Olja är den nya oljan

Olika råvaror och tillgångar brukar tillskrivas att vara ”den nya oljan” samtidigt som olja har fått mindre uppmärksamhet. Men nu väljer Pareto Securties energimarknadsanalytiker Nadia Martin Wiggen att kalla olja för den nya oljan då flera faktorer tillsammans pekar på en mycket stark marknad för råvaran. Hennes slutsats är, köp olja.

I presentationen går hon igenom punkter som:

  • Alarmerande låga lagernivåer inom OECD
  • Tillgångsstörningar, politisk osäkerhet och geopolitiska risker
  • Stigande efterfrågan på olja
  • Kan det var annorlunda denna gång?

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top