Analys

SHB Råvarubrevet 19 oktober 2012

Published

on

Efter en ny vecka med blandade makrosignaler är vi någonstans mellan neutrala till positiva till risksentimentet. Riskrallyt drivet av QE3 förstärker makro, speciellt i USA men förväntningarna på den globala återhämningen har skruvats ner de senaste veckorna, kanske för mycket och det finns möjlighet till positiva överraskningar i närtid. Vi tror att valet i USA och ledarskiftet i Kina plus rapport säsongen håller uppe riskviljan de kommande veckorna. Valet i USA tar bort fiscal cliff diskussionen ur fokus vilket är positivt för riskviljan.

Basmetallerna har åter vänt uppåt efter sitt fall på 6,5 % från toppen i september, vi byter därför fot från neutral till något positivare igen. Råoljan fortsätter handlas i sitt intervall mellan 109 och 117 och vi tycker att fundamenta är väl balanserat och motiverar att vara neutral. Även el, som vi hoppas på inför vintern med nedpressade förväntningar ligger kvar i sitt intervall och vi väntar fortfarande på rätt köpläge. Håll dock el under bevakning, vintern närmar sig och där-med riskerna. El är volatil och när det vänder upp går det snabbt.

Basmetallerna

Har vinden vänt för metallerna?

Efter två veckor med fallande priser på basmetaller har priserna vänt upp denna vecka. Vårt basmetallsindex är upp 1,95 % sedan måndag. Onsdagens besked om bättre än väntad byggaktivitet i USA fick metallerna att stiga på förväntningar om större efterfrågan. Dock vände samtliga metaller ned under fredagen och suddade ut mycket av veckans uppgångar.

Vi har även deltagit på årets LME-vecka som ägde rum under veckan. om vi sammanfattar kontentan av årets LME, så väntar alla på vad som ska hända i Kina efter ledarskapsskiftet. De presentationer som gavs var alla slående lika till innehållet; Kina, Eurokrisen och USA:s fiscal cliff dominerade utan att ge något banbrytande på endera tema. Du som prenumerant kan läsa en separat rapport från LME-veckan som bifogats i utskicket. Vi går från att vara neutrala på basmetaller till något positiv.

Efter två veckor med fallande priser på basmetaller är vi åter positiva. Vi tror på: BASMET H

Ädelmetaller

Fortsatt strejk i Sydafrikas gruvor

Vi lägger ytterligare en vecka med små rörelser bakom oss. Handelsbankens ädelmetallindex har stigit med knappa 0,6 %. Guldet handlas på 1 % lägre priser än förra veckan till följd av bättre än väntat ekonomisk data från både USA och Kina. Vi behåller fortsatt en positiv syn för denna sektor, där centralbankernas stimulanspengar är det främsta skälet.

I Sydafrika fortsätter guldgruvorna kampen att förmå sin arbetskraft att återvända i arbete. AngloGold, 3:e största producenten av guld, har sedan strejken startade den 25 september förlorat 90 000 uns i produktion. 15 000 arbetare av Gold Fields, den fjärde störs-ta producenten, strejkar fortfarande. En del arbetare är åter i arbete vid Gold Fields gruva i Beatrix , men det är för tidigt att avgöra om strejken där har kommit till sitt slut. Rapporter om våldsamheter vid flertalet gruvor verkar inte upphöra.

Vi fortsätter att se centralbankernas nytryckta pengar och framförallt Feds QE3 operation som starkt skäl att vara investerad i ädelmetallerna. Konflikterna i Sydafrika fortsätter och ger stöd åt Platina- och guldpriset. Vi tror på: ADELMET H

Energi

Oljan under press

Priset på olja har pressats under veckan och handlas nu på 112,20 USD/fat, vilket är 2,2 % lägre än samma tid förra veckan. Källor inom industrin hävdar att Saudiarabien producerade 9,77 miljoner fat/dag under september månad. Det är nära till de 10 miljoner fat/dag som pumpats upp under de senaste månaderna. Detta uppväger effekterna av EU:s hårdare sanktioner mot Iran som godkändes 15 oktober. Amerikanska oljelager visade på stigande lager, 2,9 miljoner fat mot förväntade 1,5 miljoner fat.

Elmarknaden och första kvartalet 2013 handlas upp strax under 2 procent denna vecka efter att väderprognoserna slagit om till ett kallare scenario samt stigande priser på både gas och tysk el. Ett ökat intresse för utsläppsrätter efter signaler om att EU-Kommissionen kommer att verka för att minska utbudet framöver. EU-Kommissionen släpper sin nästa rapport den 14 november och allokeringen ser att minska med antingen 400m, 900m eller 1,200m ton och man förväntas dessutom lägga fram en plan för ett globalt direktiv. Utsläppsrätterna har nu stigit med närmare 9 procent på en månad. Annars är det mest fokus på väder (senaste prognos 2-3 grader under normalt för de kommande 10-dagarna) där lägre temperaturer till viss del balanseras av en god tillgång på vatten. Energibalansen visar på ett överskott om ca 10 TWh.

Oljan har sett allt svagare ut och vi fortsätter tycka att underliggande fundamenta är väl balanserad. El börjar se intressant ut inför vintern då riskerna på elmarknaden tilltar men vi låter sektorsynen vara neutral till positiv.

Livsmedel

Torrt för höstvetet i USA

Terminspriser på vete har i veckan gått upp i Chicago men ned något i Paris. Än behövs det mer regn på det nysådda höstvetet i USA, en del småskurar då och då lindrar dock situationen något. Även i Australien är det mestadels torrt för vetet, endast små regnmängder har fallit i de västra och de syd-östra delarna av landet – merparten i marknaden börjar nu förvänta sig en australiensisk veteproduktion ner mot 20 miljoner ton, att jämföra med USDA:s senaste uppskattning om 23 miljoner ton.

I Europa råder mestadels torrt väder nu (även om det knappast känns så i vissa delar av Sverige), vilket gynnar återstående sådd. Inte mycket av den europeiska sådden kvarstår nu, generellt sett har sådden avklarats väl men det myckna regnandet i Storbritannien, som tidigare skapat stora problem med skördearbetet, orsakar nu även ganska stora problem för sådden. De ryska lantbrukarna önskar mer regn, inte minst på grund av högre temperaturer än normalt för säsongen. I Ukraina har det däremot regnat något för mycket, vilket skapar vissa problem med återstående sådd.

Väldigt mycket negativt är nu inprisat i dagens nivå och vi förväntar oss viss svårighet för priserna att nå så mycket högre. Långsiktigt är det svårt att se varför dagens nära rekordhöga priser ska hålla i sig – även om väldigt mycket kan hända till dess.

Vi ser soja, majs och vete som klara säljcase där vi väntar oss prisfall före jul men senast till påsk. Vi tror på: LIVSMEDEL S H

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex består av de underliggande indexen för respektive råvara. Vikterna är bestämda till hälften från värdet av global produktion och till hälften från likviditeten i terminskontrakten.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version