Naturgas handlas över 5 USD, första gången sedan 2010

Priset på naturgas noteras nu till den högsta nivån sedan 2010, terminerna bröt igenom 5 USD per BBUT under den senaste veckan. Det är framförallt den nordamerikanska köldknäppen som har drivit efterfrågan på naturgas, en råvara som där används för uppvärmning. I USA använder närmare hälften av alla hushåll naturgas som den primära källan för uppvärmning.

Utveckling på naturgaspris under 2013 och 2014U.S. Natural Gas Fund (UNG) steg med 7,2 procent i fredags, vilket gör att denna ETF-fond nu handlas 10,3 procent högre än vid årsskiftet. Terminerna på naturgas på NYMEX steg med lika mycket.

Efterfrågan på naturgas för uppvärmning har stigit de senaste veckorna när hushållen i framförallt den amerikanska mellanvästern och landets östkust försöker att hålla vinterkylan utanför dörren. Det har också fått effekt på lagren. I veckan rapporterades lagernivåerna per den 17 januari, vilka visade att naturgaslagren fallit till 2.423 miljarder kubikfot, en nivå som ligger 13 procent under de senaste fyra årens genomsnittsnivåer.

Det onormalt kalla vädret har även medfört att produktionen av naturgas minskat då det finns risk för att vätska fryser i ledningar i vissa delar av borranläggningen, vilket begränsar leveranserna. I torsdag var den amerikanska produktionen av naturgas 1,8 miljarder kubikfot lägre än vad den var i början av veckan.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top