Nyheter

Mobil livsstil fördubblar efterfrågan på litium

Publicerat

den

Användning av litium i batterier bedöms nästan fördubblas fram till år 2020, vilket främst bedöms bero på en ökad efterfrågan på litiumbatterier i mobila enheter som datorer, mobiltelefoner och verktyg. Även i fordonsbatterier kommer litium att användas. Men antalet elfordon kommer att vara relativt litet även under 2020, vilket därför har liten påverkan på den totala åtgången. Detta skriver Peter Åkerhammar på SGU, Sveriges geologiska undersökning.

Omkring två tredjedelar av den globala gruvproduktionen av litium kom från Australien och Sydamerika under 2012 medan Asien stod för ungefär 60 % av den globala litiumanvändningen. Batterier (Li-jon) utgjorde det största användningsområdet av litium (drygt 30 procent) under 2012. Andra stora användningsområden var som smörjmedel samt för glas- och keramikindustrin. År 2020 uppskattas att mer än hälften av efterfrågan på litium är till batterier, där batterier för mobila enheter (bärbara datorer, surfplattor, mobiltelefoner mm) står för den största andelen.

Efterfrågan på litiumbatterier (Li-jon) i fordon kommer att växa betydligt men andelen av fordonsparken som använder (enbart) litiumbatterier kommer ändå att vara relativt liten år 2020. Bly-syrabatterier kommer fortsatt att dominera fordonsmarknaden och traditionella förbränningsmotorer väntas vara den ledande motortypen fram till 2020. Mobila enheter som exempelvis bärbara datorer och mobiltelefoner innehåller vanligtvis mellan 5 och 25 gram litium beroende på bland annat prestanda. I litiumjonbatterier för fordon kan litiuminnehållet variera från cirka 300 gram till mer än fem kilo beroende på typ av batteri och prestanda på fordonet.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version