Analys

SHB Trading Case Råvaror 29 mars 2012

Publicerat

den

Vi stänger ECB affären

Vi stänger positioner vi rekommenderade inför för ECB:s stimulans den 29/2.

  • Koppar har tyngts av ”Kinafrossan” och stått stilla sedan LTRO2
  • Dålig kinadata tynger basmetallerna

Koppar är den basmetall som är mest exponerad mot Kina. Sedan vi skickade ut vår handelsidé på att köpa koppar och basmetaller inför ECBs stimulans i slutet på februari så har dålig data kommit ut från Kina. Kinesiska företagsvinster var under januari och februari klart sämre än under samma period året före och banken HSBCs estimat av inköpschefsindex för mars halkade ner till 48,1, under 50 vilket indikerar en krympande ekonomi. Den 5evmars sänkte också kinas premiärminister Wen Jiabao det officiella tillväxtmålet från 8 till 7,5 % vilket har ett starkt signalvärde för den kinesiska ekonomin. På söndag kommer Kinas officiella inköpschefsindex och det är med risk för mer negativa överraskningar.

På räntemarknaden har vi sett samma rörelser av LTRO2 som av LTRO1 men med klart mindre kraft. De nya pengarna har inte räckt för att driva upp koppar och basmetaller i en miljö med sämre kinesisk makrodata och vi väljer därför att gå ur positionen och avvakta utvecklingen i Kina före vi tar ny ställning.

[box]SHB Tradingcase är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Populära

Exit mobile version