Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 16 december 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommoditySEB-rekommendationer på råvarorÅrets sista WASDE-rapport publicerades i tisdags och bekräftade Australiens och Kanadas rapporter, men nonchalerade Argentinas, alla från veckan innan. För sojabönor hamnade USDA på oförändrade 88 mt för Brasilien. Samma dag publicerade CONAB en prognos på 90 mt. Kanadas rapport för två veckor sedan fick canolan i Winnipeg i fritt fall, vilket börjar sprida sig till Europa nu. Att Frankrike höjde rapsarealen istället för att som väntat sänka den, kommer att bidra till att baissen får grepp i Europa också.

Jag tror att vetemarknaden kommer att ha en lite svagare utveckling framöver och går därför över till en kortsiktig säljrekommendation (från neutral).

Mjölkpriserna basis Eurex SMP och smör-terminer steg med 1% i svenska kronor per kilo mjölkråvara och det berodde helt på att kronan försvagades mot euron. Mjölkbörserna var annars lite svagare i veckan än förut.

Nästa WASDE-rapport publiceras den 10 januari och det här veckobrevet är också det sista för året och önskar alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År 2013.

Odlingsväder

Det är både blötare och varmare i Europa än normalt och detta väntas bestå åtminstone fram till slutet av året. I Nordamerika drar i skrivande stund en snöstorm fram, som fått flygen att bli inställda t ex i Toronto.

I Sydamerika, kan vi notera att det är onormalt varmt och lite nederbörd i norra Argentina, landets kornbod. Vi ser detta i kartbilden nedan.

Väder Sydamerika

I Brasiilien är vädret alltjämt normalt.

En hastig blick på US Drought Monitor, visar att det inte varit några stora förändringar i hur stor andel av USA:s areal som är torrare än normalt.

US Drought Monitor

Vete

Terminskontrakten i Chicago föll med 3% i veckan och Matif med 2%. WASDE-rapporten i sig själv påverkade inte marknaden, eftersom den inte innehöll något nytt, utan snarare bekräftade produktionshöjningarna i Kanada och Australien från veckan innan och som väntat nonchalerade Argentinas påstående att skörden skulle bli 8.5 mt istället för 11 mt som alla andra utom den Argentinska staten förväntat sig.

Tekniskt stängde Matif precis på stödet för uppgången från början av augusti. Eftersom Chicagovetet i fredags gick under stödet på 664 cent (basis Dec 2014-kontraktet), skulle det inte förvåna om Matif bröt stödet och inledde en rekyl nedåt. November 2014-kontraktet låg i fredags på 192.75 och om stödet bryts finns nästa stöd på 185 euro. Vi skulle tro att priset går dit. Eventuellt finns stöd på 190, där priset kan studsa som hastigast.

Vetetermin

Decemberkontraktet 2014 på CBOT som föll tillbaka ner mot det tekniska stödet, efter ABARES och Stats Canadas rapporter, bröt igenom stödet på 664 i fredags. Det är en teknisk säljsignal.

Vetetermin december 2014-kontraktet

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif.

Terminskontrakten på vete

I tisdags kom så årets sista WASDE-rapport från USDA. USDA fick med och tog till sig de nya högre produktionsestimaten från veckan innan från Kanada (37.5 mt) och Australien (26.5), men gjorde inte det för Argentina, där USDA fortfarande har 11 mt. Det står ju helt klart att Argentinas produktionsestimat är lågt därför att det då begränsar exporten till 1.5 mt och inte 4 mt som det hade varit om de hade sagt 11 mt. Sammantaget justeras alltså global produktion 2013/14 upp med 5 mt till 711.42 mt.

World Wheat Production

Höjningen av produktionsestimatet så plötsligt gör också att utgående lager justeras upp. Det finns ju ingen anledning att tro att konsumtionen ska öka om inte priset sjunker, eller tillväxten i tillväxtländer tar fart. Utgående lager justeras upp med 4 mt. Det kan synas märkligt att man inte höjde med 5 mt, eftersom inget har hänt som motiverar högre konsumtion.

World wheat carry out stocks

Ser vi till prisets relation till utgående lager, ligger priset möjligtvis något lågt om vi jämför med den allmänna bilden som förhållandet mellan pris och lager de senaste åren ger. Å andra sidan kan vi jämföra med punkten för fem år sedan, när priset var 100 cent lägre för nästan samma nivå på lagret. Det är alltså svårt att dra några entydiga slutsatser om priset just nu är för ”högt” eller för ”lågt”.

Wheat, stocks in days of consumption

Vi tror det kommer en period med lite svagare marknad nu, med en mindre nedgång i terminerna på vete. På ett lite längre perspektiv är vi mer eller mindre neutrala, men på kort sikt går vi över från neutral till säljrekommendation.

Optioner på vete

Nedan ser vi priserna på köpoptioner på Matif på November-2014 (Matif vete). Notera att historisk volatilitet har stigit upp från 11% till 12% igen.

Optioner på vete

Nedanstående är priser på säljoptioner.

Säljoptioner på vete

Maltkorn

November 2014 – kontraktet på har den senaste tiden gått lite svagare än Matif-vetet.

Maltkornspriser

Majs

Majspriset reagerade på WASDE-rapporten, till skillnad från vetet. Trots att utgående lager justerades ner, oroar sig marknaden för att januari-rapporten ska visa högre produktion både i USA och i Kina. Kinas eget estimat, som kom härom veckan, ligger 6.5 mt högre än USDA. Tekniskt ser marknaden illavarslande ut, då priset ser ut att återigen vara på väg ner till den psykologiskt viktiga nivån 450 cent. Ska det bli tredje gången gillt och ett fall under den nivån?

Prisutveckling och analys av majs

USDA justerade upp global produktion med 1.5 mt. En liten sänkning gjordes av estimatet för EU-28, skörden i fd Sovjet (Ukraina) höjdes ytterligare, med 1 mt. Men det saknas alltså +6.5 mt på Kina. Att Kina inte verkar importera majs från USA i samma utsträckning som tidigare, indikerar att Kina verkligen har fått en bättre skörd än väntat. Marknaden ser det så i alla fall, och ”justerar” USDA:s estimat så att den global produktion nu är 8 mt högre än estimerat i november.

Världens majsproduktion

USDA sänker utgående lager med 2 mt, därför att man räknar med högre foderefterfrågan i EU-28, Kanada, Ukraina och högre efterfrågan på majs till etanoltillverkning i USA. Detta verkar rimligt med tanke på boomen i kött och mjölkpriser. Det är nog en trend vi kommer att se mer höjningar i konsumtionen för. Men vi tror inte att höjningen av efterfrågan på majs till etanolindustrin är långsiktigt hållbar. Kina har dessutom satt en båtlast med DDG (drank) från USA i karantän därför att man misstänker att den innehåller GMO-vara av en sort som är förbjuden i Kina. Skulle DDG-exporten till Kina stanna av, skulle ekonomin i etanoltillverkningen försämras, allt annat lika.

Majslager

”Egentligen” skulle den här rapporten, med Kinas egna produktionsestimat, ha visat högre utgående lager.

Priset ser ut att ligga ”OK” i förhållande till estimerat utgående lager och i förhållande till de senaste årens relation mellan pris och lager.

Lager av majs i dagar av konsumtion

Vi fortsätter med neutral rekommendation, men skulle 450 cent brytas, bör man vara nettosåld majs, pga vad den tekniska analysen då säger.

Sojabönor

Även sojabönorna föll efter WASDE-rapporten. 1150 cent är dock ett starkt stöd för marknaden. 55% av Brasiliens sojaskörd är enligt uppgifter därifrån redan såld / prissäkrad.

Sojabönor

Gammal skörd av sojamjöl (mars-kontraktet 2014) lyckades inte ta sig upp till en ny all-time-high i veckan. Priset ligger precis på stödlinjen för uppgången. Det skulle inte förvåna om säljare kommer in här, samtidigt som köpare tar hem vinster och vi får ett brott av stödlijen, med prisfall ner till 400 dollar som följd.

Sojabönor

WASDE-rapporten visade 1.5 mt högre produktion. Argentina höjdes 1 mt och övriga länder med 0.5. Värt att notera är att produktionen antagligen är högre än vad USDA har estimerat här i december-rapporten. Dels är estimatet för Argentina på 54.5 mt fortfarande 3 mt lägre än vad USDA:s egen attaché vid FAS rapporterade härom veckan. Dels är estimatet för Brasilien oförändrat på 88 mt, när CONAB och många privata firmor på plats ligger på 90 mt. Kanske avvaktar USDA hur vädret utvecklar sig i Argentina och Brasilien. I Argentina har det blivit lite varmare, men i Brasilien är vädret muito bom.

Soybean-produktion

Med en produktionsökning på 1.5 mt höjer USDA utgående lager med 0.5 mt – allt i Argentina – vilket förmodligen är helt riktigt. Utgående lager sänktes för USA, vilket också verkar rimligt med tanke på prisutvecklingen för griskött och mjölk, t ex. Efterfrågan på sojamjöl kommer antagligen att fortsatt vara stark.

Soybean-lager

För fyra år sedan var lagernivån på ungefär samma nivå som nu och priset var 150 cent lägre. Det talar för en svag prisutveckling framöver. Det är dock värt att hålla koll på vart priserna på mjölk och lean hogs tar vägen framöver. Skulle de fortsätta att stärkas och därmed stimulera till större besättningar, kan efterfrågan på sojamjöl vara en faktor som dämpar eller hindrar prisfall på sojan.

Soybean-lager i dagar av konsumtion

Kina har satt en båtlast med DDG i karantän för undersökning av GMO-innehåll. Risken är att DDG som gått till Kina kommer att stanna i USA – och därmed pressa priset på sojamjöl.

Vi behåller säljrekommendation.

Raps

November 2014-kontraktet som jag säljrekommenderade förra veckan föll ner till 360 euro. Priset bröt även den nivån mot slutet av veckan och nästa nivå i sikte är nu 350 euro. Vi fortsätter med säljrekommendation.

IJX4

Frankrike höjde rapsarealen med 7% jämfört med förra året. Den allmänna uppfattningen under hösten var att den skulle bli mindre, pga den försämrade lönsamheten i valet av raps framför t ex vete.

AOF (Australian Oilseeds Federation) gör endast en mindre nedjustering från tidigare estimat för landets produktion av canola 2013/14, detta trots en betydande negativ påverkan på grödorna till följd av frost i New South Wales och Victoria. Produktionen beräknas uppgå till 3.2 mt i år, ner från tidigare estimat på 3.4 mt och förra årets produktion på 4.2 mt. En varm start på våren påskyndade grödornas utveckling och gjorde dem mer känsliga för extrema väderslag, vilket gjorde att torra väderförhållanden och frost under våren fick en betydande inverkan på grödorna i NSW och Victoria. Bortfallet av grödor i östkust staterna har dock nästan helt kompenserats av avkastningen i Western Australia där de säsongsmässiga förhållandena har varit näst intill perfekta under de senaste månaderna.

Canola 2013-2014

Produktionen av raps i EU-28 förväntas uppgå till 21.3 mt 2014/15 enligt Strategie Grains, en ökning med 500 000 ton eller 2.4% från årets 20.8 mt då högre avkastning förväntas kompensera en liten nedgång i sådd. Den genomsnittliga avkastningen för nästa års skörd beräknas uppgå till 3.2 t/ha mot årets 3.1 t/ha, vilket skulle kompensera för en minskad areal (från 6.7 mha till 6.6 mha).

Efter nyheten om rekordskörden av canola i Kanada, har rapspriset förlorat mark i förhållande till soja. I diagrammet nedan ser vi att detta är en fortsättning på en trend, som inleddes redan 2006, när raps var som dyrast i förhållande till soja. I diagrammet nedan har jag räknat om sojapriset till euro (per bushel).

IJ1

Canolaterminerna i Kanada har förlorat ännu mer mark i förhållande till sojabönorna i Chicago i veckan som gått. Rapspriset på Matif har inte riktigt tagit in det prisfallet.

Vi fortsätter med förra veckans säljrekommendation.

Potatis

Potatispriset av årets skörd, har fortsatt att handlas svagt och noterades i fredags en halv euro lägre per deciton, på 17.50 euro.

Potatispriset

Gris

Lean hogs mars-kontrakt fortsatte att gå ner i pris i veckan som gick och stängde 1.5 cent lägre än förra veckan. Lägre pris på lean hogs är en faktor som påverkar soja- och majspriserna negativt.

Grispris LHG4

Mjölk

SMP-terminerna på Eurex var oförändrade i veckan. SMP handlades lite starkare i början på veckan, men var sedan oförändrade. Smörpriset var oförändrat. I svenska kronor steg priset med 1% för alla terminsköptider, eftersom euron steg mot kronor.

Terminspriserna i Chicago sjönk faktiskt. Prisuppgången som varit mycket stadig i ett och ett halvt år, tycks hålla på att tappa lite av sitt momentum och det märks tydligast i prisutvecklingen på smör.

I diagrammet nedan har jag lagt till priset på CME:s SMP-kontrakt, omräknat till euro per ton och därmed i samma enhet som de andra prisserierna. Det är den lila kurvan. Vi ser att den faktiskt och inte så förvånande, följer Eurex SMP-termin.

Eurex butter-priset

Nedan ser vi terminspriserna man får i svenska kronor från terminspriserna på SMP och smör på Eurex, omräknat till kronor per kilo mjölkråvara. Notera dock att hela den här prisnivån alltid ska ligga över avräkningspriset på mjölkråvara med ca 50 öre, som är en uppskattning av kostnaden för att förädla mjölkråvara till SMP och smör.

Socker

Marskontraktet på råsocker har till vår stora besvikelse fortsatt att falla till kontraktslägsta på 16.29 cent per pund i marskontraktet. RSI ligger på en ny lägsta nivå om 16.75. En nivå under 30 brukar anses indikera en ”översåld” marknad och en nära förestående rekyl. En så här lång period av rekylfri nedgång är mycket ovanlig och kan bara förklaras av att många måste ha trott på en rekyl uppåt tidigare, liksom vi, och successivt tagit stoppar. Det är svårt att resonera här, för trots att priset faller, så byggs potentialen i rekylen uppåt upp allt mer, ju mer priset faller. Å andra sidan föll priset under det tekniska stödet på 16.60, vilket indikerar ytterligare svaghet i marknaden.

Sockerpriset SBH4

Om vi ser till ”spotkontraktet”, ser vi att prisfallet börjar nå ner till 16 cent, som var bottennoteringen i juli. Det är en nivå där det bör finnas stöd.

Sockerpriset

Marknaden har fortsatt handla starkt vid starten på handelsdagen, dvs under europeisk dagtid, för att sedan falla under amerikansk handelstid. Skörden i Brasilien har förbättrats mot slutet och det är antagligen producenter som prissäkrar, särskilt då priset i reais inte fallit som det gjort i dollar. Den Thailändska skörden börjar nu och det kan också vara en orsak till den påtagliga svagheten i prisutvecklingen just nu. Importmarginalen till Kina är negativ. Kina är en av världens största importörer.

Vi tror att botten noterades i juli och att den i och för sig mycket kraftiga nedgången är en rekyl.

Produktionsöverskottet går mot sitt slut och därmed finns en potential för priset att nå upp till produktionskostnaden. Vi rekommenderar köp av SOCKER S eller BULL SOCKER X4 S för den som vill ta mer risk.

Gödsel

Förra veckan skrev vi att marknaden för urea var överköpt med ett RSI på 80 (över 70, som är gränsen för en ”överköpt” marknad. Priset har nu fallit tillbaka från 340 dollar till 324 dollar. Trenden är dock uppåtriktad, alltjämt och vi ser detta som ett köptillfälle.

Gödselpriset

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Bearish momentum may return but strategic buying is starting to kick in

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

EUA price action: The seeds of the rally may have come from Red Sea troubles, higher freight rates and higher ARA coal prices. Add in record short positioning in EUAs, nat gas being cheap relative to oil in Asia, participants in the EU ETS purchasing EUAs strategically, rising temperature adj. nat gas demand in Europe (though absolute demand still very, very weak due to warm weather) and lastly a weather forecast pointing to more normal temperatures in North West Europe. And ”Bob’s your uncle”, the EUA Dec-24 price rallied 10.8% from EUR 52.2/ton on Feb 26 to EUR 57.84/ton ydy.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

It is normal with short-covering rallies in bear markets. What puzzled us a little was the involvement of coal prices in the rally together with nat gas and EUAs. Did the upturn in coal prices come from the Chinese market with participants there maybe sniffing out some kind of imminent, large government stimulus package and front-running the market?  No. There has been no rally in iron ore and the upturn in coal prices in Asia have been lagging the upturn in ARA coal prices.

Did the rally come from the Utility side in Europe where Utilities jumped in and bought Coal, Gas and EUAs and selling power against it? Probably not because forward fossil power margins are still very negative.

The most plausible explanation for the upturn in coal prices is thus Red Sea troubles, higher dry freight rates and higher ARA coal prices as a result. ARA coal prices bottomed out on 14 Feb and then started to move higher. The Baltic dry index started to rally already in mid-January. This may have been the seeds which a little later helped to ignite the short-covering rally in nat gas and EUAs. Add in a) Record short positioning in EUA contracts by investment funds with need for short-covering as EUA prices headed higher, b) Japanese LNG trading at only 58% versus Brent crude vs. a 2015-19 average of 73% thus nat gas was cheap vs. oil, c) Participants in the EU ETS starting to buy EUAs strategically because the price was close to EUR 50/ton, d) Gradually improving nat gas demand in Europe in temperature adjusted terms though actual.

Mixed price action this morning. Bearish momentum may return but strategic buying is kicking in. Today the EUA price is falling back a little (-0.3%) along with mixed direction in nat gas prices. The coal-to-gas differential (C-t-G diff) for the front-year 2025 still looks like it is residing at around EUR 47/ton and lower for 2026 and 2027. We expect C-t-G diffs to work as attractors to the EUA price from the power market dynamics side of the equation. Thus if nat gas prices now stabilizes at current levels we should still see bearish pressure on EUAs return towards these C-t-G diff levels. The forward hedging incentive index for power utilities in Germany is still deeply negative with no incentive to lock in forward margins as these largely are negative. Thus no normal purchasing of EUAs for hedging of power margin purposes.

That said however. We do see increasing interest from corporate clients to pick up EUAs for longer-term use and strategic positioning and that will likely be a counter to current bearish power market drivers. Even utilities will likely step in a make strategic purchases of EUAs. Especially those with coal assets. Irrespective of current forward power margins. An EUA price below EUR 60/ton is cheap in our view versus a medium-term outlook 2026/27 north of EUR 100/ton and we are not alone holding the view.

The Baltic dry index (blue) bottomed in mid-Jan and rallied on Red Sea issues. European coal, ARA 1mth coal price (white) bottomed on 14 Feb and then rallied. 

The Baltic dry index (blue) bottomed in mid-Jan and rallied on Red Sea issues. European coal, ARA 1mth coal price (white) bottomed on 14 Feb and then rallied.
Source: Blbrg graph and data

ARA 1mth coal price in orange starting to move higher from 14 Feb. EUA Dec-24 price bottomed for now on 26 Feb

ARA 1mth coal price in orange starting to move higher from 14 Feb. EUA Dec-24 price bottomed for now on 26 Feb
Source: Blbrg graph, SEB highlights

Net speculative positioning in EUAs by financial players. Record short

Net speculative positioning in EUAs by financial players. Record short
Source: Blbrg graph and data

Price of Japanese LNG vs price of TTF nat gas as a spread in EUR/MWh. Rising price of Japanese LNG vs. TTF. But this could be coming from changes in LNG freight rates

Price of Japanese LNG vs price of TTF
Source: SEB graph and calculations

Price of Japanese LNG vs. Brent crude traded all the way down to 58% making it cheap in relative terms to oil.

Price of Japanese LNG vs. Brent crude
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

The German forward hedging incentive index just getting more and more negative

The German forward hedging incentive index just getting more and more negative
Source: SEB calculations and graph

Forward EUA prices in green (today’s prices) and the EUA balancing price for Coal power vs Gas power in lilac. The latter is calculated with today’s nat gas prices and closing prices for ARA coal from ydy. In a medium-tight EUA market the Coal-to-Gas differential in lilac will typically be an ”attractor” for the EUA price in terms of power market dynamics.

Forward EUA prices in green (today's prices) and the EUA balancing price for Coal power vs Gas power in lilac.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

A ”Game of Chicken”: How long do you dare to wait before buying?

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The EUA market rallied 3.4% ydy and is adding another 0.5% this afternoon with EUA Dec-24 at EUR 54.2/ton. Despite the current bounce in prices we think that the ongoing sell-off in EUA prices still has another EUR 10/ton downside from here which will place the low-point of EUA Dec-24 and Dec-25 at around around EUR 45/ton. Rapidly rising natural gas inventory surplus versus normal and nat gas demand in Europe at 23% below normal will likely continue to depress nat gas prices in Europe and along with that EUA prices. The EUA price will likely struggle to break below the EUR 50/ton level, but we think it will break.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

