Följ oss

Nyheter

Kina, en garanti mot ett fall i guldpriset

Publicerat

den

Investeringsguld - Kina garanterar guldprisetI december 2011 var marknaden orolig för att Kina skulle upphöra med importen av guld på grund av en bristande efterfrågan. Oron berodde bland annat på att importen av guld från Hong Kong till Kina sjönk med 62 procent under denna månad. En av effekterna detta förde med sig var att priset på guld föll från 1.700 USD per troy ounce till under 1.600 USD per troy ounce.

Sedan dess har emellertid guldimporten från Hong Kong till Kina stabiliserats och uppgår nu till cirka 40 ton per månad vilket syns i diagrammet nedan. Minskingen på 62 procent förefaller vara enorm, men tittar vi på den långsiktiga trenden i diagrammet nedan så ser bilden annorlunda ut.

Kinas guldimport från Hong Kong - Diagram

I diagram 2 ser vi den långsiktiga utvecklingen för den kinesiska guldimporten. Kinas hunger efter guld formligen exploderade efter finanskrisen 2008 och nådde sin kulmen 2011 när landet noterade en fyrfaldig ökning i guldimporten.

Tabell över 10 år - Kinas guldimport från Hong Kong

2011 uppgick Kinas inhemska guldproduktion till 361 ton, en marginell ökning om fem procent från 2010 när produktionen uppgick till 345 ton. Kinas guldproduktion ökar snabbt, men otroligt nog har landets guldimport har stigit ännu snabbare. 2001 uppgick den kinesiska importen av guld från Hong Kong till låga 25 procent av landets egen produktion. Tio år senare, är siffran betydligt högre och den uppgick till 116 procent av landets inhemska produktion.

Detta innebär att Kina nu importerar mer guld än det producerar. För att uttrycka det kort, Kina blev en nettoimportör av guld under 2011 och det inte ser ut som kommer att komma att upphöra eftersom guldimporten under de tre första månaderna 2011 ligger på rekordhöga nivåer jämfört med samma period 2010.

Utveckling på Kinas guldproduktion och import från Hong Kong

Vi kan konstatera att det finns en ”kinesisk säljoption” i guldpriset för guldägare, och att om Kina kommer att köpa mer guld om priset faller.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vi noterar åter en kraftig ökning av guldimporten till Kina. Det finns skäl att anta att Kina inte är det enda landet i Asien som köper guld, utan att även Indien, Vietnam, Thailand och andra länder där guld traditionellt varit starkt följer efter. Papperspengar har aldrig varit ett sparalternativ för dessa länder – men det har guld varit i århundraden.

Nyheter

Bidragen till sol- och vindenergi skenar i höjden, Tyska staten drar i nödbromsen

Publicerat

den

Bidragspengar regnar över vindkraft och solceller

Tyska staten garanterar ett minimipris för elektricitet producerad av vind- och solkraftverk. Bidragen har skenat i höjden och förväntas i år uppgå till 20 miljarder euro, det är dubbelt så mycket som prognosen som gjordes så sent som i oktober förra året. Nu drar staten i nödbromsen.

Från och med januari kommer medelstora och stora producenter av elektricitet från förnybara källor inte längre att få bidrag när elpriset är negativt.

Det är uppenbart en väldigt nischad nödbroms som staten drar i, så bidragen kommer att fortsätta att flöda på enorma nivåer. Men en av de mest extremt destruktiva formerna av bidrag rundas nu i alla fall av.

En konsekvens av detta borde kunna vara att elproducenter blir piggare på att installera stora mängder batterier. Det är i alla fall en kalkyl som nu blir relativt sett bättre.

Fortsätt läsa

Nyheter

Vad den brasilianska realens svaghet betyder för råvarumarknaden

Publicerat

den

Brasiliens välkända stad

Den brasilianska realen (BRL) har varit en av världens sämst presterande valutor 2024. Detta följer på oro över regeringens utgiftsplaner. Den brasilianska realens svaghet kan tynga jordbruksråvaror.

Brasilien föder en allt större del av världen

Latinamerikas största ekonomi är en av världens största exportörer av socker, majs, sojabönor, apelsinjuice, nötkött och kaffe. Landet är även en stor producent av jordnötter, och har också utvecklat en stam av tropiskt vete.

Brasiliens leveranser av dessa livsmedel färdas över hela världen, med särskilt starka flöden till Östasien. Brasiliens jordbrukstransporter betyder att den brasilianska realen är en viktig faktor som har en stor påverkan på råvaruterminspriserna. Detta är särskilt fallet för socker i år, där Brasilien kommer att leverera 75 procent av världens råsocker 2024.

Realen har fallit med tolv procent

Den brasilianska realen har varit en av världens sämst presterande valutor 2024. Vid början av året var växelkursen på den amerikanska dollarn på 4,85 och den har sedan deprecierats med 12 procent för att nå 5,43 i skrivande stund.

Denna prissvaghet ser ut som en förändring i karaktär för realens beteende. Efter ett decennium av svaghet på 2010-talet, som kulminerade i en devalvering från 1,5 BRL mot USD till 6, har realen ägnat 2020-talet åt att handlas i sidled nära 5 till USD, en period av relativt lugn och stabilitet. Men detta ser ut som att förändras, och det är möjligt att BRL återvänder till 6 mot USD under de kommande månaderna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Inom Brasilien finns det en ökande oro över regeringens avsikt att spendera tungt. Ekonomer påpekar att de statliga utgifterna ligger kvar på pandeminivåer. De senaste ändringarna av det federala skattelättnadssystemet, som drabbar jordbrukssektorn hårt, har ökat oron, liksom Roberto Campos Netos kommande avgång från centralbanken i december. Han kommer sannolikt att ersättas av någon som är mer mottaglig för regeringens skatte- och utgiftspolitik, snarare än att försöka minska skulden. Detta kan avskräcka investeringar i Brasilien.

En svagare real skulle göra brasilianska jordbruksråvaror billigare i USD när de säljs till resten av världen. Detta innebär att brasilianska producenter kan säkra sina produkter till lägre nivåer i USD; deras produktionskostnad i dollar kommer också att vara lägre. Detta har potential att tynga råvaror där Brasilien är en stor leverantör, som till exempel socker.

Fortsätt läsa

Nyheter

Guld når sin högsta prisnivå någonsin

Publicerat

den

Priset på guld nådde idag sin högsta nominella nivå någonsin i USD och passerade där med det tidigare rekordet som sattes i slutet av maj. Spotpriset på guld är nu 2468,68 USD och väljer man att titta på frontmånadsterminen så ligger priset på 2473,60 USD.

Prisuppgången kommer efter inflationen i USA saktar ner vilket leder till förväntningar om att centralbanken ska sänka räntan, vilket brukar gynna guld.

Sedan kan man även läsa in alla möjliga vinklar kring Donald Trump. Man kan tänka sig att ekonomin sätter fart vilket skulle gynna alla tillgångar. Man kan även tänka sig att han genomför vad han sagt vilket skulle öka på inflationen. Sedan finns även vinkeln att Trump vill sänka värdet på dollarn, vilket då skulle öka guldpriset i dollar, vilket dock för en svensk investerare är något av ett nollsummespel.

Något som är värt att följa upp är statistiken för hur ETF-investerare agerar. Det här året har hittills varit konstigt då ETF-investerare sålt guld samtidigt som guldpriset gått upp, något som inte brukar hända. Skulle ETF-investerarna vara tillbaka så skulle det vara en stor vändning.

Graf över guldpriset
Graf över spotpriset på guld i USD.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära