Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 18 november 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens för priser på råvaror enligt SEBDet hände ganska lite på marknaden i veckan som gick med endast mindre prisrörelser. Informa, Strategie Grains, NOPA och France AgriMer med flera, publicerade rapporter, som marknaden mer eller mindre ignorerade.

Tendensen på marknaden var generellt sett negativ, med prisfall på det mesta – utom Mjölk. I svenska kronor steg priset basis Eurex terminer på såväl smör som skummjölkspulver på ett sätt som motsvarar +20 öre per kilo mjölkråvara i Sverige. Den svaga kronan / starka euron bidrog även till att förstärka den allmänna prisuppgången på Eurex.

Vete

November 2014 – kontraktet på Matif har inte lyckats ta sig över 195 euro. Det ser ut som om det finns en ansamling av säljordrar på den nivån. Marknaden stängde på 194.50 euro per ton i fredags, vilket nu är precis på ett tekniskt stöd. Skulle nivån brytas, vilket sker på måndag om marknaden inte stiger, blir det ”fritt” ner till 190 euro per ton. Vi tror att det fallet kommer.

Teknisk analys på vetepriset

Decemberkontraktet 2014 på CBOT fortsatte falla i pris i veckan som gick, vilket får skillnaden mellan Matif och Chicago att som ett gummiband dras ut ännu mer.

Teknisk analys på W Z4

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif. Förändringarna i terminskurvan för Matifvete utgörs av oförändrat pris för de kortare kontrakten, men ett par euro lägre pris för skörd 2014. Terminskurvan i Chicago flyttades i veckan ner med motsvarande 5 euro per ton oavsett löptid; lika mycket för december 2013 som för Juli 2016. Till viss del beror detta på att euron steg med 1% mot dollarn.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Terminskurvor på vete i diagram

Måndagens Crop Progress från visar att sådden av amerikanskt höstvete nu börjar närma sig sitt slut då 95% var avklarad per den 10 november, vilket är strax över förra årets 94% och även högre än det femåriga genomsnittet på 93%.

Uppkomsten av höstvete ligger nu på 84% – vilket är högre än förra årets 78% och det femåriga genomsnittet på 80%.

Andelen grödor klassade som ”good/excellent” fortsätter också att öka och justeras upp från 63% till 65%, vilket är betydligt högre än förra årets 36% vid den här tiden.

Vetediagram

Sådden av höstvete i Frankrike är nu avklarad till 85& (per den 11 november), upp från 81% veckan innan. Andelen grödor klassade som ”good/excellent” uppgår till 87%, en nedjustering med 2%.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vetesådden

Egypten har återigen varit i marknaden för köp av vete med leverans i början av december. GASC köpte 180 000 ton franskt vete och 60 000 ton rumänskt vete. Frågan är hur mycket mer vete Rumänien kan exportera med tanke på att de också sålde 20 000 ton till Libanon. Det amerikanska vete som offererades var 10 usd / ton billigare (FOB) än det franska vetet men har ändå svårt att mäta sig pga högre transportkostnaderna över Atlanten.

Kinesiska CNGOIC justerar upp sin prognos för landets import av vete med 500 000 ton till 8 mt, vilket dock är lägre än USDA:s estimat på 8.5 mt. Importen från USA förväntas uppgå till 4.3 mt.

Ryssland håller fast vid sin prognos med en veteproduktion på 50 mt 2014/15, trots lägre sådd areal, då lantbrukare i landet förväntas fortsätta sådden av höstgrödor under november månad till följd av högre temperaturer än normalt. Så här långt uppgår sådd areal till ca 14.4 miljoner hektar (ungefär 88% av den förväntade arealen men fortfarande 8% lägre än förra året). Det varma vädret förväntas fortsätta framöver och i bl.a Moskva uppmättes den varmaste november-temperaturen på 130 år.

Temperaturprognos

Enligt BAGE är nu veteskörden i Argentina påbörjad och avklarad till 6.9%, upp från 3.6% veckan innan och att jämföra med 14.5% vid samma tid förra året. Produktionen beräknas uppgå till 10.25 mt vilket är oförändrat från tidigare estimat.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Basis Matifs behåller vi vår säljrekommendation.

