Nyheter

Socker, en råvara vi kan tacka Indien för

Published

on

Socker är det gemensamma namnet för en klass söta substanser som används som livsmedel. Socker är kolhydrater, och precis som namnet antyder är det en sammansättning av kol, väte och syre. Det finns olika typer av socker som härrör från olika källor. Enkla sockerarter kallas monosackarider och innefattar glukos, fruktos och galaktos. Vanligt strösocker som vanligen används till mat är sackaros, en disackarid. Andra disackarider inkluderar maltos och laktos.

Socker förekommer i de flesta växters vävnader men det är bara i sockerrör och sockerbetor som det finns i tillräcklig koncentration för att en effektiv utvinning skall vara möjlig. Sockerrör är ett jättegräs som har odlats i fjärran österns tropiska klimat sedan urminnes tider. Produktionen expanderade under 1700-talet efter inrättandet av sockerrörsplantager i västindien och nordamerika. Därmed blev socker tillgängligt för vanligt folk som tidigare tvingats förlita sig på honung för att söta livsmedel. Sockerbetor är en rotfrukt och odlas i svalare klimat och blev en stor källa till socker på 1800-talet då metoder för att utvinna socker blev tillgängliga för fler.

Sockerproduktion och handel har förändrat människans historia på många sätt. Det ledde till bildandet av kolonier, bevarandet av slaveri, övergången till kontraktsarbete, migration, krig mellan de länder som på 1800-talet kontrollerade produktionen av socker.

Den globala produktionen av socker uppgick till cirka 168 miljoner ton under 2011 och en genomsnittlig konsument förbrukar cirka 24 kilogram socker per år. Konsumtionen i i-länderna ligger högre, cirka 33,1 kilogram per person motsvarande 260 kalorier per dag.

I modern tid har det ifrågasatts om en sockerrik kost, särskilt raffinerat socker, är dåligt för hälsan. Socker har kopplats till fetma och misstänks vara orsaken till diabetes, hjärt-kärlsjukdom, demens, makuladegeneration och karies. Ett flertal studier har gjorts för att försöka klargöra läget men resultaten är oklara, främst på grund av svårigheten att hitta populationer som inte förbrukar socker som kan användas som kontrollgrupper.

Socker i antiken och på medeltiden

Socker har producerats på den indiska halvön sedan urminnes tider. Socker var emellertid vare sig vanligt förekommande eller billigt. Ursprungligen tuggade folk råa sockerrör för att extrahera dess sötma. En av de tidigaste historiska referenser till sockerrör är från 700-talet fKr. Kinesiska manuskript hänvisar till det faktum att kunskapen om sockerrör härstammar från Indien. Det förefaller som om invånarna i dagens Indien cirka 500 f Kr började producera sockerlag och kyla den i stora platta skålar för att framställa kristaller som var lättare att lagra och transportera än sockerrör själva. På det lokala indiska språket kallades dessa kristaller khanda (Devanagari: खण्ड, Khanda) som är källan till ordet godis (candy).

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version