Connect with us

Nyheter

Fyra faktorer som styr priset på naturgas

Published

on

Naturgas eldas bortNaturgas är inte bara en av de viktigaste energikällorna i världen, men det är även en av de mest omsatta råvarorna som handlas på börserna. Detta fossila bränsle är välkänt för de stora prisrörelserna, och det framförs dagligen klagomål på att terminer på naturgas är att betrakta som ett instrument för spekulationer. Med tanke på att terminer på naturgas huvudsakligen skall betraktas som ett finansiellt instrument som främst är till för handel så krävs det en god kännedom om de underliggande faktorer som tenderar att påverka priset på denna råvara för att kunna dra fördel av dess volatilitet.

Det finns gott om faktorer som tillsammans avgör priset på naturgas, men vissa är mindre kända än andra. Nedan beskriver vi fyra faktorer som påverkar naturgasens prissättning på i huvudsak den amerikanska marknaden. En stor del av dessa faktorer påverkar emellertid prissättningen på naturgas även utanför de amerikanska gränserna.

  • Den tekniska utvecklingen. Naturgas är för närvarande en av de renaste källorna till energi som finns av dem som utvinns från kolväten, och dess ”renhet” är en av orsakerna till den utbredda användningen. Vissa tror att bränslecellsteknik i slutändan kunde bli en ännu renare energikälla. Kostnadsnivåer och andra restriktioner begränsar för närvarande användningen av bränsleceller. I den mån bränslecellsteknik blir mer kostnadseffektiv kan efterfrågan på naturgas komma att öka eftersom bränsleceller är ett sätt att producera el från väte, vilket gör att naturgasen kan komma att få ett större användningsområde. Notera att den tekniska utvecklingen även kan komma att föra med sig positiva effekter för utvinningen av naturgas. Ny utveckling som till exempel fracning har gjort naturgas mer lättillgänglig och tillåter en ökad produktion. Många kallar naturgas framtidens bränsle, men det beror på hur det tekniska landskapet utformas.
  • Lagerrapporter. Precis som alla andra råvaror påverkas priset på naturgas av de aktuella lagernivåerna. Energy Information Administration släpper en rapport 10:30 ET varje torsdag med uppgifter om den aktuella situationen för naturgaslagren, något som ofta har stor betydelse för priset på naturgasen. Investerare kan nästan alltid räkna med att aktörerna som handlar naturgas är mest aktiva på torsdagar och bör alltid hålla ett vakande öga på publiceringen av denna rapport. Naturgas är känt för att kunna röra sig kraftigt när dessa data publiceras. Det är viktigt att inte underskatta effekterna av detta pressmeddelande.
  • Orkansäsongen. Vädret är en ganska uppenbar faktor som påverkar priset på naturgas, såväl extrema värmeböljor som köldchocker kan komma att driva upp efterfrågan på naturgas kraftigt. Utöver vädret så påverkas priset på naturgas även av orkansäsongen i den Mexikanska Golfen. Många investerare underskattar den inverkan som orkaner har på naturgas, men dessa naturfenomen kan ge lukrativa affärsmöjligheter. Ett antal naturliga punkter för gasförsörjning ligger i Mexikanska Golfen som är en av de främsta hemvisterna för orkaner. Dessa massiva stormar är kända för att kunna slå ut strömkällor samt skapa flaskhalsar i gasproduktionen vilket snabbt får priset på naturgas att stiga. För den som handlar naturgas aktivt är det viktigt att hålla koll på hur dessa stormar utvecklas och vilken riktning som de tar eftersom detta kan komma att ha en betydande inverkan på värdet på positionerna i naturgas.
  • Regelverk och lagstiftning. De senaste årens tekniska genombrott har gjort det möjligt för energiföretagen att utnyttja nya verktyg och vägar för att kunna utnyttja de reserver av naturgas som de förfogar över, till exempel hydraulisk fracning som gör det möjligt för dessa företag att komma åt den naturgas som finns lagrad i skifferformationer. Det har emellertid visat sig att det finns anledning att beakta även regelverk och lagstiftning sedan det framkommit farhågor om att denna process kan ha en negativ inverkan på miljön. När mer information finns om hur fracning påverkar miljön är det möjligt att det införs restriktioner på hur denna teknik får användas. Detta skulle kunna komma att eliminera en del av utbudssidan vilket får en indirekt och negativ effekt på priset på naturgas eftersom ett minskat utbud kan komma att leda till att priset på naturgas stiger.
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *