Analys

Sojapriset på väg ned?

Publicerat

den

Sojapriset på väg ned? Priset på majs och vete har fallit kraftigt den senaste tiden, under en sexmånadersperiod noteras termin för leverans mars 2014 ned 17 respektive 23 procent. Under samma period noteras motsvarande termin för sojabönor nästintill oförändrad – vilket dock kan tyckas befogat då tillgången på sojabönor varit mer begränsad samtidigt som efterfrågan, inte minst från Kina, varit fortsatt stark.

Vi tror dock att en stor, till synes rekordstor, brasiliansk skörd på ingång kan pressa ned sojapriserna en hel del kommande månader. Den officiella prognosen för landets nyss startade sojaskörd justerades igår upp till rekordhöga 90,3 miljoner ton – med tillägg att volymer långt över det är möjligt om det gynnsamma vädret fortsätter. Förra året producerade Brasilien 81,5 miljoner ton sojabönor. Om prognosen för den stora skörden faller in kommer konkurrensen på exportmarknaden hårdna och sätta press nedåt på priserna.

Vad som ytterligare talar för lägre priser på sojabönor framöver är att prisnivån i förhållande till majs är ovanligt hög. För tillfället handlas sojabönor termin mars 2014 på en nivå cirka 3,1 gånger så hög som priset på motsvarande majstermin – historiskt sett har ett förhållande kring 2-2,3 varit mer normalt. Priset på majs och sojabönor har en koppling främst som följd av att de amerikanska lantbrukarna lätt kan utöka arealen av den gröda som vid sådd erbjuder den bästa kalkylen på bekostnad av den andra, och med rådande priser är odling av sojabönor mer lönsam. Med god tillgång på majs och få faktorer som talar för prisuppgång på majs känns det mer troligt att fallande sojapriser återställer denna balans än stigande majspriser.

[box]Handelsbanken Trading Case är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version