Stigande priser på te att vänta

Priset på indiskt te väntas gå upp ytterligare under det kommande vinterhalvåret eftersom Indien förväntas rapportera ett underskott om 25 miljoner kilo av denna råvara.…