Optioner på vete

Nedan ser vi priserna på köpoptioner på Matif på November-2014 (Matif vete). Notera att volatiliteten har sjunkit ytterligare från 13 till 12% på årsbasis. Det är innebär att optioner på vete är billigare än på länge.

Köp-optioner på vete

Nedanstående är priser på säljoptioner.

Säljoptioner på vete

Maltkorn

November 2014 – kontraktet på Matif behöll sin återvunna premie på 30 euro per ton till Matifvetet i veckan som gick.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Maltkornet

Majs

Majspriset föll tillbaka i veckan efter den omedelbara uppgången direkt efter WASDE-rapporten, helt i linje med vad jag skrev förra veckan.

Majspriset föll tillbaka

Crop Progress rapporten från USDA fortsätter att visa på en snabb framfart för skörden av majs i USA, med en ökning från 73% per den 3 november till 84% en vecka senare, vilket gör att skördetakten ligger strax över det femåriga genomsnittet på 79%. Tar man en närmare titt på ”I-staterna” så är skörden avklarad till 93% respektive 85% i Illinois och Indiana. Ytterligare en aktiv vecka för lantbrukare i Iowa som nu har skördat 88%, en siffra som nu ligger över genomsnittet på 80%.

Majspriset olika år

Amerikanska EPA bekräftade att man kommer att sänka inblandningskravet avseende biobränslen. Däremot låg den aktuella produktionen av etanol på den högsta nivån sedan 17 månader.

Marknaden valde att strunta i att Informa sänkte estimat för majsarealen 2014 till 91.5 mA från det tidigare estimatet 91.7 mA. Enligt USDA var majsarealen i USA 95.3 mA.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Sådden i Argentina var till 42% klar och ligger därmed efter den normala takten. Vi har tidigare haft köprekommendation och går över till neutral.

Sojabönor

Terminskontrakten på sojabönor föll med ett par procent i veckan. Det var framförallt årets vinnare i sojasegmentet, sojamjölet, som föll i pris. Sojaoljan, som pressats hårt (ursäkta ordvitsen) lyckades hålla sig på oförändrad nivå genom veckan. Nedan ser vi mars-kontraktet, som föll kraftigt i fredags, efter att inte ha orkat igenom motståndsnivån 1300 cent, där det antagligen ansamlats mycket säljordrar från lantbrukare.

Sojabönor

November 2014 höll sig i positivt territorium större delen av veckan, men fick lämna tillbaka allt på fredagen. Veckan slutade med en nedgång på ett par procent.

S X4

Måndagens Crop Progress från USDA visar att skörden av sojabönor i USA går framåt och nu ligger på 91%, vilket är marginellt lägre än det femåriga genomsnittet på 92%, men en ökning från 86% veckan innan. I Iowa och Illinois är skörden nu i stort sett klar med 98% respektive 97% och i flera stater är nu över 90% av skörden avklarad. Efter den här helgen borde det vara i stort sett över.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Exporten av sojabönor från USA ligger på rekordnivå. 79.7 miljoner bushels är den fjärde högsta nivån de senaste fem åren och långt över genomsnittet.

Soja över flera år

I fredags publicerades NOPA:s ”crush” siffror för oktober och på 157 Mbu ar de högre än väntat. Dessutom, som nämnt ovan, bekräftade EPA ett lägre inblandningskrav av biobränslen i drivmedel i USA.

Informa behöll 2014 års arealestimat oförändrat på 83.8 mA från förra månaden. Det är i och för sig väsentligt högre än årets 76.5 mA, men den ökade skillnaden mellan majs och soja borde ha lett till en höjning av arealen.

Nedan ser vi relationen mellan priset på Nov 2014 sojabönor och Dec 2014 majs, alltså priset på SX4 dividerat med priset på CZ4. Kvoten klättrade sedan förra veckan från 2.49 till 2.52.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Relationer

Trots en rad nyheter, som borde ha varit positiva för sojabönorna, slutade veckans handel med ett lägre pris. Sojabönor är helt enkelt väldigt mycket för dyra i förhållande till andra jordbruksprodukter. Så länge vädret fortsätter att vara ”OK” i Sydamerika, kommer priset på sojabönor successivt att falla.

Vi behåller säljrekommendation.

Raps

November 2014-kontraktet har gått till slutet av den triangelformation vi skrev om och brutit ur triangeln på det sättet. Enligt handboken i teknisk analys, innebär detta inte den ”köpsignal” det skulle ha gjort om köparna tagit kommandot tidigare. Nu betyder det ingenting. Vi fortsätter därför med neutral rekommendation.

Raps analyserat

EU-28:s totala areal för oljeväxter förväntas falla med 2% till 11.9 miljoner hektar, där rapsarealen för skörd 2014 förväntas minska med 1% till 6.6 miljoner hektar enligt Strategie Grains rapport i veckan.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Efter den snabba expansionen under det senaste året förväntas en minskning av areal för raps i Tyskland – framförallt i de norra delarna – vilket framförallt återspeglar växtföljd samt ett mindre skifte till andra grödor till följd av högre priser. Baserat på en nyligen genomförd undersökning hos ca 5000 lantbrukare under september/oktober uppskattar UFOP arealen för höstraps skörd 2014 till 1.4 miljoner hektar. Jämfört med den skördade arealen 2013 representerar detta en liten minskning med 4% eller 57 959 hektar.

Winterrapsfläche

Potatis

Potatispriset av årets skörd, fortsatte den senaste tidens prisfall, men fanns stöd vid 19 euro per deciton. Marknaden är kraftigt översåld och det bör kunna finna stöd vi de här nivåerna.

Potatis översåld

Gris

Lean hogs mars-kontrakt har rekylerat ner till 55-dagars glidande medelvärde. Ur teknisk synvinkel kan detta innebära stöd för priset och en möjlighet till en återgång till den stigande pristrenden.

LHG4

Mjölk

Terminerna på smör och skummjölkspulver vid Eurex-börsen steg båda i veckan. Det gjorde även USDA:s notering på SMB FOB NWE och Fonterras SMP-pris. Eftersom även euron steg med 2% mot den svenska kronan, innebar detta en betydande prisuppgång i kronor per kilo.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Mjölkpriser

Om vi utgår från terminspriserna på smör och SMP och aktuell växelkurs EURSEK, får vi följande terminskurva i kronor per kilo svensk mjölklråvara. Notera dock att dessa priser alltid bör ligga över ett pris för råvaran i Sverige (och på andra ställen också) eftersom SMP och smör är produkter och inte råvaror.

Hela kurvan ligger ca 12 -20 öre / Kg högre än förra veckan. Höjningen är störst för februari 2014 (+20 öre) och lägst för november och december 2013 (+12 öre). För de lite längre kontrakten, från juli och framåt, där det inte finns någon handel och priserna är något mer osäkra stannade veckans prisuppgång på +8 öre, men dessa är som sagt inte handlade priser.

Prisfall

Socker

Marskontraktet på råsocker föll ner till 17.55 cent i fredags. Det är den lägsta prisnivån sedan i september. RSI-index på 28.79 (<30) indikerar en översåld marknad och man kan vänta sig ett slut på prisfallet, följt av en rekyl uppåt. Priset är vid nivåer där det funnits tekniskt stöd / motstånd tidigare, under augusti och september. Dessa två tekniska faktorer: RSI och gamla stödnivåer, talar för en vändning uppåt i veckan som kommer.

Sockerpriset bör vända uppåt

International Sugar Organization i London publicerade en ny rapport och uppdaterade prognoser i torsdags. De höjde prognosen på det globala produktionsöverskottet 2013/14 till 4.73 mt från 4.5 mt i prognosen från augusti. ISO höjde produktionen i Indien med 1.5 mt till 26.5 mt pga den goda monsunen, men sänkte produktionen i Braslien och i EU-28. Global produktion väntas bli 181.5 mt, som är 1.2% lägre än för ett år sedan och den första minskningen på fem år. ISO förväntar sig att global produktion fortsätter att sjunka och att produktionsöverskottet vänds i ett underskott.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Den som tycker om att köpa på rekyler, kan passa på nu. Vi rekommenderar köp.

Gödsel

Priset på kväve / urea som förra veckan stängde på 303 dollar per ton, inledde veckan med att stiga till över 320 dollar, innan priset rekylerade ner och stängde veckan på 312, en uppgång med 9 dollar per ton.

Gödselpriset

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Crude oil comment: Lack of clear direction

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent crude prices have declined by USD 2.3 per barrel (2.8%) since Monday’s opening, driven by fundamental market factors. The current price is near its weekly low at USD 81.8 per barrel, down from Monday’s high of USD 84.5 per barrel.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The price has fallen by nearly USD 1 per barrel since yesterday afternoon. This week’s downward trend can be attributed to three main factors:

1. Upcoming OPEC+ Meeting:

OPEC+ is scheduled to meet on June 1st for the Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC). Initially planned as a physical meeting in Vienna, it will now be fully digital, suggesting no major discussions or changes. We anticipate that the meeting will result in the extension of current production cuts into Q3 2024. OPEC+ aims to signal a tight yet well-supplied market, maintaining the status quo and minimizing significant market reactions.

2. U.S. Inventory Report:

Wednesday’s U.S. inventory report had a bearish impact on the market, showing a build in commercial crude inventories (excl. SPR) by 1.8 million barrels, contrary to the expected 1.9-million-barrel draw. This was slightly more bullish than the American Petroleum Institute (API) forecast of a 2.5-million-barrel increase released on Tuesday.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Commercial crude inventories now stand at 458.8 million barrels, about 3% below the five-year average for this time of year. This build is counter-seasonal, as we usually see a draw at this time of the year. Gasoline inventories decreased by 0.9 million barrels, less than the anticipated draw of 1.2 million barrels. Distillate (diesel) inventories increased by 0.4 million barrels, against a consensus expectation of a 0.3-million-barrel draw, further defying typical seasonal trends and adding a bearish tone to the market, even though they remain about 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) rose by 1.3 million barrels.

Additionally, U.S. crude oil refinery inputs averaged 16.5 million barrels per day last week, an increase of 227 thousand barrels per day from the previous week. Refineries operated at 91.7% of their operable capacity, the highest since mid-January, as they ramp up following maintenance. Gasoline production averaged 10 million barrels per day, while distillate fuel production averaged 5.1 million barrels per day. A marginal improvement in refinery margins indicates healthier demand prospects leading into the driving season.

3. FOMC Minutes and Economic Concerns:

The continued decline in oil prices can also be attributed to bearish pressure from hawkish Federal Open Market Committee (FOMC) minutes, which raised concerns about persistent inflation. This could result in prolonged higher U.S. interest rates, potentially limiting future oil demand growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

In summary, the combined effect of the upcoming OPEC+ meeting, the U.S. inventory report, and economic concerns highlighted in the FOMC minutes has contributed to the weakening of Brent crude prices this week.

Fortsätt läsa

Analys

German solar power prices are collapsing as market hits solar saturation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

German solar power producers got a price haircut of 87% over the past 10 days. German solar power producers have over the past 10 days received a volume weighted power price of only EUR 9.1/MWh. The average power price during non-solar-power-hours was in comparison EUR 70.6/MWh. Solar power producers thus got an 87% cut in the power price they get when they produce vs. the power price during non-solar-power-hours. This is what happens to power prices when the volume of unregulated power becomes equally big or bigger than demand: Prices collapse when unregulated power produces the most.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Massive growth in solar power installations in Germany in 2023 is leading to destruction of solar hour prices and solar profitability. Germany installed a record 14,280 MW of solar power capacity According to ’PV Magazine International’. That is close to twice as much as in 2022. Total installed solar capacity reached 81.7 GW at the end of 2023 according to ’Renewables Now’. Average German demand load was in comparison 52.2 GW. So total solar capacity reached almost 30 GW above average demand. Solar power produces the most during summer when demand is lower. The overshoot is thus much larger than the 30 GW mentioned when it matters.

The collapse in solar-hour-power-prices implies a collapse in solar power producer earnings unless the earnings of the installations are secured with subsidies or by PPAs. It also means that there is a sharp reduction in the earnings potential for new solar power projects. The exponential growth in new installations of solar capacity we have seen to date is likely to come to an abrupt halt. There is however most likely still a large range of solar power projects under construction in Germany which will be finalized before growth in new capacity comes to a halt. The problem of solar power production curbs (you are not allowed to produce at all) and solar power price destruction is likely to escalate yet higher before new growth in supply comes to a halt. 

Focus will now shift from solar production capacity growth to grid improvements, batteries and adaptive demand. All consumers are of course happy for cheap power as long as they are able to consume it when it is cheap. At the moment they can’t. But the incentive to be inventive is now super high. The focus will now likely shift from solar power production growth to grids, batteries, adaptive demand and all possible ways to utilize ”free power”. This will over time exhaust the availability of ”free power” and drive solar-hour-power-prices back up. This again will then eventually open for renewed growth in solar power capacity growth.

It is probably much worse down in the grid. What is worth noting is that these numbers are for all of Germany average. Solar power congestion is much worse in the local grids all around Germany along with local grid capacity constraints ect.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The problem of solar power is high concentration of production: 80% of German solar production was produced during 22.3% of the hours in the year in 2023. What is also worth mentioning is that solar power production is extremely concentrated in relatively few hours per year. It produces in the middle of the day and during summer. In 2023 German solar power produced 80% of its production in only 22.3% of the hours of the year. This basically implies that once solar power production reaches 22.3% of total power supply (without batteries), then solar-hour-power-prices will likely collapse. Solar power production reached 55 TWh in 2023. That’s a lot but it is still only 12% of total demand of 458 TWh in 2023. What it means is that the acute problem of solar-hour-power-price-destruction sets in much before the ”theoretical 22.3%” mentioned above.

On the 21 Feb 2024 we wrote the following note on this issue: ”The self-destructive force of unregulated solar power” where we highlighted these issues and warned that this will likely be a process of ”First gradually. Then suddenly”.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.
Source: SEB calculations and graph, PV Magazine, Wikipedia, Blberg data on German power demand

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices over the past 10 days.

Solar power production and German power prices over the past 10 days.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

Firm at $85

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have strengthened by USD 1.2 per barrel since Monday’s opening. While macroeconomic concerns persist, market reactions have been subdued, with price fluctuations primarily driven by fundamental factors. Currently, the oil price stands at its weekly high of USD 84.4 per barrel, with Wednesday’s low recorded at USD 81.7 per barrel, indicating relatively normal price movements throughout the week.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The upward trajectory since Wednesday afternoon can be attributed to two main factors:

Firstly, Wednesday’s US inventory report, though mixed, conveyed a bullish sentiment to the market due to an overall decline in commercial inventories. The report from the US Department of Energy (DOE) revealed a draw in US crude inventories of 1.4 million barrels last week, surpassing consensus estimates of a 2.0-million-barrel draw –  the American Petroleum Institute’s (API) forecast of a 0.5-million-barrel build on Tuesday.

Additionally, a marginal improvement in refinery margins hints at healthier demand prospects leading up to the driving season. While commercial crude oil inventories (excluding Strategic Petroleum Reserve) decreased, standing approximately 3% below the five-year average for this period, total gasoline inventories saw a notable increase of 0.9 million barrels compared to the consensus forecast of a decrease of 1.1 million barrels. Distillate fuel inventories experienced a more moderate increase in line with expectations, rising by 0.6 million barrels but remaining approximately 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) showed a marginal increase of 0.1 million barrels, coupled with a 1% improvement in refinery utilization to 88.5% last week (see pages 11 and 18 attached).

The substantial draw in commercial crude inventories, particularly compared to the typical seasonal build, has emerged as a key price driver (see page 12 attached).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Secondly, the third consecutive day of oil price gains can be attributed to renewed optimism regarding US rate cuts, supported by positive US jobs data suggesting potential Federal Reserve rate cuts this year. This optimism has boosted risk assets and weakened the dollar, rendering commodities more appealing to buyers.

In a broader context, crude oil prices have been moderating since early last month amidst easing tensions in the Middle East. Attention is also focused on OPEC+, with Russia, a key member, exceeding production targets ahead of the cartel’s upcoming meeting. Expectations are widespread for an extension of output cuts during the next meeting.

Conversely, providing support to global crude prices is the Biden administration’s intention to increase the price ceiling for refilling US strategic petroleum reserves to as much as USD 79.99 per barrel.

With geopolitical tensions relatively subdued, but lingering, the market remains vigilant in analyzing data and fundamentals. Our outlook for oil prices at USD 85 per barrel for 2024 remains firm and attainable for the foreseeable future.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära