Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 16 december 2013

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommoditySEB-rekommendationer på råvarorÅrets sista WASDE-rapport publicerades i tisdags och bekräftade Australiens och Kanadas rapporter, men nonchalerade Argentinas, alla från veckan innan. För sojabönor hamnade USDA på oförändrade 88 mt för Brasilien. Samma dag publicerade CONAB en prognos på 90 mt. Kanadas rapport för två veckor sedan fick canolan i Winnipeg i fritt fall, vilket börjar sprida sig till Europa nu. Att Frankrike höjde rapsarealen istället för att som väntat sänka den, kommer att bidra till att baissen får grepp i Europa också.

Jag tror att vetemarknaden kommer att ha en lite svagare utveckling framöver och går därför över till en kortsiktig säljrekommendation (från neutral).

Mjölkpriserna basis Eurex SMP och smör-terminer steg med 1% i svenska kronor per kilo mjölkråvara och det berodde helt på att kronan försvagades mot euron. Mjölkbörserna var annars lite svagare i veckan än förut.

Nästa WASDE-rapport publiceras den 10 januari och det här veckobrevet är också det sista för året och önskar alla läsare en God Jul och ett Gott Nytt År 2013.

Odlingsväder

Det är både blötare och varmare i Europa än normalt och detta väntas bestå åtminstone fram till slutet av året. I Nordamerika drar i skrivande stund en snöstorm fram, som fått flygen att bli inställda t ex i Toronto.

I Sydamerika, kan vi notera att det är onormalt varmt och lite nederbörd i norra Argentina, landets kornbod. Vi ser detta i kartbilden nedan.

Väder Sydamerika

I Brasiilien är vädret alltjämt normalt.

En hastig blick på US Drought Monitor, visar att det inte varit några stora förändringar i hur stor andel av USA:s areal som är torrare än normalt.

US Drought Monitor

Vete

Terminskontrakten i Chicago föll med 3% i veckan och Matif med 2%. WASDE-rapporten i sig själv påverkade inte marknaden, eftersom den inte innehöll något nytt, utan snarare bekräftade produktionshöjningarna i Kanada och Australien från veckan innan och som väntat nonchalerade Argentinas påstående att skörden skulle bli 8.5 mt istället för 11 mt som alla andra utom den Argentinska staten förväntat sig.

Tekniskt stängde Matif precis på stödet för uppgången från början av augusti. Eftersom Chicagovetet i fredags gick under stödet på 664 cent (basis Dec 2014-kontraktet), skulle det inte förvåna om Matif bröt stödet och inledde en rekyl nedåt. November 2014-kontraktet låg i fredags på 192.75 och om stödet bryts finns nästa stöd på 185 euro. Vi skulle tro att priset går dit. Eventuellt finns stöd på 190, där priset kan studsa som hastigast.

Vetetermin

Decemberkontraktet 2014 på CBOT som föll tillbaka ner mot det tekniska stödet, efter ABARES och Stats Canadas rapporter, bröt igenom stödet på 664 i fredags. Det är en teknisk säljsignal.

Vetetermin december 2014-kontraktet

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif.

Terminskontrakten på vete

I tisdags kom så årets sista WASDE-rapport från USDA. USDA fick med och tog till sig de nya högre produktionsestimaten från veckan innan från Kanada (37.5 mt) och Australien (26.5), men gjorde inte det för Argentina, där USDA fortfarande har 11 mt. Det står ju helt klart att Argentinas produktionsestimat är lågt därför att det då begränsar exporten till 1.5 mt och inte 4 mt som det hade varit om de hade sagt 11 mt. Sammantaget justeras alltså global produktion 2013/14 upp med 5 mt till 711.42 mt.

World Wheat Production

Höjningen av produktionsestimatet så plötsligt gör också att utgående lager justeras upp. Det finns ju ingen anledning att tro att konsumtionen ska öka om inte priset sjunker, eller tillväxten i tillväxtländer tar fart. Utgående lager justeras upp med 4 mt. Det kan synas märkligt att man inte höjde med 5 mt, eftersom inget har hänt som motiverar högre konsumtion.

World wheat carry out stocks

Ser vi till prisets relation till utgående lager, ligger priset möjligtvis något lågt om vi jämför med den allmänna bilden som förhållandet mellan pris och lager de senaste åren ger. Å andra sidan kan vi jämföra med punkten för fem år sedan, när priset var 100 cent lägre för nästan samma nivå på lagret. Det är alltså svårt att dra några entydiga slutsatser om priset just nu är för ”högt” eller för ”lågt”.

Wheat, stocks in days of consumption

Vi tror det kommer en period med lite svagare marknad nu, med en mindre nedgång i terminerna på vete. På ett lite längre perspektiv är vi mer eller mindre neutrala, men på kort sikt går vi över från neutral till säljrekommendation.

Optioner på vete

Nedan ser vi priserna på köpoptioner på Matif på November-2014 (Matif vete). Notera att historisk volatilitet har stigit upp från 11% till 12% igen.

Optioner på vete

Nedanstående är priser på säljoptioner.

Säljoptioner på vete

Maltkorn

November 2014 – kontraktet på har den senaste tiden gått lite svagare än Matif-vetet.

Maltkornspriser

Majs

Majspriset reagerade på WASDE-rapporten, till skillnad från vetet. Trots att utgående lager justerades ner, oroar sig marknaden för att januari-rapporten ska visa högre produktion både i USA och i Kina. Kinas eget estimat, som kom härom veckan, ligger 6.5 mt högre än USDA. Tekniskt ser marknaden illavarslande ut, då priset ser ut att återigen vara på väg ner till den psykologiskt viktiga nivån 450 cent. Ska det bli tredje gången gillt och ett fall under den nivån?

Prisutveckling och analys av majs

USDA justerade upp global produktion med 1.5 mt. En liten sänkning gjordes av estimatet för EU-28, skörden i fd Sovjet (Ukraina) höjdes ytterligare, med 1 mt. Men det saknas alltså +6.5 mt på Kina. Att Kina inte verkar importera majs från USA i samma utsträckning som tidigare, indikerar att Kina verkligen har fått en bättre skörd än väntat. Marknaden ser det så i alla fall, och ”justerar” USDA:s estimat så att den global produktion nu är 8 mt högre än estimerat i november.

Världens majsproduktion

USDA sänker utgående lager med 2 mt, därför att man räknar med högre foderefterfrågan i EU-28, Kanada, Ukraina och högre efterfrågan på majs till etanoltillverkning i USA. Detta verkar rimligt med tanke på boomen i kött och mjölkpriser. Det är nog en trend vi kommer att se mer höjningar i konsumtionen för. Men vi tror inte att höjningen av efterfrågan på majs till etanolindustrin är långsiktigt hållbar. Kina har dessutom satt en båtlast med DDG (drank) från USA i karantän därför att man misstänker att den innehåller GMO-vara av en sort som är förbjuden i Kina. Skulle DDG-exporten till Kina stanna av, skulle ekonomin i etanoltillverkningen försämras, allt annat lika.

Majslager

”Egentligen” skulle den här rapporten, med Kinas egna produktionsestimat, ha visat högre utgående lager.

Priset ser ut att ligga ”OK” i förhållande till estimerat utgående lager och i förhållande till de senaste årens relation mellan pris och lager.

Lager av majs i dagar av konsumtion

Vi fortsätter med neutral rekommendation, men skulle 450 cent brytas, bör man vara nettosåld majs, pga vad den tekniska analysen då säger.

Sojabönor

Även sojabönorna föll efter WASDE-rapporten. 1150 cent är dock ett starkt stöd för marknaden. 55% av Brasiliens sojaskörd är enligt uppgifter därifrån redan såld / prissäkrad.

Sojabönor

Gammal skörd av sojamjöl (mars-kontraktet 2014) lyckades inte ta sig upp till en ny all-time-high i veckan. Priset ligger precis på stödlinjen för uppgången. Det skulle inte förvåna om säljare kommer in här, samtidigt som köpare tar hem vinster och vi får ett brott av stödlijen, med prisfall ner till 400 dollar som följd.

Sojabönor

WASDE-rapporten visade 1.5 mt högre produktion. Argentina höjdes 1 mt och övriga länder med 0.5. Värt att notera är att produktionen antagligen är högre än vad USDA har estimerat här i december-rapporten. Dels är estimatet för Argentina på 54.5 mt fortfarande 3 mt lägre än vad USDA:s egen attaché vid FAS rapporterade härom veckan. Dels är estimatet för Brasilien oförändrat på 88 mt, när CONAB och många privata firmor på plats ligger på 90 mt. Kanske avvaktar USDA hur vädret utvecklar sig i Argentina och Brasilien. I Argentina har det blivit lite varmare, men i Brasilien är vädret muito bom.

Soybean-produktion

Med en produktionsökning på 1.5 mt höjer USDA utgående lager med 0.5 mt – allt i Argentina – vilket förmodligen är helt riktigt. Utgående lager sänktes för USA, vilket också verkar rimligt med tanke på prisutvecklingen för griskött och mjölk, t ex. Efterfrågan på sojamjöl kommer antagligen att fortsatt vara stark.

Soybean-lager

För fyra år sedan var lagernivån på ungefär samma nivå som nu och priset var 150 cent lägre. Det talar för en svag prisutveckling framöver. Det är dock värt att hålla koll på vart priserna på mjölk och lean hogs tar vägen framöver. Skulle de fortsätta att stärkas och därmed stimulera till större besättningar, kan efterfrågan på sojamjöl vara en faktor som dämpar eller hindrar prisfall på sojan.

Soybean-lager i dagar av konsumtion

Kina har satt en båtlast med DDG i karantän för undersökning av GMO-innehåll. Risken är att DDG som gått till Kina kommer att stanna i USA – och därmed pressa priset på sojamjöl.

Vi behåller säljrekommendation.

Raps

November 2014-kontraktet som jag säljrekommenderade förra veckan föll ner till 360 euro. Priset bröt även den nivån mot slutet av veckan och nästa nivå i sikte är nu 350 euro. Vi fortsätter med säljrekommendation.

IJX4

Frankrike höjde rapsarealen med 7% jämfört med förra året. Den allmänna uppfattningen under hösten var att den skulle bli mindre, pga den försämrade lönsamheten i valet av raps framför t ex vete.

AOF (Australian Oilseeds Federation) gör endast en mindre nedjustering från tidigare estimat för landets produktion av canola 2013/14, detta trots en betydande negativ påverkan på grödorna till följd av frost i New South Wales och Victoria. Produktionen beräknas uppgå till 3.2 mt i år, ner från tidigare estimat på 3.4 mt och förra årets produktion på 4.2 mt. En varm start på våren påskyndade grödornas utveckling och gjorde dem mer känsliga för extrema väderslag, vilket gjorde att torra väderförhållanden och frost under våren fick en betydande inverkan på grödorna i NSW och Victoria. Bortfallet av grödor i östkust staterna har dock nästan helt kompenserats av avkastningen i Western Australia där de säsongsmässiga förhållandena har varit näst intill perfekta under de senaste månaderna.

Canola 2013-2014

Produktionen av raps i EU-28 förväntas uppgå till 21.3 mt 2014/15 enligt Strategie Grains, en ökning med 500 000 ton eller 2.4% från årets 20.8 mt då högre avkastning förväntas kompensera en liten nedgång i sådd. Den genomsnittliga avkastningen för nästa års skörd beräknas uppgå till 3.2 t/ha mot årets 3.1 t/ha, vilket skulle kompensera för en minskad areal (från 6.7 mha till 6.6 mha).

Efter nyheten om rekordskörden av canola i Kanada, har rapspriset förlorat mark i förhållande till soja. I diagrammet nedan ser vi att detta är en fortsättning på en trend, som inleddes redan 2006, när raps var som dyrast i förhållande till soja. I diagrammet nedan har jag räknat om sojapriset till euro (per bushel).

IJ1

Canolaterminerna i Kanada har förlorat ännu mer mark i förhållande till sojabönorna i Chicago i veckan som gått. Rapspriset på Matif har inte riktigt tagit in det prisfallet.

Vi fortsätter med förra veckans säljrekommendation.

Potatis

Potatispriset av årets skörd, har fortsatt att handlas svagt och noterades i fredags en halv euro lägre per deciton, på 17.50 euro.

Potatispriset

Gris

Lean hogs mars-kontrakt fortsatte att gå ner i pris i veckan som gick och stängde 1.5 cent lägre än förra veckan. Lägre pris på lean hogs är en faktor som påverkar soja- och majspriserna negativt.

Grispris LHG4

Mjölk

SMP-terminerna på Eurex var oförändrade i veckan. SMP handlades lite starkare i början på veckan, men var sedan oförändrade. Smörpriset var oförändrat. I svenska kronor steg priset med 1% för alla terminsköptider, eftersom euron steg mot kronor.

Terminspriserna i Chicago sjönk faktiskt. Prisuppgången som varit mycket stadig i ett och ett halvt år, tycks hålla på att tappa lite av sitt momentum och det märks tydligast i prisutvecklingen på smör.

I diagrammet nedan har jag lagt till priset på CME:s SMP-kontrakt, omräknat till euro per ton och därmed i samma enhet som de andra prisserierna. Det är den lila kurvan. Vi ser att den faktiskt och inte så förvånande, följer Eurex SMP-termin.

Eurex butter-priset

Nedan ser vi terminspriserna man får i svenska kronor från terminspriserna på SMP och smör på Eurex, omräknat till kronor per kilo mjölkråvara. Notera dock att hela den här prisnivån alltid ska ligga över avräkningspriset på mjölkråvara med ca 50 öre, som är en uppskattning av kostnaden för att förädla mjölkråvara till SMP och smör.

Socker

Marskontraktet på råsocker har till vår stora besvikelse fortsatt att falla till kontraktslägsta på 16.29 cent per pund i marskontraktet. RSI ligger på en ny lägsta nivå om 16.75. En nivå under 30 brukar anses indikera en ”översåld” marknad och en nära förestående rekyl. En så här lång period av rekylfri nedgång är mycket ovanlig och kan bara förklaras av att många måste ha trott på en rekyl uppåt tidigare, liksom vi, och successivt tagit stoppar. Det är svårt att resonera här, för trots att priset faller, så byggs potentialen i rekylen uppåt upp allt mer, ju mer priset faller. Å andra sidan föll priset under det tekniska stödet på 16.60, vilket indikerar ytterligare svaghet i marknaden.

Sockerpriset SBH4

Om vi ser till ”spotkontraktet”, ser vi att prisfallet börjar nå ner till 16 cent, som var bottennoteringen i juli. Det är en nivå där det bör finnas stöd.

Sockerpriset

Marknaden har fortsatt handla starkt vid starten på handelsdagen, dvs under europeisk dagtid, för att sedan falla under amerikansk handelstid. Skörden i Brasilien har förbättrats mot slutet och det är antagligen producenter som prissäkrar, särskilt då priset i reais inte fallit som det gjort i dollar. Den Thailändska skörden börjar nu och det kan också vara en orsak till den påtagliga svagheten i prisutvecklingen just nu. Importmarginalen till Kina är negativ. Kina är en av världens största importörer.

Vi tror att botten noterades i juli och att den i och för sig mycket kraftiga nedgången är en rekyl.

Produktionsöverskottet går mot sitt slut och därmed finns en potential för priset att nå upp till produktionskostnaden. Vi rekommenderar köp av SOCKER S eller BULL SOCKER X4 S för den som vill ta mer risk.

Gödsel

Förra veckan skrev vi att marknaden för urea var överköpt med ett RSI på 80 (över 70, som är gränsen för en ”överköpt” marknad. Priset har nu fallit tillbaka från 340 dollar till 324 dollar. Trenden är dock uppåtriktad, alltjämt och vi ser detta som ett köptillfälle.

Gödselpriset

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Publicerat

den

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Förstsätt läsa

Populära