Följ oss

Dannemora Mineral – Företagspresentation

Dannemora Mineral utgörs, förutom av moderbolaget Dannemora Mineral AB, av två helägda dotterbolag. Dannemora Magnetit AB, inom vilket verksamheten vid Dannemoragruvan bedrivs samt Dannemora Förvaltnings AB som förvaltar koncernens fastigheter och markområden i Dannemora. Prospekteringsverksamheten bedrivs sedan 1 januari 2009 som en egen avdelning i Dannemora Magnetit AB. Dannemora Mineral deltog på Avanzadagen i Stockholm i november 2011. Läs även artikeln Dannemora Mineral genomsöker Uppland efter brytvärda fyndigheter.