Connect with us

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 1 november 2012

Published

on

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - Prognoser

På vetemarknaden hopar sig orosmolnen för Argentinas och Brasiliens skörd. Lokala estimat ligger på 1 mt efter sänkningar i veckan, mot 11.5 mt i USDA:s senaste prognos. Det torra vädret som fortsätter att behålla sitt grepp om USA:s och Kanadas odlingsområden, i Ryssland och i Kina, ökar oron för nästa års skörd. På grund av detta har priset för leverans november 2013 fortsatt att stiga över tekniska motståndsnivåer på Matif i Paris.

Tendens för jordbrukspriserSojabönorna och rapsen ser inte alls lika hausse-aktiga ut som vetet. Det är nu lite drygt en vecka kvar till nästa WASDE-rapport från USDA. Möjligen får vi se ytterligare en uppjustering i den amerikanska sojaskörden, i spåren av förbättrat väder. Vädret i Brasilien har varit bra, men sådden går inte framåt mycket snabbare än normalt, trots att lantbrukarna har sålt skörden redan i mycket större utsträckning än vanligt. Kinas senaste importsiffror var förvånande låga. Möjligen finns frågetecken också om efterfrågan. Det var länge sedan efterfrågan spelade en roll. Vi har ju vant oss vid en efterfrågan vid eller nära maximum de senaste åren.

Odlingsväder

Det torra vädret fortsätter i de centrala delarna av USA, trots stormen Sandy vid östkusten. Väderleksprognosen för South Plains innehåller ingen nederbörd de kommande två veckorna. I Kanada finns även en viss oro nu för att det torra vädret ska påverka vårsådden. Detta gäller även den norra delen av prärien i USA. Kinas veteodlingsområden i norra delen av landet fortsätter att vara torra. Nederbörden i Europa ser ut att bli normal i den senaste väderleksrapporten. Vi har noterat att NOAA förutspår att den Nordatlantiska Oscillationen (NAO) kommer att gå in i sin negativa fas. Detta innebär att sjok av kall och torr ishavsluft drar in norrifrån och blockerar den vanliga västliga vinden i norra Europa. En typisk sådan vinterdag/natt är stjärnklar, iskall och vindstilla. Ryssland missar nederbörden i Europa. Med ett El Niño borta ur leken ser Australien ut att få god nederbörd. Den kommer dock för sent i odlingssäsongen och kan snarare göra skada. Argentina och Brasilien har haft mycket varmt väder. Kraftiga skyfall väntas komma över i synnerhet veteodlingsområdena i Argentina och södra Brasilien, vilket gör att man kan vänta sig försämrad kvalitet.

SOI har hållit sig inom neutrala värden under den senaste veckan och ligger nu på +2.2.

SOI håller sig inom neutrala värden

Vete

Nedan ser vi kursdiagrammet för marskontraktet på Matif. I denna har kursen brutit över en av de två viktiga motståndsnivåerna.

Kursdiagrammet för marskontraktet på Matif

Ser vi till kontraktet med leverans efter nästa års skörd, november 2013-kontraktet, har det brutit över alla nivåer och passerade till och med 240 euro igår onsdag. Med den information vi hade förra veckan såg 240 ut som målkursen för uppgången. Nu har vi en konsolideringsnivå strax under 240. I och med att priset bröt upp från den, bör priset kunna gå upp till 245 euro per ton.

Prisutveckling på kvarnvete - CAX3 Comdty

Nedan ser vi Chicagovetet för marsleverans. Marknaden befinner sig fortfarande i samma konsolideringsfas som den gjort sedan juli månad.

Chicagovete för marsleverans - Diagram

International Grains Council (IGC) fortsätter att justera ned sin prognos för den globala spannmålsproduktionen och i sin senaste rapport gör de bedömningen att produktionen kommer att minska med ytterligare 6 mt för säsongen 2012/13 till 1 761 mt. Den globala konsumtionen beräknas också falla, vilket är första gången på 14 år, samtidigt som nedjusteringen av produktionen också innebär en ytterligare minskning av utgående lager med 4 mt till 328 mt vid säsongens slut. För de största exportländerna (Argentina, Australien, Kanada, EU, Kazakstan, Ryssland, Ukraina och USA) noterades en minskning med 3 mt till 96 mt.

Världsestimat

Världsestimat för sojabönor

Den globala produktionen av vete justeras ned från 657 mt till 655 mt som en följd av lägre avkastning i EU och Kazakstan, liksom försämrade utsikter för grödan i Argentina och Australien. För majs, justeras den globala produktionen ned med 3 mt till 830 mt, vilket är långt under USDA’s senaste prognos på 839.02 mt, pga att utsikterna för produktionen på det norra halvklotet mestadels har försämrats. IGC är dock positiva till produktionen av sojabönor och höjer där sin prognos för den globala produktionen med 8 mt till 264 mt, men säger samtidigt att prognosen bygger på gynnsamt väder för de viktiga sydamerikanska grödorna.

Egyptens GASC är återigen aktiva i marknaden och har köpt ytterligare 300,000 ton vete för leverans 21-31 december med fördelning enligt nedan:

(60 000 ton rumänskt vete från Ameropa för 355.88 usd/ton – 120 000 ton ryskt vete från Glencore för 356.50 usd/ton – 60 000 ton franskt vete från Bunge för 353.61 usd/ton – 60 000 ton franskt vete från Glencore för 353.61 usd/ton)

Sydkoreanska Daehan Flour Mills Co Ltd har köpt 64,800 ton vete från Australien och USA med leverans i februari-mars 2013.

Vetetabell

 

I Ukraina fortsätter de inhemska vete priserna att stiga på grund av starkt efterfrågan från exportörer. Per den 25 oktober var spannmålsskörden avklarad till 92 procent (40.76 mt) med en genomsnittlig avkastning på 2.98 ton/hektar, en minskning med 14 procent.

Ukrainas export av vete under oktober har intensifierats inför det befarade exportstoppet i mitten av november. Under perioden 1-25 oktober steg exporten till 1.4 mt, en ökning från 1.3 mt under hela september. Per den 25 oktober så hade Ukraina exporterat 8.08 mt spannmål, varav 3.99 mt vete.

Ryssland kommer att utöka försäljningen från statliga interventionslager till samtliga regioner och samtidigt öka försäljningsmängden från 110 000 ton till 130 000 ton per vecka. Trots försäljningarna så fortsatte de inhemska priserna på ryskt vete att stiga under förra veckan. Priserna på ryskt vete för export steg med ca 40 procent mellan juni och september, men har fallit tillbaka sedan börjar på oktober och nu nått en mer konkurrenskraftig nivå. Per den 26 oktober var skörden av vete till 99 procent klar och uppgick till 39.6 mt, vilket motsvarar en minskning med ca 33 procent, och avkastningen sjönk till 1.85 ton per hektar från 2.38 ton per hektar året innan.

Sådden av vete i Ryssland går också framåt med 92 procent avklarad, men det torra vädret fortsätter att orsaka problem i den södra regionen.

Vete i södra Ryssland

Argentinas lantbrukare har påbörjat skörden av höstvete, vilken nu är avklarad till endast 4 procent som en följd av kraftig nederbörd som kan komma att påverka både avkastning och kvalité i år. Regnfallen har orsakat översvämningar i många områden och ökat risken för sjukdomar hos grödorna, men förhållandena är dock goda i de viktiga veteproducerande områdena i södra och sydöstra delarna av Buenos Aires-provinsen enligt Buenos Aires Grain Exchange, vars prognos för landets vete produktion kvarstår vid 10.12 mt vilket är en minskning från förra årets estimerade skörd på 13.2 mt, och lägre än USDA’s estimat på 11.5 mt. Statliga export restriktioner för vete har drivit ned priserna och lett till att många lantbrukare väljer att odla andra grödor istället, främst majs.

Rosario Grain Exchange i Argentina följde BAGE:s prognossänkning häromdagen till 10 mt (USDA hade senast 11.5 mt). Den nederbörd som väntas i prognosfönstret 10-14 dagar innebär att kvaliteten och kanske storleken på skörden blir lägre.

Prognoser för Argentinas veteproduktion 2012/13 i miljoner hektar eller miljoner ton:

B.A. Grain Exch  10.1 mt
Rosario Grain Exch  3.6 ha
USDA  11.5 mt
Ag Ministry  11.5 mt

I Australien pågår också skörden av vete, men avkastningen sägs vara ganska så mager. De flesta analysfirmor estimerar landets veteproduktion i intervallet 19-21 mt, jämfört med förra årets 29.5 mt. Informa estimerar produktionen till 21.2 mt, vilket är en nedjustering från den tidigare prognosen på 23.5 mt.

Det rapporteras att Irans statliga GTC (Government Trading Corporation) har köpt minst 50,000 ton tyskt vete för november/december leverans. En dålig skörd har drivit upp landets behov av import av vete, och under de senaste tio månaderna har Indien och Iran utbytt officiella delegationer för export av indiskt vete men så här långt har man haft svårt att nå en överenskommelse, framförallt pga av kvalitetsproblem. Det sägs dock att Iran nu tillfälligt har gått med på att köpa 200,000 ton. Indiens förslag om att ingå ett långsiktigt avtal med Iran om att exportera 1-2 mt per år under minst tre år ligger ännu så länge på is, dels pga kvalitetsproblem men också eftersom Iran insisterar på ett schablonbelopp, medan Indien vill att priset ska kopplas till internationella index-baserade terminer.

Indien ser också sin chans att fylla gapet efter ett eventuellt införande av Ukrainas exportförbud av vete. Globala vete priser har stigit med 10-15 usd/ton under den senaste medan de indiska vetepriserna ligger 10-15 usd/ton lägre än CBOT. Överbelastningen i indiska hamnar förväntas dock begränsa kapaciteten i viss utsträckning då det kan ta allt från 15 till 60 dagar bara för att lasta ett fartyg i de olika hamnarna.

Maltkorn

November 2013-kontraktet har tagit rygg på vetet och ligger nu på 258.50 euro per ton.

Maltkorn november 2013-kontraktet

Potatis

Potatispriset har fortsatt att stiga och noterade igår onsdag 31.40 euro per deciton. Det betyder att priset för årets skörd mer än fördubblats sedan början på augusti.

Potatispriset har fortsatt att stiga

Majs

Majspriset (mars 2012) rekylerade uppåt i oktober. Igår steg priset ganska kraftigt, men detta ändrar inte den tekniska bilden, som ser ganska svag ut.

Majspriset (mars 2012) rekylerade uppåt i oktober

Sådden av majs i Argentina är avklarad till 36.8 procent, jämfört med 55 procent vid denna tid förra året, som en följd av de kraftiga regnfall som har drabbat landet. Trots detta är prognoserna för landets majs grödor goda. Argentina är världens näst största exportör av majs efter USA, och det blöta vädret i kombination med ökad areal och ökad användning av gödningsmedel förväntas ge en rekord produktion under 2012/13 på 28-30 mt, vilket skulle överstiga det tidigare rekordet på 24 mt under 2010/11. Detta är alltså negativ information för majspriset.

Majs i Argentina

Prognoser för Argentinas majs produktion 2012/13 i miljoner hektar eller miljoner ton:

B.A. Grain Exch  3.4 ha
Rosario Grain Exch  4 ha
USDA  28 mt
Ag Ministry  4.97 ha

Analysfirman UkrAgroConsult justerar ned sin prognos för Ukrainas majs produktion med 1 procent som en följd av lägre avkastning efter att mer än hälften av landets majs grödor nu är skördade. Prognosen justerades ned till 18.8 mt från 19.0 mt, och detta är den andra nedjusteringen från analysfirman denna månad. Exporten av majs förväntas uppgå till 12 mt den här säsongen, vilket är en halv miljon ton mindre än USDA’s prognos och 25 procent lägre än föregående år.

Sojabönor

Januarikontraktet på sojabönor har påtagliga svårigheter att stiga i pris. Möjligen handlar de senaste två veckornas avbrutna prisfall om en konsolidering inför ytterligare prisfall. Det återstår att se, om priset faller under 1485 cent / bushel. Om priset faller under den nivån signaleras ytterligare prisfallspotential.

Om priset faller under den nivån signaleras ytterligare prisfallspotential

Argentinas sådd av sojabönor drar nu igång efter att den senaste tidens kraftiga regn har försenat starten. Trots detta förväntas en rekordskörd. Per den 25 oktober så var endast 2 procent av sådden avklarad för den rekordhöga arealen på 19.7 miljoner hektar avsatt för sojabönor, vilket är att jämföra med förra årets 4.2 procent vid denna tid. Sådden förväntas fortsätta i långsam takt då många låglänta områden är översvämmade och mer regn väntas i en del områden.

Sojabönor - 7-day precipitation analysis

Prognoser för Argentinas produktion av sojabönor 2012/13 i miljoner hektar eller miljoner ton:

B.A. Cereals Exch  19.7HA
Rosario Grain Exch  —
USDA  55MT
Ag Ministry  —

Den brasilianska regeringen förutspår att landet kommer att producera 80-82.8 mt sojabönor 2012/13, vilket skulle överträffa den amerikanska produktionen på 77.7 mt. USDA estimerar Brasiliens produktion till 81 mt.

Safras e Mercado säger att sådden är avklarad till 28 procent, vilket är en nedgång från 41 procent vid denna tid för ett år sedan, men fortfarande över genomsnittet på 24 procent. Kinas import av sojabönor förväntas stiga med 9.3 procent till rekordhöga 57.5 mt, som ett resultat av krympande inhemsk produktion och stigande efterfrågan. Arealen för sojabönor har minskat med ca 14 procent sedan förra året, vilket är en neråtgående trend för femte året i rad, och den totala produktionen av sojabönor väntas sannolikt att sjunka till ett tre-års-lägsta på 9.8 mt. Avkastningen per hektar förväntas också minska på grund av sommarens torka. Den senaste importstatistiken var dock oväntat svag. Den lägre ekonomiska aktiviteten i Kina kanske spelar in.

Raps

Rapspriset (februari 2013) föll tidigare i veckan genom stödlinjen, vilket signalerade ”sälj”. Igår, onsdag, steg dock priset upp till stödlinjen igen, vilket gör bilden något mer svårtolkad rent tekniskt. Om man ska gissa på något, är det nog ändå att priset ska falla. Om priset faller under 470, kan man sälja ännu mer.

Rapspriset (februari 2013) föll tidigare i veckan

Gris

Grispriset som fann stöd på 70 cent har nu stigit upp till tidigare toppnivåer från i somras. De som legat köpta lean hogs bör nog ta hem vinster på den här nivån och avvakta vad som händer härnäst.

Gris - Dags att ta hem vinsterna

Mjölk

Priset på mjölkpulver i Nordeuropa noteras på 2650, vilket är ett steg ner från 2725 euro per ton, som priset legat på (nästan) hela oktober.

Priset på mjölkpulver i Nordeuropa

Nedan ser vi priset på smör, som sedan förra veckan sjunkit i pris från 3263 till 3238 euro per ton.

Priset på smör har sjunkigt

På den amerikanska börsen CME i Chicago har priset på Klass 3 mjölk rört sig ner från 20.30 till 20.15 cent per pund. Prisutvecklingen fortsätter alltså att tappa kraft. Styrkan i marknaden skulle kunna fortsätta och försvagas och senare leda till prisfall. Priset ligger just nu precis på stödlinjen. Ett brott nedåt skulle signalera förestående kursfall.

Priset på Klass 3-mjölk i Chicago på CME

Socker

Priset på socker (mars 2013) befinner sig i en stark baissemarknad. Priset testar nu nya årslägsta och det mesta tyder på att den negativa trenden kommer att fortsätta.

Negativ trend för sockerpriset

EURSEK

EURSEK gick upp till 8.70 och vände sedan ner. I nedgången bröts stödlinjen (trendlinjen) uppåt. Priset har också nått upp till nivån på 8.70, där det finns mycket motstånd. Det mesta talar för att euron kommer att falla mot kronan den kommande veckan.

Valutadiagram för EUR SEK

USDSEK

Dollarn befinner sig på en kursnivå med gott om stöd, historiskt. Dollarn har etablerat vad som skulle kunna vara en botten, varifrån försök till uppgång kan ske. Ett sådant försök är vad vi ser nu. Försöket kan gå upp mot 6.80, där ett motstånd finns. Bryts det, får vi en köpsignal för stigande trend.

USD SEK-valutadiagram

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära