sätt som motsvarar +20 öre per kilo mjölkråvara i Sverige. Den svaga kronan / starka euron bidrog även till att förstärka den allmänna prisuppgången på Eurex.

Vete

November 2014 – kontraktet på Matif har inte lyckats ta sig över 195 euro. Det ser ut som om det finns en ansamling av säljordrar på den nivån. Marknaden stängde på 194.50 euro per ton i fredags, vilket nu är precis på ett tekniskt stöd. Skulle nivån brytas, vilket sker på måndag om marknaden inte stiger, blir det ”fritt” ner till 190 euro per ton. Vi tror att det fallet kommer.

Teknisk analys på vetepriset

Decemberkontraktet 2014 på CBOT fortsatte falla i pris i veckan som gick, vilket får skillnaden mellan Matif och Chicago att som ett gummiband dras ut ännu mer.

Teknisk analys på W Z4

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif. Förändringarna i terminskurvan för Matifvete utgörs av oförändrat pris för de kortare kontrakten, men ett par euro lägre pris för skörd 2014. Terminskurvan i Chicago flyttades i veckan ner med motsvarande 5 euro per ton oavsett löptid; lika mycket för december 2013 som för Juli 2016. Till viss del beror detta på att euron steg med 1% mot dollarn.

Terminskurvor på vete i diagram

Måndagens Crop Progress från visar att sådden av amerikanskt höstvete nu börjar närma sig sitt slut då 95% var avklarad per den 10 november, vilket är strax över förra årets 94% och även högre än det femåriga genomsnittet på 93%.

Uppkomsten av höstvete ligger nu på 84% – vilket är högre än förra årets 78% och det femåriga genomsnittet på 80%.

Andelen grödor klassade som ”good/excellent” fortsätter också att öka och justeras upp från 63% till 65%, vilket är betydligt högre än förra årets 36% vid den här tiden.

Vetediagram

Sådden av höstvete i Frankrike är nu avklarad till 85& (per den 11 november), upp från 81% veckan innan. Andelen grödor klassade som ”good/excellent” uppgår till 87%, en nedjustering med 2%.

Vetesådden

Egypten har återigen varit i marknaden för köp av vete med leverans i början av december. GASC köpte 180 000 ton franskt vete och 60 000 ton rumänskt vete. Frågan är hur mycket mer vete Rumänien kan exportera med tanke på att de också sålde 20 000 ton till Libanon. Det amerikanska vete som offererades var 10 usd / ton billigare (FOB) än det franska vetet men har ändå svårt att mäta sig pga högre transportkostnaderna över Atlanten.

Kinesiska CNGOIC justerar upp sin prognos för landets import av vete med 500 000 ton till 8 mt, vilket dock är lägre än USDA:s estimat på 8.5 mt. Importen från USA förväntas uppgå till 4.3 mt.

Ryssland håller fast vid sin prognos med en veteproduktion på 50 mt 2014/15, trots lägre sådd areal, då lantbrukare i landet förväntas fortsätta sådden av höstgrödor under november månad till följd av högre temperaturer än normalt. Så här långt uppgår sådd areal till ca 14.4 miljoner hektar (ungefär 88% av den förväntade arealen men fortfarande 8% lägre än förra året). Det varma vädret förväntas fortsätta framöver och i bl.a Moskva uppmättes den varmaste november-temperaturen på 130 år.

Temperaturprognos

Enligt BAGE är nu veteskörden i Argentina påbörjad och avklarad till 6.9%, upp från 3.6% veckan innan och att jämföra med 14.5% vid samma tid förra året. Produktionen beräknas uppgå till 10.25 mt vilket är oförändrat från tidigare estimat.

Basis Matifs behåller vi vår säljrekommendation.

Optioner på vete

Nedan ser vi priserna på köpoptioner på Matif på November-2014 (Matif vete). Notera att volatiliteten har sjunkit ytterligare från 13 till 12% på årsbasis. Det är innebär att optioner på vete är billigare än på länge.

Köp-optioner på vete

Nedanstående är priser på säljoptioner.

