Stefan Bennert, CEO för Dannemora Mineral, presenterar bolagets bokslutskommuniké 2011 på Operaterrassen i Stockholm. Dannemora Mineral är ett prospekteringsbolag som lite i smyg har öppnat sin järnmalmsgruva. Läs även vår artikel Dannemora Mineral presenterar sin bokslutskommuniké 2011.