Följ oss

Nyheter

Kina, en garanti mot ett fall i guldpriset

Publicerat

den

Investeringsguld - Kina garanterar guldprisetI december 2011 var marknaden orolig för att Kina skulle upphöra med importen av guld på grund av en bristande efterfrågan. Oron berodde bland annat på att importen av guld från Hong Kong till Kina sjönk med 62 procent under denna månad. En av effekterna detta förde med sig var att priset på guld föll från 1.700 USD per troy ounce till under 1.600 USD per troy ounce.

Sedan dess har emellertid guldimporten från Hong Kong till Kina stabiliserats och uppgår nu till cirka 40 ton per månad vilket syns i diagrammet nedan. Minskingen på 62 procent förefaller vara enorm, men tittar vi på den långsiktiga trenden i diagrammet nedan så ser bilden annorlunda ut.

Kinas guldimport från Hong Kong - Diagram

I diagram 2 ser vi den långsiktiga utvecklingen för den kinesiska guldimporten. Kinas hunger efter guld formligen exploderade efter finanskrisen 2008 och nådde sin kulmen 2011 när landet noterade en fyrfaldig ökning i guldimporten.

Tabell över 10 år - Kinas guldimport från Hong Kong

2011 uppgick Kinas inhemska guldproduktion till 361 ton, en marginell ökning om fem procent från 2010 när produktionen uppgick till 345 ton. Kinas guldproduktion ökar snabbt, men otroligt nog har landets guldimport har stigit ännu snabbare. 2001 uppgick den kinesiska importen av guld från Hong Kong till låga 25 procent av landets egen produktion. Tio år senare, är siffran betydligt högre och den uppgick till 116 procent av landets inhemska produktion.

Detta innebär att Kina nu importerar mer guld än det producerar. För att uttrycka det kort, Kina blev en nettoimportör av guld under 2011 och det inte ser ut som kommer att komma att upphöra eftersom guldimporten under de tre första månaderna 2011 ligger på rekordhöga nivåer jämfört med samma period 2010.

Utveckling på Kinas guldproduktion och import från Hong Kong

Vi kan konstatera att det finns en ”kinesisk säljoption” i guldpriset för guldägare, och att om Kina kommer att köpa mer guld om priset faller.

Vi noterar åter en kraftig ökning av guldimporten till Kina. Det finns skäl att anta att Kina inte är det enda landet i Asien som köper guld, utan att även Indien, Vietnam, Thailand och andra länder där guld traditionellt varit starkt följer efter. Papperspengar har aldrig varit ett sparalternativ för dessa länder – men det har guld varit i århundraden.

Fortsätt läsa
Annons
1 kommentar

1 kommentar

  1. Persson

    3 augusti, 2013 vid 19:53

    Underskatta aldrig Kina, oavsett vad det gäller.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Elpriset fortsätter att sjunka – halverade priser i april jämfört med 2023

Publicerat

den

elled

Trots en kall vinter med hög efterfrågan landade det genomsnittliga elpriset för första kvartalet i år på 66 öre per kWh, vilket är 30 öre lägre än motsvarande period 2023. Och trenden med låga priser fortsätter under april månad, enligt Bixias elprisanalytiker Johan Sigvardsson. 

Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia

När elprisprognosen för kvartal ett i år, den så kallade elterminen, sattes i slutet av december 2023 förutspåddes ett genomsnittligt pris på 93 öre per kWh. Men trots att delar av Sverige upplevt den kallaste vintern sedan 2013 blev utfallet ändå endast 66 öre per kWh.  

– Den svaga konjunkturen, med lägre bränslepriser som följd, är största anledningen till att vi ligger betydligt lägre prismässigt i år än under fjolåret, trots den höga efterfrågan i vintras. Men februari månad, med rekordvärme i Europa på upp till 20 grader och vindrekord i Sverige, bidrog också till att ytterligare trycka ner priset, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia. 

Halverade elpriser i april

De låga elpriserna ser ut att fortsätta under våren. Prognosen för april är ett genomsnittspris per kilowattimme på runt 40 öre, vilket är mindre än hälften än för ett år sedan då snittkostnaden per kilowattimme landade på 88 öre.   

För personer med timprisavtal kan en viss planering av elkonsumtionen löna sig under april månad. 

– April är en lite lurig månad där högre temperaturer och ljusare dagar påverkar elpriset positivt samtidigt som totalproduktionen av el minskar på grund av det årliga underhållet av kärnkraftsreaktorer.  Om vi får ytterligare en köldknäpp kan det få effekten att vissa timmar blir väldigt dyra. För dem som har timprisavtal och laddar sin elbil kan det därför vara värt att planera sin elanvändning, säger Johan Sigvardsson.

Större skillnader mellan norr och syd

Elpriset för april till juni väntas bli 35 öre/kWh för hela Sverige. Men medan skillnaderna i elpris i Sveriges fyra elområden har varit små under kvartal ett kan vi förvänta oss större variationer under andra kvartalet, när snön i norr smälter och den så kallade vårfloden drar i gång.   

– Vårfloden brukar dyka upp någon gång mellan vecka 17 och 20 och då måste vattenkraftsproducenterna i norr producera el. Det gör att elpriset tidvis kan bli nära noll i elområde 1 och 2 medan elområde 3 och 4, som exporterar el till andra elområden, kan komma att få helt andra priser, säger Johan Sigvardsson. 

Fortsätt läsa

Nyheter

USAs stigande konsumtion av naturgas

Publicerat

den

Spis som använder naturgas

USA har under mycket lång tid varit en stor konsument av naturgas. Redan på 1970-talet började man bygga importterminaler för LNG. En andra våg av importterminaler byggdes under andra halvan av 00-talet, men togs aldrig i bruk utan började efter ett tag att byggas om till exportterminaler. För då hade entreprenörer i USA lärt sig att kombinera hydraulisk spräckning och horisontell borrning, vilket ledde till en makalöst stor inhemsk produktion. Idag är USA inte bara världens största LNG-exportör, man har dessutom enormt låga inhemska gaspriser.

Nedan är en graf över USA:s konsumtion av naturgas. När man behövde börja importera så slutade konsumtionen att öka, för att sedan ta fart igen när man åter hade en riklig inhemsk tillgång.

Graf över USA:s konsumtion av naturgas sedan slutet av 1940-talet till idag.
Konsumtion av naturgas i USA. Grafik från Global LNG Hub.
Fortsätt läsa

Nyheter

Kakaomarknaden är extrem för tillfället

Publicerat

den

Kakaofrukt

Dåligt väder och skördesjukdomar i Västafrika har påverkat redan åldrande kakaoträd och decimerat skördarna. Elfenbenskusten, världens största kakaoproducent, räknar nu med att produktionen kommer att sjunka med cirka 25 procent den här säsongen. I grannlandet Ghana, som är den näst största kakaoodlaren, kommer produktionen att minska med 35 procent jämfört med förra säsongen. I båda länderna råder det brist på kakao i bearbetningsanläggningarna och vissa riskerar att stängas ned. Barry Callebaut, världens största chokladtillverkare, förväntar sig att det globala underskottet kommer att fortsätta medan tillverkarna Hershey och Cadbury har varnat för högre priser för konsumenterna, när chokladtillverkare söker efter kakao. Kostnaden för bönor har mer än fördubblats på mindre än tre månader. I mars steg terminspriserna på kakao till över 10 000 dollar per ton för första gången.

Steve Wateridge på Tropical Research Service säger att vi de kommande 12 månaderna kommer att se priserna på chokladkonfektyr öka betydligt mer i förhållande till andra snacks som är konfektyrens främsta konkurrenter, och det kommer att leda till ett förändrat konsumentbeteende. Han säger att han har arbetat med kakao i 40 år och att han aldrig sett något liknande.

Ändå har bönderna kämpat för att dra nytta av dessa rekordpriser, även efter att ha fått ett avtal om högre ersättning. Det beror på att västafrikanska odlare betalas fasta priser på grund av en sträng statlig reglering. Inte heller bönerna i Elfenbenskusten och Ghana kommer inte att gynnas eftersom de säljer större delen av sin skörd ett år innan skörden börjar. De skulle potentiellt kunna sälja till priser på spotmarknaden, men de har slut på lager mitt i den ökande efterfrågan.

Europeiska unionens nya regler förbjuder import av bönor som odlats på avskogad mark vilket också riskerar att begränsa produktionen ännu mer. Allt detta innebär att en härdsmälta på chokladmarknaden kan vara nära förestående. Om det inte sker långsiktiga strukturella förändringar.

Bloomberg rapporterar om kakaomarknaden
Fortsätt läsa

Populära