Analys

SHB Råvarubrevet 15 juni 2012

Published

on

Risksentimentet fortsätter att vara slagigt. Sentimentet stärktes av att Spanien sökte hjälplån för att rädda sina banker, QE förhoppningar och starkare kinesisk data men sänktes av ECBs oförändrade policy och Bernankes brist på antydningar om mer QE.

OPEC höll sitt Junimöte och beslutade att låta produktionskvoten ligga kvar på 30 miljoner fat per dag. Nivån bestämdes under decembermötet men flera medlemsländer påtalade att det krävs starkare disciplin framöver då produktionen legat över 30 Md/d. Majoriteten av medlemmarna hävdade att produktionen är för hög eftersom priset fallit. Om nedskärning i produktionen kommer att krävas för att stabilisera priset så kommer det ske i ”Gulf trion” – Saudi, UAE och Kuwait, det är dessa tre länder som har ökat produktionen de senaste 18 månaderna för att kompensera för bortfallet i Libyen förra året. Det är på Gulftrion man ska fokusera nu när vi går mot första juli då de fysiska sanktionerna går igång mot Iran.

Under veckan brakade Aluminium ner till årslägsta och Nickel föll igenom stödet på 17 000 dollar. Det är volatilt och osäkert inför Greklands val på söndag och det är uppenbart att många ligger utanför marknaden i väntan på att Greklandsrisken ska minska med valet.

Valet i Grekland

Osäkerheten är stor inför nyvalet i Grekland på söndag där utgången sannolikt avgör Greklands framtid i eurosamarbetet. Vem som vinner valet lägger grunden för om tidigare avtal med trojkan håller eller om uppgörelsen rivs upp. Bäst för marknaden är om partiet Ny demokrati blir största parti och skapar koalitionsparti med Pasok som både ställer sig bakom uppgörelsen bakom greklands stödpaket. Det skulle köpa tid i den fortsatta hanteringen av skuldkrisen, som inte på något sätt är över även om Ny demokrati och Pasok vinner. Om Syriza vinner ökar osäkerheten om Greklands framtid i eurosamarbetet då partiet vill riva upp avtalet och omförhandla villkoren med trojkan. Oavsett utfall kommer det nog bli en hel del marknadsrörelser.

Bilderna nedan visar hur konsekvenserna av valet kan se ut samt vad ett grekiskt euroutträde kan betyda för eurons framtid.

Förnyelsebar energi

I veckan anordnade Dagens Industri ett seminarium kring förnyelsebar energi. Behovet av investeringar inom alla energislag och allmänhetens acceptans av en stigande elnota är de två främsta utmaningarna vi har för att nå fram med vår långsiktiga energiplan. Energibranschens massiva investeringsprogram, 37 miljarder i år, motsvarar cirka två tredjedelar av vad hela den övriga industrin investerar i Sverige. Förnyelsebara källor har fått en hel del publicitet på senare tid eftersom läget är ganska osäkert. Stödsystemet, det vill säga elcertifikaten, har tappat i värde vilket i kombination med vikande elprisprognoser minskar riskaptiten för dessa investeringar. Det är idag mycket svårare att räkna hem flertalet projekt då överskottet på elcertifikat blivit för stort. Många räknar dock med att de nya kvoterna som träder i kraft nästa år skall minska överskottet och på lite längre sikt hoppas branschen på att klara sig utan dessa subventioner för förnyelsebara projekt. På kort sikt krävs dock väldigt mycket stöd och utveckling inom energieffektivisering för att nå våra satta mål och effekten av råvarukonkurrens, det vill säga ökande livsmedelspriser, påverkan på mark och biologisk mångfald samt konkurrens om skogsråvaran blir alltmer tydlig. I övrigt diskuterades behovet av ett utsläppssystem där alla var överens om att utsläppssystemet kanske inte fungerar så bra men att resultatet i alla fall blivit att utsläppsfrågan numera alltid lyfts när företagsledningar fattar investeringsbeslut.

IEA presenterade sin senaste publikation ”Energy Technology Perspectives 2012”. ETP ges ut vartannat år med syftet att vägleda beslutsfattare inom energitrender och vad som behöver göras för att bygga upp en ren, säker och konkurrenskraftig energi framöver. Denna skrift är den viktigaste IEA publicerar och klart läsvärd för den som är intresserad av energitrendender.

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex består av de underliggande indexen för respektive råvara. Vikterna är bestämda till hälften från värdet av global produktion och till hälften från likviditeten i terminskontrakten.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version