Följ oss

Nyheter

Lundin Petroleum har gjort nya olje- och gasfyndigheter

Publicerat

den

Lundin Petroleum prospekterar efter olja och naturgas

Lundin Petroleum meddelade idag att dess helägda dotterbolag Lundin Norway som partner i PL820S, har gjort olje- och gasfyndigheter vid prospekteringsborrning Evra och Iving i norska Nordsjön, nära Balder- och Ringhornefälten.

  • Bruttoresurser på mellan 12 och 71 MMboe för Ivingfyndigheten, med ytterligare resurspotential
  • Ytterligare prospekteringspotential finns i licensen som kommer att utvärderas mot bakgrund av denna fyndighet
  • Fyndigheterna kommer att utvärderas som ett potentiellt återkopplingsprojekt till befintlig och närliggande infrastruktur
Lundin Petroleum prospekterar efter olja och naturgas

Vid Iving påträffades en gaskolonn om 34 meter, brutto ovanför en oljekolonn om minst 45 meter i Skagerrak-reservoarer av måttlig kvalitet, ingen kontakt mellan olja och vatten påträffades. Borrningen innefattade två sidospårsborrningar för att möjliggöra omfattande datainsamling, inklusive provtagning av olja, kärnor och loggar. Borrningarna produktionstestades i Skagerrak-formationen och uppnådde ett maximalt flöde om cirka 3 000 bopd som begränsades av utrustningen. Permanenta tryckmätare har installerats och kommer vid ytterligare utvärderingsborrning att bidra till bedömningen av hur reservoaren hänger samman.  Bruttoresurserna på Iving beräknas uppgå till mellan 12 och 71 MMboe (cirka 85 procent är lätt olja med en API på 40 grader), varav en del kommer att redovisas som betingade resurser i slutet av 2020.

Vid Evraborrningen påträffades ytterligare gas och olja i Eocene/Paleocene sandsten (sk. injectite) med en tjocklek om upp till 8 meter. Ytterligare utvärdering krävs för att bedöma resurspotentialen. Olja påträffades även i Statfjord sandstenformation och i uppsprucken och vittrad berggrund, vilket kommer att kräva ytterligare utvärdering.

Fyndigheterna kommer nu att bedömas inför ytterligare utvärderingsborrning, med målsättning att bygga ut fyndigheten som en återkoppling till närliggande infrastruktur. Ytterligare prospekteringspotential finns i licensen som kommer att utvärderas mot bakgrund av denna fyndighet.

Evra/Iving borrningen genomfördes 8 km nordväst om Balder- och Ringhornefälten, med den halvt nedsänkbara borriggen Deepsea Bergen. MOL Norge är operatör för PL820 S med en 40-procentig licensandel. Partners är Lundin Norway med 40 procent, Pandion Energy och Wintershall DEA med 10 procent vardera.

Nyheter

Thailand spås få den lägsta sockerrörsskörden på 14 år

Publicerat

den

Sockerrör

Trots rekordhöga sockerrörspriser för thailändska bönder under säsongen 2022/2023 och högre priser för 2023/2024, spås utbudet av sockerrör för nästa säsong att sjunka till 74 miljoner ton.

Minskningen av sockerrörsvolymer beror både på en minskning av planterad yta, på grund av att konkurrerande grödor betalar bönderna mer, och även på en hög risk kring en lägre jordbruksavkastning på grund av det prognostiserade torra vädret till följd av El Niños vädermönster.

I år har priserna på kassavarot i Thailand stigit med nio procent, vilket har drivits av en starkare efterfrågan och starkare priser på kassavachips och stärkelse. Efterfrågan kommer främst från Kina, där kassavarot används till etanol och djurfoder.

Det förväntas att kassavapriserna kommer att förbli starka under hela 2023, så med ett nuvarande rotpris på 3 360 THB/kubikmeter ger kassava en bättre avkastning än sockerrör. Detta leder till att mindre sockerrör planterades under det fjärde kvartalet 2022 för skörd under säsongen 2023/2024.

Den potentiella övergången till kassavaodling kommer att resultera i minst fem procent minskning av området för sockerrörsskörd. Den andra nyckelfrågan som den kommande krossningen står inför är jordbruksavkastningen.

Lägre nederbörd än normalt att förvänta

I år är ett El Niño-år, vilket för Thailand historiskt sett kommer att innebära en lägre nederbörd än normalt. Mindre än 20 procent av Thailands sockerrörsareal har tillgång till ordentlig bevattning, detta betyder att under år då det är lägre nederbörd har sockerrörsskördarna lidit hårt.

När det gäller sockerexport, baserat på en skörd på 74 miljoner ton, förväntas Thailand att exportera åtta miljoner ton socker. Med premien för vitsocker på nuvarande nivåer finns det ett bra incitament för bruken att producera vitt socker, till förmån för råvaror, men tillgången på vatten kan vara en begränsande faktor.

Förstsätt läsa

Nyheter

Europas solkraftproduktion får svenska elpriser att falla

Publicerat

den

Solceller på tak

Solkraftsproduktionen på kontinenten har fått elpriserna i Tyskland och Danmark att falla dramatiskt den senaste veckan, vilket har spillt över på de svenska elpriserna. Systempriset på den nordiska elbörsen Nord Pool låg förra veckan på den lägsta noteringen sedan november 2020, 15 öre per KWh. Fortsatt låga elpriser väntas innevarande vecka.   

Den kraftigt ökande solkraften i Europa avspeglas tydligt i elpriserna i Europa nu när förbrukningen är låg. I söndags fick den starka solproduktionen elpriset i Nederländerna att falla till minus 400 Euro per MWh vid timme 15 i söndags, vilket spillde över till Tyskland och Danmark och vidare till Sverige. Elpriset var -10 euro per MWh i hela Sverige under fyra timmar på söndagseftermiddagen.

Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia

– När det är låga priser på kontinenten importerar vi i Norden deras billigare kraft. Låga och till och med negativa elpriser kommer att bli allt vanligare framöver, den här tiden på året när förbrukningen är låg och solproduktionen är stark, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker Bixia.

Bottennoteringarna avlöste varandra förra veckan och elpriserna på Nord Pool låg på veckobasis på de lägsta nivåerna sedan november 2020. Den kraftiga solproduktionen på kontinenten bidrog tillsammans med låg förbrukning, god tillrinning och mycket vind till de pressade priserna. 

Priserna under innevarande vecka väntas vara fortsatt låga.

– Vårfloden har toppat, men tillrinningen är fortsatt stark och i kombination med ett par dagar med riklig vind i Norden och stark fortsatt solkraftproduktion på eftermiddagarna blir resultatet låga priser. Vi får lite mindre vind framåt helgen och veckosnittet kommer att ligga på runt 15 öre per KWh i system denna vecka, och runt det dubbla, cirka 30 öre, nästa vecka, säger Johan Sigvardsson.

Förstsätt läsa

Nyheter

Botnia Exploration håller fast vid att de ska öppna sin guldgruva under 2023

Publicerat

den

Fäbodtjärn, Botnia Explorations gruva

Vi skrev i november förra året att Botnia Exploration planerar att öppna sin guldgruva under 2023. Nu har vi kommit till slutet av maj 2023 och bolaget håller fortfarande fast vid samma tidsplan. Man håller även fast vid att man inte kommer att behöva göra någon ytterligare emission utan att man kommer att få tillräckligt med kassaflöde från gruvan man ska öppna i år. VD Thomas Söderqvist presenterar verksamheten.

Förstsätt läsa

Populära