Analys

SHB Råvarubrevet 20 juli 2012

Published

on

Allmänt

Råvaror har rusat på sistone. Efter rallyt i jordbruksprodukter orsakat av värmeböljan i USA så har Brentoljan klättrat dryga 5 % denna vecka. Sedan vi bytte fot den 19 juni och blev positiva till råvaror efter vårens fall så har SHB råvaruindex stigit 7,6 %.

Makrostatistiken har inte varit lika entydigt negativ på sistone, även om tunga siffror som USA:s detaljhandel överraskat negativt. I Kina ser infrastrukturinvesteringarna ut att ta viss fart igen, och på kinas bostadsmarknad kan en prisstabilisering nu skönjas.

Rapportsäsongen i USA har varit något svagare både i termer av börsutveckling och positiva vinstöverraskningar än vad vi vant oss vid sedan 2009. Riskaptiten har sammanfattningsvis hållit uppe väl trots dyster makrostatistik, halvdana bolagsrapporter och trots avsaknad av QE3-signaler.

Bernanke förväntas ha kaniner i hatten

Vid Fedchefen Bernankes halvårsvisa tal inför senaten sågs en ”sell-off” just på grund av avsaknaden av stimulanssignaler. Det dröjde dock inte länge förrän börsen hade återtagit och passerat, tidigare nivåer. Samma mönster har setts sedan början av juni. Detta beteende återspeglar fortsatt pessimistiskt sentiment, till viss del negativ positionering men framför allt – tydligen i cement gjutna – förväntningar på att Federal Reserve snart agerar med ytterligare stimulanser.

Skulle svagheten i ISM och speciellt i sysselsättningen (non-farm payrolls) visa sig bestå även i augusti, vilket vi upplever som troligt, sjösätts sannolikt ytterligare stimulanser inom kort. Sådana stimulanser har tidigare varit mycket gynnsamma för råvaror som då drivits av både lägre dollar och bättre utsikter för konjunkturen. Kanske tar Fed ett litet steg redan den första augusti. I så fall är ett signaleringsknep sannolikt: exempelvis att ge tecken om låga räntor till mitten av 2015 istället för till 2014.

Livsmedel

På jordbrukssidan fortsätter det varma och torra vädret att pressa upp priserna. Väderprognoser talar för att det ogynnsamma vädret kan fortsätta vilket talar för en fortsatt trend uppåt. Priset på vete har i veckan fortsatt upp kraftigt, återigen med stöd inte minst från stigande majspriser. Ingenting i veckan har egentligen hänt som bör få marknaden att ändra prisriktning, med alla dessa problem i flera regioner börjar även allt fler enas om att den senaste tidens prisuppgång inte alls är omotiverad. Vinsthemtagning lär dock ske då och då samtidigt som risken (fallhöjden) ökar allt mer som priserna stiger.

Majsen i Chicago har fortsatt att stiga i pris under veckan, främst som följd av fortsatta väderproblem i stora delar av USA:s viktiga majsdistrikt. Lite regn har fallit men nyttan är begränsad, med temperaturer kring 35-40 grader Celsius avdunstar den största delen direkt. Kommande två veckor ser ut att förbli varma och torra och ytterligare försämring av grödans skick verkar oundviklig. En del väderprognoser talar för att det ogynnsamma vädret fortsätter hela augusti månad ut, andra till och med ännu längre fram i tid. Avkastningsnivåer kring 135 bushels per acre börjar bli allt vanligare i prognoser, att jämföra med USDA:s senaste uppskattning om 146 bushels per acre – sammanfattningsvis ser situationen inte ut att ljusna och utan mer märkbart avtagande efterfrågan ser trenden ut att fortsätta uppåt.

Sojabönor nämndes som ett attraktivt case i vårt senaste brev och vårt index har sedan dess stigit med 10 %. Sojapriserna i Chicago har fortsatt kraftigt upp i veckan och handlas på högsta nivåer någonsin, viss vinsthemtagning har setts stundtals men trenden är fortsatt starkt uppåt. Det varma och torra vädret i viktiga regioner i USA, vilket är orsaken till prisuppgången, ser ut att fortsätta åtminstone två veckor till – en för sojaplantorna väldigt kritisk period vad gäller avkastningspotential och ytterligare försämring av grödans skick ser ut att bli oundviklig. En del prognoser spår dessutom att torkan kan fortsätta under väldigt lång tid. Dessa väderproblem i kombination med en fortsatt stark efterfrågan gör att det är svårt att se att prisriktningen ändrar riktning den närmaste tiden.

Vårt livsmedelsindex har under en månad gått upp med hela 15,5%!

Energi

Den kraftiga uppgången på oljemarknaden som drivits av ökad riskaptit, tillfälliga utbudsstörningar i mexiko (väder) och Norge (strejk), geopolitisk oro efter att optimismen kring förhandlingarna medIran avtagit och konflikten i Syrien eskalerat, tycker vi har nu diskonterats för så vi förväntar oss en förhållandevis lugn utveckling den kommande veckan. Fundamentalt ser vi en fortsatt press då bland annat Cushing ser ut att få ett överskott av leveranser samt att OPEC ligger kvar på höga produktionstal så inte omöjligt att vi kanske får ett tillfälligt nedställ som ett resultat av den kraftiga uppgången.

Metaller

Metallerna fann utöver den ökade riskaptiten stöd från starka amerikanska siffror (housing starts +6.9% i juni och högsta på 4 år) som visar på en fortsatt stark trend. Amerikanska marknaden är den näst största konsumenten av metaller (efter Kina) där byggsektorn förbrukar mest. En svag balans på koppar gör väl att den marknaden ser ännu mer intressant ut!

Handelsbankens Råvaruindex

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version