Nyheter

Priset på naturgas i USA nere på 2 USD

Publicerat

den

Vi skrev för ett par dagar sedan att det låga naturgaspriset i USA hjälper till att sänka inflationen. Nu har priset fallit ytterligare och handlas precis över 2 USD per mmBTU. Grafen visar priset under det senaste året.

Det finns begränsade lagringsmöjligheter för naturgas. Det gäller även slutanvändare, stora som små. En fabrik har inget lager av naturgas, utan den naturgas som förbrukas matas direkt från nätet. Till skillnad från olja där det finns lager, både stora och hos slutanvändaren. Det gör att priset påverkas kraftigt när utbud och efterfrågan ändras.

Populära

Exit mobile version