Nigerias oljeproduktion når bottennivå i juli

Fat med olja

Foto: Joanna Boj

De senaste uppgifterna från oljemarknaden visar att Nigerias oljeproduktion förväntas nå en bottennivå i juli. Nigerias oljeproduktion förväntas minska till 1 430 miljoner fat olja under juli 2018, att jämföra med 1 796 miljoner fat under juni 2018. Nedgången i oljeproduktionen beror delvis på en force majeure på Bonny Light-frakter.

Totalt planeras 48 fartyg att lastas i juli, jämfört med 60 denna månad. Medan Bonga- och Qua Iboe-lasten kommer att öka i juli 2018 jämfört med innevarande månad har inga program för Bonny Light ännu utfärdats för juli. Forcados-lasterna beräknas blir sju i juli, en nedgång från 10 i juni.

Force majeure

Shell förklarade force majeure på Bonny Light-exporten i mitten av maj på grund av nedläggningen av Nembe Creek-rörledningen, vilket har lett till ackumulering av mycket osålda råoljor. Bonny Light-transporter fortsätter att vara föremål för force majeure från och med den 11 juni. Transporterna av Bonny Light kommer förmodligen att försenas ytterligare, efter att Nembe Creek-ledningen stängdes på fredag för reparationer.

Enligt handlare finns fortfarande mellan 30 och 33 laster till salu från Nigeria’s juli-program, som för närvarande uppgår till 48 laster.

Problem med Forcados-terminalen

Forcados terminalen har också mött problem under den senaste månaden, efter störningar av oljeflödena på rörledningen som matar Forcados-terminalen. Lastfördröjningar fortsatte att ackumuleras i slutet av maj, vilket också fördröjer frisläppandet av lasterna för juni och juli Detta kan möjligen försena fler laster.

Utfall på nyckelledningar i Nigeria resulterade i att landets oljeproduktion sjönk till sitt årslägsta i maj, enligt den senaste S&P Global Platts-undersökningen. S&P Global Platts baseras på uppgifter från branschens tjänstemän, analytiker och fraktdata. Nigerias oljeproduktion minskade med 150 000 bpd från april till 1 730 miljoner bpd i maj 2018, på grund av utbrott i rörledningar som transporterar Forcados- och Bonny Light-kvaliteterna, enligt Platts-undersökningen.

1 Reply to “Nigerias oljeproduktion når bottennivå i juli”

  1. Hochman skriver:

    Väldigt många störningar och faktorer att ta hänsyn till just nu när det gäller oljepriset.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top