Guldtacka på guldmynt

Varför faller guldpriset?

De placerare som föredrar guld, så kallade ”gold bugs”, är inte ensamma om att vara oförstående till att guldpriset utvecklats så pass...

Olja, gröna fat staplade

Har oljepriset hittat sin botten?

Oljepriset har stabiliserat sig i intervallet 45-50 USD per fat under de senaste dagarna. Det har lett fram till att många börjat ställa frågan...

Unik guldinvestering

Tre unika sätt att investera i guld

Det traditionella sättet att investera i guld är att köpa det i form av tackor och mynt, alternativt att köpa ETF-fonder eller certifikat med...

Investera i elpriset på den nordiska elmarknaden

Den nordiska elmarknaden och elpriset

De nordiska länderna har en gemensam avreglerad elmarknad där marknadens aktörer kan köpa och sälja el över börs. Nord Pool, som börsen...