Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 1 november 2012

Publicerat

den

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - Prognoser

På vetemarknaden hopar sig orosmolnen för Argentinas och Brasiliens skörd. Lokala estimat ligger på 1 mt efter sänkningar i veckan, mot 11.5 mt i USDA:s senaste prognos. Det torra vädret som fortsätter att behålla sitt grepp om USA:s och Kanadas odlingsområden, i Ryssland och i Kina, ökar oron för nästa års skörd. På grund av detta har priset för leverans november 2013 fortsatt att stiga över tekniska motståndsnivåer på Matif i Paris.

Tendens för jordbrukspriserSojabönorna och rapsen ser inte alls lika hausse-aktiga ut som vetet. Det är nu lite drygt en vecka kvar till nästa WASDE-rapport från USDA. Möjligen får vi se ytterligare en uppjustering i den amerikanska sojaskörden, i spåren av förbättrat väder. Vädret i Brasilien har varit bra, men sådden går inte framåt mycket snabbare än normalt, trots att lantbrukarna har sålt skörden redan i mycket större utsträckning än vanligt. Kinas senaste importsiffror var förvånande låga. Möjligen finns frågetecken också om efterfrågan. Det var länge sedan efterfrågan spelade en roll. Vi har ju vant oss vid en efterfrågan vid eller nära maximum de senaste åren.

Odlingsväder

Det torra vädret fortsätter i de centrala delarna av USA, trots stormen Sandy vid östkusten. Väderleksprognosen för South Plains innehåller ingen nederbörd de kommande två veckorna. I Kanada finns även en viss oro nu för att det torra vädret ska påverka vårsådden. Detta gäller även den norra delen av prärien i USA. Kinas veteodlingsområden i norra delen av landet fortsätter att vara torra. Nederbörden i Europa ser ut att bli normal i den senaste väderleksrapporten. Vi har noterat att NOAA förutspår att den Nordatlantiska Oscillationen (NAO) kommer att gå in i sin negativa fas. Detta innebär att sjok av kall och torr ishavsluft drar in norrifrån och blockerar den vanliga västliga vinden i norra Europa. En typisk sådan vinterdag/natt är stjärnklar, iskall och vindstilla. Ryssland missar nederbörden i Europa. Med ett El Niño borta ur leken ser Australien ut att få god nederbörd. Den kommer dock för sent i odlingssäsongen och kan snarare göra skada. Argentina och Brasilien har haft mycket varmt väder. Kraftiga skyfall väntas komma över i synnerhet veteodlingsområdena i Argentina och södra Brasilien, vilket gör att man kan vänta sig försämrad kvalitet.

SOI har hållit sig inom neutrala värden under den senaste veckan och ligger nu på +2.2.

SOI håller sig inom neutrala värden

Vete

Nedan ser vi kursdiagrammet för marskontraktet på Matif. I denna har kursen brutit över en av de två viktiga motståndsnivåerna.

Kursdiagrammet för marskontraktet på Matif

Ser vi till kontraktet med leverans efter nästa års skörd, november 2013-kontraktet, har det brutit över alla nivåer och passerade till och med 240 euro igår onsdag. Med den information vi hade förra veckan såg 240 ut som målkursen för uppgången. Nu har vi en konsolideringsnivå strax under 240. I och med att priset bröt upp från den, bör priset kunna gå upp till 245 euro per ton.

Prisutveckling på kvarnvete - CAX3 Comdty

Nedan ser vi Chicagovetet för marsleverans. Marknaden befinner sig fortfarande i samma konsolideringsfas som den gjort sedan juli månad.

Chicagovete för marsleverans - Diagram

International Grains Council (IGC) fortsätter att justera ned sin prognos för den globala spannmålsproduktionen och i sin senaste rapport gör de bedömningen att produktionen kommer att minska med ytterligare 6 mt för säsongen 2012/13 till 1 761 mt. Den globala konsumtionen beräknas också falla, vilket är första gången på 14 år, samtidigt som nedjusteringen av produktionen också innebär en ytterligare minskning av utgående lager med 4 mt till 328 mt vid säsongens slut. För de största exportländerna (Argentina, Australien, Kanada, EU, Kazakstan, Ryssland, Ukraina och USA) noterades en minskning med 3 mt till 96 mt.

Världsestimat

Världsestimat för sojabönor

Den globala produktionen av vete justeras ned från 657 mt till 655 mt som en följd av lägre avkastning i EU och Kazakstan, liksom försämrade utsikter för grödan i Argentina och Australien. För majs, justeras den globala produktionen ned med 3 mt till 830 mt, vilket är långt under USDA’s senaste prognos på 839.02 mt, pga att utsikterna för produktionen på det norra halvklotet mestadels har försämrats. IGC är dock positiva till produktionen av sojabönor och höjer där sin prognos för den globala produktionen med 8 mt till 264 mt, men säger samtidigt att prognosen bygger på gynnsamt väder för de viktiga sydamerikanska grödorna.

Egyptens GASC är återigen aktiva i marknaden och har köpt ytterligare 300,000 ton vete för leverans 21-31 december med fördelning enligt nedan:

(60 000 ton rumänskt vete från Ameropa för 355.88 usd/ton – 120 000 ton ryskt vete från Glencore för 356.50 usd/ton – 60 000 ton franskt vete från Bunge för 353.61 usd/ton – 60 000 ton franskt vete från Glencore för 353.61 usd/ton)

Sydkoreanska Daehan Flour Mills Co Ltd har köpt 64,800 ton vete från Australien och USA med leverans i februari-mars 2013.

Vetetabell

 

I Ukraina fortsätter de inhemska vete priserna att stiga på grund av starkt efterfrågan från exportörer. Per den 25 oktober var spannmålsskörden avklarad till 92 procent (40.76 mt) med en genomsnittlig avkastning på 2.98 ton/hektar, en minskning med 14 procent.

Ukrainas export av vete under oktober har intensifierats inför det befarade exportstoppet i mitten av november. Under perioden 1-25 oktober steg exporten till 1.4 mt, en ökning från 1.3 mt under hela september. Per den 25 oktober så hade Ukraina exporterat 8.08 mt spannmål, varav 3.99 mt vete.

Ryssland kommer att utöka försäljningen från statliga interventionslager till samtliga regioner och samtidigt öka försäljningsmängden från 110 000 ton till 130 000 ton per vecka. Trots försäljningarna så fortsatte de inhemska priserna på ryskt vete att stiga under förra veckan. Priserna på ryskt vete för export steg med ca 40 procent mellan juni och september, men har fallit tillbaka sedan börjar på oktober och nu nått en mer konkurrenskraftig nivå. Per den 26 oktober var skörden av vete till 99 procent klar och uppgick till 39.6 mt, vilket motsvarar en minskning med ca 33 procent, och avkastningen sjönk till 1.85 ton per hektar från 2.38 ton per hektar året innan.

Sådden av vete i Ryssland går också framåt med 92 procent avklarad, men det torra vädret fortsätter att orsaka problem i den södra regionen.

Vete i södra Ryssland

Argentinas lantbrukare har påbörjat skörden av höstvete, vilken nu är avklarad till endast 4 procent som en följd av kraftig nederbörd som kan komma att påverka både avkastning och kvalité i år. Regnfallen har orsakat översvämningar i många områden och ökat risken för sjukdomar hos grödorna, men förhållandena är dock goda i de viktiga veteproducerande områdena i södra och sydöstra delarna av Buenos Aires-provinsen enligt Buenos Aires Grain Exchange, vars prognos för landets vete produktion kvarstår vid 10.12 mt vilket är en minskning från förra årets estimerade skörd på 13.2 mt, och lägre än USDA’s estimat på 11.5 mt. Statliga export restriktioner för vete har drivit ned priserna och lett till att många lantbrukare väljer att odla andra grödor istället, främst majs.

Rosario Grain Exchange i Argentina följde BAGE:s prognossänkning häromdagen till 10 mt (USDA hade senast 11.5 mt). Den nederbörd som väntas i prognosfönstret 10-14 dagar innebär att kvaliteten och kanske storleken på skörden blir lägre.

Prognoser för Argentinas veteproduktion 2012/13 i miljoner hektar eller miljoner ton:

B.A. Grain Exch  10.1 mt
Rosario Grain Exch  3.6 ha
USDA  11.5 mt
Ag Ministry  11.5 mt

I Australien pågår också skörden av vete, men avkastningen sägs vara ganska så mager. De flesta analysfirmor estimerar landets veteproduktion i intervallet 19-21 mt, jämfört med förra årets 29.5 mt. Informa estimerar produktionen till 21.2 mt, vilket är en nedjustering från den tidigare prognosen på 23.5 mt.

Det rapporteras att Irans statliga GTC (Government Trading Corporation) har köpt minst 50,000 ton tyskt vete för november/december leverans. En dålig skörd har drivit upp landets behov av import av vete, och under de senaste tio månaderna har Indien och Iran utbytt officiella delegationer för export av indiskt vete men så här långt har man haft svårt att nå en överenskommelse, framförallt pga av kvalitetsproblem. Det sägs dock att Iran nu tillfälligt har gått med på att köpa 200,000 ton. Indiens förslag om att ingå ett långsiktigt avtal med Iran om att exportera 1-2 mt per år under minst tre år ligger ännu så länge på is, dels pga kvalitetsproblem men också eftersom Iran insisterar på ett schablonbelopp, medan Indien vill att priset ska kopplas till internationella index-baserade terminer.

Indien ser också sin chans att fylla gapet efter ett eventuellt införande av Ukrainas exportförbud av vete. Globala vete priser har stigit med 10-15 usd/ton under den senaste medan de indiska vetepriserna ligger 10-15 usd/ton lägre än CBOT. Överbelastningen i indiska hamnar förväntas dock begränsa kapaciteten i viss utsträckning då det kan ta allt från 15 till 60 dagar bara för att lasta ett fartyg i de olika hamnarna.

Maltkorn

November 2013-kontraktet har tagit rygg på vetet och ligger nu på 258.50 euro per ton.

Maltkorn november 2013-kontraktet

Potatis

Potatispriset har fortsatt att stiga och noterade igår onsdag 31.40 euro per deciton. Det betyder att priset för årets skörd mer än fördubblats sedan början på augusti.

Potatispriset har fortsatt att stiga

Majs

Majspriset (mars 2012) rekylerade uppåt i oktober. Igår steg priset ganska kraftigt, men detta ändrar inte den tekniska bilden, som ser ganska svag ut.

Majspriset (mars 2012) rekylerade uppåt i oktober

Sådden av majs i Argentina är avklarad till 36.8 procent, jämfört med 55 procent vid denna tid förra året, som en följd av de kraftiga regnfall som har drabbat landet. Trots detta är prognoserna för landets majs grödor goda. Argentina är världens näst största exportör av majs efter USA, och det blöta vädret i kombination med ökad areal och ökad användning av gödningsmedel förväntas ge en rekord produktion under 2012/13 på 28-30 mt, vilket skulle överstiga det tidigare rekordet på 24 mt under 2010/11. Detta är alltså negativ information för majspriset.

Majs i Argentina

Prognoser för Argentinas majs produktion 2012/13 i miljoner hektar eller miljoner ton:

B.A. Grain Exch  3.4 ha
Rosario Grain Exch  4 ha
USDA  28 mt
Ag Ministry  4.97 ha

Analysfirman UkrAgroConsult justerar ned sin prognos för Ukrainas majs produktion med 1 procent som en följd av lägre avkastning efter att mer än hälften av landets majs grödor nu är skördade. Prognosen justerades ned till 18.8 mt från 19.0 mt, och detta är den andra nedjusteringen från analysfirman denna månad. Exporten av majs förväntas uppgå till 12 mt den här säsongen, vilket är en halv miljon ton mindre än USDA’s prognos och 25 procent lägre än föregående år.

Sojabönor

Januarikontraktet på sojabönor har påtagliga svårigheter att stiga i pris. Möjligen handlar de senaste två veckornas avbrutna prisfall om en konsolidering inför ytterligare prisfall. Det återstår att se, om priset faller under 1485 cent / bushel. Om priset faller under den nivån signaleras ytterligare prisfallspotential.

Om priset faller under den nivån signaleras ytterligare prisfallspotential

Argentinas sådd av sojabönor drar nu igång efter att den senaste tidens kraftiga regn har försenat starten. Trots detta förväntas en rekordskörd. Per den 25 oktober så var endast 2 procent av sådden avklarad för den rekordhöga arealen på 19.7 miljoner hektar avsatt för sojabönor, vilket är att jämföra med förra årets 4.2 procent vid denna tid. Sådden förväntas fortsätta i långsam takt då många låglänta områden är översvämmade och mer regn väntas i en del områden.

Sojabönor - 7-day precipitation analysis

Prognoser för Argentinas produktion av sojabönor 2012/13 i miljoner hektar eller miljoner ton:

B.A. Cereals Exch  19.7HA
Rosario Grain Exch  —
USDA  55MT
Ag Ministry  —

Den brasilianska regeringen förutspår att landet kommer att producera 80-82.8 mt sojabönor 2012/13, vilket skulle överträffa den amerikanska produktionen på 77.7 mt. USDA estimerar Brasiliens produktion till 81 mt.

Safras e Mercado säger att sådden är avklarad till 28 procent, vilket är en nedgång från 41 procent vid denna tid för ett år sedan, men fortfarande över genomsnittet på 24 procent. Kinas import av sojabönor förväntas stiga med 9.3 procent till rekordhöga 57.5 mt, som ett resultat av krympande inhemsk produktion och stigande efterfrågan. Arealen för sojabönor har minskat med ca 14 procent sedan förra året, vilket är en neråtgående trend för femte året i rad, och den totala produktionen av sojabönor väntas sannolikt att sjunka till ett tre-års-lägsta på 9.8 mt. Avkastningen per hektar förväntas också minska på grund av sommarens torka. Den senaste importstatistiken var dock oväntat svag. Den lägre ekonomiska aktiviteten i Kina kanske spelar in.

Raps

Rapspriset (februari 2013) föll tidigare i veckan genom stödlinjen, vilket signalerade ”sälj”. Igår, onsdag, steg dock priset upp till stödlinjen igen, vilket gör bilden något mer svårtolkad rent tekniskt. Om man ska gissa på något, är det nog ändå att priset ska falla. Om priset faller under 470, kan man sälja ännu mer.

Rapspriset (februari 2013) föll tidigare i veckan

Gris

Grispriset som fann stöd på 70 cent har nu stigit upp till tidigare toppnivåer från i somras. De som legat köpta lean hogs bör nog ta hem vinster på den här nivån och avvakta vad som händer härnäst.

Gris - Dags att ta hem vinsterna

Mjölk

Priset på mjölkpulver i Nordeuropa noteras på 2650, vilket är ett steg ner från 2725 euro per ton, som priset legat på (nästan) hela oktober.

Priset på mjölkpulver i Nordeuropa

Nedan ser vi priset på smör, som sedan förra veckan sjunkit i pris från 3263 till 3238 euro per ton.

Priset på smör har sjunkigt

På den amerikanska börsen CME i Chicago har priset på Klass 3 mjölk rört sig ner från 20.30 till 20.15 cent per pund. Prisutvecklingen fortsätter alltså att tappa kraft. Styrkan i marknaden skulle kunna fortsätta och försvagas och senare leda till prisfall. Priset ligger just nu precis på stödlinjen. Ett brott nedåt skulle signalera förestående kursfall.

Priset på Klass 3-mjölk i Chicago på CME

Socker

Priset på socker (mars 2013) befinner sig i en stark baissemarknad. Priset testar nu nya årslägsta och det mesta tyder på att den negativa trenden kommer att fortsätta.

Negativ trend för sockerpriset

EURSEK

EURSEK gick upp till 8.70 och vände sedan ner. I nedgången bröts stödlinjen (trendlinjen) uppåt. Priset har också nått upp till nivån på 8.70, där det finns mycket motstånd. Det mesta talar för att euron kommer att falla mot kronan den kommande veckan.

Valutadiagram för EUR SEK

USDSEK

Dollarn befinner sig på en kursnivå med gott om stöd, historiskt. Dollarn har etablerat vad som skulle kunna vara en botten, varifrån försök till uppgång kan ske. Ett sådant försök är vad vi ser nu. Försöket kan gå upp mot 6.80, där ett motstånd finns. Bryts det, får vi en köpsignal för stigande trend.

USD SEK-valutadiagram

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

[If demand] ”comes around as forecast, Hallelujah, we can produce more”

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Saudi Arabia’s oil minister, Prince Abdulaziz bin Salman, last week stated at a conference in Calgary: ”I believe it when I see it. When reality comes around as it’s been forecast, Hallelujah, we can produce more” (Reuters, John Kemp). So Saudi Arabia wants to and will produce more once it is confident that there really is demand for additional crude. Saudi Arabia has good reason to be concerned for global oil demand. It is not the only one struggling to predict global demand amid the haze and turmoil in the global oil market following the Russian invasion of Ukraine and sanctions towards Russian crude and product stocks. Add a shaky Chinese housing market and the highest US rates since 2001. Estimates for global oil demand in Q4-23 are ranging from 100.6 m b/d to 104.7 m b/d with many estimates in between. Current crude and mid-dist inventories are low. Supply/demand is balanced to tight and clearly very tight for mid-dists (diesel, jet fuel, gasoil). But amid current speculative bullishness it is important to note that Saudi Arabia can undo the current upwards price journey just as quickly as it created the current bull-market as it drop in production from 10.5 m b/d in April to only 9.0 m b/d since July. Quickly resolving the current mid-dist crisis is beyond the powers of Saudi Arabia. But China could come to the rescue if increased oil product export quotas as it holds spare refining capacity. 

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The oil market is well aware that the main reasons for why oil has rallied 25% over the past months is  reduced production by Saudi Arabia and Russia, global oil demand holding up better than feared together with still declining US shale oil activity. US oil drilling rig count fell by 8 rigs last week to 507 rigs which is the lowest since Feb 2022.

The big question is how strong is global oil demand and how will it hold up or even maybe increase in the coming quarters? And here the spread of estimates are still all over the place. For Q4-23 we have the following range of estimates for global oil demand in m b/d: 100.6; 101.8; 103.1; 103.2 and 104.7 from main oil market research providers. This wide spread of estimates is mindbogglingly and head-scratching both for analysts and for oil producers. It leads to a wide spread in estimates for Call-on-OPEC. Some say the current market is in a 2-3 m b/d deficit while others calculate that the global oil market today is nicely balanced.

The sanctions towards Russian crude and oil product exports with a ban on imports to the EU and UK has led to a large reshuffling of the global oil market flows which again has created a haze through which it is hard to gauge the correct state of the global oil market. 

We have previously argued that there may be a significant amount of ”pent-up-demand” following the Covid-years with potential for global oil demand to surprise on the upside versus most demand forecasts. But there are also good reasons to be cautious to demand given Chinese property market woes and the highest US interest rates since 2001!

The uncertainty in global oil demand is clearly at the heart of Saudi Arabia’s production cuts since April this year. Saudi Arabia’s Energy Minister, Prince Abulaziz bin Salman, last week stated at a conference in Calgary: ”I believe it when I see it. When reality comes around as it’s been forecast, Hallelujah, we can produce more” (Reuters, John Kemp).

So if it turns out that demand is indeed stronger than Saudi Arabia fears, then we should see increased production from Saudi Arabia. Saudi could of course then argue that yes, it is stronger than expected right now, but tomorrow may be worse. Also, the continued decline in US oil drilling rig count is a home-free card for continued low production from Saudi Arabia.

Both crude stocks and mid-dist stocks (diesel, jet fuel, gasoil) are still significantly below normal and the global oil market is somewhere between balanced, mild deficit or large deficit (-2-3 m b/d). The global oil market is as such stressed due to low inventories and potentially in either mild or large deficit on top. The latter though can be undone by higher production from Saudi Arabia whenever it chooses to do so.

What is again getting center stage are the low mid-dist stocks ahead of winter. The war in Ukraine and the sanctions towards Russian crude and product stocks created chaos in the global oil product market. Refining margins went crazy last year. But they are still crazy. The global refining system got reduced maintenance in 2020 and 2021 due to Covid-19 and low staffing. Following decades of mediocre margins and losses, a lot of older refineries finally decided to close down for good during Covid as refining margins collapsed as the world stopped driving and flying. The global refining capacity contracted in 2021 for the first time in 30 years as a result. Then in 2022 refining margins exploded along with reviving global oil demand and the invasion of Ukraine. Refineries globally then ran  as hard as they could, eager to make money, and reduced maintenance to a minimum for a third year in a row. Many refineries are now prone for technical failures following three years of low maintenance. This is part of the reason why mid-dist stocks struggle to rebuild. The refineries which can run however are running as hard as they can. With current refining margins they are pure money machines.

Amid all of this, Russia last week imposed an export ban for gasoline and diesel products to support domestic consumers with lower oil product prices. Russia normally exports 1.1 m b/d of diesel products and 0.2 m b/d of gasoline. The message is that it is temporary and this is also what the market expects. Russia has little oil product export storage capacity. The export ban will likely fill these up within a couple of weeks. Russia will then either have to close down refineries or restart its oil product exports.

The oil market continues in a very bullish state with stress both in crude and mid-dists. Speculators continues to roll into the market with net long positions in Brent crude and WTI increasing by 29 m b over the week to last Tuesday. Since the end of June it has increased from 330 m b to now 637 m b. Net-long speculative positions are now at the highest level in 52 weeks.

