Analys

SHB Råvarubrevet 26 oktober 2012

Published

on

Bättre data från Kina gläder

Det senaste rallyt i råvaror har främst skett i bas- och ädelmetaller. Den sista raketen var Kinas infrastrukturpaket den 7e september och QE3 i USA den 14e september. Därefter har åter oro för Europas skuldkris och sämre än väntat bolagsrapporter för Q3 tyngt marknaden. Dåliga nyheter har fört tillbaka metallerna till samma nivåer som före Kinas infrastrukturprogram. Så i princip hela QE3 effekten är nu utraderad.

Under de två senaste veckorna har dock data från Kina varit bra. Industriproduktionen har vänt upp, likaså huspriserna och försäljningen i konsumentledet. Investeringarna ökar återigen och HSBC:s preliminära inköpschefsindex för oktober visade på en ökning i onsdags. Vi tror därför att de senaste nedgångarna har gått för långt och att råvaror, men främst metaller åter kommer stiga under slutet av året. Nästa vecka (1:a nov kl 02.00) kommer Kinas officiella inköpschefsindex och vi tror att det är rimligt att indexet stiger upp över 50 som är gränsen för tillväxt i ekonomin. Ytterligare stöd kan också komma från USA:s inköpschefsindex som kommer samma dag som Kina men kl 15.00 svensk tid.

Efter en ny vecka med blandade makrosignaler är vi någonstans mellan neutrala till positiva till risksentimentet. Riskrallyt drivet av QE3 förstärker makro, speciellt i USA men förväntningarna på den globala återhämningen har skruvats ner de senaste veckorna, kanske för mycket och det finns möjlighet till positiva överraskningar i närtid. Vi tror att valet i USA och ledarskiftet i Kina plus rapport säsongen håller uppe riskviljan de kommande veckorna. Valet i USA tar bort fiscal cliff diskussionen ur fokus vilket är positivt för riskviljan.

Basmetallerna har åter vänt uppåt efter sitt fall på 6,5 % från toppen i september, vi byter därför fot från neutral till något positivare igen. Råoljan fortsätter handlas i sitt intervall mellan 109 och 117 och vi tycker att fundamenta är väl balanserat och motiverar att vara neutral. Även el, som vi hoppas på inför vintern med nedpressade förväntningar ligger kvar i sitt intervall och vi väntar fortfarande på rätt köpläge. Håll dock el under bevakning, vintern närmar sig och därmed riskerna. El är volatil och när det vänder upp går det snabbt.

Basmetallerna

Basmetallerna – en besvikelse

För basmetallerna har veckan varit en besvikelse. Aluminium har klarat sig bäst, relativt sett, med en nedgång på 1.4 %. Bly fick däremot mer stryk, med en nedgång på hela 4.6 %. Koppar, zink och nickel har tappat mellan 2 och 4 %. Nedgången kan till viss del förklaras med en starkare dollar men även ett svagare risksentiment bidrog.

Ser vi specifikt till koppar så verkar nedgången mildrats av låga lagernivåer (de lägsta sedan april 2008) och en något ökad efterfrågan (upp 5.7% sedan augusti). Vi är fortsatt positiva till basmetaller eftersom vi ser förnyade investeringar från Kina samt en något bättre global konjunktur.

Efter en tid med fallande priser på basmetaller är vi åter positiva. Vi tror på: BASMET H

Ädelmetaller

Priset på platinum rasar

Guldet handlas i skrivande stund på 1714 USD/uns, vilket är marginellt lägre än veckans öppning. Platinum fortsätter sin väg ned, från toppnivån i början av oktober då platinum priset handlades på 1717 USD/uns har metallen tappat 9,3 % av sitt värde till 1559 USD/uns. Efter arbetarna vid platinumgruvan i Sydafrika har återvänt till arbete (efter en lönehöjning på hela 22 %) ser situationen på utbudssidan allt ljusare ut.

Däremot har guldgruvorna fortsatta problem och processen att avskeda 20 000 arbetare har startat. Gold Fields har avskedat 8 500 arbetare som inte återvänt från strejk trots ställt ultimatum och fler lär få samma besked vid andra guldgruvor om strejken fortsätter. Produktionsbortfallet på grund av strejkerna motsvarar nu 0,3 % av Sydafrikas BNP.

Vi fortsätter att se centralbankernas nytryckta pengar och framförallt Feds QE3 operation som starkt skäl att vara investerad i ädelmetallerna. Konflikterna i Sydafrika fortsätter och ger stöd åt och guldpriset. Vi tror på: ADELMET H

Energi

Priset på både olja och el faller

Oljepriset (Brent) föll i början av veckan men återhämtade sig något mot slutet och handlas under fredag eftermiddag på 109 USD/fat,vilket är 1 % lägre än samma tid förra veckan. Mindre risktagande i väntan på det amerikanska valet och höga spanska räntor tynger oljan. Översvämningar och infrastuktur sabotage i Nigeria ger dock stöd. Shell meddelade force majeure för export på ca 0,4 miljoner fat/ dag i oktober. Amerikansk lagerdata visar på lageruppbyggnad, lager på råoljan kom in på på 5,9 miljoner fat mot förväntade 1,9 miljoner fat.

Elmarknaden och kvartalskontraktet Q1 2013 backar närmare 3 procent till 41.35 euro under veckan till följd av ett väderomslag samtidigt som både kol och tyska elpriser försvagas. Om vi börjar med vädret så försvinner en del kylan i slutet av 10-dagarsprognosen och vi ser ut att få temperaturer på ca 2 grader under normalt (att jämföra med 5 grader kallare under normalt i början av veckan) samtidigt som vi förväntas få någon TWh nederbörd över normalt. Energibalansen borde således förbättras något till en ca +8TWh (se nedan). Kol och CO2 backar med 2 respektive 3 procent vilket gör att brytpriset för kol, dvs marginalen för kolgenererad kraft, landar strax under 37 euro vilket naturligtvis också tynger utvecklingen denna vecka. Bör finnas utrymme för ytterligare någon euro på nedsidan om den våta och varma avslutningen ligger kvar på väderprognoserna.

Oljan har sett allt svagare ut och vi fortsätter tycka att underliggande fundamenta är väl balanserad. El börjar se intressant ut inför vintern då riskerna på elmarknaden tilltar men vi låter sektorsynen vara neutral till positiv.

Livsmedel

Regn behövs i USA – inte i Europa

Terminspriser på vete är i stort sett oförändrade sedan förra veckan i både Chicago och Paris. Än behövs det mer regn på det nysådda höstvetet i USA, en del småskurar då och då lindrar dock situationen något. Även i Australien är det mestadels torrt för vetet, endast små regnmängder har fallit i de östra delarna av landet – längst i norr har skörden redan startat och avkastningsnivåerna sägs vara en klar besvikelse.

I Europa har det regnat lite väl mycket i de västra delarna, vilket fördröjer sådden i bland annat Frankrike och Storbritannien. I Frankrike är sådden nu bara klar till omkring 20 procent, att jämföra med 50 procent vid samma tid förra året – vilket lär leda till något mindre höstsådd areal. I Argentina är det fortfarande blött vilket försenar skördearbetet, bara omkring 4 procent av skörden bedöms nu vara klar. Helt klart kommer även kvalitetsnivån på vetet påverkas negativt av den blöta väderleken.

Väldigt mycket negativt är nu inprisat i dagens nivå och vi förväntar oss viss svårighet för priserna att nå så mycket högre. Långsiktigt är det svårt att se varför dagens nära rekordhöga priser ska hålla i sig – även om väldigt mycket kan hända till dess.

Vi ser soja, majs och vete som klara säljcase där vi väntar oss prisfall före jul men senast till påsk. Vi tror på: LIVSMEDEL S H

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex består av de underliggande indexen för respektive råvara. Vikterna är bestämda till hälften från värdet av global produktion och till hälften från likviditeten i terminskontrakten.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version