Analys

SHB Råvarubrev 12 juni 2015

Published

on

  • Oljan i fokus igen
  • Återhämtning för järnmalmen
  • Lageruppgångar pressar koppar

Veckan har åter varit fokuserad på vår viktigaste råvara – olja. Efter förra veckans OPEC möte så hamnade åter den växande produktionen inom OPEC, och dess ovilja att varken vilja hantera Irans återkomst till marknaden eller den överproduktion som sker inom OPEC i förhållande till dess mål på 30 Mbpd i fokus. Det fick ner priserna. Därefter kom en ny rapport från amerikanska EIA där utsikterna för skifferoljeproduktionen skruvades ner. Priset fick åter stöd och under två dagar handlades den amerikanska WTI oljan upp med 5 %. Vi tror fortsatt att nästa trend för oljepriset är nedåt när Irans återkomst kommer allt närmare.

Järnmalm har återhämtat sig förvånansvärt bra. Lagren i kinesiska hamnar har fallit åtta veckor i rad och priset har nu stigit 40 % sedan botten i april. Under veckan annonserade världens största järnmalmsproducent, brasilianska Vale, att man sänkt produktionskostnaden ytterligare till 37-41 USD/ton. Tillsammans med övriga stora producenter med låg produktionskostnad finns därför stor fallhöjd från dagens 65 USD/ton.

Under torsdagsmorgonen släppte Kina sin data för ekonomisk utveckling under maj månad. De senaste räntesänkningarna har möjligen haft viss positiv påverkan där industriproduktionen stigit till 6,1% tillväxt, vilket var bättre än i april och bättre än väntat, men fortfarande för svag för att nå upp till helårs BNP målet på 7,0%. I kombination med en kraftig lageruppgång av koppar på LME under torsdagen, 3% på bara en dag så tappade koppar 2,5%, mesta på tre veckor och övriga basmetaller föll 2-3%. Kopparpriset är nu ner för fjärde veckan i rad.

[box]SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Populära

Exit mobile version