The market didn’t believe Saudi Arabia this spring when it warned speculators about being too bearish on oil and that they would burn their fingers. And so they did. After having held production at 9 m b/d since July, the market finally believes in Saudi Arabia. But the market still doesn’t quite listen when Saudi says that its current production is not about driving the oil price to the sky (and beyond). It’s about concerns for global oil demand amid many macro economic challenges. It’s about being preemptive versus weakening demand. The current oil rally can thus be undone by Saudi Arabia just as it was created by Saudi Arabia. The current refinery stress is however beyond the powers of Saudi Arabia. But China could come to the rescue as it holds spare refining capacity. It could increase export quotas for oil products and thus alleviate global mid-dist shortages. The first round effect of this would however be yet stronger Chinese crude oil imports. 

Brent crude and ARA diesel refining premiums/margins. It is easy to see when Russia invaded Ukraine. Diesel margins then exploded. The market is not taking the latest Russian export ban on diesel and gasoline too seriously. Not very big moves last week.

Brent crude and ARA diesel refining premiums/margins
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

ARA mid-dist margins still exceptionally high at USD 35-40/b versus a more normal USD 12-15/b. We are now heading into the heating season, but the summer driving season is fading and so are gasoline margins.

ARA refinary crack margin
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

ARA mid-dist margins still exceptionally high at USD 35-40/b versus a more normal USD 12-15/b. Here same graph as above but with longer perspective to show how extreme the situation is.

ARA refinary crack
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US crude and product stocks vs. the 2015-19 average. Very low mid-dist stocks.

US crude and product stocks vs. the 2015-19 average
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

Speculators are rolling into long positions. Now highest net long spec in 52 weeks.

Speculators are rolling into long positions
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data
Fortsätt läsa

Analys

The ”normal” oil price is USD 97/b

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The Dated Brent crude oil price ydy closed at USD 96/b. Wow, that’s a high price! This sensation however depends on what you think is ”normal”. And normal in the eyes of most market participants today is USD 60/b. But this perception is probably largely based on the recent experience of the market. The average Brent crude oil price from 2015-2019 was USD 58.5/b. But that was a period of booming non-OPEC supply, mostly shale oil. But booming shale oil supply is now increasingly coming towards an end. Looking more broadly at the last 20 years the nominal average price was USD 75/b. But in inflation adjusted terms it was actually USD 97/b.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia’s oil minister, Abdulaziz bin Salman, yesterday stated that its production cuts was not about driving the price up but instead it was preemptive versus the highly uncertain global economic development. In that respect it has a very good point. The US 2yr government bond rate has rallied to 5.06% which is the highest since 2006 and just a fraction away of being the highest since December 2000. The Chinese property market is struggling and global PMIs have been downhill since mid-2021 with many countries now at contractive, sub-50 level. Thus a deep concern for the health of the global economy and thus oil demand going forward is absolutely warranted. And thus the preemptive production cuts by Saudi Arabia. But killing the global economy off while it is wobbling with an oil price of USD 110-120/b or higher is of course not a smart thing to do either.

At the same conference in Canada yesterday the CEO of Aramco, Amin H. Nasser, said that he expected global oil demand to reach 110 m b/d in 2030 and that talk about a near term peak in global oil demand was ”driven by policies, rather than the proven combination of markets, competitive economics and technology” (Reuters).

With a demand outlook of 110 m b/d in 2030 the responsible thing to do is of course to make sure that the oil price stays at a level where investments are sufficient to cover both decline in existing production as well as future demand growth.

In terms of oil prices we tend to think about recent history and also in nominal terms. Most market participants are still mentally thinking of the oil prices we have experienced during the shale oil boom years from 2015-2019. The average nominal Brent crude price during that period was USD 58.5/b. This is today often perceived as ”the normal price”. But it was a very special period with booming non-OPEC supply whenever the WTI price moved above USD 45/b. But that period is increasingly behind us. While we could enjoy fairly low oil prices during this period it also left the world with a legacy: Subdued capex spending in upstream oil and gas all through these years. Then came the Covid-years which led to yet another trough in capex spending. We are soon talking close to 9 years of subdued capex spending.

If Amin H. Nasser is ballpark correct in his prediction that global oil demand will reach 110 m b/d in 2030 then the world should better get capex spending rolling. There is only one way to make that happen: a higher oil price. If the global economy now runs into an economic setback or recession and OPEC allows the oil price to drop to say USD 50/b, then we’d get yet another couple of years with subdued capex spending on top of the close to 9 years with subdued spending we already have behind us. So in the eyes of Saudi Arabia, Amin H. Nasser and Abdulaziz bin Salman, the responsible thing to do is to make sure that the oil price stays up at a sufficient level to ensure that capex spending stays up even during an economic downturn.