That said, our strong view is still that the deal of the year is to build strategic long positions in EUA contracts. These certificates are ”licence to operate” for all companies who are participants in the EU ETS irrespective whether it is industry, shipping, aviation or utilities. We have argued this strongly towards our corporate clients. The feedback we are getting is that many of them indeed are planning to do just that with board approvals pending. Issuance of EUAs is set to fall sharply from 2026 onward. The Market Stability Reserve (MSR) mechanism will clean out any surplus EUAs above 833 m t by 2025/26. Medium-term market outlook 2026/27 is unchanged and not impacted by current bearish market fundamentals with fair EUA price north of EUR 100/ton by then. Building strategic long position in EUAs in 2024 is not about pinpointing the low point which we think will be around EUR 45/ton, but instead all about implementing a solid strategic purchasing plan for EUAs for 2024.

The ingredients in the bottoming process will be: 1) Re-start of European industry as energy prices come down to normal, 2) Revival in nat gas demand as this happens, 3) Nat gas prices finding a floor and possibly rebounding a bit as this happens, 4) Asian nat gas demand reviving as nat gas now normally priced versus oil, 5) Strategic purchasing of EUA by market participants in the EU ETS, 6) Speculative buying of EUAs, 7) Bullish political intervention in H2-24 and 2025 as EU economies revive on cheap energy and politicians have 2024-elections behind them.

On #1 we now see calculations that aluminium smelters in Europe now are in-the-money but not restarted yet. On #2 we see that demand destruction (temp. adj.) in Europe is starting to fade a bit. On #3 we have not seen that yet. On #4 we see stronger flows of LNG to Asia. On #5 we see lots of our corporate clients planning to purchase strategically and finding current EUA prices attractive.  On #6 it may be a bit early and so as well for #7.  

For EU ETS participants it may be a ”Game of Chicken”: How long do you dare to wait before buying? Those who wait too long may find the carbon constrained future hard to handle. 

Ydy’s short-covering rally lost some steam this morning before regaining some legs in the afternoon. The EUA Dec-24 ydy rallied 3.4% to EUR 53.97/ton in what looks like a short-covering-rally in both coal, nat gas, power and EUAs. This morning it gave almost all of the gains back again before regaining some strength in the afternoon to the point where it is now up at EUR 54.7/ton which is +1.4% vs. ydy. A weather forecast promising more seasonally normal temperatures and below normal winds could be part of the explanation.

The power market is currently the main driver and nat gas prices the most active agent. The main driver in the EUA market is the power market. When the EUA market is medium-tigh (not too loose and not too tight), then the EUA price will naturally converge towards the balancing point where the cost of coal fired electricity equals the cost of gas fired electricity. I.e. the EUA price which solves the equation: a*Coal_price + b*EUA_price = c*Gas_price + d*EUA_price where a, b, c and d are coefficients given by energy efficiency levels, emission factors and EURUSD fex forward rates. As highlighted earlier, this is not one unique EUA balancing price but a range of crosses between different efficiencies for coal power and gas power versus each other.

Coal-to-gas dynamics will eventually fade as price driver for EUAs but right now they are fully active. Eventually these dynamics will come to a halt as a price driver for the EUA price and that is when the carbon market (EU ETS) becomes so tight that all the dynamical flexibility to flex out of coal and into gas has been exhausted. At that point in time the marginal abatement cost setting the price of an EUA will move to other parts of the economy where the carbon abatement cost typically is EUR 100/ton or higher. We expect this to happen in 2026/27.

But for now it is all about the power market and the converging point where the EUA price is balancing the cost of Coal + CO2 equal to Gas + CO2 as described above. And here again it is mostly about the price of natural gas which has moved most dramatically of the pair Coal vs Gas.

Nat gas demand in Europe is running 23% below normal and inventories are way above normal. And natural gas prices have fallen lower and lower as proper demand recovery keeps lagging the price declines. Yes, demand will eventually revive due low nat gas prices, and we can see emerging signs of that happening both in Europe and in Asia, but nat gas in Europe is still very, very weak vs. normal. But reviving demand is typically lagging in time vs price declines. Nat gas in Europe over the 15 days to 25. Feb was roughly 23% below normal this time of year in a combination of warm weather and still depressed demand. Inventories are falling much slower than normal as a result and now stand at 63.9% vs. a normal 44.4% which is 262 TWh more than normal inventories.