Säljoptioner på vete

Maltkorn

November 2014 – kontraktet på Matif behöll sin återvunna premie på 30 euro per ton till Matifvetet i veckan som gick.

Maltkornet

Majs

Majspriset föll tillbaka i veckan efter den omedelbara uppgången direkt efter WASDE-rapporten, helt i linje med vad jag skrev förra veckan.

Majspriset föll tillbaka

Crop Progress rapporten från USDA fortsätter att visa på en snabb framfart för skörden av majs i USA, med en ökning från 73% per den 3 november till 84% en vecka senare, vilket gör att skördetakten ligger strax över det femåriga genomsnittet på 79%. Tar man en närmare titt på ”I-staterna” så är skörden avklarad till 93% respektive 85% i Illinois och Indiana. Ytterligare en aktiv vecka för lantbrukare i Iowa som nu har skördat 88%, en siffra som nu ligger över genomsnittet på 80%.

Majspriset olika år

Amerikanska EPA bekräftade att man kommer att sänka inblandningskravet avseende biobränslen. Däremot låg den aktuella produktionen av etanol på den högsta nivån sedan 17 månader.

Marknaden valde att strunta i att Informa sänkte estimat för majsarealen 2014 till 91.5 mA från det tidigare estimatet 91.7 mA. Enligt USDA var majsarealen i USA 95.3 mA.

Sådden i Argentina var till 42% klar och ligger därmed efter den normala takten. Vi har tidigare haft köprekommendation och går över till neutral.

Sojabönor

Terminskontrakten på sojabönor föll med ett par procent i veckan. Det var framförallt årets vinnare i sojasegmentet, sojamjölet, som föll i pris. Sojaoljan, som pressats hårt (ursäkta ordvitsen) lyckades hålla sig på oförändrad nivå genom veckan. Nedan ser vi mars-kontraktet, som föll kraftigt i fredags, efter att inte ha orkat igenom motståndsnivån 1300 cent, där det antagligen ansamlats mycket säljordrar från lantbrukare.

Sojabönor

November 2014 höll sig i positivt territorium större delen av veckan, men fick lämna tillbaka allt på fredagen. Veckan slutade med en nedgång på ett par procent.

S X4

Måndagens Crop Progress från USDA visar att skörden av sojabönor i USA går framåt och nu ligger på 91%, vilket är marginellt lägre än det femåriga genomsnittet på 92%, men en ökning från 86% veckan innan. I Iowa och Illinois är skörden nu i stort sett klar med 98% respektive 97% och i flera stater är nu över 90% av skörden avklarad. Efter den här helgen borde det vara i stort sett över.

Exporten av sojabönor från USA ligger på rekordnivå. 79.7 miljoner bushels är den fjärde högsta nivån de senaste fem åren och långt över genomsnittet.

Soja över flera år

I fredags publicerades NOPA:s ”crush” siffror för oktober och på 157 Mbu ar de högre än väntat. Dessutom, som nämnt ovan, bekräftade EPA ett lägre inblandningskrav av biobränslen i drivmedel i USA.

Informa behöll 2014 års arealestimat oförändrat på 83.8 mA från förra månaden. Det är i och för sig väsentligt högre än årets 76.5 mA, men den ökade skillnaden mellan majs och soja borde ha lett till en höjning av arealen.

Nedan ser vi relationen mellan priset på Nov 2014 sojabönor och Dec 2014 majs, alltså priset på SX4 dividerat med priset på CZ4. Kvoten klättrade sedan förra veckan från 2.49 till 2.52.

Relationer

Trots en rad nyheter, som borde ha varit positiva för sojabönorna, slutade veckans handel med ett lägre pris. Sojabönor är helt enkelt väldigt mycket för dyra i förhållande till andra jordbruksprodukter. Så länge vädret fortsätter att vara ”OK” i Sydamerika, kommer priset på sojabönor successivt att falla.

Vi behåller säljrekommendation.

Raps

November 2014-kontraktet har gått till slutet av den triangelformation vi skrev om och brutit ur triangeln på det sättet. Enligt handboken i teknisk analys, innebär detta inte den ”köpsignal” det skulle ha gjort om köparna tagit kommandot tidigare. Nu betyder det ingenting. Vi fortsätter därför med neutral rekommendation.

Raps analyserat

EU-28:s totala areal för oljeväxter förväntas falla med 2% till 11.9 miljoner hektar, där rapsarealen för skörd 2014 förväntas minska med 1% till 6.6 miljoner hektar enligt Strategie Grains rapport i veckan.

Efter den snabba expansionen under det senaste året förväntas en minskning av areal för raps i Tyskland – framförallt i de norra delarna – vilket framförallt återspeglar växtföljd samt ett mindre skifte till andra grödor till följd av högre priser. Baserat på en nyligen genomförd undersökning hos ca 5000 lantbrukare under september/oktober uppskattar UFOP arealen för höstraps skörd 2014 till 1.4 miljoner hektar. Jämfört med den skördade arealen 2013 representerar detta en liten minskning med 4% eller 57 959 hektar.

Winterrapsfläche

Potatis

Potatispriset av årets skörd, fortsatte den senaste tidens prisfall, men fanns stöd vid 19 euro per deciton. Marknaden är kraftigt översåld och det bör kunna finna stöd vi de här nivåerna.

Potatis översåld

Gris

Lean hogs mars-kontrakt har rekylerat ner till 55-dagars glidande medelvärde. Ur teknisk synvinkel kan detta innebära stöd för priset och en möjlighet till en återgång till den stigande pristrenden.

LHG4

Mjölk

Terminerna på smör och skummjölkspulver vid Eurex-börsen steg båda i veckan. Det gjorde även USDA:s notering på SMB FOB NWE och Fonterras SMP-pris. Eftersom även euron steg med 2% mot den svenska kronan, innebar detta en betydande prisuppgång i kronor per kilo.

Mjölkpriser

Om vi utgår från terminspriserna på smör och SMP och aktuell växelkurs EURSEK, får vi följande terminskurva i kronor per kilo svensk mjölklråvara. Notera dock att dessa priser alltid bör ligga över ett pris för råvaran i Sverige (och på andra ställen också) eftersom SMP och smör är produkter och inte råvaror.

Hela kurvan ligger ca 12 -20 öre / Kg högre än förra veckan. Höjningen är störst för februari 2014 (+20 öre) och lägst för november och december 2013 (+12 öre). För de lite längre kontrakten, från juli och framåt, där det inte finns någon handel och priserna är något mer osäkra stannade veckans prisuppgång på +8 öre, men dessa är som sagt inte handlade priser.

Prisfall

Socker

Marskontraktet på råsocker föll ner till 17.55 cent i fredags. Det är den lägsta prisnivån sedan i september. RSI-index på 28.79 (<30) indikerar en översåld marknad och man kan vänta sig ett slut på prisfallet, följt av en rekyl uppåt. Priset är vid nivåer där det funnits tekniskt stöd / motstånd tidigare, under augusti och september. Dessa två tekniska faktorer: RSI och gamla stödnivåer, talar för en vändning uppåt i veckan som kommer.

Sockerpriset bör vända uppåt

International Sugar Organization i London publicerade en ny rapport och uppdaterade prognoser i torsdags. De höjde prognosen på det globala produktionsöverskottet 2013/14 till 4.73 mt från 4.5 mt i prognosen från augusti. ISO höjde produktionen i Indien med 1.5 mt till 26.5 mt pga den goda monsunen, men sänkte produktionen i Braslien och i EU-28. Global produktion väntas bli 181.5 mt, som är 1.2% lägre än för ett år sedan och den första minskningen på fem år. ISO förväntar sig att global produktion fortsätter att sjunka och att produktionsöverskottet vänds i ett underskott.

Den som tycker om att köpa på rekyler, kan passa på nu. Vi rekommenderar köp.

Gödsel

Priset på kväve / urea som förra veckan stängde på 303 dollar per ton, inledde veckan med att stiga till över 320 dollar, innan priset rekylerade ner och stängde veckan på 312, en uppgång med 9 dollar per ton.

Gödselpriset

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära