Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 18 mars 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityPrisfallet på spannmål har stannat av och såväl Chicago som Matif hade en av sina bättre veckor på länge. Sojabönorna med rapsfröet i släptåg gick åt motsatt håll, men båda håller sig ännu över sina respektive tekniska stödnivåer. Terminer på mjölkprodukterna smör och SMP steg på den tyska börsen Eurex. På tisdag får vi resultatet av Fonterras senaste auktion.

Den 28 mars är det dags för kvartalsstatistiken från det amerikanska jordbruksdepartementet. Klockan 17 den dagen presenteras uppdaterade siffror på ”prospective plantings” för vete och majs och lagerstatistiken per den första mars.

Odlingsväder

I veckan som gick regnade det i området kring Mississippi-floden, medan de västra delarna var fortsatt torra. Torkan släpper längs Mississippifloden och i östra USA och tränger ut torkan längre mot väster. Fortfarande är stora delar av USA torkdrabbat, men något mindre i veckans rapport. 63.6% av USA:s mark är torrare än normalt. I Juldagens rapport var det som värst med över 72% torrt. 16.5% av USA:s mark är fortfarande extremt eller exceptionellt torr. Även det är en minskning från maximum på över 19% som nåddes den sista januari.

Odlingsväder - D3, D4, drought

Regn och kyla var på sina håll i USA så besvärande att sådden av majs hindrades. Europa fick nederbörd i veckan. Tidigare i år har Europa fått lite mindre nederbörd än normalt.

Vete

Priset på november (2013) steg upp mot 210-nivån i veckan. Det är ett avgörande läge, eftersom den här prisnivån just nu också är i den övre delen av den trendkanal nedåt som priset legat i sedan början av december när WASDE-rapporten fick marknaden på fall. När man är ute och talar med lantbrukare i Sverige får man höra följande: För det första är det ganska få som hann med att prissäkra på de höga prisnivåerna över 230 euro per ton som marknaden erbjöd mellan augusti och december. Den första stora prisuppgången 2007 var det nästan ingen som sålde eftersom man inte visste hur långt upp priset kunde gå. Vid nästa stora prisuppgång, 2010, prissäkrade man därför för tidigt, redan i september i många fall. Därför ångrade man sig när toppen noterades i februari 2011. Den här gången har man därför väntat – och missat toppen. Därför är det säkert många som kommer att passa på och sälja om priset rekylerar upp till – exempelvis – 220 euro per ton. Detta gör att uppgångar härifrån kan bli ganska begränsade, om inte utbudet i världen skadas allvarligt av försämrade odlingsförhållanden.

Teknisk prognos på vetepris

Jag tror att prisfallet de tre senaste månaderna är över och att vi får se lite ”sidledes” rörelse de närmaste veckorna. Intresse att prissäkra från lantbrukshåll finns om priserna är lite högre. Utvecklingen på vädret framöver blir viktigt.

Decemberkontraktet på CBOT hade en av sida bättre veckor, även den. Inte för att det är början på en prisuppgång, utan för att priset, som vi skrev förra veckan, kanske gått lite för långt ner lite för hastigt. Prisuppgången kommer alltså trots att det i veckan kom rapporter om ökande nederbörd och avtagande torka. Den enda tolkningen då är rimligen den, att priset gått ner lite för långt.

Decemberkontraktet på CBOT

Terminskurvorna visar att alla terminer stigit. På Matif har alla löptider gått upp lika mycket. I USA har gammal skörd handlats upp mer än ny. Det är rimligt att detta sker, eftersom lagerkostnaderna minskar med minskande lager och att transporterna ut från USA kommer igång igen. Att vete blivit billigare än majs för gammal skörd bidrar också till att dra upp priset på vete.

Terminspriser på vete enligt Bloomberg

Det har kommit en del statistik i veckan – som pekar åt olika håll. Franska Cocerals rapport indikerar högre priser. De tror att skörden i Frankrike blir bara något högre och 12 mt lägre i Storbritannien, där sådden var 25% mindre än normalt i höstas. Frankrike, som är EU:s största veteproducent beräknas bara öka skörden marginellt med 0.1 mt till 35.9 mt. Detta beror på att de största odlingsdistrikten Picardie och Centre fick mer än dubbelt så mycket nederbörd som normalt i december. FranceAgriMer estimerar att 66% av den franska veteskörden är i ”good” eller ”very good” condition per den 4 mars. Förra året samma tid var siffran 68%. Det är alltså nästan samma nivå.

Pristendens på råvaror från jordbruketCoceral estimerade den tyska skörden till 23.6 mt, vilket är på samma nivå som DRV (Deutsche Raiffeisenverband) också publicerade i veckan som gick. DRV pekade på att det hittills inte förekommit några övervintringsskador på grund av frost.

Spanien, som förra året drabbades av torka, väntas i år producera normalt. Forna öststater väntas fortsätta öka produktionen. I förra veckans WASDE-rapport noterade vi också att den enda justering som USDA gjorde var att höja Litauens skörd med 500,000 ton. Det är en tydlig tendens.

”Soft Wheat” – skörden i EU tror Coceral blir 127.8 mt (+3.2 mt från förra året).

Strategie Grains som också rapporterade i veckan tror att samma skörd blir 131.6 mt. EU-kommissionen tror på ännu högre skörd, 132.1 mt.

Liksom förra veckan tror jag att de tre senaste månadernas prisfall på vete är över. Däremot tror jag inte på någon rask uppgång, utan mer på ”sidledes” rörelse medan marknaden tolkar de rapporter som kommer in – och lagerstatistiken som USDA publicerar den 28 mars. Ska man hålla koll på någonting särskilt är det om 210-nivån på Matif bryts på uppsidan. Det vore ett klart styrketecken om köparna lyckas ta hand om alla säljordrar som troligtvis anhopat sig där.

Maltkorn

Priset på maltkorn med leverans i november har visat mer styrka än kvarnvetet i veckan som gick. Priset steg från 240 till 247, medan kvarnvetet ”bara” steg några euro.

Priskurvor för maltkorn och kvarnvete

Majs

Majspriset (december 2013) fortsatte att stiga i veckan som gick. Priset gick upp till 561 cent – en nivå som dels ligger an mot den övre trendkanalen och dels är en nivå där uppgångar slutat tidigare. Marknaden står alltså nu under helgen och väger. Om priset håller sig på den här nivån får vi en någorlunda god bekräftelse på att prisfallet från december är över.

Teknisk prognos på majspris C / Z3

Veckovis etanolproduktion i minskade i veckan, men priset på etanol steg kraftigt. Vid årsskiftet handlades etanolen i 2.20 dollar per gallon och nu ligger den på 2.60. Detta sker samtidigt som oljepriset har fallit. Högre pris borde leda till högre produktion och högre efterfrågan på majs.

DL1 comdty - Prisgraf

Vi har samma tolkning av marknaden som förra veckan. Prisfallet har troligtvis ebbat ut och priset bör röra sig ”sidledes”.

Sojabönor

Sojabönorna (november 2013) har till skillnad från majs, vete och maltkorn, handlats ner i veckan som stödet som jag skrivit om tidigare, på 1254 cent, har hållit. Novemberterminen stängde i fredags på 1261.

Prisutveckling på sojabönor

Skörden i Brasilien har kommit halvvägs. Bönderna har sålt 60% av skörden. Som jag skrev förra veckan är priserna inåt landet pressade på grund av den långsamma exporten. I Paranagua är väntan 75 dagar enligtFryer reports. Argentinska bönder har bara sålt 10% av skörden vilket är mindre än förra året då 30% sålt så här års. Argentina förklarades nästan i konkurs i en domstol i London häromveckan. Det finns därför en anledning att behålla sparkapitalet i den reala och säkra form som sojabönorna utgör.

I fredags publicerade NOPA (National Oilseed Processors Organisation) sin månadsvisa crush report. Den visar att sojabönslagret i USA äts upp i ett rasande tempo, samtidigt som världen får lov att vänta för att kunna få tag på de sydamerikanska bönorna.

Marknadsläget är oförändrat från förra veckan: I veckan som kommer får man hålla koll på om priset håller sig över det tekniska stödet vid 1254 eller om det bryts. Om det bryts vill vi vara korta sojabönor.

Raps

Rapspriset (november 2013) föll i torsdags rakt ner till det tekniska stödet på 415 euro per ton, men vände i fredags upp därifrån till 420, men stängde veckan på exakt 415 euro. Det var stora prisfall även i Winnipeg. Detta ”borde” inte ske ur ett fundamentalt perspektiv eftersom lagren är så små men sojabönorna sjönk och då kan inte rapsen gå sin egen väg.

Diagram över raprspriset den 17 mars 2013

Olyckligtvis lämnade vi förra veckan en negativ vy på rapsen till nuvarande neutrala. Om marknaden handlar ner priset under 415 går vi omedelbart över till negativ vy igen, annars håller vi fast vid det neutrala. Jag tror inte man bör vara lång raps, så har man raps som inte är prissäkrat bör man överväga att göra det.

Gris

Grispriset (Maj 13) vände ner igen, precis som vi skrev förra veckan. Prisuppgången i början på mars får vi än så länge betrakta som en rekyl mot den i det större perspektivet fallande trenden.

Pris på gris - Termin

Mjölk

Resultatet för Fonterras auktion presenteras på tisdag. I februari började det priset stiga ordentligt, från 2600 euro per ton till 3082 euro per ton. Den senaste veckan har vi också sett att priserna på Eurex stigit något, men inte alls i samma utsträckning som Fonterra auktionens pris.

I kursdiagrammet nedan ser vi fyra kurvor, som förra veckan. Överst har vi smör i euro per ton, alla är i euro per ton. Den tunna röda linjen USDA:s notering för SMP i västra Europa. Den feta röda linjen är terminspriset på SMP på Eurex, som avser snittpriset på SMP i Tyskland, Holland och Frankrike. Den gröna linjen är Fonterras auktionspris på SMP.

Kursdiagram över mejeriprodukter

SEB Commodities erbjuder ett litet ”prova-på” kontrakt som består av 0.5 ton Eurex-smör och 0.9 ton Eurex SMP. Ett paket som motsvarar 10 ton flytande mjölkråvara. Just nu är det underliggande värdet på ett sådant kontrakt drygt 33 000 kronor.

Den som vill följa priset på SMP på Eurex gör det via länken:

www.eurexchange.com/exchange-en/products/com/agr/14016/

Vi har säljrekommendation på mjölkterminer.

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

SEB Metals price forecast update

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Softer economic growth in 2024 calls for somewhat softer metals prices in 2024. Industrial metals prices as well as other commodity prices exploded during Covid-19 as governments around the world unleashed stimuli in the magnitude of 10x of what was done during the global financial crisis in 2008/09. Consumers shifting spending from services to consumer goods added to the boom. Bloomberg’s industrial metals price index was up 91% in March 2022 versus January 2020 because of this. Global manufacturing PMI peaked in May 2021 and has been fading since and below the 50-line from September 2022 with latest reading at 48.8. Industrial metals prices have faded since their peak in March 2022 but are still 30% higher than they were in January 2020. Even zinc, the worst performing metal, is still 9% above where it was in January 2020. As such one could possibly argue that industrial metals have not yet fully faded from their Covid-19 stimulus boom. One possible explanation could be inflation where US inflation is up 19% over the period. But this still leaves industrial metals up 11% in real terms. Another possible explanation is the big jump in energy prices over the period. While coal and gas prices have fallen back a lot, they are still quite high. The coal price in western Europe is 110% above where it was at the start 2020 and 50% above its 2010-2019 average. Most industrial metals are highly energy intensive to produce with digging and crushing of rocks, smelting, and refining of ore. The current aluminium price of USD 2215/ton is for example well aligned with coal prices. In addition to this there has also been significant closures of zinc and aluminium smelting capacity in Europe which probably have supported prices for these metals.

Global economic growth is forecasted to slow from 3.5% in 2022, to 3.0% in 2023 and then again to 2.9% in 2024 as the big jump in interest rates induce economic pain with a lag. Aligned with this we expect lower industrial metals prices in 2024 than in 2023 though only marginally lower for most of the metals. But the field of metals is wide, and the price action is thus adverse. Copper is likely the metal with the most strained supply and with huge needs in the global energy transition. 

Aluminium: Prices will likely be depressed versus marginal costs in 2024. Aluminium from Russia is flowing unhindered to the market. Most is going to China for reprocessing and potentially re-exported while some is going to Turkey and Italy. It is all flowing into the global pool of aluminium and as such impacting the global market balance. The LME 3mth aluminium price is currently well aligned with coal prices and both have traded mostly sideways since June this year. Aluminium premiums in the EU have however fallen 30-40% since mid-June in a sign of weakness there. The global market will likely run a surplus in 2024 with depressed prices versus the marginal cost of production.

Copper: Softer fundamentals in 2024 but with accelerating tightness on the horizon. Copper is currently trading at USD 8470/ton and close to 37% above its early Jan 2020 level. The market is expected to run a slight surplus in 2024 followed by accelerating tightness the following years. Downside price risk for 2024 is thus warranted along with softer global growth. The power of Unions is however getting stronger in Latin America with demands for higher salaries. Strikes have broken out in Peru with production at the Las Bambas copper mine at only 20%. Further strikes and disruptions could quickly put the market into deficit also in 2024.

Nickel: Indonesia pursuing market share over price pushing the price down the cost curve. Indonesia’s nickel production is growing rapidly. Its production reached 1.6 million ton in 2022 (+54% YoY) and accounted for close to 50% of total global supply in 2022. Its share looks set to reach 70% by 2030. Lower prices will stimulate demand and will also force higher cost producers to shut down thus making room for the wave of new supply from Indonesia. Prices will be sluggis the nearest years as Indonesia aims for market share over price.

Zinc: Price has stabilized around USD 2500/t. Weakness in global construction will drive prices lower at times in 2024. The 3mth LME zinc price has fallen from a peak of USD 4499/ton in April 2022 to only USD 2248/ton in May 2023. Since then, it has recovered steadily to USD 2500/ton.  Demand could struggle in 2024 as construction globally will likely struggle with high interest rates. But mine closures is a natural counter effect of low prices and will put a floor under prices.

Price outlook

SEB Commodities price outlook
Source: Historical values from Bloomberg, Price forecast by SEB


Bjarne Schieldrop
Cheif Commodities Analyst
SEB Commodity Research

Fortsätt läsa

Analys

Now it’s up to OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics. OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE. The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d. 

Brent crude fell 4.6% ydy to USD 77.4/b and over the last three trading sessions it has lost USD 5.1/b. This morning it is trading only marginally higher at USD 77.6/b which is no vote of confidence. A good dose of rebound this morning would have been a signal that the sell-off yesterday possibly was exaggerated and solely driven by investors with long positions flocking to the exit. So there’s likely more downside to come.

In general there is a quite good relationship between net long speculative positions in Brent crude and WTI versus the global manufacturing cycle. Oil investors overall typically have an aversion of holding long positions in oil when the global economy is slowing down. As of yet there are few signs that the global economic cycle is about to turn. Rather the opposite seems to be the case. Global manufacturing fell in October and yesterday we saw US industrial production fall 0.6% MoM while continued jobless claims rose more than expected and to the highest level in two years. This matches well with the logic that the strong rise in interest rates since March 2022 is inflicting pain on the economy with more pain ahead as the effect comes with a lag.

Most estimates are that the global oil market is running a solid deficit in Q4-23. The IEA has an implied deficit in the global oil market of 1 m b/d in Q4-23 if we assume that OPEC will produce 28 m b/d vs. a call-on-OPEC at 29 m b/d. But prices in the oil market is telling a different story with weakening crude curves, weakening refining margins and a sharp sell-off in oil prices.

For 2024 the general forecasts are that global economic growth will slow, global oil demand growth will slow and also that the need for oil from OPEC will fall from 28.7 m b/d to 28.4 m b/d (IEA). This is a bearish environment for oil. The average Brent crude oil price so far this year is about USD 83/b. It should essentially be expected to deliver lower in 2024 with the negatives mentioned above.

Two things however will likely counter this and they are interconnected. US shale oil activity has been slowing with falling drilling rig count since early December 2022 and that has been happening at an average WTI price of USD 78/b. The result is that total US liquids production is set to grow by only 0.3 m b/d YoY in Q4-24. This allows OPEC+ to support the oil price at USD 80-90/b through 2024 without fear of loosing a significant market share to US oil production. Thus slowing US liquids production and active price management by OPEC+ goes hand in hand. As such we do expect OPEC+ to step up to the task.

So far it has predominantly been Saudi Arabia with a little help from Russia which together proactively have managed the oil market and the oil price through significant cuts. Saudi Arabia produced 10.5 m b/d in April but then cut production rapidly to only 9.0 m b/d which is what it still produces. Its normal production is about 10 m b/d.

What has made the situation more difficult for Saudi Arabia is the combination of solid growth in non-OPEC supply in 2023 (+2.1 m b/d YoY; IEA) but also a substantial revival in production by Venezuela and Iran. The two produced 660 k b/d more in October than they on average did in 2022. So the need for oil from Saudi Arabia is squeezed from both sides.

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics.

OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) then it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE.

The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d.

Fortsätt läsa

Analys

More from Venezuela and Iran means smaller pie for Saudi

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Production in Venezuela and Iran is on the rise and is set to rise further in the coming months and in 2024. Combined their production could grow by 0.8 m b/d YoY to 2024 (average year to average year). The IEA projected in its latest OMR (Oct-2023) that call-on-OPEC will fall to 28.3 m b/d in 2024, a decline of 0.5 m b/d. This combination would drive implied call-on-Saudi from 10.4 m b/d in 2023 to only 9.1 m b/d in 2024 and as low as 8.6 m b/d in Q1-24 if Saudi Arabia has to do all the heavy lifting alone. Wider core OPEC cooperation may be required.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The IEA is out in the news today projecting peak oil demand this decade with global demand standing at no more than 102 m b/d towards the end of this decade. If so it would imply a call-on-Non-OPEC of only 66.4 m b/d in 2028 assuming that OPEC in general will demand a market share of 30 m b/d + NGL of 5.6 m b/d. The IEA (Oct-23) projects non-OPEC production to average 68.8 m b/d in 2024. That’s already 2.4 m b/d more than what would be sustainable over time if global oil demand is set to peak later this decade. Oil producers in general cannot have a production growth strategy in a peak oil demand world.

The US has decided to lift sanctions towards Venezuela for six months (18 April) as a measure to tempt it to move towards more democratic processes. And if it does, then the lifting of sanctions could continue after the 6 months. A primary opposition election took place this weekend with lawmaker Maria Corina Machado currently holding 93% of the vote count. Venezuela will next year hold a presidential election but fair play seems unlikely with Maduro in charge. The lifting of sanctions allows Venezuela’s PdV to resume exports to all destinations. Bans on new, foreign investments in the oil and gas sector are also lifted though Russian entities and JV’s are still barred.

Venezuela produced 0.8 m b/d in September and indicates that it can lift production by 0.2 m b/d by year and with more rigs and wells by 0.5 m b/d to 1.3 m b/d in the medium term.

Oil production in Iran has been on a steady rise since its low-point of 2.0 m b/d in 2020. Last year it produced 2.5 m b/d. In September it produced 3.1 m b/d, but Iran’s oil minister says production now is at 3.3 m b/d. Iran’s rising production and exports is not about the US being more lenient in its enforcement of sanctions towards Iran. It is more about Iran finding better ways to circumvent them but even more importantly that China is importing more and more oil from Iran.

Production by Iran and Venezuela is recovering. YoY production from the two could rise by close to 0.8 m b/d in 2024. This will lead to a decline in call-on-Saudi oil. 

Oil production by Iran and Venezuela
Source: SEB graph and asessments, Blbrg data and news

The IEA estimated in its latest OMR report that call-on-OPEC will fall from 28.8 m b/d in 2023 to 28.3 m b/d in 2024. If all OPEC members except Saudi Arabia produces the same amount in 2024 as in 2023, then the need for Saudi Arabia’s oil (call-on-Saudi) will fall from a healthy 10.4 m b/d in 2023 to a still acceptable 9.9 m b/d in 2024. Its normal production is roughly 10 m b/d.

If however production by Iran and Venezuela rise by a combined 0.5 m b/d YoY in 2024, then call-on-Saudi will fall to 9.4 m b/d which is not so good but still manageable. But if Iran’s oil minister is correct when he says that its current production now is at 3.3 m b/d, then it is not far fetched to assume that Iran’s oil production may average maybe 3.4-3.5 m b/d in 2024. That would yield a YoY rise of 0.6 m b/d just for Iran. If we also assume that Venezuela manages to lift its production from 0.8 m b/d this year to 1.0 m b/d in 2024, then the combined growth from the two is closer to 0.8 m b/d. That would push call-on-Saudi down to only 9.1 m b/d which is not good at all. It would require Saudi Arabia to produce at its current production of 9.0 m b/d all through 2024.

The IEA further estimates that call-on-OPEC will average 27.7 m b/d in Q1-24. If we assume Iran @ 3.4 m b/d and Venezuela @ 1.0 m b/d then call-on-Saudi in Q1-24 will only be 8.6 m b/d. I.e. Saudi Arabia will have to cut production further to 8.6 m b/d in Q1-24. At that point Saudi Arabia will likely need or like other core OPEC members like Iraq, Kuwait and UAE as well as Russia to join in.

Implied call-on-Saudi. Call-on-OPEC is set to decline from 28.8 m b/d to 28.3 m b/d to 2024. If all OPEC members produced the same in 2024 as in 2023 then call-on-Saudi would fall by 0.5 m b/d to 9.9 m b/d. But if Venezuela and Iran increases their combined production by 0.8 m b/d YoY in 2024 then call-on-Saudi falls to 9.1 m b/d.

Implied call-on-Saudi.
Source: SEB graph and calculations, IEA data

If we look a little broader on this topic and also include Libya, Nigeria and Angola we see that this group of OPEC members produced 11.4 m b/d in 2010, 10.1 m b/d in 2017 and only 5.1 m b/d at the low-point in August 2020. The decline by these OPEC members has of course the other OPEC and OPEC+ members to stem the rising flood of US shale oil production. The production from this unfortunate group of OPEC-laggards is however now on the rise reaching 7.5 m b/d in September. With more from Iran and Venezuela it could rise to 8.0 m b/d in 2024. Production from Nigeria and Angola though still looks to be in gradual decline while Libya looks more sideways. So for the time being it is all about the revival of Iran and Venezuela.

The unfortunate OPEC-laggards had a production of 11.4 m b/d in 2010. But production then fell to only 5.1 m b/d in August 2020. It helped the rest of OPEC’s members to manage the huge increase in US shale oil production. Production from these countries are now on the rebound. Though Nigeria and Angola still seems to be in gradual decline.

Oil production of some OPEC countries
Source: SEB graph, Blbrg data

What everyone needs to be attentive to is that call-on-OPEC and even more importantly call-on-Saudi can only erode to a limit before Saudi/OPEC/Russia will have to take action. Especially if the forecast for needed oil from OPEC/Saudi for the nearest 2-3 years is in significant decline. Then they will have to take action in the sense that they stop defending the price and allows the price to fall sharply along with higher production. And yet again it is US shale oil producers who will have to take the brunt of the pain. They are the only oil producers in the world who can naturally and significantly reduce their production rather quickly. I.e. the US shale oil players will have to be punished into obedience, if possible, yet one more time.

We don’t think that it is any immediate risk for this to happen as US shale oil activity is slowing while global oil demand has rebounded following Covid-lockdowns. But one needs to keep a watch on projections for call-on-OPEC and call-on-Saudi stretching 1-2-3 years forward on a continuous basis. 

In its medium term oil market outlook, Oil2023, the IEA projected a fairly healthy development for call-on-OPEC to 2028. First bottoming out at 29.4 m b/d in 2024 before rising gradually to 30.6 m b/d in 2028. The basis for this was a slowing though steady rise in global oil demand to 105.7 m b/d in 2028 together with stagnant non-OPEC production due to muted capex spending over the past decade. But this projection has already been significantly dented and reduced in IEA’s latest OMR from October where call-on-OPEC for 2024 is projected at only 28.3 m b/d.

In a statement today the IEA projects that global oil demand will peak this decade and consume no more than 102 m b/d in the late 2020ies due to (in large part) rapid growth in EV sales. This would imply a call-on-OPEC of only 26.9 m b/d in 2028. It is not a viable path for OPEC to produce only 26.9 m b/d in 2028. Especially if production by Iran and Venezuela is set to revive. I.e. OPEC’s pie is shrinking while at the same time Iran and Venezuela is producing more. In this outlook something will have to give and it is not OPEC. 

One should here turn this on its head and assume that OPEC will produce 30 m b/d in 2028. Add OPEC NGLs of 5.6 m b/d and we get 35.6 m b/d. If global oil demand in 2028 stands at only 102 m b/d then call-on-Non-OPEC equates to 66.4 m b/d. That is 3.1 m b/d less than IEA’s non-OPEC production projection for 2028 of 69.5 m b/d but also higher than non-OPEC production projection of 68.8 m b/d (IEA, Oct-23) is already 2.4 m b/d too high versus what is a sustainable level.

What this of course naturally means is that oil producers in general cannot have production growth as a strategy in a peak-oil-demand-world with non-OPEC in 2024 already at 2.4 m b/d above its sustainable level.

The US is set to growth its hydrocarbon liquids by 0.5 m b/d YoY in 2024. But in a zero oil demand growth world that is way, way too much.

Call-on-OPEC
Fortsätt läsa

Populära