Följ oss

Nyheter

Fyra faktorer som styr priset på naturgas

Publicerat

den

Naturgas eldas bortNaturgas är inte bara en av de viktigaste energikällorna i världen, men det är även en av de mest omsatta råvarorna som handlas på börserna. Detta fossila bränsle är välkänt för de stora prisrörelserna, och det framförs dagligen klagomål på att terminer på naturgas är att betrakta som ett instrument för spekulationer. Med tanke på att terminer på naturgas huvudsakligen skall betraktas som ett finansiellt instrument som främst är till för handel så krävs det en god kännedom om de underliggande faktorer som tenderar att påverka priset på denna råvara för att kunna dra fördel av dess volatilitet.

Det finns gott om faktorer som tillsammans avgör priset på naturgas, men vissa är mindre kända än andra. Nedan beskriver vi fyra faktorer som påverkar naturgasens prissättning på i huvudsak den amerikanska marknaden. En stor del av dessa faktorer påverkar emellertid prissättningen på naturgas även utanför de amerikanska gränserna.

  • Den tekniska utvecklingen. Naturgas är för närvarande en av de renaste källorna till energi som finns av dem som utvinns från kolväten, och dess ”renhet” är en av orsakerna till den utbredda användningen. Vissa tror att bränslecellsteknik i slutändan kunde bli en ännu renare energikälla. Kostnadsnivåer och andra restriktioner begränsar för närvarande användningen av bränsleceller. I den mån bränslecellsteknik blir mer kostnadseffektiv kan efterfrågan på naturgas komma att öka eftersom bränsleceller är ett sätt att producera el från väte, vilket gör att naturgasen kan komma att få ett större användningsområde. Notera att den tekniska utvecklingen även kan komma att föra med sig positiva effekter för utvinningen av naturgas. Ny utveckling som till exempel fracning har gjort naturgas mer lättillgänglig och tillåter en ökad produktion. Många kallar naturgas framtidens bränsle, men det beror på hur det tekniska landskapet utformas.
  • Lagerrapporter. Precis som alla andra råvaror påverkas priset på naturgas av de aktuella lagernivåerna. Energy Information Administration släpper en rapport 10:30 ET varje torsdag med uppgifter om den aktuella situationen för naturgaslagren, något som ofta har stor betydelse för priset på naturgasen. Investerare kan nästan alltid räkna med att aktörerna som handlar naturgas är mest aktiva på torsdagar och bör alltid hålla ett vakande öga på publiceringen av denna rapport. Naturgas är känt för att kunna röra sig kraftigt när dessa data publiceras. Det är viktigt att inte underskatta effekterna av detta pressmeddelande.
  • Orkansäsongen. Vädret är en ganska uppenbar faktor som påverkar priset på naturgas, såväl extrema värmeböljor som köldchocker kan komma att driva upp efterfrågan på naturgas kraftigt. Utöver vädret så påverkas priset på naturgas även av orkansäsongen i den Mexikanska Golfen. Många investerare underskattar den inverkan som orkaner har på naturgas, men dessa naturfenomen kan ge lukrativa affärsmöjligheter. Ett antal naturliga punkter för gasförsörjning ligger i Mexikanska Golfen som är en av de främsta hemvisterna för orkaner. Dessa massiva stormar är kända för att kunna slå ut strömkällor samt skapa flaskhalsar i gasproduktionen vilket snabbt får priset på naturgas att stiga. För den som handlar naturgas aktivt är det viktigt att hålla koll på hur dessa stormar utvecklas och vilken riktning som de tar eftersom detta kan komma att ha en betydande inverkan på värdet på positionerna i naturgas.
  • Regelverk och lagstiftning. De senaste årens tekniska genombrott har gjort det möjligt för energiföretagen att utnyttja nya verktyg och vägar för att kunna utnyttja de reserver av naturgas som de förfogar över, till exempel hydraulisk fracning som gör det möjligt för dessa företag att komma åt den naturgas som finns lagrad i skifferformationer. Det har emellertid visat sig att det finns anledning att beakta även regelverk och lagstiftning sedan det framkommit farhågor om att denna process kan ha en negativ inverkan på miljön. När mer information finns om hur fracning påverkar miljön är det möjligt att det införs restriktioner på hur denna teknik får användas. Detta skulle kunna komma att eliminera en del av utbudssidan vilket får en indirekt och negativ effekt på priset på naturgas eftersom ett minskat utbud kan komma att leda till att priset på naturgas stiger.
Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Kakaobönder i Brasilien gör sig redo för en comeback

Publicerat

den

Kakao och choklad

En gång var Brasilien en framstående global leverantör av kakao, men sedan förlorade landet allt till en träddödande sjukdom som decimerade skördarna på 1980-talet. Nu gör kakaobönderna i Brasilien sig redo för en comeback. Det strömmar in nya pengar i kakaoindustrin, producenter ger sig in i nya områden och traditionella odlare får ekonomiskt stöd. De har stöd av jättar som Cargill och en investeringsfond skapad av Vale.

Brasilien strävar efter att fördubbla kakaoproduktionen i landet till 2030. Det är ett av målen från en plan som landets kakaokommission Ceplac tillkännager denna vecka. Redan 2025 borde Brasilien producera tillräckligt för att tillfredsställa den inhemska efterfrågan. Det skulle minska Brasiliens behov av att importera kakaobönor, och hjälpa till att lindra en allvarlig global brist på chokladingrediensen.

Av alla kakaoproducerande länder har Brasilien den största tillväxtpotentialen

Utvecklingen innebär en välbehövlig lättnad för kakaomarknaden, som har drabbats av dåligt väder och växtsjukdomar hos toppodlarna Elfenbenskusten och Ghana. Bakslag har dramatiskt krympt de globala lagren, vilket gör att kakaoterminerna stigit med nästan 70 procent i år. Priset för det mest aktiva kontraktet i London stängde i fredags så högt 3 476 GBP per ton.

CocoaAction Brasil kartlade minst 24 pågående projekt för att hjälpa den lokala kakaoförsörjningskedjan, med en total investering på över 150 miljoner brasilianska reais (30,6 miljoner USD).

Brasiliens kakaoboom är redan mer än bara ett löfte. Bönder i olika delar av landet planterar nya träd, som kommer att bära frukt under de kommande två till tre åren. Kakao har blivit ett så hett ämne att även ett biobränsleföretag nu är ute efter att producera chokladingrediensen. Brasil Biofuels fokuserar på bränsle tillverkat av palmolja, men började lägga till kakaoväxter till sin plantskola i hopp om att odla 1 000 hektar nästa år.

Den brasilianska kakaoproduktionen är fortfarande en bråkdel av vad som odlas i Afrika, en kontinent som står för nästan tre fjärdedelar av den globala tillgången. Det som gör Brasilien relevant är det faktum att åtminstone några av dess bönder har möjlighet att svara på en ökad global efterfrågan genom att öka utbudet. Många bönder i Afrika lever under fattigdomsgränsen och deras lön bestäms av myndigheterna, så de kan inte dra nytta av högre terminspriser. Producenterna behöver pengar för att investera, särskilt som nya europeiska regler kräver utgifter för spårbarhet för att bevisa att grödor inte odlades i avskogad mark.

En större brasiliansk produktion kan få ner kakaopriserna, även om det bara skulle vara en faktor på lång sikt. För närvarande fortsätter priserna att drivas av de dåliga utsikterna i Västafrika.

Det kanske största hotet mot Brasiliens ambitiösa kakaoplaner ligger fortfarande i trädhälsan. Mer än 30 år efter det första dödliga utbrottet förföljer en ny sjukdom som kallas witch’s broom landets kakaobönder.

Fortsätt läsa

Nyheter

Tre rytmer sammanfaller för guldpriset i mars 2024

Publicerat

den

Teknisk analys på guldpriset

Ingemar Carlsson har gjort en teknisk analys på guldpriset inför 2024 och det är hela tre separata rytmer som sammanfaller under mars 2024 vilket gör det hela mycket spännande. Den långsiktiga trenden för guldpriset, dvs under de kommande åren, är positiv och ser ut att bli en förändring från den rörelse i sidled vi har sett under en längre tid.

Teknisk analys på guldpriset av Ingemar Carlsson
Fortsätt läsa

Nyheter

Med vintern kom de högre elpriserna

Publicerat

den

Elpriserna i Norden ökade under slutet av november. Det innebär att december inleds med mer än dubbelt så höga elpriser per kilowattimme i hela landet jämfört med förra månaden. Ökningen beror främst på kyligt, torrt väder och ökad elanvändning, men även de oplanerade kärnkraftsstoppen påverkar just nu framförallt södra Sverige och Finland.

Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning
Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning

November månad avslutades med att medelspotpriset på elbörsen blev 82,13 öre/kWh i elområde 3 (Södra Mellansverige). Hälften så dyrt som det rörliga priset samma period förra året (159,72 öre/kWh) och högre än det rörliga priset i oktober (49,66 öre/kWh).

– Elpriserna fortsätter att svänga, men som alltid när det blir kallt, så ökar elkonsumtionen och elpriserna, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Senaste veckan har det varit ett par reaktorstopp inom kärnkraften, vilket påverkat elpriset framförallt i elområde 3 och 4 och i Finland. Vattenmagasinen ligger på normala nivåer. Årets isläggning genomfördes i mitten av november och ledde då till en kortare tids produktionsneddragning med begränsad påverkan på elpriserna som följd. En planerad isläggning görs varje år för att skapa stabila produktionsförutsättningar för resten av vintern. Ogynnsamma väderförhållanden har periodvis lett till isbildning på vindkraftsbladen vilket gett lägre vindkraftsproduktion. 

Månadsmedel för spotpriser på Nord Pool, november 2021-2023
Grafik: Vattenfall

Elpriserna är högre på kontinenten men terminspriserna för tysk el ligger just nu betydligt lägre än föregående år. Dessutom är Europas gaslager fyllda vilket motverkar höjningar i Norden eftersom elhandelsmarknaden hänger ihop.

Elpriser
Fortsätt läsa

Populära