Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 1 november 2012

Publicerat

den

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - Prognoser

På vetemarknaden hopar sig orosmolnen för Argentinas och Brasiliens skörd. Lokala estimat ligger på 1 mt efter sänkningar i veckan, mot 11.5 mt i USDA:s senaste prognos. Det torra vädret som fortsätter att behålla sitt grepp om USA:s och Kanadas odlingsområden, i Ryssland och i Kina, ökar oron för nästa års skörd. På grund av detta har priset för leverans november 2013 fortsatt att stiga över tekniska motståndsnivåer på Matif i Paris.

Tendens för jordbrukspriserSojabönorna och rapsen ser inte alls lika hausse-aktiga ut som vetet. Det är nu lite drygt en vecka kvar till nästa WASDE-rapport från USDA. Möjligen får vi se ytterligare en uppjustering i den amerikanska sojaskörden, i spåren av förbättrat väder. Vädret i Brasilien har varit bra, men sådden går inte framåt mycket snabbare än normalt, trots att lantbrukarna har sålt skörden redan i mycket större utsträckning än vanligt. Kinas senaste importsiffror var förvånande låga. Möjligen finns frågetecken också om efterfrågan. Det var länge sedan efterfrågan spelade en roll. Vi har ju vant oss vid en efterfrågan vid eller nära maximum de senaste åren.

Odlingsväder

Det torra vädret fortsätter i de centrala delarna av USA, trots stormen Sandy vid östkusten. Väderleksprognosen för South Plains innehåller ingen nederbörd de kommande två veckorna. I Kanada finns även en viss oro nu för att det torra vädret ska påverka vårsådden. Detta gäller även den norra delen av prärien i USA. Kinas veteodlingsområden i norra delen av landet fortsätter att vara torra. Nederbörden i Europa ser ut att bli normal i den senaste väderleksrapporten. Vi har noterat att NOAA förutspår att den Nordatlantiska Oscillationen (NAO) kommer att gå in i sin negativa fas. Detta innebär att sjok av kall och torr ishavsluft drar in norrifrån och blockerar den vanliga västliga vinden i norra Europa. En typisk sådan vinterdag/natt är stjärnklar, iskall och vindstilla. Ryssland missar nederbörden i Europa. Med ett El Niño borta ur leken ser Australien ut att få god nederbörd. Den kommer dock för sent i odlingssäsongen och kan snarare göra skada. Argentina och Brasilien har haft mycket varmt väder. Kraftiga skyfall väntas komma över i synnerhet veteodlingsområdena i Argentina och södra Brasilien, vilket gör att man kan vänta sig försämrad kvalitet.

SOI har hållit sig inom neutrala värden under den senaste veckan och ligger nu på +2.2.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

SOI håller sig inom neutrala värden

Vete

Nedan ser vi kursdiagrammet för marskontraktet på Matif. I denna har kursen brutit över en av de två viktiga motståndsnivåerna.

Kursdiagrammet för marskontraktet på Matif

Ser vi till kontraktet med leverans efter nästa års skörd, november 2013-kontraktet, har det brutit över alla nivåer och passerade till och med 240 euro igår onsdag. Med den information vi hade förra veckan såg 240 ut som målkursen för uppgången. Nu har vi en konsolideringsnivå strax under 240. I och med att priset bröt upp från den, bör priset kunna gå upp till 245 euro per ton.

Prisutveckling på kvarnvete - CAX3 Comdty

Nedan ser vi Chicagovetet för marsleverans. Marknaden befinner sig fortfarande i samma konsolideringsfas som den gjort sedan juli månad.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Chicagovete för marsleverans - Diagram

International Grains Council (IGC) fortsätter att justera ned sin prognos för den globala spannmålsproduktionen och i sin senaste rapport gör de bedömningen att produktionen kommer att minska med ytterligare 6 mt för säsongen 2012/13 till 1 761 mt. Den globala konsumtionen beräknas också falla, vilket är första gången på 14 år, samtidigt som nedjusteringen av produktionen också innebär en ytterligare minskning av utgående lager med 4 mt till 328 mt vid säsongens slut. För de största exportländerna (Argentina, Australien, Kanada, EU, Kazakstan, Ryssland, Ukraina och USA) noterades en minskning med 3 mt till 96 mt.

Världsestimat

Världsestimat för sojabönor

Den globala produktionen av vete justeras ned från 657 mt till 655 mt som en följd av lägre avkastning i EU och Kazakstan, liksom försämrade utsikter för grödan i Argentina och Australien. För majs, justeras den globala produktionen ned med 3 mt till 830 mt, vilket är långt under USDA’s senaste prognos på 839.02 mt, pga att utsikterna för produktionen på det norra halvklotet mestadels har försämrats. IGC är dock positiva till produktionen av sojabönor och höjer där sin prognos för den globala produktionen med 8 mt till 264 mt, men säger samtidigt att prognosen bygger på gynnsamt väder för de viktiga sydamerikanska grödorna.

Egyptens GASC är återigen aktiva i marknaden och har köpt ytterligare 300,000 ton vete för leverans 21-31 december med fördelning enligt nedan:

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

(60 000 ton rumänskt vete från Ameropa för 355.88 usd/ton – 120 000 ton ryskt vete från Glencore för 356.50 usd/ton – 60 000 ton franskt vete från Bunge för 353.61 usd/ton – 60 000 ton franskt vete från Glencore för 353.61 usd/ton)

Sydkoreanska Daehan Flour Mills Co Ltd har köpt 64,800 ton vete från Australien och USA med leverans i februari-mars 2013.

Vetetabell

 

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

I Ukraina fortsätter de inhemska vete priserna att stiga på grund av starkt efterfrågan från exportörer. Per den 25 oktober var spannmålsskörden avklarad till 92 procent (40.76 mt) med en genomsnittlig avkastning på 2.98 ton/hektar, en minskning med 14 procent.

Ukrainas export av vete under oktober har intensifierats inför det befarade exportstoppet i mitten av november. Under perioden 1-25 oktober steg exporten till 1.4 mt, en ökning från 1.3 mt under hela september. Per den 25 oktober så hade Ukraina exporterat 8.08 mt spannmål, varav 3.99 mt vete.

Ryssland kommer att utöka försäljningen från statliga interventionslager till samtliga regioner och samtidigt öka försäljningsmängden från 110 000 ton till 130 000 ton per vecka. Trots försäljningarna så fortsatte de inhemska priserna på ryskt vete att stiga under förra veckan. Priserna på ryskt vete för export steg med ca 40 procent mellan juni och september, men har fallit tillbaka sedan börjar på oktober och nu nått en mer konkurrenskraftig nivå. Per den 26 oktober var skörden av vete till 99 procent klar och uppgick till 39.6 mt, vilket motsvarar en minskning med ca 33 procent, och avkastningen sjönk till 1.85 ton per hektar från 2.38 ton per hektar året innan.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Sådden av vete i Ryssland går också framåt med 92 procent avklarad, men det torra vädret fortsätter att orsaka problem i den södra regionen.

Vete i södra Ryssland

Argentinas lantbrukare har påbörjat skörden av höstvete, vilken nu är avklarad till endast 4 procent som en följd av kraftig nederbörd som kan komma att påverka både avkastning och kvalité i år. Regnfallen har orsakat översvämningar i många områden och ökat risken för sjukdomar hos grödorna, men förhållandena är dock goda i de viktiga veteproducerande områdena i södra och sydöstra delarna av Buenos Aires-provinsen enligt Buenos Aires Grain Exchange, vars prognos för landets vete produktion kvarstår vid 10.12 mt vilket är en minskning från förra årets estimerade skörd på 13.2 mt, och lägre än USDA’s estimat på 11.5 mt. Statliga export restriktioner för vete har drivit ned priserna och lett till att många lantbrukare väljer att odla andra grödor istället, främst majs.

Rosario Grain Exchange i Argentina följde BAGE:s prognossänkning häromdagen till 10 mt (USDA hade senast 11.5 mt). Den nederbörd som väntas i prognosfönstret 10-14 dagar innebär att kvaliteten och kanske storleken på skörden blir lägre.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Prognoser för Argentinas veteproduktion 2012/13 i miljoner hektar eller miljoner ton:

B.A. Grain Exch  10.1 mt
Rosario Grain Exch  3.6 ha
USDA  11.5 mt
Ag Ministry  11.5 mt

I Australien pågår också skörden av vete, men avkastningen sägs vara ganska så mager. De flesta analysfirmor estimerar landets veteproduktion i intervallet 19-21 mt, jämfört med förra årets 29.5 mt. Informa estimerar produktionen till 21.2 mt, vilket är en nedjustering från den tidigare prognosen på 23.5 mt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Det rapporteras att Irans statliga GTC (Government Trading Corporation) har köpt minst 50,000 ton tyskt vete för november/december leverans. En dålig skörd har drivit upp landets behov av import av vete, och under de senaste tio månaderna har Indien och Iran utbytt officiella delegationer för export av indiskt vete men så här långt har man haft svårt att nå en överenskommelse, framförallt pga av kvalitetsproblem. Det sägs dock att Iran nu tillfälligt har gått med på att köpa 200,000 ton. Indiens förslag om att ingå ett långsiktigt avtal med Iran om att exportera 1-2 mt per år under minst tre år ligger ännu så länge på is, dels pga kvalitetsproblem men också eftersom Iran insisterar på ett schablonbelopp, medan Indien vill att priset ska kopplas till internationella index-baserade terminer.

Indien ser också sin chans att fylla gapet efter ett eventuellt införande av Ukrainas exportförbud av vete. Globala vete priser har stigit med 10-15 usd/ton under den senaste medan de indiska vetepriserna ligger 10-15 usd/ton lägre än CBOT. Överbelastningen i indiska hamnar förväntas dock begränsa kapaciteten i viss utsträckning då det kan ta allt från 15 till 60 dagar bara för att lasta ett fartyg i de olika hamnarna.

Maltkorn

November 2013-kontraktet har tagit rygg på vetet och ligger nu på 258.50 euro per ton.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Maltkorn november 2013-kontraktet

Potatis

Potatispriset har fortsatt att stiga och noterade igår onsdag 31.40 euro per deciton. Det betyder att priset för årets skörd mer än fördubblats sedan början på augusti.

Potatispriset har fortsatt att stiga

Majs

Majspriset (mars 2012) rekylerade uppåt i oktober. Igår steg priset ganska kraftigt, men detta ändrar inte den tekniska bilden, som ser ganska svag ut.

Majspriset (mars 2012) rekylerade uppåt i oktober

Sådden av majs i Argentina är avklarad till 36.8 procent, jämfört med 55 procent vid denna tid förra året, som en följd av de kraftiga regnfall som har drabbat landet. Trots detta är prognoserna för landets majs grödor goda. Argentina är världens näst största exportör av majs efter USA, och det blöta vädret i kombination med ökad areal och ökad användning av gödningsmedel förväntas ge en rekord produktion under 2012/13 på 28-30 mt, vilket skulle överstiga det tidigare rekordet på 24 mt under 2010/11. Detta är alltså negativ information för majspriset.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Majs i Argentina

Prognoser för Argentinas majs produktion 2012/13 i miljoner hektar eller miljoner ton:

B.A. Grain Exch  3.4 ha
Rosario Grain Exch  4 ha
USDA  28 mt
Ag Ministry  4.97 ha

Analysfirman UkrAgroConsult justerar ned sin prognos för Ukrainas majs produktion med 1 procent som en följd av lägre avkastning efter att mer än hälften av landets majs grödor nu är skördade. Prognosen justerades ned till 18.8 mt från 19.0 mt, och detta är den andra nedjusteringen från analysfirman denna månad. Exporten av majs förväntas uppgå till 12 mt den här säsongen, vilket är en halv miljon ton mindre än USDA’s prognos och 25 procent lägre än föregående år.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Sojabönor

Januarikontraktet på sojabönor har påtagliga svårigheter att stiga i pris. Möjligen handlar de senaste två veckornas avbrutna prisfall om en konsolidering inför ytterligare prisfall. Det återstår att se, om priset faller under 1485 cent / bushel. Om priset faller under den nivån signaleras ytterligare prisfallspotential.

Om priset faller under den nivån signaleras ytterligare prisfallspotential

Argentinas sådd av sojabönor drar nu igång efter att den senaste tidens kraftiga regn har försenat starten. Trots detta förväntas en rekordskörd. Per den 25 oktober så var endast 2 procent av sådden avklarad för den rekordhöga arealen på 19.7 miljoner hektar avsatt för sojabönor, vilket är att jämföra med förra årets 4.2 procent vid denna tid. Sådden förväntas fortsätta i långsam takt då många låglänta områden är översvämmade och mer regn väntas i en del områden.

Sojabönor - 7-day precipitation analysis

Prognoser för Argentinas produktion av sojabönor 2012/13 i miljoner hektar eller miljoner ton:

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

B.A. Cereals Exch  19.7HA
Rosario Grain Exch  —
USDA  55MT
Ag Ministry  —

Den brasilianska regeringen förutspår att landet kommer att producera 80-82.8 mt sojabönor 2012/13, vilket skulle överträffa den amerikanska produktionen på 77.7 mt. USDA estimerar Brasiliens produktion till 81 mt.

Safras e Mercado säger att sådden är avklarad till 28 procent, vilket är en nedgång från 41 procent vid denna tid för ett år sedan, men fortfarande över genomsnittet på 24 procent. Kinas import av sojabönor förväntas stiga med 9.3 procent till rekordhöga 57.5 mt, som ett resultat av krympande inhemsk produktion och stigande efterfrågan. Arealen för sojabönor har minskat med ca 14 procent sedan förra året, vilket är en neråtgående trend för femte året i rad, och den totala produktionen av sojabönor väntas sannolikt att sjunka till ett tre-års-lägsta på 9.8 mt. Avkastningen per hektar förväntas också minska på grund av sommarens torka. Den senaste importstatistiken var dock oväntat svag. Den lägre ekonomiska aktiviteten i Kina kanske spelar in.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Raps

Rapspriset (februari 2013) föll tidigare i veckan genom stödlinjen, vilket signalerade ”sälj”. Igår, onsdag, steg dock priset upp till stödlinjen igen, vilket gör bilden något mer svårtolkad rent tekniskt. Om man ska gissa på något, är det nog ändå att priset ska falla. Om priset faller under 470, kan man sälja ännu mer.

Rapspriset (februari 2013) föll tidigare i veckan

Gris

Grispriset som fann stöd på 70 cent har nu stigit upp till tidigare toppnivåer från i somras. De som legat köpta lean hogs bör nog ta hem vinster på den här nivån och avvakta vad som händer härnäst.

Gris - Dags att ta hem vinsterna

Mjölk

Priset på mjölkpulver i Nordeuropa noteras på 2650, vilket är ett steg ner från 2725 euro per ton, som priset legat på (nästan) hela oktober.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Priset på mjölkpulver i Nordeuropa

Nedan ser vi priset på smör, som sedan förra veckan sjunkit i pris från 3263 till 3238 euro per ton.

Priset på smör har sjunkigt

På den amerikanska börsen CME i Chicago har priset på Klass 3 mjölk rört sig ner från 20.30 till 20.15 cent per pund. Prisutvecklingen fortsätter alltså att tappa kraft. Styrkan i marknaden skulle kunna fortsätta och försvagas och senare leda till prisfall. Priset ligger just nu precis på stödlinjen. Ett brott nedåt skulle signalera förestående kursfall.

Priset på Klass 3-mjölk i Chicago på CME

Socker

Priset på socker (mars 2013) befinner sig i en stark baissemarknad. Priset testar nu nya årslägsta och det mesta tyder på att den negativa trenden kommer att fortsätta.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Negativ trend för sockerpriset

EURSEK

EURSEK gick upp till 8.70 och vände sedan ner. I nedgången bröts stödlinjen (trendlinjen) uppåt. Priset har också nått upp till nivån på 8.70, där det finns mycket motstånd. Det mesta talar för att euron kommer att falla mot kronan den kommande veckan.

Valutadiagram för EUR SEK

USDSEK

Dollarn befinner sig på en kursnivå med gott om stöd, historiskt. Dollarn har etablerat vad som skulle kunna vara en botten, varifrån försök till uppgång kan ske. Ett sådant försök är vad vi ser nu. Försöket kan gå upp mot 6.80, där ett motstånd finns. Bryts det, får vi en köpsignal för stigande trend.

USD SEK-valutadiagram

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Crude oil comment: Lack of clear direction

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent crude prices have declined by USD 2.3 per barrel (2.8%) since Monday’s opening, driven by fundamental market factors. The current price is near its weekly low at USD 81.8 per barrel, down from Monday’s high of USD 84.5 per barrel.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The price has fallen by nearly USD 1 per barrel since yesterday afternoon. This week’s downward trend can be attributed to three main factors:

1. Upcoming OPEC+ Meeting:

OPEC+ is scheduled to meet on June 1st for the Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC). Initially planned as a physical meeting in Vienna, it will now be fully digital, suggesting no major discussions or changes. We anticipate that the meeting will result in the extension of current production cuts into Q3 2024. OPEC+ aims to signal a tight yet well-supplied market, maintaining the status quo and minimizing significant market reactions.

2. U.S. Inventory Report:

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Wednesday’s U.S. inventory report had a bearish impact on the market, showing a build in commercial crude inventories (excl. SPR) by 1.8 million barrels, contrary to the expected 1.9-million-barrel draw. This was slightly more bullish than the American Petroleum Institute (API) forecast of a 2.5-million-barrel increase released on Tuesday.

Commercial crude inventories now stand at 458.8 million barrels, about 3% below the five-year average for this time of year. This build is counter-seasonal, as we usually see a draw at this time of the year. Gasoline inventories decreased by 0.9 million barrels, less than the anticipated draw of 1.2 million barrels. Distillate (diesel) inventories increased by 0.4 million barrels, against a consensus expectation of a 0.3-million-barrel draw, further defying typical seasonal trends and adding a bearish tone to the market, even though they remain about 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) rose by 1.3 million barrels.

Additionally, U.S. crude oil refinery inputs averaged 16.5 million barrels per day last week, an increase of 227 thousand barrels per day from the previous week. Refineries operated at 91.7% of their operable capacity, the highest since mid-January, as they ramp up following maintenance. Gasoline production averaged 10 million barrels per day, while distillate fuel production averaged 5.1 million barrels per day. A marginal improvement in refinery margins indicates healthier demand prospects leading into the driving season.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

3. FOMC Minutes and Economic Concerns:

The continued decline in oil prices can also be attributed to bearish pressure from hawkish Federal Open Market Committee (FOMC) minutes, which raised concerns about persistent inflation. This could result in prolonged higher U.S. interest rates, potentially limiting future oil demand growth.

In summary, the combined effect of the upcoming OPEC+ meeting, the U.S. inventory report, and economic concerns highlighted in the FOMC minutes has contributed to the weakening of Brent crude prices this week.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Analys

German solar power prices are collapsing as market hits solar saturation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

German solar power producers got a price haircut of 87% over the past 10 days. German solar power producers have over the past 10 days received a volume weighted power price of only EUR 9.1/MWh. The average power price during non-solar-power-hours was in comparison EUR 70.6/MWh. Solar power producers thus got an 87% cut in the power price they get when they produce vs. the power price during non-solar-power-hours. This is what happens to power prices when the volume of unregulated power becomes equally big or bigger than demand: Prices collapse when unregulated power produces the most.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Massive growth in solar power installations in Germany in 2023 is leading to destruction of solar hour prices and solar profitability. Germany installed a record 14,280 MW of solar power capacity According to ’PV Magazine International’. That is close to twice as much as in 2022. Total installed solar capacity reached 81.7 GW at the end of 2023 according to ’Renewables Now’. Average German demand load was in comparison 52.2 GW. So total solar capacity reached almost 30 GW above average demand. Solar power produces the most during summer when demand is lower. The overshoot is thus much larger than the 30 GW mentioned when it matters.

The collapse in solar-hour-power-prices implies a collapse in solar power producer earnings unless the earnings of the installations are secured with subsidies or by PPAs. It also means that there is a sharp reduction in the earnings potential for new solar power projects. The exponential growth in new installations of solar capacity we have seen to date is likely to come to an abrupt halt. There is however most likely still a large range of solar power projects under construction in Germany which will be finalized before growth in new capacity comes to a halt. The problem of solar power production curbs (you are not allowed to produce at all) and solar power price destruction is likely to escalate yet higher before new growth in supply comes to a halt. 

Focus will now shift from solar production capacity growth to grid improvements, batteries and adaptive demand. All consumers are of course happy for cheap power as long as they are able to consume it when it is cheap. At the moment they can’t. But the incentive to be inventive is now super high. The focus will now likely shift from solar power production growth to grids, batteries, adaptive demand and all possible ways to utilize ”free power”. This will over time exhaust the availability of ”free power” and drive solar-hour-power-prices back up. This again will then eventually open for renewed growth in solar power capacity growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

It is probably much worse down in the grid. What is worth noting is that these numbers are for all of Germany average. Solar power congestion is much worse in the local grids all around Germany along with local grid capacity constraints ect.

The problem of solar power is high concentration of production: 80% of German solar production was produced during 22.3% of the hours in the year in 2023. What is also worth mentioning is that solar power production is extremely concentrated in relatively few hours per year. It produces in the middle of the day and during summer. In 2023 German solar power produced 80% of its production in only 22.3% of the hours of the year. This basically implies that once solar power production reaches 22.3% of total power supply (without batteries), then solar-hour-power-prices will likely collapse. Solar power production reached 55 TWh in 2023. That’s a lot but it is still only 12% of total demand of 458 TWh in 2023. What it means is that the acute problem of solar-hour-power-price-destruction sets in much before the ”theoretical 22.3%” mentioned above.

On the 21 Feb 2024 we wrote the following note on this issue: ”The self-destructive force of unregulated solar power” where we highlighted these issues and warned that this will likely be a process of ”First gradually. Then suddenly”.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.
Source: SEB calculations and graph, PV Magazine, Wikipedia, Blberg data on German power demand

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices over the past 10 days.

Solar power production and German power prices over the past 10 days.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

Firm at $85

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have strengthened by USD 1.2 per barrel since Monday’s opening. While macroeconomic concerns persist, market reactions have been subdued, with price fluctuations primarily driven by fundamental factors. Currently, the oil price stands at its weekly high of USD 84.4 per barrel, with Wednesday’s low recorded at USD 81.7 per barrel, indicating relatively normal price movements throughout the week.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The upward trajectory since Wednesday afternoon can be attributed to two main factors:

Firstly, Wednesday’s US inventory report, though mixed, conveyed a bullish sentiment to the market due to an overall decline in commercial inventories. The report from the US Department of Energy (DOE) revealed a draw in US crude inventories of 1.4 million barrels last week, surpassing consensus estimates of a 2.0-million-barrel draw –  the American Petroleum Institute’s (API) forecast of a 0.5-million-barrel build on Tuesday.

Additionally, a marginal improvement in refinery margins hints at healthier demand prospects leading up to the driving season. While commercial crude oil inventories (excluding Strategic Petroleum Reserve) decreased, standing approximately 3% below the five-year average for this period, total gasoline inventories saw a notable increase of 0.9 million barrels compared to the consensus forecast of a decrease of 1.1 million barrels. Distillate fuel inventories experienced a more moderate increase in line with expectations, rising by 0.6 million barrels but remaining approximately 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) showed a marginal increase of 0.1 million barrels, coupled with a 1% improvement in refinery utilization to 88.5% last week (see pages 11 and 18 attached).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The substantial draw in commercial crude inventories, particularly compared to the typical seasonal build, has emerged as a key price driver (see page 12 attached).

Secondly, the third consecutive day of oil price gains can be attributed to renewed optimism regarding US rate cuts, supported by positive US jobs data suggesting potential Federal Reserve rate cuts this year. This optimism has boosted risk assets and weakened the dollar, rendering commodities more appealing to buyers.

In a broader context, crude oil prices have been moderating since early last month amidst easing tensions in the Middle East. Attention is also focused on OPEC+, with Russia, a key member, exceeding production targets ahead of the cartel’s upcoming meeting. Expectations are widespread for an extension of output cuts during the next meeting.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Conversely, providing support to global crude prices is the Biden administration’s intention to increase the price ceiling for refilling US strategic petroleum reserves to as much as USD 79.99 per barrel.

With geopolitical tensions relatively subdued, but lingering, the market remains vigilant in analyzing data and fundamentals. Our outlook for oil prices at USD 85 per barrel for 2024 remains firm and attainable for the foreseeable future.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära