Följ oss

Nyheter

2013, naturgasens år

Publicerat

den

Export-terminal för naturgas (LNG)

Export-terminal för naturgas (LNG)Några ord om marknaden för naturgas från Swede Resources årsredovisning.

Oavsett hur starka förutsättningarna är för en uppgång i oljepriset så var 2012 naturgasens år och det finns inget som tyder på att det kommer att bli en förändring under 2013, vi ser helt enkelt inget som visar på att naturgasen kommer att sakta ned det redan höga tempot.

De senaste årens ökade produktion, en följd av tekniska förbättringar som till exempel fracning och horisontella borrningar, har skickat ned priset på naturgas till låga nivåer vilket har gjort att såväl branschaktörer som ledande befattningshavare sett över möjligheterna till att exportera naturgas utanför Nordamerika.

Under 2012 konsumerades 94 procent av all den naturgas som producerades i USA inom landets gränser, en uppgång med 11 procent sedan 2007. Fracning har blivit en så pass stor framgång att EIS, Energy Information Administration, spår att detta kommer att svara för mer än halva USAs gasproduktion inom 25 år. EIA spår att det kommer att produceras 13.600 miljarder kubikfot naturgas från amerikansk skiffer, så kallad shale gas, en ökning från nuvarande produktionsnivå på 5.000 miljarder kubikfot.

Med ett pris på naturgas som ligger på cirka 3 USD per MMBTU i USA och mellan 11 och 13 USD per MMBTU på den globala världsmarknaden finns det goda förutsättningar för att exportera naturgas, givet att logistiken kan lösas. Cheniere Energys terminal för flytande naturgas (LNG) godkändes tidigare under året av USAs Energidepartement och beräknas kunna börja exportera naturgas redan under 2015. Detta är inte det enda projektet som byggs i dag så färdigställandet av denna terminal och andra kan komma att markera en start för en global marknad för naturgas vilket skulle komma att betyda en betydande skillnad mot hur detta fungerar i dag.

Fracking och möjligheter till framtida export är händelser som inte bara kommer att påverka prisbilden för naturgas, utan även marknadsaktiviteter på kort sikt. Det betyder också en förändring av det globala energisystemet som vi vant oss vi att se det.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nyheter

Italien planerar att tillåta kärnkraft igen

Publicerat

den

Vackert landskap i Italien

Italien byggde under 1960- och 70-talet fyra kärnkraft med en reaktor vardera och hade planer på en kraftig expansion. Men på 1980-talet bestämde sig landet för att överge kärnkraft och för 34 år sedan stängde landet sitt sista kärnkraftverk. På 00-talet försökte landets ledare att satsa på kärnkraft men befolkningen sade nej.

Nu vill dock Giorgia Melonis regering göra ett nytt försök med att väcka liv i kärnkraft med fokus på SMR-reaktorer. Man vill se ny kärnkraft inom tio år och att energislaget står för 11 procent av landets elproduktion år 2050.

Man vill sänka landets koldioxidutsläpp och komplettera den väderberoende elproduktionen. År 2022 stod fossil energi för 78 procent av landets energikonsumtion.

Landets yngre befolkning sägs vara mer positiv till kärnkraft, samtidigt som kritiken mot solceller har växt, dels kring att de står i konflikt med landets matproduktion och dels att de förfular det italienska landskapet när kullar och hustak bekläds med paneler.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin Mining vill köpa Filo Corp tillsammans med BHP

Publicerat

den

Filo del Sol-området

Det är ingen hemlighet att Lundin-familjen är intresserad av att i någon form slå samman bolag som är verksamma i Vicuña-området som gruppen utvecklar, med fokus på koppar (samt guld och silver). Tre Lundin-bolag är verksamma bredvid varandra, nämligen Lundin Mining, Filo Corp och NGEX Minerals.

Nu rapporterar flera nyhetsbyråer, med hänvisning till källor, att Lundin Mining har kontaktat BHP Group om att tillsammans köpa ut Filo Corp. Det är något som skulle lösa finansieringsfrågan för Filo Corp och deras projekt.

Lundin-familjen äger 15 % av Lundin Mining och 32 % av Filo Corp. BHP äger 6 % av Filo Corp.

Tanken med att köpa ut Filo Corp är att slå samman dess projekt Filo del Sol som ligger på gränsen Argentina-Chile med Lundin Mings närliggande Josemaria-projekt. Det skulle göra det lättare för Lundin-familjen att finansiera projektet och för BHP skulle det ge en expansion inom koppar som företaget behöver.

Representanter för Filo Corp och Lundin Mining har avböjt att kommentera uppgifterna, som satte Filo Corps aktie i rörelse uppåt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Nyheter

Filo Corp utvecklar en högintressant kopparfyndighet

Publicerat

den

Filo del Sol

Filo Corp, vars aktier är noterade både i Sverige och Kanada, är ett bolag i Lundin-sfären med fokus på koppar (samt det guld och silver som finns i kopparfyndigheten). Bolaget arbetar med att utveckla Filo del Sol som ligger på gränsen mellan Argentina och Chile och är en del av Vicuña-område där flera Lundin-företag är aktiva.

Filo Corps VD Jamie Beck presenterade nyligen verksamheten i Stockholm.

Jamie Beck, VD för Filo Corp, presenterar verksamheten.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära