Riksbanken sålde sitt guld för tidigt

Sveriges Riksbank sålde guld år 2004Vi har de senaste månaderna sett en korrigering av guldpriset vilket gjort att intresset för att köpa guld har svalnat något, vilket visar vikten av timing när det gäller köp och försäljningar av olika typer av ädelmetaller.

En aktör som bevisligen hade en minst sagt usel timing var den svenska Riksbanken. År 2004 valde Riksbanken att minska på sitt innehav av guld – och istället diversifiera risken genom att köpa utländska statsobligationer, bland annat spanska sådana. Därmed blev det inget av den fina tanken med att nå en stabilare och högre avkastning på lång sikt.

Under 2004 sålde Riksbanken av inte mindre än 60 ton guld, vilket gav närmare tio miljarder kronor, att jämföra med närmare de närmare 22 miljarder som det skulle ha gett till dagens guldpris.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top