Gruvföretagen köper ytterligare guldfyndigheter

Nästan fyra gånger så mycket guld, i form av fyndigheter, förvärvades av producerande gruvföretag 2018 än vad som köptes av icke-producenter. Detta beror på att många köpare fokuserade på att addera produktion och reserver.

Under september 2018 kommunicerades fusionen mellan Barrick och Rangold. Denna transaktion ökade affärsvärdet för pågående och avslutade guldfokuserade transaktioner 2018 till 11,72 miljarder US-dollar. För 2017 uppgick samma siffra till 6,44 miljarder US-dollar. Det genomsnittliga affärsvärdet steg 134 procent till 255 miljoner US-dollar från 109 miljoner US-dollar året innan. Guldvärdet utgjorde 47 procent av det totala värdet av guld och basmetaller på totalt 24,89 miljarder dollar i 2018.

Inspirerade rivalerna

Barrick-Randgold-affären inspirerade rivalen Newmont Mining att i januari 2019 kommunicera en fusion med Goldcorp. Värdet på denna transaktion uppgick till 10,01 miljarder US-dollar. Syftet med samgåendet mellan Newmont Mining och Goldcorp var att skapa världens största guldproducent. Antalet affärer och värdet på dessa förväntas öka 2019 och det genomsnittliga affärsvärdet kommer sannolikt att påverkas av eventuella avyttringar av högt värde av de två nya utvidgade företagen under året.

Värde och antal gällande guldaffärer

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top