Crown Energy, vars aktie är noterad på NGM Nordic-MTF, ska genom prospektering och förädling utveckla olje- och gasprojekt i underexploaterade områden, initialt Afrika. Crown Energy deltog på NGMs kapitalmarknadsdag den 8 maj 2012 i Stockholm. Företagets VD Ulrik Jansson presenterade där verksamheten. Läs även Crown Energy prospekterar olja och gas.