This brings us back to the question of what is a high oil price. We remember the shale oil boom years with an average nominal price of USD 58.5/b. We tend to think of it as the per definition ”normal” price. But we should instead think of it as the price depression period. A low-price period during which non-OPEC production boomed. Also, adjusting it for inflation, the real average price during this period was actually USD 72.2/b and not USD 58.5/b. If we however zoom out a little and look at the last 20 years then we get a nominal average of USD 75/b. The real, average inflation adjusted price over the past 20 years is however USD 97/b. The Dated Brent crude oil price yesterday closed at USD 96/b.

Worth noting however is that for such inflation adjustment to make sense then the assumed cost of production should actually rise along with inflation and as such create a ”rising floor price” to oil based on rising real costs. If costs in real terms instead are falling due to productivity improvements, then such inflation adjusted prices will have limited bearing for future prices. What matters more specifically is the development of real production costs for non-OPEC producers and the possibility to ramp up such production. Environmental politics in OECD countries is of course a clear limiting factor for non-OPEC oil production growth and possibly a much more important factor than the production cost it self.  

But one last note on the fact that Saudi Arabia’s energy minister, Abdulaziz bin Salman, is emphasizing that the cuts are preemptive rather then an effort to drive the oil price to the sky while Amin H. Nasser is emphasizing that we need to be responsible. It means that if it turns out that the current cuts have indeed made the global oil market too tight with an oil price spiraling towards USD 110-120/b then we’ll highly likely see added supply from Saudi Arabia in November and December rather than Saudi sticking to 9.0 m b/d. This limits the risk for a continued unchecked price rally to such levels.

Oil price perspectives. We tend to think that the nominal average Brent crude oil price of USD 58.5/b during the shale oil boom years from 2015-19 is per definition the ”normal” price. But that period is now increasingly behind us. Zoom out a little to the real, average, inflation adjusted price of the past 20 years and we get USD 97/b. In mathematical terms it is much more ”normal” than the nominal price during the shale oil boom years 

The new normal oil price
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg data feed.

Is global oil demand about to peak 1: OECD and non-OECD share of global population

OECD and non-OECD share of global population
Source: SEB graph and calculations, UN population data

Is global oil demand about to peak 2: Oil demand per capita per year

Oil demand per capita per year
Source: SEB graph and calculations, BP oil data
Fortsätt läsa

Analys

USD 100/b in sight but oil product demand may start to hurt

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Some crude oil grades have already traded above USD 100/b. Tapis last week at USD 101.3/b. Dated Brent is trading at USD 95.1/b. No more than some market noise is needed to drive it above USD 100/b. But a perceived and implied oil market deficit of 1.5 to 2.5 m b/d may be closer to balance than a deficit. And if so the reason is probably that oil product demand is hurting. Refineries are running hard. They are craving for crude and converting it to oil products. Crude stocks in US, EU16 and Japan fell 23 m b in August as a result of this and amid continued restraint production by Saudi/Russia. But oil product stocks rose 20.3 m b with net draws in crude and products of only 2.7 m b for these regions. Thus indicating more of a balanced market than a deficit. Naturally there has been strong support for crude prices while oil product refinery margins have started to come off. Saudi/Russia is in solid control of the market. Both crude and product stocks are low while the market is either in deficit or at best in balance. So there should be limited down side price risk. But oil product demand is likely to hurt more if Brent crude rises to USD 110-120/b and such a price level looks excessive.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Crude oil prices have been on a relentless rise since late June when it became clear that Saudi Arabia would keep its production at 9 m b/d not just in July but also in August. Then later extended to September and then lately to the end of the year. On paper this has placed the market into a solid deficit. Total OPEC production was 27.8 m b/d in August and likely more or less the same in September. OPEC estimates that the need for oil from OPEC in Q3-23 is 29.2 m b/d which places the global market in a 1.4 m b/d deficit when OPEC produces 27.8 m b/d.

The proof of the pudding is of course that inventories actually draws down when there is a deficit. A 1.4 m b/d of deficit for 31 days in August implies a global inventory draw of 43.4 m b/d. If we assume that OECD countries accounts for 46% of global oil demand then OECD could/should have had a fair share of inventory rise of say 20 m b in August. Actual inventory data are however usually a lagging set of data so we have to work with sub sets of data being released on a higher frequency. And non-OECD demand and inventory data are hard to come by.

If we look at oil inventory data for US, EU16 and Japan we see that crude stocks fell 23 m b in August while product stocks rose 20.3 m b with a total crude and product draw of only 2.7 m b. I.e. indicating close to a balanced market in August rather than a big deficit. But it matters that crude stocks fell 23 m b. That is a tight crude market where refineries are craving and bidding for crude oil together with speculators who are buying paper-oil. So refineries worked hard to buy crude oil and converting it to oil products in August. But these additional oil products weren’t gobbled up by consumers but instead went into inventories.

Rising oil product inventories is of course  a good thing since these inventories in general are low. And also oil product stocks are low. The point is more that the world did maybe not run a large supply/demand deficit of 1.5 to 2.5 m b/d in August but rather had a more balanced market. A weaker oil product demand than anticipated would then likely be the natural explanation for this. Strong refinery demand for crude oil, crude oil inventory draws amid a situation where crude inventories already are low is of course creating an added sense of bullishness for crude oil.

On the one hand strong refinery demand for crude oil has helped to drive crude oil prices higher amid continued production cuts by Saudi Arabia. Rising oil product stocks have on the other hand eased the pressure on oil products and thus softened the oil product refinery margins.

The overall situation is that Saudi Arabia together with Russia are in solid control of the oil market. Further that the global market is either balanced or in deficit and that both crude and product stocks are still low. Thus we have a tight market both in terms of supplies and inventories. So there should be limited downside in oil prices. We are highly likely to see Dated Brent moving above USD 100/b. It is now less than USD 5/b away from that level and only noise is needed to bring it above. Tupis crude oil in Asia traded at USD 101.3/b last week. So some crude benchmarks are already above the USD 100/b mark.

While Dated Brent looks set to hit USD 100/b in not too long we are skeptical with respect to further price rises to USD 110-120/b as oil product demand likely increasingly would start to hurt. Unless of course if we get some serious supply disruptions. But Saudi Arabia now has several million barrels per day of reserve capacity as it today only produces 9.0 m b/d. Thus disruptions can be countered. Oil product demand, oil product cracks and oil product inventories is a good thing to watch going forward. An oil price of USD 85-95/b is probably much better than USD 110-120/b for a world where economic activity is likely set to slow rather than accelerate following large interest rate hikes over the past 12-18 months.

OPEC’s implied call-on-OPEC crude oil. If OPEC’s production stays at 27.8 m b/d throughout Q3-23 and Q4-23 then OPECs numbers further strong inventory draws to the end of the year.

OPEC's implied call-on-OPEC crude oil.
Source: SEB graph and calculations. Call-on-OPEC as calculated by OPEC in its Sep report.

Net long speculative positions in Brent crude and WTI. Speculators have joined the price rally since end of June.

Graph of net long speculative positions in Brent crude and WTI.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

End of month crude and product stocks in m b in EU16, US and Japan. Solid draw in crude stocks but also solid rise in product stocks. In total very limited inventory draw. Refineries ran hard to convert crude to oil products but these then went straight into inventories alleviating low oil product inventories there.

End of month crude and product stocks
Source: SEB table, Argus data

ARA oil product refinery margins have come off their highs for all products as the oil product situation has eased a bit. Especially so for gasoline with now fading summer driving. But also HFO 3.5% cracks have eased back a little bit. But to be clear, diesel cracks and mid-dist cracks are still exceptionally high. And even gasoline crack down to USD 17.6/b is still very high this time of year.

ARA oil product refinery margins
Source: SEB graph and calculations

ARA diesel cracks in USD/b. Very, very high in 2022. Almost normal in Apr and May. Now very high vs. normal though a little softer than last year.

ARA diesel cracks in USD/b.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average. Still very low mid-dist inventories (diesel) and also low crude stocks but not all that low gasoline inventories.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 average.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages. Mid-dist stocks have stayed persistently low while gasoline stocks suddenly have jumped as gasoline demand seems to have started to hurt due to higher prices.

US crude and product stocks vs. 2015-2019 averages.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data feed.

Total commercial US crude and product stocks in million barrels. Rising lately. If large, global deficit they should have been falling sharply. Might be a blip?

Total commercial US crude and product stocks in million barrels.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data feed, EIA data
Fortsätt läsa

Populära