Analys

Tekniskt motstånd brutet i kaffe

Publicerat

den

Vi vill göra dig uppmärksam på att kaffeterminen (juli 2014), just har brutit motståndet på 211 cent per pund. Det finns ingen garanti för vad det kan innebära, men sådant brukar tolkas som positivt för prisutvecklingen i den absoluta närtiden.

Grafen nedan visar prisutvecklingen för kaffeterminen.

Juli-terminen på kaffe är underliggande till certifikaten KAFFE S, BULL KAFFE X4 S och BULL KAFFE X5 S.

Marknadskommentatorer förklarar prisuppgången igår på 7,1 procent med att Volcafe emailade ut en analys igår, som sade att torkan i Brasilien tidigare i år resulterar i en 18 procent lägre produktion i landet än vad som tidigare väntats. Detta orsakar i sin tur ett globalt underskott på 11 miljoner säckar av kaffe. En säck väger 60 kg.

Volcafe, som är en del av ED&F Man och baserat i Schweiz, sänkte skördeestimatet avseende Arabica i Brasilien med 6,2 miljoner säckar till 28,4 miljoner. Däremot höjde Volcafe estimatet för hur mycket av robusta-sorten som landet kommer att producera 2014/15 med 1 miljon säckar till 17,1 miljoner. Sammantaget väntar sig alltså Volcafe en skörd på 45,5 miljoner säckar.

Detta är förvisso en högre siffra än vad den brasilianska producentgruppen CNC estimerade för ett par veckor sedan, och som vi skrev om i förra veckobrevet, men som alltid spelar det roll vem som säger något och Volcafe har mycket gott anseende och mångas öra. CNC estimerade skörden till 40,1-43,3 miljoner säckar.

Skörden i Brasilien har just börjat och börjar öka i intensitet, om det inte vore för att skyfall fördröjer arbetet.

På lite längre sikt har produktionen fått en knäck. Enligt Hackett Financial Advisors kommer det globala underskottet av kaffe (produktion – konsumtion) att bli 10 miljoner säckar även för nästa marknadsföringsår, 2015-16. Hackett beskrev kaffemarknaden som ”hyper bullish”.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version