Följ oss

Nyheter

Fyra faktorer som styr priset på naturgas

Publicerat

den

Naturgas eldas bortNaturgas är inte bara en av de viktigaste energikällorna i världen, men det är även en av de mest omsatta råvarorna som handlas på börserna. Detta fossila bränsle är välkänt för de stora prisrörelserna, och det framförs dagligen klagomål på att terminer på naturgas är att betrakta som ett instrument för spekulationer. Med tanke på att terminer på naturgas huvudsakligen skall betraktas som ett finansiellt instrument som främst är till för handel så krävs det en god kännedom om de underliggande faktorer som tenderar att påverka priset på denna råvara för att kunna dra fördel av dess volatilitet.

Det finns gott om faktorer som tillsammans avgör priset på naturgas, men vissa är mindre kända än andra. Nedan beskriver vi fyra faktorer som påverkar naturgasens prissättning på i huvudsak den amerikanska marknaden. En stor del av dessa faktorer påverkar emellertid prissättningen på naturgas även utanför de amerikanska gränserna.

  • Den tekniska utvecklingen. Naturgas är för närvarande en av de renaste källorna till energi som finns av dem som utvinns från kolväten, och dess ”renhet” är en av orsakerna till den utbredda användningen. Vissa tror att bränslecellsteknik i slutändan kunde bli en ännu renare energikälla. Kostnadsnivåer och andra restriktioner begränsar för närvarande användningen av bränsleceller. I den mån bränslecellsteknik blir mer kostnadseffektiv kan efterfrågan på naturgas komma att öka eftersom bränsleceller är ett sätt att producera el från väte, vilket gör att naturgasen kan komma att få ett större användningsområde. Notera att den tekniska utvecklingen även kan komma att föra med sig positiva effekter för utvinningen av naturgas. Ny utveckling som till exempel fracning har gjort naturgas mer lättillgänglig och tillåter en ökad produktion. Många kallar naturgas framtidens bränsle, men det beror på hur det tekniska landskapet utformas.
  • Lagerrapporter. Precis som alla andra råvaror påverkas priset på naturgas av de aktuella lagernivåerna. Energy Information Administration släpper en rapport 10:30 ET varje torsdag med uppgifter om den aktuella situationen för naturgaslagren, något som ofta har stor betydelse för priset på naturgasen. Investerare kan nästan alltid räkna med att aktörerna som handlar naturgas är mest aktiva på torsdagar och bör alltid hålla ett vakande öga på publiceringen av denna rapport. Naturgas är känt för att kunna röra sig kraftigt när dessa data publiceras. Det är viktigt att inte underskatta effekterna av detta pressmeddelande.
  • Orkansäsongen. Vädret är en ganska uppenbar faktor som påverkar priset på naturgas, såväl extrema värmeböljor som köldchocker kan komma att driva upp efterfrågan på naturgas kraftigt. Utöver vädret så påverkas priset på naturgas även av orkansäsongen i den Mexikanska Golfen. Många investerare underskattar den inverkan som orkaner har på naturgas, men dessa naturfenomen kan ge lukrativa affärsmöjligheter. Ett antal naturliga punkter för gasförsörjning ligger i Mexikanska Golfen som är en av de främsta hemvisterna för orkaner. Dessa massiva stormar är kända för att kunna slå ut strömkällor samt skapa flaskhalsar i gasproduktionen vilket snabbt får priset på naturgas att stiga. För den som handlar naturgas aktivt är det viktigt att hålla koll på hur dessa stormar utvecklas och vilken riktning som de tar eftersom detta kan komma att ha en betydande inverkan på värdet på positionerna i naturgas.
  • Regelverk och lagstiftning. De senaste årens tekniska genombrott har gjort det möjligt för energiföretagen att utnyttja nya verktyg och vägar för att kunna utnyttja de reserver av naturgas som de förfogar över, till exempel hydraulisk fracning som gör det möjligt för dessa företag att komma åt den naturgas som finns lagrad i skifferformationer. Det har emellertid visat sig att det finns anledning att beakta även regelverk och lagstiftning sedan det framkommit farhågor om att denna process kan ha en negativ inverkan på miljön. När mer information finns om hur fracning påverkar miljön är det möjligt att det införs restriktioner på hur denna teknik får användas. Detta skulle kunna komma att eliminera en del av utbudssidan vilket får en indirekt och negativ effekt på priset på naturgas eftersom ett minskat utbud kan komma att leda till att priset på naturgas stiger.
Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

De globala sockerpriserna kan stiga när den indiska produktionen sjunker

Publicerat

den

Sockerrör

Sockerpriserna över hela världen kan skjuta i höjden ytterligare på grund av en nedgång i produktionen i Indien, världens största sockerproducent – och exportrestriktioner som införts av den indiska regeringen.

De globala sockerpriserna har redan stigit till nära sin högsta nivå på mer än ett decennium. Ett pound råsocker handlas för närvarande till nästan 26 amerikanska cent. Det är en kraftig uppgång från de cirka 17 amerikanska cent per pound som denna råvara handlades till i maj 2013.

Den indiska regeringen har begränsat exporten för den pågående sockerproduktionscykeln, som sträcker sig från oktober till september varje år, till 6,1 miljoner ton. Om något nytt tillstånd för export beviljas kommer det att ske i december 2023 efter att ha räknat in primärproduktionsuppskattningar för den nya säsongen från oktober 2023 till september 2024.

Kommer när produktionen minskar i Kina och Thailand 

Enligt All India Sugar Trade Associations har 5,7 miljoner ton av den tillåtna kvoten redan exporterats, och resten förväntas vara utsänd senast den 25 maj. Den förväntade exportbegränsningen när taket har nåtts innebär att ytterligare indiska försändelser kommer att skickas ut först 2024. Denna frånvaro av en nyckelleverantör på den globala marknaden kommer då vid en tidpunkt då produktionen också har minskat i länder som Kina och Thailand.

Indien exporterade rekordhöga 11,2 miljoner ton socker under säsongen 2021-2022, med sändningar som skickades till länder som Indonesien, Malaysia, Bangladesh, Sudan, Somalia och Förenade Arabemiraten. Indien förväntades producera omkring 38,5 miljoner ton 2022-2023, men denna uppskattning sänktes till 36,8 miljoner ton av Indian Sugar Mills Association (ISMA) den 26 april 2023.

Dessa siffror inkluderar socker som används för etanolproduktion, vilket indikerar att den faktiska produktionsuppskattningen av sötningsmedlet bara är 32,8 miljoner ton. Detta skall ställas mot en årlig inhemsk konsumtion på cirka 27,5 miljoner ton. Minskningen av produktionen är till stor del ett resultat av väderrelaterade störningar i Maharashtra, en viktig stat som odlar sockerrör. Preliminära siffror visar att produktionen där har minskat med omkring 15 procent i den nuvarande produktionscykeln.

Begränsat utbud tvingar sockerbruken att stänga

Den 15 april uppgick Indiens sockerproduktion till 31,1 miljoner ton för innevarande säsong som började i oktober 2022, en nedgång på 5,4 procent jämfört med året innan. Många sockerbruk har stängt tidigt på grund av begränsad tillgång till sockerrör.

Sockerrör som odlas i Indien har en odlingscykel på 12 till 18 månader. Sockerrören planteras mestadels mellan januari och mars och skördas från december till mars året därpå.

Skörden kräver jämnt fördelat och lägligt monsunregn under juni och juli, följt av en torr period för mognad. Detta traditionella vädermönster har blivit oberäkneligt på grund av klimatförändringarna.

Nedgången i sockerproduktionen i Indien har ökat oron för stigande priser under sommarmånaderna som sträcker sig ungefär från april till juni, då efterfrågan toppar på grund av den ökade konsumtionen av kalla drycker och glass.

Det har förekommit spekulationer om att den indiska regeringen till och med skulle kunna begränsa exporten under den tilldelade kvoten på 6,1 miljoner ton. Tidningen Mint rapporterade den 8 maj om en ny plan för att stoppa transporter på cirka 85 000 ton som ännu inte lämnat de indiska kusterna.

Tillgångskrisen i Indien kommer när de globala sockerpriserna är på uppgång. De nådde sin högsta nivå sedan 2011 i slutet av april, då råsockret handlades till 27 amerikanska cent per pound. De har sedan dess mattats marginellt, men inflationstrycket är fortfarande aktivt.

I maj steg FAOs sockerprisindex med 17,6 procent från mars, den högsta nivån sedan oktober 2011, på grund av minskade produktionsförväntningar och resultat i Indien, Kina, Thailand och EU orsakade av torra väderförhållanden.

En långsam start på sockerrörsskörd i Brasilien, tillsammans med högre internationella råoljepriser, vilket kan öka efterfrågan på sockerrörsbaserad etanol, flaggades också som en av faktorerna.

Meir Commodities, ett sockerhandelsföretag i Mumbai, förväntar sig ett globalt underskott på cirka tre miljoner ton för säsongen 2023-2024 med tanke på bristen från leverantörer som Indien och Thailand.

Förstsätt läsa

Nyheter

Vänta, vänta och vänta är vad den tekniska analysen på oljepriset säger

Publicerat

den

Teknisk analys på Brent-olja

Ingemar Carlsson har gjort en teknisk analys på oljepriset, närmare bestämt för Brent-olja, och den är i ärlighetens namn inte vidare spännande för den visar bara på att man ska vänta. Det har varken den senaste tiden eller nu kommit någon tydlig köp- eller säljsignal.

Förstsätt läsa

Nyheter

Petrolia Noco kommer att ha en betydande oljeproduktion från 2025

Publicerat

den

Anställda på Petrolia Noco

Det norska oljebolaget Petrolia Noco har idag en obetydlig oljeproduktion men kommer att ha en betydelsefull sådan från 2025. Bolagets aktier är idag noterade på NOTC, men kommer under nästa år att flytta noteringen till Euronext Growth Oslo. Bolagets CFO Erik von Krogh presenterar verksamheten.

Förstsätt läsa

Populära