Följ oss

Nyheter

Kinas efterfrågan dränerar guldmarknaden

Publicerat

den

Guldtacka i närbild

Kinas efterfrågan på guld ökar med pandamyntenVi har tidigare skrivit om hur det australiensiska myntverket, Perth Mint, har haft svårt att möta efterfrågan på silvermynt från konsumenterna och hur försäljningen uppnått nya rekordnivåer. Under veckan har vi tagit del av rapporter som visar hur samma fenomen förekommer också på andra ställen runt om i världen, till exempel i Kina, där de små gyllene pandorna, antagligen ett av de allra vackraste på marknaden förekommande mynten, efterfrågas allt mer. Notabelt är att mynten handlas med en premium jämfört med andra, likvärdiga mynt, men det verkar inte bekymra köparna som tar emot allt det som erbjuds.

Kinesiska pandamynt strömmar från myntverket i en allt högre hastighet. I naturen är pandan både sällsynt och hotad och det ser ut som om även guldmynten som pryds av detta fantastiska djur kommer att vara lika sällsynta på marknaden i framtiden, av att döma av den efterfrågan från miljontals konsumenter som köper dem för att bevara värdet på sitt kapital. Nu både dubblar och tredubblar de kinesiska myndigheterna produktionen för att möta efterfrågan.

Det vackra lilla myntet är avgudat av samlare runt om i världen eftersom det är en del av berättelsen om den kinesiska ekonomin. 1982, det år som myntet introducerades, präglades endast 16.000 ett-ounce-mynt, i år kommer produktionen att vara betydligt högre. Redan nu har det präglats mer än 300.000 mynt och i Peking har kvoterna höjts väsentligt – och kommer att stiga till minst 500.000 mynt för de mest efterfrågade mynten på ett ounce, medan de mindre mynten som det redan producerats 200.000 stycken av, kommer att få se sin upplaga stiga till 600.000 stycken vardera.

Dessa enormt populära Pandamynt är tekniskt sett lagliga betalningsmedel i Kina, men ingen vettig människa skulle använda dem i den dagliga handeln, inte till deras nominella belopp i alla fall. Ett ounce-myntet med ett nominellt värde på 500 yuan, motsvarande cirka 77 USD, att jämföra med priset på den internationella guldmarknaden som överstiger 1.500 USD. Pandamynten är inte längre bara samlarföremål eller legala betalningsmedel, de har blivit en av de allra populäraste investeringarna hos den kinesiska befolkningen, vilket gör att den kinesiska efterfrågan kan komma att påverka det globala guldpriset.

Hardly a Golden Opportunity in China

Ovanstånde var rubriken på en nyligen publicerad artikel i Wall Street Journal i vilken det konstaterades att efterfrågan på guld i Kina har stigit med 47 procent under det första kvartalet 2011. I och med detta var Kina under samma period världens största konsument av fysiskt guld, både i form av mynt och tackor.

Det är emellertid inte bara fysiskt guld som efterfrågas av kineserna, nyligen slutfördes teckningen i Lion Fund, den första kinesiska ETF:en som speglar guldpriset. Sammanlagt togs det in en halv miljard USD, och nu är den öppen för teckning igen. Wall Street Journal varnar emellertid för att om Kinas inflation sjunker så kommer guld att upphöra att fungera som en hedge mot detta och tvingas konkurrera mot en rad finansiella produkter som erbjuder höga räntor.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Rimligt, men helt fel. I själva verket hoppade inflationen upp till 5,5 procent samtidigt som den artikeln publicerades. I stället för att minska kan inflationen nå en topp på 6 procent.

När det gäller konkurrerande investeringsprodukter finns det ingen produkt som visat sig vara lika populär som de kinesiska gyllene pandorna, guldtackor och guldbaserade certifikat. Wall Street Journal varnar också för att den kinesiska konsumtionen kan ha nått ett tak. Emellertid, Kinas efterfrågan på guld per capita understeg 2010 både den i Taiwan och USA, faktum är att den inte ens uppgick till halva det beloppet.Historiska siffror visar således att den potentiella efterfrågan på privat konsumtion av guld har utrymme att växa i Kina och resten av världen.

Ägande av guld av privatpersoner för investeringssyfte

Förvånansvärt nog understiger den personliga konsumtionen av guld per capita i Kina den i Indien, detta trots att Kina har en betydligt högre inkomst per capita vilket lämnar ett stort utrymme för fortsatt tillväxt i efterfrågan. Faktum är att det genomsnittliga guldinnehavet endast uppgår till en fjärdedel av det globala genomsnittet enligt Zhong Wei, chef för ekonomisk forskning vid Beijing Normal University. Det finns således anledning att tro att vi kommer att få se en kraftigt ökad efterfrågan på fysiskt guld från Kina.

Lägg till detta en stor stor okänd faktor i den globala guld-bilden: nationella guldreserver. Många länder tillkännager sina guldreserver offentligt. Men Kina släpper information endast periodvis. För närvarande är Kinas offentliga guldinnehav onormalt låg vilket syns i bilden nedan.

Världens guldreserver i ton år 2010

Många kinesiska forskare har offentligt gått ut och förespråkat att landet skall öka sina innehav av guld betydligt, då de anser att en betydande reserv av guld skulle kunna komma att fungera som en reserv och en hedge mot Kinas enorma investeringar i dollar vilka för närvarande beräknas uppgå till en biljon USD.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Med tanke på tillståndet i den amerikanska ekonomin så spekuleras det nu att Peking i största hemlighet fyller på sina reserver med betydande mängder inhemskt producerat guld, något som Kina som är världens största producent av den ädla metallen kan göra utan att avslöja det för omvärlden.

