Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 18 november 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityTendens för priser på råvaror enligt SEBDet hände ganska lite på marknaden i veckan som gick med endast mindre prisrörelser. Informa, Strategie Grains, NOPA och France AgriMer med flera, publicerade rapporter, som marknaden mer eller mindre ignorerade.

Tendensen på marknaden var generellt sett negativ, med prisfall på det mesta – utom Mjölk. I svenska kronor steg priset basis Eurex terminer på såväl smör som skummjölkspulver på ett sätt som motsvarar +20 öre per kilo mjölkråvara i Sverige. Den svaga kronan / starka euron bidrog även till att förstärka den allmänna prisuppgången på Eurex.

Vete

November 2014 – kontraktet på Matif har inte lyckats ta sig över 195 euro. Det ser ut som om det finns en ansamling av säljordrar på den nivån. Marknaden stängde på 194.50 euro per ton i fredags, vilket nu är precis på ett tekniskt stöd. Skulle nivån brytas, vilket sker på måndag om marknaden inte stiger, blir det ”fritt” ner till 190 euro per ton. Vi tror att det fallet kommer.

Teknisk analys på vetepriset

Decemberkontraktet 2014 på CBOT fortsatte falla i pris i veckan som gick, vilket får skillnaden mellan Matif och Chicago att som ett gummiband dras ut ännu mer.

Teknisk analys på W Z4

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif. Förändringarna i terminskurvan för Matifvete utgörs av oförändrat pris för de kortare kontrakten, men ett par euro lägre pris för skörd 2014. Terminskurvan i Chicago flyttades i veckan ner med motsvarande 5 euro per ton oavsett löptid; lika mycket för december 2013 som för Juli 2016. Till viss del beror detta på att euron steg med 1% mot dollarn.

Terminskurvor på vete i diagram

Måndagens Crop Progress från visar att sådden av amerikanskt höstvete nu börjar närma sig sitt slut då 95% var avklarad per den 10 november, vilket är strax över förra årets 94% och även högre än det femåriga genomsnittet på 93%.

Uppkomsten av höstvete ligger nu på 84% – vilket är högre än förra årets 78% och det femåriga genomsnittet på 80%.

Andelen grödor klassade som ”good/excellent” fortsätter också att öka och justeras upp från 63% till 65%, vilket är betydligt högre än förra årets 36% vid den här tiden.

Vetediagram

Sådden av höstvete i Frankrike är nu avklarad till 85& (per den 11 november), upp från 81% veckan innan. Andelen grödor klassade som ”good/excellent” uppgår till 87%, en nedjustering med 2%.

Vetesådden

Egypten har återigen varit i marknaden för köp av vete med leverans i början av december. GASC köpte 180 000 ton franskt vete och 60 000 ton rumänskt vete. Frågan är hur mycket mer vete Rumänien kan exportera med tanke på att de också sålde 20 000 ton till Libanon. Det amerikanska vete som offererades var 10 usd / ton billigare (FOB) än det franska vetet men har ändå svårt att mäta sig pga högre transportkostnaderna över Atlanten.

Kinesiska CNGOIC justerar upp sin prognos för landets import av vete med 500 000 ton till 8 mt, vilket dock är lägre än USDA:s estimat på 8.5 mt. Importen från USA förväntas uppgå till 4.3 mt.

Ryssland håller fast vid sin prognos med en veteproduktion på 50 mt 2014/15, trots lägre sådd areal, då lantbrukare i landet förväntas fortsätta sådden av höstgrödor under november månad till följd av högre temperaturer än normalt. Så här långt uppgår sådd areal till ca 14.4 miljoner hektar (ungefär 88% av den förväntade arealen men fortfarande 8% lägre än förra året). Det varma vädret förväntas fortsätta framöver och i bl.a Moskva uppmättes den varmaste november-temperaturen på 130 år.

Temperaturprognos

Enligt BAGE är nu veteskörden i Argentina påbörjad och avklarad till 6.9%, upp från 3.6% veckan innan och att jämföra med 14.5% vid samma tid förra året. Produktionen beräknas uppgå till 10.25 mt vilket är oförändrat från tidigare estimat.

Basis Matifs behåller vi vår säljrekommendation.

Optioner på vete

Nedan ser vi priserna på köpoptioner på Matif på November-2014 (Matif vete). Notera att volatiliteten har sjunkit ytterligare från 13 till 12% på årsbasis. Det är innebär att optioner på vete är billigare än på länge.

Köp-optioner på vete

Nedanstående är priser på säljoptioner.

Säljoptioner på vete

Maltkorn

November 2014 – kontraktet på Matif behöll sin återvunna premie på 30 euro per ton till Matifvetet i veckan som gick.

Maltkornet

Majs

Majspriset föll tillbaka i veckan efter den omedelbara uppgången direkt efter WASDE-rapporten, helt i linje med vad jag skrev förra veckan.

Majspriset föll tillbaka

Crop Progress rapporten från USDA fortsätter att visa på en snabb framfart för skörden av majs i USA, med en ökning från 73% per den 3 november till 84% en vecka senare, vilket gör att skördetakten ligger strax över det femåriga genomsnittet på 79%. Tar man en närmare titt på ”I-staterna” så är skörden avklarad till 93% respektive 85% i Illinois och Indiana. Ytterligare en aktiv vecka för lantbrukare i Iowa som nu har skördat 88%, en siffra som nu ligger över genomsnittet på 80%.

Majspriset olika år

Amerikanska EPA bekräftade att man kommer att sänka inblandningskravet avseende biobränslen. Däremot låg den aktuella produktionen av etanol på den högsta nivån sedan 17 månader.

Marknaden valde att strunta i att Informa sänkte estimat för majsarealen 2014 till 91.5 mA från det tidigare estimatet 91.7 mA. Enligt USDA var majsarealen i USA 95.3 mA.

Sådden i Argentina var till 42% klar och ligger därmed efter den normala takten. Vi har tidigare haft köprekommendation och går över till neutral.

Sojabönor

Terminskontrakten på sojabönor föll med ett par procent i veckan. Det var framförallt årets vinnare i sojasegmentet, sojamjölet, som föll i pris. Sojaoljan, som pressats hårt (ursäkta ordvitsen) lyckades hålla sig på oförändrad nivå genom veckan. Nedan ser vi mars-kontraktet, som föll kraftigt i fredags, efter att inte ha orkat igenom motståndsnivån 1300 cent, där det antagligen ansamlats mycket säljordrar från lantbrukare.

Sojabönor

November 2014 höll sig i positivt territorium större delen av veckan, men fick lämna tillbaka allt på fredagen. Veckan slutade med en nedgång på ett par procent.

S X4

Måndagens Crop Progress från USDA visar att skörden av sojabönor i USA går framåt och nu ligger på 91%, vilket är marginellt lägre än det femåriga genomsnittet på 92%, men en ökning från 86% veckan innan. I Iowa och Illinois är skörden nu i stort sett klar med 98% respektive 97% och i flera stater är nu över 90% av skörden avklarad. Efter den här helgen borde det vara i stort sett över.

Exporten av sojabönor från USA ligger på rekordnivå. 79.7 miljoner bushels är den fjärde högsta nivån de senaste fem åren och långt över genomsnittet.

Soja över flera år

I fredags publicerades NOPA:s ”crush” siffror för oktober och på 157 Mbu ar de högre än väntat. Dessutom, som nämnt ovan, bekräftade EPA ett lägre inblandningskrav av biobränslen i drivmedel i USA.

Informa behöll 2014 års arealestimat oförändrat på 83.8 mA från förra månaden. Det är i och för sig väsentligt högre än årets 76.5 mA, men den ökade skillnaden mellan majs och soja borde ha lett till en höjning av arealen.

Nedan ser vi relationen mellan priset på Nov 2014 sojabönor och Dec 2014 majs, alltså priset på SX4 dividerat med priset på CZ4. Kvoten klättrade sedan förra veckan från 2.49 till 2.52.

Relationer

Trots en rad nyheter, som borde ha varit positiva för sojabönorna, slutade veckans handel med ett lägre pris. Sojabönor är helt enkelt väldigt mycket för dyra i förhållande till andra jordbruksprodukter. Så länge vädret fortsätter att vara ”OK” i Sydamerika, kommer priset på sojabönor successivt att falla.

Vi behåller säljrekommendation.

Raps

November 2014-kontraktet har gått till slutet av den triangelformation vi skrev om och brutit ur triangeln på det sättet. Enligt handboken i teknisk analys, innebär detta inte den ”köpsignal” det skulle ha gjort om köparna tagit kommandot tidigare. Nu betyder det ingenting. Vi fortsätter därför med neutral rekommendation.

Raps analyserat

EU-28:s totala areal för oljeväxter förväntas falla med 2% till 11.9 miljoner hektar, där rapsarealen för skörd 2014 förväntas minska med 1% till 6.6 miljoner hektar enligt Strategie Grains rapport i veckan.

Efter den snabba expansionen under det senaste året förväntas en minskning av areal för raps i Tyskland – framförallt i de norra delarna – vilket framförallt återspeglar växtföljd samt ett mindre skifte till andra grödor till följd av högre priser. Baserat på en nyligen genomförd undersökning hos ca 5000 lantbrukare under september/oktober uppskattar UFOP arealen för höstraps skörd 2014 till 1.4 miljoner hektar. Jämfört med den skördade arealen 2013 representerar detta en liten minskning med 4% eller 57 959 hektar.

Winterrapsfläche

Potatis

Potatispriset av årets skörd, fortsatte den senaste tidens prisfall, men fanns stöd vid 19 euro per deciton. Marknaden är kraftigt översåld och det bör kunna finna stöd vi de här nivåerna.

Potatis översåld

Gris

Lean hogs mars-kontrakt har rekylerat ner till 55-dagars glidande medelvärde. Ur teknisk synvinkel kan detta innebära stöd för priset och en möjlighet till en återgång till den stigande pristrenden.

LHG4

Mjölk

Terminerna på smör och skummjölkspulver vid Eurex-börsen steg båda i veckan. Det gjorde även USDA:s notering på SMB FOB NWE och Fonterras SMP-pris. Eftersom även euron steg med 2% mot den svenska kronan, innebar detta en betydande prisuppgång i kronor per kilo.

Mjölkpriser

Om vi utgår från terminspriserna på smör och SMP och aktuell växelkurs EURSEK, får vi följande terminskurva i kronor per kilo svensk mjölklråvara. Notera dock att dessa priser alltid bör ligga över ett pris för råvaran i Sverige (och på andra ställen också) eftersom SMP och smör är produkter och inte råvaror.

Hela kurvan ligger ca 12 -20 öre / Kg högre än förra veckan. Höjningen är störst för februari 2014 (+20 öre) och lägst för november och december 2013 (+12 öre). För de lite längre kontrakten, från juli och framåt, där det inte finns någon handel och priserna är något mer osäkra stannade veckans prisuppgång på +8 öre, men dessa är som sagt inte handlade priser.

Prisfall

Socker

Marskontraktet på råsocker föll ner till 17.55 cent i fredags. Det är den lägsta prisnivån sedan i september. RSI-index på 28.79 (<30) indikerar en översåld marknad och man kan vänta sig ett slut på prisfallet, följt av en rekyl uppåt. Priset är vid nivåer där det funnits tekniskt stöd / motstånd tidigare, under augusti och september. Dessa två tekniska faktorer: RSI och gamla stödnivåer, talar för en vändning uppåt i veckan som kommer.

Sockerpriset bör vända uppåt

International Sugar Organization i London publicerade en ny rapport och uppdaterade prognoser i torsdags. De höjde prognosen på det globala produktionsöverskottet 2013/14 till 4.73 mt från 4.5 mt i prognosen från augusti. ISO höjde produktionen i Indien med 1.5 mt till 26.5 mt pga den goda monsunen, men sänkte produktionen i Braslien och i EU-28. Global produktion väntas bli 181.5 mt, som är 1.2% lägre än för ett år sedan och den första minskningen på fem år. ISO förväntar sig att global produktion fortsätter att sjunka och att produktionsöverskottet vänds i ett underskott.

Den som tycker om att köpa på rekyler, kan passa på nu. Vi rekommenderar köp.

Gödsel

Priset på kväve / urea som förra veckan stängde på 303 dollar per ton, inledde veckan med att stiga till över 320 dollar, innan priset rekylerade ner och stängde veckan på 312, en uppgång med 9 dollar per ton.

Gödselpriset

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Now it’s up to OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics. OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE. The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d. 

Brent crude fell 4.6% ydy to USD 77.4/b and over the last three trading sessions it has lost USD 5.1/b. This morning it is trading only marginally higher at USD 77.6/b which is no vote of confidence. A good dose of rebound this morning would have been a signal that the sell-off yesterday possibly was exaggerated and solely driven by investors with long positions flocking to the exit. So there’s likely more downside to come.

In general there is a quite good relationship between net long speculative positions in Brent crude and WTI versus the global manufacturing cycle. Oil investors overall typically have an aversion of holding long positions in oil when the global economy is slowing down. As of yet there are few signs that the global economic cycle is about to turn. Rather the opposite seems to be the case. Global manufacturing fell in October and yesterday we saw US industrial production fall 0.6% MoM while continued jobless claims rose more than expected and to the highest level in two years. This matches well with the logic that the strong rise in interest rates since March 2022 is inflicting pain on the economy with more pain ahead as the effect comes with a lag.

Most estimates are that the global oil market is running a solid deficit in Q4-23. The IEA has an implied deficit in the global oil market of 1 m b/d in Q4-23 if we assume that OPEC will produce 28 m b/d vs. a call-on-OPEC at 29 m b/d. But prices in the oil market is telling a different story with weakening crude curves, weakening refining margins and a sharp sell-off in oil prices.

For 2024 the general forecasts are that global economic growth will slow, global oil demand growth will slow and also that the need for oil from OPEC will fall from 28.7 m b/d to 28.4 m b/d (IEA). This is a bearish environment for oil. The average Brent crude oil price so far this year is about USD 83/b. It should essentially be expected to deliver lower in 2024 with the negatives mentioned above.

Two things however will likely counter this and they are interconnected. US shale oil activity has been slowing with falling drilling rig count since early December 2022 and that has been happening at an average WTI price of USD 78/b. The result is that total US liquids production is set to grow by only 0.3 m b/d YoY in Q4-24. This allows OPEC+ to support the oil price at USD 80-90/b through 2024 without fear of loosing a significant market share to US oil production. Thus slowing US liquids production and active price management by OPEC+ goes hand in hand. As such we do expect OPEC+ to step up to the task.

So far it has predominantly been Saudi Arabia with a little help from Russia which together proactively have managed the oil market and the oil price through significant cuts. Saudi Arabia produced 10.5 m b/d in April but then cut production rapidly to only 9.0 m b/d which is what it still produces. Its normal production is about 10 m b/d.

What has made the situation more difficult for Saudi Arabia is the combination of solid growth in non-OPEC supply in 2023 (+2.1 m b/d YoY; IEA) but also a substantial revival in production by Venezuela and Iran. The two produced 660 k b/d more in October than they on average did in 2022. So the need for oil from Saudi Arabia is squeezed from both sides.

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics.

OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) then it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE.

The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d.

Fortsätt läsa

Analys

More from Venezuela and Iran means smaller pie for Saudi

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Production in Venezuela and Iran is on the rise and is set to rise further in the coming months and in 2024. Combined their production could grow by 0.8 m b/d YoY to 2024 (average year to average year). The IEA projected in its latest OMR (Oct-2023) that call-on-OPEC will fall to 28.3 m b/d in 2024, a decline of 0.5 m b/d. This combination would drive implied call-on-Saudi from 10.4 m b/d in 2023 to only 9.1 m b/d in 2024 and as low as 8.6 m b/d in Q1-24 if Saudi Arabia has to do all the heavy lifting alone. Wider core OPEC cooperation may be required.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The IEA is out in the news today projecting peak oil demand this decade with global demand standing at no more than 102 m b/d towards the end of this decade. If so it would imply a call-on-Non-OPEC of only 66.4 m b/d in 2028 assuming that OPEC in general will demand a market share of 30 m b/d + NGL of 5.6 m b/d. The IEA (Oct-23) projects non-OPEC production to average 68.8 m b/d in 2024. That’s already 2.4 m b/d more than what would be sustainable over time if global oil demand is set to peak later this decade. Oil producers in general cannot have a production growth strategy in a peak oil demand world.

The US has decided to lift sanctions towards Venezuela for six months (18 April) as a measure to tempt it to move towards more democratic processes. And if it does, then the lifting of sanctions could continue after the 6 months. A primary opposition election took place this weekend with lawmaker Maria Corina Machado currently holding 93% of the vote count. Venezuela will next year hold a presidential election but fair play seems unlikely with Maduro in charge. The lifting of sanctions allows Venezuela’s PdV to resume exports to all destinations. Bans on new, foreign investments in the oil and gas sector are also lifted though Russian entities and JV’s are still barred.

Venezuela produced 0.8 m b/d in September and indicates that it can lift production by 0.2 m b/d by year and with more rigs and wells by 0.5 m b/d to 1.3 m b/d in the medium term.

Oil production in Iran has been on a steady rise since its low-point of 2.0 m b/d in 2020. Last year it produced 2.5 m b/d. In September it produced 3.1 m b/d, but Iran’s oil minister says production now is at 3.3 m b/d. Iran’s rising production and exports is not about the US being more lenient in its enforcement of sanctions towards Iran. It is more about Iran finding better ways to circumvent them but even more importantly that China is importing more and more oil from Iran.

Production by Iran and Venezuela is recovering. YoY production from the two could rise by close to 0.8 m b/d in 2024. This will lead to a decline in call-on-Saudi oil. 

Oil production by Iran and Venezuela
Source: SEB graph and asessments, Blbrg data and news

The IEA estimated in its latest OMR report that call-on-OPEC will fall from 28.8 m b/d in 2023 to 28.3 m b/d in 2024. If all OPEC members except Saudi Arabia produces the same amount in 2024 as in 2023, then the need for Saudi Arabia’s oil (call-on-Saudi) will fall from a healthy 10.4 m b/d in 2023 to a still acceptable 9.9 m b/d in 2024. Its normal production is roughly 10 m b/d.

If however production by Iran and Venezuela rise by a combined 0.5 m b/d YoY in 2024, then call-on-Saudi will fall to 9.4 m b/d which is not so good but still manageable. But if Iran’s oil minister is correct when he says that its current production now is at 3.3 m b/d, then it is not far fetched to assume that Iran’s oil production may average maybe 3.4-3.5 m b/d in 2024. That would yield a YoY rise of 0.6 m b/d just for Iran. If we also assume that Venezuela manages to lift its production from 0.8 m b/d this year to 1.0 m b/d in 2024, then the combined growth from the two is closer to 0.8 m b/d. That would push call-on-Saudi down to only 9.1 m b/d which is not good at all. It would require Saudi Arabia to produce at its current production of 9.0 m b/d all through 2024.

The IEA further estimates that call-on-OPEC will average 27.7 m b/d in Q1-24. If we assume Iran @ 3.4 m b/d and Venezuela @ 1.0 m b/d then call-on-Saudi in Q1-24 will only be 8.6 m b/d. I.e. Saudi Arabia will have to cut production further to 8.6 m b/d in Q1-24. At that point Saudi Arabia will likely need or like other core OPEC members like Iraq, Kuwait and UAE as well as Russia to join in.

Implied call-on-Saudi. Call-on-OPEC is set to decline from 28.8 m b/d to 28.3 m b/d to 2024. If all OPEC members produced the same in 2024 as in 2023 then call-on-Saudi would fall by 0.5 m b/d to 9.9 m b/d. But if Venezuela and Iran increases their combined production by 0.8 m b/d YoY in 2024 then call-on-Saudi falls to 9.1 m b/d.

Implied call-on-Saudi.
Source: SEB graph and calculations, IEA data

If we look a little broader on this topic and also include Libya, Nigeria and Angola we see that this group of OPEC members produced 11.4 m b/d in 2010, 10.1 m b/d in 2017 and only 5.1 m b/d at the low-point in August 2020. The decline by these OPEC members has of course the other OPEC and OPEC+ members to stem the rising flood of US shale oil production. The production from this unfortunate group of OPEC-laggards is however now on the rise reaching 7.5 m b/d in September. With more from Iran and Venezuela it could rise to 8.0 m b/d in 2024. Production from Nigeria and Angola though still looks to be in gradual decline while Libya looks more sideways. So for the time being it is all about the revival of Iran and Venezuela.

The unfortunate OPEC-laggards had a production of 11.4 m b/d in 2010. But production then fell to only 5.1 m b/d in August 2020. It helped the rest of OPEC’s members to manage the huge increase in US shale oil production. Production from these countries are now on the rebound. Though Nigeria and Angola still seems to be in gradual decline.

Oil production of some OPEC countries
Source: SEB graph, Blbrg data

What everyone needs to be attentive to is that call-on-OPEC and even more importantly call-on-Saudi can only erode to a limit before Saudi/OPEC/Russia will have to take action. Especially if the forecast for needed oil from OPEC/Saudi for the nearest 2-3 years is in significant decline. Then they will have to take action in the sense that they stop defending the price and allows the price to fall sharply along with higher production. And yet again it is US shale oil producers who will have to take the brunt of the pain. They are the only oil producers in the world who can naturally and significantly reduce their production rather quickly. I.e. the US shale oil players will have to be punished into obedience, if possible, yet one more time.

We don’t think that it is any immediate risk for this to happen as US shale oil activity is slowing while global oil demand has rebounded following Covid-lockdowns. But one needs to keep a watch on projections for call-on-OPEC and call-on-Saudi stretching 1-2-3 years forward on a continuous basis. 

In its medium term oil market outlook, Oil2023, the IEA projected a fairly healthy development for call-on-OPEC to 2028. First bottoming out at 29.4 m b/d in 2024 before rising gradually to 30.6 m b/d in 2028. The basis for this was a slowing though steady rise in global oil demand to 105.7 m b/d in 2028 together with stagnant non-OPEC production due to muted capex spending over the past decade. But this projection has already been significantly dented and reduced in IEA’s latest OMR from October where call-on-OPEC for 2024 is projected at only 28.3 m b/d.

In a statement today the IEA projects that global oil demand will peak this decade and consume no more than 102 m b/d in the late 2020ies due to (in large part) rapid growth in EV sales. This would imply a call-on-OPEC of only 26.9 m b/d in 2028. It is not a viable path for OPEC to produce only 26.9 m b/d in 2028. Especially if production by Iran and Venezuela is set to revive. I.e. OPEC’s pie is shrinking while at the same time Iran and Venezuela is producing more. In this outlook something will have to give and it is not OPEC. 

One should here turn this on its head and assume that OPEC will produce 30 m b/d in 2028. Add OPEC NGLs of 5.6 m b/d and we get 35.6 m b/d. If global oil demand in 2028 stands at only 102 m b/d then call-on-Non-OPEC equates to 66.4 m b/d. That is 3.1 m b/d less than IEA’s non-OPEC production projection for 2028 of 69.5 m b/d but also higher than non-OPEC production projection of 68.8 m b/d (IEA, Oct-23) is already 2.4 m b/d too high versus what is a sustainable level.

What this of course naturally means is that oil producers in general cannot have production growth as a strategy in a peak-oil-demand-world with non-OPEC in 2024 already at 2.4 m b/d above its sustainable level.

The US is set to growth its hydrocarbon liquids by 0.5 m b/d YoY in 2024. But in a zero oil demand growth world that is way, way too much.

Call-on-OPEC
Fortsätt läsa

Analys

Reloading the US ’oil-gun’ (SPR) will have to wait until next downturn

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude traded down 0.4% earlier this morning to USD 91.8/b but is unchanged at USD 92.2/b at the moment. Early softness was probably mostly about general market weakness than anything specific to oil as copper is down 0.7% while European equities are down 0.3%. No one knows the consequences of what a ground invasion of Gaza by Israel may bring except that it will be very, very bad for Palestinians, for Middle East politics for geopolitics and potentially destabilizing for global oil markets. As of yet the oil market seems to struggle with how to price the situation with fairly little risk premium priced in at the moment as far as we can see. Global financial markets however seems to have a clearer bearish take on this. Though rallying US rates and struggling Chinese property market may be part of that.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The US has drawn down its Strategic Petroleum Reserves (SPR) over the latest years to only 50% of capacity. Crude oil prices would probably have to rally to USD 150-200/b before the US would consider pushing another 100-200 m b from SPR into the commercial market. As such the fire-power of its SPR as a geopolitical oil pricing tool is now somewhat muted. The US would probably happily re-load its SPR but it is very difficult to do so while the global oil market is running a deficit. It will have to wait to the next oil market downturn. But that also implies that the next downturn will likely be fairly short-lived and also fairly shallow. Unless of course the US chooses to forgo the opportunity.  

The US has drawn down its Strategic Petroleum Reserves (SPR) to only 50% of capacity over the latest years. Most of the draw-down was in response to the crisis in Ukraine as it was invaded by Russia with loss of oil supply from Russia thereafter.

The US has however no problems with security of supply of crude oil. US refineries have preferences for different kinds of crude slates and as a result it still imports significant volumes of crude of different qualities. But overall it is a net exporter of hydrocarbon liquids. It doesn’t need all that big strategic reserves as a security of supply any more. Following the oil crisis in the early 70ies the OECD countries created the International Energy Agency where all its members aimed to have some 100 days of forward oil import coverage. With US oil production at steady decline since the 70ies the US reached a peak in net imports of 13.4 m b/d in 2006. As such it should have held an SPR of 1340 million barrels. It kept building its SPR which peaked at 727 m b in 2012. But since 2006 its net imports have been in sharp decline and today it has a net export of 2.9 m b/d.

Essentially the US doesn’t need such a sizable SPR any more to secure coverage of its daily consumption. As a result it started to draw down its SPR well before the Russian invasion of Ukraine in February 2022. But then of course it fell fast and is today at 351 m b or about 50% of capacity.

The US is the largest oil consumer in the world. As such it is highly vulnerable to the price level of oil. The US SPR today is much more of a geopolitical tool than a security of supply tool. It’s a tool to intervene in the global oil market. To intervene in the price setting of oil. The US SPR is now drawn down to 50% but it still holds a sizable amount of oil. But it is little in comparison to the firepower of OPEC. Saudi Arabia can lower its production by 1 m b/d for one year and it will have eradicated 365 million barrels in global oil inventories. And then it can the same the year after and then the year after that again.

The US has now fired one big bullet of SPR inventory draws. It really helped to balance the global oil market last year and prevented oil prices from going sky high. With 350 m b left in its SPR it can still do more if needed. But the situation would likely need to be way more critical before the US would consider pushing yet another 100-200 m b of oil from its SPR into the global commercial oil market. An oil price of USD 150-200/b would probably be needed before it would do so.

With new geopolitical realities the US probably will want to rebuild its SPR to higher levels as it is now an important geopolitical tool and an oil price management tool. But rebuilding the SPR now while the global oil market is running a deficit is a no-go as we see it.

An oil market downturn, a global recession, a global oil market surplus where OPEC no longer want to defend the oil price with reduced supply is needed for the US to be able to refill its SPR again unless it wants to drive the oil price significantly higher.

But this also implies that the next oil price downturn will likely be short-lived and shallow as the US will have to use that opportunity to rebuild its SPR. It’s kind off like reloading its geopolitical oil gun. If it instead decides to forgo such an opportunity then it will have to accept that its geopolitical maneuverability in the global oil market stays muted.

Net US oil imports in m b/d and US Strategic Petroleum Reserves (SPR) in million barrels. The US doesn’t need strategic petroleum reserves for the sake of security of supply any more. But it is a great geopolitical energy-tool to intervene in the price setting of oil in the global market place.

Net US oil imports in m b/d and US Strategic Petroleum Reserves (SPR) in million barrels
Source: SEB graph, EIA data from Blbrg
Fortsätt läsa

Populära