Bearish pressure in nat gas prices looks set to continue in the short term. Natural gas prices will naturally be under pressure to move yet lower as long as European nat gas demand revival is lagging and surplus inventory of nat gas keeps rising rapidly. And falling front-end nat gas prices typically have a guiding effect on forward nat gas prices as well.

Yet lower nat gas prices and yet lower EUA prices in the near term most likely. Nat gas prices in Europe will move yet lower regarding both spot and forwards and the effect on EUA will be continued bearish pressure on prices.

EUA’s may struggle a bit to break below the EUR 50/ton line but most likely they will. EUA prices will typically struggle a bit to cross below EUR 50/ton just because it is a significant number. But it is difficult to see that this price level won’t be broken properly as the bearish pressure continues from the nat gas side of the equation. Even if nat gas prices comes to a halt at current prices we should still see the EUA price break below the EUR 50/ton level and down towards EUR 45/ton for Dec-24 and Dec-25.

The front-year nat gas price is the most important but EUA price should move yet lower even if it TTF-2025 stays unchanged at EUR 27.7/ton. The front-year is the most important for the EUA price as that is where there is most turnover and hedging. The following attractors for the EUA forward prices is with today’s TTF forward price curve (TTF Cal-2025 = EUR 27.7/ton) and today’s forward EURUSD FX curve and with ydy’s ARA coal closing prices. What it shows is that the forward EUA attractors are down at EUR 45/ton and lower.

The front-year Coal-to-Gas differential is the most important ”attractor” for the EUA price (Cal-2025 = average of Dec-24 and Dec-25) and that is down to around EUR 45/ton with a TTF Cal-2025 price of EUR 27.7/ton. The bearish pressure on EUA prices will continue as long as the forward nat gas prices are at these price levels or lower.

The front-year Coal-to-Gas differential is the most important "attractor" for the EUA price
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

And if we take the EUA attractors from all the different energy efficiency crosses between coal and gas then we get an average attractor of EUR 44.2/ton for EUA Cal-2025 (= average of Dec-24 and Dec-25) versus a market price today of EUR 53.9/ton.

Calculating all the energy efficiency crosses between coal and gas power plants with current prices for coal and nat gas for 2025 we get an average of EUR 44.2/ton vs an EUA market price of EUR 53.9/ton. Bearish pressure on EUAs will continue as long as this is the case.

Calculating all the energy efficiency crosses between coal and gas power plants with current prices for coal and nat gas
Source: SEB graph and calculations, Blgrg data

Utility hedging incentive index still deeply negative: Utilities have no incentive currently to buy coal, gas and EUAs forward and sell power forward against it as these forward margins are currently negative => very weak purchasing of EUAs from utilities for the time being. 

Utility hedging incentive index
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Natural gas in Europe for different periods with diff between actual and normal decomposed into ”price effect” and ”weather effect”. Demand last 15 days were 23% below normal!

Natural gas demand in Europe
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Natural gas inventories in Europe vs the 2014-2023 average. Surplus vs. normal is rising rapidly.

Natural gas inventories in Europe vs the 2014-2023 average. Surplus vs. normal is rising rapidly.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

Nat gas inventories in Europe at record high for the time of year. Depressing spot prices more and more. Nat gas prices are basically shouting: ”Demand, demand, where are you?? Come and eat me!”

Nat gas inventories in Europe at record high for the time of year
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

Comfort zone for OPEC+ in 2024 as fundamentals gradually improve in its favor

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Back to its sideways trade range and inching almost unnoticeable higher as the year progresses. Brent crude is up 0.2% this morning to USD 82.7/b along with copper (+0.3%) and Shanghai equities (+1.0%). Brent crude saw some bearish action at the end of last week but it recovered a good portion of that ydy (+1.1%) and then a little more again this morning. With this it has mostly returned back to its sideways trading pattern.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude averaged USD 79.1/b in January. So far in February it has averaged USD 81.5/b and at the moment it trades at USD 82.7/b. Typical market comments these days are along the theme ”looking for direction” or ”waiting for new signals on supply or demand”. But other comments are more attuned to a view that the direction is indeed sideways this year. Argus last week describe the outlook for the supply/demand balance for 2024 as ”almost perfectly aligned” and Goldman adds to this view in a note yesterday with ”oil set to extend its tight trading range”.

Cease-fire in Gaza on Monday 4 March may create a buying opportunity. News this morning is Biden expressing hopes that a cease-fire in Gaza may start as soon as Monday next week. In our view there is basically zero risk premium in the current oil price due to Middle East tensions. So if the oil price sells off on firm news of a cease-fire, then it is probably a good buying opportunity in our view.

We maintain our strong view of an average Brent crude oil price of USD 85/b in 2024. Total US crude and product stocks including SPR has gone flat sideways since the end of 2022, all through 2023 and has continued to do so in 2023. US oil inventories are below where they were one year ago both when SPR is included and excluded. This is a reflection of a global oil market in balance though OPEC+ has indeed been the balancing agent.

For the year to come, total US hydrocarbon liquids production is forecast by the US EIA to go flat sideways until October this year and in Q4-24 US production is forecast to be only 0.1 m b/d above Q4-23. So no damaging super-growth from the US to kill the oil party this year. In its last monthly report the US EIA actually reduced its forecast for US production by 100 k b/d to 22.3 m b/d (all liquids included). Russia’s energy minister, Nikolay Shulginov, stated in Tass news agency recently that he expects Russian oil production to decline to 530 mn ton in 2024 from 523 mn ton in 2023. That’s a decline of 1.3% YoY and would equate to a decline of 120-130 k b/d decline YoY. So neither of these oil producing giants are set to unsettle the global oil market this year with too much supply.

Demand growth looks set to be a normal 1.3 m b/d in 2024. The most bearish on oil demand growth is probably the IEA which predicts demand to grow on by 1.2 m b/d YoY in 2024. The US EIA expects demand to grow by 1.4 m b/d. But if we look closer at the numbers from the IEA it expects demand to rise by 1.6 m b/d YoY from Q4-23 to Q4-24. Together with muted supply from both the US and Russia this year this all sums up to a gradually rising need for oil from OPEC through 2024. This made us write the headline ”Better and better every day” in a crude oil comment in late January. Demand for oil from OPEC doesn’t look stellar. But it looks set to be better and better through the year and that is most definitely a great comfort zone for OPEC+.

Sideways, yes, but normal trade range around the mean is still usually +/- USD 20/b. Amid all the current calmness, let us still not forget that Brent crude usually trades in a range through the year of +/- USD 20/b around the mean as there are always some surprises along the way. We don’t think that the situation in the Middle East will spiral out of control into an all-out regional war involving Iran and resulting in large losses of oil supply to the market. And we don’t think there are much risk premium in current oil prices related to this either. But at times in 2024 it may look like it might happen. And that’s probably when you would see the high price point of the year. Maybe as high as USD 105/b. On the bearish we do not think that we’ll have a major economic slowdown or a recession in 2024. But at times in 2024 it may look like we are about to tip into a major slowdown and that would probably be when you’d see the low price point of the year. Maybe as low as USD 65/b.

Total US crude and product stocks incl. SPR has gone sideways since end of 2022, all through 2023 and so far in 2024. Currently it is only 13 m b above the low-point in late 2022!

Total US crude and product stocks incl. SPR
Source: SEB graph, Blbrg data

Commercial US crude and product stocks are below normal and below last year.

Commercial US crude and product stocks are below normal and below last year.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US Commercial oil inventories vs. the 2015-19 average. Still struggling with a significant deficit of middle distillates.

US Commercial oil inventories vs. the 2015-19 average.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg and EIA data

US refinery utilization at very low level vs. normal. Extensive maintenance this spring is expected. Result will be low production of oil products, falling inventories of oil products, higher refining margins but also rising crude stocks.

US refinery utilization at very low level vs. normal.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US EIA forecast for total US liquids production. To go sideways in 2024 to Oct-2024.

US EIA forecast for total US liquids production
Source: SEB graph and calculations, US EIA data STEO

Strong growth in US supply in 2022 and 2023. But 2024 is only set to grow 0.5 m b/d YoY on average. The growth in 2024 is in part a result of production in 2023 starting low and ending high. But from Jan to Oct 2024 US production will go sideways and only rise by 0.1 m b/d YoY from Q4-23 to Q4-24.

YoY change in total US hydrocarbon liquids production
Source: SEB calculations and graph, US EIA data STEO

Global floating crude stocks at 66 m b and not too far above the more normal 50 m b level.

Global floating crude stocks
Source: SEB graph, Blbrg data

IEA Feb-2024 OMR: Call-on-OPEC is rising gradually through 2024. Better and better for OPEC every quarter to Q3-24

Source: SEB graph, IEA data
Fortsätt läsa

Populära