Nervositeten i Grekland, de övriga PIIGS-länderna och den amerikanska skuldsättningen har knappast minskat intresset för guld, vare sig i Kina eller i resten av världen. Det är således en rimlig gissning att Kina under kommande årtionde kommer att bli världens största guldproducent. Glöm inte bort landets förkärlek för sina guldpandor, något som verkar förutbestämt att fortgå och öka betydligt i framtiden.

Den kinesiska efterfrågan på guld ökar obevekligt. Guldmarknader kommer sannolikt inte att vara oberörda då världens folkrikaste nation fortsätter att hänge sig och stillar begäret efter allt större innehav av ädelmetall.

Läs även artikeln om Chinese Gold Pandas – De populära kinesiska guldmynten

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nyheter

Bidragen till sol- och vindenergi skenar i höjden, Tyska staten drar i nödbromsen

Publicerat

den

Bidragspengar regnar över vindkraft och solceller

Tyska staten garanterar ett minimipris för elektricitet producerad av vind- och solkraftverk. Bidragen har skenat i höjden och förväntas i år uppgå till 20 miljarder euro, det är dubbelt så mycket som prognosen som gjordes så sent som i oktober förra året. Nu drar staten i nödbromsen.

Från och med januari kommer medelstora och stora producenter av elektricitet från förnybara källor inte längre att få bidrag när elpriset är negativt.

Det är uppenbart en väldigt nischad nödbroms som staten drar i, så bidragen kommer att fortsätta att flöda på enorma nivåer. Men en av de mest extremt destruktiva formerna av bidrag rundas nu i alla fall av.

En konsekvens av detta borde kunna vara att elproducenter blir piggare på att installera stora mängder batterier. Det är i alla fall en kalkyl som nu blir relativt sett bättre.

Fortsätt läsa

Nyheter

Vad den brasilianska realens svaghet betyder för råvarumarknaden

Publicerat

den

Brasiliens välkända stad

Den brasilianska realen (BRL) har varit en av världens sämst presterande valutor 2024. Detta följer på oro över regeringens utgiftsplaner. Den brasilianska realens svaghet kan tynga jordbruksråvaror.

Brasilien föder en allt större del av världen

Latinamerikas största ekonomi är en av världens största exportörer av socker, majs, sojabönor, apelsinjuice, nötkött och kaffe. Landet är även en stor producent av jordnötter, och har också utvecklat en stam av tropiskt vete.

Brasiliens leveranser av dessa livsmedel färdas över hela världen, med särskilt starka flöden till Östasien. Brasiliens jordbrukstransporter betyder att den brasilianska realen är en viktig faktor som har en stor påverkan på råvaruterminspriserna. Detta är särskilt fallet för socker i år, där Brasilien kommer att leverera 75 procent av världens råsocker 2024.

Realen har fallit med tolv procent

Den brasilianska realen har varit en av världens sämst presterande valutor 2024. Vid början av året var växelkursen på den amerikanska dollarn på 4,85 och den har sedan deprecierats med 12 procent för att nå 5,43 i skrivande stund.

Denna prissvaghet ser ut som en förändring i karaktär för realens beteende. Efter ett decennium av svaghet på 2010-talet, som kulminerade i en devalvering från 1,5 BRL mot USD till 6, har realen ägnat 2020-talet åt att handlas i sidled nära 5 till USD, en period av relativt lugn och stabilitet. Men detta ser ut som att förändras, och det är möjligt att BRL återvänder till 6 mot USD under de kommande månaderna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Inom Brasilien finns det en ökande oro över regeringens avsikt att spendera tungt. Ekonomer påpekar att de statliga utgifterna ligger kvar på pandeminivåer. De senaste ändringarna av det federala skattelättnadssystemet, som drabbar jordbrukssektorn hårt, har ökat oron, liksom Roberto Campos Netos kommande avgång från centralbanken i december. Han kommer sannolikt att ersättas av någon som är mer mottaglig för regeringens skatte- och utgiftspolitik, snarare än att försöka minska skulden. Detta kan avskräcka investeringar i Brasilien.

En svagare real skulle göra brasilianska jordbruksråvaror billigare i USD när de säljs till resten av världen. Detta innebär att brasilianska producenter kan säkra sina produkter till lägre nivåer i USD; deras produktionskostnad i dollar kommer också att vara lägre. Detta har potential att tynga råvaror där Brasilien är en stor leverantör, som till exempel socker.

Fortsätt läsa

Nyheter

Guld når sin högsta prisnivå någonsin

Publicerat

den

Priset på guld nådde idag sin högsta nominella nivå någonsin i USD och passerade där med det tidigare rekordet som sattes i slutet av maj. Spotpriset på guld är nu 2468,68 USD och väljer man att titta på frontmånadsterminen så ligger priset på 2473,60 USD.

Prisuppgången kommer efter inflationen i USA saktar ner vilket leder till förväntningar om att centralbanken ska sänka räntan, vilket brukar gynna guld.

Sedan kan man även läsa in alla möjliga vinklar kring Donald Trump. Man kan tänka sig att ekonomin sätter fart vilket skulle gynna alla tillgångar. Man kan även tänka sig att han genomför vad han sagt vilket skulle öka på inflationen. Sedan finns även vinkeln att Trump vill sänka värdet på dollarn, vilket då skulle öka guldpriset i dollar, vilket dock för en svensk investerare är något av ett nollsummespel.

Något som är värt att följa upp är statistiken för hur ETF-investerare agerar. Det här året har hittills varit konstigt då ETF-investerare sålt guld samtidigt som guldpriset gått upp, något som inte brukar hända. Skulle ETF-investerarna vara tillbaka så skulle det vara en stor vändning.

Graf över guldpriset
Graf över spotpriset på guld i USD.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära