Alliance Oil – ett vertikalt integrerat oljebolag

Karta över Alliance Oil verksamhetAlliance Oil, vars depåbevis är noterade på Nasdaq OMX Stockholm, är ett olje- och gasföretag med en vertikalt integrerad verksamhet i Ryssland och Kazakstan. Alliance Oil har idag omfattande olje- och gasreserver och downstreamverksamhet som inkluderar raffinaderiet i Khabarovsk och ett ledande nätverk av bensinstationer och oljeproduktsdepåer i ryska Fjärran Östern.

Bolagets ordförande Erik Fors presenterade bolaget på Stockholm Corporate Finance råvarudag den 28 augusti 2013. En inspelning av presentationen finns här på Råvarumarknaden.se.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top