Ännu en amerikansk delstat vill införa guld som betalningsmedel

Karta över USA - Ytterligare delstat inför guld som betalningsmedelVi har tidigare rapporterat om hur oron för dollarn medfört att politikerna i den amerikanska delstaten Utah i västra USA beslutat att legalisera guld- och silvermynt som betalningsmedel. Beslutet fattades i protest mot den svaga federala monetära politiken.

Under januari 2012 lade ett antal medlemmar av det amerikanska representanthuset, Condotta, Shea, Overstreet och McCune, fram House Bill 2731, med syfte att legalisera guld och silver som betalningsmedel i staten Washington. Den amerikanska konstitutionen säger emellertid redan att dessa två ädelmetaller är legala betalningsmedel i USA.

I House of Bills kan vi läsa

[quote]The legislature finds that to secure property rights sound money is essential. Gold and silver currency retains earned wealth in the hands of the people and has provided civil societies with a fair, honest, and reliable medium of exchange for over six thousand years. Competitive currencies of gold and silver provide greater security to the people of Washington state in protecting their property and other assets from paper currency inflation. The absence of gold and silver coin wrongly exposes the citizens, businesses, and other residents of Washington state to the chronic depreciation of the…[/quote]

Det är ännu så länge tveksamt om den nya lagstiftningen kommer att få någon verklig effekt, bland annat för att allmänheten sannolikt kommer att fortsätta använda sig av dollarn, och inte ta till sig guld och silver som officiella betalningsmedel. I gengäld kan emellertid beslutet leda till ett ökat intresse för ädelmetaller. Förslaget från Washington kan komma att leda till att ytterligare delstater överväger att införa en liknande lagstiftning.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top