Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 16 december 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommoditySEB-rekommendationer på råvarorÅrets sista WASDE-rapport publicerades i tisdags och bekräftade Australiens och Kanadas rapporter, men nonchalerade Argentinas, alla från veckan innan. För sojabönor hamnade USDA på oförändrade 88 mt för Brasilien. Samma dag publicerade CONAB en prognos på 90 mt. Kanadas rapport för två veckor sedan fick canolan i Winnipeg i fritt fall, vilket börjar sprida sig till Europa nu. Att Frankrike höjde rapsarealen istället för att som väntat sänka den, kommer att bidra till att baissen får grepp i Europa också.

Jag tror att vetemarknaden kommer att ha en lite svagare utveckling framöver och går därför över till en kortsiktig säljrekommendation (från neutral).

Mjölkpriserna basis Eurex SMP och smör-terminer steg med 1% i svenska kronor per kilo mjölkråvara och det berodde helt på att kronan försvagades mot euron. Mjölkbörserna var annars lite svagare i veckan än förut.

Nästa WASDE-rapport publiceras den 10 januari och det här veckobrevet är också det sista för året och önskar alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År 2013.

Odlingsväder

Det är både blötare och varmare i Europa än normalt och detta väntas bestå åtminstone fram till slutet av året. I Nordamerika drar i skrivande stund en snöstorm fram, som fått flygen att bli inställda t ex i Toronto.

I Sydamerika, kan vi notera att det är onormalt varmt och lite nederbörd i norra Argentina, landets kornbod. Vi ser detta i kartbilden nedan.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Väder Sydamerika

I Brasiilien är vädret alltjämt normalt.

En hastig blick på US Drought Monitor, visar att det inte varit några stora förändringar i hur stor andel av USA:s areal som är torrare än normalt.

US Drought Monitor

Vete

Terminskontrakten i Chicago föll med 3% i veckan och Matif med 2%. WASDE-rapporten i sig själv påverkade inte marknaden, eftersom den inte innehöll något nytt, utan snarare bekräftade produktionshöjningarna i Kanada och Australien från veckan innan och som väntat nonchalerade Argentinas påstående att skörden skulle bli 8.5 mt istället för 11 mt som alla andra utom den Argentinska staten förväntat sig.

Tekniskt stängde Matif precis på stödet för uppgången från början av augusti. Eftersom Chicagovetet i fredags gick under stödet på 664 cent (basis Dec 2014-kontraktet), skulle det inte förvåna om Matif bröt stödet och inledde en rekyl nedåt. November 2014-kontraktet låg i fredags på 192.75 och om stödet bryts finns nästa stöd på 185 euro. Vi skulle tro att priset går dit. Eventuellt finns stöd på 190, där priset kan studsa som hastigast.

Vetetermin

Decemberkontraktet 2014 på CBOT som föll tillbaka ner mot det tekniska stödet, efter ABARES och Stats Canadas rapporter, bröt igenom stödet på 664 i fredags. Det är en teknisk säljsignal.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vetetermin december 2014-kontraktet

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif.

Terminskontrakten på vete

I tisdags kom så årets sista WASDE-rapport från USDA. USDA fick med och tog till sig de nya högre produktionsestimaten från veckan innan från Kanada (37.5 mt) och Australien (26.5), men gjorde inte det för Argentina, där USDA fortfarande har 11 mt. Det står ju helt klart att Argentinas produktionsestimat är lågt därför att det då begränsar exporten till 1.5 mt och inte 4 mt som det hade varit om de hade sagt 11 mt. Sammantaget justeras alltså global produktion 2013/14 upp med 5 mt till 711.42 mt.

World Wheat Production

Höjningen av produktionsestimatet så plötsligt gör också att utgående lager justeras upp. Det finns ju ingen anledning att tro att konsumtionen ska öka om inte priset sjunker, eller tillväxten i tillväxtländer tar fart. Utgående lager justeras upp med 4 mt. Det kan synas märkligt att man inte höjde med 5 mt, eftersom inget har hänt som motiverar högre konsumtion.

World wheat carry out stocks

Ser vi till prisets relation till utgående lager, ligger priset möjligtvis något lågt om vi jämför med den allmänna bilden som förhållandet mellan pris och lager de senaste åren ger. Å andra sidan kan vi jämföra med punkten för fem år sedan, när priset var 100 cent lägre för nästan samma nivå på lagret. Det är alltså svårt att dra några entydiga slutsatser om priset just nu är för ”högt” eller för ”lågt”.

Wheat, stocks in days of consumption

Vi tror det kommer en period med lite svagare marknad nu, med en mindre nedgång i terminerna på vete. På ett lite längre perspektiv är vi mer eller mindre neutrala, men på kort sikt går vi över från neutral till säljrekommendation.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Optioner på vete

Nedan ser vi priserna på köpoptioner på Matif på November-2014 (Matif vete). Notera att historisk volatilitet har stigit upp från 11% till 12% igen.

Optioner på vete

Nedanstående är priser på säljoptioner.

Säljoptioner på vete

Maltkorn

November 2014 – kontraktet på har den senaste tiden gått lite svagare än Matif-vetet.

Maltkornspriser

Majs

Majspriset reagerade på WASDE-rapporten, till skillnad från vetet. Trots att utgående lager justerades ner, oroar sig marknaden för att januari-rapporten ska visa högre produktion både i USA och i Kina. Kinas eget estimat, som kom härom veckan, ligger 6.5 mt högre än USDA. Tekniskt ser marknaden illavarslande ut, då priset ser ut att återigen vara på väg ner till den psykologiskt viktiga nivån 450 cent. Ska det bli tredje gången gillt och ett fall under den nivån?

Prisutveckling och analys av majs

USDA justerade upp global produktion med 1.5 mt. En liten sänkning gjordes av estimatet för EU-28, skörden i fd Sovjet (Ukraina) höjdes ytterligare, med 1 mt. Men det saknas alltså +6.5 mt på Kina. Att Kina inte verkar importera majs från USA i samma utsträckning som tidigare, indikerar att Kina verkligen har fått en bättre skörd än väntat. Marknaden ser det så i alla fall, och ”justerar” USDA:s estimat så att den global produktion nu är 8 mt högre än estimerat i november.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Världens majsproduktion

USDA sänker utgående lager med 2 mt, därför att man räknar med högre foderefterfrågan i EU-28, Kanada, Ukraina och högre efterfrågan på majs till etanoltillverkning i USA. Detta verkar rimligt med tanke på boomen i kött och mjölkpriser. Det är nog en trend vi kommer att se mer höjningar i konsumtionen för. Men vi tror inte att höjningen av efterfrågan på majs till etanolindustrin är långsiktigt hållbar. Kina har dessutom satt en båtlast med DDG (drank) från USA i karantän därför att man misstänker att den innehåller GMO-vara av en sort som är förbjuden i Kina. Skulle DDG-exporten till Kina stanna av, skulle ekonomin i etanoltillverkningen försämras, allt annat lika.

Majslager

”Egentligen” skulle den här rapporten, med Kinas egna produktionsestimat, ha visat högre utgående lager.

Priset ser ut att ligga ”OK” i förhållande till estimerat utgående lager och i förhållande till de senaste årens relation mellan pris och lager.

Lager av majs i dagar av konsumtion

Vi fortsätter med neutral rekommendation, men skulle 450 cent brytas, bör man vara nettosåld majs, pga vad den tekniska analysen då säger.

Sojabönor

Även sojabönorna föll efter WASDE-rapporten. 1150 cent är dock ett starkt stöd för marknaden. 55% av Brasiliens sojaskörd är enligt uppgifter därifrån redan såld / prissäkrad.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Sojabönor

Gammal skörd av sojamjöl (mars-kontraktet 2014) lyckades inte ta sig upp till en ny all-time-high i veckan. Priset ligger precis på stödlinjen för uppgången. Det skulle inte förvåna om säljare kommer in här, samtidigt som köpare tar hem vinster och vi får ett brott av stödlijen, med prisfall ner till 400 dollar som följd.

Sojabönor

WASDE-rapporten visade 1.5 mt högre produktion. Argentina höjdes 1 mt och övriga länder med 0.5. Värt att notera är att produktionen antagligen är högre än vad USDA har estimerat här i december-rapporten. Dels är estimatet för Argentina på 54.5 mt fortfarande 3 mt lägre än vad USDA:s egen attaché vid FAS rapporterade härom veckan. Dels är estimatet för Brasilien oförändrat på 88 mt, när CONAB och många privata firmor på plats ligger på 90 mt. Kanske avvaktar USDA hur vädret utvecklar sig i Argentina och Brasilien. I Argentina har det blivit lite varmare, men i Brasilien är vädret muito bom.

Soybean-produktion

Med en produktionsökning på 1.5 mt höjer USDA utgående lager med 0.5 mt – allt i Argentina – vilket förmodligen är helt riktigt. Utgående lager sänktes för USA, vilket också verkar rimligt med tanke på prisutvecklingen för griskött och mjölk, t ex. Efterfrågan på sojamjöl kommer antagligen att fortsatt vara stark.

Soybean-lager

För fyra år sedan var lagernivån på ungefär samma nivå som nu och priset var 150 cent lägre. Det talar för en svag prisutveckling framöver. Det är dock värt att hålla koll på vart priserna på mjölk och lean hogs tar vägen framöver. Skulle de fortsätta att stärkas och därmed stimulera till större besättningar, kan efterfrågan på sojamjöl vara en faktor som dämpar eller hindrar prisfall på sojan.

Soybean-lager i dagar av konsumtion

Kina har satt en båtlast med DDG i karantän för undersökning av GMO-innehåll. Risken är att DDG som gått till Kina kommer att stanna i USA – och därmed pressa priset på sojamjöl.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vi behåller säljrekommendation.

Raps

November 2014-kontraktet som jag säljrekommenderade förra veckan föll ner till 360 euro. Priset bröt även den nivån mot slutet av veckan och nästa nivå i sikte är nu 350 euro. Vi fortsätter med säljrekommendation.

IJX4

Frankrike höjde rapsarealen med 7% jämfört med förra året. Den allmänna uppfattningen under hösten var att den skulle bli mindre, pga den försämrade lönsamheten i valet av raps framför t ex vete.

AOF (Australian Oilseeds Federation) gör endast en mindre nedjustering från tidigare estimat för landets produktion av canola 2013/14, detta trots en betydande negativ påverkan på grödorna till följd av frost i New South Wales och Victoria. Produktionen beräknas uppgå till 3.2 mt i år, ner från tidigare estimat på 3.4 mt och förra årets produktion på 4.2 mt. En varm start på våren påskyndade grödornas utveckling och gjorde dem mer känsliga för extrema väderslag, vilket gjorde att torra väderförhållanden och frost under våren fick en betydande inverkan på grödorna i NSW och Victoria. Bortfallet av grödor i östkust staterna har dock nästan helt kompenserats av avkastningen i Western Australia där de säsongsmässiga förhållandena har varit näst intill perfekta under de senaste månaderna.

Canola 2013-2014

Produktionen av raps i EU-28 förväntas uppgå till 21.3 mt 2014/15 enligt Strategie Grains, en ökning med 500 000 ton eller 2.4% från årets 20.8 mt då högre avkastning förväntas kompensera en liten nedgång i sådd. Den genomsnittliga avkastningen för nästa års skörd beräknas uppgå till 3.2 t/ha mot årets 3.1 t/ha, vilket skulle kompensera för en minskad areal (från 6.7 mha till 6.6 mha).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Efter nyheten om rekordskörden av canola i Kanada, har rapspriset förlorat mark i förhållande till soja. I diagrammet nedan ser vi att detta är en fortsättning på en trend, som inleddes redan 2006, när raps var som dyrast i förhållande till soja. I diagrammet nedan har jag räknat om sojapriset till euro (per bushel).

IJ1

Canolaterminerna i Kanada har förlorat ännu mer mark i förhållande till sojabönorna i Chicago i veckan som gått. Rapspriset på Matif har inte riktigt tagit in det prisfallet.

Vi fortsätter med förra veckans säljrekommendation.

Potatis

Potatispriset av årets skörd, har fortsatt att handlas svagt och noterades i fredags en halv euro lägre per deciton, på 17.50 euro.

Potatispriset

Gris

Lean hogs mars-kontrakt fortsatte att gå ner i pris i veckan som gick och stängde 1.5 cent lägre än förra veckan. Lägre pris på lean hogs är en faktor som påverkar soja- och majspriserna negativt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Grispris LHG4

Mjölk

SMP-terminerna på Eurex var oförändrade i veckan. SMP handlades lite starkare i början på veckan, men var sedan oförändrade. Smörpriset var oförändrat. I svenska kronor steg priset med 1% för alla terminsköptider, eftersom euron steg mot kronor.

Terminspriserna i Chicago sjönk faktiskt. Prisuppgången som varit mycket stadig i ett och ett halvt år, tycks hålla på att tappa lite av sitt momentum och det märks tydligast i prisutvecklingen på smör.

I diagrammet nedan har jag lagt till priset på CME:s SMP-kontrakt, omräknat till euro per ton och därmed i samma enhet som de andra prisserierna. Det är den lila kurvan. Vi ser att den faktiskt och inte så förvånande, följer Eurex SMP-termin.

Eurex butter-priset

Nedan ser vi terminspriserna man får i svenska kronor från terminspriserna på SMP och smör på Eurex, omräknat till kronor per kilo mjölkråvara. Notera dock att hela den här prisnivån alltid ska ligga över avräkningspriset på mjölkråvara med ca 50 öre, som är en uppskattning av kostnaden för att förädla mjölkråvara till SMP och smör.

Socker

Marskontraktet på råsocker har till vår stora besvikelse fortsatt att falla till kontraktslägsta på 16.29 cent per pund i marskontraktet. RSI ligger på en ny lägsta nivå om 16.75. En nivå under 30 brukar anses indikera en ”översåld” marknad och en nära förestående rekyl. En så här lång period av rekylfri nedgång är mycket ovanlig och kan bara förklaras av att många måste ha trott på en rekyl uppåt tidigare, liksom vi, och successivt tagit stoppar. Det är svårt att resonera här, för trots att priset faller, så byggs potentialen i rekylen uppåt upp allt mer, ju mer priset faller. Å andra sidan föll priset under det tekniska stödet på 16.60, vilket indikerar ytterligare svaghet i marknaden.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Sockerpriset SBH4

Om vi ser till ”spotkontraktet”, ser vi att prisfallet börjar nå ner till 16 cent, som var bottennoteringen i juli. Det är en nivå där det bör finnas stöd.

Sockerpriset

Marknaden har fortsatt handla starkt vid starten på handelsdagen, dvs under europeisk dagtid, för att sedan falla under amerikansk handelstid. Skörden i Brasilien har förbättrats mot slutet och det är antagligen producenter som prissäkrar, särskilt då priset i reais inte fallit som det gjort i dollar. Den Thailändska skörden börjar nu och det kan också vara en orsak till den påtagliga svagheten i prisutvecklingen just nu. Importmarginalen till Kina är negativ. Kina är en av världens största importörer.

Vi tror att botten noterades i juli och att den i och för sig mycket kraftiga nedgången är en rekyl.

Produktionsöverskottet går mot sitt slut och därmed finns en potential för priset att nå upp till produktionskostnaden. Vi rekommenderar köp av SOCKER S eller BULL SOCKER X4 S för den som vill ta mer risk.

Gödsel

Förra veckan skrev vi att marknaden för urea var överköpt med ett RSI på 80 (över 70, som är gränsen för en ”överköpt” marknad. Priset har nu fallit tillbaka från 340 dollar till 324 dollar. Trenden är dock uppåtriktad, alltjämt och vi ser detta som ett köptillfälle.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Gödselpriset

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals rallied ahead of spot fundamentals, but better times are indeed ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Industrial metals rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024 as marginal optimism replaced recession fears. But prices have pulled back a bit since then as economic growth optimism has run ahead of spot fundamentals. Industrial metals prices rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024. A solid gain on the back of reviving optimism as global manufacturing PMI’s rose from depressed levels in December to now just above the 50-line. Speculative money rolled into the space to catch a ride on economic revival as well as wanting to hold commodities as a sort of protection against inflation. But the actual state of the global economy isn’t all that strong yet.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Rather it is quite weak in absolute terms with the global manufacturing PMI barely just above the 50-line and barely in expansionary territory. Thus, prompt weaknesses can be seen in many places in both metals and energy with rising inventories and weakening curve structures and premiums. The price rally has thus been on a collision course with spot fundamentals. And that eventually helped to bring metals prices back down a bit since 20 May.

That said we do hold the view that there are better times ahead. Consumer prices are cooling, Covid-19 induced inflation is fading and central banks across the world are set to lower policy rates over the coming year. The ECB just cut its policy rate by 0.25% which is the first cut in 5 years. We think other central banks will follow suite as inflation cools around the world. And that is the real start of economic revival. The global economy will then shift from current patchy growth here and there to a more broad-based upturn. And as such the investors who have driven the bull-train so far will likely be right in the end. It is just a bit early.

Brent Crude. Steady as we go: OPEC+ keeps on holding large volumes off market to support prices. The group has flagged that it wants to return volumes to market but is in no hurry to do so. Fading shale oil growth is shifting market power back to OPEC+.

Nat gas TTF. Crisis behind us but still some tightness. The crisis is now clearly behind us, but the market is still on the tight side with some need for demand destruction as the global LNG market has not yet fully managed to compensate lost Russian gas.

EUA carbon. The trough is behind us. Back to EUR 100/ton in 2025. The EUA price crashed to EUR 49.54/ton intraday on 23 Feb depressed by a crash in nat gas prices, low emissions and front-loading of supply. Prepare for EUR 100/ton or more in 2025.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Aluminum 3mth. Too far, too fast. Back to USD 2400/ton before gains in 2025. Aluminum has rallied more than USD 400/ton since February to now USD 2613/ton without support from a comparable gain in coal prices or drawdown in inventories. Helped higher by speculative appetite and increased friction in global trade flows due to new sanctions on Russian metals.

Copper 3mth. Prompt market not that tight. Back above USD 10,000/ton in 2025. The LME 3mth rallied to USD 10,889/ton (LME 3mth) and US Comex copper rallied to USD 11,285/ton. Rally was driven by tightness in the US (IRA++) and speculators frontrunning economic acceleration and global copper deficit. But signs of physical weaknesses many places to be seen in premiums and curves. Flat price now coming back off.  But back up above USD 10,000/ton in 2025 and later as market tightens.

Nickel 3mth. Dragged along with the copper rally but Indonesia still looking to grab more market share. The LME 3mth nickel price rallied to USD 21,615/ton in May, dragged along with the industrial metals rally. But decline has been sharp since then. We are not very bullish on Nickel going forward as Indonesia seems to focus on growing market share rather than profits.

Zinc: Joined the rally. Now back down to USD 2800/ton which could be fair price nearest years. The zinc price spent a long time around USD 2500/ton before rallying to USD 3139/ton. But USD 2800/ton will likely be a fair price for zinc the nearest years.

SEB commodities price outlook
Fortsätt läsa

Analys

ECB rate cut and assurances from OPEC+ lifts Brent back to 80

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Back up to the 80-line. Brent crude rose to a close of  USD 79.87/b yesterday and recovered another 1.9% of its recent losses. This morning Brent crude is trading just above the 80-line (+0.2%) aligning well with some smaller gains in industrial metals as well as gains in Asian equities. Market focusing on US payrolls later today. Too hot or too cold?

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Reassurances from OPEC+ helps to drive Brent back up. Brent dropped to USD 76.76/b (intraday) on Tuesday following the OPEC+ meeting last Sunday. That was the lowest since early February this year. Shocked by the price drop, OPEC+ was propelled to issue statements with assurances that they didn’t really mean what they said or say what they meant and that they in no way is shifting away from ”price over volume” with a shift to an aggressive claw-back of market shares. At least not yet. And yes, the group did state explicitly last Sunday that they would only put the 2 m b/d of voluntary cuts back into the market from Q4-24 to Q3-25 if market circumstances would allow it. And no one really believes that there will be room for the return of that volume to the market in that period. So basically it won’t happen. But the issued statements last Sunday still rings very clear to the market: The current production cuts by OPEC+ are not forever. So to all non-OPEC+ producers: Do prepare, do make room, for the return of these volumes. in the years to come. The frustration among the member states of the cartel must be rising steadily as quarter after quarter is passing by and yet again there is no room to return their cuts back into the market. 

ECB rate cuts gives hopes for economic acceleration and oil demand growth. ECB yesterday reduced its policy rate for the first time since 2016 as inflation is coming under control. The hope is that this is the beginning of further rate cuts across many central banks around the world as inflation is coming under control not just in Europe but also across most of the world. And of course further that this will be the start of a more broad based economic acceleration and thus stronger oil demand growth. That is for sure what OPEC+ is hoping for. That stronger oil demand growth will make room for a return of the group’s cuts.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March, a mere 77 k b/d MoM gain. The US EIA projected in its May report that US crude oil production will continue to rise to 13.9 m b/d by Dec-2025. A slower, but still steady going growth in supply. The latest gains could however indicate that US crude production may flatten totally rather than rise further as current oil prices have done nothing to stimulate further drilling activity in US oil production since November last year. The official monthly US crude oil production for March came in at 13.18 m b/d. It is a recovery following a hard winter with difficult drilling conditions. But it is still below the Dec production level. Nothing would be sweeter news for OPEC+ than seeing US crude production fully flatten here onward. And it would indeed be the correct choice of action by US shale oil producers given that non-OPEC+ producers now has gotten notice: Cuts are not forever.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data
Fortsätt läsa

Analys

Crude oil comment: Fundamentals are key – more volatility ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have declined by USD 2.5 per barrel (3%) since the market opened on Monday. The key driver behind this movement was the OPEC+ meeting last Sunday. Initially, prices fell sharply, with Brent touching USD 76.76 per barrel on Tuesday (June 4th); however, there has been a slight recovery since, with current trading around USD 78.5/bl.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Despite ongoing macroeconomic concerns, price movements have been relatively subdued in the first half of 2024, largely driven by fundamental factors—specifically, concerns around supply and demand, where US DOE data and OPEC+ strategy, remain central to price dynamics.

The US inventory report on Wednesday contributed to bearish market sentiment due to an overall increase in commercial inventories. Following the report, prices dipped approximately USD 1/bl before returning to earlier levels in the week.

According to the US DOE, there was a build in US crude inventories of 1.2 million barrels last week, totaling 455.9 million barrels—around 4% below the five-year average for this period, yet significantly less than the 4.1 million barrels anticipated by the API on Tuesday (see page 11 attached). Gasoline inventories also rose by 2.1 million barrels, slightly less than API’s 4 million barrel expectation, and remain about 1% below the five-year average. Meanwhile, distillate (diesel) inventories saw a substantial increase of 3.2 million barrels, maintaining a position 7% under the five-year average but exceeding the expected 2 million barrels projected by API.

Globally, bearish to sideways price movements during May can be attributed to a healthy build in global crude inventories coupled with stagnant demand. US DOE data exemplifies this with both an increase in commercial crude inventories and rising crude oil imports, which averaged 7.1 million barrels per day last week—a 300k barrel increase from the previous week. Over the past four weeks, crude oil imports averaged 6.8 million barrels per day, reflecting a 3.5% increase compared to the same period last year.

Product demand shows signs of weakening. Gasoline products supplied to the US market averaged 9.1 million barrels a day, a 1% decrease from the previous year, while distillate supplied averaged 3.7 million barrels a day, down a significant 3.4% from last year. In contrast, jet fuel supply has increased by 13% compared to the same four-week period last year.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

OPEC+ Strategic Shifts

OPEC+ has markedly shifted its strategy from focusing solely on price stability to a dual emphasis on price and volume (more in yesterday’s crude oil comment). Since the COVID-19-induced demand collapse in May 2020, OPEC+ has adeptly managed supply levels to stabilize the market. This dynamic is evolving; OPEC+ no longer adjusts supplies solely based on global demand shifts or non-OPEC+ production changes.

Echoing a strategic move similar to Saudi Arabia’s in 2014, OPEC+ has signaled a nuanced approach. The alliance has planned no production changes for Q3-24 to align supply with expected seasonal demand increases, aiming to maintain market balance. Beyond that, there’s a plan to gradually reintroduce 2 million barrels per day from Q4-24 to Q3-25, with an initial increase of 750,000 barrels per day by January 2025. However, this plan is flexible and subject to adjustment depending on market conditions.

The IEA’s May report forecasts a decrease in OPEC’s call by 0.5 million barrels per day by 2025—a potential loss in market share, which OPEC+ finds unacceptable. The group has openly rejected further cuts, signaling an end to its willingness to lose market share to maintain price stability.

This stance serves as a clear warning to non-OPEC+ producers, particularly US shale operators, that the market shares gained since 2020 are not theirs to keep indefinitely. OPEC+ is determined to reclaim its volumes, potentially influencing future production decisions across the global oil industry. Producers now face the strategic decision to potentially scale back on production increases for 2025.

The confluence of a continuing build in US inventories and OPEC+’s strategic shifts has led to market reactions. In the wake of OPEC+ rhetoric, evaluating the fundamentals is now more important than ever, and increased volatility is expected.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Even though OPEC+ has signaled its intention to reclaim market share, it plans to maintain current production levels for the next three months while continuously evaluating the situation. Today, Prince Abdulaziz bin Salman, the Saudi Energy Minister, spoke at the International Economic Forum in St. Petersburg. He highlighted that Sunday’s agreement, like many before it, retains the option to ’pause or reverse’ production changes if deemed necessary. This statement subtly emphasizes that maintaining oil price stability and market balance remains a primary focus for OPEC+. Such rhetoric introduces a new dimension of uncertainty that market participants will need to consider going forward.

If the price continues to fall, OPEC+ remains intent on reclaiming ’their volumes,’ betting on a decrease in non-OPEC supply later this year and into 2025. A potentially weaker oil price, within the USD 70-80/bl range for the remainder of 2024, could help alleviate current inflationary pressures. This in turn may lead to earlier central bank rate cuts and a quicker economic recovery in 2025, thereby reviving global oil demand to the benefit of OPEC+.

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära